Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 18, 2010

Οἱ μαφίες!


Μόλις πρό ὁλίγου διάβαζα γιά κάποιες σοβαρές συγκρούσεις στήν Πάτρα, μεταξύ λαθρομεταναστῶν, τίς ὁποῖες κάποιοι ἐχαρακτήρισαν ὡς προάγγελο ἐξεγέρσεων.

Θά τολμοῦσα ὃμως νά πῶ  ὃτι  αὐτές δέν εἶναι ἐξεγέρσεις! Αὐτές εἶναι, ὃπως ἀντιλαμβανόμαστε φυσικά, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων καί μόνον, τοπικές συγκρούσεις μέ στόχο μόνον τήν ἐπικράτησι τοῦ ἰσχυροτέρου. Ἓνα εἶδος διαμάχης μεταξύ συμμοριῶν. Ἢ μεταξύ νονῶν τῆς νύχτας.

Φαινόμενα γνωστά, ὂχι ὂμως σέ τόσο μεγάλην ἐκτασι.

Μάλλιστα, κάποτε ἀκούγαμε γιά ἓναν νονό τῆς νύχτας πού χτυπήθηκε ἢ δολοφονήθηκε σήμερα καί ξανακούγαμε γιά κάποιο  ἀνάλογον περιστατικόν τοὐλάχιστον ἓναν χρόνο ἀργότερα.

Οἱ ἐξελίξεις καλπάζουν ὃμως ταχύτερα ἀπό ἐμᾶς!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Ἐξέγερσις ἢ ἐπεκτατικός πόλεμος;


Πρό μερικῶν ὡρῶν ἒγραφα γιά τήν ἒκρυθμη κατάστασι πού τείνει νά ἐπικρατήσῃ στήν χώρα μας, λόγῳ τῆς διαρκῶς αὐξανομένης εἰσροῆς τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου! Ἒγραφα μάλλιστα γιά τήν πιθανή ἐξέγερσι πού ἀναμένεται ἀπό τούς λαθρομετανᾶστες. Ὁ πρωθυπουργός εἶναι ἢδη ἐνήμερος καί “λαμβάνει” μέτρα.

Μοῦ ἐδημιουργήθησαν λοιπόν κάποιες ἀπορίες σοβαρότατες! Σχετικῶς πάντα μέ τήν ὀρθή χρήσι τῆς γλώσσης καί τήν σέ βάθος κατανόησιν τῶν γεγονότων.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: