Γύπας «κεντρὶ Ποτίδαιας»!


Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ εἶναι πολὺ «προσεκτικοὶ» καὶ κάποιοι ποὺ δὲν εἶναι. Στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιον, ὅλως τυχαίως ἀνεκάλυψα ἕνα δικό μου κείμενον, τὸ ὁποῖον διόλου …δικό μου δὲν φαίνεται πλέον.

(Τὸ κείμενον μου μὲ τίτλο Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας δημοσιεύθηκε στὶς 19 Ἰουνίου 2011. )

Ἡ εἰκόνα τοῦ κειμένου, δίχως συνδέσμους φυσικά, ἀλλὰ καὶ δίχως τὴν ὑπογραφή μου, (δῆλα δή ἀλλοιωμένον!!!) εἶναι αὐτή:

καὶ δημοσιεύθηκε ἐδῶ.

Τὸ σχόλιο μου, ποὺ ἐπίσης ἔως τώρα δὲν δημοσιεύθηκε, εἶναι αὐτό:

Ἀπίστευτον! Τὸ δικό μου κείμενον, ποὺ δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὶς 19 ἰουνίου ἐδῶ: https://filonohpontou.wordpress.com/2011/06/19/esxathprodosia/ τὸ συναντῶ στὸ ἱστολόγιόν σας δίχως τὴν ὑπογραφή μου καὶ δίχως σύνδεσμο! Κι ὄχι μόνον αὐτό! Ἀλλὰ κουτσουρεμένον, δίχως τὴν παραπομπὴ καὶ τὰ γραπτὰ τοῦ Νικολάου Καλογεροπούλου! Εἶστε τὸ λιγότερονν ἀπαράδεκτοι καὶ λογοκλόποι! Τὸ λιγότερον!

Ἐννοεῖται πὼς αὐτὸ θὰ δημοσιευθῇ καὶ θὰ συζητηθῇ δημοσίως. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία!

Ἐφ’  ὅσον ὅμως δὲν εἴχαμε «ἀνταπόκρισι» καὶ δὲν εἴδαμε δημοσίευσι, σκέφθηκα νὰ «ἐξερευνήσω» λίγο τὸ ἱστολόγιον στὶς ἀναρτήσεις του.

Καὶ ἰδοῦ:

Τίτλος ἀναρτήσεως:  “Ένα μέτρο χτυπούσε το ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ και αυτό δεν τόλμησε να το πάρει η Κυβέρνηση!” ποὺ εἶναι δημοσιευμένη ἐδῶ μὲ δηλώσεις Παπαγεωργοπούλου.

Ἐν τάξει, θὰ μοῦ πεῖτε! Τώρα θὰ βάζουμε καὶ συνδέσμους στὶς ἱστοσελῖδες τῶν πολιτικῶν γιὰ νὰ τοὺς κάνουμε διαφήμισι; Διαφωνῶ! Δὲν εἶναι διαφήμισις. Τὸ κείμενον τὸ ἔγραψε ὁ Παπαγεωργόπουλος καὶ εἶναι δημοσιευμένον στὴν σελίδα του, ἐδῶ. Γιατί τὸ δικό μου κείμενον ἔχει ἀξία καὶ διέπεται ἀπὸ πνεματικὰ δικαιώματα καὶ τοῦ Παπαγεωργοπούλου δὲν…; Ἄλλα μέτρα κι ἄλλα σταθμά; Ἀναλόγως τοῦ πῶς βολευόμαστε;

Ἄλλη ἀνάρτησις, μὲ τίτλο «Φρικτό περιστατικό στην Κόρινθο!..Βίασε και την ηλικωμένη και το σύζυγό της! Δεν έχει αποκλειστεί και η περίπτωση να βιάστηκαν από διαρρήκτη.» ποὺ βλέπετε ἐδῶ, προέρχεται ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον moriasnews. Κανένας σύνδεσμος!!! Τρέχα καὶ γύρευε ἕνα πρᾶγμα!!!

 (Τὴν  ἐπιλογὴ ἐνεργῶν συνδέσμων στὸ ἱστολόγιον αὐτὸ τὴν κάνει κάποιος ἢ κάποιοι μὲ ἄγνωστα κριτήρια. Κάποτε ὑπάρχουν, κάποτε δὲν ὑπάρχουν καὶ κάποτε δὲν ἀναγράφονται κἂν οἱ πηγές!)

Κι ἄλλη μία, ἀπὸ τὸ «τσαντίρι» ποὺ βλέπετε ἐδῶ:


Βρίσκουμε συνδέσμους  ὅμως καὶ συνδέσμους. Ὅπως γιὰ τὸ βαλκανικὸν περισκόπιον, γιὰ  τὴν «ζούγκλα», γιὰ τὸ βῆμα (τοῦ ὀποίου ἄλλοτε ἐμφανίζει κι ἄλλοτε ὄχι σύνδεσμο, ὅπως ἐδῶ), τὸ defencenet,  ποὺ παραπέμπουν ὅμως μόνον στὶς κεντρικὲς σελίδες. 

Ἀλλὰ δὲν βρίσκουμε γιὰ τὸ τσαντίρι, (μὲ τὸ τσαντήρι ἔχει ἔνα θέμα μᾶλλον!!!) γιὰ τὸ Ὀλυμπία, γιὰ τὸ πρῶτο θέμα μίαν ἀπλῆ ἀναφορά, δίχως ἐνεργὸ σύνδεσμο… Δίχως κἀν σύνδεσμο σὲ κεντρικὲς σελίδες!!! Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά; (Σὲ κάποιες ἀναρτήσεις ἔχει κεντρικὴ σελίδα γιὰ τὸ ὀλυμπία.)

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ κάποιοι ἐνεργοὶ σύνδεσμοι. Σπάνιοι ἀλλὰ ὑπαρκτοί! Ἀπολύτως ξεκάθαροι καὶ συγκεκριμένοι! Εἴπαμε ὅμως, ἐλάχιστοι.  Ὅπως γιὰ παράδειγμα γιὰ τὸ «τὰ χάλια», ἀπὸ τὸ rimse μία (ἐδῶ),  ἀπὸ τὸ History of Macedonia (ἐδῶ) ἢ ἀπὸ τὸ  ῥεσᾶλτο (ἐδῶ μὲ ὅλους τοὺς συνδέσμους ἐνεργούς!!! Περίεργον;)

Τέλος ὑπάρχουν κάποια κείμενα ποὺ  δὲν ἀναφέρουν πηγή. Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἐδῶ τοῦ Δ. Βουλγαρίδου κάποιο κείμενον, τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζω τὴν προέλευσι.  Ὅπως κι ἐδῶ  τοῦ Καλλιώρα. Κι ἄλλα… Κι ἄλλα… Ἀλλὰ ἀυτὰ εἰλικρινῶς δὲν μπορῶ νὰ τὰ κατατάξω. 

Μοῦ ἔφαγε πολὺ χρόνο ὁ γύπας αὐτός καὶ μὲ κούρασε. Τὸν θεωρῶ καθαρότατον γύπα! Ἢ τοὐλάχιστον κάποιες φορὲς συμπεριφέρεται ξεκάθαρα ὡς γύπας καὶ κάποιες ὡς γυπίδιον. . (Βλέπετε, τὶς ἀναρτήσεις φαίνεται νὰ τὶς κάνῃ μόνον ὁ Κεντρής.)


Ὁμάς; Κάτι ἀνάμεσα σὲ Α καὶ Β. Ἐσεῖς διαλέγετε. Ἐγὼ τὸν βάζω καὶ στὶς τρεῖς. 

Φιλονόη.


Υ.Γ.1. Μοῦ ἀρέσει ὁ τίτλος καὶ ὁ «ὑπότιτλος» τοῦ ἰστολογίου: «μιλᾶμε τὴν γλώσσα τοῦ νόμου»… Φαντάζομαι πὼς ἀναφέρονται στοὺς νόμους τοῦ μΠΑτΣΟΚ καὶ γενικότερα τῶν κουδουνισμένων. Μόνον αὐτοὶ κλέβουν τὰ πάντα  δίχως νὰ χρωστοῦν τίποτα! Μὲ νόμους τῆς νύκτας φυσικά!
Υ.Γ. 2. Ὁ Κεντρής ἔβαλε σύνδεσμο μετὰ τὴν προσπάθειά μου νὰ κάνω σχόλιο ποὺ ποτὲ δὲν ἀνήρτησε. Ἐδῶ τὸ «παλληκάρι» , δίχως συγγνώμη, ἐπαναφέρει τὴν τάξι:
καὶ φυσικὰ τὸ κείμενον παραμένει ἀλλοιωμένον καὶ κουτσουρεμένον! 

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

14 responses to “Γύπας «κεντρὶ Ποτίδαιας»!

 • Νικόλαος

  Ὑπάρχουν καὶ ἄλλου εἴδους κυρτόραμφα καὶ μακρυόνυχα ὄντα τοῦ εἴδους καὶ δὴ κατὰ πολὺ χειρότερα. Εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα γράφουν μέχρι καὶ βιβλία ὁλόκληρα ἀντιγράφοντα ὁλόκληρα ἱστολόγια προβαίνοντες μόνον εἰς μερικὰς άλλοιώσεις τῶν ἀρχικῶν κειμένων. Αὐτοὶ εἶναι τελείως ἀνήθικοι διότι κερδίζουν καὶ χρήματα ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τῶν (ἐξ ἀντιγραφῆς) βιβλίων.

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ὁ νόμος, ποὺ ὑφίσταται, εἶναι ἀρκούντως ἱκανοποιητικός. Κάποιος πρέπει νὰ πάρῃ τὴν ἀπόφασι νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἐφαρμογή του.

 • kentripotideas@gmail.com

  1, Επίσης…. Ποτέ δεν έκανες σχόλιο και αυτό γιατί ποτέ δεν τα κάνω έλεγχο έστω και εάν είναι υβριστικά. Τελικά θα μπορούσες να κάνεις ένα email για να γίνεις και πιο πιστευτή.
  2, Κείμενα μπορεί να παρθούν , μου κλέβουν αρκετά, και όσο και εάν διαμαρτυρήθηκα …τίποτα! Βέβαια και είναι λογοκλοπή η μη αναφορά της πηγής έστω και αν είναι κομμάτια από διαφορετικά άρθρα τα οποία στο τέλος τα προσφέρεις σαν δικά σου.
  3, Πολύ εύκολα κάνεις χαρακτηρισμούς και σχόλια …. Περί …. μΠΑτΣΟΚ…. Και αυτό από μόνο του δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα …..
  4, Αδιάφορο μου είναι αν νομίζουν ότι είναι δικό μου η όχι. Με ενδιαφέρει η είδηση να φτάσει στον αναγνώστη . Είμαι πολύ γέρος για να το σκεφτώ!!!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ψεύδεσαι! Σοῦ ἔκανα σχόλια ποὺ δὲν ἐνέκρινες ΠΟΤΕ!!!! Τὰ παρουσιάζω! Ἄλλως τε κι ἀπὸ αὐτὰ ἔχω ἀντίγραφα!
   Μετὰ ἀπὸ ὧρες ἀπεφάσισες νὰ βάλῃς ἕναν μικρούλι σύνδεσμο ἀλλὰ σὲ πρόδωσαν οἱ φωτογραφίες ποὺ εἶχα κρατήσεις (οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται στὸ κείμενον!!!)
   Ἐγὼ δὲν κλέβω κι ἀξιώνω νὰ μὴν μὲ κλέβουν. Ἐσύ, ἐὰν σὲ κλέβουν, μᾶθε νὰ τὸ ἀντιμετωπίζῃς!
   Ἡ εἰδησις νά φθάσῃ, ἀλλά μὲ σεβασμό. Δὲν σέβομαι κανέναν ποὺ δὲν σέβεται τὰ στοιχειώδη. Εἶτε ἐμένα εἶτε ὁ,τιδήποτε.
   Ὅσο γιὰ τὸ ἐὰν εἶσαι γέρος ἢ ὄχι, ἀδιάφορον! Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργὰ νὰ μάθῃ κάποιος ἠθική!

 • kentripotideas@gmail.com

  1, Δεν απάντησες για τους χαρακτηρισμούς σου …. Περί …. (μΠΑτΣΟΚ…. Και αυτό από μόνο του δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα …..). Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε…. Ούτε και για το ‘’Βέβαια και είναι λογοκλοπή η μη αναφορά της πηγής έστω και αν είναι κομμάτια από διαφορετικά άρθρα τα οποία στο τέλος τα προσφέρεις σαν δικά σου.’’
  2, …σύνδεσμοι ..παντού αναφέρει την πηγή… όπως Δ. Βουλγαρίδου, του Καλλιώρα , το defencenet που έτσι έχει τον σύνδεσμο στο τέλος κάθε άρθρου του κλπ.
  Τελικά έχεις πρόβλημα. Σε αφήνω να το λύσεις μόνη σου. Όσο για το γύπας ..σου το επιστρέφω. Αλλά μιας και έκανες τόσο κόπο να ψάχνεις …βρες τι κλέβουν και από εμένα…. Καλή γιατρειά…

  Υ.Γ. Πιστεύω μετά την διαφήμιση που μου έκανες , οι αναγνώστες να με διαβάζουν πιο τακτικά και να έχουν ιδία γνώμη…

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Τί νά σοῦ ἀπαντήσω; Ἐγώ κατέγραψα συμπεριφορές κι ἐσὺ λὲς ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε.
   Προσωπικῶς δὲν ἔχω λογοκλέψει ΠΟΤΕ τίποτα, ἀντιθέτως μὲ ἐσένα φυσικά, ποὺ συστηματικῶς, δὲν βάζεις πηγή. (Ἔχω βλέπεις κρατήσει ἀποδείξεις καὶ τὸ ξέρεις. Πρὸς τοῦτο χτυπιέσαι ὡς ὀκτάπους τώρα!!!)
   Ἀλλὰ ποῦ ἔμαθε ὁ γύπας ἀπό πνευματικά δικαιώματα γιά νά μάθῃς κι ἐσύ; Ἔχει ἰδέα τί σημαίνει ἐνεργός σύνδεσμος ἤ ἀκόμη στήν κοσμάρα σου διαβιεῖς;
   Ἔχω πράγματι πρόβλημα. Ἔχω πρόβλημα μὲ κάθε ἑλληναρᾶ ποὺ ἀντὶ νὰ πασχίζῃ νὰ φτιάξῃ τὸν ἑαυτό του, κυττᾶ μονίμως τῶν ἄλλων τὴν καμπούρα. Ἔχω πρόβλημα καὶ σκοπεύω νὰ τὸ λύσω διὰ παντός. Δὲν σοῦ λέω ὅμως τὸ πῶς! Δὲν θὰ καταλάβῃς!

   Υ.Γ. Συγχαρητήρια ποὺ ἔλαβες ἀπὸ ἐμέναν διαφήμισι! Πολλὰ καὶ διπλὰ καὶ τρίδιπλα! Χαίρομαι ποὺ οἱ γῦπες, σὰν τοῦ λόγου σου, θὰ τσιμπήσουν καὶ κάτι ἀπὸ εὐπρέπεια. Μὲ κανέναν ἄλλον τρόπο δὲν θὰ τὰ καταφέρναν ἐκτὸς ἀπὸ τῆς καταγγελίας! Ἐὰν λοιπὸν χαίρεσαι, ἀποδεικνύεις γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ τὸ ποιόν σου! Δὲν σοῦ εὔχομαι καλὰ ξυπνητούρια διότι δὲν θὰ τὰ καταφέρῃς!

 • http://kentripotideas.blogspot.com/

  Με την ευκαιρία να σου χαρίσω και κάτι…. «Αγαπούλα, την κουκούλα»

 • http://kentripotideas.blogspot.com/

  Γράφεις στο άρθρο σου ….( Ἔνα τμῆμα τοῦ κειμένου ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἀρκετὲς φορὲς δημοσιευμένο στὸ διαδίκτυο. Εἶτε αὐτούσιο εἶτε μὲ παραλλαγές.) Εσύ συνδέσμους έβαλες από πού το ‘’έκλεψες’’ και ποια κομμάτια? Ο σύνδεσμος μου οδηγεί σε εσένα ….σε διαβάζουν ….
  «Αγαπούλα, την κουκούλα»

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Εἶσαι παρανοϊκός! Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικῶς!!! Δὲν ἔχω ἀναρτήσει ΠΟΤΕ κείμενον ἄνευ συνδέσμων! Στὸ κείμενον ποὺ ἔκλεψες κι ἀλλοίωσες γράφω κάτω κάτω τὶς πηγές μου καὶ φυσικὰ σοῦ διαφεύγει ἡ πιθανότης λήψεως κάποιων κειμένων ἀπὸ τὸ προσωπικό μου ταχυδρομεῖο. (τὸ ὁποῖον εἶναι ἐδῶ: Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας.)
   Διαβάζεις μόνον ὅσα σὲ συμφέρουν καὶ τίποτα περισσότερο!
   Ἀλλὰ μᾶλλον ξέχασες τὶς ὀχλήσεις ποὺ ἔλαβες ἀπὸ δικό μου φίλο γιὰ τὴν μή ἀνάρτησι τῆς πηγῆς σου.
   Ἔχεις μνήμη ἀμνήμονος! Εἶσαι καὶ στὴν κοσμάρα σου!
   Καί περιμένεις νά κάνω διάλογο μέ κάποιον πού δέν ξέρει τί τοῦ γίνεται;
   Ἀντί νά κυττάξῃς μέσα σου καί νά συνειδητοποιήσῃς πώς ἔκανες πατάτα, νά βάλῃς τὴν οὐρὰ στὰ σκέλια καὶ νὰ πάψῃς τὶς ἀναπαραγωγὲς δίχως πηγή, πῶς νὰ βγῇς κι ἀπὸ ἐπάνω!
   Τελικῶς μήπως νά σοῦ ζητήσουμε καί συγγνώμη πού μᾶς κλέβεις; Δὲν τὸ ἤξερα… Τέτοιαν θεώρησι εἰλικρινῶς δὲν τὴν περίμενα! Ἀλλά τί νά περιμένῃ κάποιος ἀπό ἕναν ἀσυνείδητο γύπα;

 • http://kentripotideas.blogspot.com/

  ****Δεν μπορεί… κάποτε πρέπει να περάσει από την λογοκρισία σου!!!
  Και να εξηγηθώ για να μην παρεξηγηθώ…. Όταν ο ίδιος ο συγγραφέας μου στείλει το κείμενο γιατί να ψάξω να δω που αλλού το έστειλε και γιατί?
  Όταν πάλι μου έρθει κείμενο με τον συγγραφέα με email από κάποιον φίλο, γιατί να ψάξω να βρω ποιοι άλλοι το ανέβασαν? Και ποιον από όλους να βάλω σαν πηγή?
  Όταν δεν υπάρχει ο συγγραφέας και είναι ανάρτηση του blog , τότε βάζουμε την πηγή. Το πώς θα την βάλουμε …… άσε να είναι δική μας επιλογή.
  Όταν τους παραπέμπουμε ‘’αορίστως’’ στην κεντρική σελίδα του blog … Το κάθε blog έχει μπάρα αναζήτησης για τα άρθρα του( αν δεν έχει να βάλει , εύκολο είναι). Μπορεί να το βρει από εκεί. Αλλά καλό είναι να διαβάσει και κάποια νέα του ανάρτηση. Ρώτησες κάποιο blog από αυτά που αναφέρεις τι θέλει? η είσαι διορισμένη αυτοβούλως υπερασπιστής των πάντων και όλων?
  Είσαι άδικη (τουλάχιστον προς εμένα). Είσαι τόσο άδικη που πραγματικά αρχίζω να σε λυπάμαι. Μην με αφαιρέσεις από τις λίστες σου. Έτσι οι αναγνώστες σου θα καταλάβουν καλύτερα.

  Υ.Γ. Ποτέ δεν απάντησες ευθέος σε τίποτα από αυτά που σε έχω ρωτήσει στα παραπάνω και σε όλα.
  Σου απαντώ με τα ίδια σου τα λόγια ….. Ἐὰν δὲν σοῦ ἀρέσῃ, κανένα πρόβλημα. Τὸ κουβαδάκι σου καὶ στὴν….Χίο.
  Ἐδῶ μᾶς κουράζεις καὶ βαρεθήκαμε. Ἔχουμε πράγματι νὰ κάνουμε πολὺ σημαντικότερα ἀπὸ τὸ νὰ ἀσχολούμαστε μὲ (γυποειδή!) συκοφαντίες!

  • Φιλονόη ἐκ τοῦ Πόντου

   Ἐμεῖς κάλε μου ἔχουμε ἕνα δικό μας «σύστημα» γιὰ νὰ καταδεικνύουμε τὸ πότε κάποιος εἶναι ἢ ὄχι κουραστικὸς κι ἐκτὸς θέματος.
   Ἀσχολούμαστε μαζύ του ὅπως κι ὅταν μποροῦμε!
   Βλέπεις, ὁ δικός μας χρόνος εἶναι καὶ πολύτιμος κι ἀκριβὸς καὶ μονάκριβος.
   (Εἰδικῶς μὲ κάτι χριστιανοκωλοτοῦμπες, εἴμαστε πολὺ φειδωλοὶ στὴν ἀφιέρωσι χρόνου!!!)
   Διαβάζουμε τὰ σχόλια τους στὴν ἀρχή, κι ἐὰν εἶναι σχόλια ποὺ χρήζουν ἀπαντήσεως, τότε ναί, ἀσχολούμαστε.
   Ὅταν ὅμως εἶναι σχόλια ποὺ μποροῦν νὰ ἀναμείνουν, ἀναμένουν!
   Εἴπαμε, ἔχουμε πολὺ σημαντικότερα. Καὶ μέσα σὲ αὐτὰ δὲν ὑπάγονται πρόσωπα ποὺ καταστρατηγοῦν βασικὲς ἀρχὲς ἤθους.
   Αὐτὰ γιὰ τὴν ὧρα….
   Σὲ 3 ἢ 4 ἢ 5 ἢ 15 ἡμέρες τὰ ξαναλέμε… Ἴσως βροῦμε τὸν ἀνάλογον χρόνο.

   Υ.Γ. Ἀκόμη καὶ σὲ φανατικοὺς δὲν κόβουμε σχόλια. Τοὺς δίδουμε τὸν χρόνο νὰ …βλαστήσουν! Ὅταν βλαστήσουν, τότε βλέπουμε!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: