Ἄδωνις: ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!


Πράγματι ξεπέρασε τὸν ἑαυτό του!! Πράγματι τὰ ἔδωσε ὅλα! Κάποιοι τὸν χαρακτήρισαν ἐμετικό… Ἴσως νὰ ἔχουν καὶ δίκαιον. 

Ἐγώ θὰ χρησιμοποιήσω τὸν (ἀνθελληνικό) λόγο του γιὰ νὰ τοῦ  ἀποδείξω πόσο «μπασμένος» μέσα στό ὑπάρχον σύστημα εἶναι, πόσο ἀνθελληνικῶς δρᾶ καὶ πόσο πολύ ψεύδεται. 

Στὸ 10:30 λεπτό, περίπου, ἀρχίζει λοιπὸν ὁ Ἄδωνις μίαν ὑστερικὴ προπαγάνδα γιὰ χρήσι πλαστικῶν σφαιρῶν, γιὰ τὴν ἐξομοίωσι τῶν ὅπλων ποὺ διαθέτουν τὰ ΜΑΤ μὲ αὐτὰ τὰ ὅπλα ποὺ διαθέτουν οἱ ΕὐρωπΕοι καὶ γενικῶς τὸν πιάνει ἕνα παραλήρημα γύρω ἀπὸ τὸν δίκαιο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἀστυνομία ἔπραξε ἄριστα τὴν δουλειά της κι ἐπροστάτευσε τὸ κΥνοβούλιο. Ἐκπληκτικό!! Τέλειος!!! Μοναδικός!!! Ἐὰν θέλετε νὰ χρησιμοποιήσετε κάποιον γιὰ νὰ κάνετε προπαγάνδα καὶ ἔλεγχο σκέψεως, πιστεύω πὼς εἶναι ὁ καταλληλότερος ὅλων! Δὲν θὰ βρεῖτε ποὐθενὰ καλλίτερον!!!

Μᾶς δηλώνει πὼς 130 παιδιὰ τῶν ΜΑΤ εἶναι στὰ νοσοκομεῖα. Πόσοι παπποῦδες εἶναι στὰ νοσοκομεῖα; Πόσοι πολίτες; Ξέρει; Ποῦ νὰ ξέρῃ!! Τὶς ἀνακοινώσεις τὶς διαβάζει μόνον ἀπό τὴν μία στήλη. Τὴν ἄλλη, μὲ τοὺς ἑκατοντᾶδες τραυματίες πολίτες τὴν ἀγνοεῖ. Ἀλήθεια, ὅλοι αὐτοὶ οἱ τραυματίες ἦταν τσιράκια τοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ Τσίπρα καὶ τοῦ Ἀλαβάνου; Σοβαρολογεῖ;  Καὶ μετὰ μᾶς συζητᾶ γιὰ Ἑλλάδα; Ποιός; Ὁ Ἄδωνις;

Δὲν ὑποτιμοῦμε λοιπὸν τὸν (κατὰ τὰ ἄλλα ἀγαπητό) Ἄδωνι, διότι ὡς τέλειο τμῆμα τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, πιστεύω πὼς πράγματι μπορεῖ νὰ στηρίξῃ καὶ νὰ προστατεύσῃ αὐτὸ τὸ κάτι ποὺ καταστρέφει τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν κάνει ὑποχείριο κάθε    ὑπανθρώπου ἐκμεταλλευτοῦ. 

Γιατί ἰσχυρίζομαι κάτι τέτοιο;

Πρωτίστως ὁ Ἄδωνις ψεύδεται ἀσυστόλως. Ξεκινῶντας λοιπὸν μὲ ἕνα χονδροειδέστατον ψέμα, προχωρᾶ στὸν λόγο του, ἀλλάζοντας τὶς ἔννοιες τῶν πραγμάτων καὶ τὴν σειρά τῶν γεγονότων. 

Προσωπικῶς δὲν ἤμουν στὸ Σύνταγμα αὐτὲς τὶς δύο ἡμέρες. Δὲν πηγαίνω ποτέ σὲ ἀπεργίες, σὲ συλλαλητήρια καὶ σὲ συνδιαλιστικὲς ἐκτονώσεις. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πὼς δὲν ἔχω τὴν ἀπαραίτητο πληροφόρησι ἢ ὅ,τι δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι (τῶν ὁποίων τὸν λόγο σέβομαι κι ἐκτιμῶ πολὺ περισσότερο ἀπό τοῦ Ἀδώνιδος) οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὸν κύκλο μου, καὶ μὲ πληροφοροῦν γιὰ τὰ τεκταινόμενα. 

Τὰ ὅσα λοιπὸν συνέβησαν στὸ Σύνταγμα αὐτὲς τὶς δύο ἡμέρες, παρουσιάζονται ἀπὸ τὸν Ἄδωνι ἐν τελῶς διαστρεβλωμένα καὶ ἀνάποδα. Βέβαια πρέπει νὰ ἔχῃς ταλέντο γιὰ νὰ κάνῃς κάτι τέτοιο. Δὲν γίνεται γιὰ παράδειγμα νὰ ἰσχυρίζεσαι πὼς τὸ Σύνταγμα καλῶς κατεστάλῃ, ἐφ’ ὅσον οἱ γνωστοὶ μπαχαλάκηδες τὸ ἔκαναν γῆς μαδιάμ.  Διότι, ὡς γνωστόν, οἱ γνωστοὶ μπαχαλάκηδες δὲν χρειάστηκαν στὴν ἀστυνομία γιὰ νὰ τὴν ὠθήσουν στὴν παράλογη ἐπέμβασι. 

Γιὰ παράδειγμα, ὁ κόσμος (Ἄδωνι, τὸ «πλῆθος», οἱ παπποῦδες, τὰ παιδάκια) διαδήλωναν εἰρηνικότατα δίχως ἔκτροπα καὶ δίχως προπαγανδιστὲς ἀνάμεσά τους, ὅταν κατὰ τὶς 12:00 ξεκίνησε (ἐν τελῶς ἀναίτια) ἡ χρήσις χημικῶν καὶ πάσης φύσεως μέτρων καταστολῆς. Ὅταν γιὰ παράδειγμα οἱ «Ἕλληνες» ἀστυνομικοί, ἔσπαγαν τὰ κεφάλια παππούδων καὶ γιαγιάδων ἢ τοὺς ἔστελναν στὰ πρόχειρα ἰατρεῖα τοῦ σταθμοῦ, δὲν εἶχαν δεκτεῖ καμμία πρόκλησι, καμμία πρόσκλησι καὶ καμμία ἐνόχλησι. Ποῦ ἀκριβῶς (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι εἶδες ἐσὺ μπαχαλάκηδων ἐπέμβασι; 

Δὲν τὴν εἶδες Ἄδωνι.  Κι ὄχι μόνον δὲν τὴν εἶδες, ἀλλὰ ἂν καὶ γνώστης τῆς ἀληθείας, τῆς ἀλλάζεις τὰ φῶτα. Ἀλήθεια, στὴν δική σου γλώσσα, πῶς ἀκριβῶς λέγεται αὐτό; Μήπως ἔχει κάποιαν σχέσι μὲ τὴν γκαιμπελικὴ προπαγάνδα; Λές; 

Συνεχίζω ὅμως. Μετὰ τὶς 13:30 (μπορεῖς ἀνὰ πάσᾳ στιγμὴ νὰ τὸ ἐλέγξῃς)  (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, «καλῶς ὅρισε» ἡ πλατεία τοὺς μπαχαλάκηδες.  Εἶχαν δῆλα δή προηγηθεῖ ὅλα τὰ ἔκτροπα ποὺ κατέστησαν τὸν κόσμο ὑποχείριο τῶν δακρυγόνων, τοῦ αἵματος καὶ τοῦ τρόμου, κι ὅταν πιὰ μὲ τὸ καλό αἰσθάνθηκαν οἱ «Ἕλληνες» ἀστυνομικοὶ κύριοι τῆς πλατείας, τότε πέρασαν στὴν δευτέρα φάσι τοῦ σχεδίου. Ἔριξαν τοὺς «κολλητούς τους» στὴν πλατεία, γιὰ νὰ «δικαιολογήσουν» τὰ ἀδικαιολόγητα. 

Ῥίξε κι ἐδῶ μίαν ματιά…. Ἔχει ἐνδιαφέρον ἐπίσης, ἡ ἄλλη ὀπτική… Ὄχι ἡ δική σου φυσικά…

Πλῆθος οἱ μαρτυρίες. Πλῆθος οἱ καταθέσεις αὐτοπτῶν μαρτύρων. Ἀλήθεια, ποῦ ἀκριβῶς (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι βρῆκες ἐσύ πρῶτα σπάσιμο πλατείας καὶ μετὰ «δικαία»  ἐπέμβασι τῶν «Ἑλλήνων» ἀστυνομικῶν; Τὸ διάβασες στὸ ἀστυνομικὸ δελτίο; Τὸ διάβασες στὶς ἐφημερίδες; Στὸ διαδίκτυο; Ἢ εἶχες ἀπ’ αὐθείας σύνδεσι μὲ τὸ κέντρο ἐπιχειρήσεων;  Εἰλικρινῶς, τέτοιαν διαστρέβλωσι τῶν γεγονότων δὲν τὴν ἔχω ξανασυναντήσει.  (Ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὸν συνάδελφό σου Λαλάκη… Τὰ αὐτὰ πράττετε!!!  Τῆς αὐτῆς σχολῆς εἶστε;)

Καὶ δὲν εἶναι μόνον λυπηρό (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, τὸ ὕφος σου καὶ ἡ αἰσχίστου εἴδους προπαγάνδα ποὺ ἀσκεῖς, εἶναι ἀνήθικο κι ἀντεθνικό ὅλο τὸ ὑφάκι καὶ τὸ περιεχόμενον. Καθῶς καὶ ἡ στόχευσις. Σαφῶς καὶ ὅσοι κατηγορεῖς ἔχουν συνεργίες, συνεργασίες καὶ συνυπευθυνότητα γιὰ κάθε ἔκτροπο στὴν Ἑλλάδα σήμερα. Ἀλλὰ γιατί δὲν ἀναφέρεσαι καὶ στὶς στενότατες σχέσεις κράτους καὶ παρακράτους; Τοὐλάχιστον τὸ διαδίκτυον βοᾶ ἀπὸ πληροφορίες, φωτογραφίες κι ἀποδείξεις. Γιατί σιωπᾶς;  Γιατί ἀποκρύπτεις ἐντέχνως τὴν ἀλήθεια; Μήπως κάπου στοχεύῃς; 

Δὲν μᾶς λές ὅμως Ἄδωνι, τί ἀκριβῶς σχέσι μὲ τὸν Τσίπρα, τὸν Ἀλαβᾶνο καὶ τοὺς λοιποὺς ἀναρχοαριστερούληδες μπαχαλάκηδες, ἔχουν αὐτοὶ οἱ παπποῦδες:

Ῥίξε μίαν προσεκτικὴ ματιά κι ἔλα νὰ μᾶς ἀπαντήσῃς. Ἐὰν φυσικὰ μπορῇς νὰ δῇς καὶ δὲν σὲ ἔχει τυλίξῃ κι ἐσένα τὸ σκότος τοῦ μαύρου πέπλου, ποὺ κάποιοι ἔχουν θρασύτατα ἁπλώσει ἐπί τῶν Ἑλλήνων. 

Ἀναρωτιέμαι εἰλικρινῶς γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον παρουσιάζεις τὰ γεγονότα. Ἀναρωτιέμαι γιὰ τὴν ἀνακρίβεια, τὸ συνειδητὸ ψεῦδος καὶ τὴν παραπληροφόρησι. Γνωρίζω πὼς ἡ καρέκλα σου ἔχει μεγάλη γλύκα. Ὅπως καὶ ὅλων σας. Γνωρίζω ἐπίσης καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ θὰ κάνετε (ἔως ἐσχάτων) γιὰ νὰ μὴν χάσετε τὰ ὅσα τὸ σύστημα σᾶς παρεχώρησε. Γνωρίζω ἐπίσης καὶ τὴν ἀγωνία σας, τὸν πανικό σας, τὴν ἀπόγνωσι… Τὰ κατανοῶ, δίχως ὅμως νὰ τὰ συμμερίζομαι. 

Ἐπιτίθεσαι κατὰ τῶν «ἀγανακτισμένων»… Κακῶς… Οἱ «ἀγανακτισμένοι» (οἱ κεφαλές τους γιὰ τὴν ἀκρίβεια) συμπλέουν μὲ τὰ πιστεύω σου, μὲ τὴν παγκόσμια διακυβέρνησι καὶ μὲ τὰ ὅσα ὑπηρετεῖς. Δὲν διαχωρίζουν  θέσι ποὐθενά.  Γιατί λοιπὸν τοὺς κατηγορεῖς; Μήπως δὲν κάνετε τὰ αὐτὰ πράγματα; 

Τί ἀκριβῶς δὲν στήριξες στὴν βουλή τὶς τελευταῖες ἡμέρες Ἄδωνι; Μήπως τὸ μεσοπρόθεσμο; Τί ἀκριβῶς «πολεμοῦν» οἱ «ἀγανακτισμένοι»;  Μήπως τὸ μεσοπρόθεσμο; 

Τί ἀκριβῶς θέλουν οἱ «ἀγανακτισμένοι» Ἄδωνι; Τὴν δικαιοσύνη; (Λέμε τώρα…) Μέσα ἀπὸ ποιόν δρόμο; Τῆς «κάτι» δημοκρατίας; Μὰ σὲ τί ἀκριβῶς διαφέρουν τὰ ὅσα διεκδικεῖτε; Μίαν «κάτι» δημοκρατία στηρίζεις ἐσύ, μίαν «κάτι» δημοκρατία ζητοῦν αὐτοί! Τϊ σὲ πείραξε; Ὁ ἐπιθετικός προσδιορισμός; Μὰ κάθε ἐπιθετικός προσδιορισμός διαστρεβλώνει τὴν ἔννοια τοῦ ὑποκειμένου. Δὲν τὸ ἤξερες; Διαστρεβλωμένη δημοκρατία στηρίζεις ἐσύ, διαστρεβλωμένη κι αὐτοί. Ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ διαφορά σας; Στὸν προσδιορισμό; Μᾶς δουλεύετε; 

Ἡ λέξις δημοκρατία ἀπό μόνη της τὰ λέει ὄλα. Μήπως πιστεύῃς πώς ἔχουμε δημοκρατία; Ἢ μήπως πιστεύουν οἱ «ἀγανακτισμένοι» πώς θὰ φέρουν δημοκρατία; Ὁ ὁποιοσδήποτε ἐπιθετικός προσδιορισμός ἀπό μόνος του  ἀλλάζει (οὐσιαστικῶς ἀλλοιώνει) τὴν ἑτυμολογία τοῦ ὅρου. Δὲν τὸ ἤξερες; Γιατί εἶχα τὴν ἐντύπωσι πὼς τὸ ἤξερες; Λᾶθος μου… Συγγνώμη…

Τέλος (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, μιλᾶς γιὰ προπαγάνδα. Θὰ συμφωνήσω. Θὰ συμφωνήσω στὸ γεγονὸς τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας ποὺ ἀσκεῖτε ὅλοι σας. Μεγάλο κόλπο ἡ προπαγάνδα. Πολύ μεγάλο κόλπο. Μὲ αὐτὸ τὸ κόλπο (ὑποτίθεται) ἐλέγχεις καὶ κατευθύνεις τὴν κοινὴ γνώμη, κατὰ πῶς σὲ βολεύει καὶ σὲ ἐξυπηρετεῖ ὅμως. ΠΟΤΕ γιὰ τὸ καλό τοῦ συνόλου… Διότι ἐὰν ὑπηρετοῦσες ἐσὺ καὶ ἡ κάτι «δημοκρατία» σου τὸ καλὸ τοῦ συνόλου, τὸ σύνολον θὰ τὸ εἶχε ἀντιληφθεῖ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι καὶ δὲν θὰ βιώναμε τὰ τελευταῖα γεγονότα. 

Ὅλοι αὐτοὶ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, δημοκρατία δίχως ἐπιθετικοὺς προσδιορισμοὺς ἀξιώνουν. Ἀπαξιεῖς δῆλα δή τὸν ἐξοργισμένο πολίτη, διότι ἐσὺ, ὡς ἄλλος «προστάτης» καὶ «προασπιστὴς» αὐτῶν ποὺ ἀπαξιώνουν κι ἀδικοῦν τὸ σύνολον,  πιστεύεις πὼς ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖς. 

Ἐὰν εἶχες δίκαιον, ἐὰν λέμε, τότε γιατί ὅλοι αὐτοί, (καὶ δὲν ἀναφέρομαι οὔτε στοὺς μπαχαλάκηδες, οὔτε στοὺς ἀριστερούληδες, οὔτε στοὺς «ἀγανακτισμένους»)  εἶναι στοὺς δρόμους; Εἶναι δυνατὸν τόσα ἑκατομμύρια νὰ ἔχουν ἄδικο κι ἐσὺ ὀ ἕνας δίκαιον; (Θὰ ἀναρωτηθῶ ἐκ νέου γιὰ τὴν σοβαρότητα τῶν θέσεών σου: γιατί πρὸ ἑνὸς ἔτους ἦταν καλὸ τὸ μνημόνιον καὶ τώρα δὲν εἶναι;) 

Ποτὲ δὲν ὑπεστήριξα τὴν γνώσι-γνώμη τῶν πολλῶν. Ἀντιθέτως. Ἤμουν πάντα ὑπέρ τῆς γνώσεως (γνώμης, τοποθετήσεως, ἐκφορᾶς ἐπιχειρημάτων) τῶν εἰδικῶν. Δῆλα δή τῶν ἀρίστων. Δῆλα δή τῶν δικαίων καὶ ἠθικῶν. 

Σὲ τί ἀκριβῶς ὅμως οἱ τόσοι εἰδικοί, οἰκονομολόγοι, πολιτικοὶ ἀναλυτές, ἁπλοῖ πολῖτες (γνῶστες ὅμως κι ὄχι παρατηρητές) δὲν εἶναι σοβαρότεροι ἀπὸ ἐσένα; Σὲ τί ἀκριβῶς δὲν ἔχουν δίκαιον ὅταν ξεσηκώνουν τὸν κόσμο νὰ ἀντιδράσῃ; Σὲ ποιό σημεῖον διαφωνεῖς; Μήπως σὲ ἐκεῖνο ποὺ ἐὰν ἐφαρμοστῇ (καὶ θὰ ἐφαρμοστῇ) σὲ ἀκυρώνει πλήρως;

Δῆλα δή, ὅλοι αὐτοί, (ἐπαναλαμβάνω γνῶστες, εἰδικοί, ἄριστοι) ἀποδεικνύουν τὸ ψευδὲς κι ἀναληθὲς σκηνικὸ ποὺ στήσατε, κι ἀπαιτοῦν ἀκύρωσί του. Δῆλα δή, ὅλοι αὐτοί, (εἴπαμε, οἰ γνῶστες) ἐνημερώνουν τὸ «πλῆθος» γιὰ τὰ ὅσα εἰς βᾶρος του διενεργεῖτε, καὶ κατάφεραν  μέσῳ τῆς ΑΛΗΘΕΙΑΣ  (καὶ μόνον, ὄχι τῆς πετσοκομμένης πληροφορίας ποὺ ἀναπαράγεις) κι ἔπεισαν τὸν Ἕλληνα νὰ διεκδικήσῃ ὅσα τοῦ ἀνῂκουν. Πονάει; Τϊ νά κάνουμε… Οἱ ἐργολαβίες τῶν «ἑλληναράδων» μᾶς τελείωσαν… Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ εἰλικρινῶς ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλλάδα ὡς μέσον προβολῆς τους. Ξέρεις, συμβαίνουν κι αὐτά…. Κι ἂς μὴν σοῦ ἀρέσουν…

Μὴν βιαστεῖς νὰ ἀπαντήσῃς… Θυμήσου τὴν τόσο «σοβαρή» σου τεκμηρίωσι γιὰ  τὴν πρὸ ἔτους πρόσκλησι τοῦ ΔΝΤ. Ποῦ πῆγαν τὰ παχιά τὰ λόγια τὰ μεγάλα; Ἔπαψε τὸ ΔΝΤ νὰ εἶναι ὁ σωτήρας μας; Μήπως (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, δὲν ἤξερες τί ἔλεγες καὶ τότε καὶ τώρα; Μήπως;

Ἂς ἐπιστρέψω ὅμως στὴν «προάσπισι» τῆς «ἀκριβῆς» κάτι «δημοκρατίας» σου (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι. 

Ἐκεῖ στὴν πλατεία (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, τὸ κύριο πρόβλημά σου δὲν εἶναι ἡ βρῶμα ἀπό τὰ κάτουρα. (Ἀλήθεια, πῶς τὰ κομμάτια σοῦ ἤλθε τέτοια παραπληροφόρησις;) Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, συμβαίνει κάτι ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει διόλου. Ποὺ σοῦ τρίβει στὰ μοῦτρα μίαν ἀλήθεια, τὴν ὁποίαν πασχίζετε ὅλοι ἐσεῖς οἱ καπελωτές μας, νὰ διαστρεβλώσετε, νὰ ἀνακόψετε τὴν ἔκφρασί της καὶ νὰ ἀποπροσανατολίσετε τὰ ὅσα ἀποκαλύπτει.

Ἐκεῖ στὴν πλατεία (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα)  Ἄδωνι, ἀναγεννᾶται ὁ Ἕλλην. Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι κτίζεται ἡ Ἑλλάς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύῃ, κι ὄχι μέσα ἀπὸ τὰ ψεύδη ποὺ μᾶς ταΐζατε τόσους χρόνους.  Ἐκεῖ στὴν πλατεία, (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα) Ἄδωνι, οἱ μᾶσκες ἔπεσαν. Ἡ δύναμις ἐπανέρχεται. Ἀξιώνει χῶρο καὶ τρόπο ἐκφράσεως. Καὶ (δυστυχῶς γιὰ ἐσένα καὶ κάθε ἄλλον ὑπηρέτη τοῦ ὅποιου ἀνθελληνισμοῦ) φέρνει πίσω τὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα στὸν τόπο ποὺ τὴν δόμησε. 

Δὲν σοῦ ἀρέσει… Τό ξέρω… Σὲ ξεβολεύει… Σοῦ καταστρέφει τὸ τόσο καλὰ προγραμματισμένο μέλλον… Τί νὰ κάνουμε ὅμως… Δὲν μποροῦμε νὰ καλύψουμε ὅλα τὰ γοῦστα… Περιοριζόμαστε μόνον σὲ αὐτὰ ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὴν Πατρίδα μας καὶ τοὺς πολίτες της. Ὄχι σὲ αὐτὰ ποὺ τὴν θάπτουν….

Θὰ ἔλεγα λοιπὸν πὼς εἶναι πολὺ καλλίτερο νὰ ἀσχοληθῇς μὲ τὴν πώλησι τῶν βιβλίων σου. Τοὐλάχιστον, ὅταν θὰ τελείωσουμε μὲ τὴν «μεταπολίτευσι» θὰ σοῦ μείνῃ κι ἕνα εἰσόδημα. Καὶ εἶναι κρίμα, διότι ξεκίνησες ἀπό ἀλλοῦ… Ἀλλὰ ἡ φιλοδοξία εἶναι κάκιστος σύμβουλος…. Καὶ τὸ ἀποδεικνύεις καθημερινῶς….

Δὲν ξέρω λοιπὸν ἐὰν εἶναι ἐμετικὴ ἡ στάσις σου… Αὐτὸ ποὺ ξέρω  εἶναι  πὼς σίγουρα εἶναι ἀτυχὴς ἡ παράστασις… Ἀκραῖα ἀτυχής…..

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.  Ἡ πλατεία δὲν βρωμάει κάτουρο. Στὸ διαβεβαιῶ ἐγώ. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὸ ψεύδεσαι! Κρίμα βρὲ (ἀγαπητὲ κατὰ τὰ ἄλλα)  Ἄδωνι… Κρίμα… Ἀλήθεια, γιατί πρὸ ἑνὸς ἔτους ψήφιζες μὲ χέρια καὶ πόδια τὸ μνημόνιο καὶ τώρα μούτζωνες μὲ χέρια καὶ πόδια τὸ μεσοπρόθεσμο; Δὲν ἦταν ἐπαρκῇ τὰ ἀνταλλάγματα;  Πότε θὰ μᾶς ἀπαντήσῃς; Μήπως ποτέ;

Υ.Γ. 2. Δὲν θέλουμε νὰ προστατεύσουμε αὐτὸ τὸ ἔκτρωμα δημοκρατίας. Μόνον ἐσύ καὶ οἱ δικοί σου θέλετε νὰ τὸ προστατεύσετε. Ἐμεῖς θέλουμε Ἑλλάδα! Θέλουμε ἠθική. Δικαιοσύνη. Θέλουμε τοὺς ἀρίστους μας. Σιχαθήκαμε τὰ σκουλήκια, τοὺς ἡμιμαθεῖς, τοὺς μικρόνοες, τοὺς ὁλιγίστους, τοὺς συμβιβασμένους καὶ τοὺς ἀνθέλληνες.  Κατανοητόν; 

Υ.Γ.3. Ποῦ ζοῦμε; Θὰ σοῦ πῶ ἐγώ ποῦ ζοῦμε. Στὴν μεγαλυτέρα ἀνθρώπινη φυλακή ποὺ στήθηκε στὸν πλανήτη. Κι ἐσύ, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, εἶσαι δεσμοφύλακας. Ἀλλὰ μεγάλε Ἄδωνι, τελείωσε… Θές δὲν θές, τελείωσε…. Πάπαλα!!! Φινίτο!!! Γκέ γκέ;

Φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

14 responses to “Ἄδωνις: ὁ ἀπόλυτος ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος!!!

 • oxia

  σιγά τό ὑποκείμενο πού κάθησες καί ἀνάλωσες χρόνο γιά νά ἀναλύσῃς καί νά τοῦ ἀπαντήσῃς ….

 • oxia

  καλλίτερα νά βλέπουν τήν μπουμποῦκα του ! πιό ἐνδιαφέρουσα εἶναι ….

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἐδῶ ποὺ φτάσαμε, μόνον μπουμποῦκες χρειαζόμαστε. Οἱ ὑστερικοὶ νὰ πηγαίνουν σιγὰ σιγὰ στὰ σπίτια τους…
   Πρόσεξες πὼς πῆγε ὁ τύπος στὴν πλατεία; Καμουφλαρισμένος!!! Νὰαααα τοῦ πάει….

 • Παναγιώτης

  Θὰ ἀκολουθήσουν χειρότερα. Ὁ φόβος του θὰ μεγαλώσῃ μὲ τὶς ἀποδοκιμασίες (αξιόλογο καὶ γλαφυρὸ τὸ γραπτό σου).

 • Παναγιώτης Προκόπης

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !! …με εκφράζει μέχρι και στο τελευταίο ίχνος γραφής το άρθρο σου !!!… με υπογραφή ..
  Παναγιώτης Προκόπης

 • Νικόλαος

  Ἡ Φιλονόη ἔγραψε ἐδῶ μίαν καθαρῶς ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ κριτικὴν εἰς τὸν κ. Γεωργιάδην μὲ τὴν ὁποίαν ἄν καὶ διαφωνῶ δὲν παύω νὰ ἀναγνωρίζω τὸν πολιτικὸν χαρακτῆρα τοῦ κειμένου. Ἡ κριτικὴ ἐξ ἄλλου εἰς τὰ πολιτικὰ πρόσωπα εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἔκπληκτος βλέπω ἐν προκειμένῳ ὅτι ἀντὶ ἀπαντήσεων ἤ σχολίων πολιτικοῦ χαρακτῆρος εἰς τὴν πολιτικὴν (ἐπαναλαμβάνω) αὐτὴν κριτικὴν τῆς Φιλονόης ἕνα χείμαρον κουτσομπολιοῦ ἄνευ οὐσιαστικοῦ περιεχομένου. Διότι τὶ θέσιν ἔχουν οἱ ‘μπουμποῦκοι’, ‘οἱ μπουμποῦκες’ καὶ ἄλλα τοιαῦτα εἰς ἔνα πολιτικὸν σχολιασμόν; Ἐὰν σᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι ὁ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Γεωργιάδης εἶναι θεμιτὸν καὶ ἀναφαίρετον δικαίωμά σας. Βᾶλτε τον κάτω καὶ ἀλλάξτε του τὰ φῶτα ὅπως ἔκαμε καὶ ἡ Φιλονόη καὶ δικαίωμά της, παρὰ τὴν ἰδικήν μου διαφωνίαν, καὶ δικαίωμά μου. Ὁ ἄνθρωπος Γεωργιάδης τὶ θέσιν ἔχει ἐδῶ ἐν προκειμένω; Μήπως διακρίνω ἐμπάθειαν;

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Μὰ λέει θρασύτατα κι ἀπροκάλυπτα ψέμματα Νικόλαε; Μὲ τί διαφωνεῖς; Μὲ τὶς κατηγορίες μου γιὰ τὸν ψευδή του λόγο; Μὲ τὶς ἀνακρίβειές του; Π.χ. γιὰ τὴν βρῶμα τῆς πλατείας Συντάγματος; Ξέρει αύτὸς Νικόλαε τί ἀκριβῶς συμβαίνει ἐκεῖ, καὶ δὲν ξέρουν αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐκεῖ; ;Μήπως διαφωνῇς μὲ τὸ ὕφος; Μὲ τὴν θρασύτητα; Μὲ τὸν κραυγαλέο σνομπισμό; Μὲ τὴν ἀπαξίωσι;
   Μήπως διαφωνῂς μὲ τοὺς χαρακτηρισμούς μου; Μὰ τὰ ψέμματά του εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα καὶ καθαρῶς γκαιμπελικῆς ἐπινοήσεως. (Βλέπε καὶ προπαγάνδας.) Σὲ τί διαφέρει αὐτὸς ἀπὸ τὸν Λαζόπουλο ποὺ ἐπίσης ἀλλοιώνει τὶς ἀλήθειες;
   Μὰ ἐὰν ἦταν αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ μᾶς πείσῃ πὼς εἶναι, γιατί δὲν ἀρκεῖται ὁ ψεύτης στὴν ἀλήθεια καὶ μόνον;
   Καὶ τέλος, μήπως συμφωνεῖς μαζί του γιὰ τὴν σωτηρία τῆς «δημοκρατίας»; Γιὰ τὸ «καλῶς ἔπραξαν» οἱ «ἠλίθιοι, ὅπως τοὺς ἀποκαλεῖς σὲ ἄλλο σχόλιό σου; Ὑπάρχει χειροτέρα ὑποκρισία ἀπό αὐτό; Μᾶς δουλεύει;
   Συμπτωματικῶς τὸν Ἄδωνι τὸν γνωρίζω. Ἢ ὀρθότερα, τὸν γνώριζα. Διότι σήμερα πλέον δὲν τὸν ἀναγνωρίζω. Δὲν ἔχει καμμίαν σχέσι μὲ αὐτὸν ποὺ κάποτε γνώριζα. Καὶ εἰλικρινῶς, δὲν θέλω διόλου νὰ τὸν γνωρίζω. Σκουπίδι εἶναι. Ὅπως ὁ Λαλάκης. Ἂκριβῶς τὸ ἴδιο πρᾶγμα.

 • Δαντης

  Αγαπητη Φιλονοη εκ του Ποντου θα ηθελα να σου πω οτι σου αρεσει δεν σου αρεσει ο Αδωνης σε πληροφορω οτι λεει αρκετες αληθειες που οι αλλοι οι βολεμενοι, τα κοματοσκυλα, και οι πολιτικοποιημενοι ανοητοι αποκρυπτουν η διαστρεβλωνουν. Συμβαινει να ειμαι κατοικος στην οδο Ζαλοκωστα. Προχθες με τις μεγαλες φασαριες ημουν αναμεσα στους αντιεξουσιαστες και στα παιδια του ΠΑΜΕ. Σου λεγω λοιπον,κατω απο τελειως απολιτικο πνευμα οτι ανθρωποι του συστηματος απεδειχθησαν οι ΠΑΜΙΤΕΣ που προστατευσαν την Βουλη – αυτοκλητοι σωτηρες- και οχι ο Αδωνης. Οσο για την υποστηριξη του στα σωματα ασφαλειας, ε! απο καπου πρεπει κι αυτος να παρει κανα ψηφο. Σε σχεση ομως με τους αλλους οι οποιοι ειναι απολυτα υποταγμενοι στο συστημα της κληρονομικης δημοκρατιας ειναι πολυ καλλιτερος διοτι τουλαχιστον…….γκαριζει!
  Αυτα απο καποιον που δεν ψηνεται απο ακροδεξιους βρισκει τους δεξιους ανοητους, τους πασοκσιδες πονηρους και τους αριστερους να κοιτανε την Μοσχα η τον Γαλλικο Μαη οπως κοιτανε οι μουσουλμανοι την Μεκα.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Σὲ ἕνα μόνον σημεῖον θὰ συμφωνήσω μαζύ σου, σχετικῶς μὲ τὸν μπουμποῦκο. Πράγματι, κάποια τὰ λέει.
   Ἀλλὰ βρέ Δάντη ξέρεις κάτι;
   Ἐγώ θέλω νὰ τὰ λέῃ ὅλα, κι ὄχι κάποια.
   Στὸ κάποια αἰσθάνομαι πὼς ἔχω περάσει στὶς ἐκπτώσεις.
   Καὶ δυστυχῶς, ἔκπτωσιν στὴν ἔκπτωσιν, φθάσαμε ἐδῶ ποὺ φθάσαμε.
   Ἀπό τὴν ἄλλην, συμφωνῶ στὰ συνεταιριλίκια τῶν ἐμπλεκομένων. Τὰ βλέπω, τὰ καταγράφω, τὰ ζοῦμε ὅλοι.
   Δὲν μπορῶ να δεκτῶ ὅμως πὼς οἱ παπποῦδες (κατὰ τὸν Ἄδωνι) ἦταν μέγιστος κίνδυνος γιὰ τὴν δημοκρατία. Δὲν δέχομαι τὸ δούλεμα.
   Καὶ μάλλιστα ἀπὸ κάποιον ποὺ ἤδη γνωρίζω ποιό εἶναι τὸ ποιόν του, ἐξ ἰδίας ἀπόψεως.
   Εὐχαριστῶ πάντως γιὰ τὸ σχόλιο.
   Καλὸ βράδυ.

   • Στράβων Αμασεύς

    Στην πολιτική γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται.

    Επειδή λοιπόν έχει παραξεφύγει το πράγμα, οφείλουμε να δεχθούμε κατ’αρνήν μια αλήθεια. Η αστυνομία είναι ομάδα ασφαλείας που έχει επιχειρησιακή στρατηγική. Δεν είναι παιδική χαρά. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλώς και κάποιοι κουκουλοφόροι είναι αστυνομικοί. Με κάποιον τρόπο πρέπει να περνάνε απαρατήρητοι μέσα από τις γραμμές των αντιπάλων. Θα ήταν από βλακώδες έως κουτό το να πιστέψουμε πως οι ΜΑΤατζήδες δεν χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμη μέθοδο είτε για να επιτύχουν τους όποιους σκοπούς των είτε ακόμη και για να ανεφοδιαστούν. Θα ήταν σαν να ζητούσαμε από ένα κράτος να μην διαθέτει μυστικές υπηρεσίες. Αυτό είναι αδύνατον. Θα δούμε και ματατζήδες κουκουλοφόρους και μπάτσους ναρκομανείς και πολλά ακόμη που μας φαίνονται ανώμαλα.
    Εδώ οι αναρχικοί κατηγορούν τους αστυνόμους για χρυσαυγήτες και χρυσαυγήτες για αναρχικούς. Χαμός.

    Επίσης όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι οι συμπαθέστατοι παππούδες χρησιμοποιούνται από ποικίλες δυνάμεις. Αναδρομή στο παρελθόν: Δεν έγινε ξαφνικά σε μία ημέρα ο εμφύλιος πόλεμος. Κάποιοι επένδυσαν στα Γερμανικά αντίποινα για να προσηλυτίσουν κόσμο. Αυτό γίνεται και σήμερα σε κάποια επεισόδια. Και προπαγάνδα γίνεται και εκμετάλλευσις των αδυνάτων και καπήλευσις αυτών. Στην ουσία δηλαδή όταν έχουμε επεισόδια γίνεται μια επιδεικτική αναπαράστασις των εμφυλιοπολεμικών τακτικών εκατέρωθεν των πλευρών. Αυτό να το ξέρουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι εάν στραβώσουν τα πράγματα. Η τηλεοπτική εικόνα δεν είναι απαραιτήτως αποτύπωσις της αληθείας, ενδεχομένως να είναι και προπαγανδιστικός μηχανισμός. Ουσιαστικώς ο εμφύλιος δεν τελείωσε ποτέ, συνεχίζεται ακόμη σε αστικά πλαίσια. Και αυτό ακριβώς ήταν η επίδειξις δυνάμεως εκ μέρους του ΠΑΜΕ. Νταβατζίδικη διαφήμισις: «Εμείς μπορούμε να προστατευτούμε και να προστατέψουμε, εάν είσαστε μαζί μας μην φοβάστε τίποτα».

    Με λίγες λέξεις, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά.

 • Panagiotes Baziotopoulos

  Ο Άδωνης είναι ένας από τους ελάχιστους οπαδούς της λογικές και εχθρός του σιχαμερού λαϊκισμού και της κομματολαγνείας…

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: