Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Αὐγούστου 2013

30 Αὐγούστου 1866. Ἄφιξις στὴν Κρήτη τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ.


30 Αὐγούστου 1866. Ἄφιξις στὴν Κρήτη τοῦ Μουσταφᾶ πασᾶ.Μουσταφᾶ πασᾶς ἦταν παλαιὸς γνώριμος τῶν Κρητῶν.
Εἶχε ἐπιχειρήσῃ ἤδη στὴν Κρήτη ὥς βεζύρης καὶ ἦταν ὁ πλέον κατάλληλος γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἐπαναστάσεως ποὺ προκηρύχθῃ στὶς 21 Αὐγούστου τοῦ 1866.

συνέχεια 


29 Αὐγούστου 1828. Ἡ γαλλικὴ κατοχή.


29 Αὐγούστου 1828.

Ἡ γαλλικὴ κατοχή.


21 Αὐγούστου 1866. Διακήρυξις Ἐνώσεως τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα.


21 Αὐγούστου 1866. Διακήρυξις Ἐνώσεως τῆς Κρήτης μὲ τὴν Ἑλλάδα.Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1866 στὴν Κρήτη συνέβῃ περισσότερο λόγῳ τοῦ τότε τοπικοῦ ἄρχοντος Ἰσμαῆλ πασᾶ, ὁ ὁποῖος στὴν προσπάθειά του νὰ κρατᾶ τοὺς Κρῆτeς σὲ κατάστασι καταστολῆς, χρησιμοποιοῦσε ὅλες ἐκεῖνες τὶς γνωστὲς ἀτιμίες ποὺ χρησιμοποιοῦσαν ὅλοι οἱ τύραννοι ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν πλανήτη.
Ἀπὸ ἁπλὲς συκοφαντίες, ἱκανὲς νὰ διαλύσουν τὶς καλὲς σχέσεις τῶν Κρητῶν μεταξύ τους, ἔως καὶ ἐκχώρησι ἰδιαιτέρων προνομίων ἀνὰ περιοχές, οἱ ὁποῖες φυσικὰ ἐπέφεραν νέες ἔριδες.

συνέχεια


3 Αὐγούστου 1789. Ὁ Κατσώνης κυνηγᾶ Ἀλγερινούς.


3 Αὐγούστου 1789. Ὁ Κατσώνης κυνηγᾶ Ἀλγερινούς.Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔφθασε στὸ ἈρχιπέλαγοςΛάμπρος Κατσώνης,  τὸν Μάϊο τοῦ 1788, ἡσυχία δὲν εἶχαν οἱ Ὀθωμανοὶ καὶ οἱ σύμμαχοί τους. Ὅπου ἐμφανίζοντο ὁ Λάμπρος Κατσώνης τοὺς κτυποῦσε, τοὺς ἥρπαζε τὰ πλοῖα ἤ τὰ ἐβύθιζε.
Ὁ φόβος κι ὁ τρόμος τους εἶχε γίνῃ γιὰ ὅσον καιρὸ ὁ στόλος του περιέπλεε τὸ Αἰγαῖον.

συνέχεια 


2 Αὐγούστου 1825. Ἡ κατάληψις τῆς Γραμβούσης.


2 Αὐγούστου 1825. Ἡ κατάληψις τῆς Γραμβούσης.Γραμβούσα εἶναι ἕνας βράχος στὴν εἴσοδο τοῦ κόλπου της Κισσάμου, στὴν Κρήτη.
Κατὰ καιροὺς φιλοξένησε πειρατές, ἀλλὰ καὶ ἐπαναστάτες.
Ἄλλοτε πάλι οἱ ῥόλοι μπερδεύτηκαν κι ἔγιναν ἐπαναστάτες οἱ πειρατὲς καὶ οἱ πειρατὲς ἐπαναστάτες.
Ὁ ῥόλος της στὴν ἱστορία τῆς Κρήτης σημαντικός, ἰδίως στὰ μαῦρα χρόνια τῆς κάθε σκλαβιᾶς,  ἐνετικῆς καὶ ὀθωμανικῆς.

συνέχεια 


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: