Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!


Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο.

 • Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα.
  Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ…
  Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα.
 • Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!!
 • Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω γιὰ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ κάνουν νούμερα στὰ ἱστολόγιά τους, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀντιλαμβάνονται κάποια πράγματα καὶ θέλουν νὰ συνταξειδεύσουμε. Ὅταν κάποιος δὲν βάζει ἐνεργὸ σύνδεσμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σὲ κάποιον ἄλλον, ποὺ πράγματι θέλει νὰ πάρῃ περισσότερες πληροφορίες, ἤ νὰ μοιραστῇ, ἤ νὰ δώσῃ, τὸ δικαίωμα νὰ πράξῃ τὰ αὐτονόητα.
  Αὐτὸς εἶναι ὁ ἕνας λόγος, ποὺ θεωρῶ πὼς εἶναι καὶ ὁ πλέον σοβαρός. Καὶ δυστυχῶς, ἀπὸ ἀλῆτες πήξαμε.

Ὁ δεύτερος λόγος εἶναι τὸ ὅ,τι πάντα σέβομαι τὶς πηγές μου καὶ οὐδέποτε τὶς ἀπέκρυψα. Ἀξιώνω, ἀπαιτῶ, ἐπιβάλλω νὰ μὲ σέβονται. Ὅσοι δὲν τὸ κάνουν αὐτομάτως ἀποδεικνύουν πὼς ὄχι μόνον δὲν θέλουν νὰ φτιάξουν τὰ αὐτονόητα στὸν ἑαυτόν τους, ποὺ λέγεται σεβασμὸς κι αὐτοσεβασμός, ἀλλὰ συστηματικῶς καταδεικνύουν τοὺς ἄλλους ὥς ὑπευθύνους γιὰ τὰ ὅποια δεινά τους.
Δυστυχῶς, ναί, δυστυχῶς, κάποιος πρέπει νὰ τοὺς ἐξηγήσῃ πὼς ἡ εὐθύνη εἶναι συλλογική.
Οὐδέποτε φταῖν οἱ ἄλλοι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς παθαίνουμε. Ἀκόμη κι ἐὰν ἔτσι φαίνεται.
Μόνον ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πραγματικότητά μας καὶ μόνον ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τὴν ἀλλάξουμε.
Ἐὰν λοιπὸν δὲν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν δική μας καμπούρα, ὅσες καμποῦρες κι ἐὰν μετρήσουμε γύρω μας, ἡ δική μας εἶναι ἐκεῖ καὶ βγάζει μάτια.

Ὁ τρίτος καὶ ἐπίσης σοβαρότατος λόγος, εἶναι τὸ ὅ,τι κάποιοι πιστεύουν πὼς ἡ Ἑλλὰς εἶναι τσιφλίκι τους, χωράφι τους, γοῦστο τους καὶ καουμποϋλίκι τους.
Γελάστηκαν.
Ἑλλὰς σημαίνει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε. Ὁπωσδήποτε δὲν χωροῦν μέσα σὲ μίαν ξεφτίλα κράτος, σὰν αὐτὸ ποὺ μάθαμε ἐντός του νὰ διαβιοῦμε. Κι ὁπωσδήποτε δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ξέραμε, εἶτε ὥς συμπεριφορές, εἶτε ὥς καθεστῶτα. Ἐπίσης, τοὺς διαβεβαιῶ, πὼς αὐτὸ τὸ ξεφτίλισμα ὄχι μόνον δὲν σώζεται, ἀλλὰ ὅσο περισσότερο κτυπιοῦνται, πιστεύοντας πὼς θὰ τὸ σώσουν, τόσο περισσότερο βοηθοῦν στὸ νὰ πάῃ στὸν ἀγύριστο.

Γιὰ τὴν ὥρα σταματῶ ἐδῶ.

Ἀρκετὰ πιά… Ἀπὸ ἀλητεῖες χορτάσαμε.
Ἀπὸ Ἕλληνες πάσχουμε.

Ἀπέσυρα δημοσίευσι γιὰ συγκεκριμένο ἱστολόγιον, διότι κατέβασε ὅλα μου τὰ ἄρθρα. (Ἠρνήθῃ νὰ βάλῃ ἐνεργοὺς συνδέσμους.)
Σὲ αὐτὴν τὴν ὡραία «γωνίτσα» σκέπτομαι νὰ ἀρχίσω πάλι νὰ φιλοξενῶ κάφρους καὶ γῦπες. Ἔχουν ἐνδιαφέρον ἀπὸ μίαν σκοπιά… Αὐτὴν τῆς …μελέτης. Διότι γιὰ νὰ συνέλθουν ἀποκλείεται!!! Θὰ πᾶν κι αὐτοὶ ἐκεῖ ποὺ πρέπει.

Φιλονόη.

Σημείωσις.

Γιὰ ὅποιον χρειάζεται πληροφορίες, ἀναφορικῶς μὲ τοὺς ἐνεργοὺς συνδέσμους, ἐδῶ εἴμαστε.
Γιὰ ὅποιον πιστεύει πὼς οἱ ἐνεργοὶ σύνδεσμοι δὲν παίζουν ῥόλο οὐσιώδη, ἄς θυμηθοῦν τοὺς ἑαυτούς τους στὰ πρῶτα τους βήματα στὸ διαδίκτυον.
Γιὰ ὅποιους ἀφαιροῦν τοὺς τόνους, ἀποδεικνύουν πόσο τομάρια εἶναι καὶ πόσο δὲν ἀξίζουν κάποιο εἶδος σεβασμοῦ. Μοῦ θυμίζουν τοὺς μογγόλους βαρβάρους καὶ τοὺς Ταλιμπᾶν ποὺ καταστρέφουν τὰ πάντα στὸ πέρασμά τους, διότι ἁπλούστατα δὲν σέβονται τὴν ζωή, τὴν ὀμορφιά της καὶ τὴν τέχνη ποὺ προάγει τὴν ζωή.  Βέβαια, ἐὰν ἔως ἐκεῖ ἀντιλαμβάνονται, ἴσως θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν μόνοι τους τὸν κόπο πρὸς τὴν ἀνακύκλωσι, διότι ἔχουν καταντήσῃ ἄχθος ἀρούρης.

Τέλος, γιὰ σελίδες καὶ ἐπαγγελματίες τοῦ διαδικτύου δὲν ἐπιτρέπουμε τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν κειμένων μας.
Ἡ δουλειά μας εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀφιλοκερδὴς καὶ δὲν μᾶς ἀρέσει κάποιος νὰ κερδοσκοπῇ εἰς βάρος μας!!!

Advertisements

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου Δεῖτε ὅλες τὶς καταχωρίσεις τοῦ/τῆς Φιλονόη

2 responses to “Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

 • Στέφανος

  Φιλονόη χαίρετε! Σήμερα ανακάλυψα το ιστολόγιό σου. Είμαι από αυτούς που ψάχνουν την Αλήθεια αν και προς το παρών τουλάχιστον δεν τα πάω καθόλου καλά. Το πρώτο μου σχόλιο λοιπόν είναι ερώτηση. Βλέπω ότι έχεις ιδιαίτερη αγάπη για το πολυτονικό σύστημα (κανονικό σύστημα) γραφής. Συμφωνώ ότι το αποτέλεσμα είναι ομορφότατο (δεν είχα την τύχει να είμαι μαθητής την εποχή που το δίδασκαν) όπως επίσης συμφωνώ ότι έχει μεγάλη σημασία στην διατήρηση της αληθινής γλώσσας. Παρόλα αυτά επέτρεψέ μου να είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν δίνεις την ίδια έμφαση στην ακουστική-ορθοφωνία αυτου του συστήματος. Και αυτό γιατί όπως εγώ ο άτυχος δεν είχα την ευκαιρία να διδαχθώ την γραφή έτσι κι εσύ δεν είχες την ευκαιρία να διδαχθείς την ομιλία! Αντιθέτως δεν δίνεις καμία σημασία στο απαρέμφατο που εκλείπει από τον λόγο σου όσο και στον δικό μου. Και τώρα η ερώτηση: Προς τι αυτή η “εμμονή” (χωρίς τον αρνητισμό που μπορεί να φέρει η λέξη, η γραμματική παιδεία μου τελειώνει με την αποφοίτηση από το λύκειο) με το πολυτονικό σύστημα; .-

  • Φιλονόη ἐκ Πόντου

   Καλημέρα Στέφανε.
   Κι ἐγὼ σήμερα …ἀνεκάλυψα τὸ σχόλιόν σου!!!
   Ἐδῶ καὶ μῆνες γράφουμε ΜΟΝΟΝ στὸ filonoi.gr
   Ἡ ἐμμονή; Πρός τί; Μὰ γιὰ δική μου εὐαρέσκεια… Ἐὰν σὲ καλύπτῇ φυσικά…
   Ἐὰν δὲν σὲ καλύπτῃ, δὲν πειράζει… Καλὴ καρδιά!

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: