Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 22, 2010

Ἡ παράστασις ξεκίνησε!


Τό μήνυμα τοῦ φίλου ἐνθουσιῶδες!

Ξεκίνησε ἡ νομική κατάρρευσις τοῦ σαθροῦ τους ὑβριδίου!

Ξεκίνησε!

Καλοῦνται πλέον νά καταθέσουν ὃσοι συμμετεῖχαν  στήν παράδοσι τῆς χώρας. Στίς 11 Ἰανουαρίου καταθέτει ὁ κος Ἀντωνίου!


Ὁ κύριος Ἀντωνίου εἶναι ὁ πολίτης πού ἀνακίνησε τήν διαδικασία!

Ἓνα “εὐχαριστῶ” εἶναι λίγο γιά ὃσα κάνει!


Εἲπαμε, ἐρχόμαστε καί εἲμαστε πολύ θυμωμένοι!

Φιλονόη

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Βουλευτική ἀσυλία τέλος!


Ἓνα ἀνήθικον σύστημα! 

Ἓνας ἰδιάζων τρόπος διαχωρισμοῦ τῶν πολιτῶν σέ “προστατευομένους” καί μή “προστατευομένους”.

Ἐὰν γιά παράδειγμα ἐγώ κτυπήσω κάποιον μέ τό αὐτοκίνητό μου, τρέχα καί γύρευε πόσα δικαστήρια θά ἀντιμετωπίσω!

Ἐάν ὃμως τό κάνῃ ἓνας βο(υ)λευτής, τρέχα καί γύρευε πόσες κλειστές πόρτες θά βρῇ τό θύμα!!

Ἓνα ἀνήθικον σύστημα γιά νά ἐξακολουθήσῃ τήν ὓπαρξί του ὀφείλει νά βασίζεται στήν ἀνομία. Ὀφείλει δῆλα δή νά θέτῃ νόμους γιά ὃλους τούς ἂλλους ἀλλά νά θέτῃ κι ἐαυτόν ἐκτός νόμου!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καμμένος, συνέχεια…….


Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Παναγιώτη Καμμένου!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ Καμμένος καί ἡ καμένη γῆ!


Πρίν σχολιάσω τό ὁτιδήποτε (πού δὲν εἶναι γιά σχόλια καί γιά λογοπαίγνια ἡ κατάστασις πλέον) θά θυμίσω σέ κάποιους ἓνα πολυπαιγμένο ταινιάκι:

Ἡ κα Μπενάκη μᾶς ἐνημέρωνε!

Δυστυχῶς κάποιοι δέν πρόσεξαν καλά τά ὃσα ἒλεγε. Καί αὐτοί πού τά πρόσεξαν, παρουσιάστηκαν ὡς γραφικοί, ἀκραῖοι καί κάποιες φορές φασίστες!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ τέχνη μᾶς ἐνώνει!!(Ἢ διαφορετικά, κούνια πού σᾶς κούναγε!)


“Συμμαχία τῆς τέχνης γιά τήν σωτηρία τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας “!

Μία κίνησις καλλιτεχνῶν μέ στόχο τήν εὐαισθητοποίησι τῶν πολιτῶν γιά τά προβλήματα τοῦ κέντρου!

Ἀλλά καί κάτι ἂλλα καλά παιδιά (διόλου καλλιτέχνες θά ἒλεγα!) ἦταν μαζί σας!

Ἡ ἐρίτιμος κυρία Πορτάλιου (ναί, αὐτή πού ἒφαγε τά αὐγά, ἀπό τούς βαρβάρους ἰθαγενείς).

Ὁ ἀξιότιμος κος Κωνσταντίνου!!  (Ναί, ἐκεῖνο τό παλληκάρι τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ πού μόνος του δέν περνᾶ ἀπό τό ὓψωμα! Καί ξέρει νά ἀνάβῃ  καί κάτι φωτιές!! Δυνατές!! Μέχρι καί ψητά φτιάχνει!!)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: