Ἀρχεῖα κατηγορίας: «σωτῆρες»

Ὁ Συ.Ριζ.Α. ὑποστηρίζει τούς Τούρκους


 

Ναί. Καλά διαβάσατε.

Ὁ Συ.Ριζ.Α. ἀνησυχεῖ διότι ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τήν αἴτησι γιά ἀναγνώρισι νομιμότητος τῆς Τουρκικῆς Ἐνώσεως Ξάνθης καί καλοῦν τήν Ἑλληνική πολιτεία νά ἐπιληφθῇ τοῦ θέματος! Γιά τούς Ἕλληνες ἐνδιαφέρθηκαν ποτέ ἄν ἀπολαμβάνουν τά δικαιώματα πού τούς παρέχει τό Ἑλληνικό Σύνταγμα; 

Δεῖτε τί γράφει τό γραφεῖο τύπου τοῦ Συ.Ριζ.Α. : Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Προετοιμαζόμαστε γιά πόλεμο….


 

Νά κοιμόμαστε ἥσυχα; Ἄλλοι ἔχουν ἀναλάβει τήν προστασία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ περίπτωσι χάους καί ἐπιθέσεως, κυρίως ἀπό τούς 6.000.000 λαθραίους ἀλλοδαπούς πού ἔχουν κατακλείσει τήν χώρα μας. Ἔτσι, τουλάχιστον ἰσχυρίζονται…..Θά δείξῃ…

Μινώταυρος

«Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και εκπαιδευόμαστε στα βουνά»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της πατριωτικής πολιτοφυλακής σύμφωνα με την οποία ομάδες πολιτών – οπλιτών αναλαμβάνουν να φυλάξουν τους Ελληνες πολίτες σε περίπτωση χάους και πολέμου.

Κάποιοι ήδη σπεύδουν να χαρακτηρισουν την κίνηση αυτη Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας τό 1947


Δεῖτε τό διαφωτιστικότατο βίντεο.Σάν νά μή πέρασε μιά μέρα. Σᾶς θυμίζει κάτι;

 

Τό βρῆκα ἐδῶ


Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


 

Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.

Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;

Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.

Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.

Στήν ἀρχή Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Οἱ ἥρωες πεθαίνουν μία φορά, οἱ προσκυνημένοι πεθαίνουν κάθε μέρα


 

Ἡ Ἑλλάς ἀπό προχθές εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ Δικαίου. Τό Βρετανικό δίκαιο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Βρετανοί ἀπό τότε πού εἶχαν δεκάδες ἀποικίες καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἤλεγχαν τούς ὑπηκόους-δούλους τῶν κρατῶν πού εὑρίσκοντο ὑπό τήν κατοχήν τους.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ βρετανικοῦ δικαίου ὄχι διότι ἔδωσαν οἱ πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας ἕναν ἀγῶνα ἤ ἐπειδή ἔκαναν πόλεμο μέ τήν παλαιά Βρετανική Αὐτοκρατορία καί τόν ἔχασαν.

Ἡ Ἑλλάς εἶναι δέσμια τοῦ Βρετανικοῦ (ἀποικιακοῦ) δικαίου, ὄχι μέ ὑπαιτιότητα ἤ μέ τήν θέλησι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν της ἀλλά μέ τήν βούλησι καί τήν ὑπογραφή τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν της καί μέ τόν ἐκβιασμό τῶν «φίλων», ἑταίρων καί δανειστῶν της.

Πῶς φτάσαμε ὡς ἐδῶ;

Τό 1983, πρίν ἀπό 29 χρόνια ὁ «ἐθνάρχης» Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς πρωτοστατοῦσε στήν ἔνταξι τῆς χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.(τήν εύρωπαϊκή ἔνωσι), ὅπως ὠνομάζετο τότε.

Μέ τήν βοήθεια καί τῆς Γαλλίας ἀνακαλύψαμε τά δεσμά τῆς φιλίας τῶν δέκα ἑταίρων μας, τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς βάλαμε τήν φιλία κι ἐκεῖνοι τά δεσμά!

Εἴμαστε πολύ χαρούμενοι καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Νομίζαμε πώς ἐξασφαλίσαμε τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα, κυρίως, ἔναντι τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ὑποκινούμενοι καί ἀπό ἄλλες δυνάμεις, ἐπιβουλεύονται συνεχῶς τόν πλοῦτο καί τά σύνορά μας. Στήν συνέχεια ἀποκτήσαμε καί γκρίζες ζῶνες στό Αἰγαῖο.

Στήν ἀρχή Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


«Ὀχυρώνονται» ἐν ὄψει Εἰδικού Δικαστηρίου


 

Tην Κυριακή θέλουν να περάσουν το σύμφωνο παράδοσης της Ελλάδας, ενώ απόψε το βράδυ οι τρεις αρχηγοί της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, υπό την επίβλεψη του τραπεζίτη Λ.Παπαδήνμου, θα επισφραγίσουν το όνειδος που κατ’ευφημισμόν, καλείται “PSI” και “δανειακή σύμβαση”.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα παραμείνουν αυτοί οι αρχηγοί στην εξουσία των κομμάτων τους, μετά από όλα αυτά; Και αν ο Γ.Καρατζαφέρης θα δώσει αγώνα για να ξαναμπεί το ΛΑΟΣ στη Βουλή, πόσο βέβαιο είναι ότι ο Α.Σαμαράς δεν θα έχει σύντομα την τύχη του Γ.Παπανδρέου;

Το ερώτημα είναι Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


«Ὀχυρώνονται» ἐν ὄψει Εἰδικού Δικαστηρίου


 

Tην Κυριακή θέλουν να περάσουν το σύμφωνο παράδοσης της Ελλάδας, ενώ απόψε το βράδυ οι τρεις αρχηγοί της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ, υπό την επίβλεψη του τραπεζίτη Λ.Παπαδήνμου, θα επισφραγίσουν το όνειδος που κατ’ευφημισμόν, καλείται “PSI” και “δανειακή σύμβαση”.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο θα παραμείνουν αυτοί οι αρχηγοί στην εξουσία των κομμάτων τους, μετά από όλα αυτά; Και αν ο Γ.Καρατζαφέρης θα δώσει αγώνα για να ξαναμπεί το ΛΑΟΣ στη Βουλή, πόσο βέβαιο είναι ότι ο Α.Σαμαράς δεν θα έχει σύντομα την τύχη του Γ.Παπανδρέου;

Το ερώτημα είναι Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μαζικές ἀπολύσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις


ἔνοπλες δυνάμεις by .

 

Κακό αὐτό. Ἄρχισαν τά τελεσίγραφα ἀπό τήν τρόικα ἤ ἀποτελεῖ φαεινή ἰδέα τῶν καραγκιόζηδων τοῦ πα-σόκ; Κάθε φορά πού πλησιάζει ὁ χρόνος γιά τήν «δόσι μας», ἐκτός τῶν ἐπιπροσθέτων οἰκονομικῶν μέτρων λαμβάνονται καί μέτρα πού ὑπονομεύουν τίς ἔνοπλες δυνάμεις ἀλλά καί τήν ασφάλεια τῆς χώρας. Τυχαῖο;

Πότε θά γίνουν μαζικές ἀπολύσεις στό πολιτικό σύστημα; Νά δεῖτε γιά πότε ἀποκτᾶ ἀσφάλεια ἡ χώρα….

Γιατί δέν διώχνουν μαζικά τά κομματόσκυλα πού ὑπηρετοῦν στό δημόσιο;

Μινώταυρος

Στην “καρδιά” κτυπάει πλέον η τρόϊκα την ασφάλεια της χώρας, εσωτερική και εξωτερική, ζητώντας για πρώτη φορά ευθέως από την κυβέρνηση Παπαδήμου και προκειμένου να εγκρίνει το νέο δανειακό πακέτο, μαζικές απολύσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων! Δηλαδή των ΕΠΟΠ που στελεχώνουν τις μονάδες πλέον ευαίσθητες μονάδες, όπως των αντιαεροπορικών όπλων, των τεθωρακισμένων, των ειδικών δυνάμεων κλπ!

Επίσης ζητούν να μειωθούν οι εισαγωγές στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας σε μια εποχή που η εγκληματικότητα σαρώνει αστικές, ημιαστικές κια αγροτικές περιοχές.

Τα παραπάνω Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Νέα μέτρα ὕψους 13 δισεκατομμυρίων εὐρώ!


λαμόγια by .

 

Πᾶρε κόσμε. Μᾶς εἶπε ὁ Τούρκογλου ὅτι δέν πρόκειται νά ληφθοῦν ἄλλα οἰκονομικά, τουλάχιστον, μέτρα. Γιατί ἐμεῖς ξέρουμε καλλίτερα ἀπό αὐτούς τί ἐννοοῦν κάθε φορά πού λέγουν κάτι; Πολιτική στήν Ἑλλάδα σημαίνει θέατρο καί ψεῦδος. 

Οὐκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μή ἔχοντος. Ἀποφασίζετε ἐσεῖς ὅτι θέλετε. Ἀποφασίζετε ἐσεῖς ἀλλά λογαριάζετε χωρίς τόν «ξενοδόχο». 

Ὅταν πήρατε μέτρα γιά πρώτη φορά ἐμεῖς στενοχωρηθήκαμε. Ὅταν πήρατε μέτρα γιά δεύτερη φορά, πάλι στενοχωρηθήκαμε. Ὅταν πήρατε μέτρα γιά πολλοστή φορά, κλαίγαμε.

Τώρα, μπορεῖτε νά παίρνετε ὅσα μέτρα θέλετε. Ἔμεῖς γελᾶμε. Ναί, γελᾶμε. Γιατί; Μά μᾶς τά πήρατε ὅλα. Δέν ἔχουμε τίποτα, πλέον, γιά νά μᾶς πάρετε κι ἔτσι δέν ἔχουμε ἄγχος. Λυτρωθήκαμε. Ἄλλοίμονο ἀπό σᾶς πού πλησιάζει ἡ ὥρα πού θά πληρώσετε ἐσεῖς…..καί θά πληρώσετε πάάάάάρα πολύ ἀκριβά!

Μινώταυρος

Αποφασίσθηκαν στην κυβερνητική σύσκεψη

Ολοκληρώθηκε, χθές,  η διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη στο Συνεχίστε νὰ διαβάζετε

Ἀπαράδεκτος


ἀπαράδεκτος by .

 

Μόνο ἀπαράδεκτος; Πολύ κομψός χαρακτηρισμός γιά τόν διεφθαρμένο πρώην πρωθυπουργό πού μᾶς ἔβαλε ξυπόλυτους στ΄ἀγκάθια στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι τῶν ληστῶν. Ἄλλά εἴπαμε. Κάθε λαός ἔχει τούς ἡγέτες πού τοῦ ταιριάζουν (Οὐίνστον Τσῶρτσιλ).  Δυστυχῶς.

Πολύ καλό ἄρθρο:

Την πιο απαράδεκτη δήλωση που έκανε ποτέ τέως Ελληνας Πρωθυπουργός, πραγματοποίησε ο Κώστας Σημίτης μιλώντας χτες , με τον επικεφαλής των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Ντάνιελ Κον-Μπέντιτ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου των Πρασίνων, στο Βερολίνο. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και, αν υπήρχε, θα κρατούσε δύο με τρεις ώρες».

Ο άνθρωπος που επί των ημερών της Πρωθυπουργίας του, η χώρα μας ξόδεψε αστρονομικά ποσά σε εξοπλισμούς, είχε το θράσος να Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Στό σκαμνί Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου ἤ κάτι μᾶς ἑτοιμάζουν;


Μεσσίας by .

 

Πιστεύει κανείς ὅτι θά δικασθῇ ἤ θά καταδικασθῇ, ἔστω ἕνα στέλεχος τῶν τελευταίων «κυβερνήσεων» καί κυρίως τῆς προτελευταίας. Ἄστεῖα πράγματα. 

Δέν ξέρω ἀκόμη τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν παραπομπή στήν βο(υ)λή τῶν Παπανδρέου καί Παπακωνσταντίνου. Ἔρχονται τραγικές ἡμέρες γιά τήν χώρα μας. Ἄν μή τί ἄλλο ἀποπροσανατολίζεται ὁ κόσμος ἀπό τά ὑπαρκτά προβλήματα καί ἀσχολεῖται μέ τίς πολιτικές συνωμοσίες. Παίζει τό παιχνίδι τους. Αὐτό θέλουν. Ἄς παίξουν μόνοι τους.

Τί ἄλλο θά σκεφτοῦν γιά νά ἐξαγνίσουν τούς προδότες;

Εὐχαριστοῦμε δέν θά πάρουμε.

Ἤδη ἄν διαβάσετε στίς διάφορες ἰστοσελίδες καί κυρίως αὐτές πού στηρίζουν τό σύστημα θά δεῖτε ὅτι ῥεζιλεύονται.

Σᾶς πήραμε χαμπάρι. Τό ἔχουμε ξαναζήσει τό ἔργο. Ἠλίθιοι καραγκιόζηδες. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει οὔτε ἐάν σαπίσετε στήν φυλακή. Ἀπεναντίας θά χαροῦμε πάάάάρα πολύ ἀλλά «ποῦ τέτοια τύχη;».

Παρεμπιπτόντως, ὁ Παπακωνσταντίνου εἶναι ἐξωκοινοβουλευτικός ἄρα, δέν καλύπτεται ἀπό τόν νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν! Θά χαρῇ, βεβαίως, ὅλος ὁ Ἑλληνικός λαός νά δῇ τούς προδότες πίσω ἀπό τά σίδερα ἤ νά κρέμονται ἀπό κανένα σχοινί. Λέτε;

Ἄξίζει νά διαβάσετε τό παρακάτω ἄρθρο. Θά γελάσετε μέ τήν ψυχή σας,  ὅπως γέλασα κι ἐγώ: Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τσομπανο-οικονομία


τσομπανο-οικονομία by .

 

Ὅταν ἡ μίκρο καί μάκρο οἰκονομία παρέδωσε τήν θέσι της στήν Tsoban-Economics. Σε λίγο θα καταλάβουν πόσο τεράστιο λάθος τους ήταν η αύξηση των τελών κυκλοφορίας.

Προφανώς και η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε κάποιο στέλεχος που να γνωρίζει οικονομικά! Αυτό το διαπιστώσαμε όλοι οι Ελληνες από τα αποτελέσματα της φαντασμαγορικής οικονομικής πολιτικής που άσκησε πάνω μας! Λάθη επί λαθών που έφεραν τη χώρα μας σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο τόσο σε οικονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο!

Τούτη η Κυβέρνηση όμως δικαιολογείται; Όταν έχει Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: