Ὁ Σουφλιᾶς άπαντᾶ στόν Μαγκριώτη!


Ἐλπίζω ὁ κος Μαγκριώτης ἀκόμη νά διαβάζῃ τά ὃσα γράφω. Ἂλλως τε ἀναμένω (-ουμε) τίς ἀπαντήσεις του!

Σήμερα, στήν προσπάθειά μου νά βρῶ τίς συμβάσεις πού ὑπέγραψε ἡ Ν.Δ. μέ τούς μεγαλοεργολάβους, ἒπεσα σέ ἓνα ἂρθρο τοῦ Γ. Σουφλιᾶ.

Θά πρέπει νά διαβάσουμε φυσικά καί τήν δική του τοποθέτησι πρίν βγάλουμε τά ὃποια συμπεράσματα!

Ξεκινᾶμε λοιπόν μέ Σουφλιᾶ (ἀπό τό ΒΗΜΑ τῆς 24ης Ἰανουαρίου 2010) κι ἒχουμε συνέχεια φυσικά!

Oι «Δρόμοι Ανάπτυξης» – σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι- μαζί με την Εγνατία αποτελούν τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάστηκαν ποτέ στη χώρα μας και θα επηρεάσουν καθοριστικά την εικόνα και την πρόοδο της Ελλάδας. Οι πέντε (5) «Δρόμοι Ανάπτυξης» είναι: α) Ιονία οδός, β) Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και Σπάρτη, γ) Κόρινθος – Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα, δ) Μαλιακός- Κλειδί, ε) Ε65 (Λαμία- Καρδίτσα- Καλαμπάκα- Παναγιά Εγνατίας). Στα υπάρχοντα τμήματα προβλέπεται ριζική βελτίωση.

Μετά τις αναγκαίες τεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές μελέτες και τους απολύτως διαφανείς διαγωνισμούς άρχισε από το 2007-2008 η κατασκευή τους με τη μέθοδο της παραχώρησης. Οι πέντε αυτοκινητόδρομοι είναι συνολικού μήκους 1.400 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8,5 δισ. ευρώ.

▅ Η χρηματοδότηση
Από το παραπάνω ποσό μόνο το 12,5% προέρχεται από τον προϋπολογισμό του κράτους, ενώ άλλο ένα 12,5% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το υπόλοιπο ποσό είναι της ευθύνης του παραχωρησιούχου με ίδια κεφάλαια και δάνεια, για την αποπληρωμή των οποίων αλλά και για τη συντήρηση και λειτουργία των έργων εισπράττονται διόδια, τα οποία φυσικά βαρύνουν μόνο τον χρήστη.

Η μέθοδος της παραχώρησης, την οποία είχα προτείνει ήδη από το 1988 ως υπεύθυνος κατάρτισης του προγράμματος της ΝΔ, εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Πολύ περισσότερο, είναι αναγκαία για την υπερχρεωμένη Ελλάδα λόγω των σχεδόν μηδενικών οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας μας να κατασκευάσει τα έργα αυτά μόνο με δημόσια χρήματα.

Για τα διόδια λέχθηκαν και γράφτηκαν αρκετά, μερικά εκ των οποίων είναι ανακριβή, και με το άρθρο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα που βοηθούν στην κατανόηση του μηχανισμού των διοδίων.

1. Στα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στον διαγωνισμό να καθορίσουν τις προσφορές τους περιλαμβάνονται με λεπτομέρεια και ακρίβεια τα εξής: α) Σε ποια σημεία μπορεί ο παραχωρησιούχος να εγκαταστήσει σταθμούς διοδίων.

β) Οι τιμές των διοδίων και οι αυξήσεις τους, οι οποίες γίνονται σε σαφείς ημερομηνίες (που εξαρτώνται από την κατασκευή συγκεκριμένων εργασιών).

γ) Ορίζεται ότι μετά τις σταδιακές αυξήσεις το τελικό μέγιστο ύψος των διοδίων ανά χιλιόμετρο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 0,04 ευρώ σε τιμές 2003 (εξαιρούνται οι σήραγγες των Τεμπών).

Τα στοιχεία αυτά για τα διόδια φυσικά περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που εγκρίθηκαν από την ΕΕ και ψηφίστηκαν στη Βουλή από τη ΝΔ, το ΠαΣοΚ και τον ΛΑΟΣ. Επομένως το ύψος των διοδίων και πότε αυτά αυξάνονται δεν εξαρτώνται από αποφάσεις του υπουργείου ούτε του παραχωρησιούχου και θα ήταν αδιανόητο και διαβλητό να μπορούσε να γίνει αυτό.

▅ Οι σταθμοί διοδίων
Η επιλογή της χρέωσης των 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο είχε γίνει το 2003 από την κυβέρνηση του ΠαΣοΚ και κατόπιν μελέτης τη διατηρήσαμε και εμείς. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι το αντίστοιχο μέγεθος στην Πορτογαλία είναι 0,09, στην Ισπανία 0,07 και στη Γαλλία 0,06 ευρώ.

2. Στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων ο χρήστης του αυτοκινητοδρόμου πληρώνει διόδια που αντιστοιχούν σε τόσα χιλιόμετρα όσα είναι το άθροισμα της μισής απόστασης από τον προηγούμενο σταθμό και της μισής απόστασης από τον επόμενο σταθμό. Οσο πυκνότερα είναι τα μετωπικά διόδια τόσο πιο δίκαιο είναι το σύστημα- αλλά δυσκολεύεται η διαδρομή. Με την εφαρμογή ηλεκτρονικών διοδίων που προβλέπουν οι συμβάσεις ο χρήστης θα επιβαρύνεται ακριβώς βάσει της διανυόμενης διαδρομής.

Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους αυτοκινητοδρόμους και να πληρώσουν διόδια υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως είναι άλλο εναλλακτική διαδρομή και άλλο παράπλευρο δίκτυο, η κατασκευή του οποίου είναι υποχρεωτική από τις συμβάσεις παραχώρησης για την εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτησιών.

3. Ενα κρίσιμο μέγεθος για το αποτέλεσμα των διαγωνισμών ήταν το ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων από τα διόδια που θα περιέλθει στο Δημόσιο. Επί των ημερών μας βελτιώθηκε η θέση του Δημοσίου με την επιλογή να υπολογίζεται η συμμετοχή του στα ακαθάριστα έσοδα που μετρούνται αντικειμενικά και όχι στα κέρδη του παραχωρησιούχου, όπως έγινε σε προηγούμενες περιπτώσεις (Αττική οδός).

Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού ήταν πράγματι πολύ καλά για το Δημόσιο. Στη διάρκεια των παραχωρήσεων (30 χρόνια) το Δημόσιο θα εισπράξει περίπου 11 δισ. ευρώ σε τιμές 2009 (περίπου το 60% των ακαθάριστων εσόδων). Τα έσοδα αυτά θα αρχίσουν να εισπράττονται σταδιακά από το 2012 και από τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των διοδίων και σταδιακά για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της χώρας.

4. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι αποτέλεσμα διαφανών διαγωνισμών- οι προσφορές άνοιξαν ενώπιον όλων-, έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν κυρωθεί με νόμους (με την ψήφο ΝΔ, ΠαΣοΚ, ΛΑΟΣ), εμπλέκουν σημαντικό δανεισμό από τις μεγαλύτερες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες και ελέγχονται συνεχώς στην εφαρμογή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμβάσεις περιέχουν ένα σύνολο διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν εξαντλητικά όλα τα θέματα (μεταξύ των οποίων φυσικά και τα διόδια) χωρίς να επιτρέπουν περιθώρια διακριτικής ευχέρειας είτε στο Δημόσιο είτε στον παραχωρησιούχο.

Τα διόδια κατά τον χρόνο της κατασκευής εξασφαλίζουν μέρος της χρηματοδότησης κατασκευής του έργου. Επομένως η μείωση των διοδίων πρέπει να συνδυασθεί με επιπλέον επιδότηση του παραχωρησιούχου από το Δημόσιο. Δεν υπάρχουν όμως χρήματα και το δηλώνει η κυβέρνηση.

▅ Οι μειώσεις
Οσο για την προεξόφληση (προείσπραξη) των εσόδων του Δημοσίου από τα διόδια, την αποπειραθήκαμε και εμείς και το αποτέλεσμα ήταν να ζητούν οι τράπεζες επιτόκια διπλάσια από αυτά που δανείζεται το Δημόσιο, πράγμα απολύτως ασύμφορο. Αν η κυβέρνηση έχει στο μυαλό της κάποιον άλλον (μαγικό) τρόπο, ας τον αποκαλύψει και ας τον εφαρμόσει. Και φυσικά η μείωση αυτή θα πρέπει να γίνει σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους.

Ως τότε θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αντιλαμβάνομαι τη σπουδή της κυβέρνησης να εξαγγείλει μείωση των διοδίων εντός μηνών, όπως είπε, προτού καν μελετήσει το θέμα και εκτιμήσει τις επιπτώσεις στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων, στην οικονομία και στην αξιοπιστία του Δημοσίου, καλλιεργώντας παράλληλα ψευδαισθήσεις στους πολίτες.

Το σίγουρο, πάντως, όπως προανέφερα, είναι ότι μπορεί να αρχίσει η μείωση των διοδίων από το 2012. Τέλος, με αφορμή αυτό το θέμα, θα ήθελα να τονίσω ότι ο μόνος τρόπος για να αναβαθμιστεί πραγματικά η δημόσια ζωή της χώρας είναι όλοι όσοι τοποθετούνται δημόσια, πολιτικοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και ΜΜΕ, να μελετούν καλά τα θέματα και στη συνέχεια με γνώση και ευθύνη να λέγουν στον πολίτη την αλήθεια και μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Ο κ. Γ. Σουφλιάς είναι πρώην υπουργός.

Σημειώσεις-ἐρωτήματα πρός κον Μαγκριώτη:

– καί ὁ κος Σουφλιᾶς ἀναφέρει πώς τό νομοσχέδιο γιά τά διόδια τό ΕΨΗΦΙΣΑΝ Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ καί ΛΑΟΣ! Δέν ἒχουμε λάβει κάποιαν τοποθέτησι ἀκόμη ἀπό τό ὑπουργεῖο ἀναφορικῶς μέ τό πόσοι καί ποιοί ἐψήφισαν! Φαντάζομαι ὁ κος Σουφλιᾶς πώς δέν ψεύδεται!

-0,04 εὐρῶ γιά κάθε  χιλιόμετρο εἲχατε προτείνει ὡς ΠΑΣΟΚ καί ἡ Ν.Δ. ἐσυμφώνησε! Ἀλήθεια, ἀπό ποῦ θά τά πάρετε αὐτά τά χρήματα; Ὑπάρχει κάποιος πληθυσμός ἐδῶ γύρω πού μπορεῖ νά τά πληρώσῃ; Συνειδηοποιεῖτε τά μεγέθη; Ἢ μήπως σκοπεύετε νά κυκλοφορεῖτε μόνοι σας στούς ΕΘΝΙΚΟΥΣ μας ΔΡΟΜΟΥΣ!

-Ἐπιτρέψατε σέ ἰδιώτη νά σφραγίσῃ τά ἐθνικά δίκτυα δίχως παραπλεύρους δρόμους. Ἒχετε κάποιαν τοποθέτησι;

Τά σχόλια μου μόνον ἀναφορικῶς μέ τό ἂρθρο Σουφλιᾶ! Ἐπανέρχομαι συντόμως.

Φιλονόη

Σχετικά θέματα:

Οἱ εἰσπράκτορες τῶν ὑπεργολάβων

Ὄχι κύριε Μαγκριώτη μας.

Ἀπάντησις Γιάννη Μαγκριώτη στὸ προηγούμενον μου ἄρθρο

Ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη

Παρ’ ὁλίγον ἀνταπάντησις στὸν Γιάννη Μαγκριώτη.

Ὁ Ῥέππας καὶ ἡ  «συστράτευσις πολιτῶν»

Ξαφνικὰ τὸ «δὲν πληρώνω» ἀπέκτησε Ἑλληνικὲς Σημαῖες.

Ἐπιτροπές πολιτῶν γιὰ τὰ διόδια; Μᾶς δουλεύετε;

Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὄργάνωσις; Παρακαλῶ;

Ὁ φασίστας, ἡ Ἑλληνική Σημαία καὶ τὰ «νεοαπελευθερωτικά» κινήματα.

Γιατί  λέω «ὄχι» στὸ  «δὲν πληρώνω».


Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

19 responses to “Ὁ Σουφλιᾶς άπαντᾶ στόν Μαγκριώτη!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: