Ἀντιδεκάλογος!


ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό ἐδῶ

Κάποτε, να παιδί θελε νά παίξ μέ τόν πατέρα του. πατέρας μως ταν πολύ πησχολημένος καί προσπαθντας νά τό ποφύγ το πέδειξε νά σχοληθ μέ να ΠΑΖΛ πού πεικόνιζε τήν γ μας, πιστεύοντας πώς τσι θά ρεμήσ γιά ἀρκετές ρες.

μως τό παιδί σέ λιγότερο χρονικό διάστημα πό μίαν ρα πέστρεψε μέ τό ΠΑΖΛ τελειωμένο! πατέρας ξαφνιασμένος τό ἐρώτησε πς τά κατάφερε καί τό παιδί πήντησε:

«πό τήν πίσω μεριά ταν νας νθρωπος. φτιαξα τόν νθρωπο κι τσι κατάφερα νά φτιάξω λον τόν κόσμο!»


Ατή στορία παρουσιάζεται πό ρκετούς πού διδάσκουν μεθόδους ατογνωσίας κι ατοβελτιώσεως. Φαίνεται χαριτωμένη καί διασκεδαστική. Καί διόλου δέν μέ νδιαφέρει ἐὰν εναι ληθινή!

Θέλω μόνον νά σταθ στήν πληροφορία του! Θά μποροσε νά σχύ;

πάρχει να κείμενο πού κυκλοφορε στό διαδίκτυο μέ τίτλο “ὁ δεκάλογος τοῦ Ἑλληναρᾶ”**ποιος τό χει διαβάσει χει θυμώσει χει χαμογελάσει μέ ερωνία. Σαφς καί γύρω μας θά πρέπει νά πάρχουν δεκδες λληναράδων πού φαρμόζουν τόν παραπάνω δεκάλογο καί ποσκάπτουν τά θεμέλια τς κοινωνίας μας. Καί φυσικά, μέ τήν στάσι τους μέ τήν νοχή τους διαιωνίζουν γιά πολλές γενεές τήν σαπίλα καί τήν προχειρότητα.

μως εναι λοι τσι; ρθότερα, εμαστε λοι (λλος λιγότερο κι λλος περισσότερο) τσι;

Στό ρώτημα δέν θά παντήσω διότι κάθε νας πό μς γνωρίζει καλλίτερα τά το …οκου του. ταν κάτι τό κάνουμε μέ τόν “στραβό” τρόπο, δέν χρειαζόμαστε πιτηρητές γιά νά μς τό ποδείξουν. Τό χουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλά πρίν τό πράξουμε.

Νά τά πιάσουμε μως πό τήν ρχή;

Λόγος 1ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που βγαίνει στα κανάλια και φωνάζει ότι πλημμύρισε το σπίτι του εξαιτίας των βουλωμένων φρεατίων, είναι ο ίδιος Ελληνάρας που πετάει το χαρτί από την τυρόπιττα έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου του, ενώ οδηγεί.

Θά συμπληρώσω: εναι διος πού πετάει τά σκουπίδια του στά εματα,  πού χτίζει στά έματα, πού στήνει τήν μάνδρα του φράζοντας χειμάρους, πού…. , πού…. , πο….  Εναι τόσα πολλά καί τόσοι πολλοί! Πρίν ρχίσουμε μως να λογίδριο μέ δεκδες κατηγορ, γίνεται νά στραφομε στόν αυτό μας καί νά το ποσχεθομε πώς ΠΟΤΕ πιά δέν θά παναλάβουμε τέτοιες συμπεριφορές; ΠΟΤΕ πιά δέν θά νεχθομε πό λλους τέτοιες καταχρήσεις; Γιατί σο πεύθυνος εναι ατός πού διαπράττει τό κάθε μικρό μεγάλο γκλημα, λλο τόσο πεύθυνος εμαι ΕΓΩ πού δέν τό στιγματίζω πού τό νέχομαι! Γίνεται νά συνειδητοποιήσουμε πώς λο ατό πού μς βρωμάει εναι δικό μας;  Γίνεται νά γίνουμε πί τέλους πεύθυνοι πολίτες; Νὰ μάθουμε πώς ὀφείλουμε σεβασμό σὲ κάθε μας συμπολίτη και νὰ ἀξιώνουμε σεβασμό ἀπό κάθε μας συμπολίτη;

Γιατί μόνον ὃταν ἐμείς εἲμαστε ὑπεύθυνοι δικαιούμαστε κι ἀξιώνουμε καὶ μίαν Πολιτεία ὑπεύθυνη ἀπέναντι μας!

Λόγος 2ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που κατακρίνει όλους τους βισματούχους, τα green/blue tooth, τα ρουσφέτια, τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς και τις προσλήψεις κάτω από το τραπέζι, είναι ο ίδιος Ελληνάρας που αν είχε μπάρμπα έναν υπουργό θα είχε βολέψει τον εαυτό του και όλο του το σόι…

Εναι κι διος πού καταδικάζει τά φακελάκια λλά ταν φοβται γιά τήν ζωούλα του γιά τήν ζωή γαπημένων του, τά προσφέρει. Εναι διος πού «καταδικάζει» τήν αθαιρεσία λλά πρό κειμένου νά κάν τήν δουλειά του τά «χώνει». χειρότερα. νέχεται τήν παρξι ατν πού τά «χώνουν» γιά νά περνον ατοί καλά καί ο λλοι λοι χειρότερα. Εναι διος πού ταν γκρεμίζεται να αθαίρετο λυπται. πού δέν καταγγέλλει τήν αθαιρεσία.

ως πότε μως; Δέν θά πρέπει κάποτε νά παύσ; Τί κόσμο θέλουμε γιά τά παιδιά μας; Δέν θά πρέπει κι δ νά τοποθετήσουμε τό λιθαράκι μας;

ς  θυμόμαστε συχνότερα καί ς νθαρρύνουμε πάντα σους δέν πρξαν ποτέ βισματοχοι καί βολεψάκηδες. Λίγοι, πολλοί… Νά τούς τιμομε καί νά τούς χουμε ς παράδειγμα! ταν κάποιος πιλέγ νά μήν βολευτ στά εκολα τό λιγότερον πού διαθέτει εναι θος! Ατός μπορε νά λειτουργήσ ς παράδειγμα πρός μίμησιν!

Κι αὐτός μπορεῖ νὰ εἶμαι ἐγώ κι ἐσύ! Κι ὁ καθείς! Ἂς γίνω ἐγώ πρῶτος καὶ μόνον τότε μὲ ὁδηγό τὸ δικό μου παράδειγμα, θὰ ἀπαιτήσω κι ἀπό ἂλλους νὰ πράξουν ἀναλόγως! Μόνον τότε!

Λόγος 3ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που κάνει κατάληψη χώρων με πανώ στα χέρια και συνθήματα στα χείλη περί ραδιενέργειας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, είναι ο ίδιος Ελληνάρας που παραπονιέται ότι στο μετρό (ή όπου αλλού) δεν έχει σήμα το κινητό του.

(δ θά διαφωνήσω ς πρός τό πρτο σκέλος διότι χω τό δικαίωμα τς πιλογς στήν κτινοβολία πού δέχομαι. )

Πράγματι μως! Δέν εναι δυνατόν νά γινόμαστε ρμαια τς τεχνολογίας! Δέν εναι δυνατόν νά καταστρέφουμε τήν ζωή μας γιά νά μήν κουνήσουμε να δάκτυλο. σωματική μας δράνεια μς χει χρηστεύσει. Νος γιής λεγαν ο πρόγονοί μας ν σώματι γιεί. Τό «σώματι» πρό κειμένου νά μήν ξεβολευθομε τό χάσαμε… Τόν νοῦν πίσης…. Κι λα στόν βωμό το βολέματος!!! Μήπως νά άναθεωρούσαμε;

Ὑπάρχει καὶ ἡ πλατεία γιὰ νὰ δῶ τοὺς φίλους μου καὶ νὰ συνομιλήσουμε! Ἂς πάω νὰ τοὺς συναντήσω! Δὲν σᾶς ξαφνιάζει πού ἐν ᾦ διαθέτουμε κάθε δυνατή τεχνολογία, ἀνθρώπους δὲν συναναστρεφόμαστε εὒκολα;

Καὶ σὲ τελική ἀνάλυσι, δὲν χρειάζεται τὸ κινητό γιὰ τὰ πάντα! Οἱ παπποῦδες μας καὶ οἱ γονείς μας ποὺ δὲν τὰ εἶχαν, περνοῦσαν χειρότερα; Ἂς μὴν πιάνῃ στὸ βουνό ποὺ θὰ πάω γιὰ περίπατο. Ἂς μὴν πιάνῃ καὶ  στὰ ὑπόγεια τοῦ ἠλεκτρικοῦ σιδηροδρόμου. Ἂς ἒχω λιγότερη ἀκτινοβολία στὸ κεφάλι μου καὶ στὸ κεφάλι τῶν παιδιῶν μου.

Αὐτή ἡ τεχνολογική ἐξάρτησις ποὺ ἒχουμε ὃλοι μας πάθει, μήπως μᾶς ἀχρηστεύει; Μήπως νὰ ἀρχίσουμε λίγο λίγο νὰ ἀποδομοῦμε τοὺς μύθους πού τὴν ἀφοροῦν;

Λόγος 4ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που κατηγορεί τους δημοσίους υπαλλήλους ότι δεν εργάζονται αρκετά, ότι αργοπορούν να πάνε και βιάζονται να φύγουν, ότι λείπουν συνεχώς με άδειες και όταν δεν λείπουν διαβάζουν εφημερίδες και πίνουν καφέ, είναι ο ίδιος ο Ελληνάρας που θα σκότωνε για μια θέση στο δημόσιο, για να κάνει ακριβώς αυτά και χειρότερα.

Λοιπόν, ατός συγκεκριμένος δέν μς κάνει! Καλή τεμπελιά, καλή διαφορία, καλή νευθυνότητα. Ἐὰν μως λειτουργομε τσι, γιατί χουμε τήν παίτησι νά μς ντιμετωπίζ πολιτεία καί ο συνάνθρωποί μας ς ντα μέ νομικά δικαιώματα; Γιατί νά χουμε δικαίωμα στό κλέγειν καί κλέγεσθαι; Γιατί νά χουμε τό δικαίωμα στό ζεν λευθέρως; Καί τελικς γιατί νά χουμε δικαίωμα στήν διαμαρτυρία; κατάχρησις μοίβεται μέ κατάχρησι!

Σκληροτάτη πόφασις! Νά πάυσς νά ζς ες βρος τν λλων!! παράδεκτον!!  Σέ ποιον μως δέν ρέσει, πάρχει καί ξοδος.  Θέλεις νέες δομές; ναδομήσου!

Λόγος 5ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που καταδικάζει τις μίζες εκατομμυρίων, το «φάγωμα» των χρημάτων των κρατικών ταμείων και τις μαύρες σακούλες μεγαλο-επιχειρηματιών και πολιτικών, είναι ο ίδιος Ελληνάρας που έχει ένα μπακάλικο και πουλάει ένα γάλα χωρίς να κόψει απόδειξη. Μη γελιόμαστε, σε αναλογία τζίρου… το ίδιο πράγμα κάνει και αυτός.

Θά δώσω σέ κάποιους δίκαιον δ, νεξαρτήτως άν κατά βάθος ντιπαθ κάθε νομία. Δέν γίνεται νά χς να κρτος καταχραστή καί ν μήν ντιδρς. λλά πς κατήντησε ατό τό κρτος νά εναι καταχραστής; Μία μικροκομπινίτσα πό μένα γιά νά γλιτώσω μερικά ερόπουλα… Μία παραπάνω φορολογία πό τό κρτος γιά νά μήν ναλάβ τίς δικές του εθνες… να σφύριγμα διάφορο πό λους μας… Μία “ξυπηρέτησις” πό τόν φορο… να κόμη διάφορο σφύριγμα πό σους τό πραν εδησι… Νά χουν ὃμως κι πό κοντά τόν φορο γιά μίαν πιθανή μελλοντική δική τους νάγκη… Γιά νά χουν να πί πλέον λλοθι στίς μελλοντικές δικές τους νομίες… Γιά νά πιβεβαιώσουν τό καθεστῶς τς πλήρους συνενοχς μέσ τς διαφορίας τους!

Ατό σως νά πονά περισσότερο πό λα! λλά τομή πού χρειάζεται κοινωνία μας εναι τόσο μεγάλη καί τόσο ναγκαα. βουλιάζουμε κολυμπομε!

Γιὰ νὰ μάθῃς ὃμως κολύμπι πρέπει νὰ ξεχάσῃς τὸ βατραχοειδές πλατσούρισμα. Σὰν βάτραχος ἢ σὰν κολυμβητής θὰ περάσῃς στὴν ἂλλην πλευρά;! (Βέβαια οἱ βάτραχοι γιὰ τὸ εἶδος τους κολυμποῦν θαυμάσια!!! Τὸ πρόβλημα εἶναι στὸ ἀνθρώπινον εἶδος ποὺ τοὺς μιμεῖται!)

Ἐὰν πᾶς σὰν βάτραχος ἲσως κάποτε καὶ νὰ φθάσῃς, ἀλλά θὰ εἶναι ἀργά! Ἢ πᾶς λοιπόν στὸν δάσκαλο νὰ σοῦ μάθῃ κολύμπι ἢ περίμενε τὸ ἐπόμενον πλοῖο ποὺ μᾶλλον δὲν θὰ περάσῃ ποτέ!

Λόγος 6ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που διαμαρτύρεται για την κακή ποιότητα των δρόμων και αρνείται να πληρώσει διόδια για ένα απαρχαιωμένο και άκρως επικίνδυνο εθνικό οδικό δίκτυο (και καλά κάνει), είναι ο ίδιος Ελληνάρας που στην Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών κάνει προσπέραση πάνω σε στροφή χωρίς φλας και χωρίς ορατότητα ενώ προηγουμένως σου έχει αναβοσβήσει 50 φορές τους προβολείς του (νομίζοντας προφανώς ότι βρίσκεται σε κάποια πίστα ράλυ).

χετε ντιληφθε κάποιοι πώς χουμε τόσους νεκρούς, ς ἂν νά βρισκόμασταν  σέ πόλεμο; χετε ντιληφθε πώς καλή μαγκιά λλά γιά νά τό παίζς μάγκας θά πρέπει καί νά εσαι;

Πήγαινε καλέ μου συμπατριώτη σέ μίαν πραγματική σχολή νά μάθς δική συμπεριφορά. Νά μάθς σεβασμό! Νά μάθς μως πρωτίστως ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΙ!!! Καβαλς τόν γάιδαρο καί τρέχεις σάν νά εσαι σέ πποδρομίες! χι καλέ μου συμπατριώτη! Γάιδαρο καβαλς! Καί σκοτώνεις! Κι ἐὰν δέν τό καταλαβαίνς θά πρέπ νά σο φαιρεθ τό δικαίωμα το δηγεν! Μέ τό λεωφορεο μέ τό τρανο ως του νά μάθς πώς ατό τό ργαλεο εναι γιά ξυπηρέτησι κι χι γιά παιχνίδια! Τά παιχνίδια στίς εδικές πίστες καί στήν θόνη το πολογιστο σου!

Κι πεί δή κι γώ ταν σέ βλέπω φουντώνω καί σέ παίρνω στό κατόπι γιά νά σο δείξω τόν δικό μου κουβά, θά πρέπει κι γώ νά πάω σέ εδικό σχολεο πού θά διδάσκ γκράτεια καί ατοέλεγχο. Καί μετά, ταν θά τελειώσουμε μέ τά μαθήματα κι σύ κι γώ, φ’ σον φυσικά ντιληφθομε πώς διαθέτουμε κουβδες, τότε μόνον θά ξαναποκτήσουμε τὸ δικαίωμα νά  πάρουμε πίσω τούς κουβδες μας!

Λόγος 7ος.

Αυτός ο Ελληνάρας ο οποίος επιτακτικά αρνείται να ανακυκλώσει τα οικιακά του απορρίματα με την πρόφαση ότι ο “μπλε κάδος” βρίσκεται πολύ μακριά από το σπίτι του (πολύ μακριά ήτοι 2 τετράγωνα), είναι ο ίδιος Ελληνάρας που το καλοκαίρι ξεκινάει από την Κηφισιά για να πάει να διασκεδάσει στην Βάρκιζα διανύοντας 45 χλμ σταμάτα – ξεκίνα, για τουλάχιστον τρεις ώρες.

νακύκλωσις, νθρώπινον περιβλλον διαβιώσεως,  πόλεις λειτουργικές κι χι κονσερβοκούτια, καθαρός ορανός, καθαρή τμόσφαιρα, καθαρή τροφή, καθαρός τρόπος σκέψεως… εναι λίγα πό σα παιτονται γιά νά ζομε ξιοπρεπς!

Γιά νά τά χω πρέπει κάτι νά δώσω! σως λίγο περπάτημα ως τό πόμενον τετράγωνον.. σως λίγο χρόνο γιά διάβασμα, συζητήσεις καί σκέψεις… σως καί λίγο περισσότερο φιλότιμο. Γιατί στορικά λαός πού γέννησε τήν λέξι φιλότιμο εμαστε μείς! Δέν γίνεται νά θαυμάζουμε ργα προγόνων καί νά δουλευόμαστε μεταξύ μας! Θέλει λίγο φιλότιμο ζωή μας. χι πό τούς λλους! πό μς… ς λλάξουμε πρώτα μείς καί μετά ς παιτήσουμε κι πό τούς λλους νά λλάξουν.

Ἂς μάθουμε πώς ἐτοῦτος ὁ πλανήτης δὲν μᾶς ἀνήκει ἀλλά τὸν δανειζόμαστε ἀπό ὃλες τὶς ἐπόμενες γενεές…

Ἂς μάθουμε πώς τὸ καφριλίκι πέθανε! Ἐὰν τὸ συνεχίσω ἐγώ κι ἐσύ καὶ ὃλοι οἱ ἂλλοι, θὰ εἶναι πολύ καλά γιατί δὲν θὰ κουραστοῦμε γιὰ κάτι… Ἀλλά θὰ μᾶς ἀρέσῃ; Θὰ μᾶς βολεύῃ;

Λόγος 8ος.

Αυτός ο Ελληνάρας ο οποίος παραπονιέται για την αναδουλειά, για τις πεσμένες πωλήσεις, για την μειωμένη αγοραστική κίνηση, για την κρίση στην ελληνική αγορά και για τις άδειες τσέπες των καταναλωτών, είναι ο ίδιος ο Ελληνάρας που στους δικούς του υπαλλήλους δίνει μισθούς πείνας, προφανώς με την αίσθηση ότι «αυτοί» δεν είναι καταναλωτές – οι καταναλωτές είναι πάντα κάποιοι άλλοι.

Εναι κι ατός πού πιλέγει τούς νεοτέρους γιά τήν δουλειά του, διότι ο μεγαλύτεροι, πού διαθέτουν τήν μπειρία, θά το στοιχίσουν κριβότερα. Εναι κι ατός πού προμηθεύεται κινέζικα προϊόντα, τούς λλάζει τικέτα καί τά πουλάει ς λληνικά.

Εναι κι ατός πού περιμένει τόν Τορκο μέ τό γεμτο λαθραα μπορεύματα πλοιάριο γιὰ νά γοράσ φθηνές περισσευούμενες πραμάτειες!

Λοιπόν κύριοι!

Πονάει τώρα τσέπη; Πονάει πού τράπεζα πρε θά πάρ τό σπίτι; Πονάει πού τό παιδί μας θά μείν στόν δρόμο; Πονάει! Τό ξέρω! Καί  λυπομαι!

Γιατί ἐὰν δέν λλάξουμε ἐμείς, τό παιδί μας θά πεθάν πό τήν πείνα.

Γιατί ἐὰν μείς δέν πᾶμε νά στηρίξουμε τόν λληνα βιοτέχνη, τόν λληνα κατασκευαστή, τόν λληνα μπορο, τότε σο κι ἐὰν λυπομαι, κατά βθος θά ασθανθ νακούφισι. χι γιατί θά τήν πληρώσουν μερικά θα παιδιά φυσικά. λλά γιατί δέν πρεπε νά φθάσουμε σέ τοτο τό θλιο πίπεδο! Διότι λαός μας λέει πώς: «τό να χέρι νίβει τό λλο καί τά δύο τό πρόσωπο».

μείς φήσαμε νιφτο τό πρόσωπο γιατί δέν νίψαμε τά χέρια μεταξύ τους. Καί τώρα χάνονται τά πρόσωπα, ο νθρωποι καί κοινωνία μας!

Κι γώ, σιωπηλός συνένοχος στά ργα ἐτοῦτα, δέν λθα νά σς τραβήξω πό τό ατί.

Δέν λθα νά στηρίξω τήν δική σας πιχείρησι γιατί δέν ταν τόσο in τά μπορεύματά σας.

Δέν γόρασα τήν βαμβακερή τήν μάλλινη λληνική μπλοζα, γιατί συνθετική κινέζικη πλαστική ταλική ταν πιό λαμπερή!

Δέν γόρασα τά χαρτικά μου πό τόν λληνα βιομήχανο καὶ βιοτέχνη γιατί τά χαρτικά το Γερμανο μύριζαν καλλίτερα.

Δέν γόρασα τά λαχανικά μου πό τόν μανάβη τς γειτονις μου γιατί τά πλαστικά το πολυκαταστήματος εχαν καλλίτερη συσκευασία!

γώ λοιπόν σήμερα πρέπει νά λλάξω! Νά βρ (ἐὰν πάρχ φυσικά κόμη) τόν λληνα παραγωγό, βιοτέχνη καί κατασκευαστή γιά νά μπορέσω νά τόν στηρίξω. Κι ς τό πληρώσω λαχίστως κριβότερα τό προϊόν του. Αριο θά μο «πιστραφῇ» τό ποτέλεσμα τς πιλογς μου γιατί κι κενος θά χ περισσότερα χρήματα καί θά μπορέσ κ νέου νά ξανακαταναλώσ.

Γιατί τὸ χρῆμα θὰ μείνῃ ἐδῶ καὶ δὲν θὰ ταξιδεύσῃ σὲ κάποιες ἂγνωστες τσέπες ἀνὰ τὸν πλανήτη ποὺ άδίκως ἢ δικαίως γεμίζουν σήμερα. Δὲν θὰ κάνῃ κάποια πρόσωπα νὰ χαμογελοῦν εἰρωνικά εἰς βᾶρος τῶν  ἀσκέφτων καὶ ἀνευθύνων Ἑλληναράδων.

Καὶ σὲ τελική ἀνάλυσι!

Ἐὰν ἀκόμη κάποιοι Ἑλληναρᾶδες θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν, ἂς βροῦν ἓναν τρόπο νὰ τὸ κάνουν δίχως νὰ ἐπιβαρύνουν ἢ νὰ ἐνοχλοῦν τοὺς ὑπολοίπους!

Λόγος 9ος.

Αυτός ο Ελληνάρας που ξεσηκώνεται και αντιδρά για τις φωτιές στα δάση και την τεράστια οικολογική καταστροφή, είναι ο ίδιος Ελληνάρας που «ξεχνάει» το πλαστικό του μπουκάλι στην παραλία, που κάνει μπάνιο αφήνοντας ασύστολα το νερό να τρέχει, που μαρσάρει στο φανάρι για να επιδείξει την καινούρια διπλή turbo design εξάτμισή του, που πετάει τις τελειωμένες μπαταρίες του μαζί με τα υπόλοιπα σκουπίδια και που αφήνει όλα τα φώτα του σπιτιού του αναμμένα την ώρα που ο ίδιος κάθεται στο μπαλκόνι!

Αὐτό τὸ μηχανικό πλᾶσμα ἂς πεθάνῃ ἐπί τέλους! Ἀπαιτῶ ἀπό τὴν τεχνολογία νὰ μὲ ὑπηρετῇ. Δὲν γίνομαι ὑπηρέτης της!

Σεβασμός! Αὐτοέλεγχος! Μέτρο!

Εἲπαμε! Ὁ πλανήτης δὲν εἶναι κτῆμα μας! Οἱ πηγές του εἶναι ἱκανές νὰ μᾶς προσφέρουν ἓνα ἂριστο ἐπίπεδο διαβιώσεως ἀλλά ἂς μὴν εἲμαστε ὑβριστές! Ἡ φύσις χαρίζει ἀπλόχερα τὰ δῶρα της σὲ κάθε πλᾶσμα ποὺ ζεῖ φυσικῶς! Τὴν κατάχρησι τὴν «τιμωρεῖ» μὲ δικὰ της μέσα καὶ τρόπους!

Ἂς μὴν παραπονοῦμε ὃταν ἡ θερμοκρασία ἒχει φθάσει στοὺς 40 βαθμούς. Δὲν εἶχα καὶ στὸ χωριό μου κλιματιστικά! Κι ἐὰν τέλος πάντων στὸ χωριό μου ἒχει μεγαλύτερες δροσιές, ἂς ἐπιστρέψω ἐκεί!  Θὰ ἒχω καὶ τὸ λαχανάκι μου καὶ τὴν πατατοῦλα μου καὶ τὸ λαδάκι μου καὶ τὶς δροσιές μου!

Βρεθήκαμε οἱ μισοί στὰ τσιμεντένια κουτιὰ κι ἀπαιτοῦμε ἀπό τοὺς ἂλλους μισούς νὰ δουλεύουν γιὰ νὰ μᾶς συντηροῦν!

Παράγουμε τὸ 20% τῆς τροφῆς μας ἐν ᾦ μόλις πρό μερικῶν ἐτῶν τὸ 80%. Σὲ ἓναν «πόλεμο» ἢ πόλεμο θὰ πεθάνουν ἀπό πείνα τοὐλάχιστον οἱ μισοί ἀπό ἐμᾶς! Ἀξίζει;

Ὃταν σέβομαι τὸ περιβᾶλλον καὶ τὸν πλανήτη ὁ σεβασμός «ἐπιστρέφει» σὲ ἐμένα μὲ κᾶθε τρόπο! Δὲν θὰ πρέπει κάποτε νὰ δοκιμάσω ἓναν διαφορετικό δρόμο ἀπό αὐτόν πού ἢξερα; Αὐτός ἒτσι κι ἀλλοιῶς ἀπέτυχε!

Λόγος 10ος.

Συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτός ο Ελληνάρας δεν μπορεί να είναι πάντα «κάποιος άλλος» …. Πόσοι πια είναι αυτοί οι «κάποιοι άλλοι» που κάνουν κουμάντο σε όλους «εμάς» που δεν είμαστε σαν και αυτούς? Φιλική συμβουλή: Το να διαμαρτύρεσαι, να φωνάζεις, να ξεσηκώνεσαι, να αντιστέκεσαι, να αρνείσαι, να επαναστατείς δεν είναι κακό. Αντιθέτως είναι υγειές και επιβάλλεται. Απλά, πριν το κάνεις, συλλογίσου για λίγο, πόσο πολύ πιο διαφορετικός είσαι τελικά ΕΣΥ, από ΑΥΤΟ με το οποίο πραγματικά «τα βάζεις»!!!

Ὁ καθρέπτης μου φωνάζει καὶ δείχνει ἐμένα! Ἐγώ τὰ χάλασα ὃλα. Ἐγώ πρέπει νὰ τὰ φτιάξω ὃλα ἀπό τὴν ἀρχή.

Κι ἂς ἀρχίσω ἀπό αὐτό πού βλέπω στὸν καθρέπτη μου!

Κι ὃταν θὰ ἒχω φτιάξῃ τὸ  πρόσωπο, τότε αὐτό τὸ πρόσωπο θὰ λάμπῃ καὶ μερικοί θὰ τὸ προσέξουν!

Κάποιοι  θὰ τὸ βροῦν ὂμορφο καὶ θὰ θελήσουν νὰ τοῦ ὁμοιάσουν!

Καὶ μετὰ κάποιοι ἂλλοι θὰ θελήσουν νὰ ὁμοιάσουν σὲ ἐκείνους τοὺς πρώτους ἂλλους!

Μήπως ὃμως τελικῶς φτιάχνοντας τὸν ἂνθρωπο θὰ καταφέρω ΕΓΩ μόνος μου, νὰ φτιάξω ΟΛΟΝ τὸν κόσμο;

Ἐσύ κι ἐγώ! Μόνον!

Φιλονόη.


**Θά ζητήσω μίαν μεγάλη συγγνώμη ἀπό τόν συντάκτη τοῦ ἂρθρου διότι δέν τόν γνωρίζω γιά νὰ τὸν ἀναφέρω. Ἐάν θέλῃ μέ ἐνημερώνει γιά νά προσθέσω τό ὂνομά του στό ἂρθρο.

καί ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό ἐδῶ

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

7 responses to “Ἀντιδεκάλογος!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: