Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαΐου 5, 2011

Δὲν τίθεται θέμα ΑΟΖ…


Λέει ὁ φὸν Δημητράκης! 

Μὰ φυσικὰ καὶ δὲν τίθεται θέμα ΑΟΖ!!! Μὲ τὰ δικά του κριτήρια οὔτε θέμα συνόρων τίθεται! Οὔτε θέμα ταὐτότητος! Οὔτε θέμα ὑπάρξεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους! Θὰ ἦταν παράλογο, πάντα μὲ τὰ δικά του κριτήρια νὰ τεθῇ τέτοιο θέμα! Γιατί ἄλλως τε; Μήπως θὰ τοῦ προσφέρῃ κάτι; Ἀντιθέτως… Θὰ χαλάσουν οἱ σχέσεις του μὲ τὸν Ἀχμέτ… Καὶ τὰ πᾶνε τόσο καλά τώρα τελευταῖα… Μέσα στὴν χαρὰ καὶ τό γέλιο εἶναι ὁ Ἀχμέτ μὲ τὰ καμώματα τοῦ φὸν Δημητράκη!!! 

Ὑπό ποίου τὸ βλέμμα συμβαίνουν ὅλες αὐτές οἱ χαρές;


Ἀπάντηση στούς 800 βουλευτές πού ζητοῦν ἀναδρομικά


  Καθώς ἔψαχνα στό Internet βρῆκα αὐτό τό ἄρθρο ἀπό τό ἰστολόγιο τοῦ Κλεισθένη καί δέν ἄντεξα στόν πειρασμό…..

«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των,  αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Πρός τά ποῦ βαδίζουμε;


  Πρός ἕναν κόσμο χωρίς κράτη; Ἀλλά τί εἶναι κράτος; Ὁ πρωθυπουργός ἔχει μιλήσει καί πράττει κατά καιρούς…..π.χ. ἔχει μιλήσει γιά παγκόσμια διακυβέρνησις, προβαίνει σέ μείωσι τῆς φορολογίας τῶν ἐπιχειρήσεων (περισσότερα κέρδη γιά τίς ἐπιχειρήσεις, περισσότερες θέσεις ἐργασίας (!) εἶπε στήν ΔΕΘ). Τροφοδοτεῖ μέ διδεκατομμύρια τίς τράπεζες, ἀποκρατικοποιεῖ τήν δημόσια περιουσία.κ.λ.π.

      Ὁλα αὐτά σέ συνδυασμό μέ τήν ἄγρια φορολογία τοῦ λαοῦ καί τό φιάσκο μέ τίς περαιώσεις φανερώνουν ἕνα κράτος σέ ἀπεγνωσμένη ἀναζήτησι ρευστοῦ ἤ σέ ἀναζήτησιν προσχημάτων οὔτως ὥστε νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τίς λειτουργίες του; Μήπως ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπό τό κράτος, μέσω τοῦ γνωστοῦ σέ ὅλους μας μνημονίου, δρομολογεῖ ἐξελίξεις πού θά λάβουν χώραν στήν Ἑλλάδα ὅπως λαμβάνουν χώρα διεθνῶς; Οὔτως ἤ ἄλλως ὁ σημερινός ἄνθρωπος πού εὐρίσκεται στήν ἐξουσία δέν εἶναι ἰκανός νά τήν ἀσκήση! Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τί θά ζητήση ἡ τρόικα;


Έρχεται σήμερα το πρώτο κλιμάκιο της τρόικαςΟἱ ἐλεγκτές τῆς τρόικας εὐρίσκονται ἤδη στήν Ἀθήνα.

      Διαβάζω στόν τύπο τῆς ἡμέρας καί συγκεκριμένα στήν Ἐλεύθερη ὥρα, γιά τό τί θά ζητήσουν ἀπό τήν κυβέρνησι:

  1. Τήν πλήρη καί ἄμεση συρρίκνωσιν τοῦ δημοσίου τομέος κατά 30 %, πού ἦταν καί τό βασικό σχέδιο, ἀκόμα καί ἄν χρειασθοῦν ἀπολύσεις μέσω καταργήσεως θέσεων ἐργασίας, κάτι πού ἐπιτρέπει τό σύνταγμα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Κερατέα: Ξεκουραστήκατε; Θαυμάσια….


thumb

Ξεμουδιᾶστε τώρα γιατί δὲν τὰ βλέπω καλὰ τὰ πράγματα!!!

Σὲ λίγο ξεκινᾶ νέος γύρος… 

Μὴν ξεχνᾶμε τὸν πόλεμο ποὺ ἐδέχθη ὁ Παπουτσής… Ὁ ὁποῖος δὲν παραιτήθηκε φυσικά, ὡς ὄφειλε, ἀλλὰ τὴν οὐρίτσα του τὴν τράβηξε…  

Κι ἐκεῖ ἔγινε τῆς κακομοίρας:

  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Λαθρολαγνεία καὶ λαθροεκπαίδευσις!


Τὸ διάβασα στὸ ἱστολόγιο ἐγκληματικότητα καὶ πῆρα μίαν χαρά…. Ἀπίστευτη…

Δὲν κυττοῦν νὰ μάθουν στὰ παιδιά γράμματα… Ὀρθογραφία… Σκέψι… Ἱστορία… Μόνον ἡ λαθρολαγνεία τοὺς ἐνδιαφέρει! Πῶς θὰ μᾶς πείσουν ὅτι ὅλα ἔχουν καλῶς… Κι ἐπεί δή ἀκόμη κάποιοι ἐνήλικες σκέπτονται… Κτυποῦν στὰ παιδιά! Ἐκεῖ ἔχουν κάποιες πιθανότητες… 

Ἀλλὰ ἔχουμε καὶ «διδασκάλους»… Πρώτης ποιότητος! Εἴδατε κάποιον  νὰ ἀντιδρᾶ; Νὰ σκέπτεται; Νὰ καταθέτῃ  ἀπόψεις; Μᾶλλον ὄχι… Ὅλοι τρέμουν μὴν καὶ χάσουν τὴν καρέκλα τους! Γέμισε μὲ καρέκλες αὐτὸς ὁ τόπος! Καὶ βολεμένους! Καὶ ἀσκέπτους!  

Αναφέρεται στο βιβλίο ότι καποιοι πρόσφυγες (λαθρομετανάστες) έχουν κατασκήνωσει κοντά στην περιοχή που μένετε και κάποιοι κακοι έλληνες θέλουν να τους διώξουν.
Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Συνωμοσιολογίες ἢ πραγματικότης;


Ἔχουμε μάθει ἤδη γιὰ τὴν «συμβουλευτικὴ» ἑταιρεία ἀποκρατικοποιήσεων, μὲ τὴν ὁποία θὰ «ὁδηγηθοῦμε» (συμφώνως πάντα μὲ τὶς ἐμπνεύσεις τοῦ «τσάρου» καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ) ὡς κράτος, στὸν ἀπεγκλωβισμό ἀπὸ τὰ χρέη. Τί ἐστί συμβουλευτική ἑταιρεία;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Περᾶστε τώρα ποὺ …ἀπογράφει!


Ναὶ παρακαλῶ! Ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ! Μὲ κάθε νόμιμο μέσον! Θὰ ἀπασχοληθοῦν σχεδὸν 70.000 ἄνθρωποι, γιὰ τόσους μῆνες, πρὸ κειμένου νὰ καταγραφοῦν καὶ οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι! Κι ἔως ἐδῶ ἔχει καλῶς! Κάποτε πρέπει νὰ μάθουμε ἀκριβῶς πόσοι εἶναι! Ἀλλὰ ἐν μέσῳ τόσο μεγάλων οἰκονομικῶν προβλημάτων, ξεκινᾶμε ἀπογραφή; Καὶ ποιός θὰ πληρώσῃ; Οἱ ἐταῖροι μας ἢ ὁ Ῥαγκούσης;  

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ Σκοπιανοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸν ἐθνικισμὸ τῶν Ἀλβανῶν!


Καλό τὸ ἀνέκδοτο!

Ἐνοχλήθηκαν οἱ Σκοπιανοί! Οἱ δικοί μας θὰ ξυπνήσουν κάποτε;

Διότι στὸ θέμα τῆς «μακεδονικῆς γλώσσης» ἐπενέβησαν οἱ Βούλγαροι! Ὁ Δρούτσας  εἶχε σοβαρότερα!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πρὸς βουλευτὲς, συνταξιούχους καὶ μή:


Ήγγικεν η ώρα που η φωνή του Λαού, θα γίνει οργή του Θεού, καταπίπτουσα επί των κεφαλών υμών!

Αν δεν με γέλασαν τα αυτιά μου και δεν με παραπλάνησαν τα μάτια μου, καμμιά 850αριά συνταξιούχοι Βουλευτές μας αισθάνονται τόσο “εντάξει” και περήφανοι για τα πεπραγμένα τους , που διεκδικούν και διαφορές απολαβών τους περίπου 250.000  ? έκαστος !!!
Δεν ξέρω γιατί θεωρήσαμε αυτονόητο ότι το Δημόσιο διαφοροποιείται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα, όπου είναι αδιανόητο ΘΡΑΣΟΣ αυτός που οδήγησε σε πτώχευση μία εταιρία να διεκδικεί και αύξηση μισθού και επίδομα αποτελεσματικότητας !!

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: