Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 23, 2013

23 Μαρτίου 1821, ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας.


23 Μαρτίου 1821, ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Καλαμάτας.1Ὁ Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης δὲν ἤθελε νὰ λάβῃ μέρος στὴν ἐπανάστασι, διότι οἱ ἐγγυήσεις δὲν ἦταν καὶ τόσο σαφεῖς. Ὁ Κολοκοτρώνης ὅμως, ποὺ ἀπὸ τὶς 6 Ἰανουαρίου 1821, εἶχε ἐπιστρέψῃ στὴν Πελοπόνησο, εἶχε ξεκινήσῃ ἤδη, μαζὺ μὲ ἄλλους ὁπλαρχηγούς.
Μὲ ἕνα θαυμάσιο τέχνασμα, ποὺ μᾶς περιγράφει ὁ Φωτιάδης, μαθαίνουμε τὸ πῶς κατάφερε νὰ «πείσῃ» τὸν Πετρόμπεη νὰ συναινέσῃ τελικῶς. 

συνέχεια


«…Γιατὶ ὅλα γίνονται στὴν Ἑλλάδα σὰν νὰ μᾶς κινῇ ἕνα θανάσιμο μίσος γιὰ τὴν λαλιά μας…»


«...Γιατὶ ὅλα γίνονται στὴν Ἑλλάδα σὰν νὰ μᾶς κινῇ ἕνα θανάσιμο μίσος γιὰ τὴν λαλιά μας...»«…γιατί όλα γίνονται στην Ελλάδα σα να μας κινεί ένα θανάσιμο μίσος για τη λαλιά μας. Το κακό είναι τόσο μεγάλο, που μόνο σαν ένα φαινόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα μπορούσε να εξηγηθεί. Ίσως οι απωθήσεις που προκάλεσε μια δασκαλοκρατία πολλών αιώνων, έπρεπε να καταλήξουν στις σημερινές μας νευρώσεις. Στα χρόνια μας το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράντο.

συνέχεια


Δικαστήριο στὶς Βρυξέλες καὶ δικαστήριο στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!


Δικαστήριο στὶς Βρυξέλες καὶ δικαστήριο στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν!2

 Γιὰ καλή μου τύχη δὲν ἔχω φθάσῃ ποτὲ στὰ δικαστήρια ὡς κατηγορουμένη. Ὅμως ἔχω περάσῃ γιὰ ἀρκετὲς ὑποθέσεις ἀπὸ αὐτά. Τὸ θέαμα δὲν μοῦ ἄρσε. Ἄν καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς σὰν κτίρια, ἐξωτερικῶς τοὐλάχιστον, εἶναι εὐπρεπή, κατ’ οὐσίαν ὅμως προδιαθέτουν αὐτὸν ποὺ τὰ ἐπισκέπτεται πὼς θὰ συναντήσῃ κάτι ἀπολύτως συνηθισμένο. Τίποτα ἰδιαίτερον. Στὰ ὅρια τῆς ἀδιαφορίας. 

συνέχεια


Ἡ ναζιστικὴ προπαγάνδα ποὺ μᾶς κρύβουν!


Ἡ ναζιστικὴ προπαγάνδα ποὺ μᾶς κρύβουν!3 Ἔ ναὶ λοιπόν!
Δὲν εἶναι ἀστεῖο!
Ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε! 
Μᾶς ἔχουν περικυκλώσῃ πάσῃς φύσεως ναζιστόμουτρα, ἀπὸ τότε ποὺ γεννιόμαστε, καὶ μᾶς κάνουν πλύσεις ἐγκεφάλου. Καὶ μετὰ πηγαίνουμε στὴν δουλειά μας, στὶς παρέες μας, στὶς διακοπές μας κι ἀναπαραγάγουμε τὰ μαθήματα ποὺ μᾶς ἔκαναν, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ ἔχουν γίνῃ πλέον δευτέρα φύσις μας.
Ἔτσι καὶ ὁ ποδοσφαιριστὴς τῆς ΑΕΚ τὴν πάτησε…

συνέχεια


Ξεκινοῦν ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ἱπποδρόμου τῶν Δελφῶν.


Ξεκινοῦν ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ἱπποδρόμου τῶν Δελφῶν. Ὁ ἱππόδρομος τῶν Δελφῶν πρὸ τῶν πυλῶν. 
Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μνημεῖα τοῦ εἴδους, λόγῳ παλαιότητος καὶ χώρου, μπαίνει στὴν διαδικασία τῆς ἀναζητήσεως καὶ τῆς ἐμφανίσεῶς του. 
Ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ τὴν τοποθεσία του ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ σαφεῖς ἐπεμβάσεις ἀπὸ γειτονικὸ λατομεῖο ποὺ σίγουρα ἔχει ἀλλοιώσῃ τὰ ὅποια εὑρήματα. 

συνέχεια


Ἐλλείψει μετρητῶν…


Ἐλλείψει μετρητῶν...Τί νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι;
Ἔκλεισαν τὶς τράπεζες καὶ βρέθηκαν ἀνήμποροι. 
Πῶς θά ζήσουν; Τί θά φᾶν; Διότι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠμέγα τῆς ἐπιβιώσεώς μας παραμένει ἡ διατροφή…
Ἡ ἄτιμη…

συνέχεια


Στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ὑπάρχει γραφὴ 4000 χρόνια πρὸ τῆς σουμεριακῆς!


Στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ὑπάρχει γραφὴ 4000 πρὸ τῆς σουμεριακῆς!2

«Ὑπάρχει μία φυλὴ ἀνθρώπων, 
μία φυλὴ θεῶν…»

Ξεκινῶ ἔτσι, διότι μόνον αὐτὸ αἰσθάνομαι γιὰ αὐτὴν τὴν φυλή. 
Μία φυλὴ θεῶν.
Μία φυλὴ τέτοια ποὺ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε αὐτή, τότε τίποτα στὸν πλανήτη δὲν θὰ ὑπῆρχε, πέραν τῶν δένδρων, τῶν σπηλαίων καὶ τῶν κτηνῶν…
Μία φυλὴ ποὺ ἐὰν δὲν εἶχε ἐπινοήσῃ  τὴν γλῶσσα της, στὸν πλανήτη δὲν θὰ ὑπῆρχε σκέψις, ἐπιστήμη, φιλοσοφία, τέχνες, πολιτισμός, τεχνολογία…
Μία φυλὴ ποὺ δίχως της δὲν θὰ μιλούσαμε γιὰ τὸν ἄνθρωπο διόλου, διότι δὲν θὰ διέφερε ἀπὸ κάθε ἄλλο τῆς φύσεως ζῶον.

συνέχεια


Δωρεὰ μετοχῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.


Δωρεὰ μετοχῶν πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει» (E.N.D), με έδρα την Τρίπολη, οδός Ρήγα Φεραίου αριθ. 109, Τ.Κ.: 22100 και η πατριωτική Κίνηση «Εθνικός Λαϊκός Σχηματισμός» [Ε.ΛΑ.Σ.], με έδρα την Αθήνα, οδός Ευριπίδου αριθ. 57, Τ.Κ.: 10554 κάτοχοι από κοινού μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, εκτιμώντας την διά στόματος της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β’προσφορά της εκκλησίας προς την, άλλη μία φορά, δοκιμαζόμενη Κύπρο μας, διά των Προέδρων αυτών κ.κ. Γιαβή Γεωργίου και Τηλιγάδα Οδυσσέα αντιστοίχως, διά κοινής αποφάσεως των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών, σήμερα

συνέχεια

 


Σιωπηλά ὅπλα σέ ἀόρατο πόλεμο ἤ…;


 

Σιωπηλά ὅπλα σέ ἀόρατο πόλεμο ἤ...;

Αὐτὸ τὸ κείμενον, ἄν καὶ τὸ ἔχω ξαναπαρουσιάσῃ στὸ παρελθόν, τὸ θεωρῶ πάντα ἐπίκαιρον. 
Ἰδίως γιὰ τὶς διαρκεῖς ἐπιβεβαιώσεις ποὺ λαμβάνει.
Τὸ καλλίτερο βέβαια, στὸ ὁποῖον δὲν δίδεται ἰδιαιτέρα βαρύτης, εἶναι τὸ τμῆμα τῶν «ἐθελοντῶν ὑπαλλήλων» ποὺ θὰ συνεργήσουν, πρὸ κειμένου νὰ ὑλοποιηθοῦν τὰ παρακάτω. Κάτι σὰν τὶς χἎννες τὶς Σουλτᾶνες, τοὺς μπουμπούκους καὶ τὶς μπουμποῦκες, τοὺς ἀπανταχοῦ «ἐκλεγμένους» καὶ τὶς οὐρές τους.

συνέχεια


Τί ἀκριβῶς συμβαίνει στήν Κύπρο;


Τί ἀκριβῶς συμβαίνει στήν Κύπρο; 

Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο;

Η Τρόϊκα ζήτησε «κούρεμα» των καταθέσεων.Η αρνητική -προς τιμήν τους- απάντηση στους Τροϊκανούς συνοδεύτηκε με ένα εναλλακτικό σχέδιο το Σχέδιο Β! Τι περιλαμβάνει; Μεταξύ άλλων  μία ιδιωτική εταιρία διαχείρισης της κρατικής περιουσίας και περικοπές αλλά και φορολογία στους Κυπρίους.

συνέχεια


Ὁ ἕβδομος πρόεδρος.


Ὁ ἕβδομος πρόεδρος. Σὰν σκιές, ἕνας ἕνας γλιστροῦν, πρὸς τὴν περιοχὴ ἐκείνην ποὺ μόνον ἡ ἱστορία θὰ τοὺς κρίνῃ…
Πράξεις μεγάλες ἐλάχιστες…
Πράξεις συνήθεις πολλές…
Πράξεις μικρῶν ἀκόμη περισσότερες…

συνέχεια


Ἡ Κύπρος γιὰ ἀκόμη μία φορὰ πληρώνει τὴν χούντα τῶν Ἀθηνῶν.


Ἡ Κύπρος γιὰ ἀκόμη μία φορὰ πληρώνει τὴν χούντα τῶν Ἀθηνῶν.

Και τι κάνει η χούντα των Αθηνών…; Κρύβεται…

Έχει τρομοκρατηθεί… κοινώς «έχει κλάσει μέντες…»
Γνωρίζει η χούντα των ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΥΒΕΛΗ ότι είναι θέμα χρόνου και η κατάρρευση των Ελληνικών Τραπεζών και η κατάρρευση η δική τους.

συνέχεια


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: