Ὄχι μετανᾶστες, ΛΑΘΡΟμετανᾶστες!


 

Φωτογραφία ἀπό τὴν σελίδα κοινωνικῆς δικτυώσεως τῆς Νταράλα

Πρὸς Νταράλα:

Ὄπως δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπα τσιγάρα. Θὰ ποῦμε ΛΑΘΡΑΙΑ τσιγάρα.

Δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπος ἐπιβάτης. Θὰ ποῦμε ΛΑΘΡεπιβάτης.

Ἔτσι λοιπὸν δὲν θὰ ποῦμε ΠΟΤΕ ἄτυπος μετανάστης. Θὰ ποῦμε ΜΟΝΟΝ ΛΑΘΡΟμετανάστης!

Αὐτὸ γιὰ νὰ ξεκινήσεις λίγο λίγο νὰ μαθαίνῃς τὰ Ἑλληνικά! Δὲν εἶναι κακὸ ποὺ δὲν τὰ ξέρεις. Κακὸ εἶναι ποὺ ὡς ἀδαῆς ποὺ εἶσαι, μᾶς κάνεις καὶ μαθήματα.

Ἐπίσης, ἔχεις πρόβλημα ἀκοῆς. Ἀκοῦς μόνον ὅσα σὲ βολεύουν. ΜΟΝΟΝ! Αὐτὸ νὰ τὸ κυττάξῃς πολύ προσεκτικά! Ὁ κολλητός σου Γαβρᾶς, εἶπε καὶ κάτι ποὺ τὸ …ξεπέταξες… Σὰν νὰ μὴν εἰπώθηκε!Εἶπε λοιπόν:

«…νομίζω πὼς ἐπίσης μερικοὶ μποροῦν νὰ μείνουν…»

Γιατί δὲν τὸ σχολίασες καὶ τὸ «ἀγνόησες»; Δὲν σὲ βολεύει φαντάζομαι…. Ἀπὸ τὸ «…μερικοί νομίζω πὼς μποροῦν νὰ μείνουν…» ἔως τὸ «νὰ μείνουν ὅλοι»  ξέρεις πόση ἀπόστασις ὑπάρχει; Μερικῶν ἑκατομμυρίων ΛΑΘΡΟμεταναστῶν! Ἀλλὰ ἐσὺ τὰ βλέπεις «ἀνθρωπιστικά» τὰ ζητήματα αὐτοῦ τοῦ εἴδους. Ἐσὺ κι ὀ Πάκης. Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ σᾶς δῶ ὅταν θὰ τὸ δεῖτε ἀνθρωπιστικά! Πάρα πολύ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς δῶ!

Τέλος. Ξεθαρρεύεις ὅταν δὲν ἔχῃς ἀντίλογο!  Ὅταν βλέπεις Βορίδη, χοροπηδᾶς ὡς ἀρκούδι στὴν καρέκλα σου! Κι ὅταν σὲ ἒκραζαν πρὸ χθὲς εἶχες λουφάξει. Μούγκα! Ἂλλα σοῦ ἔλεγαν κι ἄλλα ….δὲν ἔλεγες! Βέβαια, μίαν χαρὰ τὴν πῆρες μὲ τὸν κολλητό σου τὸν Γαβρᾶ! Εἶδες τί εἶσαι; Καὶ μετὰ μοῦ λένε νὰ μὴν σὲ κράζω… Φταίω ἐγώ τώρα;

Πᾶμε  στὸν κολλητό σου τώρα.

Γαβρᾶς:

Ποῦ ζεῖς ἐσὺ «καλό» μου;  Ἀπό ποῦ μᾶς ἦλθες; Ἀπὸ τοὺς Παρισίους μήπως; Καὶ ποῦ μένεις; Σὲ ἔνα δυαράκι στὸ ἡρωικό ὕψωμα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος ἢ σὲ μία μεζονέτα στὰ περίχωρα τῶν Παρισίων; Γιὰ κόπιασε λίγο πρὸς τὸ κέντρο, καὶ μετὰ ἔλα νὰ μᾶς δείξῃς τὰ ἀμπελοχώραφά μας.

Ἀλήθεια, τὰ ἑλληνικά σου τὰ ἐξασκεῖς ὄταν συνομιλεῖς μὲ τὴν Νταράλα; Νὰ τὸ κυττάξῃς. Τῆς ἔχουν συστήσει ἅπαντες ἰδιαίτερα μαθήματα στὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα! Ἔχει μπερδέψει τὰ φαράσια μὲ τὰ καφάσια!

Καὶ μία καὶ σὲ ἔπιασα, γιὰ πές μας παρακαλῶ, πόσα ΛΑΘΡΟκάτι φιλοξενεῖς στὸ δικό σου σπιτικό; (Γιατί ἡ Νταράλα δὲν φιλοξενεῖ κανέναν!!) Ὄχι αὐτὰ ποὺ πιθανόν ἔχῃς γιὰ δουλάκια. Τὰ ἄλλα, αὐτὰ ποὺ φιλοξενεῖς μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου. Ἢ δὲν φιλοξενεῖς; Οὔτε κι ἐσύ; ὅπως ἠ κολλητή σου; Κανέναν; Τί κρίμα!!! Νὰ ἀναφέρεσαι σὲ πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζεις…..

Τέλος, μιλᾶς γιὰ ἱστορία. Βλέπω πὼς τὴν «κατέχεις» πολύ καλά! Ἔτσι πιστεύεις τοὐλάχιστον. Ἀντιλαμβάνομαι ὅ,τι πιστεύεις πὼς ἔχεις καὶ γνώσεις γενετικῆς καὶ βιολογίας… Ἀλήθεια, ἀπὸ ποῦ τὶς ἀπέκτησες; Ἀπὸ τὴν διατριβή σου στὰ κινηματογραφικὰ πήγαινε κι ἔλα; Πῶς; Ἀπὸ τὴν παρατήρησι γενικῶς; Συνομιλῶντας μὲ ὁμοίους σου μήπως; Μήπως μὲ τὴν Νταράλα;

Κᾶτσε Γαβρᾶ σκηνοθέτη καὶ μάθαινε:

Οἱ  Ἕλληνες, ὡς γένος, εἴμαστε διαρκῶς, ἀπὸ ἀρχῆς κόσμου ἐδῶ. Πράγματι ἦλθαν πολλοί. Δὲν ἦλθαν γιὰ καλό! Μᾶς τσάκισαν. Μᾶς ἀφάνισαν. Ἀλλὰ καταφέρναμε πάντα καὶ τοὺς …μεταλλάσσαμε σὲ Ἕλληνες! Δὲν τὸ ἤξερες; Κακῶς! Διότι ἐὰν εἶχες πραγματικές γνώσεις γενετικῆς καὶ βιολογίας, θὰ ἤξερες πὼς ἐμεῖς εἴμαστε οἱ ἴδιοι κι ἀπαράλλακτοι. Ἴδιο γονίδιο, ἴδια μούρη, ἴδια ἐλαττώματα καὶ προτερήματα! Ἴδιοι! Ἀκόμη καὶ τοὺς τουρκαλβανούς, αὐτοὺς ποὺ ποτέ δὲν ἀναμεμιχθήκαμε μαζί τους, ἀκόμη κι αὐτούς, τοὺς ξαναστείλαμε πίσω. Μόνον ὅσοι ἀνεμεμίχθησαν (διὰ τῆς βίας) μὲ ἀλλοφύλους χάθηκαν. Καὶ μπορεῖ νὰ βρῇς ἀπογόνους τους παντοῦ! Ὄχι πλέον ἐδῶ. Διότι ἐδῶ, ὅσοι δὲν ἦταν σὰν κι ἐμᾶς, τοὺς διώξαμε. Κι ὅσους ἦταν σὰν κι ἐμᾶς τοὺς …….μπολιάσαμε. Καὶ σήμερα ξέρεις τί ἔχουμε Γαβρᾶ σκηνοθέτη; Σήμερα ἔχουμε μίαν γονιδιακά ὁμοιόμορφη φυλή. Ἀπολύτως.

(Γιὰ νὰ μαθαίνετε καὶ κάτι, ῥίξε μίαν ματιὰ στὸ: ἡ δίχως διακοπὲς συνέχεια τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων Ξέρω πὼς λίγα θὰ καταλάβῃς, ἀλλὰ τοὐλάχιστον θὰ προσέχῃς περισσότερο τὰ ὅσα λὲς τὶς ἐπόμενες φορές!)

Τώρα βέβαια ἐσύ καὶ ἡ κολλητή σου Νταράλα πασχίζετε νὰ τῆς καταστρέψετε τὴν ὁμοιομορφία. Αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα. Αὐτὸ εἶναι θέμα συνειδησιακό. Ἀπὸ ἐσᾶς δὲν μπορῶ νὰ ζητήσω συνειδησιακὲς ἐντιμότητες. Ἔχετε «ἄλλην ὀπτική» γιὰ τὰ πράγματα!


Ἡ δική μας ὅμως ὀπτική, ποὺ εἶναι σαφῶς Ἑλληνικότερη ἀπό τὴν δική σας, ἔχει ἄλλες προτεραιότητες. Κι ἄλλες ἀντιλήψεις. Κι ἄλλα ὄνειρα.

Ἐμεῖς μάθαμε νὰ ζοῦμε ἐλεύθεροι καὶ νὰ ἀξιώνουμε τὴν ἐλευθερία κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος γύρω μας. Δὲν μᾶς ἀρέσουν οἱ σκλᾶβοι. Κι ἂς προσπαθεῖτε ἐσεῖς νὰ γεμίσετε τὸν τόπο μας νεοσκλάβους! Ἐμεῖς ἐλεύθεροι παλεύουμε νὰ μείνουμε καὶ ἐλεύθεροι νὰ μείνουν κι ὅσοι μᾶς ἀφοροῦν!  Κι ἐδῶ «ἀγαπητοί»μου, ἐὰν μείνουν, θὰ μείνουν μόνον ὡς σκλᾶβοι σας! Κι ἐμεῖς ὡς ἀνθρωπιστές κι ὄχι ὡς «ἀνθρωπιστές», ἀποφασίζουμε νὰ μὴν σᾶς κάνουμε τὸ χατήρι. Στὸν τόπο τους κι ἐλεύθεροι. Σκλαβάκια νὰ γίνεται ἐσεῖς σὲ αὐτοὺς γιὰ νὰ μάθετε τὴν πίκρα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲν ἤξερα πὼς σχεδόν 6.000.000 θὰ λάβουν ἄσυλο….. Γιὰ νὰ λάβουν ἄσυλο, θὰ πρέπῃ νὰ τοὺς «ἑλληνοποιήσῃς» φυσικά! Ἔτσι δὲν εἶναι; Ὑπουργός νὰ σοῦ πετύχῃ…. Ὑπουργός τοῦ Πακιστᾶν διορίστηκες ἢ τῆς Ἑλλάδος;

Πηγές ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ  ἐγκληματικότητα καὶ citypress

σχετικά θέματα:

μὲ ἐσᾶς θὰ ξεχάσουμε καὶ τὰ ἑλληνικά ποὺ ξέραμε

Ἐπὶ τέλους! Μάθαμε πόσοι εἶναι!

Τὸ 2004 φέραμε 1.000.000

Δὲν ξέρει, δὲν ξέρει! Καὶ ποιός ξέρει;

Ὁ κύριος Σιμόπουλος.

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

3 responses to “Ὄχι μετανᾶστες, ΛΑΘΡΟμετανᾶστες!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: