Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων!


πίναξ Ν. Ὀρλώφ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Χαριλάου Τρικούπη

Κύριε Κυβερνῶντες μας! Διαβάζω σήμερα σὲ διάφορες ἱστοσελίδες, τὴν πρόθεσί σας νὰ νομοθετήσετε μὲ τέτοιον τρόπο, ὣς τε νὰ προστατεύσετε τὰ συμφέροντα τῶν ὑπεργολάβων-διαχειριστῶν τῶν ἐθνικῶν μας (κι ὂχι μόνον) ὁδῶν.

 

Τί γινε;

ποφασίσατε νά γίνεται εσπράκτορες τν περγολάβων κύριοι κυβερνντες μας;

Νά τά πάρουμε λίγο πό τήν ρχή;

ς λληνες πολτες καί φορολογούμενοι, πό τήν μεταπολίτευσι καί μετά (τολάχιστον),

χουμε δη φορολογηθε ρκετές φορές γιά τήν δημιουργία δρόμων καί τήν συντήρησί τους.

χουμε δη πληρώσει μέσ διοδίων ρκετές φορές καί τήν συντήρησί τους καί τήν πέκτασί τους.

χουμε δη χάσει μεγάλο τμμα τς λευθέρας διακινήσεως μας μέσ τν προϋπαρχόντων διοδίων.

Σήμερα, κάποιοι (γιά άγνώστους σέ ἐμέναν λόγους) ἒχουν παραχωρήσει, μέσῳ συμβάσεων τήν διαχείρισι καί τόν ἒλεγχο τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν μας σέ ἰδιῶτες καί ὑπεργολάβους.

Τά κριτήρια καί τά κίνητρα δέν τά γνωρίζω γιά νά τά ἐλέγξω. Γνωρίζω ὃμως αὐτά πού διαβάζω στό Σύνταγμα.

ρθρον 5: (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)

 1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
  2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Eλληνική Eπικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Eξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
  Aπαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
  3. H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Kανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
  **4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

  **5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

_______________________
**Eρμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.
_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

ν λίγοις κύριοι τς κυβερνήσεως. Τό Σύνταγμα, ἐὰν δέν πατμαι φυσικά,  ξεκαθαρίζει πόλυτα τό δικαίωμα το πολίτου στό λευθέρως διακινεσθαι! πίσης, ναφέρεται (παράγραφος 1 καί 2) τι οδείς διώκεται συλλαμβάνεται φυλακίζεται, παρά μόνον πως νόμος ρίζει.

Παρακάτω μως διαβάζω τι:

ρθρον 7: (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, παγόρευση βασανιστηρίων)

1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
2. Tα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.
**3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
4. Nόμος ορίζει με ποιους όρους το Kράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.

_______________________
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Δέν στοιχειωθετεται γκλημα ταν δέν φίσταται νόμος πού νά τό καταδικάζ, πρό τς τελέσεως το γκλήματος!

ντιλαμβάνομαι λοιπόν, φ΄ σον δέν φίσταται γκλημα ως τώρα, πού νά καταδικάζ τήν ρνησι πληρωμς διοδίων, δέν μπορετε νά κατηγορήσετε τούς πολτες πού δέν χουν πληρώσει ως ατήν τήν στιγμή.

μως, διαβάζω πώς τοιμάζεστε νά ψηφίσετε νόμο, μέ τόν ποον θά προστατεύετε τούς περγολάβους, καί θά καταργετε τό δικαίωμα το λευθέρως διακινεσθαι. Δλα δή πτε νά δημιουργήσετε νομικόν προηγούμενον, τέτοιο μως πού θά καταργ καί τό ρθρον 5, παράγραφος 4 κι ν συνεχεῖᾳ τό ρθρον 7, παράγραφος 1.

Μάλλιστα, τό Σύνταγμα προβλέπει καί κάτι λλο:

ρθρον 25: (ρχή το κοινωνικο κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδν δικαιωμάτων)

**1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. H αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. H καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.
4. Tο Kράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.

_______________________

** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’  Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων

Τί λέει τό ρθρον 25; Μήπως ξεκαθαρίζει κάτι πού μερικοί γνοον; Μήπως ρίζει οσιαστικς τό Κρτος θεματοφύλακα καί προασπιστή τν δικαιωμάτων το νθρώπου καὶ τοῦ πολίτου;

λλά φυσικά, θά πρέπει νά ναζητηθ ρισμός το νθρώπου καί το πολίτου κατά τό κρτος. Διότι, πό σα ντιλαμβάνομαι, πολίτης νθρωπος, πού φυσικά χρήζει προστασίας τν δικαιωμάτων του, δέν εναι ποιοσδήποτε! Εναι μόνον περγολάβος πού διαχειρίζεται τήν λευθέρα μή διακίνησι τν λοιπῶν πολιτν νά τήν πικράτεια! Συνεπς, μήπως δέν μιλομε γιά κρτος δικαίου λλά γιά κρτος προασπιστή μεμονωμένων «πολιτῶν»;.

Δλα δή, τό διο τό κρτος κυρώνει τήν ννοια το λευθέρως διακινεσθαι καί το ρισμο το πολίτου;

σως κάτι νά ντιλαμβάνομαι λθος καί νά χρειάζομαι ναν νομικό γιά νά μο ξεκαθαρίσ μερικές ννοιες.

Βάσει μως τς κοινς μου (πιστεύω)  λογικς, χουμε δη παραβίασι το συντάγματος πό διτες, μέ τήν νοχή το κράτους, πού παρεμποδίζουν τήν λευθέραν διακίνησι πολιτν.

χουμε να κρτος πού, βάσει νόμου πάντα, δέν τιμωρε τούς καταπατητές το Συντάγματος.

Καί καταλήγουμε νά νησυχομε καί γιά καταπάτησι πί πλέον συνταγματικς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, ὃπως καὶ γιὰ τὸν διαχωρισμό (ῥατσιστικόν φαινόμενον) τῶν πολιτῶν σὲ δύο ἢδη. Τῶν ἐχόντων καὶ μὴ ἐχόντων πολιτικῶν δικαιωμάτων!

Διότι τό κρτος πού φείλει νά διαφυλάξ τά δικαιώματα τν πολιτν, ετε μέ τήν νοχή του ετε μέ τήν οσιαστική του ποστήριξι σέ καταπατητές, τά κυρώνει.

Κύριοι κυβερνῶντες! Ἐλπίζω τὰ ὃσα διάβασα σήμερα νὰ εἶναι ψευδῆ καὶ φαντασιοπληξίες. Σὲ κάθε ἂλλην περίπτωσι, δυστυχῶς, πολύ φοβοῦμαι πὼς θὰ πρέπει ἐμείς ὡς πολῖτες πλέον νὰ ἐφαρμόσουμε τὸ  ἂρθρον 120 τοῦ Συντάγματος, παράγραφος 4, πού ἀναφέρει:

Ἂρθρον 120: (Ἀκροτελεύτια διάταξις)

 1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
  2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
  3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
  4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού  μὲ διαβάσατε!

Φιλονόη.

 

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

8 responses to “Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: