Ἀρχεῖα κατηγορίας: αὐτάρκεια

Ἐπιστρέφουν στὰ χωριά τους 1,5 ἑκατομμύριο Ἕλληνες.


Κάτι καλὸ ποὺ τείνει νὰ ἐμφανισθῇ μέσα ἀπὸ τὴν κρίσιν εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὰ πάτρια!
Στὴν μάνα Γῆ!
Αὐτὴν ποὺ ἀγνοήσαμε τόσες δεκαετίες καὶ ποὺ εἶναι πάντα ἐδῶ, μόνη ἱκανὴ νὰ μᾶς θρέψῃ καὶ νὰ μᾶς κρατήσῃ ζωντανούς! 
1,5 ἑκατομμύριο ἄνθρωποι δὲν εἶναι λίγοι!
Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς ἀναλόγως τοῦ χρόνου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου συντελοῦνται  ἐτοῦτες οἱ νέες ἀλλαγές, εἶναι σοβαρὸς ἀριθμὸς καὶ ἄξιος προσοχῆς!
Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Δῆμοι ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ διανομὴ ἀγροτικῶν προϊόντων.


Θὰ προσπαθήσω σήμερα νὰ συγκεντρώσω ἐδῶ, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ εἶναι δυνατὸν βέβαια κάτι τέτοιο, ὅλες τὶς ἀπαραίτητες διευθύνσεις δήμων ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ τὴν διακίνησι προϊόντων ἄνευ μεσαζόντων, στὴν Ἀττική. Ἰδίως πατάτας, ἀλλὰ καὶ λοιπῶν γεωργικῶν προϊόντων. 

Ἡ ἀρχὴ, ὅπως γνωρίζετε ἤδη,  στὴν Ἀττικὴ ἔγινε μὲ τὸν Δῆμο Παλλήνης.  
Οἱ 125 τόνοι πατάτας θὰ διανεμηθοῦν αὔριο Σάββατο καὶ μεθαύριο Κυριακή,  στην περιοχὴ τῆς Παλλήνης.
Ἡ διανομὴ ἀφορᾷ σὲ παραγγελίες ποὺ ἔχουν γίνει ἔως τὴν Πέμπτη 8 Μαρτίου. (Ἐχθές.)

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σχολεῖον γιὰ καλλιεργητές!


Ἕνα καλὸ νέο, γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὶς καλλιέργειες. 
Τὸ Α.Π.Θ. ξεκινᾶ πρόγραμμα ἐκμαθήσεως γιὰ δημιουργία κήπων!  
Δημιουργία τροφῆς!
Αὐτὸ κι ἐὰν εἶναι καλὸ νέο! Πῶς θά ἐπιστρέψουμε στήν Γῆ μας ἐάν ἁπλῶς τήν κυττᾶμε καί μᾶς κυττᾶ; Δέν πρέπει νά γνωρίζουμε καί βασικούς κανόνες γιά νά τήν δουλέψουμε καί νά μᾶς ἀποδόσῃ τοὐλάχιστον τά ἀπαραίτητα;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (β)


Συνέχεια σήμερα μὲ τὴν παρασκευὴ ἀπορρυπαντικῶν πλέον. 
Πρώτη ὕλη τὸ σαπούνι, ποὺ παρουσιάζουμε ἐδῶ:Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (α)
Κάθε παρασκευὴ γίνεται γρήγορα καὶ εὔκολρα, προσφέροντας μίαν σοβαρὴ αὐτοδυναμία στὴν οἰκιακὴ οἰκονομία.
Ἐλπίζω νὰ φανοῦν χρήσιμα τὰ παρακάτω.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Φτιάχνω σαπούνια καὶ ἀπορρυπαντικὰ μόνος μου! (α)Σήμερα θὰ καταπιαστῶ μὲ θέματα ποὺ δὲν καλογνωρίζω.
Σαπούνι ἔχω φτιάξει κατὰ καιρούς, κάποιες φορὲς μὲ ἐπιτυχία.
Ἀλλὰ τὰ ὑπόλοιπα, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὑγρὸ γιὰ πλύσιμο τῶν πιάτων ἢ ἀπορρυπαντικὸ πλυντηρίου ἢ μαλακτικὸ ῥούχων, ὁμολογῶ πὼς δὲν ἔχω καταπιαστεῖ ἔως σήμερα.
Καιρὸς νὰ τὸ δοκιμάσω.
Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐνέργεια ἄνευ κόστους!


Μαγνητικός κινητήρας μηδενικού κόστους : Η χαραυγή μιας νέας εποχής.

Ο Μαγνητικός Κινητήρας είναι μια πολύ σημαντική και πολύ αρχαία επινόηση, η οποία έχει κρατηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό για πάρα πολλά χρόνια,
και με πολύ κόστος, έτσι ώστε να διατηρήση τα πανίσχυρα πετρελαϊκά καρτέλ μέσα στο παιχνίδι της αγοράς ενέργειας.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Λάδι, πατάτα, ἀλεύρι…


Βασικὰ εἴδη διατροφῆς. 
Ὄσπρια, ῥύζια, ζυμαρικά ἐπίσης.
Κάποιοι ξεκίνησαν μίαν πολὺ σοβαρὴ προσπάθεια πρὸ κειμένου νὰ φέρουν τὴν παραγωγὴ ἀπὸ τὸν παραγωγὸ ἀπ’  εὐθείας στὸν καταναλωτή.
Θὰ πονέσουν οἱ μεσάζοντες, ἀλλά τί νά κάνουμε;
Τόσα χρόνια αὐτοί δέν ἦταν πού πονοῦσαν ἐμᾶς πρό κειμένου νά περνοῦν κάθε ἡμέρα καί καλλίτερα;

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐμεῖς θά ἐπιβιώσουμε ἀλλοίμονο σέ σᾶς


 φέτα καί ἐλιές

 

Τελικῶς, ὅλοι οἱ πολιτικοί, οἱ μεγαλοαπατεῶνες, οἱ βιομήχανοι, οἱ δημοσιοκάφροι, γενικῶς οἱ ἑκατομμυριοῦχοι τῆς Ἑλλάδος μᾶς φοβερίζουν λέγοντάς μας πώς ὅταν πτωχεύσουμε θά πέσουμε στήν πεῖνα καί τήν δυστυχία.

Εἶναι νά γελᾶ κανείς μέ τόν τρόμο πού τούς ἔχει πιάσει. Κάνουν τά ἀδύνατα δυνατά τρομ0κρατῶντας μας γιά νά πληρώσουμε ἐμεῖς τήν κρίσι πού ἐκεῖνοι ἐδημιούργησαν. 

Ἐσεῖς θά χάσετε μεγαλοκαρχαρίες καί θά ἀναγκαστεῖτε ἤ νά διαφύγετε στό ἐξωτερικό ἤ νά πληρώσετε γιά ὅλα τά δεινά πού ἔχετε συσωρρεύσει σέ αὐτόν τόν τόπο. 

Ἔμεῖς  εἴμεθα ὁλιγαρκεῖς. Φαγητό καί νερό. Καί ποῦ εἶστε; Φεύγοντας πᾶρτε καί κανένα ἀλλοδαπό ἀπό αὐτούς πού μᾶς κουβαλήσατε. Θά σᾶς χρειαστοῦν. Ξέρετε ἐσεῖς. Δέν τούς χρειαζόμαστε…Ἐσεῖς εἶστε οἱ κηφῆνες. Ἐμεῖς δουλεύουμε.

Μινώταυρος

Πρόεδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ. «Οἱ Ἕλληνες ἀγρότες μποροῦν νά θρέψουν τόν Ἑλληνικό λαό»

Τέλος στην φημολογία ότι οι Έλληνες αγρότες δεν μπορούν να Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐμεῖς θά ἐπιβιώσουμε ἀλλοίμονο σέ σᾶς


 φέτα καί ἐλιές

 

Τελικῶς, ὅλοι οἱ πολιτικοί, οἱ μεγαλοαπατεῶνες, οἱ βιομήχανοι, οἱ δημοσιοκάφροι, γενικῶς οἱ ἑκατομμυριοῦχοι τῆς Ἑλλάδος μᾶς φοβερίζουν λέγοντάς μας πώς ὅταν πτωχεύσουμε θά πέσουμε στήν πεῖνα καί τήν δυστυχία.

Εἶναι νά γελᾶ κανείς μέ τόν τρόμο πού τούς ἔχει πιάσει. Κάνουν τά ἀδύνατα δυνατά τρομ0κρατῶντας μας γιά νά πληρώσουμε ἐμεῖς τήν κρίσι πού ἐκεῖνοι ἐδημιούργησαν. 

Ἐσεῖς θά χάσετε μεγαλοκαρχαρίες καί θά ἀναγκαστεῖτε ἤ νά διαφύγετε στό ἐξωτερικό ἤ νά πληρώσετε γιά ὅλα τά δεινά πού ἔχετε συσωρρεύσει σέ αὐτόν τόν τόπο. 

Ἔμεῖς  εἴμεθα ὁλιγαρκεῖς. Φαγητό καί νερό. Καί ποῦ εἶστε; Φεύγοντας πᾶρτε καί κανένα ἀλλοδαπό ἀπό αὐτούς πού μᾶς κουβαλήσατε. Θά σᾶς χρειαστοῦν. Ξέρετε ἐσεῖς. Δέν τούς χρειαζόμαστε…Ἐσεῖς εἶστε οἱ κηφῆνες. Ἐμεῖς δουλεύουμε.

Μινώταυρος

Πρόεδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ. «Οἱ Ἕλληνες ἀγρότες μποροῦν νά θρέψουν τόν Ἑλληνικό λαό»

Τέλος στην φημολογία ότι οι Έλληνες αγρότες δεν μπορούν να Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: