Ἀρχεῖα κατηγορίας: Πάγκαλος

Ὅταν τὰ Giorgo ἔκαναν business μὲ πετρέλαια!


Ὅταν λοιπὸν τὸ Giοrgo ἔκανε τὶς συμφωνίες του, μαζὺ μὲ τὸ ἄλλο Giorgo καὶ μὲ σύμβουλο τὸν μεγάλο διδάσκαλό τους Κωστάκη Σημίτη (βᾶλτε καὶ τὸ πατρικό του, δὲν μὲ χαλάει!), μὲ τὴν στήριξι τοῦ ἄλλου Giorgo (αὐτοῦ, τοῦ ΛΑΟπλάνου) καὶ τῆς Ντορίτσας, καθῶς  καὶ μὲ τὴν «ἀνοχὴ» (;;;;;;) τῆς Ἀλέκας, τοῦ Ἀλέκου, τοῦ Ἀλέξη, τοῦ Ἀντωνάκη καὶ λοιπῶν μικρῶν καὶ μεγάλων κεφαλῶν τῆς αὐτῆς συμμορίας, τότε λοιπὸν ἔκαναν big business!!! Very big business!!!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


800.000 εὐρώ γιά τό καινούργιο γραφεῖο τοῦ Παγκάλου


Μαζύ τά φάγανε. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ποῦ εἶναι οἱ Ἕλληνες; Οἱ ὑπερήφανοι κι ἀξιοπρεπεῖς Ἕλληνες;


Που είναι οι Έλληνες; Οι υπερήφανοι και αξιοπρεπείς Έλληνες;

Πως επιτρέπουμε στον ανθέλληνα χονδρο-“μαλάκα” (δική του η λέξη) πολιτικό, να καθυβρίζει με τέτοιο σκαιώδη τρόπο τους Έλληνες Αγανακτισμένους από τους οποίους ο χειρότερος είναι απείρως καλύτερος και αξιοπρεπέστερος από κάθε Πάγκαλο.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τέλος στὴν αὐτοδυναμία τῶν κομμάτων.


Θ. Πάγκαλος: «Η κοινωνία αλλάζει, το ίδιο και τα κόμματα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι τα προβλήματα δύσκολα θα μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κόμμα

 

Ἰσχυρίζεται ὁ πολὺς ἀντιπρόεδρος.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


3,5 τρὶς κ.μ. τὰ κοιτάσματα στὴν Κύπρο; Τί λέτε ὠρέ;;;;


Image

Μόνον! 

Θὰ ἤθελα νὰ εἶχα ἀπὸ μίαν μεριὰ κάτι ἀντιπροέδρους καὶ κάτι προέδρους γιὰ νὰ μᾶς ποῦν πάλι τὶς ἀπόψεις τους γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες.

Νὰ μάθουμε σήμερα τί πιστεύουν.

Πῶς τὰ βλέπουν τὰ δικά μας τὰ κοιτάσματα.

Τζούφια; Ἢ κάτι παραπάνω σὲ περιεκτικότητες;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Νὰ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε μὲ τὰ σκουπίδια μας.


Ἕνα τέτοιο λοφάκι ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τους κάθε πρωΐ θὰ ἦταν μία θαυμάσια καλημέρα!

Δὲν ἔχω παρακολουθήσει σὲ βᾶθος τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἀφορμὲς γιὰ τὶς κινητοποιήσεις τῶν ἐργαζομένων στὴν καθαριότητα. 

Διάβαζα ὅμως πρὸ ὁλίγου πὼς ἑτοιμάζονται κάποιοι (φωστῆρες θὰ εἶναι κι αὐτοί) νὰ «ῥίξουν» τὸ βαρύ τους πυροβολικό. Δῆλα δή ἑτοιμάζουν ἰδιῶτες νὰ τοὺς ἀναθέσουν τὴν ἀποκομιδή. (Σᾶς βρωμάει Κερκόπορτα;)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Συνταγματική ἐκτροπή


Κραυγαλέα παραβίασις τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς. Πολιτικές ἔντονα συγκρουόμενες μέ τίς κυβερνητικές δεσμεύσεις ἐγείρουν μεῖζον ζήτημα δημοκρατίας.

Βασική ἀρχή τῆς δημοκρατίας, ρητά κατοχυρωμένη στό πρώτο καί θεμελιῶδες ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, εἶναι ἡ λαϊκή κυριαρχία. «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό τόν λαό, καί ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμα». Ἀπαράβατη, κατ΄ ἐπέκτασιν, ὑποχρέωσις τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς, ὅπως αὐτή προσδιορίζεται ἀπό Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Βρὲ τὸν Πάγκαλο…..


Τί ἔμαθα; Μόλις μὲ πληροφόρησαν γιὰ τὶς ἀξιώσεις  Παγκάλου! 

1.000.000  εὐρόπουλα ζητᾶ ὁ ἀντιπρόεδρος ἀπὸ ἱστολόγο (καὶ ἀντιπολιτευόμενον) !!!!

(Τόσα λείπουν;)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μιλοῦν ὅλοι, μιλᾶ καί ὁ Πάγκαλος


Ἐκτός ἀπό τόν ἄχρηστο πού μᾶς «κυβερνᾶ», – ἀλήθεια πού ἐξαφανίστηκε; –  ὑπάρχουν καί οἱ ὑποτακτικοί του, πού κάνουν καλά τήν δουλειά γιά τήν ὁποίαν τούς προώρισε (νά στηρίζουν τήν κυβέρνησι τῆς συμφορᾶς). Μιλῶ γιά τούς ὑπουργούς, ὑφυπουργούς καί βουλευτές τούς κυβερνῶντος κόμματος. 

Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ βαρέων βαρῶν, β΄ ἀντιπρόεδρος Θ. Πάγκαλος. Ὁ «μαζί τά φάγαμε», ὅπως τόν ξέρουμε ὅλοι. Ὑποθέτω ὅτι, ἄν καθόμουν στό ἴδιο τραπέζι μ΄ αὐτόν δέν θά προλάβαινα μπουκιά νά «σταυρώσω». Δέν θά τό ἤθελα ἄλλωστε. «Δεῖξε μου τόν φίλο σου νά σοῦ ‘πῶ ποιός εἶσαι». Τόν συνδαιτυμόνα στήν προκειμένη περίπτωσι.

Προχθές σέ συνέντευξι πού ἔδωσε σέ Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Καλὰ νὰ πάθουν οἱ «ἀντιπαραγωγικοί»!


«Νὰ μὴν πληρώνονται. Νὰ ἐργάζονται δωρεάν, παρέχοντας τὶς ὑπηρεσίες τους στήν Πατρίδα γιὰ τὴν Πατρίδα, δίχως ἀμοιβή καὶ κορδελίτσες.» Τἂδε ἔφη Πάγκαλος ἐμμέσως…. (Πλὴν σαφῶς!)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ 1981.


Αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν γράφω ἐγώ ἀλλὰ ὁ Εὐριπίδης Μπίλης. Τὰ ξέρει καλλίτερα μία καὶ τὰ ἔζησε ἀπὸ κοντίτερα. Μία ἀκόμη ἀπάντησις στὸν «βαρύ παγκαλικό λόγο» ποὺ τελικῶς δὲν ἔχει καμμία βαρύτητα πολιτική παρὰ μόνον κομματική καὶ βολευτική.

Φιλονόη

 Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ 1981.

Ὁ Αντρέας Παπανδρέου δολοφόνησε τις ελπίδες του Ελληνικού λαού για ένα χρηστό κράτος.

Επειδή, από έξω και χωρίς κομματικές παρωπίδες, γνωρίζω τι έγινε το 1974 και τι το 1981 οφείλω να σας πληροφορήσω σχετικά.
Είναι γνωστά όσα καταλόγισα πολλές φορές με στοιχεία στον «εθνάρχη». Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα!


Σιγά  μὴν παραιτηθῇ… Ἐδῶ δὲν παρῃτήθη μὲ τὸ Σάμινα… Μὲ τὴν πρὸ χθεσινὴ δολοφονία… Τώρα θὰ τὸν πιάσῃ ὁ πόνος καὶ τό φιλότιμο; 

Μεταφέρω ἀρχικῶς ἀπὸ τὸν Νετάκια:

κ.Πάγκαλε ζητήστε την Παραίτηση του κ.Παπουτσή αλλιώς θα είστε ασυνεπείς με αυτά που λέγατε!


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: