Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Ἰανουαρίου 1, 2011

Ὁ Μέγας διανοητής Παῦλος Σαντορίνης καί τό ἑκατοστομετρικό ῥαντάρ.


Σήμερα θά μεταφέρω ἓνα ἂρθρο τοῦ φίλου Ἀντωνίου Θεοδωράκη μέ στόχο νά γίνουν γνωστές κάποιες ἂγνωστες στούς περισσοτέρους μας πληροφορίες, ἀναφορικῶς μέ τό ἒργο τοῦ   Παύλου Σαντορίνη, ἑνός ἐξαιρέτου ἐπιστήμονος, πού μελέτησε κι ἐδημιούργησε τό γνωστό μας Ῥαντάρ. Ἓνα ἒργο ἐλαχίστως γνωστό στούς πολλούς κι ὃμως τόσο σημαντικό στούς ἐμπλεκομένους τοῦ Β’  Παγκοσμίου Πολέμου.  (Κι ὂχι μόνον!)

Πολλά κομμάτια ἀπό αὐτό τό ἂγνωστο κομμάτι τῆς ἱστορίας, μᾶς μεταφέρει σήμερα ὁ Ἀντώνης γιά νά μᾶς διαφωτίσῃ  καί νά ἀποκαταστήσῃ κάποιες ἱστορικές ἀλήθειες.

Ὑπάρχουν μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά στό ἂρθρο, τά ὁποῖα κάποιους θά τούς βοηθήσουν καί κάποιοι θά τά ἀγνοήσουν. Τό οὐσιῶδες εἶναι  ἡ καταγραφή ἱστορικῶν στοιχείων πού οἰ  περισσότεροι ἀγνοοῦμε καί ἡ συνειδητοποίησις τοῦ ποιοί πραγματικά εἲμαστε.  Κι ἂς προσπαθοῦν κάποιοι νά μᾶς πείσουν γιά τό ἀντίθετον! Ἐμείς εἲχαμε, ἒχουμε καί θά ἒχουμε ἐκείνους τούς ἐπιστημονικούς ἐγκεφάλους, τούς ἱκανούς νά ἀναδομήσουν τόν πλανήτη.

Φιλονόη.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Advertisements

Ἂς ἐρευνήσουμε λίγο τὶς πιθανότητες!


δ καί λίγες μέρες διαβάζουμε σέ διάφορες σελίδες το διαδικτύου τι ρχονται τρία σκάφη πό μίαν γνωστη τοποθεσία το σύμπαντος!

Τό να ξ ατν, μήκους 240 χιλιομέτρων (γνώστου πλάτους καί ψους!!!!) θά κάλυπτε μίαν πόστασι (χιλιομετρική πάντα) πό τήν θήνα ως καί τήν Λάρισσα! Ατό τό σκφος διαθέτει καί δύο μικρότερα σκάφη συνοδούς! γνώστου (σέ μένα) μεγέθους!

Τό θέμα δέν θά εχε λάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις ἐὰν δέν εχε γίνει μία πρώτη δημοσίευσις στήν φημερίδα ΠΡΑΒΝΤΑ. (Προσωπικς γνο τήν γλώσσα τς φημερίδος λλά μλλον κάποιοι λλοι τήν κατέχουν καί μς πληροφορον ναλόγως!)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κᾶνε ἇλμα πιό γρήγορο ἀπό τήν φθορά!


Ἓνα παιδί, ἓνας μικρός μαθητής ἀπό τήν Πρέβεζα, ἒρχεται μέ τό ἒργο του νά μᾶς δώσῃ μίαν μεγάλη ἐλπίδα!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: