Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 5, 2011

Ἀνταπάντησις παμμακεδονικῶν ἐνώσεων.


Ἕνα θέμα τὸ ἔχουμε! Προφανῶς,οὔτε ἡ κυρία Διαμαντοπούλου (ὑπουργός) οὔτε ὁ κύριος Γερουλᾶνος, δὲν ἔχουν χρόνο καὶ διάθεσι νὰ ἀπαντήσουν στὶς παμμακεδονικές ἐνώσεις γιὰ τὰ θέματα τοῦ τετρατόμου «ἱστορικοῦ» ἔργου καὶ γιὰ τὴν ξενάγησι σκοπιανῶν μαθητῶν ἀπό σκοπιανούς. Ὅμως ἡ ἀπάντησις ἀπό τὸν κύριο Μερκούρη (διευθυντή), παρὰ τοῦ ὅ,τι παραμένει λογική, δὲν ὁδηγεῖ σὲ δραστικὲς ἀποφάσεις καὶ κινήσεις ἀπό τὴν πλευρά τοῦ ὑπουργείου. Τὰ ἴδια, Παντελάκι μου, τὰ ἴδια Παντελῆ μου…..ποὺ θὰ λέγαμε….

Φιλονόη.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Επικοινωνία: Nina Gatzoulis

President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀπάντησις Μερκούρη σὲ παμμακεδονικές ἐνώσεις.


ΘΕΜΑ: Απάντηση εγγράφου

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφό σας που αφορά σε βιβλία Ιστορίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σας γνωρίζουμε τη με αρ. πρωτ. 20/13-01-2011 απάντηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία έχει ως εξής:

«… σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 60/2006 (ΦΕΚ30-3-2006) για την αξιολόγηση της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές αξιολογούνται, μεταξύ άλλων και σε “Δύο τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Νέα ἐπιστολή τῶν παμμακεδονικῶν ἐνώσεων.


Ἡ καταγγελία ποὺ διατρέχει τὸ διαδίκτυο τὸν τελευταῖο καιρό σχετικῶς μὲ τὴν ξενάγησι σκοπιανῶν μαθητῶν ἀπό σκοπιανούς, εἶναι ἐκληματική καὶ καταστρατηγεῖ τὴν ἔννοια τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους. Οἱ παμμακεδονικές ἐνώσεις ἐρωτοῦν τὸν κύριο Γερουλᾶνο ἀναφορικῶς μὲ τὶς καταγγελίες.

Φιλονόη

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Επικοινωνία:

Nina Gatzoulis

President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations

Email: ninagatz@comcast.net

Τηλ: 603-742-0466

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σαχλαμάρες τῆς Ἀλ Σάλεχ!


Τώρα γιατί καταπιάνομαι μὲ τὶς σαχλαμέρες τῆς «κυρίας» Σαχλαμάρας, εἶναι ἕνα σοβαρό θέμα καὶ πρέπει νὰ τὸ κυττάξω.  Ἀλλά μία καὶ καταπιάστηκα, εἶπα νὰ σᾶς παρουσιάσω τὸ   …καταπιάσιμο, μήπως καὶ βοηθήσετε νὰ καταλάβω κάπως τὸν τρόπο ποὺ λειτουργεῖ τό «μυαλό» της….

παντήσεις καί σχόλια στν λ Σάλεχ:

Γράφει «λληνοποιημένη» ατή κυρία:

«Οι ευθύνες αυτών που είχαν την ιδέα της απεργίας πείνας και ενθάρρυναν, ή έστω δεν απέτρεψαν, τους μετανάστες να προβούν σε αυτό το έσχατο μέσο διεκδίκησης αιτημάτων, είναι πολλές. Ακριβώς όμως Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ ποιὸς ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερική.


Μatsou-pitsoy Κυκλώπεια τείχη

Ἔχετε διαβάσει Ἐνρίκο Ματίεβιτς; Νὰ τὸ κάνετε! Ἀξίζει ἕναν μικρό κόπο γιὰ τὰ ὅσα θὰ μάθετε! Ὁ Ματίεβιτς, ἔχει κάνει πολλῶν ἐτῶν μελέτες σὲ ἀρχαιολογικά εὑρήματα καὶ ἔχει καταφέρει νὰ συγκεντρώσῃ τὸ ὑλικό σὲ ἕνα ὑπέροχο βιβλίο! Ἀξίζει τὸν κόπο.

Ὅμως, δὲν εἶναι μόνον ὁ Ματίεβιτς ποὺ μὲ τὰ ἐπιστημονικά του Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἶσαι Ἕλλην; Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος!


Πορεία πένθους

Γιά ν δομε τώρα κάποιες μικρὲς διαφορές ἀνάμεσα σὲ αὐτά ποὺ πράγματι ἔγιναν, σὲ αὐτὰ ποὺ  ἐλέχθησαν πὼς ἔγιναν καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ   …δὲν ἔγιναν!

Πρό χθς τ βράδυ, στυνομικοί πεφάσισαν ν διαμαρτυρηθον σιωπηλς καὶ   ερηνικῶς, στν πλατεία (το καταπατημένου) Συντάγματος (τν λλήνων)!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σύνταγμα καὶ Κερατέα: Ἴδιο νόμισμα, ἄλλη ὄψις;


χθς κα πρ χθς κα πρ μίας βδομάδος κα πρ δύο βδομάδων κα πρ νς μηνς κα πρ δύο μηνν κα πρ

Πρα φόρα; γώ καμμία! Κάποιοι λλοι χουν πάρει φόρα κα δν σταματον μ τίποτα!

νέα ξεκάθαρη πόφασις το ερηνοδικείου Λαυρίου, γι τν ναστολή κάθε ργασίας στν Κερατέα εναι γεγονός….

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: