Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Ἰανουαρίου 19, 2011

Τὰ ῥὸζ κρατήματα καὶ τὰ χονδρά πιασίματα!


Στὴν ἐφημερίδα  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ παρουσιάζεται τὸ παρακάτω …φαινόμενον….

Κρυφὰ χαρτιὰ, κρυφὲς συμφωνίες, κρυφὲς …..ἀμαρτίες καὶ φοβίες!

Ἀδιαφορῶ γιὰ τὰ “χαρτιὰ” τοῦ Ἄκη….

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀστικοί ἀγροὶ: προτάσεις! (α’)


Ἡ παρακάτω πρότασις μὲ βρίσκει σύμφωνη.
Μὴν βιαστοῦν κάποιοι νὰ τὴν κρίνουν ὡς προερχομένη ἀπὸ ἕναν χῶρο ποὺ δὲν προστατεύει κατ’ οὐσίαν τὰ συμφέροντα τοῦ Ἕλληνος πολίτου! (Συνήθως προασπίζονται τὰ παγκοσμιοποιημένα συμφέροντα κάποιων…. Ἀλλὰ ἐδῶ ἔχουν δίκαιον!)
Ἐξετάζουμε ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ, ἀπὸ ὃπου κι ἐὰν προέρχονται καὶ  ἀναζητοῦμε λύσεις σὲ προβλήματα ποὺ ἐλάχιστοι ἔχουν πρὸς ὥρας συνειδητοποιήσει.
Ὑπάρχει ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ βρεθοῦν τρόποι γιὰ  νὰ λυθοῦν προβλήματα!
Τὸ παρακάτω κείμενον εἶναι μία πολύ καλή ἰδέα!
Ὅσοι Δῆμοι διαθέτουν δημάρχους ποὺ σκέπτονται, ἂς ξεκινήσουν!
Φιλονόη


Ἀφ’ οὗ εἶναι παράνομο νὰ στείλω ἕναν πληρεξούσιό μου νὰ ψηφίσῃ στὶς ἐκλογὲς, γιατὶ εἶναι νόμιμο νὰ στείλω ἕναν πληρεξούσιό μου στὴν Βουλὴ νὰ νομοθετῇ αὐτός ἀντὶ γιὰ ἐμένα;


Η λαϊκή κυριαρχία είναι αμεταβίβαστη. Τι θα πει αυτό; Θα πει ότι δεν μπορώ να παραδώσω μέρος ή όλη την πολιτική μου εξουσία ως πολίτης σε κάποιον άλλον, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός. Αυτά τουλάχιστον υποστηρίζει ο Αριστοτέλης ότι περιλαμβάνονται στην παλαιότατη περί δημοκρατίας πατέντα.

Και ποιες είναι οι εξουσίες που απορρέουν από την ιδιότητά μου ως πολίτης; Ολες. Το λέει και το Σύνταγμα, με τον δικό του χαριτωμένο τρόπο. Απορρέουν όμως τόσο πολύ αυτές οι εξουσίες, που αυτή η απόρροια τις έχει εξαντλήσει πια. Τις έχει κάνει διαφανείς. Τόσο διαφανείς είναι οι εξουσίες του πολίτη, που κοιτάς από τη μια μεριά και βλέπεις από την άλλη.

Ουσιαστικά ο πολίτης δεν έχει καμμία, μα καμμία απολύτως, εξουσία. Τις έχει μεταβιβάσει όλες. Και τις ανέλαβαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μας κυβερνούν, για να μην κουραζόμαστε εμείς. Επαγγελματικά μάλιστα. Και τις μεταβιβάζουν και αυτοί στα παιδιά και στα εγγόνια τους. Αιώνες τώρα.

Και για να μην έχουμε καμμία ψευδαίσθηση για την υπέρμετρη εξουσία που έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους αυτοί οι ολίγοι, για την τεράστια υποκλοπή της δικής μας εξουσίας δηλαδή, και μια που και οι ίδιοι είναι και οι συγγραφείς του Συντάγματός μας, νομοθέτησαν συνταγματικά και την ασυλία τους, ακόμη και την ποινική. Το άρθρο 86, παρ. 1 ορίζει “Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει.”.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καταλάβαμε κύριε Καστανίδη μας κι εὐχαριστοῦμε !


Ὅλα καλά κύριε Καστανίδη μας! Μὴν ἀνησυχεῖς! Καταλάβαμε!

Νομοσχέδιον περί ἀσφαλείας!!

Μόνοι σας τὸ στοιχειοθετήσατε, μόνοι σας τὸ  ἐνεκρίνατε, μόνοι σας τὸ ψηφίσατε, μόνοι σας τὸ ἐφαρμόζετε καὶ μόνοι σας τὸ  θαυμάζετε!!!

Κάτι σὰν τὸ «Γιάννης μόνος του κερνᾶ καὶ Γιάννης μόνος του πίνει» ἕνα πρᾶγμα….

Τὶ ἀκριβῶς θὰ κερδίσω ἐγὼ ὡς πολίτης κύριε Καστανίδη μας;

Θὰ αἰσθανθῶ ἢ θὰ ὑπάρξω περισσότερο ἀσφαλὴς;  Θὰ μπορῇ δῆλα δή ἡ συγκεκριμένη νομοθετικὴ ῥύθμισις νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἀσυλλήπτου μεγέθους αὒξησιν τῆς ἐγκληματικότητος; Θὰ μπορῇ ἡ πολιτεία νὰ ἀνακόψῃ ἢ ἔστῳ νὰ περιορίσῃ ὅλο αὐτὸ ποὺ τείνει νὰ ῥουφήξῃ καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε μορφήν ἐλευθερίας; Κάθε ἐννοίαν δικαίου; Κάθε αἴσθησιν ἀνθρωπιᾶς;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Δὲν εἶναι παιχνίδι κι ἂς φαίνεται!!!!


Ὁ μηχανισμός τῶν Ἀντικυθήρων ἒχει μελετηθεῖ σὲ βᾶθος ἀπό τὸν Χρῆστο Λᾶζο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ἀπεκαλύφθη ὁ πραγματικός  ῥόλος του (καὶ ἡ χρήσις του) ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη ἔχουν ἀσχοληθεῖ γιὰ νὰ ἐμφαθύνουν!

Ἐδῶ σήμερα ἀνεβάζω μίαν προσπάθεια “ἁπλοποιήσεώς” του γιὰ νὰ γίνῃ βαθύτερα κατανοητό ἀπό ὃλους μας, τὸ ἐπίπεδο τῶν γνώσεων καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν προγόνων μας!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γιατὶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ;;;;


Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἐστάλη ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν Σταῦρο Παπαμαρινόπουλο, στὴν ἐφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν).

Κάποιοι τὴν γνωρίζουν καὶ κάποιοι ὂχι!

Τὴν ἀναδημοσιεύω σήμερα, μὲ στόχο νὰ εἶναι ἡ πρώτη σοβαρή ἀπάντησις ἀπὸ πλευρᾶς μου, σὲ κάποιους, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ μεγαλεῖον τῆς γλώσσης μας ἀλλὰ καὶ τήν ΑΝΑΓΚΗ  ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΤΗΣ!

Εὐχαριστῶ τὸν κύριο Ἀντώνη ποὺ  τὴν μοιράστηκε μαζί μου.

Φιλονόη.

 

Αρχαία Ελληνικά και ο Εγκέφαλος

Κύριε Διευθυντά,
Σύμφωνα με την θεωρία, του Καθηγητού της Φιλολογίας Eric Havelock η οποία στηρίζεται στον Πλάτωνα, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καρκίνος, χημειοθεραπεῖες καὶ κλασσική ἰατρική! Μῦθος ἢ πραγματικότης;


Τὸ παρακάτω ἂρθρο τὸ ἒλαβα ὡς μήνυμα καὶ μὲ προβλημάτισε ἀρκετά!

Γνώριζα κάποια πράγματα γιὰ τὶς θανατηφόρες χημειοθεραπεῖες, περισσότερο ὡς πληροφορίες παρά ὡς βαθιά γνώσι! Συζητήσεις μὲ φίλους, μὲ εἰδικοὺς καὶ μὴ ποὺ συνήθως μᾶς μεγαλώνουν τὶς ἀπορίες ἀντί νὰ τὶς λύνουν….

Προσωπικῶς ἔχω βιώσει διάφορες (μικρές καὶ ταπεινές) μεθόδους “αὐτοθεραπείας” κι ἒχουν “δουλέψει”. Γενικῶς πιστεύω στὶς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀναμένω τὴν ἀπεξάρτησί του ἀπό τὴν χημική ἰατρική κι ἀπό τὸν σύγχρονο τρόπο σκέψεώς του.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἶμαι ἐλεύθερος;


Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον τοῦ Ἀναρμοδίου, ἓνα σχόλιον! Ποὺ οὐσιαστικῶς εἶναι ἒνας βραχνᾶς!!! Γιὰ ὅλους μας! Φιλονόη. από σχόλιο του olympianduke στο olympia.gr Έ όχι και ψάχνουν αφορμή για ΝΑ αναστείλουν ελευθερίες… ΔΕΝ υπάρχουν ελευθερίες εδώ και δεκαετίες. Ποιές ελευθερίες μου λές? Είμαι ελεύθερος από την Εφορία (το θηρίο που σε κυνηγά και μετά θάνατον αν δε σε λένε Κουρή, Παπανδρέου, Μπόμπολα, Μητσοτάκη κ.ο.κ… )? Είμαι ελεύθερος να κυκλοφορήσω όπου θέλω? Ζω σε ελεύθερη χώρα (από τη μία η ασφάλεια από την άλλη ο ΔΙΑΣ… και να χαίρονται κιόλας κάποιοι που μας μπαίνουν και στα σπίτια πλέον)? Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Στὸ λαβύρινθο τῆς λαθρομεταναστεύσεως!


Του Κυριάκου Κόκκινου –   Δικηγόρου

 

Παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα με αγωνία τις φωνές, που ξεπηδούν από παντού, άλλες ειλικρινείς και πηγαίες, άλλες στρατευμένες στην παραγωγή εξηρτημένων ανακλαστικών, αναφορικά με το πολύκροτο Εθνικό πλέον ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Ένα ζήτημα που έπαψε πια να αποτελεί πρόβλημα λίγων , μία ξύλινη αναφορά άνευ ουσίας στο στόμα των «αρμοδίων», που και βλέπουν αλλά αρνούνται να κατανοήσουν και υφίστανται αλλά αρνούνται να αποδεχθούν και γνωρίζουν αλλά αρνούνται να δράσουν. Έπαψε να αφορά μόνο τους μετανάστες, τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς και λιμενικούς, τους λαθρεμπόρους, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Πακιστάν, τους κατοίκους του Αθηναϊκού κέντρου, τους νόμιμους εμπόρους που πλήττονται από τους πραματευτάδες των πεζοδρομίων, τους ναρκέμπορους και τους δουλέμπορους, που τρίβουν τα χέρια, τα κτήνη που εμπορεύονται ανθρώπινα όργανα, όλους όσους βολεύτηκαν επί έτη με τα φθηνά εργατικά χέρια και αφορά και αγγίζει πλέον τους πάντες.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: