Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 21, 2010

Οἱ ἀθλιότητες ἐξακολουθοῦν!


Ἒλαβα ἀπό φίλο τό παρακάτω μήνυμα καί τό θεώρησα πολύ σημαντικό γιά νά τό ἀναδημοσιεύσω.

Μέ προβληματίζει σοβαρά ὃμως τό γεγονός τῆς “ἐκ τῶν ἒσω ἀλώσεως” ….

Δεκᾶδες ἐκπαιδευτικοί ἒχουν κυριολεκτικῶς παραδοθεῖ, ἂνευ κριτικῆς σκέψεως καί συνειδήσεως, στήν μεγίστη προσπάθεια  δημιουργίας ἀμνημοσύνης καί ἀνιστορικότητος στήν Ἑλληνική κοινωνία!

Εἶναι δυνατόν νά μήν μποροῦν νά σκεφθοῦν τά στοιχειώδη;

Νά μήν ἀντιδροῦν;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Εἶπε ὁ γάϊδαρος τόν πετεινό κεφάλα……


Τό ΚΚΕ ἒβγαλε ἀνακοίνωσι πού καταδικάζει τήν ἀνακοίνωσι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου!

Τό ἀστεῖο εἶναι πώς ἡ Ἱερά Σύνοδος (ἐπί τέλους)  κατεδίκασε τό μνημόνιον κι ἐχαρακτήρισε τήν περίοδο πού ζοῦμε κρίσιμο καί ὃτι εἲμαστε χώρα ὑπό κατοχήν!!

Ἒρχεται λοιπόν τό ΚΚΕ καί καταδικάζει τήν παρέμβασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου!!!!

Γιατί κύριοι τοῦ ΚΚΕ;   Τί σᾶς ἐνόχλησε;

Θέλετε μόνον ὑπό τήν “δικήν σας σκέπη καί μέριμνα” τά κοινωνικά καί οἰκονομικά μας προβλήματα;

Τί ὑπεργολάβοι πού εἶστε!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Θά τό κάνουμε τό ψυχικό!


Ἓτοιμο καί τό ἂγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πού θά στηθῇ σέ κεντρική πλατεία τῶν Σκοπίων!

Ἓτοιμα καί τά δικά μας τά καλόπαιδα νά τό ὑποδεκτοῦν! (Κάτι σέ “δέν ξέρω δέν εἶδα”  ἑτοιμάζουν πάλι, ἀλλά τώρα θά τούς μάθουμε;)

Μάλλιστα λέγεται πώς θά ἒχουμε καί κάτι σέ ἐκλογές τίς ἡμέρες πού θά γίνουν τά ἐγκαίνια!

Ποιός νά βρῇ χρόνο γιά νά ἀσχοληθῇ μέ τά τοῦ ἀγάλματος;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κατά τά ἂλλα ἒχετε ἀντιρρήσεις…..


Ἒχουμε πάντως μεγίστους ἡγέτες!!

Διαφωνεῖ ὁ  Ῥομπόπουλος μέ τόν προϋπολογισμό ἀλλά  τόν ψηφίζει!

Τά χώνει ἡ Βασούλα ἀλλά κι αὐτή  ἐκεί εἶναι ἀκόμη!

Ὁ Γείτονας ἀναφέρεται σέ κρίσι ἐμπιστοσύνης τῶν βο(υ)λευτῶν πρός τήν κυβέρνησι… ἀλλά τό ποδάρι του δέν τό βγάζει  ἐκτός κόμματος!

Κι ὁ Νασιώκας ζητάει τήν ἂδεια γιά νά ψηφίζουν κατά συνείδησιν κι ὂχι  μέ κομματική πειθαρχία… ἀλλά παρά τοῦ ὃτι ἡ συνείδησίς του ἐπαναστατεῖ, αὐτός ἀκόμη νεοΠΑΣΟΚος εἶναι!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ λαοί δέν εἶναι κουμπιά σέ πίνακα ἐλέγχου!Μία κεντρική τράπεζα ὃλων τῶν τραπεζῶν.. πού

κατέχει κτίρια τά ὁποῖα ὃμως χαρακτηρίζονται ὡς

ἒδαφος διεθνές… ἐπί τοῦ ὁποίου

δέν δύναται νά ἀσκήσῃ ἒλεγχο καμμία ἀστυνομική ἢ ἂλλη δύναμις.. τῆς ὁποίας ὃμως ἡ ἓδρα….

εὑρίσκεται στήν Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας!

Στήν καρδιά τῆς Εὐρώπης!


Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἶναι πού αἰσθάνθηκες θεός.. Ἀλλά δέν ἢσουν!Ὃσα ὃπλα κι ἐὰν διαθέσῃς, ὃσα χρήματα κι ἐὰν ῥίξῃς στήν ἀγορά,  ὃση παραπληροφόρησι κι ἐὰν προσπαθήσῃς ……ἡ στιγμή ἒφθασε!

Δέν εἶναι πού τόσα χρόνια καταστρέφεις ἀτιμώρητα…

Δέν εἶναι πού δέν νοιάστηκες ποτέ γιά τούς νόμους τῆς φύσεως…

Δέν εἶναι πού καταστρατήγησες  κάθε ἀρχή…


Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: