Ὁ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία;


Θὰ ξεκινήσω παρουσιάζοντας μίαν πολὺ καλὴ ἀνάρτησι ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο Ancient History and technology 

 

Άτλας (μυθολογία)
Ο Άτλας καταδικασμένος να φέρει στους ώμους του τον ουράνιο θόλο.
Στην ελληνική μυθολογία και κατά τον Ησίοδο, ο Άτλας ήταν γιος του Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης, και αδέλφια του ήταν ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Μενοίτιος, οι γνωστοί «Ιαπετίδες».
Στη Τιτανομαχία ήταν αρχηγός των Τιτανιδών (γιων των Τιτάνων) και μάλιστα ο δυνατότερος και ο επιδεξιότερος, που όμως μετά τη νίκη του ο Δίας τον τιμώρησε για πάντα υποχρεώνοντάς  τον να κρατά για πάντα τον 

Ουρανό, (βλέπε και Ουράνια σφαίρα).
Επειδή τη “θεία τιμωρία” αυτή την υπέμενε με θαυμαστή και παραδειγματική εγκαρτέρηση έλαβε το όνομα Άτλας (εκ του α και του τλάν = τα πάντα υπομένοντας). Για τον λόγο αυτόν στεκόταν ο Άτλας επί της κορυφής μεγάλου όρους της Αφρικής, το οποίο πήρε το όνομά του.
Εκεί τον βρήκε και ο Ηρακλής όταν τον «διέταξε» ο Ευρυσθέας να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων και που επειδή, κατά συμβουλή του Προμηθέα, δεν ήθελε να πάει ο ίδιος στο κήπο των Εσπερίδων, αντικατέστησε τον Άτλαντα στα βαριά καθήκοντά του για όσο χρόνο εκείνος θα έλειπε. Όταν όμως ο Άτλας επέστρεψε με τα πολύτιμα φρούτα δεν ήθελε να κρατήσει τον ουρανό. Τότε προσποιούμενος ο Ηρακλής ότι θέλει λίγο βοήθεια για να κρατήσει τον θόλο καλύτερα κατάφερε να αφήσει στον
Άτλαντα όλο το βάρος και έτσι να συνεχίσει τη τιμωρία του.
Κατά τον Οβίδιο (Μεταμορφ. Δ 626) ο Άτλας ήταν ένας πάμπλουτος βοσκός της Μαυριτανίας όπου και βασίλευε έχοντας όλων των ειδών τις αγέλες και απέραντους κήπους με τα περίφημα μήλα. Περνώντας όμως από εκεί ο Περσέας του ζήτησε να τον φιλοξενήσει. Αλλά ο Άτλας δεν τον δέχθηκε όταν έμαθε πως ήταν γιος του Δία, φοβούμενος κάποιο χρησμό που του είχε δώσει η Θέτιδα ότι γιος του Δία θα του έκλεβε τα μήλα. Όταν πλέον τόσο οι πειστικοί λόγοι του Περσέα, όσο και οι παρακλήσεις του απέβησαν άκαρποι αναγκάσθηκε ο μυθικός αυτός ήρωας να παρουσιάσει στον Άτλαντα τη κεφαλή της Μέδουσας με αποτέλεσμα να τον απολιθώσει. Έτσι ο τιτάνας αυτός μεταβλήθηκε σε όρος τεράστιο, ο Άτλας, του οποίου η μεσαία κορυφή ήταν το κεφάλι και οι ακραίες κορυφές οι ώμοι του, με 
πλούσια δάση από τη κόμη του και δρυμούς από τη γενειάδα του.
Ανεξάρτητα των παραπάνω μύθων ο Διόδωρος τον θεωρεί ως τον πρώτο αστρονόμο που από το πανύψηλο αυτό βουνό της Αφρικής γλίστρησε και έπεσε στη παρακείμενη θάλασσα δίνοντας τόσο στο βουνό όσο και στη θάλασσα το όνομά του Άτλας και Ατλαντικός αντίστοιχα.
Τέλος ο Άτλας είχε πολλές κόρες που όσες απέκτησε από την Πληϊόνη ονομάσθηκαν Πλειάδες, οι δε άλλες εκ του ονόματός του Ατλαντίδες.
Καὶ συνεχίζω ὡς Φιλονόη θέτοντάς (ὡς συνήθως) ἐρωτήματα πρὸς σκέψιν καὶ προβληματισμό.
Εἶναι ἱστορικό πρόσωπο ὁ Ἄτλας; Προσωπικῶς θεωρῶ πὼς μεγαλυτέρα ἀπόδειξις ἐκ τῶν τοπωνυμίων δὲν ὑφίσταται. Πᾶρτε παράδειγμα ἀπό δικές σας ἐμπειρίες. Ὅταν δικαιοῦστε νὰ ὀνοματίσετε μίαν ὁδό, συνήθως δίδεται τὸ ἀγαπημένο σας ὄνομα. (Κάποιοι δίδουν καὶ τό δικό τους. Λὲς καὶ ἐνδιαφερόμαστε ἐμεῖς νὰ μάθουμε πὼς ὁ τάδε τύπος ποὺ μένει στὴν γωνία εἶναι μαθηματικός, ἠλεκτρολόγος ἢ ἁπλῶς ἐπιδειξίας.)  Ἂλλως τε, ἕνα πρόσωπο ποὺ δὲν ὑπῆρξε δὲν θὰ ἀναφερόταν σὲ κανέναν μύθο. 

Οἱ μύθοι καταγράφουν μόνον γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν ἀνθρωπότητα. Στὸ ζήτημα τῶν θεῶν τοῦ κάθε λαοῦ, ἴσως νὰ χωροῦν πολλὲς ἑρμηνεῖες, ποὺ ἔχουν κύρια βάσι στὴν ἄγνοιά μας. Ἀλλὰ σὲ περιφερειακὰ πρόσωπα συνήθως δὲν εἶναι ἔτσι.
Ποιός εἶναι αὐτὸς σήμερα ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν Τροία καὶ τὰ τρωϊκά; Τὸ ἐὰν οἱ θεοί ἔπαιζαν ἢ ὄχι πεντόβολα μὲ τὶς τύχες τῶν θνητῶν, εἶναι διάφορον.
Συνεπῶς, παρατηρῶντας μόνον τὶς καταγραφὲς τῶν μύθων καὶ τὰ ἀτλαντικὰ τοπωνύμια, τὸ θεωρῶ δεδομένον πὼς ὁ Ἄτλας ἦταν ἱστορικό πρόσωπο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἀναρωτιέμαι καὶ γιὰ τὸ πότε ὑπῆρξε. Διότι θὰ πρέπῃ νὰ ἦταν κάποιο πρόσωπο ποὺ γνώριζε μαθηματικά καὶ φυσική. (Ὅπως ἲσως γνωρίζουν ἀρκετοί, δὲν γίνεται νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ ἀστρονομία καὶ νὰ μὴν κατέχῃς αὐτὲς τὶς δύο βασικὲς φυσικὲς ἐπιστῆμες.)  Ἐὰν λοιπὸν ὁ Ἄτλας ἦταν ἀστρονόμος, τότε κατεῖχε μαθηματικὰ καὶ φυσική.
Ναί, ἀλλά πότε;
Χρονικὰ ἀδυνατῶ νὰ τὸ τοποθετήσω ἀκόμη ἀκριβῶς. (Καὶ δὲν ξέρω ἐὰν θὰ τὸ καταφέρω κάποτε…)  Σίγουρα ὁ Ἄτλας ὑπῆρξε πρὸ τοὐλάχιστον τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Δευκαλίωνος. (Εἴπαμε, Δευκαλίων ἀνηψιός Ἄτλαντος.)
Ὅμως τί πληροφορίες ἔχουμε γιὰ τὴν χρονικὴ τοποθέτησι αὐτοῦ τοῦ κατακλυσμοῦ; Ὁ ὁποῖος ἦταν τόσο βίαιος ποὺ ἕνα μεγάλο τμῆμα τῆς Ἑλλάδος χάθηκε κάτω ἀπὸ τὰ ὕδατα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο, ἀπαιτοῦνται συνθῆκες γενικότερες. Δὲν γίνεται νὰ ὑψωθῇ μόνον στὴν Μεσόγειο τὸ ὕδωρ πλέον τῶν 200 μέτρων καὶ νὰ μὴν ἔχουμε ἀνάλογα σημάδια σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ πλανήτου. (Ἄλλως τε ὁ Δευκαλίων προσάραξε στὸν Παρνασσό. Ὑψηλότατον ὄρος. Ὄρος. Μὲ περίπου 2.500 μέτρα ὕψος. Λέτε νὰ τὸν ἐνόχλησαν τὸν Παρνασσό τὰ 200 μέτρα ποὺ ὑπέθεσα;)
Δὲν γίνεται νὰ μᾶς ἀναφέρῃ ἡ μυθολογία ἀφανισμὸ τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους καὶ νὰ μὴν τὸ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας. Οὔτε νὰ  θεωρήσουμε (διότι ἔτσι μᾶς ἔμαθαν) πὼς εἶναι τοπικοῦ χαρακτῆρος κι ὄχι πρόβλημα γενικότερο τοῦ πλανήτου.
Συνεπῶς, ἐγώ τοὐλάχιστον, καταλήγω στὸ συμπέρασμα πὼς ἡ συγκεκριμένη καταστροφή, πρέπει νὰ ἀναφέρεται σὲ κάποιο γεγονός ποὺ ἀφοροῦσε τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς γῆς. Ἄρα; Μήπως συζητᾶμε γιὰ κάποιαν ὁλοσχερῆ καταστροφή;
Οἱ μεγαλύτερες ὅμως καταστροφὲς ποὺ συνέβησαν στὸν πλανήτη, ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἐξελίξεως, τοποθετοῦνται σὲ πέντε περιόδους:
1η, τέλος ὀρδοβιδικίου περιόδου, περίπου πρὸ 440 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.
2α, τέλος δεβονίου περιόδου, περίπου πρὸ 365 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.
3η, τέλος περμίου περιόδου, περίπου πρὸ 250 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.
4η, τέλος τριασικῆς περιόδου, περίπου πρὸ 215 ἑκατομμυρίων ἐτῶν καὶ 
5η,  στὰ ὅρια μεταξὺ κρητιδικῆς καὶ τριτογενοῦς περιόδου, περίπου πρὸ 65 ἑκατομμυρίων ἐτῶν.
Ἐὰν λάβουμε ὑπ’  ὄψιν μας καὶ τὶς διάφορες περιόδους ποὺ πέρασε ὁ πλανήτης πρὸ κειμένου νὰ γίνῃ κατοικήσιμος καὶ νὰ ἐμφανίσῃ τὰ πρῶτα σημάδια ζωῆς, τότε θέλετε νὰ περάσουμε γρήγορα μέσα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἑκατομμύρια καὶ νὰ φθάσουμε στὰ λίγα;
Ἐὰν δεκτῶ πὼς οἱ προηγούμενοι δύο κατακλυσμοί (Δαρδάνου καὶ Ὠγύγου) εἶναι παλαιότεροι, τότε θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουμε χρονικὴ τοποθέτησι περὶ τὴν 3η τοὐλάχιστον καταστροφή. Τέλος περμίου. Ἀλλὰ ἂς πάρουμε τὴν τελευταῖα ἐμεῖς γιὰ νὰ μὴν κακοκαρδίσουμε κάποιον.
Μήπως λοιπὸν ὁ Ἄτλας ἔζησε περὶ τὰ 65 ἑκατομμύρια χρόνια πρίν; Παράλογον; Ζοῦσαν σὲ σπήλαια, ἐὰν ζοῦσαν, οἱ ἄνθρωποι τότε; Ἴσως ναί… Ἴσως ὄμως κι ὄχι. Γιὰ σκεφθεῖτε το λίγο… Ἴσως τελικῶς νὰ μὴν εἶναι καὶ τόσο παράλογον!
Ὁ Ἄτλας λοιπὸν ἦταν ἀδελφὸς Ἐπιμηθέως καὶ Προμηθέως. Ὁ Ἡρακλῆς ξέρουμε πὼς τὸν ἐβοήθησε ἀλλὰ ἐπίσης ξέρουμε πὼς ἔχει σώσει καὶ τὸν ἀδελφό του ἀπὸ τὴν ὀργή τοῦ Διός, ἐλευθερώνοντάς τον ἀπό τὸν Καύκασο.
Ἔως ἐδῶ γνωστά. Τό ἐρώτημα τώρα: Ὁ Ἕλλην ποίου υἱός εἶναι; Μήπως τοῦ Δευκαλίωνος; Κι ὁ Δευκαλίων; Ποίου υἱός; Νομίζω Προμηθέως… Δῆλα δή ὁ Ἕλλην εἶναι παιδί Δευκαλίωνος, ἐγγόνι Προμηθέως καὶ δισέγγονον Ἰαπετοῦ…
Τότε γιατί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες θέλουμε νὰ πιστεύουμε πὼς ἕλκουμε καταγωγὴ ἐκ  Διός;
Ὁ Δίας ἦταν πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Προμηθέως. Ὁ Δίας τὰ ἔβαλε μὲ τοὺς Τιτᾶνες, δῆλα δή τοὺς παπποῦδες τῶν Ἑλλήνων. Καὶ τοὺς ἐφυλάκισε στὰ Τάρταρα… Δῆλα δή, ὁ Δίας ποὺ τιμοῦν οἱ Ἕλληνες, εἶναι ὁ ἀφανιστὴς τῶν Τιτάνων;  Ἢ ἄλλως εἶναι ἀφανιστὴς τῶν προγόνων τῶν Ἑλλήνων;  Μήπως καὶ τῶν Ἕλλήνων;
Κύττα κάτι πράγματα ὅμως… Μήπως καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον τὰ ξέρουμε λᾶθος;
Κλείνω ὅμως πάλι μὲ τὸν Ἄτλαντα. Γνωρίζουμε πὼς εἶναι ἐπιστήμων (ἐπίσταται γνώσεως, ἴσως καὶ σοφίας) καὶ τιμωρεῖται ἐκ Διός. (Εἶναι κι αὐτὸς Τιτάν; Φυσικά!) Ἀλλὰ ἡ ἐπιστήμη του, οἱ γνώσεις του «χάθηκαν».  Περάσαμε ὡς ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τόσα πολλὰ ἀνεβοκατεβάσματα, ποὺ μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο νὰ διατηροῦσαν κάποιοι πρόγονοί μας, πρὸ ἀκόμη καὶ ἑκατομμυρίων ἐτῶν, γνώσεις ἐπιπέδου (ἴσως κι ἀνωτέρου) τῆς συγχρόνου ἐπιστημονικῆς γνώσεως. Γιὰ σκεφθεῖτε ὅμως… Ἴσως ἡ ἀπουσία «συνδετικῶν κρίκων» νὰ μὴν ἀποδεικνύῃ ἀσυνέχεια ἀλλὰ ἀδυναμία ἀναγνωρίσεως τῶν σημείων καὶ τῶν συνδέσεων…

Φιλονόη. 

Υ.Γ.1. Μὴν προλάβουν κάποιοι νὰ μὲ …προλάβουν καὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἀλήθεια τῶν ὅσων γράφω. Δὲν εἶναι δική μου. Εἶναι τῶν προγόνων μας. Σκληρὴ ἀλήθεια ἀλλὰ ἀλήθεια.

Υ.Γ.2. Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι ἱστορία τὰ παραπάνω, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε ὁ καθεῖς ἐξ ἡμῶν στὴν διάθεσί μας μερικὰ ἑκατομμύρια χρόνια γιὰ νὰ ἐρευνοῦμε. Διότι κάποιος διδάσκαλος ἔλεγε πρὸ ἐτῶν πὼς «ὅταν ἡ μυθολογία δεικνύῃ τὴν ἱστορία, ὁ ἀρχαιολόγος κυττᾶ τὸ δάκτυλο.» 
Μὲ τὶς ὑγεῖες μας.

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

14 responses to “Ὁ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία;

 • ΘΕΟΣ

  Προς επίρρωση αυτών όλων αυτών που αναφέρεις θα πρέπει να συμπληρώσω ότι ο Δίας είχε σκοπό να αφανίσει το ανθρώπινο γένος και στην θέση του να κατασκευάσει άλλο !!! Ποιος πατέρας προσπαθεί να αφανίσει τα παιδιά του ; (βλέπε προμηθέας δεσμώτης).
  Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπερδεύουμε τον Δία με τον Ζήνα, άλλο Δίας και άλλο Ζεύς !
  Σε συγχαίρω γιατί τόλμησες να δημοσιεύσεις μια τρομερή αλήθεια που αποκρύπτεται σκόπιμα από ειδικούς και μη.
  ΕΥΓΕ !

 • ΘΕΟΣ

  Προς επίρρωση όλων αυτών που αναφέρεις θα πρέπει να συμπληρώσω ότι ο Δίας είχε σκοπό να αφανίσει το ανθρώπινο γένος και στην θέση του να κατασκευάσει άλλο !!! Ποιος πατέρας προσπαθεί να αφανίσει τα παιδιά του ; (βλέπε προμηθέας δεσμώτης).
  Θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπερδεύουμε τον Δία με τον Ζήνα, άλλο Δίας και άλλο Ζεύς !
  Σε συγχαίρω γιατί τόλμησες να δημοσιεύσεις μια τρομερή αλήθεια που αποκρύπτεται σκόπιμα από ειδικούς και μη.
  ΕΥΓΕ !

 • Καρανίκας Χρήστος

  Ἀγαπητὴ Φιλονόη,

  Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἀναφορά σου, ἀλλὰ τὸν Ἰούνιο δὲν γνώριζα τὴν ὕπαρξη τῆς ἱστοσελίδος σου… Καλὴ καὶ γόνιμη ἡ ἀναφορὰ στὴ μυθολογία, μᾶς προσφέρει ἕναν ἀπ’ τοὺς μίτους τῆς ἀπαλλαγῆς μας ἀπ’ τὴν ἐσχατολογικὴ ἀντίληψη τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς, οἱ Ἔλληνες ὅμως δὲν ἀντιμετώπιζαν ὡς δόγμα ἢ θέσφατον τὴν μυθολογία, παρὰ τὴν εἶχαν ἐντάξει στὴν ἐλεύθερη πολιτική τους πρακτική. Ἔτσι βλέπουμε εἰς τὸν Εὐριπίδη, π.χ, εἰς τὰς “Τρωάδας” καὶ εἰς τὴν “Ἑκάβη”, τὴν Ἑλένη νὰ εἶναι στὴν Τροία καὶ εἰς τὴν “Ἑλένη”, νὰ τὴν συναντᾶ ὁ Μενέλαος εἰς τὴν Αἴγυπτο…

  Χρῆστος

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Οἱ ἐκδοχὲς γιὰ τὴν Ἑλένη εἶναι δύο ἀλλὰ «παντρεύονται» καὶ στὴν ἐξῇς μία:
   Ἡ Ἑλένη πράγματι ἀπήχθῃ ἐκ τοῦ Ἀλεξάνδρου (Πάρις) ἀλλὰ ἡ Ἥρα εἶχε ἄλλην ἄποψι.
   Ἔως ἐδῶ περίπου γνωστά.
   Τὸ ζητούμενον (κατ’ ἐμέ) εἶναι στὴν Ὕβρι.
   Τὸ ἐὰν ἡ Ἑλένη ἦταν ἢ δὲν ἦταν στὴν Τροία (στὴν ὁποίαν κατὰ τὸν Ὅμηρο χαίρει πλήρους σεβασμοῦ) εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο δευτερεύον.
   Τὸ ταξείδι στὴν Αἴγυπτο τοῦ Μενελάου, ἔχει νὰ κάνῃ μὲ δύο πιθανότητες.
   Ἤ μὲ τὸ γεγονὸς τῶν νέων ἐκστρατειῶν ἢ μὲ τὸ γεγονὸς τῆς τιμωρίας.
   Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, μὲ ἐξαίρεσι τὸν Μενέλαο ποὺ ἦταν ὁ κερατᾶς τῆς ἱστορίας, οὐδεῖς ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ τρωϊκοῦ ἦταν καλόπαιδο.
   Ἐξ οὖ καὶ οἱ τόσες περιπέτειες καὶ ταλαιπωρίες. Ἐὰν ἀναζητήσουμε τοὺς πρωταγωνιστές, ὅλο κι ἕνα (ἢ πολύ περισσότερα) ἐμπόδιο συνήντησαν. (Ἐδῶ κολλᾶ ἡ Ὕβρις-Νέμεσις.)
   Πάντως προσωπικῶς πιστεύω πὼς τὸ θέμα τῆς Αἰγύπτου ἦταν ἐξακολούθησι τῆς ἐπεκτατικότητος τῶν Ἀχαιῶν.
   Ἄλλως τε, κάπου ἐκεῖ «ξεπηδοῦν» οἱ λαοὶ τῆς θαλάσσης, γιὰ τοὺς ὁποίους μονον εἰκασίες μποροῦμε νὰ κάνουμε.

   Μᾶς λείπουν γνώσεις, πληροφορίες καὶ κείμενα. Κατ’ ἐκτίμησιν καταλήγουμε σὲ συμπεράσματα. Ἀλλὰ μὲ τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖς ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε σκέψι ἀνοικτὴ καὶ συνδυαστική.

 • Καρανίκας Χρήστος

  Ἀγαπητὴ Φιλονόη,

  Ἄνοιγεις ἀτέρμονα συζήτηση, διότι οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀπαντῆσει (ἀπαντῆσαι καλύτερα, ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ τὶς περιπτώσεις ὅπου τὸ ἀπαρέμφατο ἀποδίδει πληρέστερα τὸ νόημα) γιὰ πολλοὺς λόγους: μᾶς λείπει ἡ ἀρχειοελληνικὴ γραμματεία, τῆς ὁποίας μικρὸ μόνο μέρος ἔχει διασωθεῖ.
  Ζοῦμε σὲ ἄλλη ἐποχή, σὲ ἄλλο ἦθος, ὡς εὐρύτερος πολιτισμὸς ἐννοεῖται, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει καὶ τοὺς Ἔλληνες, ἂν καὶ οἱ περισσότεροι σὲ στιγμὲς ἀνατάσεως ἐπιστρέφουμε στὸ ἦθος τῆς ἡρωικῆς καὶ κλασικῆς μας ἐποχῆς, εἰς τὴν ἐλεύθερη πολιτικὴ πρακτική, εἰς τὴν ἐμμέλεια.
  Ὑστεροῦμε ἀρκετὰ στὴν μἐλετη καὶ κατανόηση τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ὡς ἦθος, ὡς τρόπος ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς δημοτικῆς μας παραδόσεως, τοῦ πνεύματος τοῦ ’21, τῶν δημοτικῶν τραγωδιῶν, τοῦ Διουνσίου Σολωμοῦ, τῶν μοιρολογίων τοῦ τελευταίου πολέμου.
  Μοναδικό μας παράθυρο ἐπικοινωνίας ἀπομένει ἠ μουσικὴ ἁρμονία, ἂν καὶ τὴν προσεγγίζουμε, μέσα ἀπ’ τοὺς μοραμορφωτικοὺς φακοὺς τῆς δυτικῆς λογικῆς.
  Παρασυρθήκαμε κι εἴπαμε πολλά, ἀλλὰ αὐτὰ ἔχει ἡ συζήτηση…

  Χρῆστος

 • viper

  καί ἡ ἀπόκρυψις τῆς ἱστορίας εἶναι καί ὀ λόγος πού ἐπαναλαμβάνεται .
  Καταστροφή βιβλιοθηκῶν ἢ ἐξαφάνισή τους, κειμένων , μνημείων. Ὅ,τι θά μποροῦσε νά ἀποδείξῃ τό παρελθόν.
  Ἒτσι οἱ κύριοι πού φροντίζουν νά ἀποκρύπτουν τήν ἱστορία καί τήν παρακρατοῦν γιά λογαριασμό τους , κρατοῦν καί τήν γνῶσι …
  Προσωπικά , πιστεύω ὄτι αὐτά πού σήμερα γνωρίζουμε εἶναι μία ἀκῖδα χιλιοστῶν ἀπό ἕνα τεράστιο κορμό…

 • Ἡ χαμένη Ἀτλαντίδα. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  […]  Τὸ μόνο ποὺ θὰ συμπληρώσω στὸ παρακάτω κείμενον εἶναι ἕνα δικό μου κείμενον μὲ τίτλο, Ὀ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία; Γιατί;  […]

 • Ἡ χαμένη Ἀτλαντίδα. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  […]  Τὸ μόνο ποὺ θὰ συμπληρώσω στὸ παρακάτω κείμενον εἶναι ἕνα δικό μου κείμενον μὲ τίτλο, Ὀ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία; Γιατί;  […]

 • Ἡ χαμένη Ἀτλαντίδα. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  […]  Τὸ μόνο ποὺ θὰ συμπληρώσω στὸ παρακάτω κείμενον εἶναι ἕνα δικό μου κείμενον μὲ τίτλο, Ὀ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία; Γιατί;  […]

 • Ἡ χαμένη Ἀτλαντίδα. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  […]  Τὸ μόνο ποὺ θὰ συμπληρώσω στὸ παρακάτω κείμενον εἶναι ἕνα δικό μου κείμενον μὲ τίτλο, Ὀ Ἄτλας, μύθος ἢ ἱστορία; Γιατί;  […]

 • Σωτηριος Βλαχος

  Αγαπητη Φιλονοη,παρατηρω οτι δημιουργειτε αντιδιαλεκτικως και αυθαιρετως αξιωματα εκ των οποιων γενωνται αντιστοιχοι συλλογισμοι.Μετα τας αιρεσεις της Ορθοδοξιας προχωρησαμε με περισιαν ελαφροτητα και εις τας μυθολογικας αιρεσεις.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: