Ἡμερήσια ἀρχεῖα: Μαρτίου 25, 2013

Τὸ ὁμόλογο τῆς λευτεριᾶς.


Τὸ ὁμόλογο τῆς λευτεριᾶς.«Εἶδα ἕνα ὄνειρο… ὁ  Θεὸς ὑπέγραψε ἕνα ὁμόλογο μὲ τὴν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὁ Θεὸς δὲν παίρνει πίσω τὴν ὑπογραφή του…»
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – Αρχές του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Ήταν το πρώτο ομόλογο που οι γερμανοτσολιάδες απόγονοι του Τσολάκογλου «κούρεψαν» τον Απρίλιο του 2010, δηλώνοντας την υποτέλειά τους στην Γερμανική οικονομική εισβολή. Απρίλιος … Τον ίδιο μήνα που τα Ναζιστικά στρατεύματα μπήκαν στην Ελλάδα με τα όπλα το 1941. 

συνέχεια


Φιλέλληνες ποὺ ἔγιναν θρῦλοι…


Φιλέλληνες ποὺ ἔγιναν θρῦλοι..1Το θέμα που θα διαβάσετε πιο κάτω,το είδα στο προσωπικό προφίλ του καλού φίλου Εχετλαίου Θαργηλίωνος και ομολογώ δεν το είχα συναντήσει ποτέ ξανά.

Εξεπλάγην και μέχρι αυτή την ώρα που γράφω,δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου πως…
Ευχάριστα;; Δυσάρεστα;; 
Ευχάριστα, για τον πραγματικό και συνειδητοποιημένο φιλελληνισμό που υπήρξε κάποτε ή δυσάρεστα που  τέτοια αυτοθυσία κι αγάπη για την  Ἑλλάδα δύσκολα θα την συναντήσει κανείς ακόμα κι ανάμεσα σε Ἕλληνες;;

συνέχεια

 


Τῆς λευτεριᾶς ὁ γιὸς


Τῆς λευτεριᾶς ὁ γιὸς1

 

 

— Γειὰ σου ὠρὲ μικρέ!

 

κατὰ ποῦ μωρὲ τραβᾶς μὲ φούρια;

 

καὶ αὐτὸν τὸν σπαζοξυλιὰ ὠρέ,

 

γιατὶ σὰν φυλακτὸν ὠρὲ

 

εἰς τὰ στήθια τὸν κρατεῖς;

 


Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!!


Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου!!!Ἤ ὀρθότερα, ζήτω ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ἀφετηρία τῆς παλιγγενεσίας μας ποὺ ξεκίνησε πρὸ 192 ἐτῶν ἀλλὰ ἀκόμη συμβαίνει!
Ζήτω ἡ 25η Μαρτίου κάθε ἔτους, διότι τότε ξεκίνησαν κάποιοι ξυπόλητοι, ἀμόρφωτοι, ξεβράκωτοι καὶ πέταξαν τὸ πρῶτο καὶ πλέον βίαιον εἶδος μογγόλων.
Τὰ στίφη ὅμως οὐδέποτε ἔφυγαν. Διεδέχοντο πάντα τὸ ἕνα τὸ ἄλλο.
Σήμερα λοιπόν, ὡς ἄλλοι ξυπόλητοι, βρώμικοι, ξεβράκωτοι, λαμβάνουμε τὴν σκυτάλη ἀπὸ τοὺς παπποῦδες μας καὶ ἐξακολουθοῦμε τοὺς ἀγῶνες τους! Αὐτοὺς ποὺ ἐπὶ τέλους ἐμεῖς, στὶς ἡμέρες μας πρέπει νὰ τελειώσουμε καὶ νὰ εἶναι νικητήριοι!

 συνέχεια


Τὶς σημαῖες τῆς Ἐλευθερίας νὰ σηκώνουμε ψηλά…


 Τὶς σημαῖες τῆς Ἐλευθερίας νὰ σηκώνουμε ψηλά...Ναί, πολὺ ὑψηλά!
Οἱ σημαῖες μας, αὐτὲς ποὺ μᾶς ἐνώνουν, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ὑπῆρξαν, ὑπάχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν ὡς μοναδικὰ σύμβολα, μόνον ὑψηλὰ μποροῦν νὰ κυματίζουν…
Πολὺ ὑψηλά!
Πάντα νὰ κυματίζουν…
Ὅπως μᾶς πρέπει…

συνέχεια


«Ἕλληνες, Ἕλληνες… Πῶς κάνετε ἔτσι γιά δέκα παλιότουρκους…;»


«Ἕλληνες, Ἕλληνες... Πῶς κάνετε ἔτσι γιά δέκα παλιότουρκους...;»Σήμερα, εἰδικῶς λόγῳ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ γενικῶς λόγῳ διαφόρων ἄλλων συγκυριῶν, θὰ σταθῶ στὴν φράσι ποὺ φέρεται νὰ λέῃ ὁ Κολοκοτρώνης στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα τῆς γνωστῆς ταινίας.
Ὄχι διότι  οἱ Ἕλληνες, οἱ πραγματικοί, ἀπέφυγαν σὲ ὁποιανδήποτε φάσι τῆς ἱστορίας τὶς μᾶχες ποὺ τοὺς ἀναλογοῦσαν. Αὐτοὶ πάντα ἐκεῖ ἦταν, πολεμοῦσαν, νικοῦσαν ἤ πέθαιναν… Οὔτε φοβήθηκαν πολλαπλασίους ἐχθρούς… ὅπου κι ἐὰν τοὺς συνήντησαν….
Σήμερα θὰ καταπιαστῶ  μόνον μὲ αὐτούς, πολλοὺς ἤ λίγους, ποὺ χρειάζονταν πάντα κάποιον γιὰ νὰ τοὺς σπρώξῃ, νὰ τοὺς κινητοποιήσῃ ἤ νὰ τοὺς πετάξῃ στὴν μάχη.

συνέχεια


Τώρα ποὺ θὰ γυρίσῃ, θὰ τοὺς γ@μήσῃ…


Τώρα ποὺ θὰ γυρίσῃ, θὰ τοὺς γ@μήσῃ...Τὸ εἶπε, διὰ χειρὸς Καλογεροπούλου καὶ διὰ στόματος Παπακωνσταντίνου. 
Τὸ εἶπε καὶ λίγες στιγμὲς πρὶν φύγει…
Ἀλλὰ κι ἔτσι νὰ μὴν τὸ ἔλεγε, τώρα ποὺ ξεκίνησε, διότι ξεκίνησε, κι ἔρχεται, καὶ στέλνει μηνύματα σὲ παλληκάρια καὶ κοπελιές, θὰ μᾶς τὰ πῇ ὁ ἴδιος…

συνέχεια


Ἂκου ῥὲ γιέ τῆς καλογριᾶς!!!


Ἂκου ῥὲ γιέ  τῆς  καλογριᾶς!!!1

Ἂκου ρέ γιὲ τῆς καλογριᾶς…Γιώργη Καραϊσκάκη!!!
Κύττα να δεῖς τί γίνεται στήν χώρα που πολέμησες για να είναι ελεύθερη!!
200 χρόνια μετά κι ακόμα σε φοβούνται πιο πολύ από ποτέ τα προσκυνημένα γιουσουφάκια της Νέας Τάξης και των αφεντάδων της!!

συνέχεια


Κάποτε στὶς παρελάσεις…


Greece Independence ParadeΣὰν σήμερα, ἀλλὰ μερικὰ χρόνια πρίν…
Τότε ποὺ ἡ χούντα ἦταν στὰ μεγαλεῖα της…
Τὶ μᾶς θύμισε ὅμως ὁ Κύρος σήμερα… 

Μάλλον θα πρέπει να εφεύρουμε καινούρια λέξη για αυτό που ζει η Ελληνική κοινωνία σήμερα, διότι Χούντα δεν είναι σίγουρα ! 
Χούντα είναι το παρακάτω βίντεο

συνέχεια


Δὲν ἦταν ἄνθρωποι. Θεοὶ ἦταν!


Δὲν ἦταν ἄνθρωποι. Θεοὶ ἦταν!Ἀπὸ μικρὸ παιδάκι λάτρευα νὰ μελετῶ τὶς βιογραφίες τῶν ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως.
Μὲ μάγευαν.
Ἤμουν ὅμως καὶ τυχερή. 
Λίγο ὁ δάσκαλός μου, ποὺ ἐπίσης τοὺς λάτρευε… 
Λίγο ὁ Τάκης Λάππας, ποὺ ἔγραψε εἰδικῶς γιὰ παιδιά, τὶς βιογραφίες τῶν ἡρώων μας….
Θέλει καί πολύ; Δὲν θέλει…
Μαγεύεσαι…

συνέχεια


Χρόνια καλὰ Ἕλληνες! Καλὴν Λευτεριά!


Χρόνια πολλὰ Ἕλληνες! Καλὴν Λευτεριά!Καλὴν λευτεριὰ νὰ ἔχουμε.
Καλὸ ἀγώνα. 
Καὶ καλὸ βόλι…

συνέχεια


1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά.


1821. Γένος, ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀκούει ἡ καρδιά.1821
 
Δύναμη ἱερή
γιά τέσσερις αἰῶνες,
σᾶς κράτησε ἴδιους
κι ἀπαράλλαχτους
καί δέν σᾶς ἄφησε
νά θέλετε νά ἀλλάξετε,
αὐτό πού εἶστε
νά ξεχάσετε.

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: