Πολλές συμπτώσεις βρέ παιδιά… πάρα πολλές!!Αὒριο στίς 11:00 τό πρωΐ διοργανώνεται ἀπό πολλές ὁμᾶδες, ὀργανώσεις καί κινήσεις πολιτῶν, ἡ πρώτη ἐπίσημη διαμαρτυρία γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτου.

Ἡ βασική ἀντίρρησις ὃλων ὃσων θά λάβουν μέρος στίς κινητοποιήσεις, βασίζεται στήν ἂρνησι τῆς ἀποδοχῆς ἑνός  «μέσου παρακολουθήσεως κι ἐλέγχου»!

Ὃταν πρό μερικῶν ἑβδομάδων οἱ Ἓλληνες youtubers (ἓνα πιό Ἑλληνικό ὂνομα βρέ παιδιά ……;) παρουσίασαν τήν πρόσκλησι γιὰ τὴν ὀργάνωσι τῶν κινητοποιήσεων, μὲ ἒναρξιν τήν 12η Δεκεμβρίου,  ἂρχισαν νά  παρατηροῦνται  μερικές πολύ  «περίεργες»  συμπτώσεις!!!

Πρώτη «σύμπτωσις»:

Ξαφνικά, ὁ ἐμπορικός σύλλογος Ἀθηνῶν (ἢ κάποιος ἀπό τούς πολλούς!) αἰτήθηκε στήν Νομαρχία ΑΔΕΙΑ λειτουργίας τῶν καταστημάτων γιά τίς 12 Δεκεμβρίου!!! Καί γεννᾶται ἡ εὐλογη ἀπορία: Γιατί στίς 12 καί ὂχι στίς 19; Μηπως γιατί θά ἦταν Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ποὺ τά καταστήματα θά ἐργάζονταν τόσες πολλές ἡμέρες πρό τῶν ἐορτῶν;

Παραλλήλως, ἀκούστηκαν φωνές διαμαρτυρίας γιά τήν συγκεκριμένη ἡμερομηνία ἀπό πολλούς ἐμπόρους καί συλλόγους!!! Ἀλλά ἡ Νομαρχία ἁπλῶς  ἐδέχθη τό αἲτημα!!!

Ἐρώτημα πρῶτον:

γιατί ξαφνικά τά φερέφωνα τῆς   «νέας τάξεως» καί τά «γραφεῖα τύπου» τῶν κομμάτων ἐσιώπησαν;  Τά «πῆραν» ἢ θά τά «πάρουν»  ὃλα μαζί, μετά τήν ἀποπεράτωσι τοῦ «εὐαρέστου» ἒργου τους;

Δευτέρα «σύμπτωσις»:

Ἐξαγγέλλεται διαμαρτυρία τῶν ἐμποροϋπαλλήλων (κάποιοι ἲσως καί νά ἀπεργήσουν!!) τήν ἲδια ἡμερομηνία καί ὣρα!!!

Ἐρώτημα δεύτερον: γιατί τά συνδικαλιστικά  «ὂργανα» δὲν  «ὀργάνωσαν» πιό γενικές κινητοποιήσεις καί ἀντιδράσεις;  Πολύ εὒκολη παράδοσις δὲν εἶναι ἐτούτη;  Μήπως κι αὐτοί μέ τήν σειρά τους ἒχουν νά  «λαμβάνουν δεδουλευμένα»;

Τρίτη σύμπτωσις:

Ὀργάνωσις ἐκδηλώσεως στήν Πανεπιστημίου γιά τήν πεζοδρόμησί της!!! Ἀπό ποῦ καὶ ποιόν;  Ἀπό τόν πολύ κύριον Σπῦρο Βούγια!!! (Σᾶς θυμίζει κάτι; )

Ἐχθές, βράδυ Παρασκευῆς,  στὴν λεωφόρο Μεσογείων-Μαραθῶνος, φωτεινή ἐπιγραφή ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ τούς διερχομένους γιά τήν ΑΚΥΡΩΣΙ  τῶν ἐκδηλώσεων (ὑπάρχουν αὐτόπτες μάρτυρες!) στήν Πανεπιστημίου.  (Ἂλλη σύμπτωσις κι αὐτή!!!) Τί ἒπαθε ξαφνικά ὁ ὀργανωτής; Ἒγινε φιλότιμος καί δὲν θέλει νά «ταλαιπωρήσῃ» τόν κόσμο;

Ἐρώτημα τρίτον:

Γιατί στήν Μεσογείων (καί σέ τόσα ἂλλα σημεῖα τῆς Ἀττικῆς φυσικά!!), οἱ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ἐργάζονταν ἀσταμάτητα;  Μήπως γιά νά  «πληροφορήσουν-ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ» τόν κόσμο; Μήπως γιά νά  «τσιμπήσουν» κάποιους πού δὲν θά εἶχαν καλοσυνειδητοποιήσει τὸ σημεῖον συγκεντρώσεως; Ἢ μήπως γιά νὰ ἀποθαρρύνουν ὃσους δὲν ἦταν καί πολύ ἀποφασισμένοι γιά τὴν κάθοδο στήν συγκέντρωσι;

Τετάρτη  σύμπτωσις:

Νταλάρας!! (Καλῶς τά παιδιά τά δικά μας!!!)  Αὒριο (12 Δεκεμβρίου 2010 τήν ἲδια ἡμέρα πάλι!!!) διοργανώνεται συναυλία στόν Ἃγιο Παντελεήμονα!!! Μέσα στήν ἐκκλησία!! Σὲ συνεργασία μέ τό μέγαρο μουσικῆς καί τήν ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν!!! Μέ θέμα καί στόχο;

Ἕνα ἠχηρό μήνυμα ἐνάντια στή μισαλλοδοξία καί τίς ἀκρότητες θά “ἀντηχήσει” στόν Ἅγιο Παντελεήμονα Ἀττικῆς τήν Κυριακή, στή συναυλία ἑνότητας πού ὀργανώνουν τό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή.

Ἐρώτημα τέταρτον:

Τί τούς ἒπιασε; Τί δουλειά ἒχει ὁ ἀρχιεπίσκοπος στήν συναυλία; Κι ὁ πρόεδρος; Καί γιατί ὁ ἀρχιεπίσκοπος ποιεῖ τήν νύσσαν στό θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτου; Εἶναι διαφορετικῶν θεωρήσεων  ὁ ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Μήπως δέν μᾶς τά λένε καί τόσο καλά;

Πέμπτη σύμπτωσις  καί κορυφαῖα!!!

Κατά τίς ὧρες 10:00-16:00, αὒριο (ναί, 12 Δεκεμβρίου!!) θά γίνῃ στάσις ἐργασίας (συμπαραστάσεως στούς ἐμποροϋπαλλήλους τό εἲπανε!) σέ ὃλα τά μέσα μεταφορᾶς!!! Πράγματι κορυφαῖον!!! Θά ἦταν βέβαια εὐχῆς ἒργον νά μπορούσαμε νά πάρουμε τά δικά μας μέσα καί νά κατεβοῦμε μπουλουκηδόν στό Σύνταγμα, ἀλλά κάτι τέτοιο δὲν θά ἐξυπηρετοῦσε καί πάρα πολλούς!!! Σύνταγμα εἶναι αὐτό!! Ἓνα μεγάλο πρόβλημα στήν στάθμευσι τό ἒχει!!! (Ἐκτός φυσικά ἐὰν τά σταθμεύαμε ὃλοι στήν βο(υ)λή!! Δημόσιον κτίριον δέν εἶναι; Ὃλοι μας δέν τό συντηροῦμε; Ὃλοι μας δὲν πρέπει νά τό χρησιμοποιοῦμε;)

Ἐρώτημα πέμπτον:

Μήπως ξαφνικῶς τά συνδικαλιστικά ὂργανα τῶν μέσων μεταφορᾶς βρῆκαν τήν ταυτότητά τους;  Νά ἀναμένουμε  σοβαρές διαμαρτυρίες καί κινητοποιήσεις σχετικῶς μέ τίς ὓπάρχουσες καί ἐπερχόμενες περικοπές στὰ εἰσοδήματά τους; Ἢ ἒως ἐδῶ φθάνει ἡ «συνειδητοποίησις τοῦ ῥόλου τους»;

Πολλές συμπτώσεις βρέ παιδιά!! Πολλές!!! Πάντως ἐγώ αὒριο ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!!! Ὂχι τόσο γιά τά ὃσα μέ  θυμώνουν μέ τόν ἐρχομό τῆς κάρτας! Κυρίως γιατί μοῦ ἀρέσει νά πηγαίνω «κόντρα» στίς τόσες πολλές συμπτώσεις τοῦ  «τυχαίου καί τυχαρπάστου συστήματος»  πού μᾶς διακυβερνᾶ!

Φιλονόη

Υ.Γ. Μόλις ἒμαθα ὃτι τά ἐμπορικά καταστήματα θά παραμείνουν κλειστά! Νά φανταστῶ πώς καί ὃλες οἱ ἂλλες  «συμπτώσεις» ποὺ ἐπισύρθησαν  «ἀκυρώνονται»;

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

One response to “Πολλές συμπτώσεις βρέ παιδιά… πάρα πολλές!!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: