Ἀρχεῖα κατηγορίας: παιδεύομαι καί ἐκπαιδεύομαι

Τὸ ὄνειρον τῆς Ἐλευθερίας


Ἰβίσκου τὸ χρῶμα εἶχε ἡ λυγερόκορμη 
μὲ τὰ μακρυὰ μαῦρα μαλλιά, 
νὰ ἀντιστέκωνται εἰς τοῦ ἀνέμου τὴν ἀναίδειαν·
κραττῶντας μὲ τὰ λευκά της χέρια, 
τὸ τιμόνι τῆς μικρῆς βαρκούλας,
μὲ ἔνα μικρὸν πανί 
Συνέχεια

Ὁ πιὸ παράξενος στρατὸς τοῦ κόσμου!


Ὁ πήλινος στρατός!
Πάντα μὲ ξάφνιαζε αὐτὸς ὁ στρατὸς καὶ μοῦ γεννοῦσε σκέψεις περίεργες ἀλλὰ περισσότερα ἐρωτηματικά… 
συνέχεια


Σημεῖα καὶ τέρατα στὴν Παιδεία


 

Γιὰ τὴν πλήρη παράθεσι καὶ ἀνάλυσι ὅλων τῶν ἀθλιοτήτων, ποὺ ἐμπεριέχονται στὸ ἀντιεπιστημονικὸ καὶ ἀνθελληνικὸ βιβλίο «Γραμματικῆς», τὸ ὁποῖο εἰσήχθη ἀπ’ τὸ ἔτος 2011 στὰ σχολεῖα καὶ διδάχθηκε στὴν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ Δημοτικοῦ, ὁ ἁπανταχοῦ ἑλληνισμός, σὲ ὅσους συνέβαλαν σ’ αὐτό, ἐκφράζει ἄπειρη εὐγνωμοσύνη.

Τό χρυσόμαλλο δέρας δέν ἦταν μύθος


Κανένας Ἑλληνικός μύθος δέν ὑπῆρχε μόνο στήν φαντασία τῶν προγόνων μας.Ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνική Μυθολογία, σήμερα, ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἀληθινές ἱστορίες πού πέρασαν ἀπό στόμα σέ στόμα καί ἀπό γενιά σέ γενιά στούς μεταγενέστερους. Εἶναι ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους

Μελετώντας τήν Ἑλληνική Μυθολογία μποροῦμε νά μάθουμε πολλά καί νά κερδίσουμε πολλά.

Μινώταυρος

……….συνέχεια


Περιμένοντας νά πεθάνουν γιατί δέν ἔχουν χρήματα


 

Θά πιστεύατε πρίν ἀπό δύο χρόνια ὅτι θά μᾶς ἔσπρωχναν νά ζήσουμε αὐτόν τόν ἐφιάλτη; Καθαρή ἐθνική γενοκτονία! Κι ὅμως, κανείς δέν ἀντιδρᾶ. Τό μόνο πού κάνουμε εἶναι νά ἀφήνουμε νά ὁρίζουν τίς τύχες μας, οἱ ἐκλεγμένοι (ἀπό μᾶς) δυνάστες καί ἐξολοθρευτές μας.

Αὐτό κάνουμε. Πηγαίνουμε καί ψηφίζουμε ὅτι χειρότερο ὑπάρχει γιά νά ὑπηρετήσῃ τά συμφέροντά μας. Καί ὑπάρχουν ἀκόμα χειρότεροι πού περιμένουν τήν σίγουρη ἀποτυχία τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως γιά νά μᾶς ἀποτελειώσουν.

Μινώταυρος

……….συνέχεια


Ἂχ μανούλα!!!


Ἂχχχχ… Καὶ βἂχ…

Μανούλα… Μανοῦλες… 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ Μαγεμένες.


Las Incantadas, οἱ Μαγεμένες τῆς Θεσσαλονίκης

 
Στὸ βιβλίο τοῦ  Emm. Miller, «Le mont Athos. Vatopedi.  Lîle de Thasos», Paris 1889, σελ. 336-366, διαβάζουμε τὶς ἐντυπώσεις τοῦ συγγραφέα σὲ μορφὴἐπιστολῶν πρὸς τὴ γυναίκα του, καταγραμμένες ἀπὸ τὴ σύντομη παραμονήτου στὴν πόλη τοῦ Θερμαϊκοῦ. Ὁ κύριος σκοπὸς του δὲν εἶναι νὰ περιγράψῃ 

Ἔχουμε καί βιοϊατρική ἔρευνα στήν Ἑλλάδα;


Ναί, ἔχουμε!
Κι ὄχι μόνον!
Στὸ Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, (ΙΙΒΕΑΑ) συμβαίνουν καθημερινὰ μικρὰ θαύματα!
«Μελίσσια» ἐπιστημόνων ἀναζητοῦν, συμπεραίνουν, προωθοῦν τὴν ἔρευνα ἕνα βῆμα παρὰ πέρα…
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σιωπηλά, διακριτικά, δίχως τυμπανοκρουσίες… 

συνέχεια


Μεταφερόμαστε!


Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ σύμβολο ποὺ ἐπιλέξαμε. Εἶναι ἡ μάχη! Εἴμαστε ἐμεῖς!

Ἀλλάζουμε κι ἐπισήμως τὸ «σπίτι» μας πλέον!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κίνημα ἀγάπης ἤ ὁριστικό κτύπημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος;


Διάβασα ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον κείμενον καὶ μὲ ἔπιασαν πάλι τὰ …τρελλά μου!
Ἄρχισα ἐκ νέου νὰ ἐπαναφέρω στὴν μνήμη μου διάφορα ἀπὸ τὰ τόσα κόλπα, ποὺ κατὰ καιροὺς ἔχουν χρησιμοποιήσει τόσοι καὶ τόσοι κοσμοεξουσιαστές, πρὸ κειμένου νὰ κρατοῦν  τὴν ἀνθρωπότητα στὴν βαθειὰ ἀμάθεια καὶ τὴν χειραγώγησιν. 
Ἐὰν μάλλιστα ἀναλογιστοῦμε τὸ πόσο μεγάλην ἐξάπλωσιν ἔχουν πλέον ὅλες οἱ θεωρήσεις ποὺ προσεγγίζονται παρακάτω, τότε ἴσως νὰ τρομάξουμε!
Οὐδέποτε ἡ ἀνθρωποτης ἐσώθῃ ἀπὸ θεούς, διαόλους καὶ δαίμονες!

Συνέχεια


Ὁ τάφος καὶ τὸ ἄγαλμα τοὺ Κολοκοτρώνη.


Σήμερα ἔμαθα κάτι νέο.
Σήμερα ἔμαθα πὼς ὁ τάφος τοῦ Γέρου μας εἶναι στὸ Α’ νεκροταφεῖον.
Ναί, τὰ ὀστά του ἔχουν πρὸ πολλοῦ μεταφερθεῖ, ἀλλὰ ὁ τάφος, μαζὺ μὲ τὸ ἄγαλμά του, παραμένουν ἐδῶ, δίπλα μας.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὅταν ἐστράφῃ κατὰ τῶν Μυστικῶν Ἐταιρειῶν ὁ Καποδίστριας, ὑπέγραψε τὸ τέλος του!


Ἕνα ἔγγραφον-ἀπόφασις τοῦ πρώτου κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννου Καποδίστρια, ἦταν ἀπολύτως ξεκάθαρο γιὰ τὶς προθέσεις τοῦ κυβερνήτου κατὰ τῶν Μυστικῶν Ἐταιρειῶν. 
Ἐταιρεῖες, ἀπὸ τότε γνωστές, ποὺ δροῦσαν κατὰ κάθε ἀναπτύξεως, ὄχι μόνον στὸν δικό μας τόπο, ἀλλὰ κι ὁπουδήοποτε ὁ Ἄνθρωπος προσπάθησε νὰ σηκωθῇ ὄρθιος.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: