Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 30, 2011

Ἂν τε βρὲ… Καὶ στὴν φυλακή!


Ὁ Γιάννης ποὺ κερνᾶ καὶ εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν Γιάννη ποὺ πίνει, ἀπεφάσισε νὰ δείξῃ «καλήν θέλησιν» καὶ νὰ προσπαθήσῃ νὰ μοιραστῇ τὸν πολὺ ἀκριβό του οἶνο!  Τόσον ἀκριβό, ποὺ γιὰ ἀμέτρητες δεκαετίες, δὲν ἐπέτρεπε οὔτε σταγονίτσα νὰ τοῦ ξεφύγῃ! Ὁ Γιάννης… Ποὺ κερνᾶ….

Ὄχι φυσικὰ διότι ὁ Γιάννης ποὺ κερνᾶ καὶ πίνει μόνος του, ἐπιθυμεῖ νὰ μοιραστῇ πράγματι τὸν ἀκριβό του οἶνο…. Ἀλλὰ ὁ Γιάννης ποὺ κερνᾶ καὶ πίνει μόνος του ἂκουσε κάτι περιέργους ἤχους κι …ἀνατρίχιασε κάπως….

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐπάγγελμα ἀνθέλλην-ἀνασκευασμένον.


δημοσίευσα πρ μερικν ρν να ρθρον μ ττλο «πάγγελμα νθέλλην» κα τώρα ρχομαι ν τ νασκευάσω, ζητντας μίαν μεγάλη συγγνώμη π τν κύριο Πραχαλι γι τν κακή χρήσι το νόματός του κα τν διασυρμό πο πέστη ξ ατίας μου.

Στ ρθρον ατ πρχε καταγγελία γι τν κακοπροαίρετο χρήσι το νόματος μμανουλ Παππς, ποος φέρετο ς προδότης-καταδότης το Νικηταρ στν βασιλεία στὰ τέλη τοῦ 1839 (θων). Κατ συνέπει, ατΣυνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γιὰ ἐτοῦτο τὰ ΜΜΕ εἶναι ἐν τελῶς ἐλεγχόμενα;


dora

Τὸ πρωΐ δημοσίευσα τὴν ἀπάντησί μου στὴν ἐπιστολὴ-διαμαρτυρία Δημητροκάλλη.

Ἴσως νὰ φαίνομαι ἐξαιρετικὰ ἀγενῆς σὲ κάποιους, ἰδίως σὲ ὅσους διατηροῦν συμπάθειες ἢ ἐλπίδες πρὸς τὰ πρόσωπα ποὺ συγκροτοῦν αὐτὲς τὶς πολιτικές παρέες. Εἰλικρινῶς, δὲν εἶναι πρόθεσίς μου νὰ ἀποδομήσω οὐδενὸς τὸ ὄνειρο.

Θέτοντας ἁπλᾶ ἐρωτήματα στὸν ἑαύτόν μου, κατέληξα σὲ συγκεκριμένη στάσι. Ἀνερωτήθην πολλὲς φορὲς γιὰ τὸ πῶς θὰ ἤθελα νὰ εἶναι ἡ Πατρίδα Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐπάγγελμα ἀνθέλλην!


Ἀνασκευὴ


Μᾶλλον μάθαμε τὸν πραγματικό στόχο τῆς σειρᾶς τοῦ ΣΚΑΙ!


Αὐτόν καλό εἶναι πάντως νὰ τὸν θυμοῦνται... Μὲ μπαμπεσιὰ τὸν ἔφαγαν... Ἀλλὰ ποτὲ δὲν πέθανε!

Ὁ ὁποῖος φυσικὰ δὲν ἦταν ἡ ἱστορική τεκμηρίωσις!

Ἦταν ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἀντιλήψεως καὶ τῆς εἰκόνας ποὺ ἔχουμε γιὰ τοὺς ἥρωές μας καὶ ἡ λήψις χειροκροτημάτων ἐκ τῶν γειτόνων! Τὰ χειροκροτήματα καὶ τὰ εὔσημα φυσικὰ ὄχι σὲ ἐμᾶς! Στοὺς συντελεστές!

Δὲν τὰ λέω ἐγώ. Διότι ὅταν τὰ λέω μὰ ἀποκαλοῦν γκρινιάρα. Τὰ καρντάσια τὰ λένε. Καὶ μάλλιστα μὲ πολύ μεγάλη χαρά!

Οἱ γείτονες πανηγυρίζουν γιὰ τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἔφερε ἡ τουρκολάγνα σειρά τοῦ ΣΚΑΙ. Κι ὄχι μόνον πανηγυρίζουν, βγάζουν συμπεράσματα, δίδουν συγχαρητήρια, ἐγκρίνουν…. Αύτοὺς περιμέναμε γιὰ νὰ καταλάβουμε τί μᾶς ἔχουν φτιάξει….

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γιατί ὅλοι αὐτοὶ κτυποῦν ταὐτοχρόνως;


Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μαζεύτηκαν τόσοι ἠλίθιοι σὲ αὐτὸν τὸν τόπο, τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο!

Βλέπετε τὴν Στάη. Ἡ ὁποία, γιὰ νὰ «ἁρπάξῃ» λίγη δόξα ἀπὸ τὴν βλακεία καὶ τὴν ψευτιά,  ἀναφερομένη στοὺς ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, ἐρώτησε:

«μὰ καλὰ, αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὑπῆρξαν»;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων.


Ἔχω ἀναρτήσει ἀρκετὲς φορὲςantikithcomp σχετικὰ θέματα μὲ τὸ μέγιστο αὐτὸ εὕρημα!

Ἕνα «ἐργαλεῖο» ποὺ ἀκόμη ἡ σύγχρονος ἐπιστημονικὴ κοινότητα πασχίζει νὰ ἀντιληφθῇ καὶ νὰ κατανοσήσῃ.

Τὸ πλέον «ἀξιοπερίεργον» εἶναι ἡ τεχνική ἱκανότης τῆς συγκεκριμένης ἐποχῆς, νὰ δημιουργήσῃ ἔνα τέτοιο ἐπίτευγμα.

Τὸ ἄρθρον ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἀρκετὰ διαφωτιστικὸ γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὴν ἱστορία του καὶ τὸ Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Στὴν Κερατέα ἀκόμη γίνεται τῆς …Κερατέας!


Ἀλλὰ, ἐξ ὅσων ἀντιλαμβανόμαστε, θὰ γίνῃ καὶ τῆς Κορέας… Γιὰ νὰ μὴν πῶ τοῦ Βιετνᾶμ!

Ποιοί θὰ εἶναι ποιοί; Αὐτό φαίνεται… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς…

Θρασύτατες πλέον οἱ κινήσεις τῆς πολιτείας!

Πόσες διμοιρίες τῶν ΜΑΤ ἦταν ἐκεῖ ἐχθές; Δύο; Τρεῖς; Ἑπτὰ; Δεκαπέντε; Ἀντί νὰ τοὺς στείλετε νὰ μαζέψουν τὰ ὅπλα ἀπὸ τοὺς κακοποιούς ποὺ σκοτώνουν τοὺς Ἕλληνες, τοὺς ἔχετε ἐκεῖ γιὰ νὰ σκοτώνουν Ἕλληνες πολίτες; Οὖουου νὰ μοῦ χαθεῖτε! Κουδουνίστρες!

Ἀντὶ νὰ κάνετε διάλογο (ὄπως δηλώνατε πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων) στέλνετε τὰ ΜΑΤ; Τέτοιου εἴδους διάλογο ξέρετε νὰ κάνετε ἐσεῖς; Φασισταριά! Ποὺ δὲν τολμᾶτε νὰ ξεμυτίσετε γιατὶ σᾶς κράζουν καὶ οἱ πέτρες… Λαγοί! Ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα (κατὰ πὼς ἰσχυρίστηκε καὶ ἡ Νταράλα) «ἔχουμε δημοκρατία»!  Ἀλήθεια, ποῦ τὴν «ἔχουμε»;  Διότι στὴν Ἑλλάδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΟΚ!!!

Τέλος!!! ΚΑΠΟΥΤ!!!! ΠΑΠΑΛΑ!!!!

Στὴν Ἑλλάδα πλέον μόνον ΦΑΣΙΣΤΑΡΙΑ!!!

Καὶ νὰ εἴχατε καὶ λίγη ἀξιοπρέπεια… Λίγη συναίσθησι… Λίγο φιλότιμο… Ἀλλὰ ποῦ χάθηκαν ὅλα αὐτά γιὰ νὰ τὰ βρεῖτε ἐσεῖς; Κουδουνίστρες! Ὅλοι σας! (Παπουτσῆ, παραιτήσου! Προλαβαίνεις!! Γιὰ λίγο ἀκόμη… Ῥαγκούση, ἐπίσης… )

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἴπαμε, ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν, μᾶς πῆραν καὶ τὸ βόδι!


Image

Δὲν ἔχουν ἁπλῶς θρᾶσος…. Ἔχουν πάρα πολύ μεγάλο θρᾶσος!!!

Δὲν φθάνει ποὺ ἔχουν κάνει τὴν ἀλιεία τοῦ  Αἰγαίου δική τους ὑπόθεσι…

Δὲν φθάνει ποὺ δὲν σέβονται κανέναν νόμο διεθνοῦς δικαίου…

Δὲν φθάνει ποὺ καταπατοῦν ὅλο καὶ περισσότερα δικά μας χωράφια…

Τώρα ζητοῦν καὶ τά ῥέστα…

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη!τίτλος, δανεισμένος κι ἐλαφρῶς παραφρασμένος ἀπὸ τὸ Ῥεσᾶλτο.
Ὁ κύριος Δημητροκάλλης ἔμαθε τὰτῶν σχολιασμῶν μου καὶμοῦ«ἀπήντησε» στὸσημείωμα ποὺεἶχα ἀναρτήσει στὶς 27 Φεβρουαρίου 2011. (Ἕνας μήνας εἶναι καλός χρόνος γιὰπροετοιμασία…. Λέω…)

Στὸσημείωμά μου ἔγραφα πολλὰκαὶμᾶλλον αὐτὰτὸν ἐθύμωσαν (ἐπί τέλους) ὡςτε νὰπροβῇστὴν ἀπάντησι ποὺθὰπαρουσιάσω παρακάτω.

Ξεκινῶμὲτὶς δικὲς μου ἀπαντήσεις στὰσχόλιά του καὶστὸτέλος θὰπαραθέσω ὅλην τὴν ἐπιστολή του.(Μὲ διαφορετικό χρῶμα στὰγράμματα τὰγραφόμενα Δημητροκάλλη.)


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: