Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαΐου 26, 2011

Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν κίνησι τῶν ἀγανακτισμένων;


Τελικῶς, τίποτα δέν εἶναι αὐθόρμητο. Ἀκόμα καί τήν “άγανάκτησι” μας ἔχουν τόν τρόπο νά τήν ἐλέγχουν. Δύσκολα τά πράγματα. Προσπαθοῦμε νά ἀλλάξουμε τήν κατάστασι πρός ὄφελός μας ἀλλά μᾶλλον λογαριάζουμε χωρίς τόν ξενοδόχο. Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες!!! Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ Κουρής, ὁ Ἀνδρέας καὶ τό κανάλι Κόντρα….


Σχέσεις ἀπίστευτες!!! Δηλώνω πὼς τὰ περισσότερα δὲν τά ἤξερα. Ἕνα πρόσωπο «αἴνιγμα», χωμένο σὲ πάρα πολλά πολιτικὰ παιχνίδια, σὲ ἀκόμη περισσότερα δοῦναι καὶ λαβεῖν, ποὺ ὅμως φροντίζει σήμερα συστηματικὰ γιὰ τὴν «ἐνημέρωσί» μας καὶ τὴν …ἀφύπνισί μας!!! 

Διαβᾶστε ὁπωσδήποτε τὸ παρακάτω ἄρθρο! Εἶναι ἀποκαλυπτικότατον! Καὶ τό κυριότερον….  Εἶναι μία καταγγελία πρὸς ὅλους ὅσους μεθοδεύουν μὲ κάθε τρόπο τὴν «ἐπανάστασί» μας καὶ τὴν «ἀγανάκτησί» μας…  Ὄχι γιατὶ δὲν ἔχουμε ἀγανάκτησι ἢ γιατί δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἄριστη ἡ ἀπόφασις 350/2011 τοῦ ΣτΕ γιά τό νόμο περί ἰθαγενείας


Τό παρακάτω ἀπό τό ἀντίβαρο 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η απόφαση 350/2011 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι βασικές διατάξεις του
νόμου 3838/2010 περί αφειδούς απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.
Η απόφαση αυτή είναι άριστη από νομική αλλά και από εθνική σκοπιά. Αφενός
έδειξε ότι ο νόμος αυτός παραβιάζει το Σύνταγμα, αφετέρου απέδειξε ότι οι
νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις ήταν απαράδεκτες και από δικαιοπολιτική άποψη. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Βερέμη.


Ἡ ὁποία ὄμως δὲν γνωρίζω ἐὰν θὰ τύχῃ ἀπαντήσεως…. Τόσα τοῦ ἔχουμε γράψει… Ἀλλὰ αὐτὸς ἔχει λόγο μόνον γιὰ ἀδαεῖς καὶ ΕΛΙΑΜΕΠικούς….

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον UDemand, μοῦ ἔστειλε φίλος τὴν παρακάτω ἀνάρτησι. Ἀναρωτιέμαι φυσικά ἐὰν ὁ Βερέμης θὰ ἀπαντήσῃ… Φαντάζομαι πὼς δὲν ἀντέχει νὰ ἀπαντᾶ  σὲ …ἐθνικιστὲς καὶ ἰδίως Ἕλληνες… Τὸν ἐνοχλοῦν καὶ τὸν ἀνατριχιάζουν! Ἀφῆστε ποὺ τοὺς δίδει λόγο καὶ ὑπόστασι… Καὶ κατ’  ἐπέκτασιν αὐτοακυρώνεται..

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οὒστ!!!!!!!!!!


Ἀπὸ τὴν Στεφανία Λυγεροῦ:

Πιο πολύ έχω χαρεί, όχι για το μάθημα που πήραν αυτοί, αλλά για το μάθημα που πήραν οι απανταχού ομαδάρχες. Που με τις γαμο-οργανώσεις τους και τον γαμο-συντονισμό τους 1 ½ χρόνο τώρα μας κρατάνε πίσω.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μεγάλη πατριωτικὴ ἐκδήλωσις.


“Αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν».
ΟΜΗΡΟΣ Ιλιάδα, Ζ 208

Πολύδωρος.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἄντε καί καλό ξημέρωμα


Ὄντως. Μέ αὐτούς ἐδῶ – τούς πολιτικούς ντέ, πού “ψηφίζουμε τά τελευταῖα 37 χρόνια, βοηθούντων καί τῶν ἐθνομηδενιστῶν  – δέν πρόκειται νά ἀνοίξη μύτη. Μπορεῖ ἡ Ἑλλάς νά σβήση ἀπό τόν χάρτη ἀλλά νά εἴσαστε βέβαιοι ὅτι μποροῦμε νά κοιμόμαστε ἥσυχοι. Τό λέει καί ὁ L.A. (δέν ξέρω ποιός εἶναι, ἀλλά μοῦ ἄρεσε τό κείμενο του καί σᾶς τό παραθέτω): Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Δῶσε θάρρος στόν χωριάτη……


Ε, αὐτό δέν τό περίμενα. Μά νά τρομάξουν ἔτσι οἱ γερμανοί; Ἀπό ποιούς; Μά ἀπό τούς τουρκαλάδες. Τί. Μόνο ἐμεῖς; Νά ἔχουν κι αὐτοί μιά γεύσι ἀπό τουρκικό ἐπεκτατισμό. Προφανῶς ὑποκινούμενοι ἀπό τήν “μητέρα πατρίδα”. Τρίτη γενιά κι ἀκόμη δέν ἔχουν ἐνσωματωθεῖ. Φαντάσου οἱ “δικοί μας” μουσουλμάνοι πού εἶναι καί περισσότεροι. Ἡ πολιτισμένη δύσι θά τήν πάθη ἀπό τόν ἀπολίτιστο μουσουλμανικό κόσμο. Γενικῶς! Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐπίδειξις δυνάμεως σέ Αἰγαῖο καί Θράκη…


Χαστούκια ἀπό Τουρκία σέ Αἰγαῖο καί Θράκη

του Κώστα Χαρδαβέλλα

Όσον η Ελλάδα αποδυναμώνεται διεθνώς εμφανίζοντας ανικανότητα να αντιμετωπίσει το οικονομικό της πρόβλημα, τόσο η Τουρκία κάνει επίδειξη δύναμης σε Αιγαίο και Θράκη, αναγκάζοντας την Ελλάδα είτε σε παρατεταμένη σιωπή, είτε σε αμυντικές κινήσεις πάνω στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία.


Ἐπιτέλους καὶ να καλ νέο εἰς τὸν πολυτισμικὸ καὶ γλωσσικὸ μας κατὴφορο! Ἄς γίνη κάτι τώρα πού ὑπάρχουν ἀκόμη δύο ἐνεργὲς γενεὲς οἱ ὁποῖες γνωρίζουν τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία καὶ θὰ ἠδύναντο (καὶ θὰ ἔπρεπε) νὰ τὴν ὑποστηρίξουν.
Πρὶν πνιγοῦμε ἀπὸ τὸν νεοβαρβαρισμὸ τῶν “greeklish” καὶ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς “λίστες”, τὰ “πάρκινγκ”, τὰ “νούμερα”, τὰ “ρεπορτὰζ”……. καὶ τὴν λεκτικὴ πενία τῶν ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν “κουλτουριαραίων”!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κύττα φίλε μου ἡ ἀραβοαλβανικὴ φιλία τί κάνει….


Τώρα πῶς κολλοῦν Ἄραβες καὶ Ἀλβανοί…. Εἶναι καλὸ τὸ ἐρώτημα… Ἀραβοαλβανικὲς συνεργασίες καὶ ἐπιχειρήσεις. Ἀπό defencenet  διαβάζουμε:

Ενδυναμώνοντας τις στενές σχέσεις της με τον μουσουλμανικό κόσμο η κυβέρνηση της Αλβανίας αποφάσισε μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων να λάβει το δάνειο ύψους 223 εκατ. δολαρίων από την Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης για την κατασκευή ενός αυτοκινητοδρόμου. Πιο συγκεκριμένα το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Τίρανα Ελμπασάν συνολικού μήκους 35 χλμ.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὅταν ξεπουλᾶς ὅσο ὅσο…


Διότι ἔχεις ἀνάγκη πραγματική ἢ διότι σὲ ἔχουν πείσει πὼς ἔχεις ἀνάγκη πραγματική, ἢ ἀκόμη χειρότερα… Λὲς ψέμματα μεγαλοποιῶντας μίαν ἀνάγκη καὶ ἀλλάζοντάς της τά φῶτα στὴν παραποίησι… Τί εἶσαι; Βλάξ; Εὐκολόπιστος ἢ ἁπλῶς  κοινότατος μαυραγορίτης;

Ἀπό Ὀλυμπία τό παρακάτω ἀνάγνωσμα κι ὁ καθεῖς ἂς βγάλῃ τὰ δικά του συμπεράσματα:

Ούτε 16 δις δεν θα βγάλει η Ελλάδα από τις αποκρατικοποιήσεις λένε οι Financial Times! – Στηθείτε στην ουρά για το μεγάλο ξεπούλημα!

Ακόμα και αν η Ελλάδα πετύχει τις καλύτερες τιμές, δεν θα μπορέσει να αντλήσει παραπάνω από 16 δις έως το 2013 από αποκρατικοποιήσεις, αναφέρει η πολύ γνωστή στήλη LEX των Financial Times.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: