Ἀρχεῖα κατηγορίας: παλαιοντολογία

Ὁ ἄνθρωπος δέν κατάγεται ἀπό τήν Ἀφρική;


οὐρανοπίθηκος by .


Τὸ νά καταθέτω ἐγὼ τὶς ἀπόψεις μου, ποὺ οὔτε εἰδικὸς τῆς Ἐπιστήμηςτῆς Ἐξελίξεως εἶμαι, οὔτε ἀνθρωπολόγος, οὔτε τέλος πάντων κάποιος ποὺ νὰ ἔχῆ ἐπισήμως τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφέρῃ ἀπόψεις, φαντάζει κάπως …ἄκομψον. Τὸ νὰ τὸ κάνουν ὅμως οἱ εἰδικοί, εἶναι λόγος γιὰ νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε πολλὲς ἀντιλήψεις. 

συνέχεια


Ἡ μικρὴ διάρκεια τῆς Περμίου περιόδου.


Μεγάλο θανατικό μικρής διάρκειας

Η υπόθεση ότι η Πέρμια Εξαφάνιση οφείλεται σε ηφαιστειακές εκρήξεις θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το φως των νέων ευρημάτων

 

20.000 χρόνια μόνον, κατὰ τοὺς ἐπιστήμονες, διήρκεσε. Ἐξαιρετικὰ μικρὸ τὸ διάστημα. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, τὸ διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος ἐκείνης τῆς περιόδου, μετρᾶται στὰ αὐτὰ ἐπίπεδα μὲ τῆς Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πότε ἐμφανίστηκε ὁ ἄνθρωπος στήν Γῆ;


Ἕνα ἐρώτημα ποὺ ὅταν ξεκινοῦν νὰ τὸ ἀπαντήσουν, σταματοῦν στὶς ἡμερομηνίες. 

Ὅλα πρέπει νὰ ἐξυπηρετοῦν τὶς θεωρίες τους, ποὺ ὅμως ξεκίνησαν ἀπὸ ὑποθέσεις. Ὄχι ἀπὸ ἀποδείξεις. 

Δῆλα δή, ἔχουν δομήσει ἕνα σύστημα, τὸ ὁποῖον ἐπιβεβαιώνει ὅσα κι ὅσους ἐξυπηρετοῦνται ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια πνίγεται. 

Κι ὅλο σκάει μύτη. Κι ὄλο μᾶς γνέφει. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλην μεριά, δὲν ξέρω ἐὰν ἔχῃ νόημα νὰ μάθουν.

Τὸ πιθανότερον εἶναι νὰ μὴν ἀντιληφθοῦν, ὅπως καὶ τόσα ἄλλα ἄλλως τε.

Πρὸς ὥρας διαβᾶστε τὸ παρακάτω. Εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον καὶ ἀναχρονολογεῖ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Λευκαδίτης ὁ Νεάντερταλ;


Κατάλοιπα από την Παλαιολιθική εποχή

Λέτε τελικῶς ὁ σημερινός ἄνθρωπος νὰ εἶναι ἀπ’ εὐθείας ἀπόγονος τοῦ Νεάντερνταλ; 

Ἐξ ὅσων γνωρίζω, μᾶλλον ὄχι. 

Συγγενής; 

Αὐτὸ πάλι εἶναι θέμα γενετικῆς προσεγγίσεως. (Κατ’  οὐσίαν ὅλα τὰ ἐπὶ τοῦ πλανήτου εἴδη εἶναι συγγενή.)

Ἔχουμε ὅμως ἀρκετὰ ἐνδιαφέροντα εὑρήματα στὸ Μεγανήσι τῆς Λευκᾶδος ποὺ σίγουρα θὰ βοηθήσουν τὴν ἀρχαιολογικὴ κι ἐπιστημονικὴ ἔρευνα.

Φιλονόη.

Λευκαδίτης από το Μεγανήσι ο άνθρωπος του Νεάντερταλ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τὸ ἀπολιθωμένο δᾶσος καὶ οἱ ….πονηροί!


Διάβασα ἐκ νέου γιὰ τὴν ..τάσι ποὺ ἔχουν κάποιοι «κατσικοκλέφτες» νὰ ἁρπάζουν ὅ,τι δὲν τοὺς ἀνήκει. 

Απολιθώματα από δάσος της Λέσβου κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης

Τέσσερα σημαντικά τμήματα, απολιθώματα και πετρώματα, τα οποία προέρχονται από την προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου βρήκε και κατέσχεσε η Διεύθυνση Ασφαλείας Αεροδρομίου Μυτιλήνης σε ελέγχους που διενήργησε στο αεροδρόμιο. Ήδη, τα κατασχεθέντα τμήματα παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του Μουσείου.
Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις του διευθυντή του Μουσείου, Νίκου Ζούρου, πρόκειται για σημαντικά τεκμήρια της γεωλογικής κληρονομιάς της Λέσβου που αφαιρέθηκαν από την περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. «Η συνεχής προσπάθεια και η επαγρύπνηση όλων των Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: