Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 12, 2010

Καί τοῦ χρόνου στήν Μέκκα!


Ἡ συναυλία  πάει καί τελείωσε! Ὃμως ὑπάρχουν κάποια «γεγονότα» πού διέρευσαν ἀπό στόμα σέ στόμα.


Ἀληθεύει πώς ὃταν ἐμφανίστηκε ὁμάδα νεαρῶν πού κρατοῦσαν Ἑλληνικές σημαῖες καί κατευθύνονταν πρόν τόν Ἃγιο Παντελεήμονα, ἡ ἀστυνομία τούς ἀπηγόρευσε τήν διέλευσι;

Ἀληθεύει πώς δέν ἐπετράπη σέ ὁμᾶδες πολιτῶν νά προσεγγίσουν τό σημεῖον; Ἐξετοπίζοντο σέ πλέον τῶν δύο τετραγώνων ἀπόστασι ἀπό τήν πλατεία;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Ποιός εἲπαμε πώς εἶναι ὁ μισαλλόδοξος;


Διάβασα καί γέλασα!!!
«Συναυλία κατά τῆς μισαλλοδοξίας (ὑπό τήν προστασία τῶν ΜΑΤ)»

Δὲν ἒχει ξανακουστεῖ κάτι τέτοιο!! Ποτέ!! Πουθενά!

Προσέξτε:
Μισαλλόδοξος= ὁ μισών τούς ἀλλοδόξους, τούς ἀνήκοντας εἰς ἀλλον θρήσκευμα,  μισών τούς νήκοντας ες λλας ρχάς!! (λεξικόν Δημητράκου, σελ.  923, έκδόσεις Γιοβάννη, Ἀθῆναι 1970)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πῶς μπορεῖ ὁ Παρακείμενος νὰ ὁδηγήσῃ στήν σχιζοφρένεια;


Θά μποροῦσε ποτέ τό σχολεῖον νά γίνῃ μέσον δομήσεως μίας σχιζοφρενοῦς πολιτείας;

Ναί!! Δυστυχῶς ΝΑΙ!!!

Εἶναι πάρα πολλά τά παραδείγματα πού καθημερινῶς ὑποπίπτουν στήν ἀντίληψίν μας. Ποῦ ἡ ἀρχή καί ποῦ τό τέλος;

Σήμερα ἁπλῶς διαπιστώνουμε τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς τακτικῆς σέ πάρα πολλούς τομείς. Μόνον πού γίνονται συνήθως γνωστά μετά τήν ἒξοδο τῶν παιδιῶν ἀπό τά δημόσια ἐκπαιδευτικά συστήματα!! Ἀπότέλεσμα; Κοινωνίες πού διαρκῶς φθίνουν σέ ἀξίες, λογική κάι στόχους. Μέ κατάληξιν; Ἀνθρώπους δίχως κρίσιν κι ἀντίληψιν!  Ποιός φταίει; Πολλοί καί οὐδείς.  Εἶναι ἓνα γαϊτανάκι εὐθυνῶν.  Ἀπό ποῦ ξεκινᾶ καί ποῦ καταλήγει;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: