Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 23, 2010

Τό ποτάμι πού γίνεται χείμαρος!


Φίλε Δημήτρη!

Ατό τό βουβό ποτάμι εσαι σύ, γώ, κάθε νας πού πάρχει κόμη, πού διατηρε τήν ξιοπρέπειά του καί πού θέλει Πατρίδα λάκερη κι χι κάποιο παραμάγαζο μέ ταμπέλα πό ξω πού γράφει “κτελονται μεταφορές”…

Ατό τό βουβό ποτάμι, εναι θυμός, πίκρα, γανάκτησις γιά λα σα μς στέρησαν.

Ατό τό βουβό ποτάμι πού περιγράφεις, εναι νας γριος χείμαρος,  πού έει γριεμένος κάτω πό λα σα φαίνονται! που καί νά εναι σκάει! Κι λίμονο  σέ σα βρεθον μπρός του!

Καί ναί, δέν συγχωρ.

Δέν ντέχω νά δ βουρκωμένα παιδικά μάτια!

Δέν τούς χαρίζω τίποτα! Τίποτα!

ρκετούς αἰῶνες τρνε!

ρα γιά τό ταμεο φθασε.

Καί τώρα θά πληρώσουν!

λα σα χρωστον σέ κάθε γενεά πού ρχεται!

λα!

Φιλονόη.

Advertisements

Θὰ τὸ φᾶτε τό κεφάλι σας μίαν ὣραν ἀρχίτερα!


Διάβασα πρό λίγου γιά τά σοβαρότατα ἐπεισόδια πού σημειώθησαν σήμερα στήν ΑΣΟΕΕ.

Εκόνες φρικς στό κέντρο τν θηνν!

Πιάσανε κα τσάκισαν στο ξύλο τά παλληκάρια τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας γιατί πῆγαν νὰ κάνουν (ἐπί τέλους) τὴν δουλειά τους!  Εἰκόνες ἀπείρου κάλους! Ποῦ; Στὸ Πανεπιστήμιο!  Ἂν εἶναι δυνατόν!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πᾶμε γιά “Ἐλεύθερη Κυριακή”;


Ἐξαιρετική ἰδέα!

Θά ἒλεγα πώς ἲσως πρέπει νά ἀναζητήσουμε τίς πλατεῖες μας!

Καί τούς ἀνθρώπους πού ἒχουμε χάσει!

Ἐάν πρόκειται  νά γίνῃ κάτι σωστό σέ ἐτοῦτον τόν πλανήτη, θά γίνῃ μόνον ἀπό ἀνθρώπους πού τόν ἀγαποῦν!

Ξεκινᾶμε;

Νὰ τά ποῦμε ἀπό κοντά τήν Κυριακή, στήν πλατεία τῆς γειτονιᾶς μας;

Φιλονόη Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ξέρω πώς ἒρχεται, ἀλλά δέν ξέρω ἀκόμη τό πῶς….
Πρό 43 περίπου τν πολιτική ναρχία (1), πίεσις τν ριστερν μηχανισμν καί κομμάτων (2) καί κακοδιαχείρισις τν οκονομικν τς χώρας (3), πέσυραν τήν δικτατορία τς 21ης πριλίου.

Δέν εμαι ατή πού θά κρίνη ἐὰν ατό ταν ρθό χι.

Ατό πού παρατηρομε μως λοι μας πλέον, εναι μία νάλογος κατάστασις στήν σύγχρονη λληνική κοινωνία.

(1) πολιτική χει γίνει οκογενειακή πόθεσις γιά τήν μεγαλυτέρα  μερίδα τν «κλεγμένων».

Τό θρσος  καί παρσις κφράζονται μέ κάθε τρόπο προσβάλλοντας τήν νοημοσύνη μας καί τς ρχές  μας.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ – ψέμα καί ὑπέρτατος σαδισμός!


Δέν σχολιάζω….

Ἀπολαμβάνω τόν φίλο ΘΟΡΥΒΩΞ νά τά γράφῃ ὃπως θά ἒπρεπε νά εἶναι… ἐὰν εἲχαμε συνείδησι…

Τό ψέμα ξεκινᾶ ἀπό ὃταν γεννηθοῦμε  καί  καταλήγουμε νά γίνουμε ψέμα οἱ ἲδιοι!

Φιλονόη

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ Καμμένος καί ἡ καμένη γῆ! (Τό ἀπόσπασμα!)


Ὁ Παναγιώτης Καμμένος σέ ἀπόσπασμα (21 Δεκεμβρίου 2010) ἀπό τήν ἐκπληκτική του ὁμιλία στήν βο(υ)υλή.

Τά συγχαρητήρια τά ἒχω καταθέσει ἢδη!

Ἀναρωτιέμαι ὃμως…

Γιατί πρέπει νά δίνουμε συγχαρητήρια σέ κάποιον πού πράττει τά αὐτονόητα;

Γιατί πρέπει νά χειροκροτοῦμε κάποιον ποὺ ἀπλῶς κάνει τό καθῆκον του;

Γιατί δέν γινόμαστε ὃλοι Καμμένοι, ἐπί τέλους;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: