Ἀρχεῖα κατηγορίας: ἐπιστήμη

Ἔχουμε καί βιοϊατρική ἔρευνα στήν Ἑλλάδα;


Ναί, ἔχουμε!
Κι ὄχι μόνον!
Στὸ Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, (ΙΙΒΕΑΑ) συμβαίνουν καθημερινὰ μικρὰ θαύματα!
«Μελίσσια» ἐπιστημόνων ἀναζητοῦν, συμπεραίνουν, προωθοῦν τὴν ἔρευνα ἕνα βῆμα παρὰ πέρα…
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σιωπηλά, διακριτικά, δίχως τυμπανοκρουσίες… 

συνέχεια

Advertisements

Τὸ «ἐπιστημονικόν» τίμημα!


Οἱ περισσότεροι γύρω μας πιστεύουν πὼς τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα τῆς χώρας, καθῶς καὶ τοῦ πλανήτου, παραμένει ἡ συνεχὴς πτώχευσις τῶν πληθυσμῶν! 
Αὐτὸ πονᾶ, αὐτὸ τσούζει κι αὐτὸ διακρίνουν!
Ὅμως εἶναι ἔτσι; Ἤ ὄχι; 

Προσωπικῶς πιστεύω πὼς τὸ μεγαλύτερον πρόβλημα τῶν πληθυσμῶν δὲν εἶναι ἡ πείνα ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος τῶν συνειδήσεων. Αὐτῶν, ποὺ ὅταν λειτουργοῦν ὀρθῶς, τότε οὔτε πείνα ὑπάρχει, οὔτε πόνος, οὔτε καὶ βία!
Κάθε δυστυχία πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀνάγκη κάποιων νὰ ἀσκήσουν ἔλεγχο!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ Ἑλλάδα «τρώει» τά παιδιά της. Ἕνα ἀπό αὐτά: Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.


Καραθεοδωρῆς by .

 

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό μεγαλύτερο μαθηματικό τοῦ 20οῦ αἰῶνος Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρῆ, πού σάν σήμερα (2 Φεβρουαρίου τοῦ 1950) πέθανε. Τόν μαθηματικό πού ἐνέπνευσε καί καθωδήγησε τόν Αἰνστάιν. 

Ὁ Καραθεοδωρῆς, δέν μπόρεσε νά προσφέρῃ στήν πατρίδα πού τόσο ἀγαποῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ ἰκανοί Ἕλληνες. 

Στήν Ἑλλάδα ἐπιπλέουν, μόνον οἱ προδότες καί οἱ ἄχρηστοι. (τά σκατά καί οἱ φελλοί, κατ΄ἄλλους). Οἱ ἀξιόλογοι δίδουν τά φῶτα τους» στούς ξένους, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν διότι ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία καί τίς ἰκανότητές τους.

Μινώταυρος

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής ήταν κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 Σεπτεμβρίου 1873 όπου ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής της Τουρκίας. Ο Καραθεοδωρής ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Constantin Carathéodory. Πατέρας του ήταν ο Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ Ἑλλάδα «τρώει» τά παιδιά της. Ἕνα ἀπό αὐτά: Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.


Καραθεοδωρῆς by .

 

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό μεγαλύτερο μαθηματικό τοῦ 20οῦ αἰῶνος Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρῆ, πού σάν σήμερα (2 Φεβρουαρίου τοῦ 1950) πέθανε. Τόν μαθηματικό πού ἐνέπνευσε καί καθωδήγησε τόν Αἰνστάιν. 

Ὁ Καραθεοδωρῆς, δέν μπόρεσε νά προσφέρῃ στήν πατρίδα πού τόσο ἀγαποῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ ἰκανοί Ἕλληνες. 

Στήν Ἑλλάδα ἐπιπλέουν, μόνον οἱ προδότες καί οἱ ἄχρηστοι. (τά σκατά καί οἱ φελλοί, κατ΄ἄλλους). Οἱ ἀξιόλογοι δίδουν τά φῶτα τους» στούς ξένους, οἱ ὁποῖοι διαπρέπουν διότι ἀναγνωρίζουν τήν ἀξία καί τίς ἰκανότητές τους.

Μινώταυρος

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής ήταν κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας μαθηματικός που διακρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 Σεπτεμβρίου 1873 όπου ο πατέρας του ήταν πρεσβευτής της Τουρκίας. Ο Καραθεοδωρής ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Constantin Carathéodory. Πατέρας του ήταν ο Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μποροῦν νά διαφύγουν τά νετρόνια σέ ἄλλο σῦμπαν;


ἄλλο σῦμπαν by .

Κατὰ τὰ πειραματικὰ δεδομένα πάντα, ἔχει ἀρχίσει νὰ διατυπώνεται μία νέα θεωρία, ποὺ ὁδεύει πρὸς αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κατεύθυνσιν. Δῆλα δή, τὴν ἀπόδειξι τῆς διαφυγῆς τῶν νετρονίων σὲ ἄλλα σύμπαντα. 

Βέβαια, κάτι τέτοιο παραμένει ἀκόμη σὲ πειραματικὸ ἐπίπεδον. Ἡ ἱστορία ἔχει ἀποδείξει πὼς γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλήξουμε σὲ ἀσφαλὴ συμπεράσματα, ἀναφορικῶς πάντα μὲ νέες θεωρίες, ὀφείλουμε μεγάλη ὑπομονὴ καὶ πολλὲς ἀμφισβητήσεις. 

συνέχεια


Ὁ ἄνθρωπος δέν κατάγεται ἀπό τήν Ἀφρική;


οὐρανοπίθηκος by .


Τὸ νά καταθέτω ἐγὼ τὶς ἀπόψεις μου, ποὺ οὔτε εἰδικὸς τῆς Ἐπιστήμηςτῆς Ἐξελίξεως εἶμαι, οὔτε ἀνθρωπολόγος, οὔτε τέλος πάντων κάποιος ποὺ νὰ ἔχῆ ἐπισήμως τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφέρῃ ἀπόψεις, φαντάζει κάπως …ἄκομψον. Τὸ νὰ τὸ κάνουν ὅμως οἱ εἰδικοί, εἶναι λόγος γιὰ νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε πολλὲς ἀντιλήψεις. 

συνέχεια


Ἡ ἀπόκρυψις μίας σπουδαίας ἀνακαλύψεως


ἐνέργεια by .

 

Πῶς θά σᾶς ἐφαίνετο νά παράγεται ἐνέργεια ἀπ΄εὐθείας ἀπό τό νερό καί τόν ἀέρα;

Κάτι τέτοιο προσπαθοῦσε νά καταφέρῃ ἕνας Γερμανός ἐπιστήμων ἀλλά – ὅπως ὅλοι εκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες πού ἀνακαλύπτουν κάτι πού δέν συνάδει μέ τά συμφέροντα τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος, καί ὄχι μόνον – δέν τελείωσε τίς προσπάθειές του. Δέν τόν ἄφησαν.

Μινώταυρος

Νέες μορφές κινήσεως καί ἐνεργείας

Ο Δρ. Σάουμπεργκερ ασχολή­θηκε και με την παραγωγή χρήσιμων μορφών ενέργειας. Μέσα από παρατηρήσεις και πειράματα, είχε εντοπίσει την α­ντίθεση ανάμεσα στις μεθόδους της Φύσης και της τεχνολογίας των ανθρώπων. Βεβαιωνόταν όλο και πιο πολύ ότι η ανθρώπινη τε­χνολογία θα απειλούσε την ζωή του ίδιου του πλανήτη, τον οποίο τον έβλεπε σαν έναν τεράστιο ζωντανό οργανισμό, πάνω στον οποίον εμείς είμαστε οι μικροορ­γανισμοί του.
«Οι ατμομηχανές και οι μηχα­νές εσωτερικής καύσης Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Ἠλεκρομαγνητισμός κατά καρκίνου;


Ηλεκτρομαγνητικά πεδία εναντίον καρκίνου

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό «όπλο« ενάντια στον καρκίνο

Ναί, γιατί ὄχι;

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς κι ἐμεῖς, ὡς ἄνθρωποι, τί εἴμαστε;

συνέχεια


Τὸ Καφὲ τῆς Ἐπιστήμης.


νόησις by .


Δελτίο Τύπου

 

Τα σκοτεινά νετρίνα

 

Με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΝΟΗΣΙΣ συνεχίζεται για έβδομη συνεχή χρονιά η πραγματοποίηση των «Καφέ της Επιστήμης» και όπως πάντα, σας προσκαλούν να απολαύστε τον καφέ σας και να συζητήσετε με τους ειδικούς επιστημονικά ζητήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον μας. συνέχεια


Μποροῦν νά προβλέψουν πλέον τούς σεισμούς;


Ἡ εἴδησις ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα καὶ τὸ ἐπίτευγμα ἑλληνικόν!

Ἐὰν ἀληθεύῃ, διότι πέραν τῶν εὐχολογίων, χρειάζεται καὶ ἡ ἀπόδειξις, τοὐλάχιστον σὲ ἐπιστημονικὴ βάσι, τότε συζητᾶμε γιὰ κάτι πάρα πολὺ μεγάλο!

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Σκυρόδεμα τὸ (ἀρχαῖον) Ἑλληνικόν.Άποψη αρχαίας δεξαμενής της Καμίρου. Ο παχύς μαντρότοιχος στο μέσον είναι μεταγενέστερη προσθήκη

Τὸ παρακάτω ἄρθρον-ἀφιέρωμα εἶχα διαβάσει πρὸ τοὐλάχιστον δέκα ἐτῶν, ἀλλὰ τὸ εἶχα σὲ ἔντυπη μορφή. Εἶχα μᾶλλον βαρεθεῖ νὰ τὸ «μεταγράψω» καὶ τὸ …ἄφησα.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τὸ τετράδιον τοῦ Νεύτωνος στὸ διαδίκτυον.


Νὰ καὶ κάτι καλό.

Ψηφιοποιοῦνται τὰ περισσότερα τμήματα τοῦ τετραδίου σημειώσεων τοῦ Νεύτωνος.

Μία ἀνάσα …ἐπιστήμης μέσα στὴν τόση σαβούρα ποὺ μᾶς φορτώνουν καθημερινῶς.

Φιλονόη.

Για πρώτη φορά online τα ιστορικά χειρόγραφα του Νεύτωνα


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: