Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!


Μεταξᾶς καὶ ....Μίκης! Κατὰ τὰ ἄλλα τὸν πολεμοῦσες τὸν Μεταξᾶ Μίκη;

Τί ἔγινε Μίκη; Ἔμαθα πὼς τὸ ὄνομά σου εἶναι μέσα στὰ ὑπόλοιπα, ἐκείνων τῶν 800 μπατίρηδων συνταξιούχων βουλευτῶν ποὺ ζητοῦν αὐξήσεις καὶ ἀναδρομικά… Τί ἔγινε λοιπόν; Δὲν βγαίνεις; Δὲν σοῦ βγαίνουν τὰ κουκιά;

Ξαφνικὰ σοῦ πέρασε ὁ πόνος γιὰ τὸν «ταλαίπωρο» λαό; Ξαφνικὰ δὲν εἶναι ταλαίπωρος αὐτὸς ὁ λαός; Δὲν εἶναι ὁ λαὸς ποὺ μαζί του θὰ ξεκινήσῃς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν ἀπελευθέρωσι τῆς Πατρίδος; Τώρα εἶναι ὁ μπαταξής λαὸς ποὺ σοῦ ἔφαγε τὶς αὐξήσεις Μίκη;

Ὣςτε θέλετε αὐξήσεις; Ὅταν ὁ λαὸς (ποὺ ὑποτίθεται) «ὑπερασπίζεσαι» κόβει ἀπὸ παντοῦ! Αὐξήσεις τὰ πουλάκια μας! Ἐσεῖς ποὺ φέρατε τὸν τόπο σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασι! Ἐσύ Μίκη, ναὶ ἐσύ ποὺ ὑπέγραψες καὶ ψήφιζες κάποια ἀπὸ τὰ νομοσχέδια ποὺ ἔκλεβαν κομμάτι κομμάτι τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες. Ἐσὺ ποὺ ψεύδεσαι σήμερα, λέγοντας πὼς ἦλθες νὰ μᾶς σώσῃς!  Νὰ ἀλλάξῃς τὰ πάντα στὴν Ἑλλάδα μὲ βάσι καὶ στήριξι καὶ σύμμαχο τὸν λαό! Τὸν λαὸ ποὺ (ὑποτίθεται πάντα) συμπονᾶς καὶ νοιάζεσαι! Καὶ ἔρχεσαι ἐσὺ μὲ τὸ σινάφι σου νὰ τὸν ταλαιπωρήσετε λίγο ἀκόμη; Νὰ χαρῶ ἐγώ ἕναν ἀκόμη «σωτήρα»…. 

Ὠραῖα ὅμως σκέπτεσαι…Δὲν λέω… Τέλεια… Ὅπως κάθε κοράκι καὶ κουδουνίστρα ποὺ ἔχει περάσει ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο… Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο… 

Βέβαια θὰ ἔλεγα ψέμματα ἐὰν ἰσχυριζόμουν πὼς περίμενα κάτι καλλίτερο… Εἶσαι κι ἐσὺ κάτι χειρότερο ἀπὸ ὅσα εἶναι ὅλοι οἱ ἄλλοι… Ἕνα ἁρπακτικό… Βρῆκες πτῶμα καὶ ἤλθες νὰ πάρῃς μεζέ… Νὰ πῶ «ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ»; Ὑπάρχει περίπτωσις νὰ καταλάβῃς; Ἐδῶ δὲν κατάλαβες ἄλλα κι ἄλλα… Σὲ αὐτὸ θὰ σταθῇς;  

Κρίμα ὅμως… Μᾶς τὸ ἔπαιζες καὶ «πατριώτης»… Γέμισε τὸ στομάχι μας ἀπὸ πατριωτισμό… Καὶ τὰ αὐτιά μας τὸ ἴδιο… Ἀλλὰ λυπᾶμαι ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ τὸ μάθουν… Γιατί θὰ τὸ μάθουν Μίκη… Ἀπὸ ἐμένα, ἀπὸ τὸν ἄλλον, ἀπὸ τὸν παρ’ ἄλλον… Θὰ τὸ μάθουν… Ἀλλὰ ξέχασα.. Μόνον τὰ χονδρόπετσα μπαίνουν σὲ αὐτὸ τὸ κτίριο, ποὺ εἰρωνικότατα βαπτίσατε βουλή .. .Καὶ τὰ χονδρόπετσα ἀντέχουν στὸ φτύσιμο… Συνεπῶς;Δὲν τίθεται θέμα… 250.000 εὐρόπουλα εἶναι αὐτά… Μὴν καὶ δὲν τὰ πάρῃς…  Καὶ ζημιωθεῖς καϋμένε μουουουουου…..

Νὰ τὰ πάρῃς Μίκη… Νὰ τὰ πάρῃς! Μήπως καὶ ξεχρεώσουμε μία γιὰ πάντα μαζί σου… Διότι μὲ κάτι «ἱερὰ τέρατα» τῆς ἁρπακτῆς, ὅπως ὅλοι ἐσεῖς, δὲν πρόκειται νὰ ξεχρεώσουμε οὔτε σὲ δέκα ζωές! 

Νὰ τὰ πάρῃς! Τὰ δούλεψες! Τόσον ἀγώνα ἔκανες γιὰ νὰ δουλέψῃς τὸν Ἑλληνικό λαό! Νὰ μὴν σὲ πληρώσουμε κι ἐμεῖς τὰ κορόιδα; 

Νὰ τὰ πάρῃς λοιπόν Μίκη! Καὶ σὲ καλὴν μεριά! Κι ὅλη ἡ παρέα σου νὰ τὰ πάρῃ καὶ νὰ πιάσουν τόπο! Ἐφ’ ὅσον εἴμαστε τόσο ζῶα, θὰ πρέπῃ τοὺς τσοπάνηδες νὰ τοὺς πληρώνουμε… 

Ἀλλὰ κᾶνε μου μία χάρη σὲ παρακαλῶ. Ὅταν τὰ πάρετε μὲ τὸ καλό, ἀδειᾶστε μας τὴν γωνιά! ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!! Σᾶς σιχάθηκε τὸ μάτι μας! Ἀρχίσαμε νὰ ξυπνᾶμε καὶ λίγο… Καὶ οἱ τσοπάνηδες δὲν θὰ περάσουν καλὰ μαζί μας. Τοὺς τὸ ὑποσχόμεθα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ὑπάρχει μία παροιμία ποὺ ταιριάζει γάντι στὴν περίπτωσι… Ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ τὴν γράψω. Τὸ ἱστολόγιο παραμένει εὐπρεπές!

Σχετικὰ θέματα:

Θεοδωράκης καὶ Σπίθα: ἡ ἀνθελληνικὴ συνωμοσία 

Τί κρίμα τόση ἐλπίδα νὰ σβήνῃ σὲ μίαν Σπίθα… 

Ἔως ἐδῶ Μίκη! Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ΜΟΝΟΙ μας!  ΄

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη. 

Δημητροκάλλης : «μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιβάλλουμε τὶς ἀπόψεις μας»! 

Κουλουβάχατα! 

Θεοδωράκης: Συγγνώμη γιὰ τὸν Δημητροκάλλη!  

Κι ἄλλη ἀνάρτησις γιὰ τὴν σπίθα! 

Μία σκληρὴ ἄποψις γιὰ Ληναῖο Καζάκη!  

Μὴν πουλᾶτε δημόσια γῆ! Ξεπουληθεῖτε ἐσεῖς!  

Πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ τὸ «κέντρον ἐλέγχου» τῆς Σπίθας τοῦ Μίκη!

Ὁ Μίκης ἠ σπίθα καὶ ἡ καϋμένη πατρίδα! 

Ἡ ἀπάντησις Καζάκη στὸ ὑβρεολόγιον.Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

38 responses to “Βρὲ καλῶς τὸν Μίκη, τὸν μπατίρη!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: