Οἱ σφετεριστὲς!!!


Τ μαθαίνει κάποιος ταν χ φίλους νομικούς…

Σ μίαν πολ νδιαφέρουσα συζήτησι μ φίλο νομικ πόψε, μαθα κάτι πο δυνατοσα ρχικς ν πιστεύσω!

μέσος (λογικς) λλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) σχυρίζεται ὅτι  δν δέχεται τ θωμανικν δίκαιον, διότι ποτ στὸ παρελθὸν του δν παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, λλ ττήθη!!!!

Τ θωμανικν δίκαιον μως, θεωρε τι λλην (δι το κπροσώπου του) παρεδόθη.

λοι γνωρίζουμε ὅτι Κωνσταντνος Παλαιολόγος πεσε μαχόμενος κα μαζ μ ατν μέτρητοι πολεμιστς κα πολτες.

πίσης γνωρίζουμε τι Κωνσταντινούπολις πεσε (πισήμως τολάχιστον) διότι νοιξε Κερκόπορτα! Ἐὰν θ πεφτε χι σ κείνην τν χρονικ στιγμ, πάρχουν πολλς στορικς πόψεις πο διίστανται.μως, Κερκόπορτα νοιξε κα πετάχυνε τς διαδικασίες! πλς τς δρομολόγησε!

ρχεται λοιπν σουλτνος κα δωρίζει κτάσεις κα τσιφλίκια στν κκλησία. Μ διάφορες ἐκχωρήσεις καὶ παραχωρήσεις τν σουλτάνων, πέρασαν χιλιδες στρέμματα στν διοκτησία τς κκλησίας!

ρχεται τ λληνικν δημόσιον, αἰῶνες μετ,  πο δν ναγνωρίζει τ θωμανικν δίκαιον κα μως ναγνωρίζει τν κκλησιαστικ περιουσία πο πεκτήθη μ σουλτανικς ποφάσεις!!!!!

ρχεται πισήμως λληνικ νομοθεσία κα καταργε τν, κατ τν πίσημο πολιτεία, πιβληθεσα θωμανικ!

(Ἀλλὰ, σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία…..)

Κα ρχεται θωμανικ νομοθεσία κα σχυρίζεται πς εναι μοναδικς κα δίκαιος κληρονόμος το ωμαϊκο δικαίου κα κατ’ πέκτασιν λες ο ποφάσεις της εναι νόμιμες!!! λλως τε, πιμένει. Δν κατέκτησε!!! Παρέλαβε!!!!

Τ λληνικν νομικν δίκαιον βασίζει τς γενικς του ρχς στ ωμαϊκὸν δίκαιον.

Τ θωμανικν δίκαιο δν ναγνωρίζει τ ωμαϊκ δίκαιον. χει δικος του κανόνες λλ θεωρε αυτν συνέχεια το ωμαϊκο….

Ζαλίστηκα!!!!!!!!!!!

ν λίγοις!

κκλησιαστικ περιουσία φίσταται διότι βασίζεται στ ταπιά! (Συμβόλαια-παραχωρητήρια κ το σουλτάνου!!!!!)

Τ ποα ταπι δν ναγνωρίζει λληνικ δικαιοσύνη παρ μόνον στν κκλησία!!! (πως πίσης κα κανέναν θωμανικ κανόνα νόμο!!)

Χρησικτησίες, διοκτησίες, καταπατήσεις, λα κρίνονται νόμιμα διότι πάρχουν ταπι!!!!

Κι ρωτ:

Γιατ ξακολουθε τραγέλαφος; Γιατ ο δικαστς κα δικαιοσύνη γενικότερα, δν βάζουν δ κα σχεδν 200 χρόνια, τ πράγματα στν θέσι του; νας ντιμος δικαστς δν πάρχει; λοι παρέμειναν πιλεκτικς στ το θωμανικο δικαίου;

Τ δεύτερον κα σοβαρότερον ρώτημα, φορ τ «παραχωρητήριον» κατ τος θωμανος!!! Πάντα ποψιαζόμουν τν περίεργον κα ττοπαθ όλο, τν ποον Σχολάριος κα «στρατς» τν μοναχν του παιξαν.  Πάντα σ συζητήσεις μ οκείους θεωροσα τν κκλησία πολύτως πεύθυνη γι πάρα πολλς μεθοδεύσεις πρ, κατ κα μετ λώσεως!!! μως  σήμερα χω πόδειξι κύριοι παπδες!!!!

Γιατ ο θωμανο λοιπν σχυρίζονται τν παράδοσι κι χι τν κατάκτησι τς Κωνσταντινουπόλεως; π ποιν παρέλαβαν; Ποις ταν διάδοχος το Παλαιολόγου πέναντι στν σουλτνο; Σχολάριος κι στρατς του; λεεινο κα τρισάθλιοι λοιπν; Κα σ ατ; πλο ποταπο κα λίγιστοι σφετεριστς; ως πότε; Γι πόσο κόμη πιστεύετε πς θ κρατήσ βασιλεία σας; Τ μοναδικ σας πλο, τ συνειδητς φημένο στ σκοτάδι ποίμνιν σας, ξυπν!!! Ξεφεύγει!!! Σς χαιρετ!!! Τ διο τ πλο σας,  θ σς φανίσ!!!

Σφετεριστς!!! Ατ εστε!

Πασχίσατε γι πολλοστ φορ μέσα στν στορία ν νακόψετε τν πορεία φυπνίσεως το γένους! χθρς σας δν ταν ΠΟΤΕ θωμανς. ΠΟΤΕ!!! Τν πηρετήσατε κα σς ξυπηρέτησε!

Πάντα μοναδικς σας χθρς ταν λλην!!!

Δν το πιτρέψατε ν νασάν ΠΟΤΕ!!! Πασχίσατε ν τν ξαφανίσετε π προσώπου γς! Κι μως, ν μία  μεγάλη ερωνία……. Ο διοι ατο πο φανίσατε, πο διώξατε, πο λιώσατε… ο διοι ατο πιστρέφουν σήμερα κα σς κυρώνουν, σς ξεφλουδίζουν, σς γκρεμίζουν… ποκριτς!!!! Κα σήμερα κλαυθμηρίζετε, ς μαυροφορεμένες χρες…. Γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα…

Τελειώσατε πλέον!!! Μαζ μ σα πρεσβεύετε κα σέρνετε πίσω σας!!! Κοντοζυγώνει στιγμ………. Εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον…….

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἀλήθεια, στὸ Περιστέρι τί ἀπέγινε; Τὰ πήρατε τὰ χιλιᾶδες στρέμματα; Ξεσπιτώσατε κόσμο καὶ κοσμάκη;

Υ.Γ.2. Κατὰ  τὸν Σχολάριον, θὰ πρέπει πᾶντες οἱ Ἕλληνες νὰ ἀφανιστοῦν!!! Ὁ ἴδιος ἦταν μόνον χριστιανὸς!!! Νὰ τὸν χαίρεστε μωρὲ τέτοιον λεβέντη…..

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη ἐκ Πόντου

5 responses to “Οἱ σφετεριστὲς!!!

 • Οἱ σφετεριστὲς!!! | αἰέν ἀριστεύειν

  […] Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε μαχόμενος καὶμαζὶ μὲ αὐτὸν ἀμέτρητοι πολεμιστὲς καὶ πολῖτες. Ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολις ἔπεσε (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) διότι ἄνοιξε ἡ Κερκόπορτα! Ἐὰν θὰ ἔπεφτε ἢ ὄχι Συνέχεια […]

 • Οἱ σφετεριστὲς!!! | ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ

  […] Τὶ μαθαίνει κάποιος ὅταν ἔχῃ φίλους νομικούς… Σὲ μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτησι μὲ φίλο νομικὸ ἀπόψε, ἔμαθα κάτι ποὺ ἀδυνατοῦσαἀρχικῶς νὰ πιστεύσω! Ὁ μέσος (λογικὸς) Ἕλλην πολίτης (καὶ κάθε Ἕλλην νομικὸς) ἰσχυρίζεται ὅτι  δὲν δέχεται τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον, διότι ποτὲ στὸ παρελθὸν του δὲν παρεδόθη στὸν ὀθωμανὸ, ἀλλὰ ἡττήθη!!!! Τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιον ὅμως, θεωρεῖ ὅτι ὁ Ἕλλην (διὰ τοῦ ἐκπροσώπου του) παρεδόθη. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ἔπεσε μαχόμενος καὶ μαζὶμὲ αὐτὸν ἀμέτρητοι πολεμιστὲς καὶ πολῖτες. Ἐπίσης γνωρίζουμε ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολις ἔπεσε (ἐπισήμως τοὐλάχιστον) διότι ἄνοιξε ἡ Κερκόπορτα! Ἐὰν θὰ ἔπεφτε ἢ ὄχι σὲ ἐκείνην τὴν χρονικὴστιγμὴ, ὑπάρχουν πολλὲς ἱστορικὲς ἀπόψεις ποὺ διίστανται.Ὅμως, ἡΚερκόπορτα ἄνοιξε καὶ ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες! Ἢ ἁπλῶς τὶς δρομολόγησε! Ἔρχεται λοιπὸν ὁ σουλτᾶνος καὶ δωρίζει ἐκτάσεις καὶ τσιφλίκια στὴνἐκκλησία. Μὲ διάφορες ἐκχωρήσεις… καὶ παραχωρήσεις τῶν σουλτάνων, πέρασαν χιλιᾶδες στρέμματα στὴν ἰδιοκτησία τῆς ἐκκλησίας! Ἔρχεται τὸ ἑλληνικὸν δημόσιον, αἰῶνες μετὰ,  ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸὀθωμανικὸν δίκαιον καὶ ὅμως ἀναγνωρίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴπεριουσία ποὺ ἀπεκτήθη μὲ σουλτανικὲς ἀποφάσεις!!!!! Ἔρχεται ἐπισήμως ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ καταργεῖ τὴν, κατὰ τὴν ἐπίσημο πολιτεία, ἐπιβληθεῖσα ὀθωμανικὴ! (Ἀλλὰ, σὲ ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησία…..) Καὶ ἔρχεται ἡ ὀθωμανικὴ νομοθεσία καὶ ἰσχυρίζεται πὼς εἶναι ὁμοναδικὸς καὶ δίκαιος κληρονόμος τοῦ ῥωμαϊκοῦ δικαίου καὶ κατ’ἐπέκτασιν ὅλες οἱ ἀποφάσεις της εἶναι νόμιμες!!! Ἄλλως τε,ἐπιμένει. Δὲν κατέκτησε!!! Παρέλαβε!!!! Τὸ ἑλληνικὸν νομικὸν δίκαιον βασίζει τὶς γενικὲς του ἀρχὲς στὸ ῥωμαϊκὸνδίκαιον. Τὸ ὀθωμανικὸν δίκαιο δὲν ἀναγνωρίζει τὸ ῥωμαϊκὸ δίκαιον. Ἔχει δικοὺς του κανόνες ἀλλὰ θεωρεῖ ἑαυτὸν συνέχεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ…. Ζαλίστηκα!!!!!!!!!!! Ἐν ὁλίγοις! Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ὑφίσταται διότι βασίζεται στὰ ταπιά!(Συμβόλαια-παραχωρητήρια ἐκ τοῦ σουλτάνου!!!!!) Τὰ ὁποῖα ταπιὰ δὲν ἀναγνωρίζει ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη παρὰ μόνον στὴν ἐκκλησία!!! (Ὅπως ἐπίσης καὶ κανέναν ὀθωμανικὸ κανόνα ἢ νόμο!!) Χρησικτησίες, ἰδιοκτησίες, καταπατήσεις, ὅλα κρίνονται νόμιμα διότι ὑπάρχουν ταπιὰ!!!! Κι ἐρωτῶ: Γιατὶ ἐξακολουθεῖ ὁ τραγέλαφος; Γιατὶ οἱ δικαστὲς καὶ ἡ δικαιοσύνη γενικότερα, δὲν βάζουν ἐδῶ καὶ σχεδὸν 200 χρόνια, τὰ πράγματα στὴν θέσι του; Ἕνας ἔντιμος δικαστὴς δὲν ὑπάρχει; Ὅλοι παρέμεινανἐπιλεκτικῶς στὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ δικαίου; Τὸ δεύτερον καὶ σοβαρότερον ἐρώτημα, ἀφορᾷ τὸ «παραχωρητήριον» κατὰτοὺς ὀθωμανοὺς!!! Πάντα ὑποψιαζόμουν τὸν περίεργον καὶ ἡττοπαθῇ ῥόλο, τὸν ὁποῖον ὁ Σχολάριος καὶ ὁ «στρατὸς» τῶν μοναχῶν του ἔπαιξαν.  Πάντα σὲσυζητήσεις μὲ οἰκείους θεωροῦσα τὴν ἐκκλησία ἁπολύτως ὑπεύθυνη γιὰ πάρα πολλὲς μεθοδεύσεις πρὸ, κατὰ καὶ μετὰ ἀλώσεως!!! Ὅμως  σήμερα ἔχωἀπόδειξι κύριοι παπᾶδες!!!! Γιατὶ οἱ ὀθωμανοὶ λοιπὸν ἰσχυρίζονται τὴν παράδοσι κι ὄχι τὴν κατάκτησι τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Ἀπὸ ποιὸν παρέλαβαν; Ποιὸςἦταν ὁ διάδοχος τοῦ Παλαιολόγου ἀπέναντι στὸν σουλτᾶνο; Ὁ Σχολάριος κι ὁστρατὸς του; Ἐλεεινοὶ καὶ τρισάθλιοι λοιπὸν; Καὶ σὲ αὐτὸ; Ἁπλοὶ ποταποὶ καὶὁλίγιστοι σφετεριστὲς; Ἔως πότε; Γιὰ πόσο ἀκόμη πιστεύετε πὼς θὰ κρατήσῃἡ βασιλεία σας; Τὸ μοναδικὸ σας ὅπλο, τὸ συνειδητῶς ἀφημένο στὸ σκοτάδι ποίμνιὸν σας, ξυπνᾶ!!! Ξεφεύγει!!! Σᾶς χαιρετᾶ!!! Τὸ ἴδιο τὸ ὅπλο σας,  θὰσᾶς ἀφανίσῃ!!! Σφετεριστὲς!!! Αὐτὸ εἶστε! Πασχίσατε γιὰ πολλοστὴ φορὰ μέσα στὴν ἱστορία νὰ ἀνακόψετε τὴν πορείαἀφυπνίσεως τοῦ γένους! Ὁ ἐχθρὸς σας δὲν ἦταν ΠΟΤΕ ὁ ὀθωμανὸς.ΠΟΤΕ!!! Τὸν ὑπηρετήσατε καὶ σᾶς ἐξυπηρέτησε! Πάντα ὁ μοναδικὸς σας ἐχθρὸς ἦταν ὁ Ἕλλην!!! Δὲν τοῦ ἐπιτρέψατε νὰ ἀνασάνῃ ΠΟΤΕ!!! Πασχίσατε νὰ τὸν ἐξαφανίσετε ἀπὸπροσώπου γῆς! Κι ὅμως, νὰ μία  μεγάλη εἰρωνία……. Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ποὺἀφανίσατε, ποὺ διώξατε, ποὺ λιώσατε… οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐπιστρέφουν σήμερα καὶσᾶς ἀκυρώνουν, σᾶς ξεφλουδίζουν, σᾶς γκρεμίζουν… Ὑποκριτὲς!!!! Καὶσήμερα κλαυθμηρίζετε, ὡς μαυροφορεμένες χῆρες…. Γιὰ τὰ περασμένα μεγαλεῖα… Τελειώσατε πλέον!!! Μαζὶ μὲ ὅσα πρεσβεύετε καὶ σέρνετε πίσω σας!!! Κοντοζυγώνει ἡ στιγμὴ………. Εἶναι πολὺ ἀργὰ πλέον……. Φιλονόη. Υ.Γ.1. Ἀλήθεια, στὸ Περιστέρι τί ἀπέγινε; Τὰ πήρατε τὰ χιλιᾶδες στρέμματα; Ξεσπιτώσατε κόσμο καὶ κοσμάκη; Υ.Γ.2. Κατὰ  τὸν Σχολάριον, θὰ πρέπει πᾶντες οἱ Ἕλληνες νὰ ἀφανιστοῦν!!! Ὁ ἴδιος ἦταν μόνον χριστιανὸς!!! Νὰ τὸν χαίρεστε μωρὲ τέτοιον λεβέντη….. https://filonohpontou.wordpress.com/2011/02/06/3-67/#more-3270 […]

 • Ἐκκλησία: μία ἐπιχείρησις παντὸς καιροῦ! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  […] παρεδόθῃ παρακαλῶ!  (Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε κι αὐτό: Οἱ σφετεριστές! Τὰ ἀναλύω καλλίτερα.) Ἀπὸ ποιόν ὅμως παρεδόθῃ;  […]

 • Τὸ τέλος τῶν ταπιῶν. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  […] καὶ τὸ ἔχω ἤδη ἀναλύσει στὸ κείμενον οἱ σφετεριστές, θὰ προσθέσω μόνον κάποιες σκέψεις μου νεότερες, ποὺ […]

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: