Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαΐου 3, 2011

Τὰ συμπαθή ζῶα τῆς φάρμας!


Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καλὴν ξεκούρασιν καλέ μας ἄνθρωπε…


Ὁ καλός μας ἄνθρωπος ξεκουράστηκε…

Μία ζωὴ τρέξιμο… Μία ζωὴ κυνήγι…

Μία ζωὴ μὲ τὴν ἀνάσα κομμένη…

Καλὴν ξεκούρασι στὸν καλό μας ἄνθρωπο… Στὸν πράγματι καλό μας ἄνθρωπο…

Κάποτε, πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν, σὲ ἕνα ξενοδοχεῖο ὁ καλός μας ἄνθρωπος προγευμάτιζε… Εἶχα τὴν τιμὴ Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀπό τήν ξενομανία στήν χειραγώγησι


Λοιπόν. Οὔτε ἱστορικός εἶμαι, οὔτε ψυχολόγος γιά νά μπορέσω νά μελετήσω καί νά ἀναλύσω τό φαινόμενο τῆς ξενομανίας, τοῦ μιμητισμοῦ, τοῦ πιθηκισμοῦ, ἄν θέλετε, πού κατατρέχει τόν Ἑλληνικό λαό ὄχι μόνον τά τελευταῖα χρόνια. Ἴσως σέ κάποιο ἄλλο μου ἄρθρο νά προσπαθήσω….

      Ἡ ξενολατρεία Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μπελογιάννης: Ἥρως ἢ προδότης;


Κι ἐδῶ θὰ κάνω μίαν μικρὴ παρέμβασι. Ὄχι γιατί διαφωνῶ  μὲ τὰ ὅσα τὸ παρακάτω ἄρθρον μᾶς μεταφέρει. Ἀντιθέτως. 

Ἡ βασική μου παρέμβασις εἶναι στὴν θέσι. Ὅλες οἱ  θεωρίες εἶναι σεβαστές. Ὅλες. Διαφωνῶ, συμφωνῶ… Δὲν ἔχει καμμίαν σημασία. Σημασία ἔχει ὁ σεβασμὸς στὴν γνώμη καὶ τὴν θέσι αὐτοῦ ποὺ ἔχεις ἀπέναντί σου.

Ἐκεῖ λοιπὸν ἔχω ἐνστάσεις.

Ὅταν κάποιος προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ σοῦ ἐπιβάλλῃ τὶς θέσεις του, θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπάνθρωπον.

Τὰ ἐγκλήματα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου ἦταν ἀμέτρητα. Ἀπὸ κάθε πλευρά! Δὲν ἀθωώνω τοὺς μὲν ἢ τοὺς δέ. Ἀρνοῦμαι ὅμως νὰ σέβομαι ὡς ἀληθινὴ μίαν ξενοκίνητη θέσι. Ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ κι ἐὰν προέρχεται αὐτό. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πίνετε γάλα; Προσοχή!


  Λέγεται ὅτι τό γάλα καταναλώνεται περισσότερο ἀπό 9.000 χρόνια. Εἶναι βασική τροφή τῶν παιδιῶν καί γενικῶς τοῦ ἀνθρώπου. Περιέχει πολύτιμα συστατικά καί βιταμῖνες. Προσοχή, ὅμως διότι ζοῦμε σέ χαλεπούς καιρούς. Ὅλα στόν βωμό τοῦ χρήματος καί ἀπ΄ ὅτι φαίνεται, μέ τήν ἀρωγή τῆς πολιτείας! Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γλέζος: ἀλήθειες καὶ ψέμματα.


Στὰ ὅσα ἀναφέρει τὸ παρακάτω ἄρθρον θὰ συμφωνήσω. Στὸ μόνον ποὺ διατηρῶ κάποιες ἐπιφυλάξεις, εἶναι στὸ γεγονός τοῦ ψεκασμοῦ καὶ τῆς ἀθωώσεως τοῦ «παιδιοῦ» ποὺ ψέκασε. Γενικῶς διαφωνῶ μὲ τοὺς ψεκασμούς. Εἶτε προέρχονται ἀπὸ ὑψηλά, εἶτε ἀπὸ χαμηλά. Εἶναι δεῖγμα μεγάλης ἀπουσίας σεβασμοῦ. Καὶ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν ἦταν ὁ Γλέζος δέκτης αὐτῆς τῆς ἀπαισίας συμπεριφορᾶς. Γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε θὰ ἀντιδροῦσα ἀναλόγως. 

Συνολικῶς ὅμως συστήνω ἀνεπιφύλακτα τὴν ἀνάγνωσι τοῦ παρακάτω. Εἶναι μία ξεκάθαρη καταγραφή γιὰ ὅλους τοὺς μύθους ποὺ μᾶς ἔχουν γεμίσει τὸ κεφάλι καὶ πασχίζουν μὲ αὐτοὺς νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὴν ἡρωϊκότητα κάποιων πλαστῶν πράξεων.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Βέρμαχτ, Τσάμηδες, Βούλγαροι κι Ἑλλάς.


Ἔχω ξαναπαρουσιάσει τμήματα τῆς ἱστορίας μας κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου καὶ ἔχω ἀναφερθεῖ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Γεωργίου Λεκάκη, ἰδιαιτέρως στὰ ἐγκλήματα τῶν Βουλγάρων εἰς βάρος Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης. 

Σήμερα, μέσα ἀπὸ τὴν παρουσίασι ἑνὸς βιβλίου ποὺ ἔγραψε Γερμανὸς ἀπόγονος θύματος, θὰ μεταφέρω τὶς (δυστυχῶς ἐλάχιστες ἀπὸ τὴν παρουσίασι) πληροφορίες ποὺ συνδέουν τὴν δράσι τῆς Βέρμαχτ καὶ τῶν συμμάχων της, μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ Ἑλλήνων. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Θεραπεία ὑπουργικῆς ἀποφάσεως!!!! (ἱστορικό)


Ἐδῶ θὰ παραθέσω τὸ ἱστορικό καὶ τὴν πρόσκλησι. Τὴν Πέμπτη, 5 Μαΐου,  στὶς 15:00 τὸ μεσημέρι, στὰ γραφεῖα τοῦ ΚΑΣ θὰ συζητηθῇ ἡ στάσις τοῦ ΚΑΣ, οἱ καταγγελίες πολιτῶν τῆς Θίσβης καὶ ἡ θεραπεία τῆς …ὑπουργικῆς ἀποφάσεως!!!

Ναί… Ὑπάρχει τέτοιος ὅρος σὲ νομικὴ ἔγγραφο! 

Θὰ μᾶς τρελλάνουν τελείως οἱ καταπατητὲς τοῦ τόπου μας καὶ τῆς ζωῆς μας…

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Θεραπεία ὑπουργικῆς ἀποφάσεως!!!!


Κι ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ ἀνθρώπινος ἔκφρασις ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸ παράλογον, τὸ ἀνήθικον καὶ πολλὲς φορὲς, τὸ νομότυπον ἀλλὰ ἀπάνθρωπον! Κάπου ἐδῶ, δὲν θὰ τὸ γλυτώσουμε, θὰ μπῇ κι ὁ «ὑψηλότατος» Γερουλᾶνος! Ἄλλως τε προκατόχου του ὑπουργικὴ ἀπόφασι καλοῦνται οἱ δικαστικοὶ νὰ …θεραπεύσουν!! Ἀλλὰ  μᾶλλον ἡ συγκεκριμένη θέσις ὑπουργείου ἔχει μίαν παραξενιά! Δέχεται μόνον ὅσους ὑπηρετοῦν τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ! 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ ἡ σπηλιὰ τοῦ Κύκλωπος!


Πρὸ ἑνὸς ἔτους, σὲ μίαν συζήτησι μὲ φίλους, πασχίζαμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸ πῶς θὰ βροῦμε τὸ παλούκι καὶ τὸ πρόβατο, πρὸ κειμένου, ὡς ἄλλοι Ὀδυσσεῖς, νὰ ἐξέλθουμε τοὺ σπηλαίου ποὺ μᾶς φυλάκισε ὁ Κύκλωψ! Ἦταν πάρα πολὺ ἐνδιαφέρουσες οἱ συζητήσεις, ἀλλὰ παραμείναμε μὲ τὴν ἀπορία… 

Σήμερα, ὅλο χαρὰ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Λακεδαίμονα τὸ παρακάτω κείμενο. Χαρὰ διότι πραγματεύεται μέρος τῶν ὅσων συζητούσαμε κάποτε. Σὰν νὰ ἦταν παρών ὁ συγγραφέας στὶς συζητήσεις μας…

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ μονομέρεια ὅλων τῶν ἄλλων…


Πλὴν τῶν Τούρκων… 

Οἱ Ἁρμένιοι, οἱ Ἕλληνες καὶ  οἱ Ἀσσύριοι ὑποδεικνύουν τὸν Κεμὰλ καὶ τοὺς νεοτούρκους ὡς ἀπολύτως ὑπευθύνους γιὰ τὶς γενοκτονίες ποὺ ὑπέστησαν! Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι φυσικὰ τὶς ἀρνοῦνται! Κι ὄχι μόνον τὶς ἀρνοῦνται, ἀλλὰ πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποτρέψουν τοὺς πᾶντες ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισι τῶν γενοκτονιῶν. 

Προσφάτως σὲ δηλώσεις τοῦ Ὀμπάμα γιὰ «τὶς σφαγὲς καὶ τὰ ἔκτροπα» τὰ μεμέτια ἀντέδρασαν θυμωμένα:


Τελικὰ ὁ «σπάω καὶ σκοτώνω» ἦταν ΛΑΘΡΟἔποικος;


Αλλοδαπός που δεν είχε εισιτήριο πυροβόλησε τον ελεγκτή!

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα με έναν επιβάτη λεωφορείου να πυροβολεί τον ελεγκτή. 

Πριν από λίγο αλλοδαπός επιβάτης που δεν είχε και δεν ήθελε να πληρώσει εισιτήριο, κατά τη διάρκεια ελέγχου πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο τον ελεγκτή στο πόδι, όταν αυτός του ζήτησε ναπληρώσει το αντίτιμο. Το περιστατικό Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: