Ἀρχεῖα κατηγορίας: Δὲν πληρώνω

Καλὰ πᾶμε μὲ τὰ χαράτσια! Μὲ τὸ ῥεῦμα νὰ δοῦμε….



δίχως ῥεῦμα by .


Μετὰ ἀπὸ τὶς ἀσφυκτικὲς πιέσεις ποὺ ἔχουν ἀσκηθεῖ, ἤδη ἐξετάζεται ἀπὸ τὴν κυβέρνησι ἡ προσπάθεια διαφυγῆς ἀπὸ τὸ χαράτσι ποὺ μᾶς φόρεσαν. (Πιστέψτε το! Ἀπὸ ἀνακοινώσεις δὲν θὰ ἀκούσουμε καὶ πολλά! Κάτι σὲ σιωπηλὲς ἀνοχές, κάτι σὲ παρατάσεις, κάτι σὲ ἀναβολές…. Πάντως τὸ χαράτσι τείνει γιὰ μετάθεσί του ἀρχικῶς στὶς ἐφορίες. Μετὰ βλέπουμε!)

συνέχεια


Ὁ Τάρτης τοῦ «δὲν πληρώνω».


Σήμερα εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη ὑπόθεσις νὰ εἶναι κάποιος δικηγόρος. Πολὺ περισσότερο βέβαια νὰ εἶναι δικηγόρος καταγγέλων τὰ ΟΥΚ. Δῆλα δή δικηγόρος «ἀνθρωπιστής»!   συνέχεια


Σοσιαλιστική Διεθνιστική Ὀργάνωσις;;; Παρακαλῶ;;;


Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες γράφω γιὰ τὸ «φασιστικόν» τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὴν συγκέντρωσι τοῦ κινήματος «δέν πληρώνω» καὶ γιὰ τὰ περίεργα πρόσωπα ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴν ἀποτελεσματική «ὀργάνωσι» τοῦ συγκεκριμένου κινήματος. Ἔλαβα λοιπόν πρό ὁλίγου ἕνα φυλλάδιο ἀπό ἕναν καλό φίλο, τὸ ὁποῖο μοιράστηκε στὸν κόσμο ποὺ παρεβρέθη στὴν τελευταῖα μεγάλη ἀπεργεία-πορεία πρὸς τὴν βο(υ)λή.

Γιὰ νὰ προσέξουμε μερικὲς λεπτομέρειες λοιπόν:

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κίνημα ἤ «κίνημα»;


Διαβάζα  στ ΝΕΑ γι τ σα μέλλονται ν συμβον στ περ το κινήματος «δν πληρώνω». κυβέρνησις τοιμάζει μέτρα, πο θ χουν δύο φετηρίες.

μία νομοθετικ ύθμισις θ προβλέπ μέτρα κατ τν σων καταπατον κανόνες ταιρειν το δημοσίου (ΔΕΚΟ) κα λλη θ προβλέπ μέτρα κατ τν καταπατούντων κανόνεςδιωτικν ταιρειν. Ατ πο μο κάνει ντύπωσι εναι τ εσαγωγικ πο τίθονται π τν (κατ τ λλα) «γκυρο» λεκτρονικ ἔκδοσι τῆς φημερίδος! Δν τ τοποθετε στ «δν πληρώνω» λλ στ «κίνημα»!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: