Ἀρχεῖα κατηγορίας: Καζάκης

Τὰ δὲ ἔφῃ Καζάκης!


Εἶχα πολὺ καιρὸ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν λογιστή. Βαριόμουν. Ὑπάρχουν καὶ σοβαρότερα θέματα ποὺ τρέχουν στὸ μεταξύ… Ὁπότε δὲν ἔδιδα σημασία. 

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ὅμως ἔλαβα ἕνα ἐνδιαφέρον μήνυμα, σχετικῶς μὲ τὸν λογιστή. Πολὺ τὸ …ἀγνόησα ἀρχικῶς, λόγῳ κάποιων προβλημάτων μὲ τὸν ὑπολογιστή μου. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καζάκης, Ἕλληνες κι «Ἕλληνες»!!!


Εἶναι ἀνιστόρητος! Τὸ ἔχω ξαναπεῖ. Εἶναι ἀνιστόρητος καὶ συνεπῶς ἀνήθικος. Διότι δὲν εἶναι κακὸ νὰ μὴν γνωρίζῃς ἰστορία. Κακὸ εἶναι νὰ τῆς ἀλλάξῃς τὰ φῶτα συνειδητά. Κι ὁ Καζάκης τὸ κάνει. (Τοῦ χρωστῶ λοιπὸν μίαν ἀπάντησι, γιὰ κάποιο πρόσφατό του ἄρθρο, ἀλλὰ λόγῳ ἄλλων ὑποθέσεων θὰ τὴν λάβῃ σὲ μερικὲς ἑβδομᾶδες. Θὰ τὴν λάβῃ ὅμως. Νὰ περιμένῃ. Καὶ νὰ εἶναι βέβαιος πὼς θὰ ἀποδείξω τὸ ψεῦδος καὶ τὰ φίλτρα του!)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Βρὲ καλῶς τον τὸν Καζάκη….


Ἐδῶ φτιάχνουμε τὴν νέα συστράτευσι πατριωτικῶν δυνάμεων γιὰ νὰ σώσουμε τὸν τόπο.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: