Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Δεκεμβρίου 29, 2010

Ποίησις καί παρεμβάσεις!!!!


Πρό ὁλίγου ἒλαβα ἓνα μήνυμα ἀπό φίλη σχετικῶς μέ τούς καλλιτέχνες πού ἐναντιώνονται στό μνημόνιο!

Ξαφνιάστηκα καί συγκινήθηκα!

Εἶχα μάθει γιά τούς ἂλλους πού ἒχουν δημιουργήσεις κάποιες ΜΚΟ κατά τῶν Ἑλλήνων…

Ἀλλά δέν βαριέσαι…

Νά ἀσχολούμαστε μέ σοβαρά πράγματα κι ὂχι μέ ……

Στίς  13 Δεκεμβρίου ὁ κύριος Τηλέμαχος Χυτήρης ἐπαρουσίασε τήν ποιητική του συλλογή  “τί μένει ἀπό τό ῥόδο”.  (Δέν τήν γνωρίζω τήν ποιητική δουλειά τοῦ ὑφυπουργοῦ, ἀλλά γιά νά παρουσιάζεται  στό Μουσεῖον Μπενάκη, θά εἶναι φαντάζομαι τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου μέ τό Μουσεῖον!!)

Κάποιοι καλλιτέχνες ἐπέλεξαν νά δράσουν καί νά ἀντισταθοῦν στό μνημόνιο κάνοντας μίαν ….εὐγενή “παρέμβασι” ὃταν τελείωσε ἡ παρουσίασις!

Νά πῶ συγχαρητήρια;

Νά πῶ εὖγε;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Εἶχα κάποτε ἓναν διδάσκαλο!


μένα άείμνηστος διδάσκαλός μου, ταν μουν στό δημοτικό, μο μάθαινε τήν γλώσσα μας μέ περηφάνια καί γάπη.

Μο μάθαινε νάγνωσι καί γραφή πό να ναγνωστικό γεμάτο πό εκόνες λλάδας.

Μο μάθαινε ρθογραφία ξηγντας μου τίς προθέσεις καί τίς παθήσεις τους.

Μο ξηγοσε μέ σαφήνεια  τήν πρόσθεσι, τήν διαίρεσι καί τόν πολλαπλασιασμό.

ταν πομονετικός στίς δυσκολίες μου κι νθαρρυντικός στίς προσπάθειές μου.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἶναι τά δάνεια ἐργαλεῖα χειραγωγήσεως κι ἐλέγχου;


Ὁ άγαπητός φίλος Ἀντώνης Ἀνδρουλιδάκης μοῦ ἒστειλε πρό ὁλίγου τίς σκέψεις του ἀναφορικῶς μέ τά δάνεια τῶν “δημοσίων” ταμείων μας,  τούς “διαχειριστές”  τους καί τά ὃσα ἀναμένουμε λίαν συντόμως.

Θά  ἒλεγα ὃτι μέ πρόλαβε!

Ἢθελα νά γράψω γιά τήν σχέσι πού ἒχουν κάποια γεγονότα πού ζοῦμε σήμερα μέ κάποια ἂλλα, πρό 190 ἐτῶν, πού παρέδωσαν τήν πατρίδα μας στά χέρια ἀετονύχιδων καί κομπιναδόρων.

Θά θυμηθῶ μόνον ἓνα περιστατικό καί θά ἀφήσω τόν Ἀντώνη νά τά πῇ καλλίτερα καί ἀναλυτικότερα.

Πολλοί ἀγωνιστές, μετά τήν ἂφιξι  τῶν δανείων στά χέρια τῶν τότε κυβερνώντων, ἒγιναν ὑποχείρια τους καί αἰχμή ἑνός δόρατος πού ὁδήγησε στίς γνωστές ἐμφύλιες διαμᾶχες! Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Παπαφλέσσας. Στήν μνήμη μας παραμένει ὡς ἣρως γιατί πέρασε μέσα ἀπό τήν κάθαρσι μέ τήν θυσία του στό Μανιάκι.  Ἀλλά τό χρῆμα κι ὁ παράς ἦταν κακός σύμβουλος καί φίλος του….

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


ΑΟΖ; Τί εἶναι αὐτό;


Τίς τελευταῖες ἡμέρες εἶναι ἀρκετοί πού διάβασαν τήν ἐπιστολή τῶν κυρίων Μαρκεζίνη καί Καρυώτου.

Ἡ ξεκάθαρος τοποθέτησίς τους σχετικῶς μέ τό θέμα ΑΟΖ, μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀσφαλῆ συμπεράσματα ἀναφορικῶς μέ τό  τί θά μποροῦσαν οἱ κυβερνήσεις μας νά κάνουν καί τί ἒχουν κάνει! (Ὀρθότερον “τί  δέν ἒχουν κάνει”!)

Ὁ φίλος Ἀντώνης Ἀντωνιάδης ἀναφέρεται στό θέμα τῆς ΑΟΖ ἀπό τό 2009 (Σύμπραξις Πολιτῶν, δελτίον 7, 11 Ἰανουαρίου 2009).

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ποιές εὐχές;


 

ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό ἐδῶ

Ἂς μήν κοροϊδευόμαστε!
Ἂς μήν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τό δάκτυλό μας! Ὁ κος Χιονίδης σέ λίγες γραμμές, περιεκτικότατες, καταγράφει τήν πραγματική  οἰκονομική μας κατάστασι!
Σαφῶς καί κάποιοι γύρω μας ζοῦν σέ ἓναν ἂλλον κόσμο, λαμπερό καί ἐπίπλαστο!
Μέ ἀρκουδάκια, φωτάκια πολύχρωμα καί εὒθραυστα στολίδια….
Ἀλλά… ἒφθασε ἡ στιγμή νά ἀντιμετωπίσουν τήν πραγματικότητα ὡς πραγματικότητα!
Ἡ Ἑλλάς ΠΩΛΕΙΤΑΙ σέ τιμή εὐκαιρίας!
Ἀπό ὃλους αὐτούς πού ἀπέκτησαν μικρόν ἢ μεγάλο λόγο στίς δημόσιες ὑποθέσεις μας!
Ἀρκεῖ!!!
Ὃσοι ἀκόμη ἀντιλαμβάνονται ἂς σηκωθοῦν!
Ἒχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας!
Ἡ Ἑλλάς ἀνήκει στούς Ἓλληνες (κι ἂς μήν προλάβουν κάποιοι νά πεταχτοῦν ὡς ἀντιλογοῦντες…. Τό παρατράβηξαν..)
Καί ΜΟΝΟΝ οἱ Ἓλληνες ΝΟΟΥΝ τά δέοντα γιά νά τήν ξαναστήσουν στά πόδια της ὃπως τῆς ἀξίζει!
Φιλονόη

Ἐκλογές; Μέ ποιούς;


Τελικῶς, θά πᾶμε γιά πρόωρες ἐκλογές; Κατά Μάρτιο ἢ Ἀπρίλιο;  (Τό εἶπε ὁ κός Χατζηνικολάου καί δέν χωράει ἀμφισβήτησις!)

Ναί βρέ παιδιά, ἀλλά μήπως θά πρέπει νά ἀποφασίσουμε ΕΜΕΙΣ γιά τό ποιοί θά πρέπει νά κατέρχονται στόν πολιτικό στίβο;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὂχι σχολεῖα! Μόνον τηλεοράσεις!


Διάβαζα πρό ὁλίγου ἐδῶ ὃτι ἡ κυβέρνησις προσανατολίζεται στό νά κλείσῃ τοὐλάχιστον 100 σχολεῖα! Ἡ ΟΛΜΕ καταγγέλει πώς τά σχολεῖα πού θά κλείσουν θά εἶναι περισσότερα ἀπό 300!

Φαντάζομαι πώς τά ὑπό κατάργησιν σχολεῖα θά εἶναι σέ περιοχές “τριτοκοσμικές”! Σέ κάτι κατσάβραχα, σέ κάτι ξεχασμένα χωριά, σέ κάτι “γκρίζα” νησιά μας…

Οἰκονομία καί διαφάνεια!! (Ἒμ, δέν τό βλέπουμε;)

Ἀλήθεια, γιά ἐτοῦτον τόν λόγο καταργεῖτε καί τά ἀθλητικά σχολεῖα;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: