Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 20, 2013

Ὁ Εὐρὼ …ἀμοιφθήσεται!!!


No 569720Στις 6 το απόγευμα, έξω από την Κυπριακή Βουλή, υπήρχε ένα οργισμένο πλήθος. 
Στις 9 περίπου της ίδιας νύχτας, το ίδιο πλήθος επευφημούσε τους πολιτικούς που έβγαιναν από την συνεδρίαση. 
Το μόνο βέβαιο που διασώθηκε χθες, είναι το πολιτικό προσωπικό που κατά μία ανάγνωση, εξυπηρέτησε το θυμικό μερίδας της κοινωνίας (δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφούσα ή μειοψηφούσα η μερίδα αυτή). Το ερωτηματικό είναι κατά πόσο διασώθηκε η Κύπρος. 

συνέχεια


Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.


Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδερο τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.Κύριε Πρόεδρε,

Δέν ἔχω ἄμεσον ἀντίληψιν, πλὴν κυκλοφορεῖ εὐρέως ὅτι ἐπιστρέφοντας ἐκ τῆς ἐπαισχύντου συσκέψεως ἡ ὁποία ἀπήτησε, καὶ ἐσεῖς ἀπεδέχθητε, τῇ συνδρομῇ τῶν Ἑλλήνων ὁμοίων σας, τὴν ἐξαθλίωσιν τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδηλώσατε τὸ ἀκόλουθον:

 

«… Ατ πο μεταφέρω ες τν Κυπριακν λληνισμν… εναι προϊν κβιασμο…χρεοκοπία  κούρεμα…»

 

συνέχεια


Μὲ πρόσχημα τοὺς Ῥώσους ὁλιγάρχες


Μὲ πρόσχημα τοὺς Ῥώσους ὁλιγάρχες

«Η οργή έχει ξεχειλίσει» δηλώνει ο αρθρογράφος της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος». Κι αυτό όχι μόνο για το «κούρεμα» των καταθέσεων όσο γιατί «έχω την εντύπωση για μία ακόμη φορά ότι με αντιμετωπίζουν ως ηλίθιο» καταλήγει! Αλλά ποιος και γιατί επέβαλε αυτή τη «λύση»;

συνέχεια


«Τὸ Θέατρον κατάγεται ἀπὸ τὴν διάπυρον ἐνδοχώρα τῶν Μυστηρίων…»


«Τὸ Θέατρον κατάγεται ἀπὸ τὴν διάπυρον ἐνδοχώρα τῶν Μυστηρίων...»

 

Θέατρον.

«Το θέατρον κατάγεται από την διάπυρον ενδοχώρα των Μυστηρίων και απετέλεσε μερική τους εκδήλωσιν». 

Η Καβείριος περιοχή των Μυστηρίων δεν ήταν ούτε είναι για όλους. 

συνέχεια


Οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἤδη νικήσῃ τὴν Τουρκία.


Οἱ Κοῦρδοι ἔχουν ἤδη νικήσῃ τὴν Τουρκία.17 Οἱ αὐτοκρατορίες ποὺ κατήργησαν τὰ ἔθνη καὶ δημιούργησαν ὑβρίδια, τέτοια ποὺ σήμερα νὰ τὰ βλέπουμε καὶ νὰ διαπιστώνουμε τὰ τραγικά τους λάθη κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, εἶναι γνωστές. 
Μεταξὺ αὐτῶν πάντα τὸ ὀθωμανικὸ ὑβρίδιο, τὸ ὁποῖον ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπερίγραπτο βία ποὺ προσωποιοῦσε,  γενοκτόνησε λαοὺς καὶ λαούς. 

συνέχεια

 


Τοὺς διώχνουν ἀπὸ τὸν Καναδᾶ καὶ τοὺς φορτώνουν σὲ ἐμᾶς.


Τοὺς διώχνουν ἀπὸ τὸν Καναδᾶ καὶ τοὺς φορτώνουν σὲ ἐμᾶς. 2

 Παρὰ τοῦ γεγονότος πὼς παγκοσμίως ἡ El dorado gold ἀφήνει πίσω της μόνιμα σημάδια καταστροφῆς, ἐδῶ ἁλωνίζει μὲ τὴν ἄδεια καὶ τὴν προστασία ἠλιθίων καὶ καλοχρηματισμένων. 
Ὁ ἀγώνας τῶν κατοίκων τῆς Χαλκιδικῆς καὶ τῆς Θράκης μόλις ξεκίνησε καὶ φαίνεται νὰ τραβᾷ σὲ μάκρος, ἀλλὰ  εἶναι βεβαιωμένα κερδισμένος. Ὄχι ἀπὸ κόμματα ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πονοῦν καὶ ἀγαποῦν τὸν τόπο τους. Σὲ κάθε σημεῖο του.

συνέχεια

 

Μήνυμα πρὸς τὸν ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμό.


 Μήνυμα πρὸς τὸν ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμό.                                                                                                                                                                                         Αθήνα 18η Μαρτίου 2013

 

Η απάντηση στο κενό, που προήλθε από την ηθική παρακμή του πολιτικού συστήματος των χρόνων της «μεταπολίτευσης», είναι η ύπαρξη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ [Ε.ΛΑ.Σ.] διά του οποίου πιστεύουμε ότι υπάρχει η ελπίδα και το όραμα για το αύριο του Έθνους των Ελλήνων. Συνεπείς των λόγων μας, των θέσεών μας και των έργων μας, προσβλέπουμε στην κοινωνική ανάταση του Λαού μας, στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη των συνθηκών διαβιώσεώς του, στον εθνικό πολιτικό λόγο και στην υπέρβαση της οργάνωσης του κράτους μας χωρίς ιδεοληψίες και παρωπίδες κομματισμού, για να προλάβουμε τον καταποντισμό της πατρίδας μας.

συνέχεια


«Φοινικικό ἀλφάβητο»; Ἡ μεγαλυτέρα ἱστορικὴ ἀπάτη!


«Φοινικικό ἀλφάβητο»;  Ἡ μεγαλυτέρα ἱστορικὴ ἀπάτη!7 Ὅταν κάποτε περίμενα κάθε μήνα νὰ ἔλθῃ μὲ τὸ ταχυδρομεῖο τὸ νέο τεῦχος τοῦ ΔΑΥΛΟΥ, αἰσθανόμουν σὰν παιδούλα, ποὺ τίποτα δὲν γνωρίζει καὶ πρέπει νὰ τὰ μάθῃ ὅλα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Στὰ μεσοδιαστήματα τῆς ἀναμονῆς ἐπισκεπτόμουν τὸ Μοναστηράκι μήπως καὶ ξετρυπώσω κάποιο ἀπὸ τὰ παλαιὰ τεύχη ποὺ μοῦ ἔλειπαν. Καὶ πάντα κάτι  ἀνεκάλυπτα. 
Ἐκεῖ μέσα, ἀκολουθῶντας τὰ βήματα τῶν ἐρευνητῶν, σιγὰ σιγά, κατάφερα νὰ βρῶ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ γλῶσσα μας, ἡ ἱερὴ αὐτὴ γλῶσσα, τόσο πολὺ κυνηγήθηκε, διώχθηκε καὶ ἀλλοιώθηκε. 
Συνωμοσίες, θὰ ποῦν κάποιοι. Ἀνοησίες, κάποιοι ἄλλοι… Ἀμορφωσιές, κάποιοι τρίτοι…
Πιστεύω πὼς συνέβησαν καὶ τὰ τρία ταὐτόχρονα. 
Οἱ συνωμότες βρῆκαν τοὺς ἠλιθίους ποὺ μὲ τὴν σειρά τους βρῆκαν τοὺς ἀμορφώτους καὶ σήμερα ἀντιμετωπίζουμε ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια. 

συνέχεια


Τί κρύβει ἡ 2α ἐπίσκεψις Ἀλεξέι Μύλλερ – Gazprom – στήν Ἑλλάδα σέ 10 ἡμέρες;


Τί κρύβει ἡ 2α ἐπίσκεψις Ἀλεξέι Μύλλερ – Gazprom – στήν Ἑλλάδα σέ 10 ἡμέρες;
Πώς να το ερμηνεύσεις τώρα αυτό;
Οι Ρώσοι αποφάσισαν να εντείνουν τις πιέσεις τους;
Αποφάσισαν να εντείνουν την παρουσία τους;
Ν’ αποδείξουν ότι το ενδιαφέρον τους είναι όντως ειλικρινές;
Ήταν άραγε καθαρά συμβολική η επίσκεψη του «Ισχυρού Ανδρός» ; Ή περιλάμβανε κι άλλα «κρυφά πιάτα το μενού»;
Είχε προκαθοριστεί – είπαν από την κυβέρνηση – η (επαν)έλευσή του από την προηγούμενη φορά.
Κι ένα τόσο ισχυρό (από πλευράς «συμβολικής δυναμικής») γεγονός έμεινε «πολιτικά ανεκμετάλλευτο» επί δέκα ημέρες;
Πολύ μικρότερα γεγονότα τα «εξαντλούν επικοινωνιακά» έτσι που τα έχουν κάνει μαντάρα με τα μνημόνια.
Κι αυτό το «άφησαν έτσι»;
Μάλλον ξαφνική ήταν λοιπόν η «(επαν)επίσκεψη». Πράγμα που την κάνει ακόμη πιο «κρίσιμη».
Αν πάμε στις πιθανές αιτίες αυτής της ασυνήθους και ξαφνικής επανεπίσκεψης, το τοπίο είναι πάρα μα πάρα πολύ θολό. Πρόσφορο λοιπόν για εικασίες. Άλλωστε, αν δεν ήθελαν εικασίες, ας πρόσεχαν όλοι. Να το διαχειρίζονταν πιο προσεκτικά. Και όχι με τόση «έκπληξη», «ταραχή», «σύγχυση» και «μυστικοπάθεια». Αυτά ως προς την Κυβέρνηση.
Πως το διαχειρίστηκαν τα ΜΜΕ τώρα:
 

Ἀγωγοὶ καὶ Ἐνέργεια. Ῥωγμὴ στό Ῥωσσικό Παράδοξο ἤ … ἄλλο ἕνα «Ῥωσσοδυτικό Παιχνίδι» στόν Ἑλληνικό Ἀχυρώνα;


Ἀγωγοὶ καὶ Ἐνέργεια. Ῥωγμὴ στό Ῥωσσικό Παράδοξο ἤ ... ἄλλο ἕνα «Ῥωσσοδυτικό Παιχνίδι» στόν Ἑλληνικό Ἀχυρώνα;

γράφει ο Γιώργος Ανεστόπουλος

Στο προηγούμενο κείμενο «Ἑλλάδα – Ρωσσία» καὶ περὶ….«Ρωσικοῦ Παραδόξου» περιγράφηκε το γιατί εντέλει το διαχρονικό ρωσικό ενδιαφέρον περί Ελλάδας ήταν «υποτονικό και υποκριτικό» και όχι «έντονο» όπως οι περισσότεροι νομίζουν. Ένα από τα «λεκτικά σχήματα» που χρησιμοποιήθηκαν (μεταξύ πολλών άλλων) για να στηρίξουν τον παραπάνω ισχυρισμό ήταν :
«…Θα μπορούσε (η Ρωσία) να ιδρύσει (στην Ελλάδα) μια πανίσχυρη εταιρεία παραγωγής και διανομής ενέργειας στη χώρα και με επιθετική πολιτική τιμών να εγκλωβίσει την πλειοψηφία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο ενεργειακό της άρμα. Θα μπορούσε να στήσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο και να έχει το δικαίωμα να φέρνει το δικό της αέριο παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει αυτά που ήθελε (σημ. “ως προς το Φυσικό Αέριο”και την ενεργειακή/γεωστρατηγική της εδραίωση στην περιοχή) «από την πίσω πόρτα». Γιατί δεν το έκανε; Γιατί δεν το κάνει;…»

Ἀποσύρεται στὴν Γαλλία ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία ἀντισυλληπτικό!!!


Ένα φάρμακο για την καταπολέμηση της ακμής, το οποίο παρασκευάζεται από τη γερμανική εταιρεία Bayer και χρησιμοποιείται ευρέως ως αντισυλληπτικό, θα αποσυρθεί από τη γαλλική αγορά μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, μετά το θάνατο τεσσάρων ατόμων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των Φαρμάκων (ANSM).

Ἀποσύρεται στὴν Γαλλία ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ὑγεία ἀντισυλληπτικό!!!

Η απαγόρευση αφορά στο φάρμακο Diane-35 και τα γενόσημά του, διευκρίνισε ο καθηγητής Ντομινίκ Μαρανινσί, ο γενικός διευθυντής της ANSM, του οργανισμού που ελέγχει την ασφάλεια των φαρμάκων και υπάγεται στο υπουργείο Υγείας της Γαλλίας.

συνέχεια


Ὄχι…


Ὄχι...1

Τώρα που γράφω αυτές τις λίγες αράδες, δεν έχει κοπάσει ακόμα ο θόρυβος και οι πανηγυρισμοί, για το 2ο ὈΧΙ της Κύπρου μετά το σχέδιο Ανάν.

Ένα ΟΧΙ λυτρωτικό για τους απανταχού Ἐλληνες όπου κι αν βρίσκονται, μετά από 3 και πλέον χρόνια απανωτών και ντροπιαστικών ΝΑΙ…

συνέχεια


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: