Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 17, 2010

Τό μέγιστον στοίχημα!


Codex alimentarius! Ὁ μέγιστος τρόπος ἐλέγχου!

Τό μέγιστον στοίχημα  ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος!

Τό θέμα ἒχει ξαναθιγεῖ. Ὃμως, πόσο ἓτοιμα εἶναι ὃλα νά συμβοῦν δίχως νά ἐρωτηθοῦμε, γιά πολλοστή φορά φυσικά.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Ὃταν λένε ἀποκρατικοποιήσεις, τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν;


Ὃταν λένε ἀποκρατικοποιήσεις, μήπως ἐννοοῦν τό ξεπούλημα τῆς ΚΡΑΤΙΚΗΣ περιουσίας;  Τό ὁλοκληρωτικό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος;

ὁ χάρτης κατά τά ΝΕΑ

Πρό μερικῶν ὡρῶν ἒγραφα γιά τούς μαυραγορῖτες πού πλάκωσαν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί “ἀγοράζουν” (ἢ ὀρθότερα ἁρπάζουν) γιά ἓνα κομμάτι ψωμί, οἰκογενειακά κειμήλια καί ταυτοχρόνως ἓνα κομμάτι τῆς προσωπικῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ σταυροφόροι μπῆκαν στήν πόλη. Ἀρχίζει ἡ μάχη…


Ὁ Ἀναστάσιος Στάμου εἶναι ἓνας πραγματικός διδάσκαλος!

Πάντα στήν καρδιά καί τόν νοῦ ἒχει τήν Ἑλλάδα!

Ἀπό κάθε του πράξι πηγάζει ὁ ἒρως πού τόν διακατέχει γιά τήν ἀλήθεια!

Προσωπικῶς τόν θαυμάζω καί τόν ἐκτιμῶ πολύ!

Εἶθε κι ἂλλοι διδάσκαλοι νά μποῦν στόν δύσκολο, ἀλλά πανέμορφο δρόμο πού βαδίζει ὁ Ἀναστάσιος!

Φιλονόη

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὃταν ἡ καρδιά σταματήσῃ, τά ἂκρα τί παθαίνουν;


Τό ἀκούσαμε κι αὐτό…

Ἑβραῖοι κοστουμαρισμένοι, μέ χαρτοφύλακα ἀνά χείρας,  κοντά στήν εἲσοδο τῆς βο(υ)λῆς, τήν ἡμέρα τῆς γενικῆς ἀπεργίας! (15 Δεκεμβρίου 2010.)

Τήν ἲδιαν ὣρα, οἱ διάφοροι γνωστοί ἂγνωστοι κουκουλοφόροι, εἶχαν διαλύσει τήν πορεία καί εἶχαν ξεκινήσει τά ἐπεισόδια!

Κάρβουνο ἡ Ἀθήνα, γιά ἀκόμη μίαν φορά!

Ἐὰν πράγματι ἦταν ἐκεί τά παιδιά αὐτά, μέ τά κοστούμια καί τούς χαρτοφύλακες, μήπως ἦταν ἀπλῶς τυχαῖον τό γεγονός; Μήπως ἦταν περαστικοί; Μήπως κατέβηκαν στό κέντρο γιά νά κάνουν μπίζνες;

Γιατί, ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ κάποιος νά κάνῃ μπίζνες ἐκτός ἀπό τό κέντρο;

Καί μάλλιστα σέ ἡμέρα γενικῆς ἀπεργίας!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Θά γίνη ἢ ὂχι ἡ ἐξέγερσις τῶν μουσουλμάνων;


Ὁ Καρατζαφέρης ἐρωτᾶ τόν πρωθυπουργό γιά τίς φῆμες περί ἐπερχομένης μουσουλμανικῆς ἐξεγέρσεως!!!

Ἓνα ζήτημα τό ἒχουμε ἐδῶ πάντως! Ἐπερχόμενη ἢ πιθανή, δέν ἒχει καί πολύ μεγάλη σημασία πλέον! Ἒτσι κι ἀλλοιῶς οἱ διάφορες ὑπηρεσίες τους ἀφήνουν ἐντέχνως νά διαρρέουν πληροφορίες γιά κάθε λογῆς ἐπερχόμενον ἢ πιθανόν κατά καιρούς!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: