Βρὲ καλῶς τον τὸν Καζάκη….


Ἐδῶ φτιάχνουμε τὴν νέα συστράτευσι πατριωτικῶν δυνάμεων γιὰ νὰ σώσουμε τὸν τόπο.

Ἐκεῖ ὀ Μίκης φτιάχνει καὶ χαλᾶ σπίθες γιὰ νὰ (;;;;) σώσῃ τὸν τόπο.

Παρακάτω ὁ Ἀντώνης, ὁ Δημήτρης, ὁ Θανάσης, ἡ Μαρία, ἡ Κωνσταντίνα, ἡ Εὐτέρπη φτιάχνουν ἐπίσης κόμματα γιὰ νὰ σώσουν τὸν τόπο. 

Κόμμα φτιάχνει ὁ καθεῖς σήμερα ὁπουδήποτε. 

Κόμμα οἱ «ἀγανακτισμένοι» μετὰ τοῦ Καζάκη. Κόμμα οἱ ἐξ-ὀργισμένοι μετὰ τοῦ κάθε ἐξ-ὀργισμένου. Κόμματα, τελεῖες, περισπωμένες….

Ξέρετε κάτι; ΟΛΟΙ ΣΑΣ ἔχετε ἀποφασίσει πὼς μόνον μὲ τὸν δικό σας τρόπο καὶ δρόμο θὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα. 

Ὁ ἕνας θέλει νὰ ξημερώσουμε αὔριο τὸ πρωΐ μὲ 15.000.000 νεο-«Ἕλληνες»!!! Εἶτε λέγεται Καζάκης, εἶτε Μίκης, εἶτε «ἀγανακτισμένος»!!!!

Ὁ ἄλλος θέλει νὰ ξημερώσουμε μὲ 10.000.000  Ἕλληνες. Ὅπως δῆλα δή κοιμηθήκαμε πρὸ καιροῦ… Σὰν νὰ μὴν ἔχῃ ἀλλάξῃ τίποτα.

Ὁ τρίτος δὲν ξέρει τί θέλει, ἀλλὰ κι αὐτὸς φτιάχνει κόμμα πρὸ κειμένου νὰ σώσουμε κάτι. Δὲν ἔχει καμμία σημασία πῶς θὰ λέγεται αὐτὸ τὸ κάτι. Ἴσως Ἑλλαδοξεφτιλιστάν. Ἴσως Ξεφτιλιστάν σκέτο.  Ἴσως νέα Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία.  Πάντως Ἑλλάς σίγουρα δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀνειρεύονται, ὅσοι ὀνειρεύονται. 

Διότι Ἑλλάς, Ἑλλὰς ὅμως κι ὄχι κάτι σὲ -ιστάν, δὲν εἶναι τίποτα ἀπὸ ὅσα πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς θέλουν νὰ φέρουν. 

Ὁ Καζάκης μὲ τὸ ΕΠΑΜ του, ἔχει κόψει κι ἔχει ῥάψει τὴν Πατρίδα μας μόνον στὸ κομμάτι ποὺ λέγεται χρῆμα. Δὲν ὑπάρχουν κοινωνικὰ προβλήματα, δὲν ὑπάρχει ΛΑΘΡΟμετανάστευσις, δὲν ὑπάρχουν ἐθνικὰ προβλήματα. Ὅλα ξεκινοῦν καὶ καταλήγουν στὶς κακοδιαχειρίσεις. Ὅλα!! Τὰ πάντα. 

Δὲν ὑπάρχει (κατ’  αὐτὸν πάντα) ὀ μεγάλος βεζύρης ποὺ ποδοπατᾶ τὴν Θράκη, τὸ Καστελλόριζον καὶ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ Αἰγαίου!!! 

Δὲν ὑπάρχει θέμα παιδείας ποὺ ἁρπάζει ἀνθρώπους καὶ παραδίδει τούβλα. 

Δὲν ὑπάρχει ἀνεργία, ΛΑΘΡΟμετανάστευσις, παρεμπόριον καὶ λαθρεμπόριον. Ὅλα ἔχουν καλῶς! Μὰ ὅλα! Τὸ μόνον στραβὸ μας εἶναι ἡ κατασπατάλησις δημοσίου χρήματος καὶ ἡ προσφυγή μας στὸ ΔΝΤ!!! Συνεπῶς, κατ’ αὐτὸν πάντα, τελειώνοντας μὲ τὰ χρέη τελειώνουμε καὶ μὲ τὰ προβλήματα. Λογιστικὴ ἠθική! Λογιστικὴ ἐθνικὴ ταὐτότης! Λογιστικὴ συνείδησις!!!

Ἀλήθεια, σὲ τί διαφέρει ὁ λογιστὴς Καζάκης ἀπὸ τὸν λογιστῆ τοῦ μεγαλοτραπεζίτου ποὺ μᾶς ἔχει ἀλλάξει τὰ φῶτα στοὺς τόκους, τὰ ἀπανοτόκια καὶ τὶς κλοπές; Σὲ τί διαφέρει ὁ λογιστὴς Καζάκης ἀπὸ τὴν μοδίστρα ποὺ κόβει καὶ ῥάβει ἀναλόγως τοῦ πελάτου της; Σὲ τί διαφέρει ὅλος αὐτὸς ὀ συρφετὸς ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ στιγματίζουμε; Ἀπὸ πότε οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ἀριθμοί; Λογαριασμοί; Νούμερα; 

Μήπως ἀπὸ τότε ποὺ χάσαμε τὴν ἐλευθερία μας; Μήπως ἀπὸ τότε ποὺ κάποιοι κοσμοεξουσιαστὲς μᾶς πῆραν καὶ μᾶς σήκωσαν; Μήπως ἀπὸ τότε ποὺ ἀπὸ ἄνθρωποι γίναμε δουλικά;

Γιατί τὰ γράφω αὐτά; 

Διότι τὰ προβλήματά μας εἶναι ἐθνικά. Εἶναι συνειδησιακά. Εἶναι προβλήματα ἠθικῆς! Ὅταν κάποιος (ἢ κάποιοι) τὰ ἐπιμερίζουν ἢ τὰ ἀποκρύπτουν ἢ τὰ ἀλλοιώνουν ἢ τὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ δική τους προβολή ἢ τὰ παρουσιάζουν μὲ τέτοιον τρόπο ὡςτε νὰ τὰ μικραίνουν ἢ τὰ μαγειρεύουν, πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς χαρακτηρίσουμε; 

Διότι ναί, ἔχουμε πρόβλημα μὲ τὸ ΔΝΤ καὶ μὲ τὴν κυβέρνησι καὶ μὲ τὸ κάθε λαμόγιο ποὺ μᾶς «κυβερνᾶ». Ἀλλὰ γιατί τὸ ἔχουμε; Μήπως γιατί ἐμεῖς τοὺς ἀνεχθήκαμε; Ἐμεῖς τοὺς ἐκλέξαμε; Ἐμεῖς συνεργούσαμε γιὰ νὰ ὑπάρχουν; 

Κι ἐὰν ὅλοι μαζὶ εἴμαστε ἔνα κουβάρι μπερδεμένο ποὺ πρέπει νὰ ξεμπερδέψουμε, ἀπὸ ποῦ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε; Μήπως ἀπὸ ἐμᾶς; Μήπως ἀπὸ τὴν δική μας τοποθέτησι; Μήπως ἀπὸ τὴν δική μας ἠθική;

Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἠθικὴ Καζάκη; Ποῦ ἡ ἠθικὴ τῶν «ἀγανακτισμένων»; Ποῦ ἡ ἠθικὴ τοῦ κάθε κομματάρχου; 

Γιατί δὲν θίγονται τὰ ἐθνικά μας θέματα; Γιατί παραμένουν στὰ ἀζήτητα; Γιατί ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις δὲν εἶναι πρόβλημα ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυθῇ ἄμεσα; Γιατί τὸ λαθρεμπόριον καὶ τὸ παρεμπόριον ἀγνοοῦνται συνειδητῶς; Ἔχω ἀρχίσει καὶ προβληματίζομαι… Μήπως κάποιοι λαμβάνουν προμήθειες καὶ γιὰ ἐτοῦτο σιωποῦν; Μήπως ἐξυπηρετοῦν τὸ ὑπάρχον κατεστημένο καὶ γιὰ ἐτοῦτο δὲν ὁμιλοῦν; Μήπως εἶναι ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ αὐτοῦ νομίσματος;

Μὰ ἐὰν ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ὁ θυμὸς μᾶς ἔχει κατακλύσει καὶ μᾶς ἔχει ὁδηγήσει στὶς πλατεῖες, στοὺς δρόμους καὶ στὴν συνειδητὴ πλέον ἀντίδρασι, παραμένουμε γιὰ ὅλους αὐτοὺς τὸ μέσον γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους, τότε γιὰ ποιὰν ἐλευθερία συζητᾶμε; Μήπως ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, μέσῳ τῶν δικῶν του φίλτρων, πασχίζει μὲ τὸ ζόρι νὰ μᾶς ἐπιβάλλῃ κάτι ποὺ μόνον αὐτὸς ἀντιλαμβάνεται;

Μὰ καλά…. Τί στὸ καλὸ ἔχουν μέσα στὴν κεφάλα τους ὅλοι αὐτοί; Τίποτα; 

Πῶς θὰ φτιάξουν Ἑλλάδα; Ἢ δὲν θὰ φτιάξουν Ἑλλάδα παρὰ μόνον ἕνα ὑποκατάστημα τραπέζης στὰ διεθνῆ τραπεζοσιωνιστικὰ μαγαζάκια; 

Γιατί οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν δὲν κατέβηκε ΠΟΤΕ νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν παιδικῶν μυαλῶν; Γιατί οὐδεῖς δὲν ἔκανε ΠΟΤΕ ἀπεργία γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος; Γιατὶ οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν δὲν σηκώθηκε νὰ ΟΥΡΛΙΑΞῌ γιὰ τὴν καταπάτησι τῶν δικαιωμάτων τῶν Πομάκων; 

Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ. 

Διότι ΧΕΣΤΗΚΕ!!!! Διότι τὸ μόνο ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ ἐξουσία. Διότι γιὰ τὸ μόνο ποὺ πασχίζει εἶναι νὰ ἐπιβάλλῃ τὶς δικές του ἀπόψεις. Διότι ἔχει ἀντιληφθεῖ πὼς μὲ τὸν μοχλὸ χρῆμα μπορεῖ νὰ κινήσῃ τὰ πάντα. Ἒεεεεεεεεε λοιπὸν ὄχι! Δὲν εἶναι ἔτσι! Ὁ μοχλὸς χρῆμα δὲν ὑφίσταται! Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν δὲν ὑπάρχει ἠθική, δίκαιον, ἄνθρωπος!!! Τέλος!!!

Δὲν μοῦ κάνει λοιπόν! Διόλου! Γιὰ τὰ σκουπίδια κι αὐτός, ὅπως κι ὅλοι οἱ ὅμοιοί του. 

Ξέρετε κάτι ὅλοι ἐσεῖς ποὺ τρέξατε νὰ στηρίξετε ὅλες αὐτὲς τὶς παραστάσεις; 

Δὲν θὰ καταφέρετε τίποτα! Ἀπολύτως τίποτα! Διότι ἐγὼ (ὅπου «ἐγὼ» βάζουμε «ἐμεῖς» πλέον) θέλω τὸ ΟΛΟΝ! Τὰ ΠΑΝΤΑ! Κι ὄχι ψίχουλα. 

Θέλω Ἑλλάδα κι ὄχι λογιστικὲς πράξεις. 

Θέλω ἐλευθερία κι ὄχι νέα καπελώματα. 

Κι ἐσεῖς θέλετε νὰ μὲ κατευθύνετε, νὰ μὲ ἐλέγξετε, νὰ μὲ χειραγωγήσετε. 

Ὄχι λοιπόν! Δὲν σᾶς ἐπιτρέπω! 

Δὲν μοῦ κάνετε! 

Δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω!!! 

Διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ προέχει νὰ φτιάξουμε τὸ σπίτι μας. Τὴν φωλιά μας. Τὸ τσαρδί μας! Κι ὄχι νὰ ἀναρωτιόμαστε γιὰ τὸ ἐὰν ὁ γείτονας μᾶς ἔκλεψε τὸ χωράφι μας. Ναί, ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Νότιος Ἰταλία, ὁ Πόντος πάντα ἦταν Γῆ Ἑλληνική.  Ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμή δὲν ἔχουμε τόπο νὰ σταθοῦμε ἐμεῖς. Χάνουμε ἀκόμη καὶ τὴν σπηλιὰ ποὺ χωθήκαμε μετὰ απὸ τόσους διωγμούς. Ἂς σώσουμε τὴν σπηλιά καὶ μετὰ θὰ μεριμνήσουμε γιὰ τὰ ὑπόλοιπα. 

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ μέσα στὴν σπηλιά ἔχουν μπεῖ ἀρκοῦδες, φίδια, ἐλέφαντες, λιοντάρια, ὕαινες, τρωκτικά… Θὰ μᾶς φᾶνε!!! Ἐὰν δὲν καθαρίσουμε τὴν σπηλιά μας, γιὰ νὰ τὴν ξανακάνουμε κατοικήσιμη, σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπάρχουμε. Κι ὅμως, κάποιοι λένε νὰ πᾶμε ἔως τὴν Ἄγκυρα… Πᾶτε καλά μωρέ; Μὲ τόσα τρωκτικὰ καὶ ἄλλα πολλὰ θηρία πίσω μας δὲν καταλαβαίνετε πὼς μόλις βγοῦμε ἀπὸ τὴν σπηλιά μας θὰ μᾶς κτυπήσουν πισώπλατα; Οὔτε ἕνα βῆμα δὲν θὰ προλάβουμε….

Δυστυχῶς, εἶμαι τόσο θυμωμένη μὲ τὶς ἐνέργειες γνωστῶν, φίλων κι ἀγνώστων, ποὺ αὐτὸ τὸ σημείωμα δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν. Ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ δὲν κατακερματίζουν τὰ προβλήματα. 

Περιλαμβάνει τοὺς πᾶντες ὁ θυμός καὶ τὸ ξέσπασμά μου. 

Ξέρετε γιατί; Διότι ἡ ἀλλαγή, ἡ οὐσιαστικὴ ἀλλαγή, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ χρησιμοποιῶντας ὑλικὰ ποὺ ἔχουμε ἤδη ἀπορρίψει ὡς ἄχρηστα.  

Καὶ τὰ ἄχρηστα ὑλικὰ εἶναι γιὰ ἀνακύκλωσι, γιὰ πέταμα, γιὰ μπᾶζα…. Ὄχι πρῶτες ὕλες πρὸ κειμένου νὰ κτίσουμε τὸ νέο μας σπιτικό! 

Μὴν βιαστεῖτε νὰ ἀντιδράσετε γνωστοί, ἄγνωστοι καὶ φίλοι. 

Δὲν σᾶς κατηγορῶ γιὰ τίποτα καὶ σᾶς κατηγορῶ γιὰ τὰ πάντα. 

Κάποιοι ἀπὸ ἐσᾶς ἔχετε συνείδησι. Σᾶς γνωρίζω προσωπικῶς. Ἀλλὰ ἔχετε φίλτρα. Καὶ μὲ φίλτρα Ἑλλάδα δὲν φτιάχνουμε. 

Κάποιοι ἄλλοι ἀπὸ ἐσᾶς, ποὺ ἐπίσης σᾶς γνωρίζω, ἔχετε «ἐλαστικὴ» συνείδησι καὶ μεγαλύτερα φίλτρα.  Ἐσεῖς ξέρετε ποιοί εἶστε! Λίγο Πατρίδα καὶ λίγο βόλεμα. Ὅμως ἀγαπητοί μου αὐτὰ δὲν παντρεύονται. Ἢ Πατρίδα ἢ βόλεμα! Διαλέξτε. Γνωρίζετε τὰ ἀφεντικά σας, γνωρίζετε τοὺς χρηματοδότες σας καὶ γνωρίζετε καὶ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ ἔχετε ἤδη συμφωνήσει. Ἐσεῖς εἰδικά, προτείνω νὰ ἐξαφανιστεῖτε. Ξέρετε καλλίτερα ἀπὸ τὸν καθένα μας τὸ γιατί.

Τέλος, κάποιοι ἄλλοι, ποὺ δὲν γνωρίζω προσωπικῶς (ὅπως οἱ λογιστὲς καὶ τὰ τσιράκια τους)   νομίζω πὼς δὲν πρόκειται νὰ μὲ ἀκούσουν. Ὄχι γιατὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται ἀνάγνωσι καὶ γραφή, ἀλλὰ διότι ἔχουν μεγᾶλες «πλᾶτες» πίσω τους. Αὐτοὶ ὅμως, οἱ τελευταῖοι, μαζὶ μὲ τοὺς προαγγέλους τους, ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπικράτησι τοῦς σκότους ἐπὶ τοῦ φωτός. Οὐσιαστικῶς γιὰ τὴν ἐπιβίωσί τους. Γνωρίζω λοιπὸν πὼς δὲν θὰ πάψουν ἔως τοῦ τέλους. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι καθαρὰ δικό τους θέμα. 

Διότι, τώρα πιὰ εἶναι ἀργά! Τελείωσε τὸ παιχνίδι. Τὸ θηρίο (ποὺ ἐκπροσωποῦν) λαβωμένο ψυχοραγεῖ. Δὲν σώζονται. Τέλος….

Φιλονόη

Υ.Γ. Παραμερεῖστε! Φθάνουν οἱ Ἕλληνες! Σᾶς τὸ ξαναλέω μήπως καὶ σταματήσετε τίς βλακεῖες. 

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

120 responses to “Βρὲ καλῶς τον τὸν Καζάκη….

 • Τάκης Γαλάνης

  Eίμαι οριακά απολιτικός..έως τού σημείου όπου η απαξία είναι πολιτική θέση…αλλά γιατί δηλητήριο γιά αυτόν τον άνθρωπο…έβλαψε ότι βοήθησε να κατανοήσουμε καί τεχνικά την απάτη…? πρέπει να είναι πράκτορας ντε καί καλά επειδή χαλά λεφτά γιά περιοδείες…? ντροπή…όλοι πράκτορες είμαστε τότε…ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ βέβαια…πού ξέρουμε ποιός σας πληρώνει…αν σας πληρώνει….δεν ξέρουμε…ούτε μπορούμε να μάθουμε…δεν βγαίνουμε όμως να συκοφαντούμε τόσο επαίσχυντα τούς ανθρώπους , δηλαδή είναι ωφελιμότερον γιά τον λαό να μην μιλάει ο κάθε Καζάκης..? η να μην προσπαθήσει να οργανώσει έναν φορέα…? τι να κάνουμε δηλαδή ? να περιμένουμε την έγκριση της Φιλονόης..? δεν είναι κριτική αυτό πού κάνατε..αλλά “κάρφωμα” γιά βλάκες…λυπάμαι πάνω πού άρχισα να σας διαβάζω παρασυρόμενος από το πολυτονικό σας καί την αγάπη γιά την ΠΑΤΡΊΔΑ πού είχα διαβλέψει.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Νομίζω πὼς ἔχω ἤδη ἀπαντήσει μέσα στὸ κείμενον ἀλλὰ μᾶλλον ἀγαπητὲ δὲν τὸ καλοδιάβασες.
   Ὅσοι ἐπιμερίζουν τὰ προβλήματά μας, εἶναι ἀπὸ ἄλλους παράγοντες κινούμενοι.
   Θὲς νὰ τὸ δῇς; Δὲν θές νὰ τὸ δῇς;
   Δὲν μὲ ἀπασχολεῖ διόλου.
   Ἐγὼ ἀγαπητὲ μου δὲν ἔχω χρήματα γιὰ νὰ φτιάξω κόμματα τελεῖες καὶ περισπωμένες.
   Δὲν μπορῶ νὰ ἐνοικιάσω χώρους γιὰ διαλέξεις.
   Δὲν μὲ γνωρίζει οὐδεῖς καὶ δὲν πασχίζω νὰ μὲ γνωρίσῃ.
   Καὶ δὲν θὰ δώσω διαπιστευτήρια γιὰ τὸν πατριωτισμό μου, ἐὰν ὑπάρχῃ καὶ εἶναι ὑπαρκτός.
   Θὰ ἤθελα ὅμως ὁ ἀγαπητὸς καὶ συμπαθὴς Καζάκης νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ σὲ μερικὰ ἐρωτήματα ἐδῶ καὶ μῆνες.
   Ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχει κάνει.
   Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κείμενον: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/03/19/9-83/ ἔχω ξανατοποθετήσει τὰ ἐρωτήματα ἀλλὰ ἀπαντήσεις δὲν ἔχω λάβει.
   (Ἐπίσης, ἐδῶ
   https://filonohpontou.wordpress.com/?s=%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
   μπορεῖς νὰ βρῇς κι ἄλλες σκέψεις καὶ προβληματισμοὺς ποὺ ἔχουμε θέσει κατὰ καιρούς. Ἀλλὰ σιωπή!!!)
   Τέλος, στὸν χονδρομπακάλη γράφει ἕνς φίλος οἰκονομολόγος, ποὺ διόλου δὲν τραβᾶ ζόρια μὲ κανέναν καὶ καταθέτει ἐπίσης τὶς θέσεις κάποιου ποὺ κατέχει ἀπὸ οἰκονομία ἀλλὰ παραμένει ἔντιμος.(https://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/16/336/)
   Γιὰ νὰ μὴν τὸ ζαλίζουμε.
   Ἡ προσωπικὴ τοποθέτησις τοῦ κάθε ἑνὸς ἀπὸ ἐμᾶς εἶναι προσωπική του ὑπόθεσις.
   Ἡ διαύγεια ὅμως εἶναι χρέος μας. Καὶ ἰδίως στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ διανύουμε.
   Ἠ τσίμπλα ἔχει θολώσει τὸ βλέμμα μας. Πασχίζουμε μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ πιαστοῦμε ἀπὸ κάπου, ἀγνοῶντας πὼς ἴσως αὐτὸ τὸ κάπου νὰ εἶναι ἐπίσης τῆς ἰδίας ταὐτότητος μὲ τὰ προηγούμενα.
   Ἡ ὁριακὰ ἀ-πολιτικὴ τοποθέτησίς μας μᾶς καθιστᾶ ὁριακὰ ἀ-πολιτικὰ ὄντα. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα τοῦ πολίτου. Ὅπως ἐπίσης δὲν μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα τοῦ πολίτου ὁποιοδήποτε φίλτρο. Κομματικό, προσωπικὸ ἢ ἄλλου εἴδους.
   Τέλος, εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν δική μας εὐθύνη καὶ συνενοχή.
   Ὅταν γιὰ τόσες δεκαετίες ἔχουμε βολευτεῖ μὲ τοὺς ὁλιγίστους, μᾶς εἶναι δύσκολο (ἔως ἀδύνατον) νὰ ἀξιώσουμε τὸ ΠΑΝ!
   Κι ἐὰν δὲν τὸ ἀξιώσουμε, σὲ μερικὰ χρόνια θὰ εἴμαστε στὸ ἴδιο, ἢ καὶ χειρότερο σημεῖον ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἤδη εἴμαστε σήμερα.

   Σὲ ἀφήνω, μὲ τὴν παραδοχὴ πὼς ἴσως νὰ εἶμαι ἕνας ἁπλοῦς Βλάξ! Οὐδεῖς ὅμως δύναται νὰ μοῦ στερήσῆ τὸ δικαίωμα τοῦ λόγου. Καὶ οὐδεῖς δύναται νὰ μοῦ προσάψῃ τὸ ὁ,τιδήποτε ἐὰν πρωτίστως δὲν ἀπαντήσῃ στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα μὲ ἐπιχειρήματα.
   Στὴν παρέμβασί σου διεπίστωσα πίκρα, ἀγανάκτησι καὶ θυμό.
   Ἀλλὰ ποὐθενὰ δὲν εἶδα ἐπιχειρήματα.
   Ὅταν θὰ μᾶς φέρῃς ἐπιχειρήματα καὶ ἀπαντήσεις, τότε θὰ κάνουμε διάλογο. Ἔως τότε ἐγὼ θὰ συνδιαλέγομαι κι ἐσὺ θὰ πυροβολῇς. Δῆλα δή, ἐγὼ θὰ σοῦ ἀποδεικνύω πὼς ἦταν μάπα τὸ ὄνειρο κι ἐσὺ θὰ μοῦ σπᾶς τὸ κεφάλι.
   Ἐὰν θέλῃς τέτοιαν κοινωνία, νὰ τὴν χαίρεσαι. Δὲν μοῦ κάνει.

 • ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΣ

  ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 100 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.
  ΕΙΔΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΤΡΕΞΑΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ.
  ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ.
  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ. ΑΝ ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΔΕΙΝΩ ΤΩΡΑ 360 ΔΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΟΥΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ; ΟΧΙ.
  ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Η ΠΑΤΡΙΣ.
  ΜΗΝ ΠΤΟΑΣΑΙ ΦΙΛΟΝΟΗ.
  ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΚΥΣ.
  ΕΡΡΩΣΘΕ.

 • ΤΑΚΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

  καμμία διάθεσις γιά πυροβολισμούς,αντιθέτως…εσείς χαλικο..βολείτε τον Καζάκη…έστω ότι λέγεται Χ..,ΑΔΙΑΦΟΡΟΝ πώς λέγεται, μόνο πικράθηκα να βλέπω Έλληνα να πολεμάει τον Έλληνα καί στο παρελθόν καί στό παρόν καί στό μέλλον ,όπως διαφαίνεται….όλοι είναι χρήσιμοι εφόσον αποκαλύπτουν έστω ένα μερος των προβλημάτων καί το κάνουν “λιανά” στον κοσμάκη…επιχείρημα είναι η ανάλυσή του,η οποία είναι ¨”καλή”…σαφώς απαιτείται διαύγεια..καί σίγουρα αυτός βοηθάει σε αυτό…όχι όμως εμπάθεια πού αμυδρά διακρίνω στούς ισχυρισμούς σας,κατά τα άλλα καί εγώ οικονομολόγος “είμαι” άν καί δεν ταυτοποιούμαι με τίποτα….,όσον γιά την μη θέση μου..είναι πεπερασμένο δομικό στοιχείο της σύνθεσης πού θα επιχειρήσετε κάθε φορά…επίσης μού προξενεί εντύπωση η βιασύνη σας στο να αποφανθήτε γιά το ποιόν μου,χωρίς να υπολογίσετε καί άλλες εκδοχές εκτός μία από τις ποιό……εγωπαθείς…δεν σας περιόρισα σε κάτι, ούτε επιζητώ επιβεβαίωση,ούτε θέλω κάτι από την κοινωνία με το ζόρι γιά εμένα,ούτε πιστεύω ότι είστε βλάξ(από πού κι ως πού…επειδή έτυχε να διαβάσω μία ανάρτησή σας…?)..τέλος πάντων αν ο άνθρωπος δεν είναι ρουφιάνος(ο Καζάκης δηλαδή) …τότε είναι καί αυτός πολύτιμος σε μία αποκοιμισμένη κοινωνία.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Παραμένω στὰ γραφόμενά μου, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἔλαβα τοποθετήσεις καὶ ἀπαντήσεις. Τὸ σημείωσα δίς.
   Οἱ πᾶντες εἶναι πολύτιμοι καὶ χρησιμότατοι ὅταν ἔρχονται μὲ γεμάτη ἀπὸ Ἑλλάδα καρδιά.
   Ὅταν ὅμως σιωποῦν σὲ ἐθνικὰ θέματα (γίνομαι κουραστική, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀπαντήσει καὶ δημοσίως καὶ ἰδιωτικῶς στὰ ὅσα τὸν καταγγέλω) ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ σύνορα, τὸ λαθρομεταναστευτικό, τὸ λαθρεμπόριο, τὸ παρεμπόριο, τὴν μὴ ὕπαρξι κοινωνικῶν ἀναλύσεων ἐπὶ τῶν ὁποίων βασίζει τὶς θεωρίες του, τήν ἀπουσία καὶ ἀποφυγή καὶ σιωπὴ σὲ θέματα ἐθνικοῦ πλούτου, τότε μὲ ὁδηγεῖ ὁ ἴδιος, μὲ τὴν σιωπή του, στὰ συμπεράσματα.
   Ἐὰν πρόσεξες, (κι ἐὰν ἔκανες τὸν κόπο νὰ δῇς τὰ ὅσα ἔχω ἀπὸ καιροῦ γράψει) θὰ διεπίστωσες μονομέρεια. Τὴν ὁποίαν πλέον θεωρῶ ὕποπτη, κι ἂς φαίνεται ἐκνευριστική ἡ στάσις μου στὰ μάτια σας.
   Εἶναι τόσο κακό νὰ ἀναζητῶ τὸ τέλειο;
   Γιατί ἔχουμε πείσει τοὺς ἑαυτούς μας πὼς πρέπει νὰ βολευτοῦμε μὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἀξίζουμε; Τί στὸ καλό ἔχει τὸ κεφάλι μας;
   Ἐὰν πιστέψουμε στοὺς ἑαυτούς μας καὶ τίς δυνατότητές μας, ἕνα εἶναι σίγουρο: θὰ γίνουμε πολὺ μεγαλύτεροι ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά στὴν ἱστορία μας.
   Πὲς με ψωνισμένη, βλαμμένη, πυροβολημένη, ἠλίθια, ἀνόητη, παλαβή…. Ὅ,τι σοῦ βγαίνει. Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ διόλου.
   Σκέψου ὅμως λίγο. Ἐφ’ ὅσον εἶσαι οἰκονομολόγος θὰ ξέρῃς σίγουρα πὼς δὲν γίνεται νὰ διαθέτης 1.000.000 θέσεις ἐργασίας καὶ 5.000.000 ὑποψηφίους.
   Ἐὰν συμβαίνῃ κάτι τέτοιο τὸ μόνον ποὺ θὰ καταφέρῃς εἶναι νὰ στηρίξῃς τὸ κεφάλαιο (τὸ ὁποῖον καταγγέλεις καὶ πολεμᾶς ἐπισήμως) κατεβάζοντας ἒως ἐπιπέδου ἐξαθλιώσεως τὰ μεροκάματα. Ποιός θὰ πονέσῃ; Ὁ ἐργαζόμενος, ὁ βιομήχανος ἢ ὁ Καζάκης;
   Γιατί δὲν ἀπαντᾶ σὲ αὐτὸ τὸ πολὺ ἁπλὸ ὁ λογιστής; Τί στὰ κομμάτια μαγικὰ ἑτοιμάζει; Μήπως δὲν ἑτοιμάζει μαγικὰ ἀλλὰ κάπου (πολὺ συγκεκριμένα) σκοπεύει;
   Γιατί πρέπει ἡ κοινὴ λογικὴ νὰ μὴν θεωρεῖται λογική ἀλλὰ προπαγάνδα;
   Σκέψου. Μόνον σκέψου καὶ ζύγισε.
   Δὲν γίνεται νὰ φτιάξουμε Πατρίδα μὲ λειψὰ πράγματα. Κι ὁ Καζάκης τὰ λέει λειψά. Καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει αὐτό!

 • Χρήστος Τριάρχης

  Παραδέχομαι την οικονομοτεχνική ανάλυση του Καζάκη όπως παραδέχομαι ότι σε αυτή την ανάλυση απουσιάζει αυτό που θίγει εδώ η Φιλονόη περί Πατρίδος και Εθνικών Θεμάτων που υπάρχουν!
  Όμως αγαπητή μου, και αγαπητοί μου ποιά είναι η “χρυσή τομή”? ή αν θέλεις ο βέλτιστος συνδιασμός?
  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ “ΠΡΟΤΑΣΗ” αγαπητή Φιλονόη?
  Και λέω εγώ:
  Μήπως όμως όπως και παντού στη Φύση, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αυτό που συνδιάζει όλα τα “ζητούμενα” και θα πρέπει για να επιτευχθεί να ΥΠΆΡΞΕΙ μία “συνεννόηση” των επι μέρους μερών εκ των οποίων το κάθε ένα έχει και κάποια ΧΡΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ??
  Καλές δηλαδή οι οικονομοτεχνικές αναλύσεις Καζάκη αλλά μήπως αντί να “καταδικάζουμε” την έλλειψη μνείας στα Εθνικά Θέματα από πλευράς Καζάκη, θα πρέπει καλύτερα να δούμε ΠΩΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ που ασχολείται ο Καζάκης θα ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ τον τομέα ενδιαφέροντος για τα Εθνικά όπου τυχόν είναι καλός κάποιος άλλος και αυτοί οι δύο ή και περισσότεροι “φορείς” να συνεννοηθούν???
  Με εκτίμηση,
  Χρήστος Τριάρχης

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν ἰσχυρίστηκα πὼς κάποια πράγματα ἀπὸ ὅσα στηρίζει ὁ Καζάκης δὲν χαίρουν ἀληθείας. Ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸ ζήτημα τῆς ἐπιστροφῆς στὴν δραχμή καὶ τῆς ἀποποιήσεως τῶν τοκογλυφικῶν χρεῶν. Ἂκόμη καὶ τῆς Σακοράφα ἡ πρότασις ἔχει λογική, ἐὰν θὰ μπορούσαμε νὰ ἐλέγξουμε συμβάσεις ἀπόρρητες κι ἀπαγορευμένες.
   Ἐπὶ τῆς οὐσίας, γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε ἀνάπτυξι, θέλοντας καὶ μή, πρέπει νὰ στραφοῦμε σὲ δράσεις ποὺ μᾶς ἔχουν δώσει ἤδη χρήματα. (Συγγνώμη καλέ μου φίλε, δημοσίως πλέον δὲν γράφω τίποτα. Μόλις κάτι γράψουμε, τὴν ἄλλην ἡμέρα ἀναπαράγεται ὡς κτῆμα καὶ ἰδέα κάποιων ἄλλων. Ἰδιωτικῶς τὸ συζητᾶμε ὅποτε θέλῃς.) Πρέπει νὰ στραφοῦμε στὴν προάσπισι τῶν συνόρων καὶ στὴν ἐκμετάλλευσι τοῦ δικοῦ μας πλούτου. Πρέπει νὰ κάνουμε τέτοιες συμφωνίες ποὺ δὲν θὰ μουτζώνουν ὅλες οἱ ἐπόμενες γενεὲς τοὺς ὑπογράφοντες.
   Πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τὰ ἄχθη. Κι αὐτὸ ἐρμήνευσέ το ὅπως θέλεις. Πάντως, ὅπως ἔγραφα καὶ παραπάνω, δὲν γίνεται νὰ ἔχουμε 1.000.000 θέσεις ἐργασίας καὶ 5.000.000 ὑποψηφίους. Σὲ τελικὴ ἀνάλυσι πρέπει νὰ προασπίσουμε τὸ σπίτι μας μὲ κάθε τρόπο πρὶν πέσει νὰ μᾶς πλακώσῃ.
   Ἀλλὰ καὶ πάλι τίθεται θέμα προασπίσεως συνόρων. Γιατί διατηρῶ στρατό ἐὰν δὲν μπορῶ νὰ ταξειδέψω στὸ Αἰγαῖο ἢ νὰ ὁρίσω ΑΟΖ ἢ νὰ κάνω ἐξόρυξι ὑδρογονανθράκων; Τί στά κομμάτια μοῦ λένε; Πὼς ὄντως εἶναι ἀντιπαραγωγικοί; Μία σκατοεντολή εἶναι!!! Μία.
   Γιατί πρέπει νὰ συζητῶ μὲ τὴν Ἰταλία γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις; Τί σκατά; Οἱ δικαστές μας πέθαναν;
   Γιατί θὰ πρέπῃ νὰ συζητῶ μὲ τὴν Νορβηγία καὶ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Γαλλία γιὰ τὸν φυσικό μας πλοῦτο; Ποῦ εἶναι οἱ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες; Ἐντός κι ἐκτός;
   Γιατί θὰ πρέπῃ νὰ ἀποδειχθῷ μπαταξής στὶς ἀγορές κι ὄχι νὰ πάω μὲ ὄρθιο τὸ κεφάλι καὶ νὰ ἀξιώσω (ὅπως ὁ Μεταξᾶς) τὸ ξεκαθάρισμα τῶν ὀφειλῶν;
   Γιατί νὰ συζητῶ γιὰ εὐρῶ καὶ δολάρια ὅταν αὐτὸ ποὺ μὲ ἔφτιαξε καὶ μὲ στήριξε τόσους αἰῶνες ἦταν κάτι ἄλλο καὶ λεγόταν δραχμή;
   Γιατί τὰ χρυσορυχεῖα νὰ τὰ ἔχῃ ὁ κάθε ἐργολᾶβος (ποὺ ἐπίσης δὲν σέβεται τὸ περιβᾶλλον καὶ τοὺς ἀνθρώπους του) κι ὄχι ἡ πολιτεία;
   Μπορῶ φίλε μου νὰ σοῦ γράφω γιατί, καί γιατί καὶ γιατί δεκᾶδες… Δὲν γίνεται ἀπό ἐδῶ. Ὅμως τὸ στίγμα νομίζω σοῦ τὸ ἔδωσα. Κρίνε καὶ σκέψου.
   Κι ἐὰν σὲ τελικὴ ἀνάλυσι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ Καζάκης διαθέτει τὴν τελεία πρότασι (ποὺ δὲν πιστεύω) γιατί δὲν συνεργάζεται μὲ ἄλλους πατριῶτες καὶ κυττᾶ νὰ χαράξῃ ἄλλον δρόμο; Ποῦ εἶναι ὁ δικός του πατριωτισμός, ἐφ’ ὅσον κρινόμαστε καὶ γιὰ αὐτό; Γιατί ὅταν εἶδε πὼς μὲ τὸν Μίκη δὲν τραβάει δὲν ἔψαξε νὰ βρῇ ὅλους αὐτοὺς ποὺ πράγματι νοιάζονται; Γιατί περιορίστηκε στοὺς «ἀγανακτισμένους» τῶν ὁποίων ὅμως ἔχουμε πλέον διαπιστώσει τὴν παλαιοκομματική τους δράσι καὶ τὶς νεοταξικές τους καταβολές;
   Ἐὰν εἶναι αὐτό ποὺ πιστεύω, τότε ἀνάχωμα τοῦ ΚΚΕ εἶναι. (Βᾶλε κι ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ μΠΑτΣΟΚ). Καὶ τὰ ἀναχώματα δὲν εἶναι λύσεις. Τὸ γνωρίζεις.
   Τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ κοντά.

 • ΤΑΚΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

  Πὲς με ψωνισμένη, βλαμμένη, πυροβολημένη, ἠλίθια, ἀνόητη, παλαβή…. Ὅ,τι σοῦ βγαίνει. Δὲν μὲ ἐνοχλεῖ διόλου.
  Kανείς δεν λέει κάτι από τα παραπάνω….
  Οἱ πᾶντες εἶναι πολύτιμοι καὶ χρησιμότατοι ὅταν ἔρχονται μὲ γεμάτη ἀπὸ Ἑλλάδα καρδιά.(αυτό εννοώ…το είπες τώρα).
  Μπορεί καί ο Καζάκης να είναι Ελληνόπουλο…γιατί όχι ρε γαμώ το…όλοι προδότες θα είναι..?
  Έψαξα στο δίκτυο κάι βρήκα μιά τοποθετησή του γιά τούς λαθρό…όπου εν ολίγοις γιά να μην κουράζω λέει “δώστε τους χαρτιά να φύγουνε..”
  Επίσης νομίζω ότι τοποθετείται σε αυτά πού γνωρίζει καλύτερα(οικονομικά)
  Τα αυτονόητα παραλείπονται…τι προτάσεις να κάνω..? είμαστε υπό κατοχή,πάει καί τελείωσε…μάλλον εσύ δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα…περαιτέρω ανάλυση είναι στρουθοκαμηλισμός…ΤΩΡΑ πρέπει ο καθένας να δεί τον εαυτό του στον καθρέφτη καί να αποφασίσει η καρδιά του γιά το κάθε τι…σε τι να επιχειρηματολογήσουμε πλεον..? αν μας υποδούλωσαν πολύ η λίγο…?

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τάκη, γίνομαι ἐπιθετικὴ διότι ἔχω θυμώσει πλέον μὲ ὅλους μας. Καὶ μὲ τὸν ἑαυτόν μου.
   Ἐὰν ὁ Καζάκης εἶπε κάτι τέτοιο (ποὺ προσωπικῶς θὰ ἤθελα πάρα πολὺ νὰ τὸ δῶ καὶ νὰ μάθω τὸ πῶς τὸ ἐννοεῖ) μὲ παραπέμπει σὲ Ἑλληνοποιήσεις.
   Ἔχουμε λοιπὸν ὡς ἔθνος, κράτος, πολίτες νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἕνα θέμα.
   Ἀνοικτὰ σύνορα ποὺ μπάζουν καὶ ὅλοι οἱ ἀριστερούληδες μέσῳ τῶν ΜΚΟ νὰ κονομοῦν τὰ ἄντερά τους καὶ τὰ συκώτια τους ἀπὸ τὴν δουλεμπορία.
   Τί ζητοῦν;
   Ἑλληνοποιήσεις. Σὲ τί ἀρνούμαστε ἐμεῖς νὰ ἐνδόσουμε; Στὶς ἑλληνοποιήσεις.
   Γιατί ἀντιδροῦμε; Διότι ὑπάρχει μία συνθήκη τοῦ Σένγκεν ἀπὸ πίσω, ποὺ ὅσους κι ἐὰν ἑλληνοποιήσουμε, ὅσα χαρτιὰ κι ἐὰν τοὺς δόσουμε, ὅσες παρακλήσεις κι ἐὰν κάνουμε, πάλι ἐδῶ θὰ μᾶς τοὺς φέρουν. Τήν γνωρίζεις αὐτὴν τὴν παράμετρο;
   Γιατί νὰ τοὺς ἔχουμε ἐδῶ;;
   Συνωμοσιολογίες ἴσως θὰ πῆς, ἀλλὰ ἐγὼ θὰ ῥωτήσω ἕνα, κι ἐὰν θέλῃς καὶ ξέρῃς, ἀπαντᾶς. Γιατί σχεδὸν πίσω ἀπὸ κάθε ΜΚΟ εἶναι αὐτὸς ὁ καλὸς ἄνθρωπος ποὺ τὶς χρηματοδοτεῖ καὶ λέγεται Σόρος; Καὶ τί σχέσι ἔχει μὲ τὰ Σκόπια;
   Τέλος πάντων. Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ δῶ τὶς δηλώσεις του καὶ νὰ κατανοήσω τὰ κίνητρα. Αὐτὸ τὸ «ἐμεῖς οἱ καλοί» κι «ὅλοι οἱ καλοὶ χωροῦν» ἀφορᾷ συγκεκριμένα πράγματα, πρόσωπα, συνήθειες καὶ καταστάσεις. Ἐδῶ ἔχουμε νὰ λύσουμε τοῦ κόσμου τὰ προβλήματα καὶ καταντήσαμε νὰ ἀσχολούμαστε μὲ κάτι ποὺ δὲν συμμετείχαμε ποτὲ στὴν δημιουργία του.
   Προδότης ὁ λογιστής;
   Δὲν ξέρω. Ὁλίγιστος καὶ ἐλάχιστος σίγουρα.
   Δὲν ἔχει καμμίαν πρότασι παρουσιάσει γιὰ τὸ μετά. Ὅλα τώρα. Παύσις πληρωμῶν, ἐπιστροφή στὴν δραχμή, δανεισμός.
   Ἐὰν ἐγὼ σοῦ ἀπεδείκνυα πὼς μποροῦμε νὰ ζήσουμε δίχως δανεισμό, τότε γιὰ ποιὰν οἰκονομικὰ εὐφυία νὰ συζητήσουμε;
   Τὸν θέλεις πατριώτη; Νὰ τὸν δοῦμε ὡς πατριώτη.
   Ἔχουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε μὲ ἕναν πατριώτη οἰκονομολόγο ποὺ ἀγαπᾶ τὴν πατρίδα του καὶ τὸ σύνολο.
   Θαυμάσια.
   Σὲ ξαναρωτῶ, πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃ ὁ πατριώτης οἰκονομολόγος τὴν διαφορὰ τῶν 4.000.000 ἀνέργων; Θὰ τοὺς κάνῃ μπούμεραγκ καὶ θὰ τοὺς πηγαινοφέρνῃ στὰς Εὐρώπας; Θὰ τοὺς ἀπασχολήσῃ κάπου; Ἢ θὰ τοὺς στείλῃ στὸν τόπο τους;
   Καὶ ποῦ εἶναι ἡ ἀναπτυξιακή του πρότασις;
   Καὶ ἂν τε νὰ δεκτῶ πὼς δὲν ἔχει ἰδέα ἀπὸ ἐθνικὰ θέματα, διότι αὐτὸς οἰκονομολόγος εἶναι.
   Μὲ ποιάν λογικὴ φτιάχνει κόμμα; Μὲ τὴν λογικὴ τοῦ GAP; Διότι κι ὁ GAP ἔφτιαξε κόμμα, πῆρε τὴν ἐξουσία καὶ μετὰ ἀναζητοῦσε ἕναν φὸν Δημητράκη γιὰ ὑπουργὸ οἰκονομικῶν, ἕναν ὑψηλότατο Γερουλᾶνο γιὰ πολιτισμοῦ, ἕναν τσᾶρο γιὰ οἰκονομικῶν καὶ τὸ καλλίτερο, τῆς διακυβερνήσεως τὸ κράτησε γιὰ τὸν ἑαυτόν του.
   Τί εἰδικότητα ἔχει ὁ GAP; Ξέρει κάποιος; Μὲ αὐτὴν τὴν εἰδικότητα μᾶς κυβερνᾶ; Καὶ διεπίστωσες φαντάζομαι πόσο καλὰ τὸ κάνει! Ἔτσι δὲν εἶναι;
   Ἕνας ἀρχηγὸς κόμματος ὅταν κερδίσῃ τὶς ἐκλογές, αὐτομάτως γίνεται καὶ πρωθυπουργός.
   Εἶναι ἱκανὸς κι ἄξιος ὁ λογιστὴς γιὰ κάτι τέτοιο; Μὰ ἤδη στὴν πορεία του ἔχει ἀποδείξει τὴν μονομέρεια. Γιατί νὰ τὸν δῶ ὡς κάποιον ἱκανὸ νὰ πράξῃ ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἐδιδάχθῃ;
   Εἴμαστε ὑπὸ κατοχήν. Καὶ τὸ ἔχουμε ἐπί τέλους ἀντιληφθεῖ. Καὶ ἀποφασίσαμε νὰ ἀντιδράσουμε.
   Τί νομίζεις πὼς θὰ κάνῃ τὸ καθεστῶς ποὺ χάνει τὸν ἔλεγχο; Θὰ κάτσῃ μὲ σταυρωμένα χέρια; Δὲν θὰ πετάξῃ μερικούς δικούς του μέσα στὸ πλῆθος νὰ μᾶς «σώσουν»; Γιατί πιστεύεις πὼς δὲν τὸ ἔχει κάνει ἤδη; Πῶς κατάφεραν καὶ μᾶς κρατοῦσαν τόσους χρόνους σὲ ὕπνο βαθύ; Μὲ τὸ ἦθος τους ἢ μὲ τὶς δύο ἀλήθειες καὶ τὰ δεκάδες ψέμματα;
   Σήμερα συνειδητοποιεῖς πὼς εἶσαι ὑπὸ κατοχήν. Μὰ ἤσουν ὑπὸ κατοχήν καὶ πρὸ ἑνὸς ἔτους καὶ πρὸ δέκα καὶ πρὸ πενήντα. Τί ἄλλαξε καὶ τὸ κατάλαβες; Δὲν σὲ προβληματίζει; Γιατί τώρα κι ὄχι πρίν; Δὲν ἦταν κατοχή ἡ προηγουμένη;
   Ἐὰν ὁ Κολοκοτρώνης εἶχε ἀκούσει τοὺς Μαυρομιχαλαίους, πιστεύεις πὼς θὰ ἔπεφτε ἡ Τριπολιτστά;
   Γιατί χτυπιόταν καὶ τὸ ἔστησε μόνος του; Γιατί ἐπέμενε; ἧταν προδότες οἱ Μαυρομιχαλαῖοι; Σαφῶς καὶ ὄχι. Ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ δοῦν.
   Γιὰ ἐτοῦτο δὲν μπορῶ νὰ τὸν χαρακτηρίσω προδότη. Τοὐλάχιστον ὄχι ὅσο δὲν ἔχω ἀρκετὰ στοιχεῖα.
   Μπορῶ ὅμως νὰ τὸν χαρακτηρίσω Μαυρομιχάλη.
   Θὰ μὲ ῥωτήσῃς γιὰ τὸ ποῦ εἶναι σήμερα ὁ Κολοκοτρώνης ἴσως, καὶ θὰ σοῦ ἀπαντήσω ἐδῶ, κι ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ἅλωσι τῆς νέας Τριπολιτσᾶς.
   Μόνον ὅμως ἐὰν δείξουμε πίστη στὸν ἐρχομό του θὰ τὸν δοῦμε καὶ θὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρειάζεται.

 • Νίκος Τανάλιας

  «Παραμερεῖστε! Φθάνουν οἱ Ἕλληνες! Σᾶς τὸ ξαναλέω μήπως καὶ σταματήσετε τίς βλακεῖες.»

  Μακάρι! Πότε όμως και που;

  Που μπορούμε να βρούμε Έλληνες; Που μπορούμε να βρούμε Ελληνίδες;

  Περιμένουμε με αγωνία. Και ίσως με την ίδια αγωνία περιμένει και ο… Καζάκης. Αλλά και ο κάθε Καζάκης…

  Τα καλά του ΕΠΑΜ, πέρα των χρηματιοικονομικών είναι 2: ή ενωτική του δυναμική και η ημερομηνία λήξεως. Αλλά θα τον φάμε και τον Καζάκη αν γίνει καρεκλοκένταυρος.

  Αν σε κρίσημη στιγμή, π.χ., εκλογές, όλα τα 100+ κινήματα και νές κόμματα ενωθούν σε ένα θεσμό γιά Ελληνίδες και Έλληνες, τότε καλώς. Τότε κάτι θα γίνει καλό και σωστό γιά τον ελληνικό μας κόσμο.

  Όποιο όμως κίνημα ή νέο κόμμα παραμείνει μόνο του να διεκδικεί καρέκλα, τότε θα ξέρουμε τους βαλτούς προδότες της διάσπασης του ελληνκού μας κόσμου. Όποιος μένει εκτός είναι ο υποστηρικτής του νυν σαθρού πολιτικού συστήματος της θεοκρατικής, δεσποτικής, δυναστικής κομματοκρατίας, που καταδυναστεύει την ελληνική σπηλιά μας εδώ και 190 χρόνια.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Συμφωνῶ Νίκο. Μόνον ποὺ ἐδῶ ἔχουμε δύο παραμέτρους ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε.
   Ἡ πρώτη ἀφορᾷ στὴν προσπάθεια τοῦ καθεστῶτος νὰ μὴν χάσῃ τὸν ἔλεγχο. Θὰ κάνῃ τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ κρατήσῃ τὰ ἡνία.
   Ἡ δευτέρα ἀφορᾷ στὴν δική μας ἀγαθότητα. Ἐξακολουθοῦμε, παρ’ ὅλους τοὺς αἰῶνες, νὰ ζοῦμε ὡς ἀγαθοί. Βέβαία, σήμερα ὁ ἀγαθὸς εἶναι καὶ μαλάκας διότι τὸ ἄδικον ἔχει ἐπικρατήσει πρὸ πολλοῦ.
   Μὰ ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι τὸ ζητούμενον.
   Τὸ ἄδικον ἐπεκράτησε, ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ χαρακτηρίσουμε τοὺς πᾶντες ὡς προδότες, ἀπὸ ὁλιγίστους καὶ ἀνικάνους, μονομερεῖς καὶ ἀδυνάμους νὰ πράξουν τὰ δέοντα.
   (Ὅπου δέοντα βλέπε τὰ δίκαια καὶ ἠθικά. )
   Ἐὰν λοιπὸν δεκτῶ πὼς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ πέρασαν ἦταν κατώτεροι τῶν περιστάσεων, τότε νομίζω πὼς ἔχουμε ἕτοιμη τὴν ἀπάντησι.
   Συσσωρευτικά, ἡ κάθε μικρὴ ἀνικανότης ἔφερε αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ βιώνουμε σήμερα.
   Γιὰ νὰ ἀλλάξῃ αὐτό, ὀφείλουμε νὰ βροῦμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ σταθοῦν στὸ ὗψος τῶν ἀπαιτήσεων ποὺ τίθονται.
   Ὁ λογιστής εἶναι λογιστής. Ὄχι ἡγέτης.
   Ὁ λογιστής δὲν ἔχει προτάσεις γιὰ τὴν ἀναδόμησι. Μόνον γιὰ τὸ γκρέμισμα.
   Ὁ λογιστὴς δὲν ἔχει τὴν θέλησι καὶ τὸ ἐνδιαφέρον νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸ ἀριστερό του παρελθόν.
   Ἐμεῖς ὅμως χρειαζόμαστε κάθε Ἕλληνα ποὺ δὲν φέρνει μαζί του τίς κομματικές του ταὐτότητες καὶ τὶς κομματικές του καταβολές.
   Ἐὰν ἔλθουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔτσι, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς ὅλα αὐτομάτως θὰ λυθοῦν.
   Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσι μὲ παραπέμπουν σὲ στημένα παιχνίδια μὲ προκαθορισμένο νικητή.

 • Καρανίκας Χρήστος

  Καλὴ ἡ συζήτηση αὐτή, ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ προσαρμοσθοῦμε στὴ σημερινὴ διεθνῆ πραγμάτικότητα καὶ νὰ μὴν μένουμε προσηλωμένοι στὶς παλαιὲς ἰδεολογικὲς κατατάξεις. Ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι γεγονός, ὄχι ὅμως ὡς κυριαρχία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν παγκοσμίως, ἀλλὰ ὡς ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς καὶ ἀδυναμία ἐπιστροφῆς στὶς μικρὲς ἀγορές, ἤτοι στὸν προστατευτισμό. Αὐτὰ γιὰ τὰ περὶ ἐπιστροφῆς στὴ δραχμὴ καὶ γιὰ μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς, τὰ ὁποῖα πρεσβεύει καὶ ἡ τρόικα. Τελείωσε αὐτὴ ἡ έποχὴ καὶ τὸ ἀπέδειξαν μὲ τὸ αισθητήριό τους οἱ Ἀγανακτισμένοι, ὅταν δὲν ἀνταποκρίνονταν στὰ σχετικὰ συνθήματα. Ἀναγκαστικὰ οἱ μικρὲς χῶρες έντάσσονται σὲ εύρύτερα σύνολα, ὁπότε τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ προάσπιση τῶν συμφερόντων τους ἐντὸς αὐτῶν τῶν συνόλων, τῆς ἑνιαίας Εὐρώπης δηλαδή, καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῶν πλεονεκτημάτων τους, εἴτε τῶν δυναμικῶν τους κλάδων τῆς οἰκονομίας, διαφορετικὰ ἐκπίπτουμε στὶς ἀντιδικίες τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς καὶ γινόμαστε δοῦλοι. Ἐμεῖς ἐν όλίγοις μὲ τὸ Μνημόνιο, πρῶτο καὶ δεύτερο, κάναμε τρία πράγματα: Πρῶτον παραδοθήκαμε γυμνοὶ στοὺς Ἀτλαντιστὲς θεωρητικοὺς οἰ ὁποῖοι ἦρθαν ὡς προφέσσορες στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἔχουν ἀποτύχει στὴν Ἀμερικὴ παταγωδῶς. Δεύτερον, ἀγνοήσαμε παντελῶς τὴν ἐλληνικὴ πραγματικότητα, ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση, κι άσχοληθήκαμε ἐπὶ ὀκτάμηνο μὲ τὴν εξύβριση τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ τὴν δυσφήμιση τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας, ἀλλά, “ἂν δὲν παινέψεις τὸ σπίτι σου πέφτει καὶ σὲ πλακώνει”. Τρίτον, φερθήκαμε προκλητικὰ άντίθετα πρὸς τὴν διεθνῆ συγκυρία, ὅπως ὅταν ἀρνηθήκαμε τὸν δανεισμὸ ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ μείναμε προσδεδεμένοι στοὺς Ἀμερικανοεβραίους κερδοσκόπους τραπεζίτες. Ἀλλὰ ἠ Ἀμερικὴ δανείζεται συνεχῶς ἀπ’ τὴν Κίνα, ἐνῶ πρόσφατα ἐπιβεβαιώνονται οἰ πληροφορίες καὶ γιὰ τὶς προσφορὲς δανεισμοῦ μας ἀπ’ τὴν Ρωσία.
  Αὐτὰ τὰ λίγα,

  Χρήστος

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Σωστὰ ὅσα γράφεις Χρῆστε.
   Ὑπάρχουν ὅμως ἀκόμη μερικὰ ζητήματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν.
   Μέσα στὸ κείμενον ἀναφέρω τὴν ἀδιαφορία ἀπάντων γιὰ τὴν παιδεία.
   Προσωπικῶς κλαίω μὲ τὴν κατάντια της. Κλαίω μὲ τὴν καταστροφὴ ποὺ συντελεῖ. Κλαίω μὲ τὰ φρικτά της ἀποτελέσματα.
   Γιατί ἔπρεπε νὰ φθάσουμε σὲ τόσο χαμηλὰ οἰκονομικὰ ἐπίπεδα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς κάτι δὲν πάει καλά; Μόνον ἡ πείνα μᾶς τρομάζει; Τὸ ὅ,τι εἴμαστε σκλᾶβοι πνευματικῶς, ὑποχείρια, κατευθυνόμενοι γιατί δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ;
   Γιατί νὰ στέλνω ἕνα ὑγιὲς παιδί στὸ σχολεῖο καὶ νὰ μοῦ τὸ ἐπιστρέφουν φυτό;

   Ἕνα ἄλλο ζήτημα ποὺ θίγω εἶναι ὁ φυσικός μας πλοῦτος. Γιατί τόσες δεκαετίες δὲν ἀναφέρεται οὐδεῖς σὲ αὐτόν; Ἀπὸ ἐποχῆς Τρικούπη γνωρίζουν γιὰ τὰ πετρέλαια. Ποῦ εἶναι; Θέλεις νὰ σοῦ πῶ; Οὐδεῖς θέλησε νὰ ἀποκτήσουμε αὐτονομία. Μὲ προεξάρχοντες τοὺς κυβερνῶντες μας. Χαρακτήρισέ τους ὅπως θέλεις. ἠ οὐσία παραμένει. Εἴμαστε ἔτσι διότι κάποιοι ἐπὶ αἰῶνες μᾶς θέλουν ἔτσι. Κι αὐτὸ ξεκινᾶ ἀπὸ τὶς δικές μας κερκόπορτες. Τοὺς Ἐφιᾶλτες μας. Ἁπλῶς οἱ Ἐφιᾶλτες παιρνοῦν ζάχαρι κι ἐμεῖς πληρώνουμε πάντα τὴν νύφη.

   Τέλος, διότι μᾶς ἔμεινε τὸ κατάλοιπο, δὲν τὸ ἀποφεύγουμε, ἔχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα αὐτοεκτιμήσεως. Ξέρουμε τί ἔπραξαν κάποιοι πρόγονοί μας. Ξέρουμε πὼς παρά τὶς σφαγές ὑπάρχουμε καὶ εἴμαστε ἀναγνωρίσιμοι. Τί εἶναι αὐτό ποὺ μᾶς κάνει ὅμως νὰ μὴν μποροῦμε νὰ διεκδικήσουμε τὰ καλλίτερα γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας καὶ γιὰ τὸν πλανήτη; Δυστυχῶς ἐμεῖς.
   Μέσα ἀπὸ τὸ σκύψιμο αἰώνων, τὴν ἀθλία διακυβέρνησι καὶ τοὺς τόσους πουλημένους χάσαμε τὸ πολυτιμότερον ὅλων. Τὴν αὐτοπεποίθησι. Κι αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἐπαναδομήσουμε.
   Ἐὰν ξανασυναντήσουμε τοὺς χαμένους μας ἑαυτούς, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς ὑπάρχουν οἱ τρόποι ταχύτατα, ὄχι στὶς ἀγορὲς ἀπλῶς νὰ βγοῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ «κυβερνήσουμε» τὸν πλανήτη. (Σὲ οἰκονομικὸν ἐπίπεδον ἀναφέρομαι.)
   Φιλονόη

 • Νικόλαος

  Βρὲ καλῶς το τὸ παιδί, καλῶς τὸ παλληκάρι!… Ἔσκασε μύτη κι ἄς ἄργησε λιγάκι, ἀγαπητὴ Φιλονόη. Νὰ ἁγιάσῃ τὸ στόμα σου καὶ ἡ γραφίδα σου διότι ὅλα ὅσα ἔγραψες ἐδῶ εἶναι ἡ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ἄνευ ὑπεβολῶν ἤ περιττολογίας. Τὰ συγχαρητήριά μου. Πρόκειται περὶ σπουδαίου καὶ γνησίου ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ λόγου. Καὶ ξαίρεις κάτι; ὅταν βλέπω μὲ τὰ μάτια τοῦ νοῦ τὸ ἀλλοπρόσαλον αὐτὸ τσίρκο τὸ ὁποῖον μὲ τόσην γλαφυρότητα περιγράφεις, κάπου εἰς τὸ βάθος βλέπω νὰ διακρίνεται ἀχνὰ τὸ πρόσωπον τοῦ Ἀχασβήρου νὰ γελᾶ εἰρωνικῶς. Σύμπαν τὸ ἀχαρακτήριστον τοῦτο πλῆθος τὸ ὁποῖον οὐδεμίαν διάθεσιν αὐτογνωσίας ἔχει οὔτε ἐπιθυμίαν ἀλλαγῆς ἐπὶ τὰ βελτίῳ κρύπτει τὰς ἐνοχάς του ὄπισθεν μιᾶς λέξεως ἄνευ οὐσίας, καινῆς περιεχομένου ἐν προκειμένω, τὴν λέξιν ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ ἡ ὁποῖα εἶναι βεβαίως τὸ σύμπτωμα καὶ ὄχι ἡ βαρυτάτη νόσος. Σκέπτονται δηλαδὴ νὰ σταματήσουν τὸν βῆχα καὶ τὸν ρινικὸν κατάρουν ἀντὶ νὰ σκεφθοῦν πῶς θὰ θεραπευθοῦν ἀπὸ τὴν πνευμονίαν. Ἡ νόσος ὑπάρχει, μέρος δὲ τῆς νόσου εἶναι καὶ οἱ διάφοροι Καζάκιδες. Ἄφες αὐτοῖς, φιλτάτη, οὐ γὰρ ἴσασιν τὶ λέγουσι, τὶ ποιοῦσι καὶ ποῦ βαδίζωσι. Τὴν πατρίδα θὰ τὴν ἀναστήσωμεν καὶ χωρὶς αὐτούς. Τέλος συνιστῶ ἐνθέρμως εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους νὰ ἀσχοληθοῦν, νὰ μελετήσουν τὸ ἔργον τοῦ μεγάλου αὐτοῦ διδασκάλου τοῦ Ἀριστιφάνους, ‘Ἱππῆς’, καὶ δὴ ἐκ τοῦ πρωτοτύπου. Εἶναι ἐπίκαιρον, διδάσκει καὶ δίδει λύσεις.
  Ἄ, νὰ μὴ λησμονήσω νὰ ὑπενθυμήσω εἰς τοὺς φίλους κ. Γαλάνην καὶ κ. Τριάρχην ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ ἐρωτηματικοῦ εἰναι αὑτὸ (;) καὶ ὄχι αὐτὴ ἡ ἀκαλαίσθητος ἀνάποδη λαβὴ γκλίτσας.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τὸ πρόβλημά μας ἀγαπητὲ Νικόλαε εἶναι ἡ ἀδυναμία μας νὰ δοῦμε τοὺς ἄλλους δρόμους καὶ ἡ ἀνάγκη (ποὺ μᾶς ἐπέβαλλαν) νὰ παραμένουμε ἀπαθεῖς κι ἀδιάφοροι γιὰ τὰ πολίτικά. Δὲν ἀντέχουμε στὴν συνευθύνη, στὴν συναπόφασι, στὴν αὐτοδιαχείρισι, διότι ἔτσι μᾶς εἶπαν.
   Καὶ θὰ τὸ δεκτῶ, ὑπὸ ἕναν καὶ μόνον ὅρον. Νὰ ἔχουμε μεταθέσει τὶς δικές μας εὐθύνες σὲ ἱκανοὺς καὶ ἀξίους. Κι ὄχι σὲ ῥεντίκολα τῆς κοινωνίας.

 • cheap bedding collections

  Absolutely worth to bookmark this article. Lots of important information we can get in this web page. Superb!

 • egersis

  Εξαιρετικό κείμενο. Θαρρώ όμως πως κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ο Καζάκης και ο κάθε Καζάκης μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι εκπροσωπεί τον Ελληνικό Λαό που κατεβαίνει στις πλατείες και που αποκαλείται κοινώς ”Αγανακτισμένοι”, λανθασμένα κατ’ εμέ. Αλλά οι Έλληνες που κατεβαίνουν στις πλατείες δε γουστάρουν κανένα τύπο σαν το Καζάκη να μιλάει εξ ονόματός τους. Κι αν πονηρά ο Καζάκης θέλει να λογαριάζεται ως τέτοιος λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Συμφωνῶ μὲ τὴν παρατήρησι.
   Μὴν ξεχνᾶς ὅμως τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια κάποιων νὰ καπελώσουν καὶ νὰ κατευθύνουν.
   Αὐτὸ δὲν κάνει τοὺς Ἕλληνες ποὺ ξυπνοῦν ὑποχείρια.
   Ἀλλὰ εὐάλωτους.
   Θὰ τὸ ξανασυζητήσουμε ὅμως.
   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο.

 • Λίγο Πατρίδα καὶ λίγο βόλεμα. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  […] (Χρησιμοποίησα ὡς τίτλο μίαν φράσι ἀπὸ τὸ κείμενον-ἀφιέρωμα στὸν λογιστὴ Καζάκη. ) […]

 • egersis

  Γράφεις αγαπητή Φιλονόη
  ”Γιατί ἔπρεπε νὰ φθάσουμε σὲ τόσο χαμηλὰ οἰκονομικὰ ἐπίπεδα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς κάτι δὲν πάει καλά; Μόνον ἡ πείνα μᾶς τρομάζει; Τὸ ὅ,τι εἴμαστε σκλᾶβοι πνευματικῶς, ὑποχείρια, κατευθυνόμενοι γιατί δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ;”

  Η απάντηση είναι δυστηχώς ΝΑΙ
  Αλλά αυτό σε καμιά περιπτωση δεν θα πρέπει να μας απογοητεύει. Αντίθετα είναι κάτι που πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Σοβαρός παράγοντας σε κάθε επαναστάση ήταν, είναι και θα είναι η οικονομική καχεξία του λαού. Είτε μας αρέσει λοιπόν είτε δεν μας αρέσει (κι εμένα δεν μου αρέσει) δεν έχουμε παρά να το δεχτούμε και να πορευτούμε με βάση αυτό προσπαθώντας βεβαίως να το ανατρέψουμε παρότι κάτι τέτοιο είναι εντελώς ουτοπικό. Ιδού λοιπόν η ευκαιρία. Πως θα πείσουμε τον Έλληνα που αντιδρά πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δική του τσέπη αλλά ευρύτερο ζήτημα παρακμής του αξιακού κώδικα της κοινωνίας; Πως το φτιαχτό από τους διεθνείς τοκογλύφους χρέος συνδέεται άμεσα με το Αιγαίο και τη Θράκη, τους Πομάκους και την απαιδεία μας. Πως το ζήτημα της ανεργίας και της πτώσης των μισθών συνδέεται άμεσα με την λαθρομετανάστευση. Ιδού το καθήκον μας.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Εἶναι ἁπλό καὶ περίπλοκο.
   Ἀναρωτιέμαι σοβαρά γιὰ τὸ ἐὰν ἔχουν ὅλοι τὴν δυνατότητα κατανοήσεως, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα.
   Τὸ πρόβλημα παραμένει στὴν δική μας συνειδητοποίησι καὶ ἀπόφασι.
   Ἡ συνειδητοποίησις ἀφορᾷ στὴν δύναμι.
   Ἡ ἀπόφασις ἀφορᾷ στὴν κινητοποίησι.
   Πάντως δροῦν παραλλήλως μέσα μας.

 • Πωγωνάτος

  Το “πρόβλημα” με τον κ. Καζάκη ειναι οτι δεν φαίνεται να τον απασχολεί καθόλου ο θρησκευτικός και εθνικός αποχρωματισμό της χώρας.Πέρα βρέχει.
  Δεν ειναι ειναι ολα οικονομικά τα θέματα.Για τα θέματα της οικονομίας έχει αρκετές θέσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.Τον θεωρώ έντιμο και ειλικρινή.Αλλα δεν με εμπνέουν οι θέσεις του.Για το μείζον θέμα των εισβολέων λαθρομετανάστων ουτε λέξη.Θα φύγουν λέει μόνοι τους λόγω της κρίσης.Δεν βλέπει την εγκληματικότητα και την πόλη που ειναι απροσπέλαστη σε πολλά σημεία λόγω των ξένων.Πέραν του οικονομικού κόστους που έχει η λαθρομετανάστευση για την Ελλάδα. Θέλουμε εθνικό,ελληνικό ,δημοκρατικό κράτος.Αυτό ειναι ο πυρήνας της αντίστασης στήν παγκοσμιοποίηση.
  Αγαπητή Φιλονόνη θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω στο
  ” Ναί, ἡ Μικρὰ Ἀσία, ἡ Νότιος Ἰταλία, ὁ Πόντος πάντα ἦταν Γῆ Ἑλληνική.”
  οτι και η Βόρειος Ήπειρος που απευλευθερώσαμε με αiμα 3 φορές και την “χάρησαν” στους ασιάτες απο τον καύκασο.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἀγαπητὲ Πωγωνᾶτε.
   Συμφωνῶ γιὰ τὸ συμπλήρωμα ποὺ παρέθεσες, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνω πὼς δὲν εἶναι τῆς παρούσης.
   Τὸ δίκαιον, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ ἐπικρατήσῃ. Τὸ δίκαιον περιλαμβάνει τὴν ἀπόδοσι τῶν ἴσων καὶ τῶν νομίμων. Ἀλλὰ ἡ ἀνάλυσις θὰ γίνῃ στὸ μέλλον. Προσωρινῶς τσακιζόμαστε νὰ σώσουμε τὸ σπίτι μας, διότι σὲ λίγο θὰ εἴμαστε ἄστεγοι.
   Στὶς παρατηρήσεις σου γιὰ τὸν Καζάκη, θὰ συμπληρώσω τὴν θέσι καὶ τὶς κινήσεις Μεταξᾶ. Ἀλλὰ ὁ Μεταξᾶς διέθετε κάτι ποὺ δύσκολα γίνεται κατανοητόν σήμερα. Διέθετε ἐθνικὴ συνείδησι. (Ὑπάρχουν σημεῖα στὴν μεταξικὴ δράσι ποὺ διαφωνῶ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μὲ κάνει νὰ μὴν μπορῶ νὰ ἀναγνωρίσω τὰ καλά του.) Συνεπῶς, ἐὰν εἴχαμε ἐθνικὴ ταὐτότητα καὶ συνείδησι, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς δὲν θὰ εἴχαμε φθάσει σὲ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον.
   Τέλος,. Γιὰ τὶς θρησκεῖες.
   Διαφωνῶ μὲ τὴν σχέσι κράτους ἐκκλησίας.
   Ἡ ἐκκλησία (προσωπικὴ κοσμοθέασις) εἶναι μία αὐστηρῶς προσωπικὴ ὑπόθεσις (προσωπικὸ δεδομένον) ποὺ ὀφείλουμε νὰ σεβόμαστε, νὰ προασπίζουμε ἀλλὰ νὰ μὴν ἐμπλέκουμε στὰ τῆς πολιτείας. Διότι πάλι μπαίνουν φίλτρα.
   Γιατί νὰ μὴν θεωρήσω ἐπίσης τὸν ἰσλαμισμὸ κεντρική θρησκεία; Ἀπορρίπτω τοὺς Πομάκους; Μὰ ὑπάρχουν.
   Γιατί νὰ μὴν θεωρήσω τὸν 12θεϊσμό κεντρικὴ θρησκεία; Δὲν ἔχει τὶς καταβολὲς καὶ τὰ «κληρονομικὰ δικαιώματα»; Ὅμως κι ἐκεῖ μπαίνουν φίλτρα καὶ τὰ ἀπορρίπτω.
   Γιατὶ ὁ ἄθεος (ποὺ ὑφίσταται) νὰ ἀγνοεῖται;
   Προσωπικῶς θεωρῶ πὼς πρέπει νὰ ξεκολλήσῃ τὸ κράτος ἀπὸ τὴν προσωπικὴ θεώρησι. Ὅσο μικρὰ κι ἐὰν εἶναι τὰ ποσοστὰ κάθε ἄλλης ὁμάδος, πλὴν τῆς ἐπικρατούσης, ὅταν ἀγνοεῖται, συντελεῖται ἀδικία εἰς βάρος της. Συνεπῶς κράτος θρησκεία πρέπει νὰ εἶναι δύο ἐν τελῶς ἀνεξάρτητοι «μηχανισμοί» δίχως ἐμπλοκὲς κι ἀλληλοεξαρτήσεις. (Βλέπε καὶ Ἱερόδουλο σήμερα. Ποῦ ἀκριβῶς ἔχει ἐπιδείξει ἐθνική συνείδησι;)

 • Νίκος Τανάλιας

  Ελληνικές απόψεις;

  ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΧΙ ΑΠO ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ… πρέπει να αρχίσει ο «αγανακτισμένος» ρωμιός
  http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=2243

  ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ G THΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  http://www.hellasontheweb.org/2009-05-25-15-24-30/greece-politics/977-2010-12-15-18-43-54

 • Καρανίκας Χρήστος

  Ἔχεις δίκαιο γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, ἀλλὰ ἐγὼ ἀναφέρθηκα μόνο στὸ τρέχον θέμα τῆς οἰκονομικῆς χρεωκοπίας, χωρὶς νὰ ἀγνοῶ τὰ ὐπόλοιπα, διότι ἡ προπαγάνδα γιὰ ἐπιστροφὴ στὴ δραχμὴ δὲν ἔχει καμμία βάση καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἀκόμη χειρότερες καταστάσεις… Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα λίγα λόγια μόνο, ἂν καὶ συμμερίζομαι τὸν πόνο σου, εἶναι καὶ δικός μου, ἀλλὰ ἴσως ὅτι έκφράζεται δημοσίᾳ διαφορετικά. Ἡ ἀπαξίωση τῆς παιδείας μας, μὲ πρῶτο βῆμα τὴν ἰσοπέδωση τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἄρχισε πρὸ τριακονταετίας, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ μὲ μεταμεσονύκτιο τροπολογία. Τότε ἀντέδρασε μόνο ἡ “Καθημερινή”, ἐπὶ Ἑλένης Βλάχου, μὲ τὴν ἔρευνα, “Τί ἑλληνικὰ μιλᾶμε”, κι ἦταν ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἡ αἰτία γιὰ τὴν ἀπαξίωσή της. Ἡ ἀποκορύφση ἦταν ἡ ὑπόθεση τοῦ βιβλίου τῆς ἱστορίας, μὲ τὶς γνωστὲς πολιτικὲς προεκτάσεις της καὶ ἄλλα πολλά. Ὁ φυσικός μας πλοῦτος εἶναι πολύς, ἀλλὰ δὲν μᾶς βοηθάει στὴ σημερινὴ κρίση, διότι χρειαζόμαστε τὴν ἀξιοποίηση τῶν ζωντανῶν δυναμικῶν μας κλάδων, κι αύτοὶ εἶναι λίγοι, ἀλλὰ ἐπαρκεῖς γιὰ μιὰ μικρὴ χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα. Αὐτοὶ εἶναι συνοπτικά, ἡ ναυτιλία μας, ἡ παραγωγὴ λογισμικοῦ, ὁ τουρισμὸς καὶ ή ἀξιοποίηση τῶν σχέσεών μας μὲ τοὺς Ἀναδυομένους -ἦταν στρατηγικῆς σημασίας οἰ σχέσεις μὲ Κίνα καὶ Ρωσία ἐπί Κώστα Καραμανλῆ-, διότι φέρουν άμεσα ἀποτελέσματα, τὰ ὀποῖα ἔχουμε ἀνάγκη. Φυσικὰ ἀκολουθοῦν καὶ τὰ ὐπόλοιπα, ἀπλᾶ εἶναι θέμα προγραμματισμοῦ.

  Χρῆστος

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ ἦταν τὸ κερασάκι στὴν τούρτα.
   Ἡ ἀ-παιδεία μας ξεκινᾶ ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες πρίν.
   Ὅσο γιὰ τοὺς οἰκονομικοὺς πυλῶνες ποὺ ἀναφέρεις, συμφωνῶ. Πρέπει νὰ εἶναι οἱ βάσεις μας.
   Τώρα, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, ἔχω ἀρχίσει καὶ πιστεύω πὼς δὲν θὰ τὸ ἀποφύγουμε τελικῶς. Ὄχι γιατὲ δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι δρόμοι, ἀλλὰ διότι ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα καταρρέει. Ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ βουλιάξουμε, πρέπει νὰ «ἀνακαλύψουμε» ἄλλους δρόμους.

 • agitatoras

  @Τάκης Γαλάνης……αλλά γιατί δηλητήριο γιά αυτόν τον άνθρωπο …..ντροπή…όλοι πράκτορες είμαστε τότε…ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ βέβαια…πού ξέρουμε ποιός σας πληρώνει…αν σας πληρώνει….δεν ξέρουμε…ούτε μπορούμε να μάθουμε…δεν βγαίνουμε όμως να συκοφαντούμε τόσο επαίσχυντα τούς ανθρώπους , δηλαδή είναι ωφελιμότερον γιά τον λαό να μην μιλάει ο κάθε Καζάκης. 1) Ο ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ “ΣΩΤΗΡΑΣ” ΚΑΖΑΚΗΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ. ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΒΑΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 2) ΠΟΛΥ ΕΠΙΜΟΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 3) ΣΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΙΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ , ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝ; ΤΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΑ ΕΧΕΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ; ΚΑΙ 4) ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ : υποκλίσεις σε αυτόκλητες αυθεντίες, αυτοδιορισμένους ηγέτες, παράγοντες και αφανείς ή εμφανείς κομματικούς μηχανισμούς.ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ; (http://dimitriskazakis.blogspot.com/2011/07/i.html)

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἕνας λογιστής, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι ὁ καλλίτερος στὸ εἶδος του, παραμένει λογιστής.
   Στὸ θέμα τῆς παιδείας εἶναι ἀνίκανος καὶ ἀνύπαρκτος.
   Ἐὰν κρίνω ἀπὸ τὴν καταχώρησι στὴν σελίδα του ποὺ διαβάζω: «Χαιρετισμος και απο τον Πατερ Ηλια…» ἀντιλαμβάνομαι τὴν πνευματική του πενία. Αὐτὸς θὰ σώσῃ τὴν Ἑλλάδα ποὺ μᾶς γράφει τὸν πάτερ; Δὲν γνωρίζει τὴν Αἰτιατική; Κι ἐὰν δὲν γνωρίζῃ τὴν Αἰτιατική, τότε μὲ τί νόησι κι ἀντίληψι θὰ φτιάξῃ τὴν Πολιτεία ποὺ τάχα μου ἐπιθυμεῖ νὰ φτιάξῃ;
   Πολιτεία δίχως παιδεία, εἶναι ἀνύπαρκτος πολιτεία. Εἶναι κέντρο δούλων καὶ ἐλεγχομένων. Ὅμως δὲν ὑπάρχει οὐδεῖς ἐκ τοῦ ὑπάρχοντος συστήματος ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ παλέψῃ μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ μᾶς τὴν καταργήσῃ, παραδίδοντας τὴν διαμόρφωσι τῶν δρόμων στοὺς ἀμορφώτους καὶ στοὺς ἀνικάνους.
   Ἐὰν λοιπὸν ὁ λογιστὴς θέλῃ νὰ φτιάξῃ πολιτεία, σίγουρα δὲν τὴν θέλει μὲ πολῖτες. Διότι οἱ πολῖτες διαθέτουν κρίσι, γνώσι, θέσι καὶ καταρρίπτουν τὴν βλακεία.
   Τέλος, σὲ ὅσα παραθέτεις συμφωνῶ. Ὅμως δυστυχῶς, κάποιοι βλέπουν μόνον τὸ δένδρο κι ὄχι τὸ δᾶσος.
   (Φαντάζομαι πὼς τώρα θὰ διορθωθῇ ὁ σχολιασμὸς τῆς φωτογραφίας τοῦ «Χαιρετισμος και απο τον Πατερ Ηλια…»… Ἀναμένουμε!)

 • Τάκης Γαλάνης

  Πάει…μας τελείωσε καί ο Καζάκης…πριν ακόμα…”ανθίσει”…γελάω γιατί είναι χαρακτηριστικό τού λαού μας…τα πάντα αμφισβητούνται ακόμα καί εν τη γενέσει …από την άλλη πλευρά όμως είμαστε επαρκώς μειοδότες γιά να έχουμε στην εξουσία τόσα χρόνια αυτά τα άτομα…βολεψάκηδες καί προσωπολάτρες…δούλοι ενός αρχηγικού απωθημένου…π.χ ας πάει κάποιος σε έναν Νορβηγό καί να τού πεί ότι τού κόβει την σύνταξη χωρίς επαρκή δικαιολογία….ούτε πού θα τολμήσει να το αναφέρει…γιατι..? γιατί εκεί λειτουργεί έστω αυτή η αστική δημοκρατία…τίποτα..δεν έχουμε δικαίωμα να ομιλούμε γιά τίποτα…εδώ μας έκοψαν την λαλιά με τον βιασμό της γλώσσας μας(βερυβάκης-μονοτονικό) καί λοιπόν..? πέρα βρέχει…πού θα έπρεπε να γυρίσει το σύμπαν ανάποδα…είδατε κανέναν δάσκαλο να βγεί να πεί ότι εγώ π.χ δεν ΔΙΔΑΣΚΩ με ευνουχισμένη γλώσσα,διότι το εργαλείο δεν είναι επαρκές ? αυτοί είμαστε εν γένει…δεν ομιλούμε γιά εξαιρέσεις..ούτε μπορούμε να διαχωρίσομεν την θέση μας πλήρως από το κοινό βίωμα , εν είδει αριστοκρατίας τού πνεύματος, κινδυνεύοντας να πέσουμε στό χαντάκι τού αυτοδοξασμού.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Μὰ πρέπει νὰ ἀποδομήσουμε γιὰ νὰ κτίσουμε. Δὲν γίνεται νὰ κτίσουμε μὲ τὰ ῥημάδια. Ῥημάδι θὰ φτιάξουμε.
   Ἐὰν ἐσὺ τὸ βλέπῃς ὡς μειοδοσία, νομίζω πὼς πλανᾶσαι.
   Γιατί νὰ συμβιβαστῶ μὲ κάτι λιγότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ χρειάζομαι; Γιατί πάλι νὰ πέσω στὰ λιγότερα ἀπὸ ὅσα δικαιοῦμαι καὶ ἀξίζω;

 • Giorgos_T

  Αγαπητή Φιλονόη,

  Ονομάζομαι Γιώργος Θωμαϊδης. Είμαι ένα από τα πολλά νεαρότερα μέλη της Προσωρινής Πολιτικής Επιτροπής του ΕΠΑΜ, η οποία εκλέχθηκε τελείως άμεσα και δημοκρατικά κατά την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη.

  Αυτή είναι η σελίδα μου στο Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=1071257292

  Δεν γνωρίζω το πραγματικό σου όνομα, αλλά οφείλω να σου δώσω μια εξήγηση, διότι πιθανώς δεν ήσουν στην Αργυρούπολη, στην ιδρυτική συνδιάσκεψη του ΕΠΑΜ. Επειδή ο Δ. Καζάκης απαντά σε δικές μου ερωτήσεις για κάποια ζητήματα στο βιντεάκι που παραθέτω και εξηγεί και την άποψή του για το ποιος είναι Έλληνας, θεωρώ καθήκον μου να σου διευκρινίσω κάποια πράγματα.

  Καταρχήν, θεωρώντας πως η πατρίδα μας, η Ελλάδα για την οποία με τόση θέρμη γράφεις και μάλιστα με το αληθινό μας αλφάβητο, έχει υποστεί πάρα πολλά από την κρυψίνοια και τη συκοφαντία, που συνοδεύουν τόσο συχνά την ανωνυμία, σου γράφω με το αληθινό μου όνομα.

  Σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, στην ιδρυτική διάσκεψη, ο Δ. Καζάκης ήταν ξεκάθαρος: Έλληνας είναι όποιος έχει επενδύσει τη μοίρα του στην Ελλάδα. Επενδύω τη μοίρα μου σε ένα τόπο, σημαίνει προφανώς ένα πράγμα: Ότι δε θα την κοπανήσω στον πρώτο κίνδυνο (όπως κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί που λιποτάκτησαν ή έμειναν αστράτευτοι ή όπως κάποιοι “πατριώτες” που δεν υπηρέτησαν ποτέ). Ότι θα αγωνιστώ για αυτήν -έμπρακτα- όπως όλα τα μέλη του Κινήματος: Με κίνδυνο της ίδιας μου της κοινωνικής και φυσικής ζωής**.

  Εξηγεί δε κατόπιν ο Δ.Καζάκης, ότι εφόσον ένας τέτοιος άνθρωπος έχει επενδύσει (με αυτόν τον βαθύ και ουσιαστικό τρόπο) το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του (τα οποία επηρεάζει θετικά η οικογένεια) στην Ελλάδα τότε είναι Ελλήνας.

  Νομίζω πως τόσο βαθύ, ουσιαστικά δηλωτικό, εκλεκτό και πλήρες κριτήριο ελληνικότητας δεν έχει θέσει κανένας άλλος Έλληνας αναλυτής.

  Ελπίζω να βοήθησα στην άρση των αμφιβολιών σου.

  Σε παρακαλώ να αναδημοσιεύσεις το σχόλιο μου και ως άρθρο στις σελίδες σου, ως απάντηση στο δικό σου άρθρο για τον Δημήτρη Καζάκη.

  Σου το αποστέλλω και ηλεκτρονικά, ώστε να υπάρχει η μαρτυρία της επικοινωνίας μας.

  Για κάθε άλλη επικοινωνία: giorgosthomaidis@hotmail.com

  * http://www.youtube.com/watch?v=QpRCGNP4Ik4&feature=channel_video_title στο 09.28+

  ** http://www.youtube.com/watch?v=QpRCGNP4Ik4&feature=channel_video_title στο 08.03+

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Νομίζω σὲ κάλυψαν οἱ προηγούμενοι φίλοι. Δυστυχῶς, δὲν ἐμπνέει διόλου ὁ Καζάκης ὅσους ἀκόμη σκέπτονται.
   Τὰ περὶ «ὅσων νοιώθουν τὴν Ἑλλάδα πατρίδα τους» μὲ παραπέμπει καὶ σὲ κάτι ἄλλο.
   Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων μάθαμε γιὰ τὴν προσφορὰ γῆς (ξέρεις, ἐκείνης ποὺ μὲ ποτάμια αἵματος ἀπελευθέρωσαν οἱ πρόγονοί μας) στοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους. (Μπορεῖς νὰ διαβάσῃς ἐδῶ μερικὰ ἐνδιαφέροντα: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/17/363-4/)
   Ὅταν κάποιος ἀποκτᾶ γῆ, δῆλα δή λόγους συμφέροντος, ἀποκτᾶ καὶ λόγους προασπίσεώς της. Ἢ, ὅπως τὸ θέτει ὁ λογιστής, αἰσθάνεται πατρίδα του τὸν χῶρο ποὺ τὸν τρέφει.

   Τὸν θεωρῶ πανέξυπνο τὸν λογιστή. Περιφραστικῶς τὰ λέει ὅλα. Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ μᾶς πῇ τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ μὲ τὰ παραπάνω ποὺ μᾶς ἔφερες. Γιατί ἐμένα μὲ παραπέμπει σὲ ὅλο αὐτὸ ποὺ στιγματίζουμε τόσους χρόνους.
   Καὶ μία καὶ σὲ ἀπασχολεῖ τό θέμα, γιατί δὲν τὸν ῥωτᾶς εὐθέως γιὰ τὴν «νεοελληνικὴ ἀπόδοσι» ποὺ δίδει στίς λέξεις. Δὲν θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ξέρουμε ὅλοι μας σὲ τί ἀναφέρεται; Νὰ μὴν τὸν κατηγοροῦμε ἀδίκως;

   Δὲν γνωρίζω τὶς πολιτικές σου καταβολές. Γνωρίζω ὅμως τοῦ Καζάκη. Κι ἕνα πρόσωπο ποὺ γιὰ χρόνους ἦταν κομματικὸ στέλεχος τοῦ ΚΚΕ, ἔχει μάθει στὴν πειθαρχία, στὴν προσήλωσι ἀλλὰ καὶ στὴν «προσεκτική διατύπωσι». Πῶς τὸ βλέπεις λοιπόν; Τὴν κτυπᾶ τὴν ἀριστερὰ ἤ ὄχι; Ἐγὼ προσωπικῶς πιστεύω πὼς τὴν κτυπᾶ, τῆς ἀλλάζει τὰ φῶτα καὶ δημιουργεῖ τὸ «ἀντίπαλον δέος» ποὺ ἀπουσιάζει. Διότι ἡ ἀριστερὰ νέκρωσε. Πάπαλα. Μᾶς τελείωσε.
   Παραλλήλως, ὁ λογιστὴς ἔχει καὶ κάτι ἄλλο. Ἐκτὸς ἀπὸ πειθαρχίες καὶ στρατηγικές, κουβαλᾶ μίαν «ἰδεολογία» ποὺ ἔχει συγκεκριμένους στόχους. Δὲν τὴν ἀποποιεῖσαι ποτὲ αὐτήν. (Ξέρω πάρα πολὺ καλὰ τί σοῦ λέω. Μὰ πάρα πολύ καλά!!!)
   Στὰ λοιπὰ τὰ ξέρεις. Καὶ οἱ Ἀλβανοὶ «αἰσθάνονται» πατρίδα τους τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ μᾶς φέρνουν τὸν UCK σὲ διάφορες μορφές. Μᾶς ἀλλάζουν τὰ φῶτα στὶς κλοπές, στὰ ναρκωτικά, στὶς παραβιάσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μᾶς ἀπειλοῦν μὲ τὴν «Τσαμουριά» καὶ μᾶς ἔχουν γεμίσει καλάσνικωφ. Ἀλήθεια, ἐὰν δὲν αἰσθάνονταν τὴν Ἑλλάδα ὡς πατρίδα τους, πόσα κιλὰ βαζελίνης θὰ ἔπρεπε νὰ κουβαλᾶμε ἐπάνω μας;

 • Τάκης Γαλάνης

  Λίγα λόγια καί καλά γιατί θα πάθουμε πονοκέφαλο από την ανάλυση.
  1.συμφωνούμε, δεν χτίζεις με ρημάδια
  2.μειοδοσία γιατι όσοι ενίσχυσαν αυτά τα άτομα καί σχηματισμούς,ενήργησαν γιά ίδιον συμφέρον καί βαθύτερα ήξεραν ότι δεν εξυπηρετεί την Πατρίδα
  3.δηλαδή τι να “συμβιβαστείς”…γιά ηγέτη εννοείς…καλλιστεία θα κάνουμε..?..λιγώτερο από ότι αξίζεις,,? έχουν αυτό πού αξίζουν…τον γιωργάκη..οι Ηγέτες είναι γνωστό, αναδεικνύονται στην μάχη…
  4.Όπως καί να έχει θα χρειαστεί ΟΡΓΑΝΩΣΗ…εμένα αυτό με απασχολεί..γιά αυτό είναι καλοδεχούμενος όποιος προσπαθεί να πυκνώσει το κίνημα.Ίσως μετά είναι πιό εύκολο να δημιουργηθεί ένα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ πού θα απαρτίζεται από επι μέρους κινήματα καί δράσεις καί όποιος αρνηθεί να συμμετάσχει στό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα είναι προδότης.Είναι νομίζω μία ΠΡΟΤΑΣΙΣ καί ΤΑΚΤΙΚΗ αυτή.
  5.Κατόπιν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ θα οργανωσει ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΧΗ(ΟΧΙ ΑΠΕΡΓΙΑ) από την εργασία,πληρωμή φόρων..κλπ..ΘΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΙΑΣ ΕΚΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,κάτι από την τακτική τού Γκάντι ..κάτι τέτοιο μόνο βλέπω στην παρούσα φάση.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἡ ἐλπίς ἦταν στὸ ἴδιο κουτὶ μὲ τὰ λοιπὰ κακὰ τῆς μοίρας μας.
   Ἐὰν λοιπὸν ξεκινήσουμε ἐλπίζοντας, τότε ἂς τὴν βάλουμε μόνοι μας τὴν ταφόπλακα. Δὲν χρειαζόμαστε λογιστές.

 • marios

  προς Γιώργο Θωμαϊδη

  οποιος έχει οικοδομήσει την ζωή του στην Ελλάδα δεν μπορεί να λογίζεται Ελληνας μονο εξ αυτού του γεγονότος

  Τοτε ολοι οι Αφρικανοί / Μαροκινοι κλπ κλπ που έχουν έρθει εδώ παρανομα και εχουν κανει παιδιά και φυσικά δεν θέλουν να επιστρέψουν ούτε νεκροί στην Αφρική, πρέπει να λογίζονται ΕΛληνες.

  Φυσικά δεν δίνουν δεκάρα για την Ελλάδα, αλλα μενουν εδω γιατί πού θα βρουν καλύτερα; Στην υπολοιπη Ευρώπη θα τους ειχαν πεταξει εξω.

  Είδαμε και τα προηγουμενα χρόνια ενα σωρό μουσουλμάνους αλβανούς να παριστάνουν τους χριστιανούς, για να βρουν νονούς -κορόιδα για να χαρτζηλικώνουν και να κανουν δωρα στα παιδιά τους.
  ΟΧΙ κύριε, δεν είναι τόσο φτηνή η ελληνική ιθαγενεια, και κανείς Ευρωπαίος πολίτης δεν ειναι τόσο γενναιόδωρος με την ιθαγένειά του και την χώρα του, γιατί να είμαστε εμείς;

  Και πώς ξέρουμε ποιος εχει “επενδύσει την μοιρα του στην ΕΛλάδα και δεν θα την κοπανήσει στον πρωτο κίνδυνο”;; Θα τους δώσουμε τον ορό της αλήθειας;;
  Τα πάντα θα πουν για να παρουν την ιθαγένεια, και μετά φυσικά…

  Αυτά ειναι παιδαριώδη πράγματα και δεν συνάδουν με την μόρφωση που πρέπει να έχει ενας οικονομολόγος.

  Εκτός βεβαια αν ο κ. Καζακης ειναι διεθνιστής, μια και ξεκίνησε από το ΚΚΕ, όπως διαβασα κάπουν, αν αληθεύει.

  Ήδη εχουμε γίνει κεντρο διερχομένων και σε λίγο δεν θα μας επισκεπτονται καν τουρίστες με την εγκληματικότητα που μας μαστίζει.

  ας κανει ό,τι κομμα θέλει ο κάθε Ελλην πολίτης, εφόσον ειναι συννομος, αλλά να ξέρει ότι τα κοροιδα τελειωσανε, οι Ελληνες έχουν αλλάξει, οι νεες γενιες ειναι διαφορετικές.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Πράγματι ξεκίνησε ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Ἀλλὰ τὸ ζητούμενον εἶναι ὁ στόχος του. Καὶ ὁ στόχος του εἶναι πάρα πολύ περίεργος.
   Σημειώνω ἐπίσης πὼς ὁ σπίθας δὲν ἔφτιαξε κόμμα. Δύο μόλις ἡμέρες πρὸ τῆς ἀποχωρήσεως (μὲ χολιγουντιανό ὁμολογουμένως τρόπο) τῶν Καζάκη -Ληναίου ἀπὸ τὴν σπίθα, ὀ Καζάκης, ὡς στοργικὸς υἱός, μεριμνοῦσε γιὰ τὸν σπίθα στὴν Κερατέα.

   Καὶ ξάφνου, ΜΠΑΜΜΜΜΜΜ!
   Ὁ σπίθας διαθέτει κέντρα ἐλέγχου πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ…
   Ὁ σπίθας ποδοπατᾶ (ἠθικῶς) ἕναν φίλο ποὺ εἶχε γιὰ σαράντα τόσα χρόνια…
   Κι ὁ Δημητροκάλλης βασιλιᾶς τῆς σπίθας.

   Ὅμως ὁ σπίθας δὲν θὰ ἔφτιαχνε κόμμα. Κι ἐφ’ ὅσον δὲν θὰ ἔφτιαχνε κόμμα, ἔβγαλε τὸν μπάρμπα Γιάννη νὰ τὸ προπαγανδίσῃ ἀναλόγως.
   Ἀλήθεια, μὲ τόσην δύναμι γιατί νὰ μὴν φτιάξῃ κόμμα; Καὶ γιατί διαλύει μὲ τέτοιαν ταχύτητα τὴν μία σπίθα μετὰ τὴν ἄλλην; Μήπως ἀνοίγει σὲ κάποιον τὸν δρόμο; Καὶ σὲ ποιόν;

   Θὰ μάθουμε ἄρα γε κάποτε τὴν ἀλήθεια; Καὶ πότε;
   Ὅταν ὅλοι αὐτοὶ θὰ χορεύουν στὸ κεφάλι μας κλακέτες;

  • Giorgos_T

   Σας απαντώ:

   Το ΕΠΑΜ, όπως κανένα ελληνικό κίνημα, δεν έχει σκοπό να γίνει χώρος για τυχοδιωκτισμούς, ούτε από αυτόχθονες ούτε από ετερόχθονες. Δεν σκοπεύει να βγάλει σε πλειστηριασμό την ελληνική ιθαγένεια αλλά ούτε και ποτέ θα κρατούσε ομήρους επί χρόνια αληθινούς βορειοηπειρώτες και αληθινούς ομογενείς για να τους εκμεταλλεύεται η τοπική ξενόδουλη άρχουσα τάξη, όπως έκαναν τα δυο μεγάλα κόμματα με την ανοχή άλλων κομμάτων.

   Μην σας επηρεάζουν όσα έγιναν από κάποιους για να κρίνετε όσα θα γίνουν από άλλους.

   Δεν γνωρίζω εάν είχατε ποτέ σας σχέση με ανθρώπους από άλλες χώρες.

   Οι άνθρωποι αυτοί, νόμιμοι και μη, ζουν ανά πάσα στιγμή με τον κίνδυνο απέλασης, για πολύ πιο αθώα αδικήματα από το να φορέσουν μια μάσκα ή να πάνε στα μπλόκα της Κερατέας. .

   Όσοι από αυτούς αψηφήσουν τον κίνδυνο για να μπούν φανερά και επώνυμα σε ένα πραγματικά ριζοσπαστικό κίνημα, το οποίο ήδη αρθρώνει καταγγελτικό λόγο, θα έχουν δώσει έμπρακτη απόδειξη της αγάπης τους για την Ελλάδα. Στο κίνημά μας, έχουμε όλοι αναλάβει το κόστος των πράξεων μας, για αυτό γράφουμε με ονοματεπώνυμα.

   Μην έχετε την ψευδαίσθηση επίσης ότι οι μετανάστες θα επιλέξουν να αντιπαρατεθούν με τα ΜΑΤ, σε μια διαδήλωση, για να πάρουν σε κάποιο μέλλον ίσως ένα διαβατήριο. Ούτε είναι το ίδιο οι ταραχές για βιοτικές ανάγκες με τη συμμετοχή, οργανωμένα και μακροχρόνια, σε ένα συντεταγμένο εθνικό -απελευθερωτικό κίνημα.

   Το ΕΠΑΜ δεν ανήκει στους ανεύθυνους, τους ανόητους και τους άθλιους, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν δυστυχισμένους για πολιτικούς σκοπούς, όπως κάνουν κάποια πολιτικά κόμματα ή ομάδες. Επιθυμούμε μαζί μας, αυτούς οι οποίοι έχουν τόση αγάπη για τη χώρα,ώστε να σπάσουν συνειδητά τα δεσμά της προκατάληψης και του τεράστιου φόβου τους ερχόμενοι μαζί μας χωρίς να υπάρχει βιοτική ανάγκη.

   Δεν ανήκει επίσης στους άθλιους και στους ανεύθυνους οι οποίοι θα παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό με ένα τεχνητό εθνικό κίνδυνο για να αποσυμπιέσουν την κοινωνική πίεση για φορολόγηση του πλούτου.

   Αντίθετα κάποιοι Έλληνες αυτόχθονες, ήδη έχουν επιλέξει την οδό της υποταγής. Όταν λοιπόν υπάρχουν Έλληνες (που δεν θα διωχθούν ποτέ από εδώ με απέλαση ) οι οποίοι αποδέχονται τη μοίρα που τους επέβαλε το ΔΝΤ, είναι κακόηθες να κάνουμε επιθέσεις στους ξένους, οι οποίοι είναι έρμαια της κάθε αστυνομικής απόφασης για ασήμαντα παραπτώματα, όπως η βραδύτητα συμπλήρωσης ενός εγγράφου.

   • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

    Δυστυχῶς, θὰ μὲ βάλῃς στὴν διαδικασία νὰ ἀπαντήσω, σὰν νὰ ἔχουμε κομματοβουλευτικὸ διάλογο.
    Δηλώνω ὑπευθύνως πρωτίστως: δὲν ἀνήκω σὲ κανέναν κομματικὸ μηχανισμό, δὲν ἀνῆκα καὶ δὲν θὰ ἀνήκω. Δὲν μὲ χρηματοδοτεῖ οὐδεῖς καὶ δὲν προσβλέπεται μὲ τὸ κεφάλι ποὺ κουβαλῶ. Δὲν ἀποσκοπῶ κάπου, δὲν ὑπηρετῶ κάποιον καὶ δὲν κάνω ἐκπτώσεις.

    Τὸ ΕΠΑΜ λοιπὸν (ὅπως καὶ κανένα κίνημα) δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ γίνῃ χῶρος γιὰ τυχοδιωκτισμούς; Δὲν ξέρω γιὰ τὸ ΕΠΑΜ ἀκόμη, ἀλλὰ τὸ κίνημα σπίθα γιὰ παράδειγμα ἔχει πράγματι μαζέψει κάθε καρυδιᾶς καρύδι. Ἀπὸ Δημητροκάλλη ἔως …Καζάκη. Ἐὰν ὅμως κρίνω ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα, τότε δυστυχῶς, (καὶ βάσι πάντα τῶν δικῶν τους πράξεων, ἀνακοινώσεων καὶ ἀποφάσεων) εἶναι ἕνας σωρὸς ἀπὸ τυχοδίῶκτες ποὺ μαζεύτηκαν γιὰ νὰ μᾶς ….καθοδηγήσουν.
    Δὲν γνωρίζω τὰ στελέχη τοῦ ΕΠΑΜ. Τὰ στελέχη ὅμως τῶν «ἀγανακτισμένων» σαφῶς καὶ ἀρχίσαμε νὰ τὰ μαθαίνουμε. Καὶ μόνον γιὰ τυχοδιῶκτες πλέον τοὺς ἔχουμε. Γιὰ νὰ μὴν πῶ τίποτα χειρότερο, ῥίξε μίαν ματιὰ ἐδῶ: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/25/aman/ , https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/04/oxiellada/https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/08/anthellhnes/, https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/04/anarxoaristero/, https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/02/xevrakomab/, https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/02/diethnistes/, https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/02/xevrakomata/, https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/01/diorganotes/

    (ἔχω κι ἄλλα ἀλλὰ νὰ μὴν σὲ ζαλίζω….)

    καὶ τὰ ξαναλέμε. Πάντως, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα στὸ ΕΠΑΜ, δὲν μὲ πείθουν διόλου ὡς «κίνημα» γιὰ τὸ ἀγαθὸ τῶν προθέσεών τους. Καὶ ἰδίως γιὰ τὴν ἀγάπη τους στὴν Πατρίδα.
    Ἀλήθεια, ἐὰν κάποιος ἀπευθύνεται σὲ αὐτούς, κάνει κίνημα καὶ κόμμα μὲ αὐτούς, ἀλλὰ αὐτοὶ ἔχουν ἀποδείξει τὶς «περίεργες κι ἀνθελληνικές» τους προθέσεις, πῶς χαρακτηρίζεται; Βλάξ; Συνεργός; Ἢ καθοδηγητής;

    Προσωπικῶς μεγάλωσα σὲ ἰσλαμικὲς χῶρες. Συνεπῶς καὶ σχέσεις εἶχα μὲ ἄλλους καὶ ἔμαθα νὰ κατανοῶ τὸν τρόπο σκέψεώς τους. Ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ τὸν σέβομαι καὶ νὰ τηρῶ τὸν νόμο τους καὶ νὰ μπορῶ νὰ ζῶ ἐκεῖ δίχως νὰ τοὺς προκαλῶ καὶ δίχως νὰ τοὺς προσβάλλω ἢ νὰ τοὺς καταστρέφω.
    Μία λεπτομέρεια: ΠΟΤΕ δὲν εἰσῆλθα στὴν χώρα τους παρανόμως. Δῆλα δή δὲν παρεβιάσα τὰ σύνορα καὶ τὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους τους. Οὔτε ἔζησα ἀπὸ λαθραῖες ἐργασίες. (παρεμπόριον καὶ λαθρεμπόριον). Οὔτε παρεβιάσα κάποιον τους νόμο. (Πῶς θὰ μποροῦσα ἄλλως τε;) Οὔτε συμμετεῖχα σὲ δράσεις κατὰ τῶν κατοίκων. Οὔτε ἐπέβαλα τὸν δικό μου τρόπο σκέψεως, λειτουργίας καὶ συμπεριφορᾶς. Μήπως αὐτοὶ στοὺς ὁποίους ἀναφέρεσαι κάνουν κάτι τέτοιο; Ἐγὼ δὲν τό εἶδα πάντως. Παντοῦ καταδεικνύουν τὴν ἱκανότητά τους γιὰ καταπάτησι κάθε ἀνθρωπίνου δικαιώματος, κάθε νόμου καὶ κάθε κοινωνικῆς δομῆς.
    Κι ἐπίσης σημαντικὴ λεπτομέρεια: δὲν ὑπάρχουν νόμιμοι ΛΑΘΡΟμετανᾶστες. Εἶναι ὅλοι παράνομοι. Αὐτὸ ἀκριβῶς, τὸ (παράνομον) καθεστῶς ποὺ ὅλοι ἀντιμαχόμεθα (γιὰ τοὺς δικούς του λόγους ὁ καθεῖς) κάποιους «νομιμοποίησε». Ὅπως ὅμως καὶ κάθε ἄλλη του πράξις, ἔτσι κι αὐτὴ παραμένει παράνομη.
    Ἐὰν λοιπὸν μοῦ λὲς πὼς αὐτοὶ ποὺ ἀνομοῦν καὶ καταπατοῦν τὰ δικά μου δικαιώματα καὶ τὸ Σύνταγμα θὰ εἶναι στελέχη τοῦ ΕΠΑΜ, σὲ κάποια μελλοντικὴ στιγμή, τότε ἀρχίζω καὶ πονηρεύομαι ἀκόμη περισσότερο. Διότι, ὁ κλέπτης, ὁ δολοφόνος, ὁ κλεπταποδόχος δὲν θὰ πάψῃ ποτὲ νὰ φέρῃ στὸ παρελθὸν του τὴν παράνομη πράξι. Ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ κάθαρσι νὰ περάσῃ, (πρᾶγμα δύσκολο) ἐὰν σκότωσε, ἔκλεψε, παρανόμησε μίαν φορά, γιατί νὰ μὴν τὸ ξανακάνῃ στὴν πρώτη δυσκολία;
    Τέτοιοι δὲν ἦταν καὶ οἱ «ἀπεργοὶ πείνας» τῆς Ὑπατίας; Ὁ Μανωλιὸς δὲν ἀλλάζει ἐὰν δὲν τὸ ἀποφασίσῃ μόνος του. Ἐδῶ ὅμως δὲν ἔχουμε τιμωρία, λόγο καὶ συνεπῶς κάθαρσι. Μὲ ποιόν τρόπο κάποιος ποὺ ἔως ἐχθὲς ἦταν παράνομος μεταμορφώνεται σήμερα σὲ νόμιμο; Μὲ ἐπιφοίτησι; Δὲν τὸν ἤξερα αὐτὸν τὸν τρόπο, εἰλικρινῶς!!!
    Καὶ γιατί εἶναι ἀθῶο ἀδίκημα ἡ καταπάτησις τῶν συνόρων; Ἡ κλοπὴ δημοσίου χρήματος μέσῳ τῆς πωλήσεως ἀγαθῶν διὰ τῆς παρανόμου ὁδοῦ; Γιατί εἶναι ἀθῶο τὸ νὰ διαβιῇ κάποιος μὲ ἀκαθορίστους τρόπους, γιὰ τοὺς ὁποίους ὅταν ἐρευνήσουμε θὰ διαπιστώσουμε πὼς καταπατᾶ κάθε νομίμου κατοίκου τὰ δικαιώματα; Τώρα σοβαρολογεῖς ἢ μᾶς κάνεις πλάκα; Γιατί ἐγὼ στὴν δική τους χώρα ἐὰν κλέψω θὰ μοῦ κοπῇ τὸ χέρι; Γιατί ἐὰν παρανομήσω (ἀναλόγως τῆς παρανομίας) θὰ φάω ἀπὸ πετροβολισμὸ ἔως δημοσία διαπόμπευσι; Γιατί ἐφ’ ὅσον εἶναι καλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἔφθασαν ἐδῶ ὡς πρόσφυγες καὶ τὸ μόνον ποὺ ἤθελαν ἦταν νὰ διαβιοῦν ἀξιοπρεπῶς, δὲν ἐτήρησαν τοὐλάχιστον τὸ ἁπλούστερον; Τόν δικό τους νόμο; Ἢ μήπως αὐτοὶ εἶναι ὑπὲρ ἄνω νόμου;
    Προσωπικῶς, ἐὰν εἶχα δυνατότητα δημοσίου λόγου καὶ στοιχειώδη ἐξουσία, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς ΠΟΤΕ δὲν θὰ συνδιαλεγόμουν μὲ κανέναν παράνομο, διότι τοῦ δίδω νομικὴ ὑπόστασι ποὺ ὅμως μὲ τὶς πράξεις του μόνος του ἔχασε.

    Ἐπίσης τώρα ἐρχόμαστε καὶ κτυποῦμε τὸ κεφάλι μας στὸν τοῖχο. Ξέρεις τί μᾶς λές; Πὼς ἐὰν αὐτὰ τὰ πρόσωπα δυναμώσουν τὸ ΕΠΑΜ θὰ καταδεικνύουν τὴν ἑλληνικότητά τους. Γιατί ἐγὼ πιστεύω πὼς κάτι τέτοιο θὰ τὸ ἀπεδείκνυαν μὲ ἄλλες πράξεις; Ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν παύσι τῶν παρανόμων πράξεων; Μὲ τὴν ἀποποίησι τῶν διαφόρων ἐπιδομάτων ποὺ λαμβάνουν; Μὲ τὴν ἐθελουσία ἐπιστροφὴ στὴν χώρα τους; Κι ἐὰν τόσο πολὺ μᾶς ἀγαποῦν, τότε νὰ τὸ κάνουν νομιμότατα μὲ ἄδειες, διαβατήρια καὶ βίζες; Καὶ πάλι μᾶς λὲς νὰ ἀγνοήσουμε τὸ παρελθὸν τοῦ ἐγκληματία (ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀπαραίτητον νὰ ἔχῃ σκοτώσῃ) καὶ νὰ τοῦ δώσουμε κάθε εὐκαιρία, μὴ ὑπολογίζοντας φυσικὰ τὴν ἀπουσία καθάρσεως, τιμωρίας καὶ δικαίου. Συνεπῶς, μὲ ἕνα συγχωροχάρτι τὸν θεωροῦμε «δικό» μας καὶ δὲν βαριέσαι, ἐὰν τὸ ξανακάνῃ βλέπουμε….

    Νὰ μὴν ἔχω τὴν ψευδαίσθησι πὼς θὰ ἀντιπαρατεθοῦν στὰ ΜΑΤ; Μὰ ἐδῶ ἔχουμε τὸν κακό μας τὸν καιρὸ νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ ἀναζητοῦμε κάθε ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝ νὰ στηρίξῃ τὴν προσπάθειά μας. Διότι ὄπως βαλλόμαστε ἐμεῖς, βάλλεται κάθε κάτοικος τοῦ Ἑλλαδοξεφτιλιστάν. Ἐὰν λοιπὸν κάποιος αἰσθάνεται ὡς χῶρο του τὴν Ἑλλάδα, ὡς τόπο του, ὡς νέα του Πατρίδα, γιατί παρακαλῶ νὰ μὴν ἀντιπαρατεθῇ μὲ τὰ ΜΑΤ; Ὅταν ἔκαιγε τὴν Ἀθήνα πρὸ ἐτῶν γιατί ἀντιπαρετέθῃ; Γιὰ τὸ κοράνι ποὺ δὲν τοὺς ἔσκισαν οἱ ἀστυνομικοί; Ἢ γιὰ νὰ καταδείξουν τὴν δύναμί τους; Πλάκα μᾶς κάνεις τώρα βρὲ φίλε; Ἢ πᾶς νὰ μᾶς ἀποκοιμίσῃς ὅπως κάθε νεοταξίτης;
    Ξέρεις κάτι, ὅταν οἱ Ἕλληνες (νόμιμοι) ἐργᾶτες βρέθηκαν στὴν Γερμανία, συνέπραξαν μὲ τοὺς Γερμανοὺς σὲ κάθε διεκδίκησι. Ἀκριβῶς γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο. Διότι εἶχαν ἐπιλέξει ὡς νέα τους πατρίδα τὴν Γερμανία. Αὐτοὶ τί ἀκριβῶς θέλουν ἀπὸ τὴν δική μου Πατρίδα; Μόνον νὰ τὴν λεηλατήσουν;

    Καλά, μὲ τὰ ὅσα μᾶς ἔφερες ἔως τώρα γιὰ έπιχειρήματα, τὸ μοναδικὸν ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς τὸ ΕΠΑΜ δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο παρὰ μόνον τὸ ἀντίπαλον δέος τοῦ ἄλλου πυλῶνος. Αὐτοῦ ποὺ συστρατεύει ὅλους τοὺς ἀφυπνισμένους.

    Ἀλήθεια, γιατί κάθομαι καὶ σοῦ ἀπαντῶ τόσην ὥρα γιὰ τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους; Μήπως διότι κι ἐσένα, ὅπως καὶ τοῦ ΕΠΑΜ, ὅπως καὶ τοῦ κάθε νεοταξίτου, ὁ μοναδικὸς καϋμός σας εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσίς τους στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία; Κι ὁ Σόρος σὲ ποιὸν στέλνει τὰ ἐμβάσματα;

    Ἂν τε τώρα νὰ μιλήσουμε γιὰ τεχνητοὺς ἐθνικοὺς κινδύνους. Ἐὰν ἐσύ ποὺ μᾶς γράφεις δὲν ἀντιλαμβάνεσαι τοὺς ὑπαρκτούς ἐθνικούς κινδύνους, σὲ παραπέμπω στὸ κείμενόν μου: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/07/21/grafo/
    Δὲν κατασκευάζω κινδύνους. Δὲν ἔχω κανέναν λόγο νὰ τὸ κάνω. Ἐὰν ὅμως ἔχω 6.000.000 ἐξαθλιωμένους, μέσα σὲ μίαν κοινωνία ἐπίσης ἐξαθλιωμένη, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἄοπλη, ἀπονήρευτη καὶ ὑποχείριο κάθε ἑνὸς ἐπιδρομέος, τί ἀκριβῶς ἀναμένομεν νὰ δοῦμε;
    Ἐπιδρομές; Μὰ τὶς βλέπουμε.
    Δολοφονίες; Μὰ τὶς ζοῦμε καθημερινῶς!
    Βιασμούς; Μὰ ἀκόμη καὶ γιαγιᾶδες 85 ἐτῶν πέφτουν καθημερινῶς θύματά τους.
    Ἔχουμε δῆλα δή, ἐνόπλους (μαχαίρια, καλάσνικωφ, χειροβομβίδες) ποὺ δροῦν ἀνενοχλήτως ἐν μέσῳ ἀμάχων, ἁρπάζουν ὅσα ξέφυγαν ἀπὸ τὸν ἄλλον ἁρπάχτρα ποὺ λέγεται κράτος καὶ μᾶς ἀπειλοῦν μὲ ἀφανισμὸ ἐὰν ἀντιδράσουμε. (Τὰ γνωστὰ ἐπεισόδια γιὰ τὸ κοράνι εἶναι πρόσφατα.)
    Ἐπίσης, μᾶς ἐπιβάλλουν ἐγκλεισμὸ στὰ σπίτια μας, ἀμυντικὴ θέσι, μᾶς ἀπειλοῦν μὲ βιασμὸ τῶν παιδιῶν μας δημοσίως (πλατεία Μέμου βιασμὸς 14χρονης, λίμνη Ἰωαννίνων βιασμός ζεύγους, Γαλάτσι: βιασμός καὶ δολοφονία γυναίκας καὶ βιασμὸς 17χρονου ἀγοριοῦ, καθημερινὲς ὠχλήσεις καὶ καταγγελίες σὲ κάθε χωριό καὶ πόλι μας)
    Παραλλήλως μία Τουρκία τοὺς σπρώχνει ἐδῶ κατὰ χιλιᾶδες, καὶ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν συνενοχή της. Ἐπίσης μᾶς ἀπειλεῖ χρησιμοποιῶντας τους καὶ ἀπαιτεῖ τέμενος στὸν Βοτανικό. Ἀλήθεια, ἀπὸ ποῦ ὁρμώμενη; Οἱ ὑποτιθέμενοι ὑπήκοοί της παραμένουν στὴν Θράκη. Τί ἄλλαξε καὶ τοὺς κόπτει ἡ πρωτεύουσα; Ἀκόμη ἐπιμένεις πὼς εἶναι κατασκευασμένο τὸ ἐθνικὸ πρόβλημα;
    Τότε ἢ ἔχεις πρόβλημα, ἢ εἶσαι συνεργός, ἢ ἀπλῶς ἐργαλεῖο τους. Πάντως κακῶς συνδιαλέγομαι μαζί σου τόσην ὥρα.
    Τέλος, διότι κουράστηκα νὰ ἀπαντῶ σὲ βλακεῖες, δὲν διαφωνῶ γιὰ τὴν ἀπέλασι κάθε ἑνὸς ποῦ δρᾶ κατὰ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Ἀλλὰ κάθε ἑνός. Ἐννοεῖται καὶ κάθε ἠλιθίου ποὺ πασχίζει νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν ἀγαθὴ πρόθεσι τῶν βιαστῶν μας.

    Δὲν ξέρω ἐὰν θὰ καταλάβῃς κάτι. Δὲν σὲ κόβω γιὰ κάτι περισσότεροι ἀπὸ τὸν τύπο μὲ τὸν ῥοφό ἢ τὸν ἄλλον μὲ τὴν ῥακέτα.

 • υπαρκτος

  Μάλλον Φαβιανός Τροσκιστης…..

 • agitatoras

  Σχετικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, στην ιδρυτική διάσκεψη, ο Δ. Καζάκης ήταν ξεκάθαρος: Έλληνας είναι όποιος έχει επενδύσει τη μοίρα του στην Ελλάδα ΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ : ΗΞΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ “ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ” ΤΟΤΕ Η ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η ………..
  ΑΣ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ -ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ . ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕΝ ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΙ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΑ. ΟΜΩΣ Ο ΞΕΝΟΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΩΛΟ : ΕΠΕΝΔΥΣΕ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ , ΣΟΥ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ (ΣΕΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ) ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ;
  (ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΘΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΛΑΝΟΥΝ Η ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΕΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ )

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τὴν πίεσι μᾶς ἀνεβάζουν agitatoras γιὰ νὰ μᾶς σκάσουν καὶ νὰ ἠσυχάσουν. Ἀλλὰ τοὺς βγήκαμε σκληρὰ καρύδια…

 • Νικόλαος

  ΄’Εν τέλει πολὺ φασαρία ἐξἐσπασε μὲ αὐτὸν τὸν Καζἀκη. Εἶναι μιὰ καλὴ ἀρχή!!…

 • ΓΟΥΡΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ Ν.Δ.& ΠΑΣΟΚ

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Μαρία, δὲν σοῦ θυμίζουμε ΝΔ καὶ μΠΑτΣΟΚ διότι οὐδεῖς ἐξ αὐτῶν ἐξέφρασε πολιτικόν λόγο. Ὅλοι τους ἐξέφραζαν πάντοτε τὸν ξύλινο τους λόγο, αὐτὸν τῆς χειραγωγήσεως.
   Ἐδῶ πασχίζουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν ἀλήθεια, ὅποια κι ἐὰν εἶναι. Ἐὰν δὲν ἀντέχῃς τὴν διερεύνησι τῆς ἀληθείας, τότε ἀλλάζει.

 • kim

  Αγαπητε αν υπηρχε αυτη την στιγμη ενας Μεταξας θα τον εκανε υπουργο οικονομιας με τα λογια -αν μπορεις καντα ,αν αποτυχεις σε περιμενει η εξορια- και δεν θα τον απεριπτε ασυζητι οπως ,κατα την γνωμη μου , λανθασμενα κανεις εσυ.

 • V P X

  Ιστορικά και μόνο ο Καζάκης ήταν θαμώνας των καφενείων της πλατείας Εξαρχείων αγκαλιά με το σημαιάκι του ….αυτό του σφυροδρεπανιστή…!!!

  ΟΚ..?

  πολύ καλά τα γράφει η Φιλονόη , αναλύσεις μόνο για τα φράγκα και πάει λέγοντας…

  ΑΠΛΑ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ……

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΤΕΛΟΣ !

 • Αχ βρε Νίκο, αχ! « Τόνοι και Πνεύματα ….

  […] Δεν νομίζω πως το ‘Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο’ έχει απαντ…. Ούτε το ‘Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας’ έχει απαντήσεις γιά κοινωνικο-οικονομική δράση, όπως εκείνες που έχει το ‘Πατριωτικό Μέτωπο’ και η ‘Συμμαχία γιά την Ελλάδα’. […]

 • Kωστας

  τι λεει η Φιλονοη για το Π.Α.Μ.

 • Kωστας

  Εχει ομως ολες αυτες τις θεσεις που εξεφρασες πιο πανω.Πατριωτικες.Σε τι δεν σε καλυπτει?

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ποιός τὶς ἔχει τὶς πατριωτικὲς θέσεις; Ὁ λογιστής;
   Πλάκα μὲ κάμνεις τώρα κι ἐσύ; Ποῦ τίς βρῆκε; Αὐτὸς μόνον γιὰ τὴν πείνα μιλᾶ. Τὰ ἄλλα τὰ λέμε ἐμεῖς, διαβάζει, τρίζει τὰ δόντια του, διαμορφώνει τὸν λόγο του μὲ τέτοιον τρόπο ὡς τε νὰ ἀκούγεται εὐχάριστα καὶ πορεύεται πάντα ἀναλόγως τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἐξελίξεων..

 • Kωστας

  Με παρεξηγισες δεν μιλω για τον Καζακη, που βρησκω οτι εχεις δικιο.Μιλω για τον Βιταλη του Π.Α.Μ.

 • Kωστας

  Μονο στις θεσεις που εξεφρασε μεσα απο το κομμα του στο διαδικτυο.Αν κανεις μια ερευνα θα διαπιστωσεις.

 • Απο Πλατεια Βαθης

  .. παλια αναρτηση… αργησα..! με ακουει κανειιις ;;;
  Πολυ οργη, θολωτικη αν και δικαιολογημενη.
  Μεγαλος φανατισμος, επικινδυνος αλλα επισης δικαολογημενος.

  Φιλονοη, και λοιποι φιλοι και σχολιαστες…
  τα ερωτηματα που μας ταλιανιζουν τα εχουμε απαντησει χιλιαδες χρονια πριν. Μολαταυτα, οσοι επιμενουν μπορουν να ξεκινησουν παλι να ανακαλυψουν την Αμερικη !!

  1- Ελλην ειναι ο της Ελληνικης Παιδειας -σ.σ. και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ- μετεχων (με Ο,ΤΙ Ελληνικη Παιδεια/Συνειδηση σημαινει). Ελπιζω να μην με πιεσετε να εξηγησω την ειναι αυτα !!!!
  Βαλτε τα κατω, και ερευνηστε τι σημαιναι αυτο ΣΗΜΕΡΑ !!

  Ὅταν κάποιος ἀποκτᾶ γῆ, δῆλα δή λόγους συμφέροντος, ἀποκτᾶ καὶ λόγους προασπίσεώς της. Ἢ, ὅπως τὸ θέτει ὁ λογιστής, αἰσθάνεται πατρίδα του τὸν χῶρο ποὺ τὸν τρέφει.

  Πολυ σωστα, Φιλονοη. Και επαυξανω “… τον χωρο και τους ανθρωπους που μπορουν να αποτελουν τον “επιγειο παραδεισο.” Ειναι ευτυχεστατοι ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ που βρισκονται εδω, αναμεσα μας !!

  2- Χρησιμοποιηστε την Ελληνικη Γλωσσα για να ανατρεξετε στις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Δεν ειναι τυχαιο, Π.χ., οτι το “τέλειο” / “τέλος, τελεία, τελειωνω” εχουν την ιδια ριζα !!
  Επι του θεματος :
  α) “το χρημα ΧΡΕΙ” με Ο,ΤΙ σημαινει αυτο.
  β) “οικο-νομια” με Ο,ΤΙ σημαινει αυτο. Αλλα επισης…
  β) στην Επίδαυρο ακούν θεούς κι ανθρώπους να νικούν τα πάθη και το χρήμα

  Ελληνικη Παιδεια = ακριβοδικαιο μετρο των εννοιων.
  Ελληνικη Παιδεια = θωρακιζει τον αντιπαλευοντα “τα παθη και το χρημα”.

  τελος… προς Γιώργο Θωμαϊδη…
  Δεχομαι, με επιφυλαξεις, οτι το περασμα στην δραχμη απαντα αρκετα θετικα και στο οικονομικο προβλημα της λαθρο- και μεταναστευσης. Οχι ομως και στο προβλημα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αναφορικα με την ιδια.
  Ερωτω ευθεως…
  Η ΑΝΕΡΓΙΑ ειναι “οικονομικη παραμετρος”.. Υπαρχει προτεραιοτητα των Ελληνων στην ΕΡΓΑΣΙΑ εναντι των αλλοδαπων;;;

  Παρακαλω για την ΕΥΘΕΙΑ απαντηση σας.
  Σας ευχαριστω

 • Elena Elvenstar

  Παρα πολύ ωραίο το αρθρο που εγραψες. Υπάρχει ομως λύση; Υπάρχουν εστω ελάχιστοι τιμιοι πατριώτες πολιτικοί σ αυτή τη χώρα; Και αν υπάρχουν θα τους αφησουν να κανουν κάτι προς όφελος αυτού του τόπου κ για όλα τα δεινά που τον ταλανίζουν; Και εννοω από λαθρομετανάστες μέχρι τη νέα μας υποδούλωση “στους φίλους εταίρους”

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ναί, ὑπάρχει! Καὶ εἶναι μέσα μας.
   Ὅταν καταφέρουμε νὰ ἀποτοξινωθοῦμε ἀπὸ κάθε τι ποὺ μᾶς κρατᾶ στὸ παρελθόν, τότε μόνον θὰ ἀνακαλύψουμε τὴν λύσι, τὸν δρόμο, τὶς ἀπαντήσεις.
   Ξέρουμε κατὰ βάθος τὶ πρέπει νὰ κάνουμε. Ἀρκεῖ μόνον νὰ τὸ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ τὸ κάνουμε.
   Ἐμεῖς, ἐσύ, ἐγώ, ὁ ἄλλος εἴμαστε ἡ λύσις.
   Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνῃ κάποιος λύσις πρέπει νὰ γεμίσῃ τὴν καρδιά του καὶ τὴν σκέψι του ἀπὸ Ἑλλάδα. Καὶ τότε οἱ ἀπαντήσεις θὰ λάβουν χώρα.

 • Δημήτρης

  Ειλικρινά δε μπορώ να καταλάβω γιατίυπάρχει τόση δυσπιστία σε μία προσπάθεια που καλά καλά δεν έχει αρχίσει. Τέλος πάντων. Από που αγαπητή Φιλινόη ΄’εβγαλες το στμπέρασμα ότι ο Καζάκη έκανε κόμμα; Αν το είδες γραμμένο ή ειπωμ’ενο πουθεν΄’α θα παρακαλούσα να μας το υποδε΄’ιξεις με την ευχ΄’ερεια που υπέδειξες κάποια blogs και μάλιστα έσπευσες να τα χρεώσεις. Το τρίτο που έχω να παρατηρήσω είναι οι κριτικές, κατηγόριες έμμεσες θα έλεγα, ότι ο Καζάκης μόνο για το χρ΄’ημα μιλάει και αφήνει τα εθνικά και τα μεταναστευτικά απέξω. έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε προηγούμεν;α σε κάτι. Βρίσκεται η Ελλάδα υπό κατοχή των Βρυξελών, Γερμανών και ΔΝΤ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ; Αν συμφωνούμε σε αυτό πες μου πως θα μιλάμε για μετανάστες και πολιτικές όταν χωρίς να αποβάλλουμε τα δεσμ’α δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ας διώξουμε λοιπόν τον εχθρο, ας υπάρξει κυβέρνηση του λαού και τ’οτε όλα είναι όλα πιο εύκολα. Διαφορετικά εσύ θα κατηγορείς γιατί δε μιλάει το ΕΠΑΜ για το άλφα θ΄’εμα και ο διπλανός σου θα διαμαρτύρεται για το βήτα κοκ.

 • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

  Νὰ τὸ ξαναπιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή;
  Κουραστικότατον!
  Θὰ ἔλεγα νὰ διαβάσῃς ἁπλῶς τὰ ὅσα ἔχουμε ἤδη γράψει καὶ θὰ λάβῃς ἀπαντήσεις.
  Κόμμα. τελεία, ἄνω τελεία…
  Ἐν τάξει, ὁ Καζάκης δὲν ἔκανε κόμμα… Ἔκανε κίνημα…
  Ἀλήθεια, γιατί κάποιος φτιάχνει ἕνα κίνημα; Γιὰ νὰ τρέχῃ σὰν Βέγγος ἢ γιατί κάπου ἀποσκοπεῖ;
  Δῆλα δή, θὰ τρέχῃ ἀπὸ πλατεία σὲ πλατεία καὶ θὰ μᾶς «ἀναμορφώνῃ»… Μὲ ἀπώτερο σκοπό ὅμως τί; Νὰ τοῦ ποῦμε εὐχαριστῶ ἢ ὄχι;
  Γιὰ νὰ δοῦμε τί θὰ δοῦμε… Διότι μᾶς ζάλισαν μὲ τὸν Καζάκη καὶ τὰ ἔργα του… (Τὰ ὁποῖα δὲν βλέπω φυσικά….)

 • Psaroudakis Kostas

  Δηλαδή όποιος αποφασίσει να βγει μπροστά σε έναν μια κοινωνική αντίδραση, έχει οπωσδήποτε υστερόβουλα και πονηρά κίνητρα;

  Τι ακριβώς θέλετε να περάσετε, ότι όποιος αντιδράσει με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε ότι άδικο συμβαίνει θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εχθρικά με το εκπληκτικό επιχείρημα της …πιθανολόγησης των κινήτρων του;
  Κι αν κάποιος θέλει να συμμετέχει ή και να ηγηθεί ακόμα της όποιας κοινωνικής αντίδρασης, πως ακριβώς μπορεί να αποφύγει τέτοιου είδους αντιμετώπιση;

  Αυτό που ο καθ’ ένας αντιλαμβάνεται είναι πως ο Καζάκης ενοχλεί πολύ, άρα είναι βέβαιο πως θα πολεμηθεί με κάθε έντεχνο τρόπο όπως π.χ μέσω “επαναστατών” του κατεστημένου.

  Εκτός κι αν για τον συγκεκριμένο γνωρίζετε πράγματι κάτι ουσιώδες που θα είχε ενδιαφέρον να παραθέσετε προκειμένου να γίνει κατανοητή και η βάση της πασιφανούς σας αυτής εμπάθειας.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἀγαπητὲ Κώστα, ἐπ’ οὐδενὶ δὲν θέλω νὰ περάσω (ἢ καὶ νὰ μὴν περάσω κάτι). Διότι δὲν ἐξυπηρετῶ ΤΙΠΟΤΑ καὶ ΚΑΝΕΝΑΝ πέραν τῆς Πατρίδος μου.
   Στὰ σημεῖα ποὺ ἔχω καταθέσει ἀπορίες κι ἐρωτήματα δὲν ἔχω λάβει ΠΟΤΕ ἀπαντήσεις καὶ ξεκάθαρες τοποθετήσεις.
   Ἐὰν γιὰ ἐσένα εἶναι ἀνύπαρκτα, τότε δὲν γίνεται διάλογος.
   Ἐὰν εἶναι σημαντικά, τότε ἀναρωτήσου γιατί τίθονται καὶ γιατί οὐδεῖς ἀσχολεῖται μαζύ τους, ὡς μὴ ὑπάρχοντα!
   Καλημέρα.

   Υ.Γ. Ἐφ’ ὅσον ἔκαμες τὸν κόπο καὶ διάβασες τὸ κείμενον, κᾶνε ἕναν ἀκόμη καὶ διάβασε τὰ σχόλια. Ἴσως λάβῃς τὶς ἀπαντήσεις σου. Ἐὰν ὄχι, τότε δὲν ὑπάρχει πρόβλημα στὰ ὅσα γράφουμε ἀλλὰ στὰ ὅσα ὁ καθεῖς θέλει νὰ διαβάζῃ.

 • Μαρία

  Τον Καζάκη δεν τον συμπαθώ για έναν και μόνο λόγο. Ήταν στην σπίθα και ξαφνικά άρχισε να κατηγορεί τον Μίκη έφυγε και έκανε δικό του κόμμα. Οι καιροί είναι πονηροί και αυτό μου δίνει κάθε δικαίωμα να υποψιάζομαι ότι η αρχηγία από το σώσιμο της πατρίδας ίσως ήταν τελικά πιο σημαντικό για αυτόν. (Εννοώ ο Μίκης από την αρχή μίλησε για κίνημα, είδε κόσμο μπήκε και μετά πίεζε για κόμμα. Και όταν αυτό δεν έγινε έφυγε και έκανε δικό του κόμμα (αυτή η ασυνέπεια είναι που δεν μ’ αρέσει). Μπορεί να κάνω λάθος αλλά προς το παρόν έτσι αισθάνομαι….

  Από την άλλη το αρχικό κείμενο μόνο εμπάθεια βγάζει προς όλους όσους τελικά μίλησαν, (Μίκης, Καζάκης) χωρίς καμία μα καμία πρόταση. Η έμμεση πρόταση που προκύπτει από το κείμενο είναι «κανένας από όσους μίλησαν τελευταία δεν αξίζει άρα μείνετε εδώ που είστε…» Αν ήμουν ο σπιούνος του ΠΑΣΟΚ αυτό θα έλεγα και εγώ. Δεν είμαι όμως και χαίρομαι που υπάρχουν και άλλες φωνές πέρα από τα γνωστά κόμματα.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἡ πρότασις ποὺ προκύπτει ἀπὸ κάθε μου ἀνάρτησι Μαρία εἶναι μία:
   ἠ ἀνεύρεσις καὶ ἀνάδειξις τῶν ἀρίστων.
   Κάτι ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων σὲ ἀλλαγὴ στάσεως, ὀπτικῆς καὶ τρόπου σκέψεως.
   Ἔχουμε μάθει στὰ λίγα, στοὺς λίγους καὶ στὶς ἐκπτώσεις.
   Ἐὰν ὅμως αὐτὸ ἐμεῖς τὸ ἀλλάζαμε, κάθε Καζάκης, Μίκης, ἀγανακτισμένος θὰ ἀποκαλυπτόταν ὡς κάτι ἀπὸ τὰ ἴδια.
   Συνεπῶς, ἐμεῖς ὀφείλουμε στοὺς ἐαυτούς μας καὶ στὰ παιδιά μας νὰ ἀλλάξουμε τὰ θέλω μας (καὶ τοὺς ἑαυτούς μας) γιὰ νὰ καθαρίσουμε τὸ βλέμμα μας καὶ νὰ διακρίνουμε δίχως παρωπίδες, καταβολὲς καὶ κατάλοιπα αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ὁ τόπος.
   Ἐὰν συμβῇ κάτι τέτοιο, νὰ εἶσαι σίγουρη πὼς πολὺ γρήγορα ὅλα θὰ φαίνονται καὶ θὰ γίνουν (ναί, «αὐτομάτως») διαφορετικά!

 • Μαρία

  Πρακτικά, μπορείς να πας πεις πως θα γίνει αυτό? Και αν πετάμε λάσπη στον οποιονδήποτε μιλάει πως ακριβώς θα αναδειχτούν ο άριστοι? Και που είναι η αριστεία στην λάσπη ακριβώς, δεν την βλέπω. Η ίδια τακτική μεταξύ μας πολλά χρόνια τώρα. Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, έλληνας Έλληνα μάτι βγάζει όμως. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το απλό και από τον σεβασμό στον οποιονδήποτε έχει αντίθετη αποψη με εμάς και βλέπουμε.

 • Μαρία

  Παρεμπιπτόντως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε το έχουν όλοι οι έλληνες και μόνο έτσι θα μπορούσε να είναι. Ας σεβαστούμε τουλάχιστον ότι έχουμε, ότι μας έχει απομείνει…

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Σωστά!
   Αύτοὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ποὺ ἔχουν τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ τοῦ ἐκλέγεσθαι, δὲν εἶναι ποὺ μὲ τὴν ψῆφο τους μᾶς ὁδήγησαν σὲ αὐτὴν τὴν κατάντια σήμερα; Ἢ μήπως εἶναι κάποιοι ἄλλοι;
   Ἐὰν λοιπὸν ἐννοῇς αὐτούς, εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πάρω.

 • Μαρία

  Και τι ακριβώς προτείνεις? Εκκαθάριση πληθυσμού? Γιατί δεν θα πάρεις από το ένα, δεν θα πάρεις από το άλλο, δεν καταλαβαίνω πια είναι η πρότασή σου ακριβώς. Όσο για την λάσπη όταν ο ορισμός «λογιστής» λέγεται και στόχο να μειώσει τον άλλο είναι λάσπη. Ούτε εμένα με τρελαίνει ο Καζάκης αλλά προτιμώ να ακούω την δημιουργική κριτική και εφικτές αντιπροτάσεις.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Μαρία, ἔχεις διαβάσει τὰ ὅσα γράφω;
   Καὶ κάτι ἄλλο…. Ἔχεις μήπως ἀντίρρησι πὼς ὁ Καζάκης εἶναι λογιστής; Καὶ μήπως ἀντιλαμβάνεσαι γιατί τὸν ἀποκαλῶ ἔτσι;
   Τέλος, ἐὰν ξαναδιαβάσῃς τὸ κείμενον, νομίζω πὼς οἱ ἀπαντήσεις εἶναι μέσα.
   Μπορεῖς ἐπίσης νὰ ῥίξῃς μίαν ματιὰ σὲ ὅσα ἔχω γράψει γιὰ τὸν Καζάκη.

 • Μαρία

  Τα διάβασα, αν θες και συ ξαναδιάβασε και σκέψου έστω λίγο τα δικά μου (εύκολο, λίγα είναι)… Καλή σου νύχτα.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Βρὲ Μαρία, κάποιος ποὺ δὲν γνωρίζει ἱστορία καὶ γλώσσα, πῶς θὰ φτιάξῃ παιδεία;
   Κάποιος ποὺ ἀγνοεῖ τὰ ἐθνικὰ ζητήματα ἢ ποὺ συμπεριφέρεται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν, πῶς θὰ φτιάξῃ τὴν Πατρίδα;
   Κάποιος ποὺ ἀρνεῖται νὰ συζητήσῃ σοβαρὰ γιὰ τὸ θέμα τῶν τοὐλάχιστον 4,5 ἑκατομμυρίων ἀφροασιατῶν, πῶς θὰ φτιάξῃ οἰκονομία; Πῶς θὰ διαπραγματευθῇ μὲ τοὺς γείτονες; Πῶς θὰ κλείσῆ τὰ σύνορα; Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν ἀνεργία;
   Ἐὰν ἦταν ἡγέτης θὰ εἶχε ἄποψι, θέσεις, γνώσεις καὶ δὲν θὰ συμπεριφερόταν ὡς λογιστής. Ἀπὸ ἕναν λογιστὴ δὲν ἔχω ἀπαιτήσεις νὰ γνωρίζῃ ὅλα τὰ παραπάνω. Ἀπὸ ἕναν ὐποψήφιο ἠγέτη ὅμως ἔχω. Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν καπᾶτσο τοῦρκο, τὸν τεχνοκράτη γερμανό, τὸν ὕπουλο ἄγγλο καὶ τὸν τρέχα καὶ γύρευ ἑβραῖο;
   Αὐτὸς δὲν ἀγγίζει κανένα θέμα ἀπὸ τὰ φλέγοντα ὡς νὰ μὴν τὸν ἀφορᾷ. Ἐγὼ λασπολογῶ ἢ αὐτὸς εἶναι ὁλίγιστος;
   Σὲ παρακαλῶ, ξέρω τί ἔγραψες καὶ ξέρω τί ἔγραψα. Ἐὰν οἱ φράσεις καὶ οἱ λέξεις ποὺ χρησιμοποιῶ δὲν εἶναι σαφεῖς, σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ ὐποδείξῃς τὰ σημεῖα ἀσαφείας τους. Ἐὰν ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν τὸ ἔχῆ ὀ δικός μου γραπτός λόγος, μήπως νὰ ξαναδιαβάσῃς τὸ κείμενον δίχως προκαταλήψεις;

 • Psaroudakis Kostas

  Γνωρίζεις Φιλονόη κάποιον “ηγέτη” σήμερα που διαθέτει τα “γνωστικά” προσόντα που περιγράφεις και αν ναι, ποιος είναι αυτός; Ένα όνομα πες μας.
  Ο Καζάκης φαίνεται να γνωρίζει το σημαντικότερο όλων.
  Πως στήθηκε η κομπίνα της οριστικής δουλοποίησης των Ελλήνων με τους κατά τ’ άλλα πολιτικούς “ηγέτες”-ανδρείκελα των νέων αφεντάδων μας, όπως και ποιοι τρόποι απέμειναν για να γλυτώσουμε απ’ αυτούς.
  Είναι αυτό το σημαντικότερο εθνικό ζήτημα αυτή την στιγμή ή έχουμε τρελαθεί εντελώς;
  Κι αν είναι, αυτό δεν επιβάλει την απαξίωση του ως “ολίγιστο” και “λογιστή”, ως ζήτημα αντίστοιχης σπουδαιότητας για την αντίπαλη πλευρά;

  Προηγούμενα σχόλια σου του τύπου:
  “…γιατί κάποιος φτιάχνει ἕνα κίνημα; Γιὰ νὰ τρέχῃ σὰν Βέγγος ἢ γιατί κάπου ἀποσκοπεῖ; Δῆλα δή, θὰ τρέχῃ ἀπὸ πλατεία σὲ πλατεία καὶ θὰ μᾶς «ἀναμορφώνῃ»… Μὲ ἀπώτερο σκοπό ὅμως τί;”,
  δίνουν νομίζω το δικαίωμα αποριών ίδιας ακριβώς λογικής:

  Γιατί κάποιος αφιερώνει τόσο κόπο και χρόνο για να γράφει τόσα κατεβατά για κάποιον άλλον; Δεν έχει τι άλλο να κάνει ή γιατί κάπου αποσκοπεί;
  Δηλαδή κόπτεται τόσο πολύ για την δική μας “διαφώτιση” ή έχει απώτερο σκοπό τι;

  Φαντάζεσαι ότι επί της ουσίας, διαφέρουν σε κάτι οι δικοί σου “προβληματισμοί” και αν όχι, δεν θα σου είναι ενοχλητική η υποχρέωση της υπεράσπισης του μη υστερόβουλου των δικών σου προθέσεων;

  Ο “λογιστής” όπως με περίσσια περιφρόνηση αποκαλείς (πιθανόν και ως ιδεολογικό σου αντίπαλο), είναι ένας εξαιρετικά ιδιοφυής οικονομολόγος που δεν δήλωσε ποτέ ειδήμων σε θέματα έξω της επιστήμης του.
  Ασφαλώς και δεν είναι ειδικός επί παντός θέματος όπως π.χ της ναυτιλίας ή της εθνικής άμυνας κ.α, αλλά ούτε αυτοί που ενδεχομένως εσύ θεωρείς πολιτικούς “ηγέτες” είναι, αν και θα ήταν ακριβέστερο να πούμε πως στην πραγματικότητα έχουν τα μαύρα τους μεσάνυχτα.

  Ο Καζάκης αφήνει νομίζω στους περισσότερους την ισχυρή εντύπωση του ευφυούς και έντιμου πατριώτη που αν ποτέ τα πράγματα τον έφερναν σε κεντρικό πολιτικό ρόλο, θα επέλεγε αντίστοιχους “Καζάκηδες” άλλων εξειδικεύσεων για τον πατριωτικό επιτέλους χειρισμό κάθε εθνικού ζητήματος.

  Έχουν όμως παιχτεί πολλά και αυτό ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ποτέ να συμβεί, ε;

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Καλημέρα.
   Ῥωτᾶς ἐὰν ὑπάρχῃ ἡγέτης.
   Θεωρῶ πὼς ὑπάρχει. Κι ὄχι μόνον ὑπάρχει, ἀλλὰ ἑτοιμάζεται συνειδητῶς καὶ συστηματικῶς νὰ βγῇ ἀπὸ τὴν ἀνωνυμία.
   Ἀλλὰ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι ὁ ἡγέτης ἐὰν ὑπάρχῃ.
   Τὸ ζήτημα εἶναι ἐὰν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς παρουσιάζονται ὡς ἐν δυνάμει ἡγέτες, εἶναι ἡγέτες ἢ πολωτές. Ὅπως ἐπίσης θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ μάθουμε τίς καταβολές τους, τοὺς (πραγματικούς τους) στόχους καθῶς καὶ τοὺς πιθανοὺς χρηματοδότες τους. (Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι τὰ στοιχεῖα τοῦ λογιστοῦ, ἐπὶ τῶν ὁποίων βασίζεται, καὶ καταγγέλει τὸν σπίθα ὡς ὑποκινούμενον ἀπὸ κέντρα ἐλέγχου πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ; Ἡ ἐπιστολή του ἐδῶ: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/12/669-3/. Στὴν ὁποίαν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, κατηγορεῖ τὸν σπίθα (;;;;;;) ἢ κάποιον ἀπὸ ἐκεῖ μέσα ποὺ ἐλέγχει τὰ πράγματα, ὡς ὑποκινούμενον ἀπὸ ξένες δυνάμεις!!! Δῆλα δή; Προδότη; Δῆλα δή; Πατριδέμπορο; Ἐγὼ δὲν χρησιμοποίησα τέτοιους χαρακτηρισμούς! Ἐγὼ μεταφέρω τὸν λόγο τοῦ κάθε σπίθα καὶ τοῦ κάθε λογιστοῦ ὅπως ἀκριβῶς ἐκφέρεται! Κάποια πληροφορία λοιπόν;)

   Σαφῶς καὶ εἶμαι ὑστερόβουλη. Εἶμαι ὑστερόβουλη, προκατειλημμένη, καχύποπτη, ἐπιφυλακτικὴ σὲ κάθε τί ποὺ δὲν προτάσσει τὸ ὅλον.
   Ὀ λογιστής, (δίχως εἰσαγωγικά) εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν προτάσσει τὸ ὄλον. Ὅπως κι ὁ σπίθας ὅπως καὶ κάποιοι ἄλλοι. (Γιὰ τοὺς ὁποίους ἔχω γράψει κατὰ καιρούς.)
   Βαρέθηκα στὰ ἡμίμετρα, στοὺς μικροὺς καὶ στὸ «ἔχει ὁ θεός»! Ὁ θεὸς ἴσως καὶ νὰ ἔχῆ. Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε καὶ πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε. Οἰαδήποτε ἔκπτωσις σημαίνει πὼς πάλι δὲν θὰ ἔχουμε ἐμεῖς. Ποῦ λοιπὸν εἶναι τὸ παράξενον; Στὴν ἀπαίτησι ἢ στὸ ἀπόλυτον; Καὶ γιατί νὰ συμβιβαστοῦμε στὰ λίγα; Πέρασες καλὰ μένοντας στὰ λίγα τόσους αἰῶνες; Ἐγὼ ὄχι…

   Τί σὲ κάνει ὅμως νὰ πιστεύῃς πὼς δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν Ἑλλάδι σήμερα ποὺ νὰ μὴν ἀφιερώνῃ χρόνο, κόπο, σκέψι πρὸ κειμένου νὰ βρῇ τὸ ὅλον; Τί σὲ κάνει νὰ πιστεύῃς πὼς δὲν ὑπάρχουν πρόσωπα ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ μὲ τὴν Πατρίδα τους, ποὺ θὰ ἀφιέρωναν κάθε τους στιγμή πρὸ κειμένου νὰ τὴν δοῦν νὰ στέκεται στὰ πόδια της μὲ ὑγιὴ τρόπο κι ὄχι μὲ ἡμίμετρα
   Τί σὲ κάνει νὰ πιστεύῃς πὼς δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι γύρω μας, Ἕλληνες τοὺς λένε, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν κάθε μορφῆς παλαιοκομματικὴ κατάστασι ἀλλὰ ἀναζητοῦν τὸ τέλειον καὶ τὸ ἰδανικόν;
   Γιατί νὰ μὴν ὑπάρχουν; Ἐπεὶ δή ἔτσι μᾶς ἔμαθαν; Ἢ ἐπεί δή ὅταν δὲν ὑπάρχουν τρῶνε μὲ χρυσὲς μασέλες ὅλοι οἰ ἄλλοι;

   Τέλος, διότι τὸ θέμα ἔχει ἀναλυθεῖ ἀρκούντως, ἔθεσα συγκεκριμένα ἐρωτήματα κι ἀπαντήσεις δὲν ἔλαβα. Οὔτε καὶ θὰ λάβω. Ὁ λογιστὴς ἐπιθυμεῖ μίαν Ἑλλάδα Καμποῦλ; Ἢ ὄχι; Ἐπιθυμεῖ μίαν χώρα μὲ στρατιές ἀνέργων καὶ πεινασμένων; Ἢ ὄχι; Ἐπιθυμεῖ δούλους ἢ ἐλευθέρους πολῖτες; Δὲν λέει.. Κάτι μισόλογα ἀκούω καὶ μαθαίνω.. Τὰ μισόλογα ὅμως δεικνύουν ἐκπτώσεις, συμβιμασμούς ἢ ἀκόμη καὶ δόλο… Τί ἀκριβῶς ἔχει ὁ λογιστής; Καὶ τὰ τρία; Ἢ κάποιο ἀπὸ ὅλα;

   Αὐτὰ Κώστα γιὰ τὴν ὥρα. Ἐὰν ἐσὺ εἶσαι εὐχαριστημένος μὲ τὰ ἡμίμετρα, τὰ περισσεύματα καὶ τὰ μισόλογα, βᾶλε ἐμπρός τὸν λογιστὴ καὶ τρέχα πίσω του. Ἐγὼ ποὺ δὲν εἶμαι τὸν ἔχω ἀπέναντι καὶ τὸν περιμένω.
   Καλημέρα καὶ πάλι.

 • B.B.

  Ενα σίγουρο σημείο που διαφωνείς με τον καζάκη ειναι ότι εσύ ελπίζεις την σωτηρία απο “τέλειο πεφωτισμένο βασιλέα” και ο καζάκης από τον λαό. Στα άλλα δε βλέπω να διαφωνείτε. Ακόμα και γιά τους λάθρο όλοι παραδέχονται ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και νοικοκυραίοι υπάρχουν και ευκαιριακοί υπάρχουν και πρακτόροι οπότε ανάλογο πτέπει να ειναι και το ξεκαθάρισμα. (ο καζάκης σίγουρα το παραδέχεται πάντως). Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους Έλληνες και νομίζω ότι και σε αυτό συμφωνείς.
  Η διαφωνία σας βέβαια πλησιάζει το χάσμα αλλά εξαρτάται αν βλέπεις τον λαό από πάνω ή αν βολτάρεις στις στράτες του.. Καλός είναι ο έρωτας για την Ελλάδα αλλά να μη σνομπάρεις και το λαό της όμως.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Σνομπάρω τὸν λαό;
   Β.Β. ἐὰν κάτι τέτοιο διαφαίνεται, κακῶς κατάλαβες. Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, σαφῶς κι ἔχω νὰ προσάψω πάθη καὶ λάθη σὲ ὅλους μας. (Διότι ὅπως ἀντιλαμβάνεσαι εἶμαι κι ἐγὼ τμῆμα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ.) Πιστεύω πὼς γιὰ νὰ μπορέσῃ κάποιος νὰ βγῆ ἀπὸ τὸ σπήλαιο, πρέπει νὰ τὸ διαπιστώσῃ μόνος του. Ἀλλὰ μὴν μοῦ πῇς πὼς δὲν ἰσχύει αὐτό: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/01/20/9-7/!
   Ξέρεις κάτι Β.Β.;
   Ἐχθὲς ἔγραφα αὐτὸ τὸ κείμενον: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/10/02/dysseas/ διότι ἀκριβῶς συμβαίνει αὐτό ποὺ ἴσως ἔχεις ἤδη καταλάβει. Ὁ Ἔρως μου γιὰ τὴν Ἑλλάδα δὲν εἶναι κάτι ἀόριστο, δίχως εἰκόνες καὶ δίχως ἀφετηρίες. Καὶ σίγουρα περιλαμβάνει αὐτὸν τὸν λαό, ποὺ ὅταν τοῦ δίδονται οἱ εὐκαιρίες μεγαλουργεῖ. Ἀλλὰ γιὰ νὰ χωρίσῃ ἠ ἥρα ἀπὸ τὸ στάρι.
   Ποιά εἶναι ἡ ἥρα καὶ ποιό τό στάρι;
   Ἐὰν κυττάξῃς στὸ πρόσφατο παρελθόν μας, τὸ μετὰ τῆς χούντας, θὰ διαπιστώσῃς πὼς πέρασαν πάσῃςφύσεως λαμόγια ἀπὸ τὴν διακυβέρνησι τῆς χώρας. Ὅμως σὲ κάθε βουλὴ ἦταν 300. Εἶναι δυνατὸν καὶ οἱ 300 νὰ ἦταν καθάρματα; Καὶ πόσοι ἀπὸ κάθε βουλὴ ἦταν καθάρματα; Μήπως ἕνα ποσοστό; (ἀπὸ 5 ἔως 95%…Διαλέγεις καὶ παίρνεις…) Ὑπῆρχαν ὅμως καὶ κάποιοι ποὺ δὲν ἦταν. Τί ἀπέγιναν αὐτοί; Ποῦ χάθηκαν; Τοὺς κατάπιε τὸ σύστημα; Τοὺ χώνεψε; Τοὺς φίμωσε; Ἢ τοὺς μεταμόρφωσε σὲ σιωπηλὲς μαριονέτες;
   Δῆλα δή, μήπως αὐτοὶ ἦταν ἁπλῶς κατώτεροι τῶν περιστάσεων; Μήπως ἁπλῶς ὁλίγιστοι; Μήπως δὲν εἶχαν τὴν πρόθεσι ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποφύγουν τὴν συνενοχή τους;
   Εἶμαι «ἀπὲ τὸν Πόντο» (ποὺ λέει κι ἕνας φίλος). Ὁ παρακάτω πολιτικὸς, πολλὰ ὑποσχόμενος γιὰ τὴν δική μας κοινότητα, δὲς τί ἔκανε: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/04/22/66696/

   Ἦταν ἐξ ἀρχῆς προδότης; Ἢ ὄχι; Ἐὰν ἦταν ἐξ ἀρχῆς προδότης, γιατί δὲν τὸν κατάλαβαν ἄνθρωποι εὐφυεῖς καὶ μὲ ἐμπειρία; (Πολλοὺς ἐξ αὐτῶν τοὺς γνώρισα προσωπικά. Σοῦ δηλῶ ὑπευθύνως πὼς ἀκόμη τρίβουν τὰ μάτια τους ἀπὸ τὴν κωλοτουμπίασι τοῦ συγκεκριμένου!!!)
   Ἐὰν δὲν ἦταν, τί ἦταν αὐτὸ ποὺ τὸν ἄλλαξε;
   Μπορεῖς νὰ καταλάβῃς τὴν διαφορά;
   Κάθε τι λιγότερο ἀπὸ τὸ ΟΛΟΝ δηλώνει συμβιβασμό! Δηλώνει ὑπαναχώρησι! Δηλώνει ἀνοχή! Καὶ κατ’ ἐπέκτασιν βεβαιώνει πὼς σὲ λίγο, σὲ πολὺ λίγο, θὰ καταλήξουμε πάλι στὰ ἴδια. Δῆλα δή, μᾶς παρουσιάζεται ἕνας δείκτης, τὸν ὁποῖον ὅμως ἔχουμε ξανασυναντήσει ὡς κοινωνία, καὶ μᾶς δεικνύει πὼς ἡ ἐπαναλαμβανομένη ὑπαναχώρησις ἀπὸ τὴν πλευρά μας, μᾶς ὀδηγεῖ σὲ βεβαιωμένα σφάλματα. Τί ἄλλο πρέπει νὰ δοῦμε γιὰ νὰ καταλάβουμε πὼς ἐκεῖ κάτι εἶναι στραβό;
   Τὸ δίς ἐξαμαρτεῖν… Τό ξέρεις… Τὸ τρίς; Τὸ τετράκις; Τὸ….
   Γιατί λοιπὸν νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ ὁλίγον καὶ μικρό κι ὄχι μὲ τὸ μεγάλο καὶ μέγιστον;
   Μὴν μὲ ῥωτήσεις ποῦ κρύβεται. Δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος γιὰ νὰ κρίνω. Πάντως ἔχω μεγαλυτέρα ἐμπιστοσύνη στὸν Γιάννη τὸν Δέμο παρὰ στὸν Καζάκη. Διότι τὸν Γιάννη τὸν Δέμο, ἂν καὶ δὲν εἶναι περιπλανώμενος ἰουδαῖος, τὸν βλέπω στὴν πράξι. Στὸ διὰ ταὔτα. Τὸν Καζάκη ὄχι.
   Οἰκονομολόγοι καὶ οἱ δύο, Ὁ Δέμος εἶναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ἐπιτυχημένος ὡς οἰκονομολόγος. Ὁ Καζάκης εἶναι ἕνας λογιστής.
   Ἐὰν ὁ Δέμος πέτυχε μίαν φορά, μπορεῖ νὰ πετύχῃ ἄπειρες. Ἐὰν ὁ Καζάκης ἀπέτυχε μίαν φορά (καὶ δὲν ξέρω πόσες ἀκόμη) τότε γιατί θὰ πετύχῃ τὴν ἐπομένη;
   Ἐὰν σήμερα ζοῦσε ὁ Ὠνάσης καὶ ἐτίθετο ζήτημα ὑπουργείας οἰκονομικῶν. Ποιόν θὰ ἐπιλέγαμε γιὰ αὐτὴν τὴν θέσι; Τὸν Ὠνάση ποὺ βεβαιωμένα κάνει τὴν πέτρα χρυσάφι ἢ τὸν ἄγνωστο ποὺ δὲν ἔχει δώσει κανένα διαπιστευτήριο;
   Σκέψου… Καὶ θὰ καταλάβῃς γιατί εἶμαι ἀπόλυτη.
   Εὐχαριστῶ γιὰ τὸν διάλογο.

 • B.B.

  Για να καταλάβω …η επιτυχημένη λύση του κυρίου Δέμου ειναι να παραμείνουμε σαν πρόβατα στο μαντρί αλλά με διαφορετικούς όρους ; Δεν πήρε χαμπάρι ο κ. Δέμος οτι η σχέση πρόβατου – λύκου με αυτούς δε μας έχει κάνει κανένα καλό τα τελευταία 190 χρόνια ; Μέχρι και τον ήρωά σου, τα τσιράκια τους τον ξεκάνανε. Αυτό εσύ ενοείς “το όλον” ; πρόβατα στο μαντρί αλλά με δυνατό βελασμό ειναι το “όλον” ; …ο καζάκης αν μη τι άλλο μπορεί να μην ικανοποιεί ιδιαίτερες φιλοσοφικές ανάγκες (αν τον παρακολουθούσες πιο μεθοδικά θα διαπίστωνες το τελείως αντίθετο βέβαια και με κάθε σεβασμο στις επιλογές σου σε παρακαλω και στο ζητάω σαν χάρη να το κάνεις) αλλά σου λέει ή τώρα θα ξεμπερδεύουμε μιά και καλή απο τον κάθε κερατά και για πρώτη φορά στην ιστορία μας θα σταθούμε ομότιμα και ισότιμα μπροστά σε όλη την οικουμένη ή θα μείνουμε αιώνιοι σκλάβοι. Δε ξέρω αν ο ίδιος είναι το όλον ή αν είναι ο μεγαλύτερος κολοτούμπας που έχει εμφανιστεί ποτέ, αλλά η πρότασή του, συμφωνείς νομίζω, είναι το όλον. Γιατί τι σημασία έχει ακόμα και ένας ωνάσης που σου γεμίζει την κοιλιά κατασπαράζοντας το επόμενο θύμα της αγοράς ; Πως να νοιώθεις δηλαδή αν εισαι ισραηλίτης και επιβιώνεις αφήνοντας νηστικά τα παιδιά της παλαιστίνης ; Το όλον είναι όλον όπως λες και εσύ. Θέλει και κοιλιά θέλει και αισθήματα θέλει και ευθύνες θέλει και μνήμες. Δε ξέρω αν ο καζάκης είναι αποτυχημένος και σε τί, αλλά δεν είναι ούτε δοκιμασμένος και νομίζω με τίποτα δε θέλει να δοκιμαστεί μόνος του. Ελάτε να δοκιμαστούμε όλοι μαζί λέει. Εγώ στη θέση σου θα σταμάταγα να σκέφτομαι τους πράκτορες που οι υποσχέσεις είναι μέρος της δουλειάς τους για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες τους και θα ζήταγα τη γνώμη (πιθανολογώ ότι έχεις τον τρόπο) ίσως και του μοναδικού που πέρασε από τα έδρανα και θα μπορούσε να είναι το “όλον”. Έχεις τρόπο ; Έχω και εγώ μεγάλη απορία αν θα καλωσόριζε τον λογιστή σου με τον ίδιο με εσένα τρόπο. Μπορείς να ρωτήσεις τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη ;

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἀπὸ ποῦ προκύπτει πὼς πρέπει νὰ παραμείνουμε στὸ μαντρί; Ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Δέμου;
   Σοῦ ξαναγράφω, μήπως καὶ καταλάβῃς: δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ πρόσωπο. Μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἦθος του. Μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν θὰ βλέπῃ τὴν «θέσι του» ὡς ὑποχρέωσι καὶ ἐξυπηρέτησι πρὸς τὸν λαὸ ποὺ τὸν ἐμπιστεύεται. Δῆλα ὁ λογιστὴς ἀπὸ ποῦ θὰ ἀντλήσῃ χρῆμα γιὰ τὸν κρατικὸ μηχανισμό; Ἢ μήπως θὰ τὸν καταργήσῃ;
   Ἀλήθεια, ἀπὸ ποῦ προκύπτει πὼς ὁ λογιστὴς δὲν εἶναι ὁ κερατᾶς τοῦ ΚΚΕ; Ἀπὸ ποῦ; Διότι ἐγὼ ἄλλα ξέρω. Κι ἄλλα μαθαίνω. Καὶ ἄλλα ἀντιλαμβάνομαι… (Καὶ θὰ βγοῦν κι αὐτὰ στὴν φόρα σὲ λίγο…)
   Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι ἡ πρότασις λογιστοῦ; Στὴν παύσι πληρωμῶν; Ποῦ θὰ βρῇ τὰ ἔσοδα γιὰ νὰ στηρίξῃ τὸν δημόσιο χαρακτήρα τοῦ κράτους καὶ νὰ φαίνεται καλὸς κι ἀρεστός; Σαφῶς καὶ δὲν εἶναι τὸ ὅλον ἡ πρότασίς του. Περιλαμβάνει τμήματα τοῦ ὅλου. Ματιές. Ἀλλὰ καμμία δυνατότης ἀντιλήψεως τοῦ ὅλου. Γιατί δὲν μᾶς ἀπαντᾶ γιὰ τὸ τί θὰ κάνῃ μὲ τὰ 4,5 ἑκ. ἀφροασιατῶν λαθρομεταναστῶν. Ποῦ θὰ τοὺς ἀπασχολήσῃ; Σὲ τί ὑποδομές; Ἢ θὰ τοὺς ταΐζῃ τὸ δημόσιο;
   Καὶ γιατί θὰ πρέπῃ ἕνα κράτος νὰ κατασπαράζῃ κάτι καὶ νὰ μὴν εἶναι δίκαιον; Ἐπεί δή ἔτσι μᾶς ἔμαθαν; (Ποῦ κολλοῦν αὐτὰ περὶ ἰσραηλιτῶν στὴν περίπτωσί μας; Μίλησε κάποιος γιὰ ἁρπακτική στάσι; Καὶ γιατί συζητᾶμε γιὰ ἀποτυχημένα συστήματα ποὺ στόχο ἔχουν μόνον τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν καταπάτησι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων;)
   Θὰ πάψω νὰ σκέπτομαι τοὺς πράκτορες, ὅταν θὰ τοὺς δῶ ἔξω ἀπὸ τὴν χώρα. Νὰ εἶσαι βέβαιος. Ὅσο παραμένουν ἐντός, τόσο θὰ μὲ βρίσκουν ἀπέναντι. Κι ἐμένα καὶ κάθε Ἕλληνα ποὺ λαχταρᾶ Ἑλλάδα κι ὄχι Ἑλλαδοξεφτιλιστικὰ ὑπολείμματα.

   • B.B.

    με τον καζακη δεν εχεις ασχοληθει πανω απο πεντε λεπτα και απο αυτα που γραφεις και ρωτας για τον ιδιο και τη θεωρια του εκτιθεσαι. (οχι γιατι ρωτας αλλα γιατι καταπιανεσαι με ενα θεμα που δεν εχεις ασχοληθει). Άρα σιγουρα δε σε ενοχλει η θεωρια του γιατι δεν την ξερεις. Απο αυτα που σου εχουνε πει κατι αλλο σε ενοχλει και προσδιοριζεται γενικοτερα στην παρουσια του. Οταν συμβαινει κατι τετοιο συνηθως εχει να κανει με τον εαυτο μας και οχι με τον αλλο ανθρωπο. Τα υπολοιπα περι ηθους
    και ολοκληρωτικης διαθεσης για προσφορα κλπ ειναι κολοκυθια με τη ριγανη γιατι επιβαιβεωνονται μονο με την πραξη.
    Αληθεια η μεγαλη επιτυχια του δεμου πια ειναι ;

   • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

    Λές; Γιὰ νὰ τὸ λὲς κάτι θὰ ξέρῃς περισσότερο ἀπὸ ἐμέναν. Καὶ μία καὶ τό ξέρεις, καλῶς ὅρισες γιὰ νὰ μοῦ τὸ μάθῃς κι ἐμένα.
    Ἔχω ψυχολογικὰ προβλήματα τώρα τελευταῖα καὶ πασχίζω νὰ τὰ λύσω. Κι αὐτὰ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ φᾶτσες ποὺ μοῦ φαντάζουν περίεργες.
    Πάντως εἶμαι ἀητὸς ἐξαφτέρουγος. Ἐὰν μέσα σὲ 5 λεπτὰ κατάφερα νὰ ἀκούσω, νὰ συμπεράνω καὶ νὰ γράψω… Πρέπει ἢ πολὺ ἠλίθια νὰ εἶμαι ἢ πολὺ ἀητός. Ἢ μὲ πολλὰ ψυχολογικά. Φοριοῦνται τώρα τελευταῖα.
    Εἶναι λοιπὸν κολοκύθια μὲ τὴν ῥίγανη τὰ περὶ προσφορᾶς; Ἴσως… Καὶ θὰ εἶναι μία καὶ τὸ λὲς ἐσύ. Διότι κολοκυθᾶτοι ἦταν καὶ κάποιοι ἄλλοι ποὺ ἀφιέρωσαν τὴν ζωή τους στὴν Πατρίδα καὶ πῆρα τὸ μακρύτερον. Βλέπεις, ὑπάρχουν τὰ κολοκύθια μὲ καὶ τὰ κολοκύθια ἄνευ. Προτιμῶ τὰ μὲ ῥίγανη. Τοὐλάχιστον, ὅταν τὰ τρῶς ἔχουν περισσότερη νοστιμάδα.

 • B.B.

  ……για να μη το ξεχασω
  πετυχημενοι οικονομολογοι σαν τον δεμο και μαλιστα ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ήταν και ο παπακωνσταντινου και ο αλογοσκουφης και ο παπαθανασιου και ο χριστοδουλακης και (πόσο πίσω θέλεις να παω 😉 …και μας ριξανε στα σκατα. αμα ακουσω και για τον καζακη οτι ειναι επιτυχημενος θα αρχισω να τρεχω οσο πιο μακρια γινεται … τον μονο πραγματικα επιτυχημενο που παραδεχομαι ειναι η κυρα Μαρινα η γειτονισα μου που μονη της με ενα μισθο σπουδασε τρια παιδια προικισε την κορη δε χρωσταει πουθενα και εχει και κατι στην ακρη για τα γεραματα …ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ …ΤΟΥΣ ΕΙΔΑΜΕ

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Αὐτοὶ ποὺ ἀναφέρεις ἦταν καὶ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ! Ὅπως αὐτὸς ποὺ θαυμάζεις.
   Καὶ ξέρεις βρὲ Β.Β.; Αὐτὰ τὰ κομματόσκυλα κάτι ἔχουν περίεργο…. (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κολοκυθάτη ἐμφάνισι…) Ὅταν ἀκοῦν γιὰ Πατρίδα τρίβουν τὰ χέρια τους διότι θὰ φᾶνε καλά.
   Οἱ οἰκονομολόγοι ποὺ γνωρίζω ἐγὼ οὐδεμίαν σχέσι ἔχουν μὲ κομματικοὺς μηχανισμοὺς καὶ μαγαζάκια. Καὶ εἶδες μίαν περίεργη σύμπτωσι; Δὲν κόβονται γιὰ προβολή, διαφήμισι, πρώτη μούρη στὰ πάντα, συμμετοχὴ σὲ κομματικοὺς μηχανισμούς, συνεργασίες μὲ «ἀγανακτισμένους» καὶ… καί… καί… Ἔχουν στρώσει κῶλο κάτω καὶ πασχίζουν νὰ πάρουν τὴν Πατρίδα τους πίσω ἐν τελῶς ἄδολα, δίχως ἐπιθυμία γιὰ προσωπικὴ προβολή καὶ δίχως ἴδιον ἢ παραταξιακὸν ὄφελος. Περίεργον; Πολύ!!! Βλέπεις αὐτὸ τὸ εἶδος τείνει νὰ ἐκλείψῃ!!!

 • B.B.

  Το κομματικό του παρελθον (που ίσως όλοι και να είχαμε κάποτε(εγω πάντως όχι)) το έχει αποκηρύξει φωναχτα. Τους θεωρητικούς του επηρεασμούς (οικονομολόγος μαρξιστής) τους δηλώνει ξεκάθαρα. Τη διάθεσή του να αποδεχτεί τον οποιοδηποτε (“εκτος απο αυτους που ονειρεύονται μαζικα πογκρόμ”) την αποδεικνυει και στην πράξη. Καλύτερα λέει συνεργάζομαι στον αγώνα αυτό με δεξιους και περισσοτερα προβλήματα φερνουν οι διαμάχες μεταξύ των αριστερών. Για τους λάθρο έχει δηλώσει ότι η κίνιση δεν αποτελείται από ανθρώπους με κοινή στάση στο θέμα. Συμφωνώ μαζί σου ότι τρέχει παντού αλλά τον έχουνε καλέσει για να πάει και πάει αδιακρίτως. Δεν ανφιβάλω ότι υπάρχουν και ικανότεροι και εξυπνότεροι ίσως και πιό αγνοί ακόμα. Να βγούνε όμως. Τους φωνάζει ελάτε …βοηθήστε. Εγώ λέω να πάνε και άμα είναι τενεκές να τον πετάξουνε με τις κλωτσιές και ο κόσμος θα πάει μαζί τους. Έχει διαφορά βρε παιδί μου. Εμείς καθόμαστε εδω και γραφουμε για τον εαυτό μας. Ειδα προχτες και το αρθρο σου στην ολυμπια και ειπα ναι ρε παιδι μου η φιλεναφα μου εχει λογο γερο και θα επρεπε να μιλαει σε πολλους. Αυτή ειναι η διαφορα. Αξιόλογοι, στιβαροί, αγνοί ανθρωποι μένουνε μουγκοι. Ο καζακης μιλαει ομως. Σκεφτεσαι να υπηρχαν δεκα καζακηδες να μιλανε ; και ας το εβλεπε ο καθενας απο την δικια του σκοπια. Σκέφτεσαι τι θα είχε γίνει ;

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν εἶμαι καὶ τόσο σίγουρη πὼς τὸ ἔχει ἀποκηρύξει. (Ἴσως νὰ εἶναι λᾶθος οἱ πληροφορίες μου, ἴσως κι ὄχι… Πάντως, ἐὰν εἶναι σωστές, ἐπανῆλθε.)
   Κι ἐμεῖς μιλᾶμε. Μὲ τὸν τρόπο μας. Μιλᾶμε στὴν καρδιὰ ὅσων ἀκόμη τὴν διαθέτουν.
   Ἀναρωτιέμαι ἐὰν θὰ καταλάβουμε κάποτε πὼς ἔχουμε ἀνάγκη μόνον ἀπὸ ἕνα: τὸ ἦθος.
   Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, ἔχεις δίκαιον
   Δὲν ἀντέχω οὔτε τὰ κομματόσκυλα οὔτε τοὺς ῥουφιάνους, οὔτε τοὺς καθοδηγητές. Ἐὰν τοὺς ἄντεχα θὰ ἤμουν κάπου, μὲ κάποιους καὶ θὰ δροῦσα ἀναλόγως.
   Ἀπεφάσισα νὰ μὴν τὸ κάνω. Ἐὰν θὰ κάνουμε κάτι στὴν Πατρίδα μας (γιὰ τὴν Πατρίδα μας) αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ βασίζεται στὸ δίκαιον κι ὄχι σὲ ὅσα ἔως σήμερα γνωρίζαμε. Δῆλα δή, ἀνάποδα θὰ πρέπῃ νὰ τὰ μάθουμε.
   Ἐπιλέγω, κι ἂς φαίνεται κάτι τέτοιο πὼς στοιχίζει, νὰ παραμένω ἐκτός. Μὲ λίγους ῥομαντικούς παρέα. Ἴσως πάντα στὸ περιθώριον, ἀλλὰ μὲ καθαρὴ συνείδησι καὶ θέλω. Δίχως συμβιβασμοὺς καὶ ἡμίμετρα.
   Ἐὰν θὰ συμβῇ κάτι καλό, θὰ εἶμαι ἡ πρώτη ποὺ θὰ τὸ στηρίξῃ. Ἔως τότε, μὲ λιγότερα ἀπὸ τὸ ἀπόλυτον, δὲν ἐπιτρέπω στὸν ἑαυτόν μου νὰ φθαρῇ περισσότερο. Ἤδη ἡ φθορὰ εἶναι πολὺ μεγάλη μέσα ἀπὸ ὅσα διαβιοῦμε. Δὲν χρειάζεται νὰ μπλέξω μὲ πεθαμένες τακτικές.

 • B.B.

  Σε ευχαριστώ που δεν (με) αγνόησες κανένα από τα σχόλιά μου.
  Ο,τι νομίζεις ότι σε προστατεύει, να σε έχει καλά.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν συνηθίζω νὰ ἀγνοῶ σχόλια. (Ἴσως κάποιες φορὲς καθυστερῶ στὶς ἀπαντήσεις ἀλλὰ δὲν ἀγνοῶ.)
   Ἄλλως τε ὅλοι μας ζοῦμε μὲ τὶς ἀγωνίες μας.
   Κι ἐσένα ἐπίσης νὰ σοῦ ἔλθουν τὰ καλλίτερα.

 • Βρὲ καλῶς τον τὸν Καζάκη…., άστραψε η Φιλονόη και δεν την είχα πάρει χαμπάρι!!! « TSOUTSOUNEROS

  […] λαβωμένο ψυχοραγεῖ. Δὲν σώζονται. Τέλος…. Ἀπὸ τὴν Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ: Θεωρώ περιττό να τονίσω, το πόσο με […]

 • Αμφιτρυων

  Η Φιλονοη εχει απολυτο δικιο.
  Ο Καζακης κανει ακριβως αυτο που κανει καο ο Παπακωνσταντινου [οταν ηταν υποικ] και ο Βνιζελος. Δηλ μας αποσπα την προσοχη ΜΟΝΟ στο οικονομικο, που στο κατω κατω ειναι τεχνητο [ολοι το λενε οτι το λαμογιο Γαπ εστησε την κομπινα με τους υπολοιπους εβρεοσι_ωνιστες]
  ουτως ωστε να ΜΗΝ βλεπουμε το Πραγματικο προβλημα> την λαθροεποικιση, καταστροφη Εθνικης συνοχης, τεραστια εγκληματικοτητα οπου τα καλασνικωφ εχουν γινει καθημερινο θεμα. Ο Καζακης οχι μονο ΔΕΝ αντιτιθεται στους εγκληματιες ισλαμφασιστες αλλα τους προοριζει για Ελληνες πρωτης διαλογης, επειδη, λεει, δουλευουν!!!
  δες εδω το βιδεο>>http://kopais.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

  ειναι επικινδυνοτερος των παπουλια-γαπ

  Ευγε Φιλονοη

 • Sun

  Όλοι κοιτάνε να φτάξουν κάτι για να είναι αρχηγοί κανείς δεν βλέπει το καλο τησ χώρας μας. Μιλάνε με πατριωτικά και όμορφα λόγια, μόνο και μόνο γι αν αμεγαλώνει το κοινό τους.
  Δραση καμία!!!! Απλά φτιάχνουν ένα ακόμη μεγάλο πηγάδι για συζήτηση.Συνέχεια μπλα μπλα μπλα….

  Σε όλα αυτά λοιπόν κινήμματα νέα κόμματα δεν αναφέρεται πουθενά οτι είναι κατά της κάρτας του πολίτη και γενικότερα κατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μπορεί να το έχουν αναφέρει στο μπλα μπλα, αλλά πρωτον δεν αναφέρεται στα γραπτά τους και δεν κάνουν καμία μα καμία δράση και γι αυτό. Συνεπώς όσοι δεν έχουν ή έχουν αναφέρει μόνο μια φορα, έτσι να περάσει, οτι είναι εναντίων της κάρτας του πολίτη, σημαίνει ότι την έχουν σε δεύτερη, ή μάλλον τελευταία μοίρα. Οπότε δεν έχουν σκεφτεί καλά τα πράγματα, κάνουν βιαστηκές κινήσεις, οποτε το μονο που τους νοιάζει είναι πως θα αυξήσουν τα μέλη τους, ή δεν νοιάζονται καθόλου για την χώρα, άρα αρχίζουμε να σκεφτόμαστε αλλιώς, περισσότερο καχύποπτα.

  Για μένα το πρώτο που πρεπει να χτυπήσουμε είναι η κάρτα του πολίτη και ότι συνεπάγεται με αυτη. Είναι το εργαλείο που θα τους κάνει την υλοποίηση των σχεδίων τους πιο εύκολη. Είναι ο δυνατότερος κρίκος των όλων όσων έχουν σκεφτεί να μας κάνουν ακόμη. Το ΔΝΤ και τ αυπόλοιπα, είναι ένα μπαλάκι που μας έχουν πετάξει γι ανα ασχολούμαστε, συνάμα να μας γονατίζουν πρώτα απο όλα ψυχικά και μετά υλικά!!!

  Βάλτε τα κάτω και σκεφτείτε το.. Τόσο καιρό το μονο που κάνουμε είναι να μιλάμε. Και στις πλατείες το καλοκαίρι καναμ επάρτυ. Που θενα δράση.
  Δεν χρειαζόμαστε άλλα κινήματα ή κόμματα. Όσοι τα δημιουργούν, για μένα είναι κατα της Ελλάδας. Θυμηθείτε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται…
  Ολοι μιλάνε για ενωποίηση Ελλήνων, μα στην ουσία χωριζόμαστε και πάλι και τσακωνόμαστε για τον Καζάκη και για τον κάθε Καζάκη.
  Δεν χρειαζόμαστε τίποτα.. Έχουμε μυαλό, να κρίνουμε και να αποφασίσουμε για τις ζωές μας. Για μένα αυτό που πρέπει να γίνει, έιναι να αρνηθούμε ότι μας δίνουν δήθεν για το καλό της Πατρίδας. Στο χέρι μας είναι και σε κανενός Καζάκη το χέρι!!!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν ἔχεις ἄδικο. Ἀλλὰ δὲν πιστεύω πὼς ἡ κάρτα εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα.
   Δὲν εἶναι μεγάλο πρόβλημα ἡ κατάργησις τῶν πρωτογενῶν σπόρων; Δῆλα δή ὁ ἔλεγχος τῆς τροφῆς μας καί κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ἐπιβιώσεώς μας;
   Δέν εἶναι μεγάλο πρόβλημα ἡ ὕπαρξις τοὐλάχιστον 5,5-6 ἑκατομμυρίων ΛΑΘΡΟεποίκων, πεινασμένων καί μέ σαφεῖς βλέψεις βρώσεώς μας;
   Δέν εἶναι μεγάλο θέμα ἡ καταστρατήγησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδίως μέσῳ τῆς κάρτας ἀλλὰ καί τόσους ἄλλους τρόπους;
   Ποιό δέν ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε;
   Τόν Τοῦρκο; Τόν Ἀλβανό; Τόν Σκοπιανό;
   Τόν GAPατο; Ποιόν;
   Πάντως, ἡ κάρτα εἶναι σαφῶς ἀπὸ τὰ σπουδαῖα, ἀλλὰ ὄχι τὸ μέγιστον. Ὅταν δὲν θὰ ἔχουμε τροφή, καὶ κάρτες θὰ λάβουμε καὶ τσιπάκια καὶ θὰ γίνουμε ἐπισήμως πειραματόζωα. Αὐτό γιατί δέν τό βλέπει ὁ κόσμος;

 • Sun

  Θέλουμε ελευθερία; ή Οχι;;; Με την κάρτα καταργούνται τα ανθρωπινα δικαιωματα μας!!! Με τη κάρτα θα σου φέρουν την παγκομιοποίηση σε τελικό σταδιο. Με την κάρτα μετανάστη θα νομιμοποιηθούν όλοι οι λαθρο. Με τη κάρτα δεν θα μπορείς να αντιδράσεις σε κινήματα τύπου δε πληρώνω. Με την κάρτα θα σου αλλάξουν ολοκληρη την κοινωνία, συμπεριφορα, επιλογη κινησεων σου. Με τη κάρτα θα έχουν τον ΠΛΗΡΗ έλεγχο μας. Τι αγωνα να κανω να διωξω λαθρο, να διαγράψω χρέος, να μη πληρωνω οτι δεν χρωστάω σε χαράτσια, όταν θα έχω βάλει την υπογραφή μου να με κάνουν ηλεκτρονικό σκλάβο;;;;
  Ολα είναι μια αλυσίδα. Ο δυνατότερος κρίκος είναι η κάρτα. Αν τη σπάσουμε αυτή, θα μπορέσουμε πιο εύκολα να πολεμήσουμε και τα υπόλοιπα.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Μὰ σοῦ ἀπήντησα.
   Συμφωνῶ μαζύ σου, ἀλλὰ ὅταν θὰ τεθῇ θέμα διαβιώσεως, ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν τὶς μέγιστες ἀντιστάσεις, θὰ παραδοθοῦν. Ἡ πείνα δὲν ἀστειεύεται. Πολλῶ δὲ μᾶλλον γιὰ αὐτοὺς ποὺ εἶναι στὴν μεγάλη τους κοσμάρα.
   Τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ ὑπάρχῃ καθολικὴ ἀντίστασις κι ὄχι μονομερής.
   Μία ὁμάδα, ὅσο μεγάλη κι ἐὰν εἶναι, δὲν εἶναι τὸ σύνολον καὶ δὲν ἔχει πάντα τὴν δυνατότητα νὰ ἐπηρεάσῃ τὸ σύνολον. Βρές μου ἐσὺ λύσι γιὰ τὴν μάνα ποὺ θὰ πεινᾶ τὸ παιδί της. Θά τό ἀφήσῃ ἄνευ τροφῆς ἢ θά πάρῃ τήν κάρτα γιά νά τό ταΐσῃ;
   Γιὰ μέτρα τὶς μᾶνες καὶ τοὺς παπποῦδες καὶ τὰ παιδιὰ καὶ θὰ φτάσῃς στὸ 65-70% τοῦ πληθυσμοῦ μας. Βᾶλε καὶ τοὺς ΛΑΘΡΟ ποὺ διψοῦν γιὰ ἀναγνώρισι, ἄλλο ἕνα 55-65% τοῦ πληθυσμοῦ μας… (Μὴν ἀθροίσῃς τὰ νούμερα. Εἶναι ἀπὸ ἄλλην σειρὰ τὸ κάθε ἔνα.)
   Πόσοι μένουν γιά συνειδητοποίησι κι ἀντίστασι; Καί γιά πόσο;
   Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐάν εἴμαστε αὐτόνομοι, δῆλα δή παράγουμε τροφὴ δική μας, πῶς θά μπορέσουν νά πιέσουν τούς πολλούς;

 • NO2ID

  Φιλονόη λες: “Ἀλλὰ δὲν πιστεύω πὼς ἡ κάρτα εἶναι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα.”
  Είσαι σίγουρη;;; Μιλάμε για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μας, μιλάμε για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΖΩΗΣ, που θα μας ελέγχουν τα χρήματα μας, τα τρόφιμα μας και να γίνουμε νουμερά!
  Επίσης όποιος έρχεται εδώ ΛΑΘΡΟ-μετανάστης στην χώρα μας με το που παίρνει, να λέμε την αλήθεια τον δίνουν, την κάρτα μετανάστη γίνεται αμέσως ΝΟΜΙΜΟΣ και ψηφίζει κιόλας, μιλάμε ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ και που ξέρεις αν είναι ΕΚΛΗΜΑΤΙΑΣ! Δε λέω ότι υπάρχουν και Έλληνες εκληματίες, μα δυστυχώς τα νούμερα της εκληματικότητας δείχνουν απ’ τους αλλοδαπούς παράνομους.
  Δυστυχώς η Κάρτα ειναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που μας απασχόλει. Γιατί δεν μιλάνε;;; Γιατί το κρύβουν;;;; Επειδή γνωρίζουν τι κακό κάνει…
  Και ασχολούνται για τα άλλα θέματα, οικονομικα, χαράτσια, εκλογές, παγκοσμια κριση, κρίση στο ευρω, η επιστροφή στην δράχμη κ.λ.π. αυτά όλα είναι ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ και ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ τον Έλληνα για να ασχολείται αυτά τα δήθεν ψέμματα των ΜΜΕ.

  Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ πρόβλημα…σκέψου το, μιλάμε και την δικη σου ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  Η επιλογή σου ειναι δική σου, γι’ αυτό μην λες οτι ειναι καλό η κάρτα και δεν ειναι πρόβλημα…διότι δεν ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ τι κάνει η ύποπτη ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Κάνε έρευνα μέσω ιντερνετ….
  Άντε καλο βράδυ!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Δὲν ἰσχυρίστηκα πὼς δὲν εἶναι πρόβλημα. Οὔτε πὼς δὲν εἶναι ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα. Λέω (καὶ ξανὰ λέω) πὼς ἡ κάρτα θὰ μᾶς φορτωθῇ πλαγίως, ὅταν θὰ εἴμαστε ἐξαντλημένοι ἀπὸ πείνα καὶ ἀνέχεια. Τί δέν κατάλαβες;
   Ἡ κάρτα εἶναι ἡ ἀπόλυτος προβατοποίησις τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ νὰ φθάσουν ὅμως στὴν κάρτα ἔχουν περάσει ἀπὸ ὄλα τὰ προηγούμενα στάδια. Δῆλα δή, ὅπως σωστὰ ἀναφέρεις, οἰκονομικὴ πίεσι, μνημόνια, χαράτσια, κρίσεις..Ἒ καί; Ποιός εἶναι ὁ στόχος;
   Ὁ στόχος εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος. Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος σημαίνει πὼς δὲν θὰ μποροῦμε οὔτε κἂν νὰ σκεφθοῦμε δίχως ἔγκρισι. Δῆλα δή, σοῦζα ὅλοι. Καὶ ἡ κάρτα θὰ εἶναι ὁ χωροφύλαξ. Μὴν καὶ κουνήσουμε ῥούπι.
   Πῶς ὅμως θά φθάσουν ἔως ἐκεῖ; Μέ ποιόν τρόπο; Μέ ποιά μέσα;
   Ἂναφέρομαι λοιπὸν στὰ μέσα ποὺ θὰ ἀσκήσουν τὴν πίεσι. Καὶ ἰδίως αὐτὰ ποὺ μᾶς καθιστοῦν ἕρμαια σὲ κάθε ἀπόφασί τους.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Καὶ κάτι ἀκόμη ποὺ δὲν ἔγραψα πρίν.
   Ποιός ἀποφασίζει γιά τήν ἐφαρμηγή τοῦ μέτρου τῆς κάρτας; Καί σέ τοπικό καί σέ διεθνές ἐπίπεδον;
   Μήπως ἐάν ἀναζητούσαμε τρόπους καταρρίψεώς τους θά εἴχαμε ταὐτοχρόνως δύο ἐπιτυχίες;
   Διότι, πασχίζοντας νὰ ἀντιμετωπίσῃς μόνον τὴν κάρτα, εἶναι σὰν νὰ δέχεσαι τὴν παντοδυναμία τους. Δῆλα δή, τοὺς λές: «ναί, νικήσατε, ἀλλὰ δέν
   πῆρα τὴν κάρτα»!

   Ἐγὼ λοιπὸν θέλω αὐτοὺς στὸν ἀγύριστο. Ὡς τε νὰ μὴν ξανασχοληθῶ οὔτε ἐγὼ οὔτε καὶ κάποιος ἄλλος μὲ κάρτες καὶ τροφὲς καὶ ἀδικίες. Θέλω τὴν ἀπόλυτο ἐλευθερία καὶ θὰ τὴν κερδίσω.

 • Sun

  Σορρυ τωρα το προσεξα!! Λες “Ὅταν δὲν θὰ ἔχουμε τροφή, καὶ κάρτες θὰ λάβουμε καὶ τσιπάκια καὶ θὰ γίνουμε ἐπισήμως πειραματόζωα. Αὐτό γιατί δέν τό βλέπει ὁ κόσμος;”

  Πρωτον!!! Δεν υπάρχει περιπτωση να πουληθώ για καμια καρτα και για κανένα τσιπάκι. Είμαι άνθρωπος κι έτσι θα παραμείνω.

  Δευτερον!! Για αυτο ακριβως το λόγο θα βγει η καρτουλα και η παγκοσμιοποιηση. Θα είναι σαν το (ψευτο) σωσιβιο στην κατασταση μας. Θελουν να μας κάνουν να το ζητήσουμε εμείς. Σου πετανε χρέος. σου πετανε φτωχια, φορους, χιλια δυο ετσι ώστε να πεις οτι η καρτα δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που περνάω. Ομως ποσο σημαντική ειναι η κάρτα το λέω στο προηγούμενο σχόλιο!!!

  Τρίτον!!! Δεν υπάρχει περιπτωση να δεχτω τίποτα απο αυτούς που βρίζω, μουτζωνω και δεν εμπιστεύομαι, δήθεν για το καλο της οικονομίας και της φοροδιαφυγής. Ολοι θα έχουμε κάρτες και τσιπακια σαν Ζωα, εκτός απο αυτούς!!!!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἐσὺ ἴσως. Τὸ 99% τῶν συμπατριωτῶν μας ὅμως θὰ πουληθοῦν.
   Δὲν εἶμαι ὑπὲρ τῆς κάρτας καὶ δὲν πρόκειται νὰ τὴν παραλάβω. Ἀλλὰ ἔχω ἀντίληψι τοῦ τὶ συμβαίνει γύρω μου. Διακρίνω τὰ ὅρια, τὶς ἀντοχὲς καὶ τὶς ἀνοχές. Σὲ αὐτὸ ἀναφέρομαι καὶ ὄχι στὸ ἐὰν εἶναι ἤ ὄχι καλὴ ἡ κάρτα.

 • Sun

  Εδω ειναι που θέλω να έρθω… Αν όλα αυτά τα κινήματα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό που συζητάμε τώρα, με την ίδιο τρόπο που καλούν και “παρασύρουν” το κόσμο για τα δικα τους, έτσι θα ενημέρωναν και θα δίνανε στο κόσμο να καταλάβει και να πράξει αναλόγος, όταν θα έρθει αυτή η κακιά η ώρα. Αν οι περισσότεροι δεν δεχτουν την κάρτα, δεν θα περάσει. Έτσι θα έχουμε ένα αισίοδοξο ενωτικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε δυναμικά και στα επόμενα βήματα.

  Το ΔΝΤ μας ήρθε ξαφνικά. Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Για την κάρτα όμως γνωρίζουμε. Γιατι να μην τν χτυπήσουμε τώρα που είναι “νωρίς”, ετσι ώστε να μην έρθουμε σε αυτά τα διλήματα που έθεσες;;

  Αγγλία, την αφήσανε να περάσει, είδαν τι ειναι η κάρτατου πολίτη και τωρα αγωνίζονται να καταργήσουν τις βασεις δεδομένων, να καταργηθεί το Ν/Σ. Η γερμανική αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες: ” Μακριά από τις νέες ταυτότητες”!
  Σερβία, ειναι προαιρετικές. Οποιος δεν έχει κάρτα, ζει κανονικά με την παλια του ταυτότητα. Στις περισσότερες χωρες ειναι προαιρετικες.
  (Ελλάδα, ΓΑΠ. “Όποιος δεν έχει την κάρτα δεν θα πληρωθεί”)

  Αν δεν κάνουμε τιποτα ΤΩΡΑ κύριε Καζάκη και λοιποί, αύριο θα είναι αργά και δεν θα ψάχνουμε φταίχτες. ΟΛΗ Η ΕΥΘΥΝΗ θα ειναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ.

  (παρεμπιπτόντως Φιλονόη, ωραια η σελίδα σου)

 • christos kosmidis

  ‘Oτι γράφετε, είναι γραμμένα σε άρθρα, του προτεινομένου συντάγματος, απο το πατριωτικό Μέτωπο. Διαβάστε, συμπληρώστε, εισηγηθείτε, να είναι το δικό μας σύνταγμα, το λαϊκό Σύνταγμα, και όχι της ολιγαρχίας, Με τιμωρία των ενόχων, από το 1974 και μετά, με ανακλητικότητα των ανικάνων, που θα κυβερνήσουν, με απομάκρυνση των λαθρομεταναστών,{βίαιη αλλαγή, δημογραφικού ιστού της Ελλάδς, με ελευθερη Δικαιοσύνη – Αστυνομία, απο πολιτικές παρεμβάσεις, με Πόθεν έσχες, με 8 ετη συμμετοχή στα κοινά και όχι εφ όρου ζωής, με κατάργηση ασυλίας των βΟλευτών,με πλήρη και δωρεάν Υγεία_ Παιδεία, με άρνηση της κάρτας του πολίτη,κ.α.
  Ψηφιση το Ιανουάριο απο Συντακτική Εθνοσυνέλευση, παρακαλώ συμμετέχετε, είναι υποθεση ΟΛΩΝ ΜΑΣ. http://www.pamet.gr

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἀγαπητὲ Χρῆστε.
   Ἀδιαφορῶ παντελῶς γιὰ τὸ ΠΑΜΕΤ. Παντελῶς.
   Ἐὰν ἔχῃς κάτι ἄλλο, εὐχαριστως νὰ τὸ συζητήσουμε.
   Διαφημίσεις σὲ κόμματα, πειραγμένους, πατριδοκάπηλους, καθυστερημένους πατριῶτες, παρ’ ὁλίγον στρατιωτικούς καὶ τύπους μὲ περίεργο παρελθὸν μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα αὐτὴν ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ!!!!
   Τὴν ἐπομένη φορὰ ποὺ θὰ ἔλθῃς, μόνον δικές σου ἀπόψεις θὰ δημοσιεύονται.
   Κατανοητόν;
   (Δὲν ἔχω κόψει ποτὲ σχόλια. Μὴν μὲ ἀναγκάσῃς νὰ τὸ κάνω τώρα!)

 • christos kosmidis

  Αγαπητή Φιλονόη, σε θεωρώ Ελληνίδα Πατριώτισα, με πραγματικές γνώσεις Ιστορίας, Θρησκειών, και μια ψυχάρα γεμάτη με Ελλάδα.
  ‘Οταν απορρίπτει κάποιος κάτι, οφείλει όπως στην προκειμένη περίπτωση, να αντιπροτείνει.
  Πολύ καλός ο αγώνας σου για πραγματική πληροφόρηση, και αφύπνιση συνείδησης του ‘Ελληνα, είναι όμως αρκετά?
  Το πρόβλημα των Ελλήνων, αυτη την στιγμή είναι η ένωση, για να αντιδράσουμε, συνολικά και αποτελεσματικά.
  Με βάση το καταστατικό του ΠΑΜ, δεν υπάρχουν αρχηγοί η είναι εύκολα ανακλητοί και αντικαταστάσιμοι.
  Αυτά που ανάρτησα, είναι θέσεις – προτάσεις, γραπτά, ΟΧΙ λόγια, και θα πρέπει, να διαβαστούν, να μελετηθούν, γιατί δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, σήμερα στην Ελλάδα, κινδυνεύουμε , με αφανισμό, απο τους λαθρομετανάστες, και τον εποικισμό της πατρίδας μας.
  Είχαμε την πρωτειά παγκοσμίως, να είμαστε ο μόνος ομοιογενής λαός – ‘Εθνος, σε 20 χρόνια θα είμαστε μειονότητα στα μουσουλμανικά στίφη, και στην πολιτική, (δεδομένης της Ελληνικής υπογεννητικότητας).
  Προτείνω σε κάθε ‘Ελληνα και Ελληνίδα να πάρει την ζωή του στα χέρια του μέσα, από αυτό το κίνημα, που απο το καταστατικό του δείχνει να είναι καθαρό.
  Κάποιοι θα πρέπει να κυβερνήσουν την Ελλάδα, αυτοί οι κάποιοι ας είναι πραγματικοί ‘Ελληνες, με πραγματικές και ρεαλιστικές λύσεις σε ΟΛΑ.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Χρῆστε, τὸ καταστατικὸ μπορεῖ νὰ δείχνῃ θαυμάσιο. Ἡ καρέκλα ὅμως εἶναι ἀκριβή!
   Γιατί ὁ Βιτάλης ἀπεῖχε καί ἀπό τίς δύο συναντήσεις συνενώσεως τοῦ πατριωτικοῦ χώρου;
   Γιατί γενικῶς πορεύεται ὡς μοναδικός γνώστης;
   Τί δουλειά εἶχε στίς ἐκλογές τῆς Ῥωσίας, ὣς παρατηρητής τό ΠΑΜΕΤ;
   Εἶναι κι ἄλλα, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πρόσφατα.
   Τὸ ΠΑΜΕΤ δὲν μοῦ κάνει. Τίποτε δὲν μοῦ κάνει. Ἔχω πλέον ξεκαθαρίσει πὼς μόνοι μας θὰ κάνουμε δουλειά.
   (Τί σημαίνει μόνοι μας; Αὐτό εἶναι ἄλλη ἱστορία. Ἡ ὁποία δὲν ἐμπεριέχει κανενὸς εἴδους δημοκρατία.)

 • christos kosmidis

  Πραγματικοί ‘Ελληνες, από όλα τα κοινωνμικά στρώμματα,νοικοκυρές, εργάτες, υπάλληλοι, μικρομεσαίοι, γεωργοί Πιστεύω ότι η βάση του κακού
  στην Ελλάδα, είναι το ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μελέτησε λοιπόν το προτεινόμενο, στην πρώτη σελίδα του ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, και συμπλήρωσε το.
  Μην κολλάς όμως ετικέτες, είναι αντιδεοντολογικό,
  Κανένα κανάλι, δεν δέχεται, διάλογο και προβολή μαζί μας, γιατί δεν υποστηριζόμαστε απο κανένα ξένο δάκτυλο, και αν έλθεις κάποτε στα γραφεία μας για ένα καφέ, θα καθήσεις σε πλαστική καρέκλα των 8 ευρώ, [αγορασμένα απο το υστέρημα μας,] και όχι σε δερμάτινα σαλόνια,
  αλλά η φιλοξενία θα είναι πραγματική και βγαλμένη απο την καρδιά μας.
  Θίξε, και κάνε θέμα, τα χρήματα που δανείσθηκαν, από τις τράπεζες, όλα τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί τα πήραν, ΠΑΣΟΚ 120.000.000 ευρώ, ΝΔ 120.000.000, ΚΚΕ 40.000.000, ΣΥΠΙΖΑ 60.000.000, γιατί τους τα έδωσαν, επειδή είναι όμορφοι, ή επειδή συμφώνησαν σε μελλοντικά δεσμά του Ελλήνων? Και που χρησιμοποιήθηκαν?
  ΑΣΠΙΔΑ των Εθνοπροδοτών, είναι το Σύνταγμα, που τους καλύπτει.
  Μπορούμε να το αλλάξουμε.
  ‘Ολα όσα υπέγραψαν, είναι παράνομα και αντισυνταγματικά.
  Τίποτα δεν χάθηκε, ενεργοποιηθείτε ‘Ελληνες.

 • christos kosmidis

  Το πρόβλημα μας, των Ελλήνων, δεν είναι το μνημόνιο, αλλά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό. Δηλαδή ο στρατηγικός στόχος, της χρεωκοπίας της Ελλάδας, μέσα από αλόγιστο δανεισμό, [Κ.Καραμανλής, Α.Παπανδρέου,Κ Μητσοτάκης, Κ. Σημίτης, Κ.Καραμανλής [κωστάκης], με κατασπατάληση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, με αποδυνάμωση της χώρας, γλώσσας, [απο Μασσώνους Γ.Ράλλη, και Α.Παπανδρέου], αποβιομηχανοποίηση, πολλαπλασιασμό δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, [Α.Παπανδρέου], με το έγκλημα του Χρηματηστηρίου, και των ατόκων δανείων απο τα ταμεία στις τράπεζες, [όταν τα επιτόκια ήταν 25%], μη παραγωγικές μελλοντικές επενδύσεις δρόμοι-γιοφύρια, 100 δισ. [Κ.Σημίτης], συνταξιοδοτήσεις ατόμων ακόμη και λαθρομεταναστών χωρίς ασφαλιστικές εισφορές, [φορείς του ΑΙDS με 700 ευρώ] Γ.Παπανδρέου, επιδοτήσεις τραπεζών περίπου 20% του δημόσιου χρέους, αναποτελεσματικότητα όλων σε θέματα, φοροδιαφυγής.
  Για να σωθει η Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να αλλαχθεί το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
  Η πολιτική ελευθερία πραγματώνεται συλλογικά και όχι ατομικά.
  Συλλογικά, και με νομοθετική σαφήνεια, θα πρέπει, να διατυπωθούν τα αιτήματα μας, διαφορετικά, και να μας χαρισθεί το δημόσιο χρέος, σε 10 χρόνια, θα είμαστε στην ίδια ελεεινή κατάσταση.
  Φιλικά και Πατριωτικά

 • Στέφανος

  Θα έγραφα σε γκρικλις, αλλά με έκανες να ντραπώ και εγγατέστησα Ελληνική γραμματοσειρά (συγγνώμη για τα ορθογραφικά μου λάθη). Καταρχή λοιπόν να πώ οτι συμφωνώ σε αυτά που λές σε αυτό το πόστ και οτι πρέπει να αλλάξουμε μοιαλά εμείς οι Έλληνες, αλλά διάβασα και την δημοσίευση που λές για το οτι ο Καζάκης δέν έχει λύσεις. Σε αυτό σου απαντώ οτι εάν δείς τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις του, θα προσέξεις οτι αναφέρει πολλές λύσεις σε πολλά απο τα τεχνικά ζητήματα. Σε τί αλλό όμως θα μπορούσε ο ίδιος σαν Καζάκης να δώσει λύση πέρα απο τα οικονομικά αφού ο ίδιος είναι οικονομολόγος. Θα μπορούσες ενδεχομένως εσύ ή κάποιος σχετικός με τα υπόλοιπα να δώσει λύσεις στα ανθρωπιστικά προβλήματα. Αυτό που θέλω να πώ με λίγα λόγια είναι οτι αντί να πεφτουν οι ανθρωπιστές να φάνε τους τεχνοκράτες, μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους για να αλλάξουν οι ισορροπίες. Αυτά τα λέω απο μιά ουδέτερη πλευρά, δεν είμαι μέλος κανενός κόμματος και ούτε ένθερμος υποστηρικτής του Καζάκη, απλώς θεωρώ οτι αυτά που λέει έχουν βάση και δέν ειναι του αέρα.
  Επίσης, κατα την γνώμη μου πάντα, αλλαγή σε όσα απο τα παραπάνω αναφέρεις, δεν θα γίνει ποτέ, οσο υπάρχουν τα κόμματα μεσα στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Απο εκεί ξεκινάνε οι αλλαγές και όταν τα κόμματα έχουν γαντζωθεί σαν τις βδέλλες στα μοιαλά των φοιτητών και τους καταντάνε να πλακόνονται σαν τα ζώα μέσα στους χώρους οπου υποτήθετε πήγαν για να μορφωθούν περετέρω και να αναπτυχθούν, δεν θα αλλάξει τίποτα.

  Στέφανος ο Μακεδόνας (έτσι δεν ήταν στην αρχαία Ελλάδα;)

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Κατ’ ἀρχὰς εὐχαριστῶ γιὰ τὰ Ἑλληνικά.
   Λύσεις τοῦ Καζάκη εἶναι ἐπὶ μέρους ζητήματα. Πάντως, ὄχι, δὲν τὸν ἀκυρώνω ἐν τελῶς. Ἁπλῶς δὲν μοῦ κάνει, ὥς κάτ ἡμί…
   Δυστυχῶς, ἤ καὶ εὐτυχῶς, ἔχουμε μάθει στὰ ἡμίμετρα. Δὲν ἔχουμε μάθει στὸ ΟΛΟΝ. Κι αὐτὸ ἀποζητοῦμε.
   Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἐσὺ εἶσα γνώστης τῶν οἰκονομικῶν, κι ἐγὼ τῶν στρατιωτικῶν, κι ὁ ἄλλος τῶν πολιτειακῶν, σαφῶς καὶ ὀφείλουμε συνεργασία. Ἀλλά πῶς; Μέ τό νά τραβοῦμε ὁ καθεῖς ἐξ ἡμῶν νά ὁρίζῃ τούς ἄλλους ἤ μέ κάποιον ἄλλον τρόπο;
   Κι ἐδῶ εἶναι οἱ περισσότερες ἀντιρρήσεις μου.
   Ὅσο γιὰ τὶς λύσεις…
   Εἰλικρινῶς, τόσα χρόνια μᾶς ἔχουν μάθε σὲ μίαν ὀπτική.
   Καιρὸς πλέον νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἄλλην, αὐτὴν ποὺ κανεῖς δὲν μᾶς εἶπε, καὶ ποὺ οὐδόλως εἶναι πεπατημένη.
   Καὶ νὰ εἶσαι γιὰ ἕναν μόνον σίγουρος Στέφανε.
   Ἀποδομοῦμε πρὸς ὥρας… Ὅλους. Ἀναζητοῦμε τὸ Ἄριστον καὶ θὰ τὸ κερδίσουμε. Ἀπλῶς θέλουμε τὸν χρόνο μας. Καὶ σίγουρα ἄνευ Καζάκηδων, ποὺ ἐξ αἴφνης μᾶς ξημέρωσαν ὥς νέοι σωτῆρες.

 • fantom

  o kazakis eine masonoebraios
  eine akomi mia prooptiki ton masonon
  gia prosekte ti leei gia kati kartes otan symvouleuei na egataleipsoume to euro

 • fantom

  pio mpouloukos kai apo ton karamanli
  ton empistevese?
  kala na pathis pali makaka tote

 • fantom

  kai na kserete
  oso pio liges koubentes
  toso pio katanoitoi kai alithinoi tha eiste
  giati blepo merikoi grafoun oloklira evagellia

 • Λίγο Πατρίδα καὶ λίγο βόλεμα. | Φιλονόη καὶ φίλοι...

  […] (Χρησιμοποίησα ὡς τίτλο μίαν φράσι ἀπὸ τὸ κείμενον-ἀφιέρωμα στὸν λογιστὴ Καζάκη. ) […]

 • Κωνσταντίνος

  Με περισπωμένες και δασείες εμπρός να σώσουμε την πατρίδα !!!

  • Φιλονόη ἐκ Πόντου

   Ναί, γιατί ὄχι; Ποτὲ δὲν ξέρεις…
   Πάντως φαινόμενα σὰν τὸν Καζάκη, καὶ τὸν κάθε Καζάκη, ἔχουν ἔξαρσιν ἀπὸ τότε ποὺ κάποιοι ἔκοψαν τὶς περισπωμένες τὶς δασεῖες ἀλλὰ καὶ τὶς βαρεῖες…
   Μήπως νά τό ψάξῃς ἀπό ἄλλην ὀπτική τώρα πιά;

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: