Ἀρχεῖα κατηγορίας: Δραγώνα

Δραγῶνα, Ῥεπούση, Κουβέλης


 

Κουβέλης: Ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη (ἡ κυβέρνησις τῆς «καθάρσεως») χά.Τυχοδιώκτης, τότε, τώρα ὁ ἄνθρωπος πού στηρίζει ὅσο κανένας ἄλλος τό σάπιο πολιτικό σύστημα, τόν ἐθνομηδενισμό καί τήν ἅλωσι τῆς χώρας ἀπό τό ξένο κεφάλαιο καί τούς λαθροεποίκους.

Δραγῶνα: Ἡ καθηγήτρια ψυχολογίας γνωστή γιά τίς ἐθνομηδενιστικές της ἀπόψεις καί τίς ἀνεκδιήγητες ἰδέες περί ῥατσισμοῦ. Ἔγραψε τό γνωστό σέ ὅλους μας βιβλίο «Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;».

Ῥεπούση: Ἡ καθηγήτρια πού ἔγινε εὑρέως γνωστή γιά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς ἕκτης δημοτικοῦ. Ἡ κυρία «συνωστισμοῦ».

Ὅλοι αὐτοί (καί ἄλλοι ……..) θά συμπράξουν μέ τήν Δημοκρατική Ἀριστερά τοῦ Κουβέλη.

Μινώταυρος

Αίσχιστο παρασκήνιο αποκάλυψε η εκπομπή Μακελειό 2 με τον Στέφανο Χίο. Εικόνες αδιαμφισβήτητες με Ρεπουση δίπλα στον Κουβελη αλλα και Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Δραγῶνα, Ῥεπούση, Κουβέλης


 

Κουβέλης: Ὁ ὑπουργός οἰκονομικῶν τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη (ἡ κυβέρνησις τῆς «καθάρσεως») χά.Τυχοδιώκτης, τότε, τώρα ὁ ἄνθρωπος πού στηρίζει ὅσο κανένας ἄλλος τό σάπιο πολιτικό σύστημα, τόν ἐθνομηδενισμό καί τήν ἅλωσι τῆς χώρας ἀπό τό ξένο κεφάλαιο καί τούς λαθροεποίκους.

Δραγῶνα: Ἡ καθηγήτρια ψυχολογίας γνωστή γιά τίς ἐθνομηδενιστικές της ἀπόψεις καί τίς ἀνεκδιήγητες ἰδέες περί ῥατσισμοῦ. Ἔγραψε τό γνωστό σέ ὅλους μας βιβλίο «Τί εἶναι ἡ πατρίδα μας;».

Ῥεπούση: Ἡ καθηγήτρια πού ἔγινε εὑρέως γνωστή γιά τήν συγγραφή τοῦ βιβλίου Ἱστορίας τῆς ἕκτης δημοτικοῦ. Ἡ κυρία «συνωστισμοῦ».

Ὅλοι αὐτοί (καί ἄλλοι ……..) θά συμπράξουν μέ τήν Δημοκρατική Ἀριστερά τοῦ Κουβέλη.

Μινώταυρος

Αίσχιστο παρασκήνιο αποκάλυψε η εκπομπή Μακελειό 2 με τον Στέφανο Χίο. Εικόνες αδιαμφισβήτητες με Ρεπουση δίπλα στον Κουβελη αλλα και Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Φραγκουδάκη-Δραγώνα: ζοῦν κι ὁδηγοῦν!


Δὲν ἔχω τίποτα νὰ σχολιάσω, πλὴν ἑνός:  ὅλα καταρρέουν πλὴν τοῦ προγράμματος ἐκτουρκισμοῦ τῆς Θράκης. 

Χρήματα δὲν ὑπάρχουν ποὐθενά, πλὴν τῶν ἔργων ποὺ ἀνέλαβε τὸ «ἀκτύπητο» δίδυμο.

Βιβλία τὰ παιδιά μας δὲν θὰ δοῦν, ἀλλὰ στὴν Θράκη ῥέουν ἑκατομμύρια…

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Νὰ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὰ σκουπίδια μας.


Ἕνα τέτοιο λοφάκι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τους κάθε πρωΐ θὰ ἦταν μία θαυμάσια καλημέρα!

Δὲν ἔχω παρακολουθήσει σὲ βᾶθος τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς γιὰ τὶς κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων στὴν καθαριότητα. 

Διάβαζα ὅμως πρὸ ὁλίγου πὼς ἑτοιμάζονται κάποιοι (φωστῆρες θὰ εἶναι κι αὐτοί) νὰ «ῥίξουν» τὸ βαρύ τους πυροβολικό. Δῆλα δή ἑτοιμάζουν ἰδιῶτες νὰ τοὺς ἀναθέσουν τὴν ἀποκομιδή. (Σᾶς βρωμάει Κερκόπορτα;)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀμὰν πιὰ μὲ τὴν ἰσλαμολαγνεία τους…


Μᾶς ἔχουν κάνει τὴν ζωή μας ἄνω κάτω… 

Τὰ μυαλά μας κοντεύουν νὰ γίνουν σούπα…

Δὲν ἀπαντοῦν ΠΟΤΕ σὲ κανένα ἐρώτημα…

Δὲν διαθέτουν κανένα ἐπιχείρημα…

Κραυγάζουν μόνον ὅταν τοὺς θέτῃς ἐρωτήματα μὲ διαφόρους χαρακτηρισμοὺς  ποὺ κοντεύουν νὰ μᾶς ….πείσουν! 

Μᾶς ἀποκαλοῦν ῥατσιστές, δίχως ὄμως νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν κάποιαν ..ῥατσιστική μας δράσι…

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ Ντεντὲ εἶναι ἀνιστόρητος!Εἶναι! Τό βεβαιῶ! 

Δὲν γνωρίζει διόλου ἱστορία! Εἶναι ψεύτης κι ἀνιστόρητος! Κοινῶς; Ἕνας προπαγανδιστὴς τῆς Τουρκίας καὶ μόνον!

Ὅπως ἡ Τουρκία ἀρνεῖται τὶς γενοκτονίες ποὺ ἔχει διαπράξει εἰς βᾶρος Ἕλλήνων καὶ Ἀρμενίων, ἔτσι κι ὁ Ντεντέ ἀρνεῖται τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης καὶ τὸ αἱματοκύλισμα… Παλαιά μου τέχνη κόσκινο; Φυσικά!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ Διαμαντοπούλου καὶ ὁ νεοταξισμός της!


Εἶναι γνωστότατη ἡ δράσις τῆς Διαμαντοπούλου στὸ θέμα τῆς παιδείας. Νὰ τὴν χαρακτήριζα ἁπλῶς ἐγκληματική; Νομίζω πὼς θὰ ἦταν λίγο! Μόνον ἡ ἐπιλογὴ Δραγώνα λέει πολλά! Ἡ πλήρης ἀποδόμησις διὰ χειρὸς Δραγώνα! Ἡ ὁποία τελικῶς ἔλαβε καὶ τὰ πυρὰ ὅλων μας, διότι τὰ ἔργα της τὰ εἴδαμε παντοῦ! Εἶναι ὅμως ἔτσι; 

Διότι δὲν γίνεται νὰ δρᾶ μία Δραγώνα μόνη της, ποὺ τελικῶς ἐξακολουθεῖ νὰ κρατᾶ παρανόμως μίαν Πανεπιστημιακὴ θέσι λόγῳ ἀπουσίας ἀναγνωρισμένου πτυχίου, (Λεπτομέρειες στὸ Ἡ Δραγώνα εἶναι παράνομη ἀλλὰ παραμένει!) δίχως τὴν ἒγκρισι τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς! Καὶ ποιά παρακαλῶ εἶναι ἡ ἀρχή; Μὰ ἡ Διαμαντοπούλου φυσικά! Ποὺ μᾶς ἔστρωσε τὰ ἀγγλικά ἀπὸ τὴν Α’ Δημοτικοῦ! Λὲς καὶ χάθηκαν τὰ χρόνια! Ἢ μήπως ἐφαρμόζει τὸ ἀρχικό της σχέδιο; 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἀφαίρεσις τῶν Πομάκων ἀπὸ Δραγώνα, ἀντὶ προσθέσεως τους…


 

Πρόσθεση όχι αφαίρεση.

Τ παρακάτω ρθρο θελα π καιρό ν τπαρουσιάσω. χω μίαν μεγάλη «συμπάθεια» στ δραγωνορεπούσεια ργα κα π καιρο ες καιρν κάνω μίαν θιμοτυπικ «πίσκεψιν» στ καταγεγραμμένα τους!

νας τομέας πο χουν πιδοθε μ λες τους τς δυνάμεις, εναι πλήρης

παράδοσις τν Πομάκων στν Τουρκία. κόμη κα σ «πιστημονικό» ργο, ο ναφορές τους εναι σχεδν …νύπαρκτες γιὰ τοὺς Πομάκους! Τόσο πολὺ,πο ναρωτιέται ναγνώστης γι τ ἐὰν φίσταται λέξις Πομκος εναι δημιούργημα νοσηρς φαντασίας…

Πρν φήσω τν Κεμλ Φαρζλ ν σς τ περιγράψ, δυστυχς μ πολμελαν χρώματα, θ συμπληρώσω κάτι: ατν τν στιγμή, πως ρκετογνωρίζουν, διατίθενται ρκετ κατομμύρια ερ στν Θράκη, γιτνπλήρη κτουρκισμό τν λληνοπαίδων. Στόχος φυσικ δν εναι τόσο ο λληνόπαιδες, σο συνολικ Θράκη. (Λεπτομέρειες στ τῆς Θράκης τὸ ξεπούλημα.) Δραγώνα, σν κύριος πιμελητς τοπρογράμματος ατο, χοντας λάβει τς βάσεις κα τ πράσινο φς π τν φυπουργό Καλ τς Ν.Δ.ούλας, μ τ περίεργο νομοσχέδιό του, χει κυριολεκτικς σαρώσει τπάντα. ποβεζύρης τς Θράκης ἡ μανδάμα

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ δουλικὲς κυβερνήσεις καὶ ἡ ὁλοκληρωτική παράδοσις ἑνὸς λαοῦ στὴν ἀποχαύνωσι καὶ τὸν ὠχαδελφισμό!


Μία ὀρθή «καταγραφή» καὶ «τοποθέτησις», ποὺ ξεκαθαρίζει, δίχως νὰ  αἰτολογῇ ὃμως, τὴν δουλικὴ στάσι ΟΛΩΝ τῶν κυβερνήσεων ποὺ ἒχουν περάσει ἀπό τὸν τόπο μας τὰ τελευταῖα 190 χρόνια!

Ὑπάρχουν ἀκόμη κάποιοι ποὺ ἐλπίζουν πώς αὐτό θὰ ἀλλάξῃ κάποτε; Τότε κρίμα…  Γιατὶ χειρότερα δὲν γίνεται πλέον!  Σὲ λίγον καιρό θὰ ἀνακοινωθοῦν οἱ τελευταῖες συμφωνίες. Αὐτοί λοιπόν ποὺ ἐλπίζουν ἀκόμη σὲ ἀλλαγὴ κυβερνητικῆς στάσεως, ἄς κάνουν τὸν κόπο νὰ  πᾶνε ἒως τὴν Θράκη.. Ἐκεὶ ἐφαρμόζονται ἢδη! Ἤ ἀκόμη καὶ στὸν Ἅγιο Παντελεήμονα….

Ἀκόμη  χειρότερα ὃμως περιγράφει τὴν πλήρη παράδοσι ἓνός λαοῦ στὴν ἀπάθεια καὶ τὴν ἀδιαφορία!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: