Ἀρχεῖα κατηγορίας: ἐλεύθεροι Ἕλληνες

Ἡ Ἑλλάς αἱμορραγεῖ


 

Τελικῶς, γίναμε τό πρῶτο προτεκτοράτο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως. Ὁλόκληρο τό πολιτικό σύστημα συνετέλεσε σ΄ αὐτό. Μηδέ ἑνός ἐξαιρουμένου. Λέω πρῶτο γιατί πολύ πιθανόν νά ἀκολουθήσουν κι ἄλλα.

Ἐκτός ἀπό τούς πολιτικούς, τούς «ἡμετέρους» των, τούς εἰδικούς συμβούλους των, τούς ἐπιχειρηματίες πού τούς στηρίζουν (καί στηρίζονται), λυμαίνονται τά χρήματα καί τούς κόπους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ οἱ λαθροεισαγώμενοι – κυρίως ἀφροασιᾶτες – μετανάστες μέ τήν ἀνοχή τῶν προαναφερθέντων.

Ἀκόμη καί οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες παίρνουν συνεργεῖα στά ὁποῖα δουλεύουν Ἀλβανοί, κάθε λογῆς Βαλκάνιοι, μαῦροι, μελαψοί, κίτρινοι. κλπ.κλπ.

Εἶναι, βλέπετε, φθηνότεροι. Οὔτε Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Νά δῇς τί σοῦ 'χω γιά μετά…


 

Στο ασανσέρ σφάζουν αρνιά, στο ρετιρέ κριάρια
και στο μεγάλο λίβινγκ ρούμ, με ρομπ ντε σαμπρ κυκλοφορούν
στον καμπινέ πάνε συχνά και στον μπιντέ καβάλα
προσεύχονται διαπασών εις το λαχείο συντακτών

Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
απ’ το πενήντα και μετά, μας έχουν πνίξει τα μπετά
να δεις τι σου ‘χω για μετά

Στου Στρατηγάκη την αυλή και σ’ άλλα ινστιτούτα
λέει Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


 

Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.

Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;

Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.

Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.

Στήν ἀρχή Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


 

Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.

Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;

Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.

Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.

Στήν ἀρχή Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


4η Φεβρουαρίου. Μνήμη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη


Κολοκοτρώνης by .

 

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στήν μνήμη τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Σήμερα δέν ὑπάρχουν ἥρωες.  Μόνον Νενέκοι.

Πέθανε στίς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1843. Πρίν ἀπό 169 χρόνια.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης είναι η σημαντικότερη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821. Για την ευφυΐα, την τόλμη, τη σύνεσή του, αλλά και για τη βαρύτητα του λόγου του, που από νέο τον χαρακτήριζαν, επονομάσθηκε “Γέρος του Μοριά”. Γεννήθηκε στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας στις 3 Απριλίου 1770, ενώ η καταγωγή του ήταν από το χωριό Λιμποβίσι της Αρκαδίας. Η οικογένειά του – με γενάρχη τον Τσεργίνη – ανέδειξε πολλούς γενναίους κλεφταρματολούς-αγωνιστές και κατέβαλε βαρύ τίμημα στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων. Μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης περίπου εβδομήντα Κολοκοτρωναίοι είχαν βρει το θάνατο στον αγώνα κατά των Τούρκων.

 Ο πατέρας του Κωνσταντής ήταν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

4η Φεβρουαρίου. Μνήμη Θεοδώρου Κολοκοτρώνη


Κολοκοτρώνης by .

 

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στήν μνήμη τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Σήμερα δέν ὑπάρχουν ἥρωες.  Μόνον Νενέκοι.

Πέθανε στίς 4 Φεβρουαρίου τοῦ 1843. Πρίν ἀπό 169 χρόνια.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης είναι η σημαντικότερη στρατιωτική και πολιτική φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1821. Για την ευφυΐα, την τόλμη, τη σύνεσή του, αλλά και για τη βαρύτητα του λόγου του, που από νέο τον χαρακτήριζαν, επονομάσθηκε “Γέρος του Μοριά”. Γεννήθηκε στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας στις 3 Απριλίου 1770, ενώ η καταγωγή του ήταν από το χωριό Λιμποβίσι της Αρκαδίας. Η οικογένειά του – με γενάρχη τον Τσεργίνη – ανέδειξε πολλούς γενναίους κλεφταρματολούς-αγωνιστές και κατέβαλε βαρύ τίμημα στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων. Μέχρι την έκρηξη της Επανάστασης περίπου εβδομήντα Κολοκοτρωναίοι είχαν βρει το θάνατο στον αγώνα κατά των Τούρκων.

 Ο πατέρας του Κωνσταντής ήταν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Ὁ μεγαλύτερος ἔρωτας τῆς ζωῆς μουἩράκλειο by .

 

Εἶπα σήμερα νά μήν ἀκολουθήσω τά τετριμμένα. Βαρέθηκα τήν γκρίνια, τήν οἰκονομική κρίσι, τήν κατάθλιψι, τούς τοκογλύφους, τά τσιράκια τους, τόν Δράκουλα Βενιζέλο πού μᾶς πίνει τό «αἷμα», τόν Γάπατο καί τούς γλεῖφτες του, τόν Παπαδήμ(ι)ο τόν φυτεμένο ἀπό τούς ξένους νταβατζῆδες, τό χαζοκοῦτι, τούς φίλους, τούς συγγενεῖς. Ὅλους καί ὅλα.

Προσπαθῶ νά κάνω θετικές σκέψεις. «Τσάκισα» μερικά καταΐφια ἀπό τόν Βάρσο (οἱ κατοικοῦντες στό κλεινόν ἄστυ θά τόν ἔχουν ἐπισκεφτεῖ, φαντάζομαι), τραγουδάω, ἔχω βάλει ἀκουστικά (νύχτα, γάρ) στά αὐτιά καί ἀκούω μουσική πολύ δυνατά. Ἔτσι γιά νά εὐθυμήσω λίγο, βρέ ἀδερφέ.

 Κάτι, ὅμως, μέ γυρίζει πίσω στά «τετριμμένα». Κάτι δέν μπορῶ νά ξεχάσω. Κάτι δέν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Αὐτοί πού ἀλλάζουν τήν Ἑλλάδα


σταφύλια by .

 

Σήμερα βρῆκα μία καλή εἴδησι νά δημοσιεύσω. Ὑπάρχουν καί καλές εἰδήσεις στίς ζοφερές μέρες πού ζοῦμε. 

Ὅταν τό κράτος εἶναι ἀπόν καί τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τούς κρατικοδίαιτους ἐθνοπατέρες εἶναι πῶς νά τά ἁρπάξουν γιά νά μείνουν ὅσο γίνεται περισσότερο στήν ἐξουσία ἤ πῶς νά ληστέψουν τόν ἑλληνικό λαό γιά νά μή «πεινάσουν» οἱ τοκογλύφοι, οἱ Ἕλληνες σκεπτόμενοι πολῖτες δίνουν τό καλό παράδειγμα σέ ὅλους μας.

Παραγωγή καί ἐξαγωγές χρειάζεται ἡ χώρα…. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ κρίσις δημιουργεῖ εὐκαιρίες


«Ἡ κρίσις δημιουργεῖ εὐκαιρίες». Χιλάδες νέοι ἐπιστρέφουν στήν ἐπαρχία. Στά σπίτια τῶν γονέων καί τῶν παππούδων τους. Ὅμως καί ἄλλοι πού δέν ἔχουν καμμία σχέσι μέ τήν ὕπαιθρο  ἀλλά βλέπουν ὅτι μόνο ἐκεῖ θά μπορέσουν νά ζήσουν καί νά φτιάξουν μία ἐπιχείρησι ἀσχολούμενοι μέ τόν πρωτογενῆ τομέα.

Μινώταυρος Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐπανάστασις


Πολύς λόγος γίνεται, τελευταίως γιά τό τί πρέπει νά γίνῃ ἀπό ἐμᾶς τούς ἁπλούς Ἕλληνες, γιά νά ξεφορτωθοῦμε τήν σαπίλα πού προσποιεῖται ὁτι μᾶς κυβερνᾶ. Σίγουρα, δέν πρόκειται νά ἀλλάξῃ ἡ κατάστασις ἄν δέν διεκδικήσῃ ὁ Ἑλληνικός λαός μέ τόν σωστό τρόπο τήν ἀλλαγή. Μᾶς τό ἔχει ἀποδείξει ἡ Ἱστορία, ἄπειρες φορές. Ποιός εἶναι αὐτός; Ἡ Ἐπανάστασις;  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σύγχρονοι δοῦλοι!


Γιατί τώρα ἐγώ συμφωνῶ μέ τήν παρακάτω ἀνάρτησι; 

Μήπως διότι ἔχει δίκαιον;

Μήπως μας ὁδηγοῦν τελικῶς στό νά ἀποφασίσουμε πώς εἴμαστε ἀνίκανοι γιά τά πάντα;

Αὐτὰ δὲ τὰ συσσίτια, εἶναι ἀπὸ τὴν μία μεριὰ θεόσταλτα γιὰ ὅσους πεινοῦν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριὰ ἀναβάλλουν κι ἀναστέλλουν τὴνἀπόφασι γιὰ δράσι. Τὴν ἀπόφασι ποὺ θὰ ὁδηγήσῃ τὸ ἄτομο στὸ νὰ σκεφθῇ καὶ νὰ βρῇ λύσεις καὶ ἰδέεες  γιὰ τὰ προβλήματά του. 

Δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κλαίγομαι. Οὔτε νὰ κλαίγονται οἱ γύρω μου. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μποροῦμε


«Εἶναι ἀδύνατον νά ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς, ἐνόσω ὅλα τά πράγματα τῆς ζωῆς, ἀπό τό πρῶτο κουρέλι τοῦ λίκνου – καί ὅλων τῶν ἰδεῶν – μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελιοῦ τοῦ τάφου εἶναι ξένα.» (Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ξενομανία)

Ποῦ πᾶμε, λοιπόν; Πῶς μπορεῖς νά Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: