Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Ἀπριλίου 2013

Καλὰ τὰ νέα γιὰ τὶς μέλισσες!!!


Καλὰ τὰ νέα γιὰ τὶς μέλισσες!!!Ἐπὶ τέλους!
Τὸ πῆραν ἀπόφασι!
Κι ὄχι μόνον τὸ πῆραν ἀπόφασι, ἀλλὰ πασχίζουν νὰ νομοθετήσουν ὑπὲρ τοῦ περιορισμοῦ χρήσεως συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, σὲ συγκεκριμένες καλλιέργειες, σὲ συγκεκριμένες χρονικὲς περιόδους, ποὺ ἀποδεδειγμένα βλάπτουν τὶς μέλισσες.
Καὶ μεταξύ μας..
Νομίζω πὼς δὲν εἶχαν σὰν στόχο τὶς μέλισσες ἀλλὰ ἐμᾶς.

συνέχεια


Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς;


Μά τί λέτε;
Μᾶς ψεκάζουν;
Μπᾶ…
Ψεκασμένοι θὰ εἶναι κι αὐτοί, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς, μὲ τὸ ψεκαστικὸ τῆς παραμυθολογίας τῶν βαρεμένων, τῶν Ἔλ, τῶν Ἐλοχῆμ, τῶν Λοῦτς, τῶν Βρῦλ, τῶν Παπαρολογιομπλοῦς…Ἀρνοῦνται νά συνεχίσουν τούς ψεκασμούς;

 


συνέχεια 


Ποιός εἶναι ὁ Παρακείμενος τοῦ περιμένω;


Ποιός εἶναι ὁ Παρακείμενος τοῦ περιμένω;Ἀπορία ποὺ τὴν ἔχει ὁ φίλος μου ὁ Ἀναπτήρας…
Μένω, ἔμενον, μενῶ (θὰ μείνω), ἔμεινα, μεμένηκα, ἐμεμενήκειν. Συνεπῶς; περιμεμένηκα!!!
Σύνθεσις; Τήν ξεχάσαμε;

συνέχεια


Μὰ σημαντικότερον ὅλων εἶναι νὰ προστατεθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς El Dorado!!!


Μὰ σημαντικότερον ὅλων εἶναι νὰ προστατεθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς El Dorado!!!Γιατί ὑπάρχει ἡ ἀστυνομία; Γιά νά μᾶς προστατεύῃ ἀπό τήν ἐγκληματικότητα;
Χά!
Λᾶθος καταλάβατε!
Ὑπάρχει γιὰ νὰ προστατεύῃ τὰ συμφέροντα τῆς El Dorado!!! Κι ὄχι μόνον φυσικά!
Ὑπάρχει γιὰ νὰ προσταεύῃ τὰ κουδουνισμένα ἀπὸ τὴν ὀργή μας.
Ὑπάρχει ἐπίσης γιὰ νὰ προστατεύῃ τοὺς ἐργολάβους τῶν ΧΥΤΑ ἀπὸ τὴν προσπάθειά μας νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἐπιβίωσίν μας καὶ τῶν παιδιῶν μας!!!

συνέχεια


Τὰ χαμένα ἀριστουργήματα τοῦ Φειδία


Τὰ χαμένα ἀριστουργήματα τοῦ Φειδία1Ο Φειδίας (περ. 490 π.Χ. – 430 π.Χ.) ήταν Έλληνας γλύπτης, ζωγράφος και αρχιτέκτονας, ο οποίος έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ευρέως ως ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες της Κλασικής εποχής. Το Άγαλμα του Ολυμπίου Διός στην Ολυμπία, το οποίο φιλοτέχνησε ο Φειδίας, ήταν ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ο Φειδίας σχεδίασε επίσης τα αγάλματα της θεάς Αθηνάς που βρίσκονταν στην Ακρόπολη των Αθηνών, δηλαδή την Αθηνά Παρθένο, που βρισκόταν μέσα στον Παρθενώνα, και την Αθηνά Προμάχο, ένα κολοσσιαίο χάλκινο άγαλμα που βρισκόταν ανάμεσα στο Ερεχθείο και τα Προπύλαια. 

συνέχεια


Εἴμαστε τελειωμένοι!!!


Εἴμαστε τελειωμένοι!!!Μοῦ ἔχει συμβῇ νὰ μπῶ σὲ λεωφορεῖο, ἐν τελῶς διαλυμένη ἀπὸ τὴν κούρασι, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν σκηνὴ οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπα στὸν ἑαυτόν μου, καὶ στοὺς συνταξειδιῶτες μου, νὰ τὴν ζήσω.
Μοῦ φαίνεται πὼς ἀποτυπώνει τὴν μεγίστη Ὕβρι, ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε!
Ἡ ἀναισθησία καὶ ἡ γαϊδουριὰ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο!

συνέχεια


Εὐτυχῶς, ἀποκτήσαμε παράρτημα σκληροπυρηνικῶν ἰσλαμιστῶν!!!


Εὐτυχῶς, ἀποκτήσαμε παράρτημα σκληροπυρηνικῶν ἰσλαμιστῶν!!!Εὐτυχῶς!
Νὰ μὴν ὑστεροῦμε βρὲ παιδιά!
Δὲν γίνεται νὰ ἔχουν ὅλες οἱ εὐπρεπεῖς χῶρες τὸν σκληροπυρηνικὸ ἰσλαμικό τους πυρήνα κι ἐμεῖς νὰ μένουμε πίσω. Αὐτό δέν θέλαμε; Αὐτό δέν ἐπιδιώκαμε; Εὐρώπη καί Ἀμερική δέν θέλαμε νά γίνουμε;
Τὸ ὅ,τι γίναμε Μπαγκλαντὲς δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σημασία. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς σὲ λίγον καιρὸ ἡ παγκόσμια κυβέρνησις θὰ καταργήσῃ διὰ παντὸς σύνορα, ταὐτότητες, ἐθνικότητες. Ἐμεῖς γιατί λοιπόν ἀνησυχοῦμε;

συνέχεια


Τελικῶς πόσο θά μᾶς κοστίσῃ τό τέμενος;


Τελικῶς πόσο θά μᾶς κοστίσῃ τό τέμενος;1Πέντε ἐκατομμύρια; Δέκα; Δεκαπέντε;
Μά τί λέτε;
Ποῦ ζεῖτε; Ἐμεῖς ἔχουμε λεφτά! Ὑπάρχουν πολλά! Ἰδίως γιὰ ἔνα τέμενος!!!
Δέν εἴδατε πού ἀρνήθηκε ὁ Ἀντωνάκης στόν Ἐρντογάν τήν χρηματοδότησι;
Ἔ, αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι ἀπόδειξις τοῦ ὅ,τι λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ …τεμένη!
(Μὴν ζητήσετε κάτι γιὰ Ἕλληνες διότι θὰ προωθεῖστε πρὸς τὶς νέες ἐγκαταστάσεις τοῦ Δένδια!!!)

συνέχεια


Γιατί πῆγα ἐκεῖ;


Γιατί πῆγα ἐκεῖ;Τετάρτη ἀπόγευμα.  Δύσκολη ἡμέρα!!!
Στὶς 21:00 εἶχα μίαν συνάντησι, γιὰ θέμα ὑγείας, κάπου, ἀρκετὰ μακρύτερα ἀπὸ τὸ σπίτι μου.
Ἰατροὶ ὑπάρχουν πολλοί. Τῆς αὐτῆς εἰδικότητος, κοντὰ στὸ σπίτι μου, ἀλλὰ καὶ λίγο μακρύτερα.
Γιατί λοιπόν σηκώθηκα νά κάνω ὁλόκληρο ταξείδι, σχεδόν, πρό κειμένου νά πάω ἐκεῖ;

συνέχεια


Μά ὑπῆρχε ζωή ἐμφρόνων ὄντων πρό 300 ἐκατομμυρίων ἐτῶν;


Μά ὑπῆρχε ζωή ἐμφρόνων ὄντων πρό 300 ἐκατομμυρίων ἐτῶν;Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐγὼ πρόσφατη εἶμαι.
Μόλις πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν πάτησα τὸν πλανήτη….
Ἱστορία διαβάζω, διότι τὴν ἀγαπῶ, ἀλλὰ ἐκεῖ μέσα δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τόσα ψέμματα μοῦ ἔχουν πῇ.

συνέχεια


Κρίθηκε παράνομος ἡ ἔκτακτος εἰσφορά, τελεσιδίκως!


Κρίθηκε παράνομος ἡ ἔκτακτος εἰσφορά, τελεσιδίκως!Ἀντισυνταγματική, ἀνήθικη, μέσον καταπατήσεως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…
Αὐτὸ ἦταν καὶ παραμένει ἡ ἔκτακτος εἰσφορά!
Ἐπὶ τέλους λοιπὸν δικαστήριον τὸ ὅρισε κι αὐτό.

συνέχεια


Νά ἐπιδιώξουμε τό ἀδύνατον πρίν γίνῃ ἀδιανόητον;


Νὰ ἐπιδιώξουμε τὸ ἀδύνατον πρὶν γίνῃ ἀδιανόητον!

 Συζητοῦσα μὲ τὸν φίλο μου τὸν Ὀδυσσέα πρὸ ὁλίγου καὶ χαμογελοῦσα.
Ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῶν πολλῶν ὁ φίλος μου.
Θέλει τόσο πολὺ νὰ κάνῃ κάτι γιὰ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα καὶ νὰ βοηθήσῃ τὸν κόσμο.
Ἀλλά ὁ κόσμος θέλει; Ἤ ὄχι;

 

συνέχεια


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: