Τουρκικός ἐπεκτατισμός καὶ νέα χάραξις συνόρων!


τουρκική φημερίδα Gunes, σ πρωτοσέλιδό της στς 21 Νοεμβρίου 2010, παντντας οσιαστικς στς βλέψεις τν Κούρδων γιὰ  τὴν δημιουργία Κουρδικοῦ κράτους, «ἀπαντᾶ» μὲ ἕναν χάρτη πιὸ …αὐτοκρατορικόν.

Τ θέμα χει δη θιγε πό διάφορες στοσελίδες κι χουν ναλυθε κάποια πιθανά ατια! πως πίσης χουν ναλυθε π πολλούς κα ο πραγματικο στόχοι τν γειτόνων.

χάρτης πο νασύρει τό diaspora Grecque en France δν εναι τυχαος. Περιλαμβάνει λο τ «σχέδιον δράσεως» τν Τούρκων κατά λλάδος, Κύπρου κα Κουρδιστν. Παρουσιάζει οσιαστικς τν παράλληλον κρηξιν στιν τέτοιων πο θ φέρουν τν λλάδα, τν Κύπρο κα τ Κουρδιστν σταὐτόχρονον μυντική θέσι τέτοιαν, πο τελικός νικητής ν εναι Τουρκία.

ξετάζοντας μως τ πράγματα πό λες τς πτικς, σως ν καταλήξουμε σὲ πιὸ σύνθετα συμπεράσματα καὶ πολύ πιθανόν σὲ κινήσεις ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ μειώσουμε τοὺς πιθανούς κληδονισμούς .

Σίγουρα ἡ Τουρκία προσπαθε ν παίξ ναν κεντρικό όλο στν περιοχή μας, μ στόχο ν γίν υθμιστς ποφάσεων. δη περιοδεία το ρντογν σέ διάφορες σλαμικς χρες τν περασμένη βδομάδα, στόχευε στήν συνένωσι κα κοινή δράσι τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν, μέ μοναδικόν κριτήριον τόν θρησκευτικό παράγοντα! Ο περισσότεροι παρατηρητές μαθαν μόνον τ σα δημοσίως επώθηκαν. Οδείς γνωρίζει, πισήμως τολάχιστον, τ σα χουν συμφωνηθε πίσω πό τς κλειστές πόρτες.

Ὅμως ἔχει ἤδη τοποθετήσει τὶς βάσεις γιὰ νὰ στηθῇ ἕνα σκηνικό τρόμου τέτοιο ποὺ νὰ ὁδηγήσῃ, τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο, σὲ κατάστασι ἀμύνης, ὡς τε νὰ κερδίσῃ τὸν ἀπαραίτητο χρόνο καὶ νὰ τελειώνῃ μὲ τὸ ζήτημα τῶν Κούρδων.

Τὶ δηλώνει ἡ Τουρκία μέσῳ τοῦ χάρτου; Δηλώνει καὶ διεκδικεῖ κι ἐπιζητᾶ ν κερδίσ σο τ δυνατόν περισσότερα σ χρμα κα σ εδος. Χρμα θ τς δινε φθονον τ Αγαον λλ κα κάποια κουρδικά περιουσιακά στοιχεα. Εδος εναι τ δάφη! Διαθέτει μως κα πάρα πολλά προβλήματα σωτερικ πο τς δένουν τ χέρια, μ πιτρέποντάς της ν δράσ γρήγορα κα ποφασιστικά.

Τ πραγματικά προβλήματα τς Τουρκίας ατήν τήν στιγμή προέρχονται πό τ σωτερικά της μέτωπα.

–          Τ κουρδικό εναι να σοβαρότατο ζήτημα πο καλεται ν ντιμετωπίσ! πιθανός «διαμελισμός» γι κάποιους παρατηρητές-μελετητές,  δν εναι κάτι πολύ μακρινό κα πίθανο. ντιθέτως μάλλιστα! (Περισσότερες λεπτομέρειες στίς ναλύσεις Θεοδώρου Καρυώτου κα Νίκου Χειλαδάκη.)

–          Τ θέμα τν πάρα πολλν θνοτήτων της,  πο «κουκουλώθηκαν» κάτω πό τν μανδύα το σλαμισμο πίσης εναι να σοβαρότατο ζήτημα πο χει ξεκινήσει ν παρουσιάζ τς αχμές του. Γι πόσο κόμη θ ποκρύβεται πραγματική ταυτότης πολιτν; Κα ποι εναι τ ποσοστ ατν στ σύνολον το πληθυσμο; (Σ προσωπικς μου πληροφορίες κα μόνον βασιζομένη, κτιμ, πώς να τμμα το πληθυσμο πο γγίζει τ 45-50% ρχίζουν ν «ντιλαμβάνονται» τν διαφορετική καταγωγή τους (τὴν ὁποῖαν ὃμως πιθανότατα νὰ μὴν ἀπεποιήθησαν ποτὲ)!  Πολύ πιθανόν ν εναι ρκετά μεγαλύτερο μικρότερο. μως πλέον εναι ναγνωρίσιμο κα πό μή Τούρκους παρατηρητές!)

–          Τέλος, ἕνα ἐξωτερικόν της πρόβλημα θὰ μποροῦσε νὰ μετατραπῇ σὲ ἐσωτερικόν. Τὸ Ἰσραὴλ σὲ αὐτήν τὴν φάσι τοὐλάχιστον, ἐπιθυμεῖ νὰ «συνάψῃ» ἐπιχειρηματικές σχέσεις μὲ τὴν Ἑλλάδα διότι ἡ Τουρκία παραμένει δύστροπος καὶ ἀπρόβλεπτος ἑταῖρος. Πόσο εὔκολο ἢ δύσκολο θὰ τοῦ ἦταν νὰ «ἀνακινήσῃ» κάποια θέματα ἐσωτερικῶν τριβῶν; Πιστεύω πώς αὐτὸ ἴσως καὶ νὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερον ὅλων.

Ὅμως ἄς περάσω στὰ τοῦ πρωτοσελίδου καὶ στὸν χάρτη πο παρουσιάζεται. Τουρκία δεικνύει τν δική της πτική γι τν νέα θωμανική ατοκρατορία. Τ περιλαμβάνει;

Περιλαμβάνει λο τ πάρχον Κουρδιστν, λη τν Κύπρο,  τν δική μας Μακεδονία, λη τν Θράκη κα μεγάλο τμμα το Αγαίου. Δν γγίζει φυσικά τος συμμάχους της πο εναι λβανία κα τ Σκόπια.  Οτε τν Βουλγαρία.

Παραλλήλως διαβάζουμε τίς τελευταες μέρες διάφορα δημοσιεύματα γι τν δημιουργία λβανικο «μετώπου πελευθερώσεως δαφν» πό τν λλάδα (κα χι μόνον) πως καί προσαρτήσεως δαφν κα πληθυσμν πό τν κατακρεουργημένη πρώην Γιουγκοσλαβία!

Τέλος, μία «πορδή»  κρτος, να «μαγείρεμα» πό νοχλητικς κίδες, πο διεκδικε νομα, στορία κα συνοριακς πεκτάσεις λλ οσιαστικς δν εναι τίποτα παραπάνω πό μίαν καλοστημένη περέτα, ἐπίσης διεκδικεῖ χῶρο πρὸς τὴν θάλασσα καὶ τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης.

Γιατί Τουρκία δν συμπεριλαμβάνει κα τούς φιλικος-ποστηρικτικούς ξονες στν νέα χαρτογράφησί της; Γιατί περιορίζεται μόνον σ σα φορον τν λλάδα κα τ Κουρδιστν; Ἐὰν πράγματι ἑτοιμάζεται νὰ στήσῃ κάποιαν παράστασι τέτοιου εἴδους, δὲν θὰ ἐντάσσονται στὰ μακροπρόθεσμα σχέδιά καὶ τὰ συγκεκριμένα κρατίδια;

Διότι, πως πολύ λογικ ντιλαμβάνονται λοι, σκοπεύει ν «χρησιμοποιήσῃ» τν ταὐτόχρονον κρηξι «αθορμήτων» γεγονότων πρς τν κατεύθυνσι δημιουργίας μίας νέας παγιωμένης εκόνας.  Δίχως βέβαια νὰ μὴν ἀποβλέπῃ στὴν μετέπειτα προσάρτησι κι  αὐτῶν τῶν ἒδαφῶν!

–          σον φορ στν λλάδα, τ πράγματα ἐπισήμως κρίνονται ἔως τραγικά ατν τήν περίοδον! Ἐὰν λάβουμε π’ ψιν μας τν (κατ’ μ τεχνητή) χρεωκοπία μας ποα δηγε (λογικά)  ατομάτως στν ποσταθεροποίησι γραμμν μύνης κα σταθερς ξωτερικς πολιτικς, τότε συμπεραίνω πώς ντί ν περάσουμε σ συγκρούσεις μφιβόλου (γι μς) ποτελέσματος, πολύ ερηνικ θ μς «βόλευε» ν τακτοποιήσουμε τ ζητηματάκια ατ μ μερικές πογραφές. Μυρίζετε πόλυτος παράδοσις πό πλευρς κυβερνητικς γραμμς

–          σον φορ στ Κουρδιστν μως, τ πράγματα περιπλέκονται. Γνωρίζουμε λοι πώς μετά τν «διάλυσι» το ράκ, ο δυνατότητες ναπτύξεως μίας ως κείνην τν στιγμήν, νυπάρκτου χώρας, χι μόνον κατέρριψαν κάθε ρνητική πόθεσιν πο τν φοροσε λλ πέδειξαν πώς (λίγο μ τ θέλω το πληθυσμο κα λίγο μ τν ξωτερική στήριξι) εναι κάτι πραγματοποιήσιμον κα φικτό. Λαμβάνοντας π’ ψιν μας κα τ τοιμοπόλεμον τν Κούρδων (ΡΚΚ) ναφερόμαστε σ μίαν στρατιωτική μηχανή τοιμη ν ντιμετωπίσ κα ν διεκδικήσ δάφη κα νεξαρτησία. Ἐὰν μως τουρκική στρατιωτική μηχανή πασχοληθ μ τος Κούρδους, ατομάτως τ χέρια της «δένονται» κα δυνατε ν πλώσ λον «τν τραχανᾶ» της ταυτόχρονα.

–          Τέλος, Κύπρος, ξακολουθε κα παραμένει μία γιής οκονομία, μ δυνατότητες συντηρήσεως στρατο κα πολεμικο λικο. Μία Κύπρος μως πο ἐὰν δεχόταν τν πίθεσι λης τς Τουρκίας, θ δυσκολευόταν σ διατήρησι γραμμν μύνης ἐὰν δέν εχε σχυρούς συμμάχους κα φυσικ ἐὰν δν εχε κα τν λλάδα στ πλευρό της.

Συνεπῶς, ἐὰν ἡ Τουρκία ἔκανε κάποιες ταὐτόχρονες κινήσεις πρὸς τὶς τρείς βλέψεις της, τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἦταν καὶ ἀμφίβολα καὶ θὰ λειτουργοῦσαν ὡς μοχλός ἀσκήσεων πιέσεως εἰς βάρος της. Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ παρακάμψη καὶ νὰ τὸ ἀντιστρέψῃ πρὸς ὄφελός της; Μὲ τρία παράλληλα χτυπήματα στὸν Ἑλλάδικό χῶρο, ποὺ θὰ ἔβγαζαν ἐκτὸς λειτουργίας τὸν ἕναν ἀντίπαλόν της, τὴν Ἑλλάδα (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν καὶ τὸν δεύτερον, τὴν Κύπρο!)

1ον . Τὸ πρῶτον χτύπημα θὰ προερχόταν ἀπό τοὺς βορείους γείτονές μας, Ἀλβανία καὶ Σκόπια, μετὰ φυσικά ἀπό διαφόρους ἐντέχνως στημένους θύλακες θερμῶν ἐπεισοδίων.  Εὔκολοι ἀντίπαλοι ὅμως γιὰ ἐμᾶς, ἀκόμη καὶ στὴν εἰκονική κατάστασι ποὺ μᾶς ἔχουν πείσει ὅτι βρισκόμαστε! Ἕνα τέτοιο χτύπημα (εἶτε διπλό εἶτε μονό) θὰ ἦταν «καταδικασμένον» σὲ ἀντιμετώπισι καὶ σὲ παύσιν του.

2ον .  Οἱ Ἀλβανοί ἤδη ὁπλοφοροῦν ἐντός Ἑλλάδος ἐδῶ κι ἀρκετόν καιρό! Συχνά πυκνά ἀνακαλύπτονται ὅπλα, πυρομαχικά καὶ κάθε εἲδους «ἐργαλεῖα» ἱκανά νὰ δημιουργήσουν μικρά ἢ μεγάλα προβλήματα. Ὑπάρχουν πολλοί ποὺ ἰσχυρίζονται πώς τά δύο τρίτα (2/3) τῶν Ἀλβανῶν εἶναι ὁπλισμένα. Ἐὰν ἰσχύῃ, τότε τὰ πράγματα εἶναι ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνα, κυρίως γιὰ τὸν ἄμαχο πληθυσμό.

Πάντως, στὴν περίπτωσιν θερμῶν ἐπεισοδίων μὲ τὴν Ἀλβανία κυρίως, τότε θὰ εἴχαμε δύο μέτωπα πρὸς ἀντιμετώπισιν, ἀλλὰ θὰ ἐξακολουθοῦν οἱ πιθανότητες νὰ εἶναι ὑπέρ μας!

3ον . Οἱ ἰσλαμιστές λαθρομετανᾶστες! Ἡ μεγάλη πληγή! Κατὰ τὶς ἐπίσημες καταγραφὲς, τὸ 80-85% τῶν εἰσερχομένων εἶναι ἄνδρες, μέσης ἡλικίας ἀπό 20 ἔως 35, σὲ πολύ καλή φυσική κατάστασι καὶ μὲ ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις γιὰ ἐπιβίωσι! Ἕνας ἕτοιμος στρατός, ἱκανός νὰ δημιουργήσῃ, ἀκόμη καὶ ἄοπλος, τὴν πλήρη κατάρρευσιν τοῦ κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ καὶ φυσικά νὰ ὁδηγήσῃ στὴν ἁπόλυτο παράδοσιν ὅλων τῶν  περιοχῶν ποὺ χαρτογραφεῖ ἡ Τουρκία ὡς δικές της!

Σὲ τὶ ἀριθμοὺς ἀνέρχονται ὅλοι αὐτοί; Οὐδείς δύναται νὰ ἀπαντήσῃ! (Ἕνα ἄρθρον τοῦ Σταύρου Λυγεροῦ ποὺ …ἐκτιμᾶ!!! ἐδῶ.) Ὅμως, ταὐτόχρονα χτυπήματα μποροῦν καὶ τὸ κρᾶτος νὰ καταλύσουν καὶ τὰ  σύνορα νὰ ἀναδιαμορφώσουν.

Συνεπῶς, μία Τουρκία, μὲ ὅσα ἐσωτερικὰ προβλήματα κι ἐὰν διαθέτῃ, εἶναι πασιφανές πλέον,  πώς δρομολογεῖ  μίαν νέαν κατάστασιν στὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου, τέτοιαν ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψῃ νὰ χειριστῇ τὰ ὅποια ἀποτελέσματα, ἀπό διαφορετικόν ἐπίπεδον ἰσχύος.

Τί κάνει ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις; Διαπραγματεύεται! Τί διαπραγματεύεται; Οὐδείς γνωρίζει πλέον! Πάντως οἱ διαπραγματεύσεις πού γίνονται δὲν κρύβουν καὶ τὶς καλλίτερες πιθανότητες γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς Ἑλλάδος ἐντός τῶν ὑπαρχόντων συνόρων της! Θὰ μποροῦσε πολύ εὔκολα γιὰ ἀρχή νὰ  ἀπομακρύνῃ κάθε λαθροεισαγώμενο. Ὅμως δὲν τὸ κάνει! Καὶ μὲ βάσι τὰ παραπάνω, γιὰ νὰ μὴν τὸ κάνῃ, μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πώς τὸ ἐπιδιώκει!

Τελικῶς κινδυνεύουμε στὴν πραγματικότητα ἤ μᾶς ἔχουν πείσει πὼς κινδυνεύουμε;

Ἐὰν, ἒστω  καὶ τώρα, ληφθοῦν σοβαρά μέτρα, ὄχι! Δὲν κινδυνεύουμε!  (Στό συμπέρασμά μου συμπεριλαμβάνονται κι ἄλλα δεδομένα ποὺ δὲν ἀναφέρονται σὲ αὐτό τὸ σημείωμα.) Μέτρα ποὺ φυσικὰ θὰ ἀφοροῦν τὴν τάξι, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν προστασία τῶν συνόρων, μὲ ταὐτόχρονο ὅμως ἀπομάκρυνσι τῶν λαθρομεταναστῶν. Πιστεύω πώς ἀκόμη καὶ τώρα, μὲ αὐτούς τοὺς «ἡγέτες» ποὺ διαθέτουμε, μποροῦμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν «παρουσίασι» προβλημάτων. Ἀρκεῖ φυσικὰ νὰ δράσουν κι ὄχι νὰ κρύβονται πίσω ἀπό τὸ μικρό τους δακτυλάκι!

Κρίνοντας ὅμως ἀπό τοὺς κυρίους καὶ τὶς κυρίες ποὺ «ἀποφασίζουν», λίγο ἀκόμη νὰ παραταθῇ ἡ παθητική μας στάσις, εἶναι ἐξακριβωμένον πώς οἱ κίνδυνοι θὰ εἶναι θανάσιμοι καὶ τὰ ἀποτελέσματα μὴ ἀναστρέψιμα!

Ἀντέχουμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε; Ἤ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει πλέον; Ἐὰν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει, ἄς ξεκινήσουμε ἕνα ὑστερικό χειροκρότημα πρό κειμένου νὰ ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες  καὶ νὰ γράψουμε ὡς ἐπιμύθιον:

«…περασμένα μεγαλεῖα καὶ διηγῶντας τα νὰ κλαῖς…»

Φιλονόη.

τουρκικός ἐπεκτατισμός, ὅλο τὸ δημοσίευμα

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

One response to “Τουρκικός ἐπεκτατισμός καὶ νέα χάραξις συνόρων!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: