Μηνιαῖα ἀρχεῖα: Μαΐου 2014

Κι ἐκήρυξαν τὴν Κρήτη ἀνεξάρτητο.


Κι ἐκήρυξαν τὴν Κρήτη ἀνεξάρτητο. Αὐτὸ ἦταν πάντα ἡ μεγάλη μας δυστυχία.
Τὸ νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε στὶς ἴδιιες δυνάμεις νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς ὅποιους κινδύνους ὀφειλόταν στὸ ὅ,τι πάντα κάποιος ἄλλος, μὲ ἄλλην ἄποψι, μὲ ἄλλην ὀπτική, μὲ ἄλλες φιλοδοξίες ἄφηνε στὴν ἄκρη τὴν Ἀνάγκη γιὰ τὸ καλὸ τῆς Πατρῖδος καὶ καταπιανόταν μὲ τὸ πῶς θὰ ἀναδείξῃ τὸ δικό του τομάρι ὑψηλότερα τῶν ἄλλων.
Ἀποτέλεσμα;
Μπῆκαν ἐχθροί, ξαναμπῆκαν, ξαναμπῆκαν… Κι ὅλοι αὐτοὶ διότι βρῆκαν ἀνοικτὲς Κερκόπορτες…
Ἐμεῖς τὶς ἀνοίξαμε… Δὲν μᾶς τὶς ἄνοιξαν…

συνέχεια 


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: