Πάει καὶ τὸ μνημόνιον! Κυρώθηκε!


ELLAS_POLEITAI(Κατὰ τὸ «κατωχυρώθηκε»!)

Μὲ 255 ὑπογραφές! 

Εἴχαμε κάποιους ἀντιμνημονιακούς; Καί ποῦ χάθηκαν; Ἢ μήπως τό μετάνιωσαν; 

Ξέρουμε, θὰ τοὺς κάνουν ΝΤΑ τὰ ἀφεντικά…

Μὰ εἴπαμε, πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τὴν οὐρά. Καὶ τελείωσε!

Φιλονόη. 

(Παραθέτω τὴν σύμβασι ποὺ πλέον φέρει 255 ὑπογραφοῦλες! Μὴν σκιάζεστε!  Καὶ οἱ λοιπὲς 45 ποὺ ἀπουσιάζουν, ἐκεῖ εἶναι! Θὰ φανοῦν συντόμως!)

Υ.Γ. Παρακαλῶ πολὺ νὰ διαβαστῇ στὸν Λουκᾶ Παπαδήμ(ι) ἡ παράγραφος 2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ποὺ ἀναφέρει:

«(1) Η παρούσα Τροποποίηση και όλες οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που

απορρέουν από αυτήν διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα

με αυτό.

 

(2) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω ή στο πλαίσιο της παρούσας

Τροποποίησης θα επιλύεται φιλικά. Εάν η εν λόγω φιλική διευθέτηση δεν είναι

δυνατό να επιτευχθεί, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι, στο βαθμό

που πρόκειται για διαφορά μεταξύ τους και μόνο, αυτή θα υπάγεται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο βαθμό που

η διαφορά ανακύπτει μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και

του EFSF, τα Μέρη συμφωνούν η εν λόγω διαφορά να υπαχθεί στην αποκλειστική

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου….»

Ζητῶ ἀπὸ τὸν Παπαδήμ(ι)ο μίαν ἐρμηνεία τοῦ παραπάνω. Δύναμαι νά τήν ἔχω;

Ἀλλοιῶς πάντως μᾶς τὰ ἔλεγε τὸ πρωθυπουργάκι μας. 

Μήπως δέν ἦταν ἐκεῖ; Μήπως ἦταν ἀλλοῦ; Ἢ μήπως κι αὐτός δέν κατάλαβε τί ὑπέγραφε, σάν κάποιους ἄλλους;

(Συγγνώμη ποὺ θὰ σᾶς κουράσω.)

Τό καλλίτερο τό ξέρετε; 

Δὲν λαμβάνουμε πλέον δάνεια ἀλλὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι!!! (ὁπουδήποτε στὶς σημειώσεις διορθώσεις.)

(περίληψις τοῦ παρακάτω ὑπάρχει στὸ Μήπως μόλις τώρα μᾶς «φόρεσαν» τό μνημόνιον;)

ΠΗΡΑΜΕ ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4021/11 ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ;

Αντισυνταγματικό τερατούργημα  εκτυλίχθηκε πίσω από τον νόμο που ταλαιπωρεί τα εκατομμύρια των Ελλήνων για το χαράτσι της ΔΕΗ :

Όπως συνήθως γίνεται στην Ελληνική Βουλή στο τέλος νόμων βάζουν και θέματα άσχετα με τον τίτλο τους ή άσχετα με το κύριο θέμα που ασχολούνται .

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πίσω από το δευτερεύον ζήτημα για το ειδικό τέλος ακινήτων, που όμως καίει άμεσα τους πολίτες, πέρασαν το σημαντικότερο, την κατάλυση της Εθνική μας κυριαρχίας επικυρώνοντας το επαίσχυντο «ΜΝΗΜΟΝΙΟ» , δηλαδή τη Δανειακή Σύμβαση της χώρας μας, της η οποίας εκκρεμούσε η κύρωση από 4 Ιουνίου 2010.

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bcf0f265-06e2-4d43-a1ce-06ce96d27fb1

Αναμένονται οι  νόμιμες ενέργειες των φορέων που προασπίζονται το Eλληνικό Σύνταγμα, την Χώρα μας   και τον Έλληνα πολίτη.

Ακολουθεί η επίμαχη παράγραφος 48 που περιλαμβάνει όλη τη δανειακή σύμβαση .

Στο τέλος, για ενημερωτικούς λόγους,  επισυνάπτονται σχόλια επί της αντισυνταγματικότητας του κειμένου αυτού της Σύμβασης, που βρήκαμε στο διαδίκτυο:

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4021/2011

ΦΕΚ Α΄ 218/03.10.2011

 

Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση

θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της

και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ

 

Αρθρο 48

 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγματος:

 

α) Η Σύμβαση – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) με τα τρία Παραρτήματα της, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010, μεταξύ αφ` ενός των ακόλουθων Κρατών – Μελών της Ευρωζώνης: Βασίλειο του

Βελγίου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών,

Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Φινλανδίας, Ελληνική Δημοκρατία και αφ`  ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

 

β) Η τροποποίηση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) με τα τέσσερα Παραρτήματα της, που υπογράφηκε στις 30 Ιουνίου 2011, μεταξύ αφ` ενός των ακόλουθων Κρατών – Μελών: Βασίλειο του Βελγίου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιρλανδία,

Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία

της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Φινλανδίας, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Εσθονίας και αφ` ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και

 

γ) Η τροποποίηση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) με τα τρία Παραρτήματα της, που υπογράφηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2011, μεταξύ αφ` ενός των ακόλουθων Κρατών – Μελών: Βασίλειο του Βελγίου, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελληνική Δημοκρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δημοκρατία, Ιταλική Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, Δημοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δημοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δημοκρατία, Δημοκρατία της Φινλανδίας και αφ` ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF),

τα κείμενα των οποίων, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

 

“ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ”

 

α)  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF)

 

Μεταξύ του

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY EFSF (η «Σύμβαση») συνάπτεται μεταξύ:

(Α) του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του

Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (τα «Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης» ή οι «Μέτοχοι του EFSF»)

και (Β) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»), ανώνυμης εταιρείας που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με έδρα στο Λουξεμβούργο, επί της διεύθυνσης: 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (R.C.S.

Luxemburg B153.414) (από κοινού τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και ο EFSF αναφέρονται στο εξής ως: τα «Μέρη»).

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Επειδή:

 

(1) Στις 9 Μαΐου 2010, αποφασίστηκε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει (α) ένα Κανονισμό του Συμβουλίου ο οποίος συστήνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης («EFSM») βάσει του αρθρου 122(2)

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και (β) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»), για την παροχή οικονομικής στήριξης στα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχερείς και

εξαιρετικές καταστάσεις οι οποίες τελούν πέραν του ελέγχου τους. Προβλέπεται ότι η οικονομική στήριξη προς τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης σε συνεργασία με το ΔΝΤ θα παρέχεται υπό όρους συγκρίσιμους με τα δάνεια στήριξης σταθερότητας

που έχουν προκαταβληθεί από Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης προς την Ελληνική Δημοκρατία.

 

(2) To EFSF συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2010 προκειμένου να παράσχει στήριξη σταθερότητας σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης με τη μορφή συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης («Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης») και δανείων («Δάνεια») βάσει αυτών, ύψους έως 440 δις ευρώ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης προϋποθέτει τη σύναψη από τα αιτούντα τα εν λόγω δάνεια Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης μνημονίων συνεννόησης (καθένα από τα οποία: «Μνημόνιο») με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, αναφορικά με τη δημοσιονομική σταθερότητα και την οικονομική πολιτική τους η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε συμμόρφωση με τους όρους του εν λόγω Μνημονίου. Αναφορικά με κάθε τέτοια Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, το

αντίστοιχο επωφελούμενο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης θα αναφέρεται ως: ο «Δανειολήπτης».

 

(3) Με απόφαση που ελήφθη στις 7 Ιουνίου 2010 από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των 16 Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, οι οποίοι ενήργησαν βάσει των συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν τα 27 Κράτη Μέλη στις 9 Μαΐου 2010,

ανατέθηκε στην Επιτροπή η ανάληψη ορισμένων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων όπως προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

 

(4) To EFSF θα χρηματοδοτεί τη χορήγηση των εν λόγω δανείων μέσω της έκδοσης ή σύναψης ομολόγων, γραμματίων, εμπορεύσιμων τίτλων, χρεογράφων ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων («Χρηματοδοτικά Μέσα») τα οποία θα είναι καλυμμένα με

ανέκκλητες και άνευ όρων εγγυήσεις (κάθε μία από τις οποίες: η «Εγγύηση») των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης που θα ενεργούν ως εγγυητές για τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα, όπως προβλέπεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Οι

εγγυητές (οι «Εγγυητές») των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF θα περιλαμβάνουν κάθε ένα Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης (εκτός όσων είναι ή καθίστανται Αποχωρούντες Εγγυητές βάσει του Αρθρου 2(7) πριν την έκδοση των εν λόγω Χρηματοδοτικών Μέσων).

 

(5) Εχει ληφθεί πολιτική απόφαση από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για την παροχή Εγγυητικών Δεσμεύσεων (όπως αυτές ορίζονται στο Αρθρο 2(3)) βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης.

(6) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και το EFSF συνάπτουν την παρούσα Σύμβαση που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το EFSF μπορεί να χορηγεί Δάνεια σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, να χρηματοδοτεί τα εν λόγω Δάνεια μέσω της έκδοσης ή της σύναψης Χρηματοδοτικών Μέσων καλυμμένων από Εγγυήσεις που εκδίδονται από τους Εγγυητές, τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι Εγγυητές θα εκδίδουν τις Εγγυήσεις για τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα

οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF, τις μεταξύ τους διευθετήσεις στην περίπτωση που ένας Εγγυητής θα πρέπει να καταβάλει ποσό βάσει Εγγύησης, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του που προβλέπεται για κάποιο

Χρηματοδοτικό Μέσο και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με το EFSF.

 

Για τους παραπάνω λόγους, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

1. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

 

(1) Μόλις τουλάχιστον πέντε (5) Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης που αποτελούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των συνολικών εγγυητικών δεσμεύσεων που ορίζονται στο Παράρτημα 1 (οι «Συνολικές Εγγυητικές Δεσμεύσεις») υποβάλουν στο EFSF την έγγραφη επιβεβαίωση τους, η οποία θα είναι ουσιαστικά της μορφής του Παραρτήματος 3 πως έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία και διασφαλίζουν την πλήρη ισχύ και εγκυρότητα των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την παρούσα («Επιβεβαίωση Δέσμευσης»), τότε η παρούσα Σύμβαση (με εξαίρεση την υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης να εκδίδουν Εγγυήσεις βάσει της παρούσας) θα τεθεί σε ισχύ και θα καταστεί δεσμευτική μεταξύ του EFSF και των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης που έχουν υποβάλει τις εν λόγω Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης.

 

(2) Η υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης να εκδίδουν Εγγυήσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης, θα τεθεί σε ισχύ και θα καταστεί δεσμευτική μεταξύ του EFSF και των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης που έχουν υποβάλει τις εν λόγω

Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης μόνο όταν υποβληθούν στο EFSF οι Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης από Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης των οποίων οι Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης αντιπροσωπεύουν αθροιστικά τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των

Συνολικών Εγγυητικών Δεσμεύσεων. Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης το οποίο αιτείται στήριξη σταθερότητας από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης ή το οποίο επωφελείται από οικονομική στήριξη βάσει παρόμοιου προγράμματος ή το οποίο

είναι ήδη Αποχωρών Εγγυητής δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό επίτευξης του ως άνω ορίου του ενενήντα τοις εκατό (90%) των Συνολικών Εγγυητικών Δεσμεύσεων.

 

(3) Η παρούσα Σύμβαση και η υποχρέωση παροχής Εγγυήσεων σύμφωνα με τους όρους της θα τεθούν σε ισχύ και θα καταστούν δεσμευτικές για τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης (τα οποία δεν έχουν υποβάλει τις Επιβεβαιώσεις

Δέσμευσης τους όταν η Σύμβαση ή η υποχρέωση παροχής Εγγυήσεων τεθούν σε ισχύ βάσει του Αρθρου 1(1) ή 1(2)) όταν τα εν λόγω Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης υποβάλουν τις Επιβεβαιώσεις Δέσμευσης τους, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να

κοινοποιηθούν στην Επιτροπή.

 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

(1) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος από κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης προς τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για δάνειο στήριξης σταθερότητας (i) η Επιτροπή (συμπράττοντας

με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ), δια της παρούσας εξουσιοδοτείται να διαπραγματευτεί με τον αντίστοιχο Δανειολήπτη το Μνημόνιο, το οποίο θα συνάδει με απόφαση που δύναται να λάβει το Συμβούλιο βάσει του Αρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή δια της παρούσας εξουσιοδοτείται να οριστικοποιήσει τους όρους του εν λόγω Μνημονίου και να το υπογράψει με το Δανειολήπτη για λογαριασμό των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, αφότου το Μνημόνιο εγκριθεί από την Ομάδα Εργασίας Eurogroup (εκτός εάν έχει ήδη συναφθεί κάποιο Μνημόνιο μεταξύ του Δανειολήπτη και της Επιτροπής, βάσει του Μηχανισμού EFSM, το οποίο έχει εγκριθεί από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, οπότε ισχύει το συγκεκριμένο Μνημόνιο, με την προϋπόθεση ότι αυτό καλύπτει τη στήριξη σταθερότητας τόσο του Μηχανισμού EFSM όσο και του Ταμείου EFSF)” (ii) μετά την έγκριση του εν λόγω Μνημονίου, η Επιτροπή, συμπράττοντας με την ΕΚΤ, θα υποβάλει πρόταση στην Ομάδα Εργασίας Eurogroup με τους βασικούς όρους της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης που θα

προταθούν στο Δανειολήπτη, βάσει αξιολόγησης των συνθηκών της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι οι όροι της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης θα περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικούς όρους συμβατούς με το Μνημόνιο και ότι οι

προθεσμίες λήξης των δόσεων θα είναι συμβατές με τη βιωσιμότητα του χρέους`

(iii) κατόπιν απόφασης της Ομάδας Εργασίας Eurogroup, το EFSF (σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Eurogroup) θα διαπραγματευτεί τους αναλυτικούς και τεχνικούς όρους των Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης βάσει των οποίων τα

Δάνεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, θα διατίθενται στον αντίστοιχο Δανειολήπτη, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης θα έχουν ουσιαστικά τη μορφή μίας πρότυπης Σύμβασης Δανειακής

Διευκόλυνσης η οποία θα έχει εγκριθεί από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, και ότι οι χρηματοπιστωτικές παράμετροι των εν λόγω Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης θα βασίζονται στους χρηματοπιστωτικούς όρους που έχουν προταθεί από την Επιτροπή, σε σύμπραξη με την ΕΚΤ, και έχουν εγκριθεί από την Ομάδα Εργασίας Eurogroup` τέλος, (iv) το EFSF θα συγκεντρώνει, θα επαληθεύει και θα φυλάσσει όλα τα προαπαιτούμενα των εν λόγω Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης και τις υπογεγραμμένες εκδόσεις όλων των συναφών εγγράφων. Οι όροι του Αρθρου 3(2) θέτουν τη βάση για τις σχετικές με τα Δάνεια αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με μία υφιστάμενη Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης. Δεδομένου ότι το Ταμείο EFSF δεν αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, ο Δανειολήπτης θα πρέπει να δεσμεύεται, για κάθε Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, ότι δεν απαιτείται κανονιστική εξουσιοδότηση για την παροχή των

Δανείων από το EFSF στο συγκεκριμένο Δανειολήπτη βάσει της εθνικής του νομοθεσίας ή ότι υφίσταται στην ισχύουσα νομοθεσία του εξαίρεση για την εν λόγω απαίτηση κανονιστικής εξουσιοδότησης. Οι Εγγυητές δια της παρούσας

εξουσιοδοτούν το EFSF να υπογράφει τις εν λόγω Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης, με την προϋπόθεση της προηγούμενης ομόφωνης έγκρισης από όλους τους Εγγυητές που συμμετέχουν στη σχετική ψηφοφορία των Εγγυητών.

 

(2) Αναφορικά με κάθε Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης και τα Δάνεια που θα χορηγούνται βάσει αυτής, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι το EFSF (σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας Eurogroup) θα είναι εξουσιοδοτημένο να

δομεί και να διαπραγματεύεται τους όρους βάσει των οποίων το EFSF μπορεί να εκδίδει ή να συνάπτει Χρηματοδοτικά Μέσα είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή προγραμμάτων έκδοσης χρεογράφων (καθένα από τα οποία: το

«Πρόγραμμα EFSF») για τη χρηματοδότηση των Δανείων που παρέχονται στους Δανειολήπτες. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τις συνθήκες της αγοράς και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα θα είναι ουσιαστικά του ιδίου χρηματοπιστωτικού προφίλ όπως και τα σχετικά Δάνεια (με την προϋπόθεση ότι (x) για επιχειρησιακούς λόγους, θα χρειάζεται να υπάρχουν καθυστερήσεις μεταξύ των ημερομηνιών έκδοσης και των ημερομηνιών καταβολής προκειμένου να διευκολύνονται οι μεταφορές των κεφαλαίων και η επίκληση των Εγγυήσεων και (y) ανεξάρτητα με

την ευθύνη κάθε Εγγυητή να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά τόκου και αρχικού κεφαλαίου που παραμένουν ανεξόφλητα βάσει των Χρηματοδοτικών Μέσων, ότι η προσφυγή των Επενδυτών κατά του EFSF βάσει των Χρηματοδοτικών Μέσων θα

περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία του EFSF περιλαμβανομένων, ιδιαιτέρως, των ποσών που αυτό ανακτά αναφορικά με τα Δάνεια). Το επιτόκιο το οποίο θα ισχύει για κάθε Δάνειο έχει Σκοπό να καλύπτει το κόστος χρηματοδότησης από το EFSF και θα περιλαμβάνει ένα περιθώριο (το «Περιθώριο») το οποίο θα παρέχει αποζημίωση για τους Εγγυητές. Η Διαχειριστική Αμοιβή μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του EFSF και κάθε άλλης δαπάνης και εξόδου που σχετίζεται με την έκδοση των Χρηματοδοτικών Μέσων και δεν έχει με άλλο τρόπο χρεωθεί στον αντίστοιχο Δανειολήπτη.

 

(3) Αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται είτε βάσει ενός Προγράμματος EFSF είτε ανεξάρτητα, κάθε Εγγυητής θα εκδίδει μία ανέκκλητη και άνευ όρων Εγγύηση, η μορφή της οποίας θα πρέπει να έχει

εγκριθεί από τους Εγγυητές για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ενώ το ύψος της θα ισούται με το γινόμενο (α) του ποσοστού που ορίζεται δίπλα στο όνομα κάθε Εγγυητή στην τρίτη στήλη (η «Κλίμακα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2 (όπως

το συγκεκριμένο ποσοστό προσαρμόζεται κατά καιρούς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και / ή για να καταδείξει τυχόν Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης το οποίο δεν έχει ακόμη υποβάλει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης του κατά τη

διάρκεια της περιόδου υλοποίησης βάσει του Αρθρου 1, και όπως αυτό (το ποσοστό) έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως από το EFSF στους Εγγυητές) (το «Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς»), (β) του 120%, και (γ) των υποχρεώσεων του EFSF (ως προς το αρχικό κεφάλαιο, τον τόκο ή άλλα οφειλόμενα ποσά) αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF είτε βάσει ενός Προγράμματος EFSF είτε ανεξάρτητα. Εάν το EFSF εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα βάσει ενός Προγράμματος EFSF, κάθε Εγγυητής θα εκδώσει την Εγγύηση του προκειμένου να καλύψει όλα τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται σύμφωνα με το αντίστοιχο Πρόγραμμα EFSF. Τα Υλικά της Προσφοράς ή τα συμβατικά έγγραφα κάθε έκδοσης ή σύναψης των Χρηματοδοτικών Μέσων που πραγματοποιείται βάσει ενός Προγράμματος EFSF θα επιβεβαιώνουν ποιοι Εγγυητές έχουν διαθέσει Εγγυήσεις που καλύπτουν τα αντίστοιχα Χρηματοδοτικά Μέσα ή την έκδοση αυτών. To EFSF δύναται επίσης να ζητήσει από τους Εγγυητές να εκδώσουν Εγγυήσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης για άλλους σκοπούς οι οποίοι είναι στενά συνδεδεμένοι με κάποια έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων που διευκολύνει την απόκτηση και διατήρηση υψηλής αξιολόγησης για τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από το EFSF καθώς και την επαρκή χρηματοδότηση από το EFSF. Η απόφαση έκδοσης Εγγυήσεων για τους εν λόγω άλλους σκοπούς αναφορικά με κάποιο Πρόγραμμα EFSF ή κάποια ανεξάρτητη έκδοση ή σύναψη Χρηματοδοτικών Μέσων θα λαμβάνεται ομόφωνα από τους Εγγυητές.

Από κανένα Εγγυητή δεν θα απαιτείται να εκδίδει Εγγυήσεις που θα τον οδηγούσαν σε Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο η οποία υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική δέσμευση (η «Εγγυητική Δέσμευση») που ορίζεται δίπλα στο όνομα του στο Παράρτημα 1. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η «Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο» κάποιου Εγγυητή ισούται με το άθροισμα: (i) του ποσού των Εγγυήσεων που έχει εκδώσει μεν αλλά παραμένουν μη ενεργοποιηθείσες και (ii) του ποσού που έχει καταβάλει και δεν του έχει αποδοθεί βάσει των Εγγυήσεων που έχει εκδώσει σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Αναλόγως, εάν κάποια

ανεξόφλητη, μη ενεργοποιηθείσα Εγγύηση λήξει ή εάν αποδοθεί κάποιο ποσό το οποίο έχει αναληφθεί βάσει Εγγύησης, αυτό θα μειώσει την Εκθεση του Εγγυητή σε Εγγυητικό Κίνδυνο και θα ανανεώσει τη δυνατότητα του να εκδίδει Εγγυήσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης.

 

(4) (α) Οι Εγγυήσεις θα εγγυώνται ανέκκλητα και άνευ όρων την ορθή καταβολή των προγραμματισμένων πληρωμών τόκου και αρχικού κεφαλαίου που οφείλονται βάσει των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται από το EFSF. Στην περίπτωση

Προγραμμάτων EFSF, οι Εγγυητές θα εκδίδουν Εγγυήσεις που εγγυώνται όλες τις σειρές των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται εκάστοτε βάσει του αντίστοιχου Προγράμματος EFSF. Τα Υλικά της Προσφοράς και / ή τα συμβατικά έγγραφα κάθε

σειράς θα επιβεβαιώνουν ποιες Εγγυήσεις καλύπτουν τη συγκεκριμένη σειρά, και πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος Εγγυητής του αντίστοιχου Προγράμματος EFSF έχει στη συνέχεια καταστεί Αποχωρών Εγγυητής και δεν εγγυάται πλέον τις περαιτέρω

εκδόσεις ή σειρές του εν λόγω Προγράμματος EFSF.

 

(β) Οι Εγγυήσεις δύνανται να εκδίδονται σε κάποιον διαχειριστή ομολόγων ή άλλον εκπρόσωπο των ομολογιούχων ή των πιστωτών (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») ο οποίος θα δικαιούται να προβάλλει αιτήματα βάσει των Εγγυήσεων για λογαριασμό των κατόχων των Χρηματοδοτικών Μέσων και να εκτελεί τις αξιώσεις των κατόχων των Χρηματοδοτικών Μέσων έτσι ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση των απαιτήσεων επί των Εγγυήσεων. Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις κάθε έκδοσης των Χρηματοδοτικών Μέσων και των σχετικών Εγγυήσεων θα συμφωνούνται από το EFSF με την προϋπόθεση της έγκρισης των Εγγυητών, και θα περιγράφονται στα αντίστοιχα Υλικά της Προσφοράς (όπως ορίζεται στο Αρθρο 4(1)) και τα ισχύοντα συμβατικά έγγραφα.

 

(5) Ο Εγγυητής θα πρέπει να εκδώσει μία Εγγύηση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση μόνο εάν:

 

(α) η εν λόγω Εγγύηση εκδίδεται αναφορικά με Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται ή συνάπτονται είτε βάσει ενός Προγράμματος EFSF είτε ανεξάρτητα και τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα χρηματοδοτούν ένα ή περισσότερα Δάνεια που

έχουν εγκριθεί βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης και του Καταστατικού του EFSF ή εάν η Εγγύηση εκδίδεται για κάποιον άλλο στενά συνδεδεμένο Σκοπό σύμφωνα με το Αρθρο 2(3),

 

(β) η Εγγύηση εκδίδεται για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης βάσει Συμβάσεων Δανειακών Διευκολύνσεων που θα συναφθούν έως και ης 30 Ιουνίου 2013 (περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης Δανείων που θα χορηγηθούν σύμφωνα με

υφιστάμενη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης μετά την εν λόγω ημερομηνία και οποιαδήποτε συναφή έκδοση ομολόγων ή χρεογράφων που σχετίζονται με αυτήν) ενώ η Εγγύηση εκδίδεται, σε κάθε περίπτωση, έως και τις 30 Ιουνίου 2013,

 

(γ) η μορφή της Εγγύησης έχει εγκριθεί από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και του Προγράμματος EFSF, (δ) η ευθύνη του Εγγυητή σύμφωνα με την Εγγύηση αναλαμβάνεται για ένα μέγιστο ποσό το οποίο συνάδει με τους όρους του Αρθρου 2(3), και (ε) είναι εκφρασμένη σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα το οποίο έχει εγκριθεί από

τους Εγγυητές για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.

 

(6) Η Εγγυητική Δέσμευση κάθε Εγγυητή για την παροχή Εγγυήσεων είναι ανέκκλητη, πάγια και δεσμευτική. Κάθε Εγγυητής οφείλει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, να εκδίδει Εγγυήσεις έως του ποσού της Εγγυητικής του

Δέσμευσης, για ποσά που καθορίζονται από το EFSF και σε ημερομηνίες που προσδιορίζονται από το EFSF, προκειμένου να διευκολύνεται η έκδοση ή σύναψη Χρηματοδοτικών Μέσων βάσει του αντίστοιχου Προγράμματος EFSF ή ανεξάρτητων

Χρηματοδοτικών Μέσων, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη χρηματοδοτική στρατηγική του EFSF.

 

(7) Εάν κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, λόγω οικονομικών δυσκολιών, υποβάλει αίτημα στο EFSF για δάνειο στήριξης σταθερότητας, μπορεί να ζητήσει από τους υπόλοιπους Εγγυητές, μέσω γραπτής γνωστοποίησης, η οποία θα συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά (με κοινοποίηση προς την Επιτροπή και τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Eurogroup), να δεχθούν ότι ο συγκεκριμένος Εγγυητής δεν θα συμμετάσχει πλέον στην έκδοση Εγγύησης για οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση χρεογράφων από το EFSF. Η απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης επί ενός τέτοιου αιτήματος θα λαμβάνεται το αργότερο όταν αποφασίζουν για τη σύναψη οποιασδήποτε μελλοντικής Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης ή μελλοντικού Δανείου.

 

(8) Σε κάθε Δανειολήπτη θα χρεώνεται μία προκαταβολική διαχειριστική αμοιβή (η «Διαχειριστική Αμοιβή») η οποία θα υπολογίζεται ως 50 μονάδες βάσης επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου κάθε Δανείου και η οποία θα παρακρατείται από

το χρηματικό ποσό που εισπράττεται από το Δανειολήπτη για κάθε τέτοιο Δάνειο.

Επιπροσθέτως, η καθαρή τρέχουσα αξία (υπολογιζόμενη στη βάση του εσωτερικού βαθμού απόδοσης των Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο Δάνειο (ή άλλου μεικτού εσωτερικού βαθμού απόδοσης όπως μπορεί να θεωρηθεί

κατάλληλο στην περίπτωση Διαφοροποιημένης Χρηματοδοτικής Στρατηγικής), το «Προεξοφλητικό Επιτόκιο») του αναμενόμενου Περιθωρίου που θα συσσωρευόταν επί κάθε Δανείου κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του θα παρακρατείται από το χρηματικό ποσό που εισπράττεται από το Δανειολήπτη για κάθε τέτοιο Δάνειο. Η Διαχειριστική Αμοιβή και η καθαρή τρέχουσα αξία του αναμενόμενου Περιθωρίου, μαζί με κάθε άλλο ποσό που αποφασίζει το EFSF να παρακρατήσει ως πρόσθετο ταμειακό αποθεματικό ασφαλείας, θα παρακρατούνται μεν από το χρηματικό ποσό που θα εισπράττεται από το Δανειολήπτη αναφορικά με κάθε τέτοιο Δάνειο (έτσι ώστε κατά την ημερομηνία εκταμίευσης (η «Ημερομηνία Εκταμίευσης») ο Δανειολήπτης να εισπράττει το καθαρό ποσό (το «Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης»)) αλλά δεν θα μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο του εν λόγω Δανείου το οποίο ο Δανειολήπτης υποχρεούται να αποπληρώσει και επί του οποίου συσσωρεύεται ο τόκος βάσει του αντίστοιχου Δανείου. Τα εν λόγω παρακρατηθέντα ποσά θα αποτελούν ταμειακό απόθεμα το οποίο θα λειτουργεί ως πιστωτική

ενίσχυση και όχι μόνο, όπως περιγράφεται στο παρακάτω Αρθρο 5. Το «Ταμειακό Απόθεμα» θα περιλαμβάνει τα εν λόγω παρακρατηθέντα ποσά μαζί με όλα τα έσοδα και τις αποδόσεις που προέρχονται από την επένδυση των εν λόγω ποσών. Το

Ταμειακό Απόθεμα θα επενδύεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες περί επενδύσεων που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF.

 

(9) Εάν, μετά την αποπληρωμή όλων των Δανείων που χορηγούνται βάσει των Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης και όλων των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF, παραμείνουν χρήματα στο Ταμειακό Απόθεμα (περιλαμβανομένων ποσών που αντιπροσωπεύουν τόκους ή επενδυτικά έσοδα του Ταμειακού Αποθέματος), τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στους Εγγυητές ως αντάλλαγμα για την έκδοση των Εγγυήσεων τους. To EFSF θα τηρεί λογαριασμούς

γενικού καθολικού και άλλα αρχεία για τα ποσά της Διαχειριστικής Αμοιβής και του αναμενόμενου Περιθωρίου που παρακρατούνται αναφορικά με κάθε Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, καθώς και για το ποσό του συνόλου των Εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί από κάθε Εγγυητή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Οι εν λόγω λογαριασμοί γενικού καθολικού και αρχεία θα επιτρέπουν στο EFSF να υπολογίζει το αντάλλαγμα που οφείλεται σε κάθε Εγγυητή αναφορικά με τις Εγγυήσεις που

εκδίδονται βάσει της παρούσας Σύμβασης και το οποίο θα είναι πληρωτέο αναλογικά σε κάθε Εγγυητή, για τη συμμετοχή του στο σύνολο των Εγγυήσεων που εκδίδονται βάσει της παρούσας Σύμβασης.

 

(10) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης που είναι δυνητικοί Δανειολήπτες δύνανται να ζητήσουν και να συνάψουν Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης μόνο για το διάστημα που ξεκινά την ημέρα θέσης της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ και λήγει

στις 30 Ιουνίου 2013 (με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να εκταμιευθούν Δάνεια και μετά την ημερομηνία αυτή εφόσον οι σχετικές Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης έχουν συναφθεί πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία).

 

(11) Μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα συμφωνήσουν για τη μορφή που θα έχουν: (i) οι Εγγυήσεις, (ii) οι Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης, (iii) τα έγγραφα των Χρηματοδοτικών Μέσων, (iv) οι διευθετήσεις για το διορισμό των Εκπροσώπων των Ομολογιούχων, (v) οι συμβάσεις για τη διαπραγμάτευση και εγγραφή στα Χρηματοδοτικά Μέσα και (vi) οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που θα συναφθούν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή οποιονδήποτε άλλο φορέα, ίδρυμα ή πρόσωπο.

 

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

 

(1) Πριν από κάθε εκταμίευση Δανείου βάσει μίας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, η Επιτροπή, συμπράττοντας με την ΕΚΤ, υποβάλει έκθεση στην Ομάδα Εργασίας Eurogroup όπου αναλύεται η συμμόρφωση του αντίστοιχου Δανειολήπτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου και της (τυχόν) σχετικής Απόφασης του Συμβουλίου. Οι Εγγυητές αξιολογούν την εν λόγω

συμμόρφωση και αποφασίζουν ομόφωνα εάν θα επιτρέψουν την εκταμίευση του αντίστοιχου Δανείου. Το πρώτο Δάνειο που θα διατεθεί στο Δανειολήπτη βάσει άποιας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης αποδεσμεύεται αμέσως μετά την αρχική

υπογραφή του αντίστοιχου Μνημονίου και δεν αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω έκθεσης.

 

(2) Μετά από αίτημα για καταβολή κεφαλαίων (το «Αίτημα Καταβολής Κεφαλαίων») από κάποιο Δανειολήπτη που τελεί σε συμμόρφωση με τους όρους της αντίστοιχης Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και που ζητά Δάνειο βάσει αυτής, οι Εγγυητές

(με εξαίρεση το πρώτο Δάνειο) θα μελετούν την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση του Δανειολήπτη με το Μνημόνιο και την (τυχόν) σχετική Απόφαση του Συμβουλίου. Ενεργώντας ομόφωνα, εάν οι Εγγυητές θεωρήσουν ότι ο

Δανειολήπτης τελεί σε συμμόρφωση με τους όρους για ανάληψη κεφαλαίων βάσει της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και ικανοποιηθούν με τη συμμόρφωση του με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου, τότε ο Πρόεδρος της Ομάδας

Εργασίας Eurogroup ζητά εγγράφως από το EFSF να υποβάλει πρόταση με τους λεπτομερείς όρους του Δανείου που προτείνεται να χορηγηθεί στο Δανειολήπτη, στο πλαίσιο των παραμέτρων της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, του

Μνημονίου, λαμβανομένης υπόψη της βιωσιμότητας του χρέους και των συνθηκών της αγοράς για την έκδοση ομολόγων. Η πρόταση του EFSF θα προσδιορίζει το ποσό το οποίο εξουσιοδοτείται το EFSF να χορηγήσει μέσω Δανείου σύμφωνα με τη

Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης καθώς και τους όρους αυτού, όπως το ποσό του Δανείου, το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, τη διάρκεια, το πρόγραμμα αποπληρωμής και το επιτόκιο (περιλαμβανομένου και του Περιθωρίου) που σχετίζονται με το

συγκεκριμένο Δάνειο. Εάν η Ομάδα Εργασίας Eurogroup αποδεχθεί την εν λόγω πρόταση, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Eurogroup θα ζητήσει από το EFSF να κοινοποιήσει μία γνωστοποίηση αποδοχής (η «Γνωστοποίηση Αποδοχής») προς το

Δανειολήπτη όπου θα επιβεβαιώνονται οι όροι του Δανείου.

 

(3) Το αργότερο αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, το EFSF θα ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση ή σύναψη των Χρηματοδοτικών Μέσων είτε στο πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων Προγραμμάτων EFSF είτε όχι και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, θα ζητήσει από τους Εγγυητές να εκδώσουν Εγγυήσεις σύμφωνα με το Αρθρο 2 (παραπάνω), έτσι ώστε το EFSF να έχει επαρκή κεφάλαια όταν χρειάζεται να προβεί στις εκταμιεύσεις βάσει του αντίστοιχου Δανείου.

 

(4) Εάν χρειάζεται, και πριν την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής, ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Eurogroup γνωστοποιεί στην Επιτροπή και το EFSF εάν κάποιος Εγγυητής τον έχει ενημερώσει ότι ισχύουν για εκείνον οι περιστάσεις του Αρθρου 2(7) και για τη σχετική απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Eurogroup γνωστοποιεί τις αποφάσεις των Εγγυητών στο EFSF, την Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες πριν την ημερομηνία οποιασδήποτε σχετικής έκδοσης ή σύναψης των Χρηματοδοτικών Μέσων.

 

(5) Κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης, το EFSF χορηγεί το αντίστοιχο Δάνειο στο Δανειολήπτη καθιστώντας διαθέσιμο το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης, μέσω των λογαριασμών του EFSF και του αντίστοιχου Δανειολήπτη οι

οποίοι θα έχουν ανοιχτεί στην ΕΚΤ για τους σκοπούς της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.

 

4. ΕΚΔΟΣΗ Ή ΣΥΝΑΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

 

(1) Σε συμμόρφωση με τη χρηματοδοτική του στρατηγική, το EFSF δύναται είτε να εκδίδει ή να συνάπτει ανεξάρτητα Χρηματοδοτικά Μέσα που αποτελούν αντικείμενο Εγγυήσεων είτε να καθιερώσει ένα ή περισσότερα Προγράμματα EFSF

για τους σκοπούς της έκδοσης Χρηματοδοτικών Μέσων που αποτελούν αντικείμενο Εγγυήσεων, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τα Δάνεια σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. To EFSF δύναται να καθιερώσει ένα βασικό ενημερωτικό

δελτίο (το «Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο») για κάθε επί μέρους έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων που θα εκδίδεται σύμφωνα με τους τελικούς όρους (οι «Τελικοί Οροι») που περιλαμβάνουν τους λεπτομερείς χρηματοοικονομικούς όρους κάθε έκδοσης. Εναλλακτικά, το EFSF δύναται να καθιερώσει ενημερωτικά τεύχη (τα «Ενημερωτικά Τεύχη») για τους σκοπούς της έκδοσης των Χρηματοδοτικών Μέσων (τα οποία δεν μπορεί να αποτελούν ενημερωτικά δελτία για τους σκοπούς  της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικών Δελτίων). Τα Βασικά Ενημερωτικά Δελτία, οι Τελικοί Οροι, τα ενημερωτικά τεύχη ή άλλα συναφή υλικά που

σχετίζονται με την εισαγωγή ή την κοινοπρακτική αναδοχή Χρηματοδοτικών Μέσων θα αναφέρονται ως: τα «Υλικά της Προσφοράς». Επίσης το EFSF θα εκδίδει τα συναφή συμβατικά έγγραφα που σχετίζονται με τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα.

 

(2) To EFSF ορίζει γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν διατάξεις για την επίκληση των Εγγυήσεων είτε από το EFSF εάν αυτό προβλέψει έλλειμμα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής είτε από τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (εάν το EFSF δεν προβεί στην προγραμματισμένη καταβολή τόκων ή αρχικού κεφαλαίου βάσει κάποιου Χρηματοδοτικού Μέσου όταν αυτή καταστεί οφειλόμενη). Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις θα διευκρινίζουν ότι δεν υφίσταται επίσπευση των Χρηματοδοτικών Μέσων στην περίπτωση που το Δάνειο ή τα Δάνεια που χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα επισπευστούν ή προεξοφληθούν για οποιοδήποτε λόγο.

 

(3) Σε σχέση με τη διάρθρωση και τη διαπραγμάτευση των Χρηματοδοτικών Μέσων είτε ανεξάρτητα είτε στο πλαίσιο ενός ή περισσοτέρων Προγραμμάτων EFSF, το EFSF δύναται:

 

(α) να ορίζει, να συμπράττει και να διαπραγματεύεται με τις διοργανώτριες τράπεζες, τις λοιπές επικεφαλής τράπεζες και τους αναδόχους,

(β) να ορίζει, να συμπράττει και να διαπραγματεύεται με οίκους αξιολόγησης και με τους συμβούλους τους, να τους παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, τεκμηρίωση και παρουσιάσεις ώστε να λαμβάνει τις απαιτούμενες αξιολογήσεις,

 

(γ) να ορίζει, να συμπράττει και να διαπραγματεύεται με εκπροσώπους πληρωμών, εκπροσώπους εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, Εκπροσώπους των Ομολογιούχων, δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες συμβούλους,

 

(δ) να ορίζει, να συμπράττει και να διαπραγματεύεται με κοινά αποθετήρια και συστήματα εκκαθάρισης τίτλων όπως το Euroclear και / ή το Clearstream για την εκκαθάριση των Χρηματοδοτικών Μέσων,

 

(ε) να παρίσταται σε παρουσιάσεις και εκθέσεις επενδυτών που βοηθούν στην εισαγωγή ή την κοινοπρακτική αναδοχή Χρηματοδοτικών Μέσων βάσει ενός ή περισσοτέρων Προγραμμάτων του EFSF,

 

(στ) να διαπραγματεύεται, να επικυρώνει και να υπογράφει όλα τα νόμιμα έγγραφα που σχετίζονται με τα Χρηματοδοτικά Μέσα και τα Προγράμματα EFSF, και

(ζ) γενικά, να κάνει ο,τιδήποτε είναι αναγκαίο για την επιτυχή διάρθρωση και υλοποίηση των Προγραμμάτων EFSF και την έκδοση ή τη σύναψη των Χρηματοδοτικών Μέσων.

 

(4) Με την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς και των όρων του παρόντος

Αρθρου 4, το EFSF θα χρηματοδοτεί τα Δάνεια μέσω της έκδοσης ή σύναψης

Χρηματοδοτικών Μέσων στη βάση συνδυασμένης χρηματοδότησης, κατά τρόπο ώστε τα

Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία χρηματοδοτούν ένα Δάνειο να είναι ουσιαστικά του

ιδίου προφίλ με το ποσό, το χρόνο έκδοσης, το νόμισμα, το πρόγραμμα

αποπληρωμής, την τελική λήξη και το επιτόκιο αυτών, με την προϋπόθεση ότι,

στο βαθμό που είναι εφικτό, οι προγραμματισμένες ημερομηνίες πληρωμής των

Δανείων ορίζονται τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) Εργάσιμες Ημέρες πριν τις

προγραμματισμένες ημερομηνίες πληρωμής που προβλέπονται από τα αντίστοιχα

Χρηματοδοτικά Μέσα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των πληρωμών.

 

(5) Εάν, λόγω των συνθηκών της αγοράς ή του όγκου των Χρηματοδοτικών Μέσων

που πρόκειται να εκδοθούν ή να συναφθούν από το EFSF βάσει ενός ή

περισσοτέρων Προγραμμάτων EFSF, δεν είναι πρακτικά δυνατό ή εφικτό να

εκδοθούν ή να συναφθούν Χρηματοδοτικά Μέσα αυστηρά στη βάση συνδυασμένης

χρηματοδότησης, το EFSF δύναται να ζητήσει από τους Εγγυητές να του

επιτρέψουν κάποιο βαθμό ευελιξίας ως προς τη χρηματοδότηση, ώστε αυτή να μην

είναι συνδυασμένη με τα Δάνεια τα οποία παρέχει, ιδιαίτερα ως προς (α) το

νόμισμα των Χρηματοδοτικών Μέσων, (β) το χρόνο έκδοσης ή σύναψης των

Χρηματοδοτικών Μέσων, (γ) τις βάσεις επιτοκίου και/ή (δ) τη λήξη και το

πρόγραμμα αποπληρωμής των Χρηματοδοτικών Μέσων που πρόκειται να εκδοθούν ή να

συναφθούν (περιλαμβανομένης της δυνατότητας έκδοσης βραχυπρόθεσμων

χρεογράφων, εμπορεύσιμων τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων που

καλύπτονται από τις Εγγυήσεις) και (ε) τη δυνατότητα προ-χρηματοδότησης των

Δανείων σύμφωνα με υφιστάμενη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Ενεργώντας

ομόφωνα, οι Εγγυητές δύνανται να επιτρέψουν στο EFSF κάποιο βαθμό

χρηματοδοτικής ευελιξίας, ενώ θα προσδιορίσουν το πλαίσιο και τα όρια εντός

των οποίων το EFSF μπορεί να υιοθετήσει μία μη-συνδυασμένη χρηματοδοτική

στρατηγική (η «Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική»).

 

(6) Δεδομένου ότι η Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική απαιτεί τη

διαχείριση του μετασχηματισμού και των βασικών κινδύνων, στην περίπτωση που

επιτραπεί στο EFSF η Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική, το EFSF μπορεί

να αναθέσει τη διαχείριση των εν λόγω χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τη

διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και τη σύναψη

συναφών πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου κατά της αναντιστοιχίας νομίσματος,

επιτοκίου ή λήξης, σε έναν ή περισσότερους φορείς διαχείρισης χρεών του

Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης ή σε άλλους φορείς ή ιδρύματα τα οποία θα έχουν

ομόφωνα εγκριθεί από τους Εγγυητές, οι οποίοι (φορείς) θα δικαιούνται

αποζημίωσης με βάση τους όρους που επικρατούν στην αγορά, για την παροχή των

εν λόγω υπηρεσιών, το κόστος της οποίας (αποζημίωσης) θα αποτελεί λειτουργικό

κόστος για το EFSF.

 

5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ

 

(1) Η πιστωτική ενίσχυση για το Πρόγραμμα EFSF θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα

στοιχεία:

 

(α) τις Εγγυήσεις, και ειδικότερα, το γεγονός ότι η συμμετοχή κάθε Εγγυητή

στην έκδοση των Εγγυήσεων θα γίνεται στη βάση του Προσαρμοσμένου Ποσοστού

Κλίμακας Συνεισφοράς και ότι η Εγγύηση που θα εκδίδεται από κάθε Εγγυητή θα

αποτελεί το 120% του Προσαρμοσμένου Ποσοστού Κλίμακας Συνεισφοράς του επί των

ποσών των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Μέσων,

 

(β) το Ταμειακό Απόθεμα θα λειτουργεί ως ταμειακό αποθεματικό ασφαλείας. Το

Ταμειακό Απόθεμα, για όσο διάστημα παραμένει αχρησιμοποίητο, θα επενδύεται σε

κινητές χρεωστικές αξίες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Μετά την

αποπληρωμή όλων των Δανείων που έχουν χορηγηθεί από το EFSF και τα

Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από το EFSF, το υπόλοιπο του Ταμειακού

Αποθέματος θα χρησιμοποιηθεί πρώτον για την αποπληρωμή τυχόν ποσών που έχουν

καταβληθεί από τους Εγγυητές και δεν έχουν εξοφληθεί από τις ανακτήσεις ποσών

που έγιναν από τους αντίστοιχους υποκείμενους Δανειολήπτες και δεύτερον, θα

καταβληθεί στους Εγγυητές ως αντάλλαγμα για την έκδοση των Εγγυήσεων τους

βάσει της παρούσας Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο Αρθρο 2(9), και

 

(γ) κάθε άλλο μηχανισμό πιστωτικής ενίσχυσης που ενδέχεται να εγκριθεί βάσει

του παρόντος Αρθρου 5.

 

(2) Στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή αδυναμία καταβολής πληρωμής από

κάποιο Δανειολήπτη βάσει Δανείου και, αναλόγως, υπάρξει έλλειμμα στα κεφάλαια

που είναι διαθέσιμα για την εκπλήρωση της προγραμματισμένης καταβολής τόκων ή

αρχικού κεφαλαίου βάσει κάποιου Χρηματοδοτικού Μέσου που έχει εκδοθεί από το

EFSF, τότε το EFSF:

 

(α) πρώτον, θα ζητήσει σε αναλογική και ισότιμη βάση από τους Εγγυητές που

έχουν εγγυηθεί το συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Μέσο έως το 120% του αντίστοιχου

Προσαρμοσμένου Ποσοστού Κλίμακας Συνεισφοράς τους επί του ποσού που είναι

οφειλόμενο και παραμένει ανεξόφλητο,

 

(β) δεύτερον, εάν τα μέτρα που προβλέπονται στο Αρθρο 5(2)(α) δεν καλύψουν

πλήρως το έλλειμμα, θα αποδεσμεύσει ένα ποσό από το Ταμειακό Απόθεμα

προκειμένου να καλύψει το εν λόγω έλλειμμα, και

 

(γ) τρίτον, θα λάβει κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να είναι διαθέσιμο, στην

περίπτωση που πρόσθετοι μηχανισμοί πιστωτικής ενίσχυσης έχουν εγκριθεί βάσει

του Αρθρου 5(3).

 

(3) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δύνανται, με ομόφωνη απόφαση, να εγκρίνουν

και να υιοθετήσουν κι άλλους μηχανισμούς πιστωτικής ενίσχυσης, όπως μπορεί να

θεωρήσουν απαραίτητο ή, ανάλογα με την περίπτωση, να τροποποιήσουν τους

υφιστάμενους μηχανισμούς πιστωτικής ενίσχυσης προκειμένου να ενισχυθεί ή να

διατηρηθεί η πιστοληπτική ικανότητα των Χρηματοδοτικών Μέσων που έχουν

εκδοθεί ή συναφθεί από το EFSF ή για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της

χρηματοδότησης του EFSF. Τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα πιστωτικής ενίσχυσης

μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μεθόδων, τη χορήγηση δανείων μειωμένης

εξασφάλισης, διευθετήσεις αποταμίευσης, γραμμές ρευστότητας ή προστατευτικές

διευκολύνσεις προς το EFSF ή την έκδοση από το EFSF αξιών μειωμένης

εξασφάλισης.

 

(4) Εάν ένας Εγγυητής δεν καταβάλει την πληρωμή που είναι οφειλόμενη και

πληρωτέα αναφορικά με κάποια Εγγύηση και, συνεπεία αυτού, το EFSF προβεί σε

ανάληψη από το Ταμειακό Απόθεμα για την κάλυψη του ελλείμματος σύμφωνα με το

Αρθρο 5(2)(β), τότε ο εν λόγω Εγγυητής οφείλει να αποδώσει το συγκεκριμένο

ποσό στο EFSF σε πρώτη έγγραφη ζήτηση, μαζί με τον αντίστοιχο τόκο,

υπολογισμένο με επιτόκιο ίσο με το μηνιαίο EURIBOR συν 500 μονάδες βάσης από

την ημερομηνία ανάληψης του ποσού από το Ταμειακό Απόθεμα έως την ημερομηνία

απόδοσης του ποσού από τον Εγγυητή στο EFSF μαζί με τον εν λόγω συσσωρευμένο

τόκο. Το EFSF θα χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αποδιδόμενα ποσά (και τον

συσσωρευμένο τόκο επί αυτών) για την ανανέωση του Ταμειακού Αποθέματος.

 

(5) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαθεσιμότητα επαρκούς ρευστότητας για τις

χρηματοδοτικές ανάγκες του EFSF:

 

(α) κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης θα διασφαλίζει ότι το EFSF θα είναι

επιλέξιμο για την απόκτηση ορίου αντισυμβαλλόμενου για τις εργασίες

διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων στο πλαίσιο των εργασιών διαχείρισης χρέους

της υπηρεσίας διαχείρισης χρέους του συγκεκριμένου Κράτους Μέλους της

Ευρωζώνης,

 

(β) κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης θα συνδράμει το EFSF προκειμένου να

διασφαλίζεται ότι τα Χρηματοδοτικά Μέσα αυτού τελούν σε συμμόρφωση με τα

ισχύοντα κριτήρια ώστε αυτά να είναι επιλέξιμα ως εξασφάλιση στο πλαίσιο των

πράξεων του Ευρωσυστήματος.

 

(6) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν έξοδα αρνητικής απόδοσης στην

περίπτωση Διαφοροποιημένης Χρηματοδοτικής Στρατηγικής, το EFSF θα δικαιούται

να προβαίνει σε καταθέσεις ή άλλες τοποθετήσεις οι οποίες, σύμφωνα με την

επενδυτική στρατηγική που έχει συμφωνηθεί από το διοικητικό συμβούλιο του

EFSF, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο χρηματοδοτικής αναντιστοιχίας ή εξόδων

αρνητικής απόδοσης.

 

6. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

(1) Εάν το EFSF δεν εισπράξει πλήρως μία προγραμματισμένη καταβολή βάσει

κάποιου Δανείου και το συγκεκριμένο έλλειμμα προκαλέσει έλλειμμα στα κεφάλαια

που είναι διαθέσιμα για την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης καταβολής

αρχικού κεφαλαίου ή τόκων βάσει των Χρηματοδοτικών Μέσων που έχουν εκδοθεί

από το EFSF ή μίας προγραμματισμένης καταβολής οφειλόμενης από το EFSF βάσει

οποιουδήποτε άλλου τίτλου ή σύμβασης που καλύπτεται από μία Εγγύηση που έχει

εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τότε θα ενημερώσει άμεσα και εγγράφως

τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Eurogroup, την Επιτροπή και κάθε Εγγυητή,

ενημερώνοντας κάθε Εγγυητή για το δικό του μερίδιο επί του ελλείμματος, βάσει

των όρων της παρούσας Σύμβασης και της αντίστοιχης Εγγύησης, και θα απαιτήσει

εγγράφως από κάθε Εγγυητή να καταβάλει στο EFSF το μερίδιο του επί του

ελλείμματος κατά την ημερομηνία (η «Ημερομηνία Καταβολής της Εγγύησης») η

οποία θα προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες της

προγραμματισμένης ημερομηνίας καταβολής των αντίστοιχων ποσών από το EFSF (η

«Απαίτηση Εγγύησης από το EFSF»).

 

(2) Κατά την Ημερομηνία Καταβολής της Εγγύησης, κάθε Εγγυητής θα καταβάλει

στο EFSF (ή, εάν προβλέπεται από τα αντίστοιχα έγγραφα, στην πληρώτρια

τράπεζα του αντίστοιχου Χρηματοδοτικού Μέσου), σε διαθέσιμα κεφάλαια, το

μερίδιο του επί του ποσού που απαιτείται στην Απαίτηση Εγγύησης από το EFSF

και απευθύνεται σε αυτόν.

 

(3) Στην περίπτωση που το EFSF δεν προβεί σε προγραμματισμένη πληρωμή τόκων

ή σε προγραμματισμένη πληρωμή αρχικού κεφαλαίου την ημερομηνία κατά την οποία

το συγκεκριμένο ποσό είναι οφειλόμενο και πληρωτέο βάσει κάποιου

Χρηματοδοτικού Μέσου που έχει εκδοθεί από το EFSF, τότε ο αντίστοιχος

Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα δικαιούται να απαιτήσει εγγράφως (η «Απαίτηση

Εγγύησης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων») από τους Εγγυητές (με

κοινοποίηση στο EFSF) να καταβάλουν το ανεξόφλητο ποσό της εν λόγω

προγραμματισμένης καταβολής τόκων και / ή της εν λόγω προγραμματισμένης

καταβολής αρχικού κεφαλαίου. Παρομοίως, στην περίπτωση που το EFSF δεν προβεί

σε προγραμματισμένη καταβολή βάσει οποιουδήποτε άλλου τίτλου ή σύμβασης που

έχει συναφθεί μεταξύ του EFSF και κάποιου αντισυμβαλλόμενου (ο

«Αντισυμβαλλόμενος») και που καλύπτεται από Εγγύηση που έχει εκδοθεί βάσει

της παρούσας Σύμβασης (για Σκοπό στενά συνδεδεμένο με την έκδοση των

Χρηματοδοτικών Μέσων σύμφωνα με το Αρθρο 2(3)), ο αντίστοιχος

Αντισυμβαλλόμενος θα δικαιούται να απαιτήσει εγγράφως (η «Απαίτηση Εγγύησης

από τον Αντισυμβαλλόμενο») από τους Εγγυητές (με κοινοποίηση στο EFSF) να

καταβάλουν το απλήρωτο ποσό της εν λόγω προγραμματισμένης καταβολής. Σε

περίπτωση που οι Εγγυητές και το EFSF λάβουν Απαίτηση Εγγύησης από τον

Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή Απαίτηση Εγγύησης από τον Αντισυμβαλλόμενο, κάθε

Εγγυητής, σύμφωνα με τους όρους της Εγγύησης του, θα καταβάλει, σε διαθέσιμα

κεφάλαια, το μερίδιο του επί του ποσού που δεόντως απαιτείται στην εν λόγω

Απαίτηση Εγγύησης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή, αντίστοιχα, την

Απαίτηση Εγγύησης από τον Αντισυμβαλλόμενο. Η λεπτομερής διαδικασία οργάνωσης

της πληρωμής βάσει των Εγγυήσεων θα ορίζεται στα έγγραφα έκδοσης των

Χρηματοδοτικών Μέσων και των συναφών Εγγυήσεων.

 

(4) Στην περίπτωση που το έλλειμμα των εισπράξεων βάσει κάποιου Δανείου

οδηγήσει σε Απαίτηση Εγγύησης από το EFSF και σε Απαίτηση Εγγύησης από τον

Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ή Απαίτηση Εγγύησης από τον Αντισυμβαλλόμενο), οι

Εγγυητές θα ευθύνονται για μόνο μία καταβολή βάσει των αντίστοιχων Εγγυήσεων

τους, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις.

 

(5) Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι κάθε Εγγυητής θα δικαιούται να

προβεί σε καταβολή αναφορικά με οποιαδήποτε Απαίτηση Εγγύησης από το EFSF,

Απαίτηση Εγγύησης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή Απαίτηση Εγγύησης από

τον Αντισυμβαλλόμενο, η οποία φαίνεται εξ όψεως να είναι έγκυρη, χωρίς αυτή

να διαβιβαστεί από τον Εγγυητή προς το EFSF ή οποιοδήποτε άλλο Μέρος ή χωρίς

να χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα ή αναζήτηση. To EFSF εξουσιοδοτεί

ανέκκλητα κάθε Εγγυητή να εκπληρώνει κάθε Απαίτηση Εγγύησης.

 

(6) To EFSF και καθένα από τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο κάθε

Εγγυητής:

 

(i) δεν υποχρεούται να διεξαγάγει έρευνα ή να αναζητήσει επιβεβαίωση πριν

προβεί σε ικανοποίηση αξίωσης,

 

(ii) δεν ενδιαφέρεται για:

 

(1) τη νομιμότητα της αξίωσης ή της υποκείμενης συναλλαγής ή για

οποιονδήποτε συμψηφισμό, αντίκρουση ή ανταξίωση ενδέχεται να είναι διαθέσιμη

για οποιοδήποτε πρόσωπο,

 

(2) οποιαδήποτε τροποποίηση του υποκείμενου εγγράφου, ή

 

(3) τυχόν μη εφάρμοσιμότητα, παρανομία ή ακυρότητα οποιουδήποτε εγγράφου ή

αξιόγραφου.

 

(7) To EFSF θα είναι υπεύθυνο να αποδώσει σε κάθε Εγγυητή το ποσό που

κατέβαλε ο Εγγυητής για οποιαδήποτε αξίωση βάσει Εγγύησης και να τον

αποζημιώσει αναφορικά με οποιαδήποτε ζημία ή ευθύνη με την οποία επιβαρύνθηκε

ο Εγγυητής λόγω της Εγγύησης. Η υποχρέωση απόδοσης του EFSF υπόκειται και

περιορίζεται στο ύψος των κεφαλαίων που έχει φυσικά εισπράξει από τους

υποκείμενους Δανειολήπτες αναφορικά με τα Δάνεια που δημιούργησαν το έλλειμμα

των κεφαλαίων.

 

(8) Επιπροσθέτως της υποχρέωσης απόδοσης του EFSF βάσει του Αρθρου 6(5), εάν

κάποιος Εγγυητής προβεί σε καταβολή βάσει της Εγγύησης του, το EFSF θα

εκχωρήσει και θα μεταβιβάσει στον αντίστοιχο Εγγυητή ένα ποσό επί των

δικαιωμάτων και συμφερόντων του EFSF βάσει του συγκεκριμένου Δανείου, το

οποίο αντιστοιχεί στο έλλειμμα των πληρωμών που έγιναν από το Δανειολήπτη και

τη σχετική καταβολή που έγινε από τον Εγγυητή βάσει της Εγγύησης. To EFSF θα

παραμείνει διαχειριστής εκείνου του μέρους του Δανείου το οποίο έχει

εκχωρηθεί και μεταβιβαστεί στον αντίστοιχο Εγγυητή, έτσι ώστε να διευκολύνει

τη συντονισμένη διαχείριση του Δανείου και την αντιμετώπιση όλων των Εγγυητών

σε ισότιμη βάση.

 

(9) Ολοι οι Εγγυητές θα είναι ισότιμοι μεταξύ τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά

την απόδοση των ποσών που έχουν καταβάλει βάσει των Εγγυήσεων τους, με την

προϋπόθεση ότι, εάν κάποιος Εγγυητής οφείλει χρηματικά ποσά στο EFSF βάσει

του Αρθρου 5(4) ή στους υπόλοιπους Εγγυητές βάσει του Αρθρου 7(1), τα

χρηματικά ποσά που ανακτώνται από τους υποκείμενους Δανειολήπτες και τα οποία

διαφορετικά θα οφείλονταν από το EFSF στο συγκεκριμένο Εγγυητή, θα

χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του ποσού που οφείλεται βάσει του Αρθρου

5(4) ή την καταβολή του ποσού που οφείλεται σε άλλους Εγγυητές βάσει του

Αρθρου 7(1) κατ` εφαρμογή προτεραιότητας για την απόδοση των χρημάτων στο

συγκεκριμένο Εγγυητή.

 

7. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΓΥΗΤΩΝ

 

(1) Εάν κάποιος Εγγυητής ικανοποιήσει αξιώσεις ή απαιτήσεις αναφορικά με

οποιαδήποτε Εγγύηση την οποία έχει εκδώσει ή εάν επιβαρυνθεί με έξοδα,

ζημίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις σε σχέση με αυτήν (οι «Εγγυητικές Υποχρεώσεις»

και το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Υποχρεώσεων που ικανοποιεί ή με τις

οποίες επιβαρύνεται υπερβαίνει την Απαιτούμενη Αναλογία του για τη δεδομένη

Εγγύηση, τότε ο Εγγυητής θα δικαιούται αποζημίωσης και είσπραξης

ανταλλάγματος, σε πρώτη έγγραφη ζήτηση, από τους υπόλοιπους Εγγυητές,

αναφορικά με τις συγκεκριμένες Εγγυητικές Υποχρεώσεις, έτσι ώστε ο κάθε

Εγγυητής να επιβαρύνεται εν τέλει μόνο με τη δική του Απαιτούμενη Αναλογία

των εν λόγω συνολικών Εγγυητικών Υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι εάν οι

συνολικές Εγγυητικές Υποχρεώσεις κάποιου Εγγυητή για μία συγκεκριμένη Εγγύηση

δεν μειωθούν στην Απαιτούμενη Αναλογία του εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών,

οι υπόλοιποι Εγγυητές (εκτός των Αποχωρούντων Εγγυητών) θα τον αποζημιώσουν

με ένα τέτοιο ποσό, ώστε το υπερβάλλον ποσό της Απαιτούμενης Αναλογίας του να

κατανέμεται σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους Εγγυητές (εκτός των Αποχωρούντων

Εγγυητών) σε αναλογική βάση. Η «Απαιτούμενη Αναλογία» ισούται με το

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς το οποίο ισχύει για τη

συγκεκριμένη Εγγύηση. Η “καταβολή αποζημίωσης ή συνεισφοράς από έναν Εγγυητή

σε άλλον βάσει του παρόντος Αρθρου 7 θα είναι τοκοφόρος με επιτόκιο ίσιο με

το μηνιαίο EURIBOR συν 500 μονάδες βάσης και το οποίο θα συσσωρεύεται από την

ημερομηνία απαίτησης της εν λόγω καταβολής έως την ημερομηνία είσπραξης της

από τον εν λόγω Εγγυητή.

 

(β) Οι διατάξεις του παρόντος Αρθρου 7 ισχύουν κατ` αναλογία εάν κάποιο

Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης εκδώσει Εγγυήσεις σύμφωνα με το Προσαρμοσμένο

Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς καθ` υπέρβαση εκείνου που θα ίσχυε για το ίδιο

αφότου επιτευχθεί το 100% των Συνολικών Εγγυητικών Δεσμεύσεων με την

προϋπόθεση ότι ο όρος «Εγγυητής» θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης το οποίο δεν έχει ακόμη υποβάλει την Επιβεβαίωση Δέσμευσης του πριν

την έκδοση ή τη σύναψη από το EFSF του αντίστοιχου Χρηματοδοτικού Μέσου.

 

(2) Οι υποχρεώσεις κάθε Εγγυητή για την καταβολή συνεισφορών ή αποζημιώσεων

βάσει του παρόντος Αρθρου αποτελούν συνεχιζόμενες υποχρεώσεις που

επεκτείνονται στο τελικό υπόλοιπο των οφειλόμενων ποσών ανεξάρτητα από

οποιαδήποτε ενδιάμεση καταβολή ή ολική ή μερική εξόφληση.

 

(3) Οι υποχρεώσεις οποιουδήποτε Εγγυητή για την καταβολή συνεισφορών ή

αποζημιώσεων βάσει του παρόντος Αρθρου δεν θίγονται από οποιαδήποτε ενέργεια,

παράλειψη, γεγονός ή συμβάν το οποίο θα μπορούσε, ελλείψει του παρόντος

Αρθρου, να μειώσει, απαλλάξει ή θίξει οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων που

απορρέουν από το παρόν Αρθρο, όπως π.χ. (ενδεικτικά και ανεξάρτητα εάν είναι

γνωστό από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο):

 

(i) η παροχή προθεσμίας, αποποίηση δικαιωμάτων ή συναίνεση σε οποιοδήποτε

πρόσωπο ή επίτευξη συμβιβασμού με αυτό,

 

(ii) η απαλλαγή οποιουδήποτε προσώπου βάσει όρων συμβιβασμού ή

διακανονισμού,

 

(iii) η λήψη μέτρων για τη μεταβολή, συμβιβασμό, ανταλλαγή, ανανέωση ή

απαλλαγή, άρνηση ή αμέλεια οριστικοποίησης, ανάληψης ή άσκησης δικαιωμάτων

κατά οποιουδήποτε προσώπου ή δικαιωμάτων εξασφάλισης επί των περιουσιακών

στοιχείων αυτού` ή η μη προσκόμιση ή μη τήρηση των διατυπώσεων ή άλλων

απαιτήσεων αναφορικά με οποιονδήποτε τίτλο ή η αδυναμία ρευστοποίησης της

πλήρους αξίας οποιουδήποτε αξιόγραφου,

 

(iv) η αδυναμία ή έλλειψη δικαιώματος, εξουσιοδότησης ή νομικής υπόστασης, ή

η λύση ή αλλαγή των μελών ή το καθεστώς οποιουδήποτε προσώπου,

 

(v) η τροποποίηση (έστω και θεμελιώδης) ή αντικατάσταση οποιασδήποτε

Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, Δανείου ή οποιουδήποτε εγγράφου ή

αξιόγραφου,

 

(vi) τυχόν μη εφαρμοσιμότητα, παρανομία ή ακυρότητα υποχρέωσης οποιουδήποτε

προσώπου βάσει οποιουδήποτε εγγράφου ή αξιόγραφου, ή

 

(vii) διαδικασίες χρεοκοπίας ή συναφείς.

 

8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

(1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι το EFSF δύναται να αναθέσει στην ΕΤΕπ (ή

οποιονδήποτε άλλο φορέα, ίδρυμα, φορέα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, όπως

μπορεί να εγκριθεί ομόφωνα από τους Εγγυητές) το έργο της πραγματοποίησης των

υπολογισμών για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, κάθε Σύμβασης Δανειακής

Διευκόλυνσης, της χρηματοδότησης του EFSF μέσω της έκδοσης ή της σύναψης

Χρηματοδοτικών Μέσων (ή με άλλο τρόπο) και των Εγγυήσεων. Εφόσον η ΕΤΕπ (ή ο

εν λόγω άλλος φορέας, ίδρυμα, φορέας ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ)

αποδεχθεί τον εν λόγω διορισμό, θα υπολογίζει το επιτόκιο για κάθε Δάνειο

σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, θα

υπολογίζει τα ποσά που είναι πληρωτέα σε κάθε ημερομηνία καταβολής τόκων, θα

ενημερώνει σχετικά τον αντίστοιχο Δανειολήπτη και το EFSF, θα πραγματοποιεί

όλους εκείνους τους υπολογισμούς και θα δίδει όλες εκείνες τις ειδοποιήσεις

που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, των Εγγυήσεων

και των Χρηματοδοτικών Μέσων.

 

(2) Στην περίπτωση που κάποιος Εγγυητής αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική

δυσχέρεια και ζητήσει δάνειο στήριξης σταθερότητας ή επωφεληθεί από

οικονομική στήριξη βάσει παρόμοιου προγράμματος, τότε αυτός (ο «Αποχωρών

Εγγυητής») δύναται να ζητήσει από τους υπόλοιπους Εγγυητές να αναστείλουν τη

δέσμευση του για την παροχή περαιτέρω Εγγυήσεων βάσει της παρούσας Σύμβασης.

Οι υπόλοιποι Εγγυητές, ενεργώντας ομόφωνα και συνεδριάζοντας μέσω της Ομάδας

Εργασίας Eurogroup, δύνανται να αποφασίσουν να δεχθούν το συγκεκριμένο αίτημα

και, στην περίπτωση αυτή, ο Αποχωρών εγγυητής δεν θα απαιτείται να εκδώσει

Εγγύηση για μελλοντικές εκδόσεις ή συνάψεις Χρηματοδοτικών Μέσων από το EFSF,

ενώ οι μελλοντικές Εγγυήσεις θα εκδίδονται βάσει της παρούσας Σύμβασης από

τους εναπομείναντες Εγγυητές και το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας

Συνεισφοράς για την έκδοση των μελλοντικών Εγγυήσεων θα προσαρμόζεται

αναλόγως. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν θίγουν την ευθύνη του Αποχωρούντος

Εγγυητή βάσει των υφιστάμενων Εγγυήσεων. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η

Ελληνική Δημοκρατία θεωρείται ότι είναι Αποχωρών Εγγυητής από την ημερομηνία

θέσης της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ.

 

9. ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ KAΙ / H ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

(1) Σε περίπτωση που έρθει σε γνώση του EFSF κάποια αθέτηση υποχρέωσης στο

πλαίσιο μίας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, ενημερώνει άμεσα τους Εγγυητές

(μέσω του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup), την Επιτροπή και την

ΕΚΤ ως προς τη συγκεκριμένη κατάσταση και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης

αυτής. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup συντονίζει τη στάση των

Εγγυητών και θα ενημερώνει το EFSF, την Επιτροπή και την ΕΚΤ για την

ειλημμένη απόφαση. Στη συνέχεια, το EFSF προβαίνει στην υλοποίηση της

απόφασης, σε συμμόρφωση προς τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.

 

(2) Σε περίπτωση που έρθει σε γνώση του EFSF μία κατάσταση όπου ενδέχεται να

καταστούν αναγκαίες τυχόν τροποποιήσεις, αναδιαρθρώσεις και / ή αποποιήσεις

δικαιωμάτων αναφορικά με οποιοδήποτε Δάνειο στο πλαίσιο μίας Σύμβασης

Δανειακής Διευκόλυνσης, ενημερώνει τους Εγγυητές μέσω του Προέδρου της Ομάδας

Εργασίας του Eurogroup, την Επιτροπή και την ΕΚΤ ως προς τη συγκεκριμένη

κατάσταση και προτείνει τρόπους αντιμετώπισης αυτής. Ο Πρόεδρος της Ομάδας

Εργασίας του Eurogroup συντονίζει τη στάση των Εγγυητών και ενημερώνει το

EFSF, την Επιτροπή και την ΕΚΤ για την ειλημμένη απόφαση. Στη συνέχεια, το

EFSF υλοποιεί την απόφαση και σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες των Εγγυητών,

διαπραγματεύεται και υπογράφει την αντίστοιχη τροποποίηση, αναδιάρθρωση ή

αποποίηση δικαιωμάτων ή μία νέα δανειακή σύμβαση με τον εν λόγω Δανειολήπτη ή

προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη διευθέτηση.

 

(3) Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Αρθρο 9(1) και 9(2), εάν έρθει

σε γνώση του EFSF κάποια κατάσταση κατά την οποία οι Εγγυητές πρέπει να

εκφράσουν τη γνώμη τους ή να λάβουν κάποιο μέτρο για μία Σύμβαση Δανεικής

Διευκόλυνσης, το EFSF ενημερώνει τους Εγγυητές, μέσω του Προέδρου της Ομάδας

Εργασίας του Eurogroup ως προς τη συγκεκριμένη κατάσταση και προτείνει

τρόπους αντιμετώπισης. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup

συντονίζει τη στάση των Εγγυητών και ενημερώνει το EFSF, την Επιτροπή και την

ΕΚΤ ως προς την ειλημμένη απόφαση. Στη συνέχεια το EFSF υλοποιεί την απόφαση

με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται.

 

(4) Σε περίπτωση που τα Κράτη – Μέλη της Ευρωζώνης συναινέσουν στην

τροποποίηση οποιουδήποτε Μνημονίου που έχει συναφθεί με έναν Δανειολήπτη, η

Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράψει την τροποποίηση (τροποποιήσεις)

του εν λόγω Μνημονίου εκ μέρους των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης.

 

10. EFSF, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΓΥΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

(1) To EFSF διαθέτει διοικητικό συμβούλιο με τόσα μέλη όσοι και οι Μέτοχοι

του EFSF. Κάθε Μέτοχος του EFSF δικαιούται να προτείνει ως υποψήφιο ένα

πρόσωπο ως μέλος διοικητικού συμβουλίου του EFSF ενώ οι υπόλοιποι Μέτοχοι του

EFSF δια της παρούσας ανέκκλητα δεσμεύονται ότι θα ψηφίζουν ως μέτοχοι του

EFSF στις γενικές συνελεύσεις προκειμένου να εγκρίνουν ως μέλος διοικητικού

συμβουλίου το πρόσωπο που προτείνεται από το εν λόγω Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης. Αντιστοίχως, θα ψηφίζουν ως Μέτοχοι του EFSF προκειμένου να

απομακρύνουν το εν λόγω πρόσωπο από το αξίωμα του μέλους του διοικητικού

συμβουλίου του EFSF, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί από το Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης, το οποίο πρότεινε την υποψηφιότητα του εν λόγω μέλους.

 

(2) Κάθε Μέτοχος του EFSF προτείνει για υποψηφιότητα στο διοικητικό

συμβούλιο του EFSF τον εκάστοτε εκπρόσωπο του στην Ομάδα Εργασίας του

Eurogroup (ή τον αναπληρωτή του στη συγκεκριμένη ομάδα). Τόσο η Επιτροπή όσο

και η ΕΚΤ δικαιούνται να ορίσουν έναν παρατηρητή, ο οποίος δύναται να

συμμετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και να παραθέτει τις

παρατηρήσεις του, χωρίς ωστόσο να έχει δικαίωμα ψήφου. Το διοικητικό

συμβούλιο δύναται να επιτρέπει και σε άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής

Ενωσης να διορίζουν τέτοιους παρατηρητές.

 

(3) Σε περίπτωση χηρεύουσας θέσης στο διοικητικό συμβούλιο, κάθε Κράτος

Μέλος της Ευρωζώνης θα διασφαλίσει ότι το μέλος του Συμβουλίου που έχει

προταθεί από αυτό θα αποδεχθεί ως μέλος αντικατάστασης το πρόσωπο που

προτείνεται ως υποψήφιο από το Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο τη

δεδομένη στιγμή δεν εκπροσωπείται από προταθέν μέλος.

 

(4) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι, σε περίπτωση

ψηφοφορίας του διοικητικού συμβουλίου του EFSF, κάθε μέλος το οποίο έχει

προταθεί σε υποψηφιότητα από κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης θα έχει ένα

σταθμισμένο αριθμό από το συνολικό αριθμό ψήφων που αντιστοιχεί στο πλήθος

των μετοχών που κατέχει το Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης που προτείνει την

υποψηφιότητα του/της στο εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο του EFSF.

 

(5) Οι Εγγυητές συμφωνούν ότι τα ακόλουθα ζητήματα που σχετίζονται με τους

ρόλους και τις ευθύνες αυτών ως Εγγυητών πρέπει να λάβουν την ομόφωνη έγκριση

των Εγγυητών:

 

(α) αποφάσεις για τη χορήγηση μίας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης προς ένα

Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, περιλαμβανομένης της έγκρισης του σχετικού

Μνημονίου και της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης,

 

(β) αποφάσεις για την εκταμίευση Δανείων στο πλαίσιο μίας υφιστάμενης

Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης ως προς το εάν πληρούνται τα κριτήρια

προϋποθετότητας για εκταμίευση βάσει έκθεσης της Επιτροπής,

 

(γ) οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης περιλαμβανομένης της

περιόδου διαθεσιμότητας για τη χορήγηση Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης,

 

(δ) οποιαδήποτε τροποποίηση των ακόλουθων όρων οποιασδήποτε Σύμβασης

Δανειακής Διευκόλυνσης: συνολικό αρχικό κεφάλαιο της Σύμβασης Δανειακής

Διευκόλυνσης, περίοδος διαθεσιμότητας, προφίλ αποπληρωμής ή επιτοκίου

οποιουδήποτε ανεξόφλητου Δανείου,

 

(ε) οι όροι του Προγράμματος EFSF, το μέγεθος του προγράμματος και η έγκριση

των Υλικών της Προσφοράς,

 

(στ) οποιαδήποτε απόφαση που επιτρέπει σε κάποιον υφιστάμενο Εγγυητή να

διακόψει την έκδοση περαιτέρω εγγυήσεων,

 

(ζ) σημαντικές αλλαγές στη δομή πιστωτικής ενίσχυσης,

 

(η) η χρηματοδοτική στρατηγική κάθε Προγράμματος EFSF και οποιαδήποτε

απόφαση επιτρέπει μία Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική

(περιλαμβανομένου του τρόπου κατά τον οποίο το EFSF κατανέμει τα λειτουργικά

του έξοδα και τις δαπάνες άντλησης πόρων των Χρηματοδοτικών Μέσων για Δάνεια

και Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης σε περίπτωση που υιοθετηθεί μία

Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική), ή

 

(θ) οποιαδήποτε αύξηση στο συνολικό ποσό Εγγυήσεων που θα μπορούσαν να

εκδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

 

Για το Σκοπό του Αρθρου 10(5) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας

Σύμβασης, που απαιτεί την ομόφωνη απόφαση των Εγγυητών, ως ομοφωνία νοείται

μία θετική ή αρνητική ψήφος από όλους τους Εγγυητές που είναι παρόντες και

συμμετέχουν (ψηφίζοντας θετικά ή αρνητικά) στη σχετική απόφαση (χωρίς να

λαμβάνονται υπόψη τυχόν απουσίες ή αποχές), με την προϋπόθεση ότι

οποιοσδήποτε Εγγυητής που δεν εκδίδει πλέον νέες Εγγυήσεις (ιδιαιτέρως οι

Αποχωρούντες Εγγυητές) δεν έχει δικαίωμα ψήφου επί οποιασδήποτε απόφασης για

τη σύναψη μίας νέας Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, ενός νέου Δανείου ή για

μία νέα έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων που δεν είναι εγγυημένα από τον ίδιο, με

την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα ψήφου επί αποφάσεων

σχετικά με Δάνεια ή Χρηματοδοτικά Μέσα για τα οποία ο εν λόγω Εγγυητής έχει

εκδώσει Εγγύηση η οποία παραμένει ανεξόφλητη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

εγκυρότητα μίας τέτοιας ψηφοφορίας είναι να παρίσταται στη συνέλευση απαρτία

της πλειοψηφίας των Εγγυητών με δικαίωμα ψήφου των οποίων οι Εγγυητικές

Δεσμεύσεις αποτελούν τουλάχιστον τα 2/3 των Συνολικών Εγγυητικών Δεσμεύσεων.

 

(6) Οι Εγγυητές συμφωνούν ότι όλα τα ζητήματα που δεν απαιτούν την ομόφωνη

απόφαση των Εγγυητών, σύμφωνα με το Αρθρο 10(5) (παραπάνω) ή την ομόφωνη

απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με το Αρθρο 10(7) (παρακάτω)

και, κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα που σχετίζονται με τους ρόλους και τις

υποχρεώσεις αυτών ως Εγγυητών θα αποφασίζονται από την πλειοψηφία των

Εγγυητών (εξαιρουμένων ωστόσο των Αποχωρούντων Εγγυητών) (i) των οποίων οι

Εγγυητικές Δεσμεύσεις αποτελούν τα 2/3 των Συνολικών Εγγυητικών Δεσμεύσεων

(σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί Εγγυήσεις) ή (ii) εφόσον έχουν εκδοθεί

Εγγυήσεις, τα 2/3 του συνολικού μέγιστου ονομαστικού ποσού των Εγγυήσεων οι

οποίες έχουν εκδοθεί και παραμένουν ανεξόφλητες, με την προϋπόθεση ότι, κατά

τον υπολογισμό της εκπλήρωσης του συγκεκριμένου ορίου, δεν θα ληφθεί υπόψη το

ονομαστικό ποσό των εγγυήσεων ενός Εγγυητή ο οποίος έχει καταστεί Αποχωρών

Υπόχρεος ή δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες εξοφλήσεις στο πλαίσιο κάποιας

Εγγύησης («Πλειοψηφία των 2/3»),

 

(α) όλες οι αποφάσεις σχετικά με υφιστάμενες Συμβάσεις Δανειακής

Διευκόλυνσης ή Δάνεια οι οποίες δεν απαιτούν συγκεκριμένα ομοφωνία σύμφωνα με

το Αρθρο 10(5), περιλαμβανομένων αποφάσεων περί αθετήσεων, αποποιήσεων

δικαιωμάτων, αναδιαρθρώσεων και σχετικά με το εάν θα κηρυχθεί αδυναμία

αποπληρωμής βάσει Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης ή Δάνεια,

 

(β) εκδόσεις στο πλαίσιο ενός υφιστάμενου Προγράμματος EFSF (το οποίο

Πρόγραμμα έχει εγκριθεί ομόφωνα από τους Εγγυητές),

 

(γ) επιχειρησιακά ζητήματα σχετικά με την έκδοση χρεογράφων

(περιλαμβανομένης του Ορισμού διαμεσολαβητών, επικεφαλής τραπεζών, οίκων

αξιολόγησης, διαχειριστών, κλπ),

 

(δ) λεπτομερής υλοποίηση μίας εγκεκριμένης Διαφοροποιημένης Χρηματοδοτικής

Στρατηγικής,

 

(ε) λεπτομερής υλοποίηση οποιασδήποτε πιστωτικής ενίσχυσης εγκεκριμένης

σύμφωνα με το Αρθρο 10(5),

 

Η ρήτρα του Αρθρου 10(5) σχετικά με τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης που δεν

εκδίδουν πλέον νέες Εγγυήσεις και/ ή έχουν καταστεί Αποχωρήσαντες Εγγυητές θα

ισχύει για την ψηφοφορία αποφάσεων στο πλαίσιο του Αρθρου 10(6).

 

(7) Τα ακόλουθα εταιρικά ζητήματα αναφορικά με το EFSF απαιτούν την ομόφωνη

απόφαση όλων των Μελών Κρατών της Ευρωζώνης:

 

– αυξήσεις του εγκεκριμένου και / ή εκδοθέντος και καταβληθέντος μετοχικού

κεφαλαίου,

 

– αύξηση στο επίπεδο των δεσμεύσεων για την εγγραφή σε μετοχικό κεφάλαιο,

 

– μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου,

 

– μερίσματα,

 

– εργασιακή σχέση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του EFSF,

 

– έγκριση λογαριασμών,

 

– παράταση διάρκειας εταιρείας,

 

– εκκαθάριση,

 

– τροποποιήσεις Καταστατικού,

 

– οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται συγκεκριμένα στο

Καταστατικό ή την παρούσα Σύμβαση.

 

(8) Οι Εγγυητές ή τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης (κατά περίπτωση) λαμβάνουν τις

αποφάσεις ως προς τους Εγγυητές και το EFSF που συνομολογούνται από τα Αρθρα

10(5), (6) και (7) κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων εντός του πλαισίου του

Eurogroup με τη δυνατότητα να αναθέτουν τη λήψη αποφάσεων στην Ομάδα Εργασίας

του Eurogroup. Ολες οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται εγγράφως από το Πρόεδρο

της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup προς το EFSF. Για την εν λόγω λήψη

αποφάσεων, η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται ζητημάτων που σχετίζονται, κυρίως, με

το Μνημόνιο και τους όρους και τις προϋποθέσεις των Συμβάσεων Δανειακής

Διευκόλυνσης καθώς και άλλων θεμάτων πολιτικής. To EFSF θα επιλαμβάνεται

θεμάτων, κυρίως, ως προς την εφαρμογή των Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης,

την έκδοση ή σύναψη Χρηματοδοτικών Μέσων και των γενικών του εταιρικών

ζητημάτων.

 

(9) Κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης με το παρόν δεσμεύεται προς τα έτερα

Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης ότι θα ψηφίζει ως μέτοχος του EFSF με συνέπεια προς

τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την απαιτούμενη πλειοψηφία των Εγγυητών ή

τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης (κατά περίπτωση) εντός του πλαισίων των εν λόγω

συνεδριάσεων του Eurogroup και ότι θα διασφαλίζει ότι το μέλος του

διοικητικού συμβουλίου που έχει προταθεί από το εν λόγω Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης για το συμβούλιο του EFSF ενεργεί σε συμμόρφωση προς τις εν λόγω

αποφάσεις.

 

(10) Οποιεσδήποτε αποφάσεις από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για την έγκριση

οποιοδήποτε Μνημονίου που σχετίζεται με μία Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

και έναν Δανειολήπτη και αναφορικά με οποιαδήποτε προτεινόμενη τροποποίηση

κάποιου Μνημονίου θα λαμβάνονται ομοφώνως από τα εν λόγω Κράτη Μέλη.

 

(11) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δύνανται, στο βαθμό που επιτρέπεται από την

εθνική τους νομοθεσία, να παρέχουν αποζημιώσεις προς τα πρόσωπα που έχουν

προτείνει ως υποψηφίους για μέλη του διοικητικού συμβουλίου του EFSF.

 

(12) Σε περίπτωση που τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ομοφώνως για την

αύξηση του εκδοθέντος καταβληθέντος κεφαλαίου του EFSF, κάθε Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης θα εγγραφεί και θα καταβάλει πλήρως ένα ποσοστό της συγκεκριμένης

αύξησης του καταβληθέντος κεφαλαίου, το οποίο θα ισούται με το ποσοστό της

κλίμακας συνεισφοράς του στην εν λόγω αύξηση του καταβληθέντος κεφαλαίου κατά

ή πριν την ημερομηνία που ορίζεται από το EFSF,

 

(13) Ζητήματα που παραπέμπονται για απόφαση από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης

ή τους Εγγυητές στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, θα αποφασίζονται μόλις

κάτι τέτοιο καταστεί δυνατό και απαραίτητο. Εν ευθέτω χρόνω, δύναται να

υιοθετηθεί κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος ενδεχομένως να καθορίζει τυχόν

χρονικούς περιΟρισμούς για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την παρούσα

Σύμβαση.

 

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ TOY EFSF

 

(1) Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα για το

χρονικό διάστημα που υφίστανται ανεξόφλητα ποσά βάσει οποιωνδήποτε Συμβάσεων

Δανειακής Διευκόλυνσης ή Χρηματοδοτικών Μέσων που έχουν εκδοθεί από το EFSF

στο πλαίσιο ενός Προγράμματος EFSF ή λόγω αποδιδόμενων ποσών που οφείλονται

προς τους Εγγυητές.

 

(2) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται ότι θα εκκαθαρίσουν το EFSF

σύμφωνα με το Καταστατικό του, κατά τη συντομότερη ημερομηνία μετά τις 30

Ιουνίου 2013, κατά την οποία δεν υφίστανται πλέον ανεξόφλητα Δάνεια προς

κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης και όλα τα Χρηματοδοτικά Μέσα που έχουν

εκδοθεί από το EFSF και οποιαδήποτε αποδιδόμενα ποσά που οφείλονται προς τους

Εγγυητές έχουν πλήρως εξοφληθεί.

 

(3) Σε περίπτωση που υφίστανται οποιεσδήποτε εναπομείνασες υποχρεώσεις του

EFSF κατά την εκκαθάριση του, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, κατά τη διάρκεια

της τελικής συνεδρίασης των μετόχων του, θα αποφασίσουν σε ποια βάση θα

κατανεμηθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης.

 

(4) Σε περίπτωση που υφίσταται πλεόνασμα κατά την εκκαθάριση του EFSF, αυτό

πρόκειται να κατανεμηθεί στους μετόχους του σε αναλογική βάση υπολογιζόμενη

ως προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο του EFSF.

 

Πριν καθοριστεί εάν υφίσταται πλεόνασμα:

 

(α) το πιστωτικό υπόλοιπο του Ταμειακού Αποθέματος θα καταβληθεί στους

Εγγυητές, όπως περιγράφεται στο Αρθρο 2(9), και

 

(β) τυχόν λειτουργικό κέρδος ή πλεόνασμα που απορρέει από το EFSF και το

οποίο προέρχεται από την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων εγγυημένων από τους

Εγγυητές θα καταβληθεί ως πρόσθετη αποζημίωση στους Εγγυητές ανάλογα με το

αντίστοιχο Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς.

 

12. ΔΙΟρισμοΣ ΤΗΣ ΕΤΕπ, ΤΗΣ ΕΚΤ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

(1) To EFSF δύναται να διορίσει την ΕΤΕπ (ή συναφείς άλλους φορείς,

ιδρύματα, οργανισμούς της ΕΕ, χρηματοδοτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα εφόσον

υφίσταται ομόφωνη έγκριση από τα Κράτη Μέλη) για:

 

(α) τη διαχείριση της παροχής των κεφαλαίων από επενδυτές μετά την έκδοση

ομολόγων ή αξιόγραφων στο πλαίσιο ενός Προγράμματος EFSF, τη διαχείριση της

μεταφοράς των εν λόγω κεφαλαίων σε Δανειολήπτες υπό τη μορφή Δανείων, την

είσπραξη των κεφαλαίων από τους Δανειολήπτες και τη χρησιμοποίηση των εν

λόγων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων πληρωμών αρχικού

κεφαλαίων και τόκων που προκύπτουν από τα ομόλογα και τα χρεόγραφα και, μετά

την πραγματοποίηση πληρωμών βάσει κάποιας Εγγύησης, τη διαχείριση των

κεφαλαίων που εισπράχθηκαν από τους Δανειολήπτες και την κατανομή των

αποδιδόμενων ποσών στους Εγγυητές,

 

(β) τη σχετική διαχείριση του ταμείου του EFSF περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως

του Ταμειακού Αποθέματος και οποιωνδήποτε κεφαλαίων που προέρχονται μέσω

προεξόφλησης ή προκαταβολής των Δανείων για το χρονικό διάστημα μεσολαβεί έως

τη χρησιμοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων για την εξόφληση των Χρηματοδοτικών

Μέσων,

 

(γ) οποιεσδήποτε άλλες συναφείς εργασίες διαχείρισης χρηματικών ποσών και

ταμείου, όπως ενδέχεται να ανατεθούν κατά διαστήματα,

 

(δ) την παροχή νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών λογιστικής, υπηρεσιών ανθρώπινων

πόρων, διαχείρισης εγκαταστάσεων, υπηρεσίες προμηθειών, εσωτερικού ελέγχου

και άλλες συναφείς υπηρεσίες που προϋποθέτουν εξωτερική ανάθεση και / ή

εφοδιαστική στήριξη.

 

Οι εν λόγω αναθέσεις δύνανται να γίνουν βάσει μίας Σύμβασης Παροχής

Υπηρεσιών μεταξύ του EFSF και της ΕΤΕπ (ή τον αρμόδιο φορέα ή οργανισμό).

 

(2) To EFSF δύναται να συνάψει σύμβαση με την ΕΚΤ προκειμένου η τελευταία να

ενεργήσει ως αντιπρόσωπος πληρωμών. To EFSF δύναται να διορίσει την ΕΚΤ (ή

κάποιον άλλο φορέα, ίδρυμα, οργανισμό της ΕΕ, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή άλλα

πρόσωπα εγκεκριμένα ομόφωνα από τους Εγγυητές) για την τήρηση των τραπεζικών

λογαριασμών και των λογαριασμών αξιόγραφων αυτού.

 

(3) To EFSF, σε περίπτωση υιοθέτησης μιας Διαφοροποιημένης Χρηματοδοτικής

Στρατηγικής και με την προϋπόθεση της ομόφωνης έγκρισης των Εγγυητών (εκτός

των Αποχωρούντων Εγγυητών), δικαιούται και δύναται να αναθέτει λειτουργίες

διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τις άλλες

δραστηριότητες και λειτουργίες που περιγράφονται στο Αρθρο 4(6) σε έναν ή

περισσότερους φορείς διαχείρισης χρέους ενός Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης ή

σε άλλους φορείς, ιδρύματα, οργανισμούς της ΕΕ ή χρηματοδοτικά ιδρύματα,

σύμφωνα με την ομόφωνη έγκριση των Εγγυητών.

 

(4) To EFSF δικαιούται να αναθέτει και / ή να προβαίνει σε εξωτερική

ανάθεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες αγοράς, σε οποιοδήποτε φορέα,

ίδρυμα, οργανισμό της ΕΕ, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή άλλα πρόσωπα τις εν λόγω

λειτουργίες, σύμφωνα με τη βούληση του διοικητικού συμβουλίου του για την

αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών του.

 

13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

(1) Τα λειτουργικά έξοδα και οι διάφορες δαπάνες του EFSF θα καταβάλλονται

από το EFSF από τα γενικά έσοδα και πόρους αυτού. Αμοιβές και δαπάνες που

σχετίζονται άμεσα με τη χρηματοδότηση ενδέχεται να τιμολογούνται εκ νέου

στους αντίστοιχους Δανειολήπτες (όπως κρίνεται αναγκαίο).

 

(2) Μετά τη σύσταση του, το EFSF αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το σύνολο

των εξόδων και των δαπανών που προέρχονται από την ίδρυση και σύσταση του.

Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις

(περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων αποζημίωσης) βάσει συμβάσεων και

διευθετήσεων που έχουν συναφθεί εκ μέρους του και προς όφελος του (είτε από

κάποιον μέτοχο ή κάποιο τρίτο μέρος) πριν τη σύσταση του.

 

(3) To EFSF θα προβαίνει σε αναφορά προς τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και την

Επιτροπή ως προς τις ανεξόφλητες αξιώσεις και υποχρεώσεις στο πλαίσιο των

Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης, τις εκδόσεις των Χρηματοδοτικών Μέσων του

EFSF και τις Εγγυήσεις σε τριμηνιαία βάση.

 

(4) To EFSF θα προβαίνει σε αναφορά προς τους Εγγυητές και θα ζητά οδηγίες

από τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup ως προς εκκρεμείς αξιώσεις

και υποχρεώσεις ή οποιαδήποτε άλλα ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν στο

πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ή αναφορικά με οποιαδήποτε Εγγύηση.

 

(5) Τα Μέρη δεν θα εκχωρούν ή μεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα

τους ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης χωρίς την πρότερη έγγραφη

συναίνεση όλων των υπολοίπων Μερών της παρούσας Σύμβασης.

 

(6)(α) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης με το παρόν συμφωνούν ότι οι μετοχές που

κατέχουν στο EFSF δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από οποιονδήποτε Μέτοχο του

EFSF για χρονικό διάστημα 10 (δέκα) ετών από την ημερομηνία απόκτησης των

μετοχών από τον εν λόγω Μέτοχο του EFSF, εξαιρουμένης της περίπτωσης ομόφωνης

συναίνεσης όλων των Μετόχων του EFSF. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν ισχύει

για (i) την αρχική μεταβίβαση από το μοναδικό (τυχόν) ιδρυτικό μέτοχο στα

υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και (ii) αναλογικές μεταβιβάσεις από κάθε

Μέτοχο του EFSF σε οποιοδήποτε νέο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, το οποίο

υιοθετεί το Ευρώ ως νομισματική μονάδα μετά τη σύσταση της Εταιρείας,

 

(β) Σε περίπτωση που κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης επιθυμεί να διαθέσει

τις μετοχές του στο EFSF μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης που προβλέπεται

στο Αρθρο 6.4 του Καταστατικού του EFSF, θα διαθέτει τις εν λόγω μετοχές προς

αγορά από τους άλλους μετόχους του EFSF κατ` αναλογία με τα μετοχικά τους

μερίδια στο EFSF. Τυχόν μετοχές που δεν αγοράζονται από μέτοχο στον οποίο

προσφέρονται, δύνανται να προσφερθούν σε και αποκτηθούν από οποιονδήποτε άλλο

Μέτοχο του EFSF. Σε περίπτωση που κανένας Μέτοχος του EFSF δεν επιθυμεί να

αγοράσει τις εν λόγω μετοχές, τότε, στο βαθμό που διαθέτει επαρκή κεφάλαια

για το Σκοπό αυτό, το EFSF δύναται να αποκτήσει τις εν λόγω μετοχές στην

πραγματική τους αγοραία αξία.

 

(7) Σε περίπτωση που μία νέα χώρα καταστεί Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, τα

Μέρη της παρούσας θα επιτρέψουν στο εν λόγω νέο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης να

γίνει μέτοχος του EFSF μέσω της μεταβίβασης μετοχών από τους υπόλοιπους

μετόχους του EFSF, έτσι ώστε το συνολικό του ποσοστό κατοχής μετοχών στο EFSF

να αντιστοιχεί με την Κλίμακα Συνεισφοράς του, καθώς και να συνταχθεί με τους

όρους της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη θα διαπραγματεύονται με καλή πίστη ως

προς τη βάση σύμφωνα με την οποία το εν λόγω νέο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης,

που έχει συνταχθεί με τους όρους της Σύμβασης, θα προσχωρήσει σε αυτήν.

 

(8) Σε περίπτωση που ένα Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης προβεί στη σύσταση του

EFSF, αμέσως μετά την υπογραφή και θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, θα

μεταβιβάσει τις μετοχές στα έτερα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, έτσι ώστε το

αντίστοιχο ποσοστό μετοχικών μεριδίων τους στο EFSF να αντιστοιχεί στις

αντίστοιχες Κλίμακες Συνεισφοράς τους.

 

(9) Ο όρος:

 

– «Εργάσιμη Ημέρα» αναφέρεται σε ημέρα κατά την οποία το σύστημα Target 2

είναι ανοικτό για εκκαθαρίσεις σε Ευρώ.

 

– «Target 2» αναφέρεται στο Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας

Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο, το οποίο χρησιμοποιεί

μία ενιαία κοινή πλατφόρμα (SSP) και το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 19

Νοεμβρίου 2007.

 

14 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Ολες οι γνωστοποιήσεις αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση επιδίδονται έγκυρα

εφόσον είναι έγγραφες και αποστέλλονται στις διευθύνσεις και σύμφωνα με τα

στοιχεία επικοινωνίας που διευκρινίζονται στον κανονισμό λειτουργίας που θα

υιοθετηθεί από τα Μέρη για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.

 

15 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

(1) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις της παρούσας

Σύμβασης καταστούν πλήρως ή μερικώς άκυρες, παράνομες ή ανεφάρμοστες, από

οποιαδήποτε άποψη στο πλαίσιο οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, η εγκυρότητα,

νομιμότητα και εφαρμοσιμοτητα των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας Σύμβασης

δεν επηρεάζεται ή θίγεται από αυτές. Οι διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς

άκυρες, παράνομες ή ανεφάρμοστες θα ερμηνεύονται και, ως εκ τούτου, θα

εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και το Σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

 

(2) Το Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

(3) Διά της παρούσας καθένα από τα Μέρη ανέκκλητα και άνευ όρων αποποιείται

κάθε δικαίωμα ασυλίας, το οποίο δικαιούται ή ενδέχεται να δικαιούται, για το

ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία ή τα έσοδα του, από ένδικα μέσα αναφορικά

με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ασυλίας από ποινική

δίωξη, δικαστική απόφαση ή άλλη εντολή, από κατάσχεση, σύλληψη, κράτηση ή

ασφαλιστικά μέτρα πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης, και από

οποιαδήποτε μορφή εκτέλεσης και επιβολής εναντίον αυτού, των περιουσιακών του

στοιχείων ή εσόδων του κατόπιν δικαστικής απόφασης, στο βαθμό που δεν

απαγορεύεται από διατάξεις υποχρεωτικού δικαίου.

 

(4) Ενα πρόσωπο που δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης δεν δικαιούται,

βάσει του Νόμου του 1999 περί Συμβατικών Ενοχών για Δικαιώματα Τρίτων, να

εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης ή να επωφεληθεί από

οποιονδήποτε όρο αυτής.

 

(5) Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εγγράφως από τα Μέρη.

 

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 

(1) Η παρούσα Σύμβαση και όλες οι μη-συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν

από αυτήν ή σχετίζονται με αυτή διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και

ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

 

(2) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω ή στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα

επιλύεται φιλικά. Εάν η εν λόγω φιλική διευθέτηση δεν είναι δυνατό να

επιτευχθεί, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι, στο βαθμό που

πρόκειται για διαφορά μεταξύ τους και μόνο, αυτή θα υπάγεται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο βαθμό που

η διαφορά ανακύπτει μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και

του EFSF, τα Μέρη συμφωνούν η εν λόγω διαφορά να υπαχθεί στην αποκλειστική

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

 

17. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να υπογραφεί σε οποιονδήποτε αριθμό αντιτύπων

υπογεγραμμένων από ένα ή περισσότερα Μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της πρωτότυπης Σύμβασης ενώ η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια ισχύ

ως εάν οι υπογραφές επί των αντιτύπων είχαν τεθεί σε ένα και μόνο αντίγραφο

της Σύμβασης.

 

To EFSF εξουσιοδοτείται, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, να

αποστείλει σε κάθε Μέρος τα σύννομα αντίγραφα της παρούσας Σύμβασης.

 

18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

1. Κατάλογος Εγγυητών και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Δεσμεύσεις τους,

 

2. Κλίμακα Συνεισφοράς, και

 

3. Πρότυπο Εγγράφου για Επιβεβαίωση της Δέσμευσης

 

Για τα Κράτη — Μέλη της Ευρωζώνης

 

Βασίλειο του Βελγίου

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Ιρλανδία

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Βασίλειο της Ισπανίας

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Γαλλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Ιταλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Κυπριακή Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Μάλτας

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

Εκπρόσωπος:

 

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Αυστρίας

Εκπρόσωπος:

Ημερομηνία:

 

Πορτογαλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Σλοβενίας

Εκπρόσωπος:

Ημερομηνία:

 

Σλοβακική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Φιλανδίας

Εκπρόσωπος:

Ημερομηνία:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος: Υπουργός Οικονομικών (υπογραφή)

 

Η Σύμβαση υπογράφεται ad referenda με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των

σχετικών εσωτερικών Κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

 

Ημερομηνία: 16-6-2010

 

Για το EFSF

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Εκπροσωπούμενο από το μοναδικό μέλος του Δ.Σ.:

Ημερομηνία:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 

Χώρα                                        Εγγυητικές Δεσμεύσεις

Ευρώ (εκατομμύρια)

 

Βασίλειο του Βελγίου                               15.292,18

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας             119.390,07

Ιρλανδία                                            7.002,40

Βασίλειο της Ισπανίας                              52.352,51

Γαλλική Δημοκρατία                                 89.657,45

Ιταλική Δημοκρατία                                 78.784,72

Κυπριακή Δημοκρατία                                   863,09

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου                    1.101,39

Δημοκρατία της Μάλτας                                 398,44

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                            25.143,58

Δημοκρατία της Αυστρίας                            12.241,43

Πορτογαλική Δημοκρατία                             11.035,38

Δημοκρατία της Σλοβενίας                            2.072,92

Σλοβακική Δημοκρατία                                4.371,54

Δημοκρατία της Φιλανδίας                            7.905,20

Ελληνική Δημοκρατία                                12.387,70

—————

Σύνολο Εγγυητικών Δεσμεύσεων                                440.000,00

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

 

Κλείδα Κατανομής

για την Εγγραφή στο

Κράτος Μέλος                    Κεφάλαιο της ΕΚΤ     Κλίκακα Συvεισφοράς

%

 

Βασίλειο του Βελγίου                     2,4256           3,475494866853410%

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας   18,9373          27,134106588911300%

Ιρλανδία                                 1,1107           1,591454546757130%

Βασίλειο της Ισπανίας                    8,3040          11,898297070560200%

Γαλλική Δημοκρατία                      14,2212          20,376693436879900%

Ιταλική Δημοκρατία                      12,4966          17,905618879089900%

Κυπριακή Δημοκρατία                      0,1369           0,196155692312101%

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου         0,1747           0,250317015682425%

Δημοκρατία της Μάλτας                    0,0632           0,090555440132394%

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                  3,9882           5,714449467342010%

Δημοκρατία της Αυστρίας                  1,9417           2,782143957358700%

Πορτογαλική Δημοκρατία                   1,7504           2,508041810249100%

Δημοκρατία της Σλοβενίας                 0,3288           0,471117542967267%

Σλοβακική Δημοκρατία                     0,6934           0,993530730819656%

Δημοκρατία της Φιλανδίας                 1,2539           1,796637126297610%

Ελληνική Δημοκρατία                      1,9649           2,815385827787050%

———–     ———————-

Σύνολο                                  67,8266         100,000000000000000%

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

[Επιστολόχαρτο της αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης]

 

Με τηλεομοιοτυπία και στη συνέχεια με συστημένη επιστολή:

 

Προς:

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»)

 

[·]

Fax:[·]

 

Κοινοποίηση:

 

[·]

[·]

Fax:[·]

 

Σχ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF») – Επιβεβαίωση

Τροποποίησης

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Αναφερόμενοι (i) στη Σύμβαση Πλαίσιο του EFSF μεταξύ του Βασιλείου του

Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του

Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας,

της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της

Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της

Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της

Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Ελληνικής

Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

(«EFSF») (τα «Μέρη») που υπογράφηκε στις [·] 2010.

 

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με

την εθνική μας νομοθεσία να επιτρέψουμε τη δέσμευση μας από την

προαναφερόμενη Σύμβαση Πλαίσιο, με ισχύ από [ημερομηνία].

 

Με εκτίμηση,

 

[Ονομα Κράτους Μέλους Ευρωζώνης]

 

“ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ”

 

β)

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF)

 

Μεταξύ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (η «Τροποποίηση») ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ TOY EFSF

συνάπτεται μεταξύ:

 

(Α) του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

της Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της

Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του

Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της

Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της

Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Εσθονίας (τα «Κράτη Μέλη της

Ευρωζώνης» ή οι «Μέτοχοι του EFSF») και

 

(Β) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»), ανώνυμης

εταιρείας που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με έδρα στο Λουξεμβούργο, επί

της διεύθυνσης: 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (R.C.S.

Luxemburg B153.414)

 

(από κοινού τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και ο EFSF αναφέρονται στο εξής ως:

τα «Μέρη»).

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Επειδή:

 

(1) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και το EFSF έχουν συνάψει μία σύμβαση

πλαίσιο που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το EFSF

μπορεί να παρέχει Δάνεια σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, να χρηματοδοτεί τα εν

λόγω Δάνεια μέσω της έκδοσης ή της σύναψης Χρηματοδοτικών Μέσων καλυμμένων

από Εγγυήσεις που εκδίδονται από τους Εγγυητές, τους όρους και τις

προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι Εγγυητές θα εκδίδουν τις Εγγυήσεις για τα

Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από τον EFSF, τις μεταξύ

τους διευθετήσεις στην περίπτωση που ένας Εγγυητής θα πρέπει να καταβάλει

ποσό βάσει Εγγύησης, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του που

προβλέπεται για κάποιο Χρηματοδοτικό Μέσο και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία

σχετίζονται με τον EFSF (στο εξής αναφερόμενη ως: η «Σύμβαση Πλαίσιο»).

 

(2) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν ομόφωνα στις 11 Μαρτίου 2011 ότι

το EFSF μπορεί, κατ` εξαίρεση, να παράσχει στήριξη σταθερότητας σε Κράτη Μέλη

της Ευρωζώνης κανονίζοντας την αγορά ομολόγων των εν λόγω Κρατών Μελών της

Ευρωζώνης στην πρωτογενή αγορά ως οικονομική βοήθεια.

 

(3) Σύμφωνα με το Αρθρο 13(8) της Σύμβασης Πλαισίου, η Δημοκρατία της

Εσθονίας καθίσταται μέρος της Σύμβασης Πλαισίου, με ισχύ από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων (όπως ορίζεται στο Αρθρο 3(1) της παρούσας

Τροποποίησης) με την προσχώρηση της στη Σύμβαση Πλαίσιο και τη σύναψη της

παρούσας Τροποποίησης.

 

(4) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και το EFSF έχουν συμφωνήσει ότι η Σύμβαση

Πλαίσιο θα τροποποιηθεί βάσει των όρων της παρούσας Τροποποίησης και ότι οι

εν λόγω τροποποιήσεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων (όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρο 3(1) της παρούσας Τροποποίησης).

 

Για τους παραπάνω λόγους, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

Με ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων (όπως ορίζεται

παρακάτω), η Σύμβαση Πλαίσιο τροποποιείται ως εξής:

 

(1) Η Δημοκρατία της Εσθονίας συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Κρατών

Μελών της Ευρωζώνης που ορίζεται στην παράγραφο (Α) του καταλόγου των Μερών

της Σύμβασης Πλαισίου.

 

(2) Η παράγραφος (2) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαισίου τροποποιείται ως

εξής:

 

(α) οι λέξεις «ή, κατ` εξαίρεση, οι διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων

στην πρωτογενή αγορά ως οικονομική βοήθεια» προστίθενται μετά τις λέξεις «με

τη μορφή συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης» και πριν τις λέξεις «(«Συμβάσεις

Δανειακής Διευκόλυνσης») και δανείων»,

 

(β) οι λέξεις «ή οι εν λόγω κατ` εξαίρεση αγορές ομολόγων στην πρωτογενή

αγορά» προστίθενται μετά τις λέξεις «(«Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης») και

δανείων» και πριν τις λέξεις «(«Δάνεια») βάσει αυτών», και

 

(γ) οι λέξεις «Εάν, κατ` εξαίρεση, παρέχεται στήριξη σταθερότητας σε κάποιο

Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης μέσω διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στην

πρωτογενή αγορά ως οικονομική βοήθεια, η φύση και οι όροι των εν λόγω

διευθετήσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην τιμολόγηση, θα

συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί από το διοικητικό

συμβούλιο του EFSF βάσει του Αρθρου 2(1)(β).» προστίθενται στο τέλος του

προοιμίου.

 

(3) Η παράγραφος (4) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαισίου τροποποιείται με

την προσθήκη των λέξεων «ή αγορές ομολόγων στην πρωτογενή αγορά» μετά τις

λέξεις «To EFSF θα χρηματοδοτεί την παροχή των εν λόγω δανείων» και πριν τις

λέξεις «μέσω της έκδοσης ή της σύναψης ομολόγων,».

 

(4) Το Αρθρο 2(1) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη του «(α)» μετά το «2(1)», και

 

(β) την προσθήκη υπο-παραγράφου (β) ως εξής «(β) Κατ` εξαίρεση, η στήριξη

σταθερότητας προς κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να παρέχεται μέσω

διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά ως οικονομική

βοήθεια. Η φύση και οι όροι των εν λόγω διευθετήσεων, περιλαμβανομένων

εκείνων που αφορούν στην τιμολόγηση, θα συνάδουν με τις κατευθυντήριες

γραμμές που έχουν υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF.»

 

(5) Το Αρθρο 2(2) τροποποιείται:

 

(α) με την προσθήκη των ακόλουθων προτάσεων μετά τις λέξεις «το οποίο θα

παρέχει αποζημίωση για τους Εγγυητές.» και πριν τις λέξεις «Η Διαχειριστική

Αμοιβή»:

 

«Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης, για Δάνεια τα οποία εκταμιεύονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος

των Τροποποιήσεων, το Περιθώριο θα είναι εκείνο που αναφέρεται στο Παράρτημα

4 {Συμβάσεις Δανειακών Διευκολύνσεων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης:

Μοντέλο Τιμολόγησης). To EFSF θα αναθεωρεί τακτικά την τιμολογιακή δομή που

εφαρμόζεται στις Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης και οι τυχόν μεταβολές θα

συμφωνούνται με τους Εγγυητές οι οποίοι θα ενεργούν ομόφωνα σύμφωνα με το

Αρθρο 10(5).»

 

(β) στην τελευταία πρόταση, οι λέξεις «που παρακρατείται αναφορικά με Δάνεια

τα οποία εκταμιεύτηκαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων» θα

προστεθούν μετά τις λέξεις «Η Διαχειριστική Αμοιβή».

 

(6) Στο Αρθρο 2(3):

 

(α) μετά τις λέξεις «του ποσοστού που ορίζεται δίπλα στο όνομα κάθε Εγγυητή

στην τρίτη στήλη (η «Κλίμακα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2», προστίθεται

υποσημείωση η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Αναφορικά με Χρηματοδοτικά Μέσα τα

οποία εκδόθηκαν ή συνάφθηκαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, η

Κλίμακα Συνεισφοράς και το Προσαρμοσμένο Ποσοστό της Κλίμακας Συνεισφοράς

καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένου

του Παραρτήματος 2) πριν τις τροποποιήσεις.»,

 

(β) στο σημείο (β), το «του 120%» αντικαθίσταται από το «ποσοστού έως 165%

(το «Ποσοστό Υπερ-Εγγύησης») αναφορικά με Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία

εκδίδονται ή συνάπτονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων»,

 

(γ) στο σημείο (β), προστίθεται υποσημείωση μετά το «(β)» η οποία

διατυπώνεται ως εξής «Το ποσοστό 120% θα συνεχίσει να ισχύει για

Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδόθηκαν ή συνάφθηκαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος

των Τροποποιήσεων.»,

 

(δ) μετά τις λέξεις «Από κανένα Εγγυητή δεν θα απαιτείται να εκδίδει

Εγγυήσεις που θα οδηγούσαν σε», διαγράφονται οι λέξεις «Εκθεση σε Εγγυητικό

Κίνδυνο η οποία υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική δέσμευση (η «Εγγυητική

Δέσμευση») που ορίζεται δίπλα στο όνομα του στο Παράρτημα 1.» και

αντικαθίστανται με τις λέξεις «Τεκμαρτή Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο η οποία

υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική δέσμευση (η «Εγγυητική Δέσμευση») που

ορίζεται δίπλα στο όνομα του στο Παράρτημα 1. Για τους σκοπούς της παρούσας

Σύμβασης, η «Τεκμαρτή Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο» κάποιου Εγγυητή ισούται με

το άθροισμα: (i) του αρχικού κεφαλαίου των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν

ή συνάφθηκαν (περιλαμβανομένων Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν ή

συνάφθηκαν σύμφωνα με οποιαδήποτε Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική

που εγκρίθηκε σύμφωνα με τοΑΆρθρο 4(5), και άλλων αρχικών κεφαλαίων που

αποτελούν αντικείμενο Εγγυήσεων που εκδόθηκαν για άλλους σκοπούς βάσει του

Αρθρου 2(3)) και καλύπτονται από Εγγυήσεις που εκδίδονται βάσει της παρούσας

Σύμβασης και παραμένουν ανεξόφλητα, και (ii) χωρίς αλληλοεπικάλυψη, των

συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τους Εγγυητές κατόπιν αιτημάτων που

υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις εκδοθείσες βάσει της παρούσας Σύμβασης Εγγυήσεις,

τα οποία καταβληθέντα ποσά δεν έχουν επιστραφεί στους Εγγυητές.»,

 

(ε) στην τελευταία παράγραφο, οι λέξεις «Εκθεση του Εγγυητή σε Εγγυητικό

Κίνδυνο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Τεκμαρτή Εκθεση του Εγγυητή σε

Εγγυητικό Κίνδυνο», και

 

(στ) μετά την τελευταία παράγραφο, προστίθεται νέα παράγραφος η οποία

διατυπώνεται ως εξής: «Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις του

παρόντος Αρθρου 2(3) ισχύουν για Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή

συνάπτονται κατά ή μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων. Οι εν λόγω

τροποποιήσεις κατά καμία έννοια δεν θίγουν ή μειώνουν την ευθύνη των Εγγυητών

(περιλαμβανομένων όσων κατέστησαν Αποχωρήσαντες Εγγυητές) βάσει Εγγυήσεων που

καλύπτουν Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία είχαν εκδοθεί ή συναφθεί πριν την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για τα οποία η Κλίμακα Συνεισφοράς, το

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς και η Εγγυητική Δέσμευση κάθε

Εγγυητή είναι αυτά που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης ή σύναψης του

αντίστοιχου Χρηματοδοτικού Μέσου.».

 

(7) Στο Αρθρο 2(5)(δ), μετά τη φράση «η ευθύνη του Εγγυητή σύμφωνα με την

Εγγύηση», προστίθενται οι λέξεις «δημιουργεί Τεκμαρτή Εκθεση σε Εγγυητικό

Κίνδυνο και».

 

(8) Το Αρθρο 2(7) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή στην

επιβάρυνση του με νέες ευθύνες ως Εγγυητή» μετά τις λέξεις «να δεχθούν ότι ο

συγκεκριμένος Εγγυητής δεν θα συμμετάσχει πλέον στην έκδοση Εγγύησης».

 

(9) Το Αρθρο 2(8) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη των λέξεων «Αναφορικά με Δάνεια που εκταμιεύθηκαν πριν την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων,» πριν τις λέξεις «μία προκαταβολική

διαχειριστική αμοιβή (η «Διαχειριστική Αμοιβή») η οποία θα υπολογίζεται ως»,

 

(β) την προσθήκη των λέξεων «(το «Προκαταβληθέν Περιθώριο»)» μετά τις λέξεις

«του αναμενόμενου Περιθωρίου που θα συσσωρευόταν επί κάθε Δανείου κατά την

προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του» και πριν τις λέξεις «θα παρακρατείται

από το χρηματικό ποσό που θα εισπραχθεί από το Δανειολήπτη»,

 

(γ) την αντικατάσταση των λέξεων «καθαρή τρέχουσα αξία του αναμενόμενου» με

τη λέξη «Προκαταβληθέντος», και

 

(δ) την προσθήκη της φράσης «και τα ποσά που πιστώθηκαν στο Ταμειακό Απόθεμα

σύμφωνα με το Αρθρο 2(9)» μετά τη φράση «Το «Ταμειακό Απόθεμα» θα

περιλαμβάνει τα εν λόγω παρακρατηθέντα ποσά».

 

(10) Ενα νέο Αρθρο 2(9) προστίθεται μετά το Αρθρο 2(8) (το «Νέο Αρθρο

2(9)»), ενώ το παλαιό Αρθρο 2(9) καθίσταται το νέο Αρθρο 2(10) (το «Νέο Αρθρο

2(10)»).

 

Το Νέο Αρθρο 2(9) διατυπώνεται ως εξής:

 

«Για τα Δάνεια που εκταμιεύονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων, εάν κατά την ημερομηνία εκταμίευσης των εν λόγω Δανείων, τα

Ομόλογα που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση τους έχουν υψηλή πιστοληπτική

αξιολόγηση (χωρίς πρόσθετη πιστωτική ενίσχυση), τότε:

 

(α) με την προϋπόθεση του Αρθρου 2(9)(γ), το Περιθώριο θα είναι πληρωτέο

δεδουλευμένο επί του συγκεκριμένου Δανείου, στη λήξη κάθε περιόδου

εκτοκισμού,

 

(β) θα χρεώνεται στο Δανειολήπτη ένα ποσό, υπολογιζόμενο ως 50 μονάδες βάσης

επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου κάθε Δανείου, ως προκαταβολή μέρους του

Περιθωρίου επί του συγκεκριμένου Δανείου (το «Προκαταβληθέν Περιθώριο») και

θα παρακρατείται από το χρηματικό ποσό το οποίο πρόκειται να καταβληθεί στο

Δανειολήπτη έναντι του Δανείου,

 

(γ) κατά την ημερομηνία της πρώτης καταβολής τόκου ενός Δανείου, το ποσό που

είναι πληρωτέο έναντι του Περιθωρίου, θα είναι μειωμένο κατά ποσό ίσο με το

Προκαταβληθέν Περιθώριο συν το κόστος του τόκου που σχετίζεται με τη

χρηματοδότηση του Προκαταβληθέντος Περιθωρίου, και

 

(δ) η μοναδική παρακράτηση από το χρηματικό ποσό του Δανείου θα είναι αυτή

που αντιστοιχεί στο ποσό του Προκαταβληθέντος Περιθωρίου, τα τυχόν έξοδα και

αμοιβές που έχουν ανακύψει λόγω της έκδοσης των Χρηματοδοτικών Μέσων που

σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του Δανείου, καθώς και τυχόν προσαρμογή των

Χρηματοδοτικών Μέσων που έχουν εκδοθεί με τιμή έκδοσης χαμηλότερη της

ονομαστικής αξίας («Εξοδα της Εκδοσης»), ενώ το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης θα

ισούται με το αρχικό κεφάλαιο του Δανείου μείον (i) το ποσό του

Προκαταβληθέντος Περιθωρίου και (ii) τα Εξοδα της Εκδοσης.

 

Η παρακράτηση ποσού που ισούται με τα Εξοδα της Εκδοσης συν το ποσό του

Προκαταβληθέντος Περιθωρίου δεν μειώνει το αρχικό κεφάλαιο ενός Δανείου το

οποίο υποχρεούται να εξοφλήσει ο Δανειολήπτης και επί του οποίου

συσσωρεύονται οι τόκοι.

 

Το Προκαταβληθέν Περιθώριο και τα ποσά του Περιθωρίου που παρακρατούνται ή

εισπράττονται επί κάποιου Δανείου πιστώνονται στο Ταμειακό Απόθεμα.

 

Εάν, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης ενός Δανείου, τα Ομόλογα που εκδίδονται

για τη χρηματοδότηση του δεν έχουν υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση (χωρίς

πρόσθετη πιστωτική ενίσχυση), τότε τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης ενδέχεται να

υιοθετήσουν πρόσθετους μηχανισμούς πιστωτικής ενίσχυσης βάσει του Αρθρου 5(3)

της παρούσας Σύμβασης και να προβούν σε παρεπόμενες τροποποιήσεις της

αντίστοιχης Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης.»

 

(11) Το Νέο Αρθρο 2(10) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «τα ποσά

που πιστώνονται στο Ταμειακό Απόθεμα σύμφωνα με το Αρθρο 2(9)» μετά τις

λέξεις «του αναμενόμενου Περιθωρίου που παρακρατούνται αναφορικά με κάθε

Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης,».

 

(12) Στο Αρθρο 4(1), προστίθενται οι λέξεις «(περιλαμβανομένου του Ποσοστού

Υπερ-Εγγύησης που ισχύει για τη συγκεκριμένη έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων)»

μετά τις λέξεις «που περιλαμβάνουν τους λεπτομερείς χρηματοοικονομικούς όρους

κάθε έκδοσης».

 

(13) Στο Αρθρο 5(1)(α):

 

(α) «το 120%» αντικαθίσταται με «ένα Ποσοστό Υπερ-Εγγύησης έως 165% (όπως

απαιτείται για να διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των

Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται ή συνάπτονται από τον EFSF κατά την

ημερομηνία της έκδοσης) αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται ή

συνάπτονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων», και

 

(β) μετά τις λέξεις «και ότι η Εγγύηση που θα εκδίδεται από κάθε Εγγυητή θα

είναι», προστίθεται υποσημείωση η οποία διατυπώνεται ως εξής «Βλέπε

Υποσημείωση 2.».

 

(14) Το Αρθρο 5(1)(β) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη των λέξεων «(που παρακρατείται επί Δανείων που έχουν

εκταμιευτεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων)» μετά τις λέξεις

«το Ταμειακό Απόθεμα» και πριν τις λέξεις «θα λειτουργεί ως ταμειακό

αποθεματικό ασφαλείας», και

 

(β) την αντικατάσταση των λέξεων «Αρθρο 2(9)» με τις λέξεις «Αρθρο 2(10)».

 

(15) Στο Αρθρο 5(2)(α), το «120%» αντικαθίσταται με «το ισχύον Ποσοστό Υπερ-

Εγγύησης επί των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδίδονται ή συνάπτονται μετά την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων».

 

(16) Το Αρθρο 5(2)(β) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «(με την

προϋπόθεση ότι το EFSF δεν δύναται να χρησιμοποιεί τα ποσά που έχουν πιστωθεί

στο Ταμειακό Απόθεμα πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για την

κάλυψη ελλειμμάτων που προκύπτουν σε Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης που

συνάπτονται μετά την εν λόγω ημερομηνία)» μετά τις λέξεις «ένα ποσό από το

Ταμειακό Απόθεμα»).

 

(17) Το Αρθρο 5(3) τροποποιείται με την προσθήκη, στην τελευταία πρόταση,

της φράσης «και / ή την υιοθέτηση των διαθέσιμων μηχανισμών πιστωτικής

ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται από τον EFSF αναφορικά με Δάνεια που έχουν

εκταμιευθεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων».

 

(18) Ενα νέο Αρθρο 5(7) προστίθεται μετά το Αρθρο 5(6), ως εξής:

 

«Για τα Δάνεια που εκταμιεύονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων:

 

(α) οι Δανειολήπτες θα καλύπτουν τα Εξοδα της Εκδοσης (όπως αυτά

περιγράφονται στο Αρθρο 2(9)),

 

(β) το EFSF θα καλύπτει τα έξοδα και τις δαπάνες που ανακύπτουν αναφορικά με

κάποια Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης, από το Ταμειακό Απόθεμα. Αυτό ισχύει

με την προϋπόθεση ότι το EFSF δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το Ταμειακό Απόθεμα

που έχει σχηματιστεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων για την

κάλυψη εξόδων ή δαπανών που ανακύπτουν για Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης

οι οποίες συνάπτονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, εκτός εάν το Ταμειακό

Απόθεμα δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργεί ως πιστωτική ενίσχυση, και

 

(γ) το παρόν Αρθρο 5(7) τελεί με την επιφύλαξη τυχόν ανειλημμένης υποχρέωσης

του Δανειολήπτη βάσει της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για την κάλυψη

εξόδων και δαπανών του EFSF.”

 

(19) Ενα νέο Αρθρο 5(8) προστίθεται μετά το νέο Αρθρο 5(7), ως εξής:

 

«Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δύνανται, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με

το Αρθρο 10(6), να συμφωνήσουν ότι το EFSF μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο

μέρος των ποσών που είναι πιστωμένα στο Ταμειακό Απόθεμα σύμφωνα με το Αρθρο

2(9) για την κάλυψη των γενικών ειδικών λειτουργικών δαπανών ή εκτάκτων

εξόδων του EFSF εκτός δανείων. Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι το EFSF δεν

δύναται να αποδεσμεύσει οποιοδήποτε ποσό Προκαταβληθέντος Περιθωρίου το οποίο

έχει πιστωθεί στο Ταμειακό Απόθεμα προκειμένου να αποτελέσει πιστωτική

ενίσχυση, πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για την κάλυψη των ως

άνω λειτουργικών δαπανών ή εκτάκτων εξόδων του, για όσο διάστημα το εν λόγω

μέρος του Ταμειακού Αποθέματος είναι απαραίτητο να λειτουργεί ως πιστωτική

ενίσχυση.»

 

(20) Ενα νέο Αρθρο 5(9) προστίθεται «Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι

διατάξεις του Αρθρου 5(7) και 5(8) τελούν με την επιφύλαξη των γενικών

διαδικασιών προϋπολογισμού του EFSF.”

 

(21) Το Αρθρο 7(1) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «όπως ισχύει για

την αντίστοιχη εγγυητική υποχρέωση του EFSF. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η

Δημοκρατία της Εσθονίας απαιτείται απλώς να παρέχει ή να λαμβάνει συνεισφορές

σύμφωνα με το παρόν Αρθρο 7 για Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται ή

συνάπτονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.» μετά τις λέξεις «Η

«Απαιτούμενη Αναλογία» ισούται με το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας

Συνεισφοράς που ισχύει για την αντίστοιχη Εγγύηση» και πριν από τις λέξεις

«Οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης ή συνεισφοράς από έναν Εγγυητή σε άλλον».

 

(22) Το Αρθρο 8(2) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη των λέξεων «ή να επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητής» μετά τις λέξεις «ο Αποχωρών Εγγυητής δεν θα απαιτείται να εκδώσει

την Εγγύηση του»,

 

(β) την προσθήκη των λέξεων «ή να υπάρξει επιβάρυνση με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητή» μετά τις λέξεις «και να εκδοθούν περαιτέρω Εγγυήσεις βάσει της

παρούσας Σύμβασης»,

 

(γ) την προσθήκη των λέξεων «και / ή να υπάρξει επιβάρυνση» μετά τις λέξεις

«θα εκδοθούν» και πριν από τις λέξεις «από τους υπόλοιπους Εγγυητές»,

 

(δ) την προσθήκη των λέξεων «ή την επιβάρυνση με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητή» μετά τις λέξεις «και το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς

για την έκδοση περαιτέρω Εγγυήσεων»,

 

(ε) την προσθήκη των λέξεων «Η Ιρλανδία κατέστη Αποχωρών Εγγυητής με ισχύ

από την 3η Δεκεμβρίου 2010 και η Πορτογαλία με ισχύ από τη 16η Μαΐου 2011»

μετά τις λέξεις «Αποχωρών Εγγυητής από τη θέση της παρούσας Σύμβασης σε

ισχύ».

 

(23) Το Αρθρο 10(5) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «, αποφάσεις

για την αλλαγή της τιμολογιακής δομής που ισχύει για τις Συμβάσεις Δανειακής

Διευκόλυνσης, και οποιεσδήποτε αποφάσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης η δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας, κατ`

εξαίρεση, μέσω της αγοράς ομολόγων στην πρωτογενή αγορά» στην παράγραφο (α)

και με την προσθήκη νέας παραγράφου «(ι) μεταβίβαση δικαιωμάτων, υποχρεώσεων

και / ή ευθυνών του EFSF προς το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) σύμφωνα

με το Αρθρο 13(10)».

 

(24) Το Αρθρο 11 τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Αρθρο 2(9)

με τις λέξεις «Αρθρο 2(10)».

 

(25) Ενα νέο Αρθρο 13(10) προστίθεται ως εξής:

 

«Μετά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ο «ESM»), το EFSF

δύναται, με την έγκριση της ομόφωνης απόφασης των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης

και μετά την παροχή των απαιτούμενων συναινέσεων από τους επενδυτές των

Χρηματοδοτικών Μέσων, να μεταβιβάσει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα,

υποχρεώσεις και ευθύνες του, περιλαμβανομένων όσων απορρέουν από τα

Χρηματοδοτικά Μέσα, τις Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης και / ή τα Δάνεια,

προς τον ESM.»

 

(26) Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Εγγυητών Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και οι

αντίστοιχες Εγγυητικές Δεσμεύσεις τους) τροποποιείται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας

Τροποποίησης αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων και μετά.

 

(27) Το Παράρτημα 2 {Κλίμακα Συνεισφοράς) τροποποιείται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας

Τροποποίησης αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων και μετά.

 

(28) Ενα νέο Παράρτημα 4 (Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης του EFSF: Μοντέλο

Τιμολόγησης) προστίθεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας

Τροποποίησης.

 

(29) Ολα τα υπόλοιπα Αρθρα και Παρατήματα παραμένουν αμετάβλητα.

 

2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 

(1) Η παρούσα Τροποποίηση και όλες οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που

απορρέουν από αυτήν διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα

με αυτό.

 

(2) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω ή στο πλαίσιο της παρούσας

Τροποποίησης θα επιλύεται φιλικά. Εάν η εν λόγω φιλική διευθέτηση δεν είναι

δυνατό να επιτευχθεί, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι, στο βαθμό

που πρόκειται για διαφορά μεταξύ τους και μόνο, αυτή θα υπάγεται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο βαθμό που

η διαφορά ανακύπτει μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και

του EFSF, τα Μέρη συμφωνούν η εν λόγω διαφορά να υπαχθεί στην αποκλειστική

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

 

3 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

(1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαισίου θα τίθενται

σε ισχύ και θα καθίστανται δεσμευτικές μεταξύ του EFSF και των Μερών την

ημερομηνία (η «Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων») κατά την οποία όλα τα

Μέρη έχουν υποβάλει την έγγραφη επιβεβαίωση τους στον EFSF, η οποία

ουσιαστικά θα είναι της μορφής του Παραρτήματος 3, ότι έχουν ολοκληρώσει όλες

τις διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία και

διασφαλίζουν την πλήρη ισχύ και εγκυρότητα των υποχρεώσεων τους που απορρέουν

από την παρούσα Τροποποίηση (η «Επιβεβαίωση Τροποποίησης»).

 

(2) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαισίου

δεν αλλοιώνουν ή θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που

σχετίζονται με τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία έχουν εκδοθεί από τον EFSF και

καλύπτονται από Εγγύηση που έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης πριν την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων (τα «Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά Μέσα»). Τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μερών αναφορικά με τα εν λόγω Υφιστάμενα

Χρηματοδοτικά Μέσα εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους και τις

προϋποθέσεις της Σύμβασης Πλαισίου που ίσχυαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων.

 

(3) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαισίου

δεν αλλοιώνουν ή θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που

σχετίζονται με τα Δάνεια τα οποία έχουν εκταμιευθεί πριν την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων (τα «Υφιστάμενα Δάνεια»). Τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις των Μερών αναφορικά με τα εν λόγω Υφιστάμενα Δάνεια εξακολουθούν

να διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Πλαισίου που

ίσχυαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η παρούσα Τροποποίηση δύναται να υπογραφεί σε αριθμό αντιτύπων

υπογεγραμμένων από ένα ή περισσότερα Μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της πρωτότυπης Τροποποίησης ενώ η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια

ισχύ ως εάν οι υπογραφές επί των αντιτύπων είχαν τεθεί σε ένα και μόνο

αντίγραφο της Τροποποίησης.

 

To EFSF, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Τροποποίησης, θα αποστείλει

τα σύννομα αντίγραφα της τροποποίησης σε κάθε Μέρος, μαζί με τις παγιωμένες

εκδόσεις της Σύμβασης Πλαισίου, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων που

εισάγονται με την παρούσα Τροποποίηση.

 

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Τα Παραρτήματα της παρούσας Τροποποίησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

1. Κατάλογος Εγγυητών και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Δεσμεύσεις τους,

 

2. Κλίμακα Συνεισφοράς,

 

3. Πρότυπο Εγγράφου για Επιβεβαίωση της Τροποποίησης, και

 

4. Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης του EFSF: Μοντέλο Τιμολόγησης.

 

Για τα Κράτη – Μέλη της Ευρωζώνης

 

Βασίλειο του Βελγίου

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ιρλανδία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Βασίλειο της Ισπανίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Γαλλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ιταλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Κυπριακή Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Μάλτας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Αυστρίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Πορτογαλική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Σλοβενίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Σλοβακική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Φιλανδίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος: (υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θέση: Υπουργός Οικονομικών – Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Ημερομηνία: 30.6.2011

 

Δημοκρατία της Εσθονίας

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Για το EFSF

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Χώρα                                                          Εγγυητικές Δεσμεύσεις

Ευρώ (εκατομμύρια)

 

Βασίλειο του Βελγίου                                                   27.031,99

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας                211.045,90

Ιρλανδία                                                                     12.378,15 *

Βασίλειο της Ισπανίας                                                 92.543,56

Γαλλική Δημοκρατία                                                 158.487,53

Ιταλική Δημοκρατία                                                  139.267,81

Κυπριακή Δημοκρατία                                                   1.525,68

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου                           1.946,94

Δημοκρατία της Μάλτας                                                   704,33

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                                          44.446,32

Δημοκρατία της Αυστρίας                                            21.639,19

Πορτογαλική Δημοκρατία                                            19.507,26 *

Δημοκρατία της Σλοβενίας                                             3.664,30

Σλοβακική Δημοκρατία                                                                7.727,57

Δημοκρατία της Φιλανδίας                                           13.974,03

Ελληνική Δημοκρατία                                                  21.897,74 *

Δημοκρατία της Εσθονίας                                              1.994,86

—————-

Σύνολο Εγγυητικών Δεσμεύσεων                               779.783,14

 

* Η Ελληνική Δημοκρατία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλική Δημοκρατία έχουν

καταστεί Αποχωρήσαντες Εγγυητές. Η Πορτογαλία παραμένει υπόχρεη ως Εγγυητής

ως προς Ομόλογα που είχαν εκδοθεί προτού εκείνη καταστεί Αποχωρών Εγγυητής. Η

Δημοκρατία της Εσθονίας είναι Εγγυητής μόνο ως προς τα Ομόλογα που εκδίδονται

μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

Αυτό σημαίνει ότι από την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, το σύνολο των

ενεργών Εγγυητικών Δεσμεύσεων για τους Εγγυητές που δεν έχουν καταστεί

Αποχωρήσαντες Εγγυητές ανέρχεται στο ποσό των 726.000,00 εκατομμυρίων ευρώ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Κλείδα Κατανομής για

Κράτος Μέλος                      την Εγγραφή στο                  Κλίμακα

Κεφάλαιο της ΕΚΤ                 Συνεισφοράς

 

Βασίλειο του Βελγίου                                     2,4256                 3,4666%

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας  18,9373                27,0647%

Ιρλανδία *                                                    1,1107                 1,5874%

Βασίλειο της Ισπανίας                                   8,3040                11,8679%

Γαλλική Δημοκρατία                                  14,2212                20,3246%

Ιταλική Δημοκρατία                                  12,4966                17,8598%

Κυπριακή Δημοκρατία                                 0,1369                 0,1957%

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου         0,1747                 0,2497%

Δημοκρατία της Μάλτας                              0,0632                 0,0903%

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                          3,9882                 5,6998%

Δημοκρατία της Αυστρίας                            1,9417                 2,7750%

Πορτογαλική Δημοκρατία *                         1,7504                 2,5016%

Δημοκρατία της Σλοβενίας                           0,3288                 0,4699%

Σλοβακική Δημοκρατία                                0,6934                 0,9910%

Δημοκρατία της Φιλανδίας                          1,2539                 1,7920%

Ελληνική Δημοκρατία *                              1,9649                 2,8082%

Δημοκρατία της Εσθονίας                           0,1790                 0,2558%

————           ————-

Σύνολο                                                       69,9705            100,0000%

 

* Κατά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, η Ελληνική Δημοκρατία,

η Ιρλανδία και η Πορτογαλία κατέστησαν Αποχωρήσαντες Εγγυητές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

[Επιστολόχαρτο της αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης]

 

Με τηλεομοιοτυπία και στη συνέχεια με συστημένη επιστολή:

 

Προς:

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»)

43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (Λουξεμβούργο)

Fax: +352 260 962 62

 

Κοινοποίηση:

 

Γραμματεία Ομάδας Εργασίας Eurogroup

DG ECFIN BU-24 03/027, 1049 Brussels, Belgium (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, Βέλγιο)

Fax: +32-2-295 68 41

 

Σχ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF») – Επιβεβαίωση

Τροποποίησης

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Αναφερόμενοι (i) στη Σύμβαση Πλαίσιο του EFSF μεταξύ του Βασιλείου του

Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του

Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας,

της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της

Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της

Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της

Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Ελληνικής

Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

(«EFSF») (τα «Μέρη») και (ii) στην Τροποποίηση της Σύμβασης Πλαισίου του EFSF

μεταξύ των Μερών και της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

 

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με

την εθνική μας νομοθεσία να επιτρέψουμε τη δέσμευση μας από την Τροποποίηση

της Σύμβασης Πλαισίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, με ισχύ από

(ημερομηνία).

 

Με εκτίμηση,

 

(όνομα κράτους μέλους)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ TOY EFSF: ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Από την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, η τιμολογιακή δομή των

Συμβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης του EFSF έχει ως εξής:

 

(α) Κόστος Χρηματοδότησης του EFSF, συν

 

(β) το Περιθώριο.

 

Το Περιθώριο ισούται με 200 μονάδες βάσης και αυξάνεται στις 300 μονάδες

βάσης για οποιοδήποτε Δάνειο το οποίο παραμένει ανεξόφλητο μετά την τρίτη

επέτειο της ημερομηνίας εκταμίευσης του.

 

Αναφορικά με Δάνεια σταθερού επιτοκίου με προβλεπόμενη λήξη που υπερβαίνει

τα τρία (3) έτη, το Περιθώριο ισούται με το σταθμισμένο μέσο των 200 μονάδων

βάσης για τα πρώτα τρία (3) έτη και των 300 μονάδων βάσης για το διάστημα που

ξεκινά από την τρίτη επέτειο της εκταμίευσης του (περιλαμβανομένης) και λήγει

την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του εν λόγω Δανείου (μη

περιλαμβανομένης).

 

“ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ”

 

γ)

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (EFSF)

 

Μεταξύ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ (η «Τροποποίηση») ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY EFSF

 

συνάπτεται μεταξύ:

 

(Α) του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του

Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας,

της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της

Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της

Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της

Σλοβακικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (τα «Κράτη Μέλη της

Ευρωζώνης» ή οι «Μέτοχοι του EFSF») και

 

(Β) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF»), ανώνυμης

εταιρείας που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο, με έδρα στο Λουξεμβούργο, επί

της διεύθυνσης: 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (R.C.S.

Luxemburg Β 153.414) (από κοινού τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και ο EFSF

αναφέρονται στο εξής ως: τα «Μέρη»).

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Επειδή:

 

(5) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και το EFSF έχουν συνάψει μία σύμβαση

πλαίσιο που θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων το EFSF

μπορεί να παρέχει Δάνεια σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, να χρηματοδοτεί τα εν

λόγω Δάνεια μέσω της έκδοσης ή της σύναψης Χρηματοδοτικών Μέσων καλυμμένων

από Εγγυήσεις που εκδίδονται από τους Εγγυητές, τους όρους και τις

προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι Εγγυητές θα εκδίδουν τις Εγγυήσεις για τα

Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF, τις μεταξύ

τους διευθετήσεις στην περίπτωση που ένας Εγγυητής θα πρέπει να καταβάλει

ποσό βάσει Εγγύησης, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό του που

προβλέπεται για κάποιο Χρηματοδοτικό Μέσο και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία

σχετίζονται με το EFSF (στο εξής αναφερόμενη ως: η «Σύμβαση Πλαίσιο»).

 

(6) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν ομόφωνα στις 11 Μαρτίου 2011 ότι

το EFSF μπορεί να παράσχει στήριξη σταθερότητας σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης

κανονίζοντας την αγορά ομολόγων των εν λόγω Κρατών Μελών της Ευρωζώνης στην

πρωτογενή αγορά ως οικονομική ενίσχυση.

 

(7) Σύμφωνα με το Άρθρο 13(8) της Σύμβασης Πλαίσιο, η Δημοκρατία της

Εσθονίας καθίσταται μέρος της Σύμβασης Πλαίσιο, με ισχύ από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων (όπως ορίζεται στο Αρθρο 3(1) της παρούσας

Τροποποίησης) με την προσχώρηση της στη Σύμβαση Πλαίσιο και τη σύναψη της

παρούσας Τροποποίησης.

 

(8) Σε δήλωση τους στις 21 Ιουλίου 2011, οι Επικεφαλής των Κρατών ή

Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και των οργανισμών της ΕΕ εξέφρασαν την πρόθεση

τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του EFSF και να αντιμετωπίσουν τη

διάχυση των αρνητικών χρηματοοικονομικών συμβάντων δηλώνοντας ότι συμφώνησαν

να ενισχύσουν την ευελιξία του EFSF που σχετίζεται με τον καθορισμό των

κατάλληλων προϋποθέσεων. Συνεπεία αυτού, ενώ αρχικά η οικονομική ενίσχυση

παρεχόταν αποκλειστικά και μόνο μέσω συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης, πλέον

η οικονομική ενίσχυση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή συμβάσεων διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης («Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης», κάθε

μία από τις οποίες η «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης»), οι οποίες

θα παρέχουν οικονομική ενίσχυση μέσω δανειακών εκταμιεύσεων, προληπτικών

διευκολύνσεων, διευκολύνσεων που χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση

χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης (μέσω

δανείων προς ης κυβερνήσεις των εν λόγω Κρατών Μελών της Ευρωζώνης,

περιλαμβανομένων και εκτός προγράμματος χωρών), διευκολύνσεων για την αγορά

ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές βάσει ανάλυσης από την ΕΚΤ, η οποία θα

αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές

και κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή διευκολύνσεων για την αγορά

ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε μία τέτοια χρησιμοποίηση Σύμβασης

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης αναφέρεται ως: η «Οικονομική Ενίσχυση»). Η

Οικονομική Ενίσχυση παρέχεται στο πλαίσιο του συνόλου των Συμβάσεων

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης οι οποίες χρηματοδοτούνται με την κάλυψη

εγγυήσεων, με ποσό ύψους έως 779.783,14 εκ. ευρώ, το οποίο πρόκειται να

χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό αναμένεται να

οδηγήσει σε αποτελεσματική ικανότητα του EFSF για την παροχή Οικονομικής

Ενίσχυσης ύψους 440.000 εκ. ευρώ.

 

(9) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και το EFSF έχουν συμφωνήσει ότι η Σύμβαση

Πλαίσιο θα τροποποιηθεί βάσει των όρων της παρούσας Τροποποίησης και ότι οι

εν λόγω τροποποιήσεις πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων (όπως αυτή ορίζεται στο Αρθρο 3(1) της παρούσας Τροποποίησης).

 

Για τους παραπάνω λόγους, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Με ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων (όπως ορίζεται

παρακάτω), η Σύμβαση Πλαίσιο τροποποιείται ως εξής:

 

(3) Η Δημοκρατία της Εσθονίας συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των Κρατών

Μελών της Ευρωζώνης που αναφέρονται στη συνοδευτική σελίδα και την παράγραφο

(Α) του καταλόγου των μερών της Σύμβασης Πλαίσιο, ενώ η Ελληνική Δημοκρατία

μετακινείται στον κατάλογο των μερών και τις σελίδες των υπογραφών ώστε να

αναγράφεται μετά την Ιρλανδία.

 

(2) Στην παράγραφο (Β) του καταλόγου των μερών η διεύθυνση της έδρας του

EFSF αντικαθίσταται ως εξής: «43, avenue John F. Kennedy, L-1855,

Luxembourg».

 

(3) Η παράγραφος (Ι) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαίσιο τροποποιείται ως

εξής:

 

(α) η λέξη «της Ευρωζώνης» προστίθεται μετά τις λέξεις «πέραν του ελέγχου»,

 

(β) οι λέξεις «με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας

της Ευρωζώνης στο σύνολο της καθώς και των Κρατών Μελών αυτής» προστίθενται

στο τέλος της πρώτης πρότασης,

 

(γ) οι λέξεις «στις 8 Μαΐου 2010 ή υπό άλλους όρους που ενδέχεται να

συμφωνηθούν» προστίθενται μετά τη φράση «την Ελληνική Δημοκρατία».

 

(4) Η παράγραφος (2) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαίσιο διαγράφεται και

αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους (2) και (2)(α):

 

«To EFSF συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2010 με Σκοπό την παροχή στήριξης

σταθερότητας σε Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης. Σε δήλωση τους στις 21 Ιουλίου

2011, οι Επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και των οργανισμών

της ΕΕ εξέφρασαν την πρόθεση τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του

EFSF και να αντιμετωπίσουν τη διάχυση των αρνητικών χρηματοοικονομικών

συμβάντων δηλώνοντας ότι συμφώνησαν να ενισχύσουν την ευελιξία του EFSF που

σχετίζεται με τον καθορισμό των κατάλληλων προϋποθέσεων. Συνεπεία αυτού, ενώ

αρχικά η οικονομική ενίσχυση παρεχόταν αποκλειστικά και μόνο μέσω συμβάσεων

δανειακής διευκόλυνσης, πλέον η Οικονομική Ενίσχυση μπορεί να παρέχεται με τη

μορφή συμβάσεων διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης («Συμβάσεις Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης», κάθε μία από τις οποίες η «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης»), οι οποίες θα παρέχουν οικονομική ενίσχυση μέσω

δανειακών εκταμιεύσεων, προληπτικών διευκολύνσεων, διευκολύνσεων που

χρηματοδοτούν την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε κάποιο

Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης (μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις των εν λόγω

Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, περιλαμβανομένων και εκτός προγράμματος χωρών),

διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές βάσει ανάλυσης

από την ΕΚΤ, η οποία θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στις

χρηματοοικονομικές αγορές και κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή

διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε μία τέτοια

χρησιμοποίηση Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης αναφέρεται ως: η

«Οικονομική Ενίσχυση»). Η Οικονομική Ενίσχυση παρέχεται στο πλαίσιο του

συνόλου των Συμβάσεων Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης οι οποίες

χρηματοδοτούνται με την κάλυψη εγγυήσεων, με ποσό ύψους έως 779.783,14 εκ.

ευρώ, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένου χρονικού

διαστήματος. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε αποτελεσματική ικανότητα του EFSF

για την παροχή Οικονομικής Ενίσχυσης ύψους 440.000 εκ. ευρώ. Η διαθεσιμότητα

των εν λόγω Συμβάσεων Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης θα προϋποθέτει τη

σύναψη από το εκάστοτε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης το οποίο αιτείται τις

Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης μνημονίου συνεννόησης (κάθε ένα

αναφέρεται ως «Μνημόνιο») με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργώντας εκ μέρους των

Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, περιλαμβανομένων όρων όπως δημοσιονομική

πειθαρχία και κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής καθώς και

συμμόρφωση του με τους όρους του εν λόγω Μνημονίου. Αναφορικά με την κάθε

Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης, το αντίστοιχο επωφελούμενο Κράτος

Μέλος της Ευρωζώνης θα αναφέρεται ως το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος». Σε

περίπτωση που η Οικονομική Ενίσχυση παρέχεται υπό τη μορφή διευκολύνσεων για

την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά, η φύση και οι όροι,

περιλαμβανομένων και αυτών της τιμολόγησης, οι προϋποθέσεις και οι

διαδικασίες για την εκταμίευση ή τη χρησιμοποίηση, τη διαχείριση, την

τεκμηρίωση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την προϋποθετότητα της

πολιτικής των εν λόγω διευθετήσεων θα τελούν σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που

υιοθετούνται ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF, βάσει του Αρθρου

2(1 )(β).

 

Ομοίως, σε περίπτωση που η Οικονομική Ενίσχυση έχει τη μορφή προληπτικών

διευκολύνσεων και διευκολύνσεων για την ανακεφαλαιοποίηση των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κάποιου Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης, το

διοικητικό συμβούλιο του EFSF, ενεργώντας ομοφώνως, θα υιοθετεί τις

κατευθυντήριες γραμμές βάσει του Αρθρου 2(1)(γ) αναφορικά με τις εν λόγω

διευθετήσεις. Οι όροι του Μνημονίου θα επιβάλλουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις

πολιτικής για την πλήρη διάρκεια μίας Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης και δεν θα περιορίζονται απλώς στην περίοδο κατά την οποία θα

διατίθεται η Οικονομική Ενίσχυση. Οι όροι παροχής της Οικονομικής Ενίσχυσης

από το EFSF, καθώς και οι κανόνες που θα ισχύουν για τον έλεγχο συμμόρφωσης

σε αυτούς θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τη Συνθήκη για τη Αειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ενωσης και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 

(2)(α) Στις 20 Ιουνίου 2011, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης

συμφώνησαν ότι η τιμολογιακή δομή των συμβάσεων δανειακής διευκόλυνσης του

EFSF θα πρέπει να έχει ως εξής:

 

«(α) Κόστος Χρηματοδότησης του EFSF, συν

 

(β) το Περιθώριο.

 

Το Περιθώριο ισούται με 200 μονάδες βάσης και αυξάνεται στις 300 μονάδες

βάσης για οποιοδήποτε Δάνειο το οποίο παραμένει ανεξόφλητο μετά την τρίτη

επέτειο της ημερομηνίας εκταμίευσης του.

 

Αναφορικά με Δάνεια σταθερού επιτοκίου με προβλεπόμενη λήξη που υπερβαίνει

τα τρία (3) έτη, το Περιθώριο ισούται με το σταθμισμένο μέσο των 200 μονάδων

βάσης για τα πρώτα τρία (3) έτη και των 300 μονάδων βάσης για το διάστημα που

ξεκινά από την τρίτη επέτειο της εκταμίευσης του (περιλαμβανομένης) και λήγει

την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του εν λόγω Δανείου (μη

περιλαμβανομένης).»

 

Στη συνέχεια, στις 21 Ιουλίου 2011, οι Επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων

της Ευρωζώνης δήλωσαν:

 

«Αποφασίσαμε να επιμηκύνουμε τη λήξη των μελλοντικών δανείων του EFSF προς

την Ελλάδα έως τη μέγιστη δυνατή επιμήκυνση, από τα 7,5 έτη που ισχύουν

σήμερα σε τουλάχιστον 15 έτη και έως 30 έτη, με περίοδο χάριτος 10 ετών. Στο

πλαίσιο αυτό, θα διασφαλίσουμε επαρκή παρακολούθηση μετά την εφαρμογή του

προγράμματος. Θα παράσχουμε δάνεια του EFSF με επιτόκια δανεισμού ίσα με αυτά

της διευκόλυνσης του Υπολοίπου των Καταβολών (σήμερα περίπου 3,5%), δηλαδή

περίπου ίσα με το κόστος χρηματοδότησης του EFSF (χωρίς να μειώνονται κάτω

από αυτό). Αποφασίσαμε επίσης να επιμηκύνουμε ουσιαστικά τη διάρκεια της

υφιστάμενης διευκόλυνσης προς την Ελλάδα. Αυτή θα συνοδεύεται από έναν

μηχανισμό που διασφαλίζει τα κατάλληλα κίνητρα για την υλοποίηση του

προγράμματος.»

 

Επίσης δήλωσαν:

 

«Τα επιτόκια δανεισμού και η διάρκεια των διευκολύνσεων του EFSF που

συμφωνήσαμε για την Ελλάδα θα ισχύσουν και για την Πορτογαλία και για την

Ιρλανδία.»»

 

(5) Η παράγραφος (3) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαίσιο τροποποιείται με την

προσθήκη των λέξεων «της Ευρωπαϊκής Ενωσης» μετά τις λέξεις «τα 27 Κράτη

Μέλη».

 

(10) Η παράγραφος (4) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαίσιο τροποποιείται ως

εξής:

 

(α) οι λέξεις «των εν λόγω δανείων» στην πρώτη γραμμή αντικαθίστανται με τον

όρο «της Οικονομικής Ενίσχυσης», και

 

(β) οι λέξεις «Δεν αναμένεται να υποβληθεί αίτημα βάσει του Αρθρου 2(7) της

παρούσας Σύμβασης από κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης το οποίο έχει ζητήσει

Οικονομική Ενίσχυση με τη μορφή προληπτικής διευκόλυνσης, για όσο διάστημα η

εν λόγω διευκόλυνση δεν έχει ενεργοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί, με τη μορφή

διευκόλυνσης για ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών του ιδρυμάτων μέσω

δανείου προς το συγκεκριμένο Κράτος Μέλος ή με τη μορφή διευκόλυνσης για την

αγορά ομολόγων του εν λόγω Κράτους Μέλους στη δευτερογενή αγορά.»

προστίθενται στο τέλος της παραγράφου.

 

(11) Η παράγραφος (6) του προοιμίου της Σύμβασης Πλαίσιο τροποποιείται ως

εξής:

 

(α) οι λέξεις «συνάπτει Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης»

προστίθενται μετά τις λέξεις «τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των

οποίων το EFSF μπορεί να»,

 

(β) στην τρίτη γραμμή, η λέξη «Δάνεια» αντικαθίσταται με τις λέξεις «τη

διαθέσιμη Οικονομική Ενίσχυση»,

 

(γ) μετά τις λέξεις «να χρηματοδοτεί», οι λέξεις «τα εν λόγω Δάνεια»

διαγράφονται με αντικαθίστανται με τις λέξεις «τη Οικονομική Ενίσχυση».

 

(12) Ο τίτλος του Αρθρου 2 διαγράφεται και αντικαθίσταται με τις λέξεις

«Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης, Παροχή Οικονομικής Ενίσχυσης,

Χρηματοδοτικά Μέσα και έκδοση Εγγυήσεων».

 

(13) Το Αρθρο 2(1) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη του «α» μετά το «2(1)»,

 

(β) στην υπο-παράγραφο (α), οι λέξεις «δάνειο στήριξης σταθερότητας» μετά

τις λέξεις «από κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης προς τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη

της Ευρωζώνης για» και πριν τις λέξεις «(i) η Επιτροπή», διαγράφονται και

αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης»,

(γ) στην υπο-παράγραφο (α), η αναφορά στο «Άρθρο 136» αντικαθίσταται με την

αναφορά στο «Αρθρο 136(1)».

 

(δ) στην υπο-παράγραφο (α), όπου απαντώνται οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης» ή «Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης», αυτές αντικαθίστανται με

τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης» ή «Συμβάσεις

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης», ενώ όπου απαντάται η λέξη

«Δανειολήπτης», αυτή αντικαθίσταται με τον όρο «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»,

 

(ε) στην υπο-παράγραφο (α), οι λέξεις «(κάθε μία προσαρμοσμένη στην ειδική

μορφή της Οικονομικής Ενίσχυσης που παρέχεται στο αντίστοιχο Κράτος Μέλος της

Ευρωζώνης)» προστίθενται μετά τις λέξεις «θα έχουν ουσιαστικά τη μορφή

προτύπων Συμβάσεων Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης» ενώ η λέξη «μία» πριν

τη λέξη «πρότυπη» θα διαγραφεί πριν τις λέξεις «οι οποίες θα έχουν εγκριθεί

από τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, και

ότι οι χρηματοπιστωτικές παράμετροι»,

 

(στ) στην υπο-παράγραφο (α), η λέξη «διαθέσιμη» προστίθεται μετά τη φράση

«Οι όροι του Αρθρου 3(2) θέτουν τη βάση για τις σχετικές με τη» και πριν τη

φράση «Οικονομική Ενίσχυση αποφάσεις που λαμβάνονται»,

 

(ζ) στην υπο-παράγραφο (α), οι λέξεις «με την προϋπόθεση κάθε άλλης

διαδικασίας η οποία μπορεί να υιοθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν

αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF σύμφωνα με τα Αρθρα 2(1)(β)

ή 2(1)(γ)» προστίθενται μετά τις λέξεις «Οι όροι του Αρθρου 3(2) θέτουν τη

βάση για τις σχετικές με τη Οικονομική Ενίσχυση αποφάσεις που λαμβάνονται

σύμφωνα με μία υφιστάμενη Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης» και

πριν την τελεία,

 

(η) προστίθεται παράγραφος (β) ως εξής: «(β) Η Οικονομική Ενίσχυση προς

κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης μπορεί να αποτελείται από διευκολύνσεις για

την αγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, προκειμένου να αποφευχθεί η διάχυση

των αρνητικών χρηματοοικονομικών συμβάντων, βάσει ανάλυσης από την ΕΚΤ, η

οποία θα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στις

χρηματοοικονομικές αγορές και κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ή

διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά. Η φύση και οι

όροι, περιλαμβανομένων και αυτών της τιμολόγησης, οι προϋποθέσεις και οι

διαδικασίες για την εκταμίευση ή τη χρησιμοποίηση, τη διαχείριση, την

τεκμηρίωση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την προϋποθετότητα της

πολιτικής των εν λόγω διευθετήσεων θα τελούν σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που

υιοθετούνται ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF. Ομόλογα που

αγοράζονται από το EFSF στην πρωτογενή ή τη δευτερογενή αγορά μπορούν είτε να

διατηρούνται ως τη λήξη τους είτε να πωλούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες

οδηγίες»,

 

(θ) προστίθεται υπο-παράγραφος (γ) ως εξής: «Για τη βελτίωση της

αποτελεσματικότητας του EFSF και την αντιμετώπιση της διάχυσης των αρνητικών

χρηματοοικονομικών συμβάντων, οι Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης

προς κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης δύνανται να αποτελούνται από

προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις που χρηματοδοτούν την

ανακεφαλαιοποίηση χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης

μέσω δανείου προς την κυβέρνηση του εν λόγω Κράτους Μέλους (είτε πρόκειται

για χώρα εντός είτε εκτός προγράμματος). Εάν κάποια Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης καλύπτει την εν λόγω Οικονομική Ενίσχυση, η φύση και οι

όροι της εν λόγω σύμβασης, περιλαμβανομένων και αυτών της τιμολόγησης, οι

προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εκταμίευση ή τη χρησιμοποίηση, τη

διαχείριση, την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με την

προϋποθετότητα της πολιτικής θα τελούν σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που

υιοθετούνται ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF.

 

(14) Το Αρθρο 2(2) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» που ακολουθούν τις λέξεις

«Αναφορικά με κάθε» και πριν τις λέξεις «και τα Δάνεια που θα χορηγούνται

βάσει αυτής, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι το EFSF» διαγράφονται

και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης»,

 

(β) οι λέξεις «των Δανείων που παρέχονται προς τους Δανειολήπτες»

διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις λέξεις «της Οικονομικής Ενίσχυσης

που παρέχεται προς τα Επωφελούμενα Κράτη Μέλη»,

 

(γ) η λέξη «Δάνεια» που υπάρχει μετά τις λέξεις «ουσιαστικά του ιδίου

χρηματοπιστωτικού προφίλ όπως και τα σχετικά», μετά τη φράση «των ποσών που

αυτό ανακτά αναφορικά με τα» καθώς και η λέξη «Δάνειο» μετά τη φράση «Το

επιτόκιο το οποίο θα ισχύει για κάθε», αντικαθίσταται με τον όρο «Οικονομική

Ενίσχυση»,

 

(δ) η τρίτη πρόταση διαγράφεται και αντικαθίσταται από την ακόλουθη πρόταση:

 

«Η τιμολόγηση που θα ισχύει για κάθε Δάνειο έχει στόχο να καλύπτει το κόστος

χρηματοδότησης και εργασιών με τις οποίες επιβαρύνεται το EFSF και

περιλαμβάνει το περιθώριο («το Περιθώριο»),

 

(ε) οι ακόλουθες προτάσεις προστίθενται ως τέταρτη και πέμπτη πρόταση πριν

τις λέξεις «Η Διαχειριστική Αμοιβή»:

 

«Αυτό παρέχει αποζημίωση για τους Εγγυητές και θα προσδιορίζεται στην

αντίστοιχη Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης. To EFSF θα αναθεωρεί

περιοδικά την τιμολογιακή δομή που ισχύει για τις Συμβάσεις Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης και τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή θα συμφωνούνται ομόφωνα

από τους Εγγυητές σύμφωνα με το Αρθρο 10(5).»

 

(στ) στην τελευταία πρόταση, οι λέξεις «η οποία παρακρατήθηκε για Οικονομική

Ενίσχυση που εκταμιεύτηκε πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων»

προστίθενται μετά τις λέξεις «Η Διαχειριστική Αμοιβή»,

 

(ζ) στην τελευταία πρόταση, η λέξη «Δανειολήπτη» αντικαθίσταται με το

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(15) Στο Αρθρο 2(3):

 

(α) μετά τις λέξεις «του ποσοστού που ορίζεται δίπλα στο όνομα κάθε Εγγυητή

στην τρίτη στήλη (η «Κλίμακα Συνεισφοράς») στο Παράρτημα 2» προστίθεται

υποσημείωση η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Αναφορικά με Χρηματοδοτικά Μέσα τα

οποία εκδόθηκαν ή συνάφθηκαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, η

Κλίμακα Συνεισφοράς και το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς

καθορίζονται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένου του

Παραρτήματος 2) πριν τις τροποποιήσεις.»,

 

(β) στο σημείο (β), το «του 120%» αντικαθίσταται από το «ποσοστού έως 165%

(το «Ποσοστό Υπερ-Εγγύησης») αναφορικά με Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία

εκδίδονται ή συνάπτονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων»,

 

(γ) στο σημείο (β), προστίθεται υποσημείωση μετά το «(β)» η οποία

διατυπώνεται ως εξής «Το ποσοστό του 120% θα συνεχίσει να ισχύει για

Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή συνάφθηκαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων.»,

 

(δ) μετά τις λέξεις «Από κανένα Εγγυητή δεν θα απαιτείται να εκδίδει

Εγγυήσεις που θα οδηγούσαν σε», διαγράφονται οι λέξεις «Εκθεση σε Εγγυητικό

Κίνδυνο η οποία υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική δέσμευση (η «Εγγυητική

Δέσμευση») που ορίζεται δίπλα στο όνομα του στο Παράρτημα 1 ή» και

αντικαθίστανται με τις λέξεις «Τεκμαρτή Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο η οποία

υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική δέσμευση (η «Εγγυητική Δέσμευση») που

ορίζεται δίπλα στο όνομα του στο Παράρτημα 1. Για τους σκοπούς της παρούσας

Σύμβασης, η «Τεκμαρτή Εκθεση σε Εγγυητικό Κίνδυνο» κάποιου Εγγυητή ισούται με

το άθροισμα: (i) του αρχικού κεφαλαίου των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν

ή συνάφθηκαν (περιλαμβανομένων Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν ή

συνάφθηκαν σύμφωνα με οποιαδήποτε Διαφοροποιημένη Χρηματοδοτική Στρατηγική

που εγκρίθηκε σύμφωνα με το Αρθρο 4(5), και άλλων αρχικών κεφαλαίων που

αποτελούν αντικείμενο Εγγυήσεων που εκδόθηκαν για άλλους σκοπούς βάσει του

Αρθρου 2(3)) και καλύπτονται από Εγγυήσεις που εκδίδονται βάσει της παρούσας

Σύμβασης και παραμένουν ανεξόφλητα, και (ii) χωρίς αλληλοεπικάλυψη, των

συνολικών ποσών που καταβλήθηκαν από τους Εγγυητές κατόπιν αιτημάτων που

υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις εκδοθείσες βάσει της παρούσας Σύμβασης Εγγυήσεις,

τα οποία καταβληθέντα ποσά δεν έχουν επιστραφεί στους Εγγυητές.»,

 

(ε) στην τελευταία παράγραφο, οι λέξεις «Εκθεση του Εγγυητή σε Εγγυητικό

Κίνδυνο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Τεκμαρτή Εκθεση του Εγγυητή σε

Εγγυητικό Κίνδυνο», και

 

(στ) μετά την τελευταία παράγραφο, προστίθεται νέα παράγραφος η οποία

διατυπώνεται ως εξής: «Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις του

παρόντος Αρθρου 2(3) ισχύουν για Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδονται ή

συνάπτονται κατά ή μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων. Οι εν λόγω

τροποποιήσεις κατά καμία έννοια δεν θίγουν ή μειώνουν την ευθύνη των Εγγυητών

(περιλαμβανομένων όσων κατέστησαν Αποχωρήσαντες Εγγυητές) βάσει Εγγυήσεων που

καλύπτουν Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία είχαν εκδοθεί ή συναφθεί πριν την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για τα οποία η Κλίμακα Συνεισφοράς, το

Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς και η Εγγυητική Δέσμευση κάθε

Εγγυητή είναι αυτά που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης ή σύναψης του

αντίστοιχου Χρηματοδοτικού Μέσου.».

 

(16) Στο Αρθρο 2(5)(α), ο όρος «Δάνειο(α)» αντικαθίσταται από τον όρο

«Σύμβαση(εις) Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(13) Στο Αρθρο 2(5)(β), όπου απαντώνται οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης» αντικαθίστανται από τις ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(14) Στο Αρθρο 2(5)(δ), μετά τη φράση «η ευθύνη του Εγγυητή σύμφωνα με την

Εγγύηση», προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις «δημιουργεί Τεκμαρτή Εκθεση σε

Εγγυητικό Κίνδυνο» και διαγράφονται οι λέξεις «αναλαμβάνεται για ένα μέγιστο

ποσό».

 

(15) Το Αρθρο 2(7) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) οι λέξεις «στήριξης σταθερότητας» μετά τις λέξεις «Εάν κάποιο Κράτος

Μέλος της Ευρωζώνης, λόγω οικονομικών δυσκολιών υποβάλει αίτημα στο EFSF για

δάνειο» διαγράφονται και αντικαθίστανται ως εξής: «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης»,

 

(β) οι λέξεις «ή δεν θα επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις ως Εγγυητής»

προστίθενται μετά τις λέξεις «να δεχθούν ότι ο συγκεκριμένος Εγγυητής δεν θα

συμμετάσχει πλέον στην έκδοση Εγγύησης», και

 

(γ) οι λέξεις «οποιασδήποτε μελλοντικής Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης ή

μελλοντικού Δανείου», μετά ης λέξεις «Η απόφαση των Κρατών Μελών της

Ευρωζώνης επί ενός τέτοιου αιτήματος θα λαμβάνεται το αργότερο όταν

αποφασίζουν για τη σύναψη» διαγράφονται και αντικαθίστανται ως εξής:

«Συμβάσεων Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης ή διάθεσης περαιτέρω

Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(16) Το Αρθρο 2(8) τροποποιείται:

 

(α) με την προσθήκη των λέξεων «Αναφορικά με Οικονομική Ενίσχυση που

εκταμιεύθηκε πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων,» πριν τις λέξεις

«μία προκαταβολική διαχειριστική αμοιβή (η «Διαχειριστική Αμοιβή») η οποία θα

υπολογίζεται ως»,

 

(β) όπου απαντάται η λέξη «Δανειολήπτης» αντικαθίσταται με το «Επωφελούμενο

Κράτος Μέλος» ενώ όπου απαντάται η λέξη «Δάνειο» αντικαθίσταται από τον όρο

«Οικονομική Ενίσχυση»,

 

(γ) με την προσθήκη των λέξεων «(το «Προκαταβληθέν Περιθώριο»)» μετά τις

λέξεις «του αναμενόμενου Περιθωρίου που θα συσσωρευόταν επί κάθε Οικονομικής

Ενίσχυσης κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της» και πριν τις λέξεις

«θα παρακρατείται από το χρηματικό ποσό που θα εισπραχθεί από το

Δανειολήπτη»,

 

(δ) με την αντικατάσταση των λέξεων «καθαρή τρέχουσα αξία του αναμενόμενου»

με τη λέξη «Προκαταβληθέντος», και

 

(ε) την προσθήκη της φράσης «και τα ποσά που πιστώθηκαν στο Ταμειακό Απόθεμα

σύμφωνα με το Αρθρο 2(9)» μετά τη φράση «Το «Ταμειακό Απόθεμα» θα

περιλαμβάνει τα εν λόγω παρακρατηθέντα ποσά».

 

(17) Ενα νέο Αρθρο 2(9) προστίθεται μετά το Αρθρο 2(8) (το «Νέο Αρθρο

2(9)»), ενώ το παλαιό Αρθρο 2(9) καθίσταται το νέο Αρθρο 2(10) (το «Νέο Αρθρο

2(10)»).

 

Το Νέο Αρθρο 2(9) διατυπώνεται ως εξής:

 

«Για Οικονομική Ενίσχυση που εκταμιεύεται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων, εάν κατά την ημερομηνία εκταμίευσης της εν λόγω Οικονομικής

Ενίσχυσης, τα Ομόλογα που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση της έχουν υψηλή

πιστοληπτική αξιολόγηση (χωρίς πρόσθετη πιστωτική ενίσχυση), τότε, εάν δεν

συμφωνηθεί διαφορετικά:

 

(α) με την προϋπόθεση του Αρθρου 2(9)(γ), το Περιθώριο θα είναι πληρωτέο

δεδουλευμένο επί της συγκεκριμένης Οικονομικής Ενίσχυσης, στη λήξη κάθε

περιόδου εκτοκισμού,

 

(β) θα χρεώνεται στο Δανειολήπτη ένα ποσό, υπολογιζόμενο ως 50 μονάδες βάσης

επί του συνολικού αρχικού κεφαλαίου κάθε Οικονομικής Ενίσχυσης, ως

προκαταβολή μέρους του Περιθωρίου επί της συγκεκριμένης Οικονομικής Ενίσχυσης

(το «Προκαταβληθέν Περιθώριο») και θα παρακρατείται από το χρηματικό ποσό το

οποίο πρόκειται να καταβληθεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έναντι της εν

λόγω Οικονομικής Ενίσχυσης,

 

(γ) κατά την πρώτη (και / ή τις επόμενες) ημερομηνία(ες) καταβολής τόκου

μίας Οικονομικής Ενίσχυσης, το ποσό που είναι πληρωτέο έναντι του Περιθωρίου,

θα είναι μειωμένο κατά ποσό ίσο με το Προκαταβληθέν Περιθώριο συν το κόστος

του τόκου που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του Προκαταβληθέντος Περιθωρίου,

και

 

(δ) η μοναδική παρακράτηση από το χρηματικό ποσό της Οικονομικής Ενίσχυσης

θα είναι αυτή που αντιστοιχεί στο ποσό του Προκαταβληθέντος Περιθωρίου, τα

τυχόν έξοδα και αμοιβές που έχουν ανακύψει λόγω της έκδοσης των

Χρηματοδοτικών Μέσων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της Οικονομικής

Ενίσχυσης, καθώς και τυχόν προσαρμογή των Χρηματοδοτικών Μέσων που έχουν

εκδοθεί με τιμή έκδοσης χαμηλότερη της ονομαστικής αξίας («Εξοδα της

Εκδοσης»), ενώ το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης θα ισούται με το αρχικό κεφάλαιο

της Οικονομικής Ενίσχυσης μείον (i) το ποσό του Προκαταβληθέντος Περιθωρίου

και (ii) τα Εξοδα της Εκδοσης.

 

Η παρακράτηση ποσού που ισούται με τα Εξοδα της Εκδοσης συν το ποσό του

Προκαταβληθέντος Περιθωρίου δεν μειώνει το αρχικό κεφάλαιο μίας Οικονομικής

Ενίσχυσης το οποίο υποχρεούται να εξοφλήσει ο Δανειολήπτης και επί του οποίου

συσσωρεύονται οι τόκοι.

 

Το Προκαταβληθέν Περιθώριο και τα ποσά του Περιθωρίου που παρακρατούνται ή

εισπράττονται επί κάποιας Οικονομικής Ενίσχυσης πιστώνονται στο Ταμειακό

Απόθεμα.

 

Εάν, κατά την ημερομηνία εκταμίευσης μίας Οικονομικής Ενίσχυσης, τα Ομόλογα

που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση της δεν έχουν υψηλή πιστοληπτική

αξιολόγηση (χωρίς πρόσθετη πιστωτική ενίσχυση), τότε τα Κράτη Μέλη της

Ευρωζώνης ενδέχεται να υιοθετήσουν πρόσθετους μηχανισμούς πιστωτικής

ενίσχυσης βάσει του Αρθρου 5(3) της παρούσας Σύμβασης και να προβούν σε

παρεπόμενες τροποποιήσεις της αντίστοιχης Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης.»

 

(18) Το Νέο Αρθρο 2(10) τροποποιείται:

 

(α) με την αντικατάσταση, όπου απαντώνται, των λέξεων «Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης», με τις ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης» και, όπου απαντάται ο όρος «Δάνεια», με τη φράση «Οικονομική

Ενίσχυση»,

 

(β) με την προσθήκη της φράσης «τότε, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά»

πριν τη φράση «τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στους Εγγυητές ως αντάλλαγμα για

την έκδοση των Εγγυήσεων τους», και

 

(γ) με την προσθήκη μετά τις λέξεις «του αναμενόμενου Περιθωρίου που

παρακρατούνται αναφορικά με κάθε Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» των λέξεων

«και τα ποσά που πιστώνονται στο Ταμειακό Απόθεμα βάσει του Αρθρου 2(9) και».

 

(19) Στο Αρθρο 2(11), όπου απαντώνται οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης», αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης», ο λέξη «Δάνειο» αντικαθίσταται από τον όρο

«Οικονομική Ενίσχυση» και η λέξη «Δανειολήπτης» αντικαθίσταται από τις λέξεις

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(20) Στο Αρθρο 2(12), οι λέξεις «Συμβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης», μετά τις

λέξεις «(i) οι Εγγυήσεις, (ii) οι» και πριν τις λέξεις «, (iii) τα Εγγραφα

των Χρηματοδοτικών Μέσων» διαγράφονται και αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης (όπως έχουν προσαρμοστεί

σύμφωνα με τις οδηγίες του διοικητικού συμβουλίου του EFSF βάσει των Αρθρων

2(1)(β) ή 2(1)(γ))»,

 

(21) Η λέξη «Δάνειο» διαγράφεται από τον τίτλο του Αρθρου 3.

 

(22) Το Αρθρο 3(1) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) οι λέξεις «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης» μετά τις λέξεις «Πριν από

κάθε εκταμίευση Δανείου βάσει μίας» και πριν τις λέξεις «η Επιτροπή,

συμπράττοντας με την ΕΚΤ,» διαγράφονται και αντικαθίστανται ως εξής:

«Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί

διαφορετικά ή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις οδηγίες που έχουν

υιοθετηθεί από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF σύμφωνα με τα Αρθρα 2(1)(β) ή

2(1)(γ) και ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία Συμβάσεων Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης»,

 

(β) στην τρίτη πρόταση, οι λέξεις «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης» μετά τις

λέξεις «Το πρώτο Δάνειο που θα διατεθεί στο Δανειολήπτη βάσει κάποιας»

αντικαθίστανται από τις ακόλουθες λέξεις «Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης»,

 

(γ) όπου απαντάται η λέξη «Δανειολήπτης» αντικαθίσταται από τη φράση

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» ενώ η λέξη «Δάνειο» αντικαθίσταται από τη φράση

«Οικονομική Ενίσχυση»,

 

(δ) στην τρίτη πρόταση, η λέξη «αποδεσμεύεται» μετά τις λέξεις «Σύμβασης

Δανειακής Διευκόλυνσης» και πριν τις λέξεις «αμέσως μετά την αρχική

υπογραφή», αντικαθίσταται από τις λέξεις «θα αποδεσμεύεται»,

 

(ε) στην τρίτη πρόταση, οι λέξεις «ή χρησιμοποιείται» προστίθενται μετά τη

λέξη «αποδεσμεύεται», και

 

(στ) μία τελευταία πρόταση προστίθεται ως εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο του

EFSF θα υιοθετεί οδηγίες βάσει του Αρθρου 2(1)(β) και 2(1)(γ) αναφορικά με

τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την εκταμίευση και τη συνεχή

παρακολούθηση της συμμόρφωσης ως προς την προϋποθετότητα πολιτικής της

Οικονομικής Ενίσχυσης με τη μορφή προληπτικών διευκολύνσεων, διευκολύνσεων

για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κάποιο Κράτος

Μέλος και διευκολύνσεων για την αγορά ομολόγων στις πρωτογενείς ή τις

δευτερογενείς αγορές.».

 

(23) Το Αρθρο 3(2) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) η πρώτη λέξη «Μετά» διαγράφεται,

 

(β) οι λέξεις «Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Σύμβαση

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης (βάσει οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί από το

Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF σύμφωνα με τα Αρθρα 2(1)(β) ή 2(1)(γ) και

ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης)» προστίθενται στην πρώτη πρόταση πριν τις λέξεις «Μετά από αίτημα

για»,

 

(γ) οι λέξεις «κεφαλαίων (το «Αίτημα Καταβολής Κεφαλαίων») αντικαθίστανται

από «οικονομικής ενίσχυσης (το «Αίτημα για Οικονομική Ενίσχυση»),

 

(δ) οι λέξεις «και που ζητά Δάνειο βάσει αυτής» διαγράφονται, και

 

(ε) όπου απαντώνται οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης»

αντικαθίστανται από τις ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης», όπου απαντάται η λέξη «Δάνειο» αντικαθίσταται από την «Οικονομική

Ενίσχυση» ενώ η λέξη «Δανειολήπτης» αντικαθίσταται από τον όρο «Επωφελούμενο

Κράτος Μέλος».

 

(24) Το Αρθρο 3(3) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» αντικαθίσταται από τις

ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης», και

 

(β) η λέξη «του Δανείου» πριν την τελεία αντικαθίσταται από τις λέξεις «της

Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(25) Το Αρθρο 3(5) τροποποιείται ως εξής:

 

(α) οι λέξεις «εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην αντίστοιχη Σύμβαση

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης (σύμφωνα με τις οδηγίες που υιοθετήθηκαν

από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF βάσει των Αρθρων 2(i)(β) ή 2(i)(γ) και

ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία της Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης)» προστίθενται μετά τις λέξεις «Κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία

Εκταμίευσης» και πριν τις λέξεις το EFSF χορηγεί το αντίστοιχο Δάνειο στο

Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»: και

 

(β) οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» αντικαθίσταται από τις

ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης», η λέξη

«Δάνειο» από την «Οικονομική Ενίσχυση» και η λέξη «Δανειολήπτης» από το

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(26) Στο Αρθρο 4(1), οι λέξεις «(περιλαμβανομένου του Ποσοστού Υπερ-Εγγύησης

που ισχύει για τη συγκεκριμένη έκδοση των Χρηματοδοτικών Μέσων)» προστίθενται

μετά τις λέξεις «που περιλαμβάνουν τους λεπτομερείς χρηματοοικονομικούς όρους

κάθε έκδοσης», ενώ ο όρος «Δάνεια» αντικαθίσταται με την «Οικονομική

Ενίσχυση».

 

(27) Στο Αρθρο 4(2), ο όρος «Δάνειο(α)» αντικαθίσταται από την «Οικονομική

Ενίσχυση».

 

(28) Στο Αρθρο 4(3), ο όρος «ESFS» αντικαθίσταται με τον όρο «EFSF» (Σ.τ.Μ:

τυπογραφικό σφάλμα του πρωτότυπου αγγλικού κειμένου).

 

(29) Στα Αρθρα 4(4) και 4(5), οι όροι «Δάνεια» αντικαθίστανται από τις

λέξεις «Οικονομική Ενίσχυση» και στο Αρθρο 4(5), οι λέξεις «σύμφωνα με

υφιστάμενη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» αντικαθίστανται από τις ακόλουθες

λέξεις «σύμφωνα με Συμβάσεις Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(30) Στο Αρθρο 5(1)(α), ο όρος «120%» διαγράφεται και αντικαθίσταται με «ένα

Ποσοστό Υπερ-Εγγύησης έως 165% (όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η

υψηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των Χρηματοδοτικών Μέσων που

εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF κατά την ημερομηνία της έκδοσης)

αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται ή συνάπτονται μετά την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων».

 

(31) Το Αρθρο 5(1)(β) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη των λέξεων «(που παρακρατείται επί Οικονομικής Ενίσχυσης

που έχει εκταμιευτεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων)» μετά τις

λέξεις «το Ταμειακό Απόθεμα» και πριν τις λέξεις «θα λειτουργεί ως ταμειακό

αποθεματικό ασφαλείας»,

 

(β) η λέξη «Δάνεια» αντικαθίσταται από την «Οικονομική Ενίσχυση» και η λέξη

«Δανειολήπτες» από τα «Επωφελούμενα Κράτη Μέλη», και

 

(γ) την αντικατάσταση των λέξεων «Αρθρο 2(9)» με τις λέξεις «Αρθρο 2(10)».

 

(32) Στην πρώτη πρόταση του Αρθρου 5(2), ο όρος «Δανειολήπτης»

αντικαθίσταται με το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» και ο όρος «Δάνειο» με την

«Οικονομική Ενίσχυση».

 

(33) Στο Αρθρο 5(2)(α), το «120%» αντικαθίσταται με «το ισχύον Ποσοστό Υπερ-

Εγγύησης».

 

(34) Το Αρθρο 5(2)(β) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «(με την

προϋπόθεση ότι το EFSF δεν δύναται να χρησιμοποιεί τα ποσά που έχουν πιστωθεί

στο Ταμειακό Απόθεμα πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για την

κάλυψη ελλειμμάτων που προκύπτουν αναφορικά με Συμβάσεις Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης που συνάπτονται μετά την εν λόγω ημερομηνία)» μετά τις

λέξεις «ένα ποσό από το Ταμειακό Απόθεμα».

 

(35) Το Αρθρο 5(3) τροποποιείται με την προσθήκη, στην τελευταία πρόταση,

της φράσης «και / ή την υιοθέτηση των διαθέσιμων μηχανισμών πιστωτικής

ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται από το EFSF αναφορικά με Οικονομική Ενίσχυση

που έχει εκταμιευθεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων».

 

(36) Ενα νέο Αρθρο 5(7) προστίθεται μετά το Αρθρο 5(6), ως εξής:

 

«Για την Οικονομική Ενίσχυση που εκταμιεύεται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων:

 

(α) τα Επωφελούμενα Κράτη Μέλη θα καλύπτουν τα Εξοδα της Εκδοσης (όπως αυτά

περιγράφονται στο Αρθρο 2(9)),

 

(β) το EFSF θα καλύπτει τα έξοδα και τις δαπάνες που ανακύπτουν αναφορικά με

κάποια Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης, από το Ταμειακό Απόθεμα.

Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι το EFSF δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το

Ταμειακό Απόθεμα που έχει σχηματιστεί πριν την Ημερομηνία Ισχύος των

Τροποποιήσεων για την κάλυψη εξόδων ή δαπανών που ανακύπτουν για Συμβάσεις

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης οι οποίες συνάπτονται μετά την εν λόγω

ημερομηνία, εκτός εάν το Ταμειακό Απόθεμα δεν χρειάζεται πλέον να λειτουργεί

ως πιστωτική ενίσχυση, και

 

(γ) το παρόν Αρθρο 5(7) τελεί με την επιφύλαξη τυχόν ανειλημμένης υποχρέωσης

του Δανειολήπτη βάσει της Σύμβασης Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης για την

κάλυψη εξόδων και δαπανών του EFSF.”

 

(37) Ενα νέο Αρθρο 5(8) προστίθεται μετά το νέο Αρθρο 5(7), ως εξής:

 

«Τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δύνανται, με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με

το Αρθρο 10(6), να συμφωνήσουν ότι το EFSF μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο

μέρος των ποσών που είναι πιστωμένα στο Ταμειακό Απόθεμα σύμφωνα με το Αρθρο

2(9) για την κάλυψη των γενικών ειδικών λειτουργικών δαπανών ή εκτάκτων

εξόδων του EFSF εκτός δανείων. Αυτό ισχύει με την προϋπόθεση ότι το EFSF δεν

δύναται να αποδεσμεύσει οποιοδήποτε ποσό Προκαταβληθέντος Περιθωρίου το οποίο

έχει πιστωθεί στο Ταμειακό Απόθεμα προκειμένου να αποτελέσει πιστωτική

ενίσχυση, πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, για την κάλυψη των ως

άνω λειτουργικών δαπανών ή εκτάκτων εξόδων του, για όσο διάστημα το εν λόγω

μέρος του Ταμειακού Αποθέματος είναι απαραίτητο να λειτουργεί ως πιστωτική

ενίσχυση.»

 

(38) Ενα νέο Αρθρο 5(9) προστίθεται «Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι

διατάξεις του Αρθρου 5(7) και 5(8) τελούν με την επιφύλαξη των γενικών

διαδικασιών προϋπολογισμού του EFSF.”

 

(39) Το Αρθρο 6(1) τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «Δάνειο» με

την «Οικονομική Ενίσχυση».

 

(40) Το Αρθρο 6(4) τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «βάσει

κάποιου Δανείου» από τη φράση «αναφορικά με κάποια Οικονομική Ενίσχυση».

 

(41) Στα Αρθρα 6(7), 6(8) και 6(9), οι λέξεις «Δανειολήπτης» και

«Δανειολήπτες» αντικαθίστανται αντίστοιχα από το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»

ή «Επωφελούμενα Κράτη Μέλη».

 

(42) Στα Αρθρα 6(7) και 6(8), οι όροι «Δάνειο» και «Δάνεια» αντικαθίστανται

με τον όρο «Οικονομική Ενίσχυση».

 

(43) Στο Αρθρο 6(7) οι λέξεις «ή που έχουν με άλλο τρόπο αποδοθεί στο EFSF»

προστίθενται μετά τις λέξεις «που έχει φυσικά εισπράξει από τα υποκείμενα

Επωφελούμενα Κράτη Μέλη».

 

(44) Το Αρθρο 7(1) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «όπως ισχύει για

την αντίστοιχη εγγυητική υποχρέωση του EFSF. Προς αποφυγή αμφιβολιών,

αναφορικά με τη Δημοκρατία της Εσθονίας, αυτή απαιτείται απλώς να παρέχει ή

να λαμβάνει συνεισφορές σύμφωνα με το παρόν Αρθρο 7 για Χρηματοδοτικά Μέσα

που εκδίδονται ή συνάπτονται μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.»

μετά τις λέξεις «Η «Απαιτούμενη Αναλογία» ισούται με το Προσαρμοσμένο Ποσοστό

Κλίμακας Συνεισφοράς που ισχύει για την αντίστοιχη Εγγύηση» και πριν τις

λέξεις «Οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης ή συνεισφοράς από έναν Εγγυητή σε

άλλον».

 

(45) Το Αρθρο 7(3)(v) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης» από τις ακόλουθες λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης» ενώ η λέξη «Δάνειο» αντικαθίσταται από την «Οικονομική

Ενίσχυση».

 

(46) Το Αρθρο 8(1) τροποποιείται με την αντικατάσταση όπου απαντώνται οι

λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης», την αντικατάσταση της λέξης «Δάνειο» με την

«Οικονομική Ενίσχυση» και την αντικατάσταση της λέξης «Δανειολήπτης» με το

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(47) Το Αρθρο 8(2) τροποποιείται με:

 

(α) την προσθήκη των λέξεων «ή να επιβαρυνθεί με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητής» μετά ης λέξεις «ο Αποχωρών Εγγυητής δεν θα απαιτείται να εκδώσει

την Εγγύηση του»,

 

(β) την προσθήκη των λέξεων «ή να υπάρξει επιβάρυνση με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητή» μετά τις λέξεις «και να εκδοθούν περαιτέρω Εγγυήσεις βάσει της

παρούσας Σύμβασης»,

 

(γ) την προσθήκη των λέξεων «και / ή να υπάρξει επιβάρυνση» μετά τις λέξεις

«θα εκδοθούν» και πριν από τις λέξεις «από τους υπόλοιπους Εγγυητές»,

 

(δ) την προσθήκη των λέξεων «ή την επιβάρυνση με νέες υποχρεώσεις ως

Εγγυητή» μετά τις λέξεις «και το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Κλίμακας Συνεισφοράς

για την έκδοση περαιτέρω Εγγυήσεων», και

 

(ε) την προσθήκη των λέξεων «Η Ιρλανδία κατέστη Αποχωρών Εγγυητής με ισχύ

από την 3η Δεκεμβρίου 2010 και η Πορτογαλία με ισχύ από τη 16η Μαΐου 2011»

μετά τις λέξεις «Αποχωρών Εγγυητής από τη θέση της παρούσας Σύμβασης σε

ισχύ».

 

(48) Στο Αρθρο 9:

 

(α) ο Τίτλος του Αρθρου 9 τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων

«Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης», και

 

(β) όπου απαντώνται, οι λέξεις «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης»

αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης»,

όπου απαντάται η λέξη «Δάνειο» από την «Οικονομική Ενίσχυση» και όπου

απαντάται η λέξη «Δανειολήπτης» από το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(49) Το Αρθρο 10(5) τροποποιείται:

 

(α) με την αντικατάσταση, όπου απαντώνται, των λέξεων «Σύμβαση Δανειακής

Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης» και,

όπου απαντάται, της λέξης «Δάνειο» με την «Οικονομική Ενίσχυση»,

 

(β) στην υπο-παράγραφο (α), με την προσθήκη των λέξεων «, αποφάσεις για την

αλλαγή της τιμολογιακής δομής που ισχύει για τις Συμβάσεις Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης, και οποιεσδήποτε αποφάσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη

Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης η δυνατότητα παροχής Οικονομικής

Ενίσχυσης, μέσω της αγοράς ομολόγων στην πρωτογενή αγορά ή την αγορά ομολόγων

στη δευτερογενή αγορά βάσει ανάλυσης από την ΕΚΤ, η οποία θα αναγνωρίζει την

ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές και κινδύνων

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας»,

 

(γ) στην υπο-παράγραφο (β), με τη διαγραφή των λέξεων «βάσει έκθεσης της

Επιτροπής» και με την προσθήκη της πρότασης «Για αγορές στη δευτερογενή

αγορά, η Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης για την αγορά ομολόγων

στη δευτερογενή αγορά που υιοθετήθηκε βάσει του Αρθρου 10(5)(α) δύναται να

προβλέπει εναλλακτικές διαδικασίες σύμφωνα με τη συγκεκριμένη Σύμβαση

Διευκόλυνσης Οικονομικής Ενίσχυσης, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες που

αναφέρονται στο Αρθρο 2(1)(β)» μετά τις λέξεις «πληρούνται»,

 

(δ) με την προσθήκη νέας υπο-παραγράφου ως εξής: «(ι) οποιαδήποτε μεταβίβαση

δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και / ή δεσμεύσεων του EFSF προς το Ευρωπαϊκό

Μηχανισμό Στήριξης (ESM) σύμφωνα με το Αρθρο 13(10)», και

 

(ε) με την προσθήκη νέας υπο-παραγράφου ως εξής: «(ια) η υιοθέτηση και η

τροποποίηση οποιασδήποτε οδηγίας που αναφέρεται στο Αρθρο 2(1)(β) ή 2(1)(γ).»

 

(50) Το Αρθρο 10(6) τροποποιείται με την αντικατάσταση, όπου απαντώνται, των

λέξεων «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης», όπου απαντάται, της λέξης «Δάνειο» με την «Οικονομική

Ενίσχυση» και με την προσθήκη της λέξης «και» μεταξύ των υπο-παραγράφων (δ)

και (ε).

 

(51) Το Αρθρο 10(8) τροποποιείται με την αντικατάσταση, όπου απαντώνται, των

λέξεων «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης».

 

(52) Το Αρθρο 10(10) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης» και της λέξης «Δανειολήπτης» με τη λέξη «Επωφελούμενο Κράτος

Μέλος».

 

(53) Το Αρθρο 11(1) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης», την αντικατάσταση του όρου «Δάνεια» με την «Οικονομική Ενίσχυση»

και την αντικατάσταση των λέξεων «Αρθρο 2(9)» με τις λέξεις «Αρθρο 2(10)».

 

(54) Το Αρθρο 12 τροποποιείται με την αντικατάσταση, όπου απαντάται, της

λέξης «Δανειολήπτης» με τη λέξη «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» και της λέξης

«Δάνεια» με την «Οικονομική Ενίσχυση».

 

(55) Το Αρθρο 13(1) τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης

«Δανειολήπτης» με τη λέξη «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος».

 

(56) Το Αρθρο 13(3) τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Σύμβαση

Δανειακής Διευκόλυνσης» με τις λέξεις «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης».

 

(57) Στο Αρθρο 13(9) προστίθεται «-Οι όροι «Σύμβαση Διευκόλυνσης Οικονομικής

Ενίσχυσης» και «Οικονομική Ενίσχυση» ισχύουν αντίστοιχα στις «Συμβάσεις

Δανειακής Διευκόλυνσης» και τα «Δάνεια» που έχουν συναφθεί ή εκταμιευτεί από

το EFSF πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

(58) Ενα νέο Αρθρο 13(10) προστίθεται ως εξής:

 

«Μετά τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ο «ESM»), το EFSF

δύναται, με την ομόφωνη έγκριση απόφασης των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και

εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη συναίνεση από τους επενδυτές των

Χρηματοδοτικών Μέσων, να μεταβιβάσει στον ESM το σύνολο ανεξαιρέτως των

δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων αυτού, περιλαμβανομένων όσων έχουν

αναληφθεί στο πλαίσιο των Χρηματοδοτικών Μέσων, των Συμβάσεων Διευκόλυνσης

Οικονομικής Ενίσχυσης και / ή της Οικονομικής Ενίσχυσης.»

 

(59) Το Παράρτημα 1 (Κατάλογος Εγγυητών Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και οι

αντίστοιχες Εγγυητικές Δεσμεύσεις τους) τροποποιείται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας

Τροποποίησης ως προς τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

(60) Το Παράρτημα 2 (Κλίμακα Συνεισφοράς) τροποποιείται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας

Τροποποίησης ως προς τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

(61) Ολα τα υπόλοιπα Αρθρα και Παραρτήματα παραμένουν ως έχουν.

 

2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 

(1) Η παρούσα Τροποποίηση και όλες οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που

απορρέουν από αυτήν διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα

με αυτό.

 

(2) Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει λόγω ή στο πλαίσιο της παρούσας

Τροποποίησης θα επιλύεται φιλικά. Εάν η εν λόγω φιλική διευθέτηση δεν είναι

δυνατό να επιτευχθεί, τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης συμφωνούν ότι, στο βαθμό

που πρόκειται για διαφορά μεταξύ τους και μόνο, αυτή θα υπάγεται στην

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο βαθμό που

η διαφορά ανακύπτει μεταξύ ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και

του EFSF, τα Μέρη συμφωνούν η εν λόγω διαφορά να υπαχθεί στην αποκλειστική

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

 

3 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

(1) Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαίσιο θα τίθενται

σε ισχύ και θα καθίστανται δεσμευτικές μεταξύ του EFSF και των Μερών την

ημερομηνία (η «Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων») κατά την οποία όλα τα

Μέρη έχουν υποβάλει την έγγραφη επιβεβαίωση τους στο EFSF, η οποία ουσιαστικά

θα είναι της μορφής του Παραρτήματος 3, ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις

διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία και διασφαλίζουν

την πλήρη ισχύ και εγκυρότητα των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την

παρούσα Τροποποίηση (η «Επιβεβαίωση Τροποποίησης»),

 

(4) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαίσιο

δεν αλλοιώνουν ή θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που

σχετίζονται με τα Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία έχουν εκδοθεί από το EFSF και

καλύπτονται από Εγγύηση που έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης πριν την

Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων (τα «Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά Μέσα»). Τα

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ των μερών αναφορικά με τα εν λόγω

Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά Μέσα εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους και

τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Πλαίσιο που ίσχυαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος

των Τροποποιήσεων.

 

(5) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Πλαίσιο

δεν αλλοιώνουν ή θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που

σχετίζονται με τα Δάνεια τα οποία έχουν εκταμιευθεί πριν την Ημερομηνία

Ισχύος των Τροποποιήσεων (τα «Υφιστάμενα Δάνεια»). Τα δικαιώματα και οι

υποχρεώσεις μεταξύ των μερών αναφορικά με τα εν λόγω Υφιστάμενα Δάνεια

εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης

Πλαίσιο που ίσχυαν πριν την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

(6) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι το EFSF δεν έλαβε τις Επιβεβαιώσεις

Τροποποίησης από όλα τα Μέρη σχετικά με τη συμφωνία για την τροποποίηση της

Σύμβασης Πλαίσιο του EFSF που υπογράφηκε μεταξύ των μερών τον Ιούλιο του 2011

(η «Συμφωνία Τροποποίησης του Ιουλίου»). Συνεπώς η Συμφωνία Τροποποίησης του

Ιουλίου δεν τέθηκε σε ισχύ και τα μέρη συμφωνούν ότι ακυρώνεται και δεν έχει

καμία νομική ισχύ και εγκυρότητα.

 

(7) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Επιβεβαίωση Τροποποίησης ενός

Κράτους Μέλους δύναται να είναι προσωρινής ισχύος σύμφωνα με τους κανόνες

δικαίου και τη νομοθεσία του συγκεκριμένου Κράτους Μέλους.

 

4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η παρούσα Τροποποίηση δύναται να υπογραφεί σε αριθμό αντιτύπων

υπογεγραμμένων από ένα ή περισσότερα Μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της πρωτότυπης Τροποποίησης ενώ η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια

ισχύ ως εάν οι υπογραφές επί των αντιτύπων είχαν τεθεί σε ένα και μόνο

αντίγραφο της Τροποποίησης.

 

To EFSF, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Τροποποίησης, θα αποστείλει

τα σύννομα αντίγραφα της τροποποίησης σε κάθε Μέρος, μαζί με τις παγιωμένες

εκδόσεις της Σύμβασης Πλαίσιο, περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων που

εισάγονται με την παρούσα Τροποποίηση,

 

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Τα Παραρτήματα της παρούσας Τροποποίησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

5. Κατάλογος Εγγυητών και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Δεσμεύσεις τους,

 

6. Κλίμακα Συνεισφοράς, και

 

7. Πρότυπο Εγγράφου για Επιβεβαίωση της Τροποποίησης.

 

Για τα Κράτη – Μέλη της Ευρωζώνης,

 

Βασίλειο του Βελγίου

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Εσθονίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ιρλανδία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Ελληνική Δημοκρατία

Εκπρόσωπος: (υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θέση: Υπουργός Οικονομικών – Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Ημερομηνία: 1.9.2011

 

Βασίλειο της Ισπανίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Γαλλική Δημοκρατία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Ιταλική Δημοκρατία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Κυπριακή Δημοκρατία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Μάλτας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Αυστρίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Πορτογαλική Δημοκρατία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Σλοβενίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Δημοκρατία της Φινλανδίας

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

Για το EFSF

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

Εκπρόσωπος:

Ονοματεπώνυμο:

Θέση:

Ημερομηνία:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Χώρα                                                              Εγγυητικές Δεσμεύσεις

Ευρώ (εκατομμύρια)

 

Βασίλειο του Βελγίου                                                    27.031,99

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας                 211.045,90

Ιρλανδία                                                                      12.378,15 *

Βασίλειο της Ισπανίας                                                  92.543,56

Γαλλική Δημοκρατία                                                  158.487,53

Ιταλική Δημοκρατία                                                   139.267,81

Κυπριακή Δημοκρατία                                                   1.525,68

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου                           1.946,94

Δημοκρατία της Μάλτας                                                   704,33

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                                          44.446,32

Δημοκρατία της Αυστρίας                                            21.639,19

Πορτογαλική Δημοκρατία                                            19.507,26 *

Δημοκρατία της Σλοβενίας                                             3.664,30

Σλοβακική Δημοκρατία                                                  7.727,57

Δημοκρατία της Φινλανδίας                                         13.974,03

Ελληνική Δημοκρατία                                                  21.897,74 *

Δημοκρατία της Εσθονίας                                              1.994,86

—————–

Σύνολο Εγγυητικών Δεσμεύσεων                              779.783,14

 

* Η Ελληνική Δημοκρατία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλική Δημοκρατία έχουν

καταστεί Αποχωρήσαντες Εγγυητές. Η Πορτογαλία παραμένει υπόχρεη ως Εγγυητής

ως προς Ομόλογα που είχαν εκδοθεί προτού εκείνη καταστεί Αποχωρών Εγγυητής. Η

Δημοκρατία της Εσθονίας είναι Εγγυητής μόνο ως προς τα Ομόλογα που εκδίδονται

μετά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

 

Αυτό σημαίνει ότι από την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, το σύνολο των

ενεργών Εγγυητικών Δεσμεύσεων για τους Εγγυητές που δεν έχουν καταστεί

Αποχωρήσαντες Εγγυητές ανέρχεται στο ποσό των 726.000,00 εκατομμυρίων ευρώ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Κράτος Μέλος                         Κλείδα Κατανομής για

την Εγγραφή στο

Κεφάλαιο της ΕΚΤ       Κλίμακα

Συνεισφοράς

 

Βασίλειο του Βελγίου                       2,4256              3,4666%

Ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας     18,9373             27,0647%

Δημοκρατία της Εσθονίας                    0,1790              0,2558%

Ιρλανδία *                                 1,1107              1,5874%

Ελληνική Δημοκρατία *                      1,9649              2,8082%

Βασίλειο της Ισπανίας                      8,3040             11,8679%

Γαλλική Δημοκρατία                        14,2212             20,3246%

Ιταλική Δημοκρατία                        12,4966             17,8598%

Κυπριακή Δημοκρατία                        0,1369              0,1957%

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου           0,1747              0,2497%

Δημοκρατία της Μάλτας                      0,0632              0,0903%

Βασίλειο των Κάτω Χωρών                    3,9882              5,6998%

Δημοκρατία της Αυστρίας                    1,9417              2,7750%

Πορτογαλική Δημοκρατία *                   1,7504              2,5016%

Δημοκρατία της Σλοβενίας                   0,3288              0,4699%

Σλοβακική Δημοκρατία                       0,6934              0,9910%

Δημοκρατία της Φινλανδίας                  1,2539              1,7920%

————       ————–

Σύνολα                                    69,9705            100,0000%

 

* Κατά την Ημερομηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων, η Ελληνική Δημοκρατία, η

Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν καταστεί Αποχωρήσαντες Εγγυητές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

[Επιστολόχαρτο της αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης]

 

Με τηλεομοιοτυπία και στη συνέχεια με συστημένη επιστολή:

 

Προς:

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (Λουξεμβούργο)

Fax: +352 260 962 62

 

Κοινοποίηση:

 

Γραμματεία Ομάδας Εργασίας του Eurogroup

Secretariat of the Eurogroup Working Group

DG ECFIN BU-24 03/027, 1049 Brussels, Belgium (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Βρυξέλλες, Βέλγιο)

Fax: +32-2-295 68 41

 

Σχ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («EFSF») – Επιβεβαίωση

Τροποποίησης

 

Αξιότιμοι κύριοι,

 

Αναφερόμενοι (i) στη Σύμβαση Πλαίσιο του EFSF μεταξύ του Βασιλείου του

Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του

Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας,

της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της

Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της

Αυστρίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της

Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, της Ελληνικής

Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

(«EFSF») (τα «Μέρη») και (ii) στην Τροποποίηση της Σύμβασης Πλαίσιο του EFSF

μεταξύ των Μερών και της Δημοκρατίας της Εσθονίας.

 

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε ότι είμαστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με

την εθνική μας νομοθεσία να επιτρέψουμε τη δέσμευση μας από την Τροποποίηση

της Σύμβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, με ισχύ από

[ημερομηνία].

 

Με εκτίμηση,

 

[Ονομα Κράτους Μέλους Ευρωζώνης]  (τράπεζα ἰδεὼν)

 

 

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

2 responses to “Πάει καὶ τὸ μνημόνιον! Κυρώθηκε!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: