Ἀρχεῖα κατηγορίας: Κρήτη

Πάλι, σημαία τῆς «ἀνεξάρτητης» Κρήτης


 

Τυχαῖο, ἠλιθιότης, βιασύνη, σκοπιμότης, προχειρότης ὁ χρόνος θά δείξῃ. Προσωπικά δέν πιστεύω τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά.

Ἡ χώρα περνᾶ κρίσιμες καί δύσκολες στιγμές καί πολλοί περιμένουν τό μοιραῖο λάθος γιά νά μᾶς ἐξαφανίσουν κι ἐπειδή τίποτα δέν γίνεται ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη, σιγά σιγά, κάποιοι προωθοῦν τό θέμα τῆς ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς νήσου μέ ὕπουλο τρόπο.

Ὑπάρχουν, βεβαίως καί πολλοί ἀνεγκέφαλοι στό νησί πού θά προτιμοῦσαν στήν παροῦσα φάσι – λόγω τῶν δραματικῶν γεγονότων πού συμβαίνουν στήν χώρα, ἔνεκα  τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ἐντέχνως ἄλλοι δημιούργησαν – νά θελήσουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό ὅλα αὐτά μέ τό νά κατασταθῇ ἡ Κρήτη ἀνεξάρτητο κράτος.

Πρέπει νά προσέχουμε γιατί ὑπάρχει προηγούμενο μέ τήν Κύπρο, τήν Θράκη κλπ. 

Ὅταν τό πρόβατο εὑρεθῇ ἔξω ἀπό τό μαντρί, τό τρώει ὁ λύκος πιό εὔκολα.

Μινώταυρος

Δεῖτε τί ἐννοοῶ:

 

Δείτε την ιστοσελίδα του Γαλλοεβραίου υποψήφιου Edward AMIACH στις Γαλλικές Εκλογές …
Παρατηρείστε επάνω αριστερά τις σημαίες των χωρών…
Βλέπετε κάτι περίεργο ;;
Oι χώρες που αναφέρει στην σελίδα του είναι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, Γαλλία, Άγιος Μαρίνος, Μάλτα, Τουρκία και Βατικανό..
Σύνολο οκτώ χώρες, όμως οι σημαίες που απεικονίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας είναι εννέα !!
Ποιά είναι δεύτερη σημαία, ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα;;
Σας θυμίζει κάτι;;
Μήπως μοιάζει με την σημαία της “ανεξάρτητης Κρήτης”;;

πηγή

Ἡ εἴδησις ἀπό τήν Ἑλένη


Πάλι, σημαία τῆς «ἀνεξάρτητης» Κρήτης


 

Τυχαῖο, ἠλιθιότης, βιασύνη, σκοπιμότης, προχειρότης ὁ χρόνος θά δείξῃ. Προσωπικά δέν πιστεύω τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά.

Ἡ χώρα περνᾶ κρίσιμες καί δύσκολες στιγμές καί πολλοί περιμένουν τό μοιραῖο λάθος γιά νά μᾶς ἐξαφανίσουν κι ἐπειδή τίποτα δέν γίνεται ἀπό τήν μία στιγμή στήν ἄλλη, σιγά σιγά, κάποιοι προωθοῦν τό θέμα τῆς ἀνεξαρτητοποιήσεως τῆς νήσου μέ ὕπουλο τρόπο.

Ὑπάρχουν, βεβαίως καί πολλοί ἀνεγκέφαλοι στό νησί πού θά προτιμοῦσαν στήν παροῦσα φάσι – λόγω τῶν δραματικῶν γεγονότων πού συμβαίνουν στήν χώρα, ἔνεκα  τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως πού ἐντέχνως ἄλλοι δημιούργησαν – νά θελήσουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό ὅλα αὐτά μέ τό νά κατασταθῇ ἡ Κρήτη ἀνεξάρτητο κράτος.

Πρέπει νά προσέχουμε γιατί ὑπάρχει προηγούμενο μέ τήν Κύπρο, τήν Θράκη κλπ. 

Ὅταν τό πρόβατο εὑρεθῇ ἔξω ἀπό τό μαντρί, τό τρώει ὁ λύκος πιό εὔκολα.

Μινώταυρος

Δεῖτε τί ἐννοοῶ:

 

Δείτε την ιστοσελίδα του Γαλλοεβραίου υποψήφιου Edward AMIACH στις Γαλλικές Εκλογές …
Παρατηρείστε επάνω αριστερά τις σημαίες των χωρών…
Βλέπετε κάτι περίεργο ;;
Oι χώρες που αναφέρει στην σελίδα του είναι Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, Γαλλία, Άγιος Μαρίνος, Μάλτα, Τουρκία και Βατικανό..
Σύνολο οκτώ χώρες, όμως οι σημαίες που απεικονίζονται στο επάνω μέρος της σελίδας είναι εννέα !!
Ποιά είναι δεύτερη σημαία, ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα;;
Σας θυμίζει κάτι;;
Μήπως μοιάζει με την σημαία της “ανεξάρτητης Κρήτης”;;

πηγή

Ἡ εἴδησις ἀπό τήν Ἑλένη


Ἄν τὲ πάλι μὲ τὴν Κρήτη!


Πολλὰ μᾶς τὰ ἔχουν κάνει μὲ αὐτὸ τὸ θέμα.

Στὸ μεταξύ, στὴν Κρήτη ἔχουν ἀρχίσει καὶ ἀποθρασύνονται οἱ φωνὲς ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν ἀνεξαρτησία. 

Τυχαῖα ὅλα αὐτά; 

Μᾶλλον ὄχι!

Οὔτε ἡ οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι τυχαία, οὔτε τὰ περὶ ἀνεξαρτησίας, οὔτε καὶ τὰ περὶ «λαθῶν»!

συνέχεια


Μόσχα καί Τέλ Ἀβίβ ζητοῦν ἄμεση ἐμπλοκή στά ἐνεργειακά τῆς Κρήτης


Ἔτσι γιά νά ξέρουμε τί γίνεται καί γιά νά μή μᾶς κοροϊδεύουν οἱ ἐθνοπατέρες. Πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο δέν εἴχαμε ἀλλά, σήμερα, συναγωνίζονται ποιός θά «βοηθήσῃ» πρῶτος. Μέ τό ἀζημίωτο, βεβαίως. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Φιλισταῖοι. Ἀπόγονοι τῶν Κρητῶν


Ὅλοι ἐνθυμούμεθα, ὑποθέτω, τόν Γολιάθ καί τόν Δαυίδ. Τήν διαστρεβλωμένη ἀπό τούς Ἑβραίους ἱστορία τοῦ Φιλισταίου Γολιάθ πού τόν σκότωσε ὁ Δαυίδ. (Θά δημοσιεύσω σχετικό ἄρθρο σέ δύο μέ τρεῖς ἡμέρες).  Ποιοί ἦσαν ὅμως οἱ Φιλισταῖοι, ἀπό πού κατήγοντο καί πῶς ἐξηφανίσθησαν;

Ἄλλη μία γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τούς Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πάλι ἀνεξάρτητο κράτος ἡ Κρήτη


ImageἌντε πάλι. Ἀνεξάρτητο κράτος θεωρεῖται ἡ Κρήτη ἀπό τήν Motorola; Τώρα, θά μοῦ πεῖτε, ὁλόκληρος πρωθυπουργός τό ὑπενόησε, οἱ ξένοι θά κολλήσουν;  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τά ταυροκαθάψια


Έτσι λέγονταν οι μινωικοί αρχαίοι αγώνες με τους ταύρους. Οι ταύροι που χρησιμοποιούνταν προέρχονταν από τις καλύτερες ράτσες και θεωρούνταν ιεροί. Στους αγώνες αυτούς ο ταύρος ήταν ο πρωταγωνιστής και ποτέ δεν θυσιαζόταν ή σκοτωνόταν. Θεωρείται ότι ο ταύρος συμβόλιζε τον Ήλιο.

Τι ήταν όμως ακριβώς τα ταυροκαθάψια;  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Ἔνωσις τῆς Κρήτης μέ τήν Ἑλλάδα (1η Δεκεμβρίου 1913)


Ἤ – μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο – στίς 14 Δεκεμβρίου τοῦ 1913. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τί Κρήτη, τί Κατάρ


Σίγουρα, αὐτοί πού θά ἐκμεταλλευθοῦν τά τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου στήν Κρήτη δέν θά εἶναι οἱ Ἕλληνες.

Μέ τά μυαλά πού κουβαλοῦν καί πού Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Βόμβα μεγατόνων


Image

Ξεκινοῦν ἄμεσα οἱ γεωτρήσεις νοτίως τῆς Κρήτης

Γεωστρατηγική-ενεργειακή “βόμβα” μεγατόνων εξερράγη στην Βουλή πριν λίγα λεπτά, με τον βουλευτή της Ν.Δ. Πάνο Παναγιωτόπουλο να την “απασφαλίζει” και τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη να υπόσχεται ότι “σκάει” εντός των επόμενων ημερών: Ο βουλευτής της Ν.Δ. και πρώην υπουργός, ζήτησε από την κυβέρνηση ” νά ξεκινήσει άμεσα γεωτρήσεις νότια της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, το κοίτασμα είναι μεγαλύτερο από αυτό του “Οικοπέδου 12″ στην Κύπρο”.

Δηλαδή απαίτησε να μην περιοριστούμε στους διαγωνισμούς αλλά να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις άμεσα,ακολουθώντας την τακτική του αείμνηστου Εθνάρχη, προέδρου της Κύπρου,Τάσσου Παπαδόπουλου.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐγκληματική ἀδιαφορία γιά τήν Γαῦδο


-Ἠ ἀδιαφορία τῆς πολιτείας γιά τήν ἀκριτική Γαῦδο δέν ἔχει προηγούμενο. Τό νησί εἶναι ἀποκομμένο ἀπό τήν Κρήτη ἀπό τίς 31 Ὀκτωβρίου πού ἔληξε ἡ σύμβασις τοῦ πλοίου πού ἐκτελοῦσε τά δρομολόγια. Δέν ἀναμένεται νά ἀρχίσουν τά δρομολόγια μεταξύ Κρήτης καί Γαύδου πρίν ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου!

Κάνουν καί τίποτα σωστό; Νά τήν πουλήσουμε νά ἡσυχάσουμε;

minotavros@filonoi.gr Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τό Ὁλοκαύτωμα


8 Νοεμβρίου 1866.Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου πού ἔγινε σάν σήμερα, πρίν ἀπό 145 χρόνια: Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: