Ἀρχεῖα κατηγορίας: ἐπικαιρότης

Παρητήθη ὁ ὑπουργός προ-πηλακισμοῦ τοῦ πο-λίτου


 

Παραιτήθηκε ὁ Σουμάχερ, (σέ λίγο θά μιλᾶμε γερμανικά), ὁ προστάτης τοῦ ἑαυτοῦ του καί τοῦ σάπιου, ἐτοιμορρόπου πολιτικοῦ συστήματος.

Σιγά τήν ἀπώλεια. Κάποιον ἄλλον μέ τά ἴδια προσόντα θά βρῇ ὁ φυτευτός πρωθυπουργός γιά νά τόν ἀντικαταστήσῃ.

Γιά νά κάνετε χαροῦλες, ὅμως, ὁ ἄνθρωπος θέλει νά συνεχίσῃ τό θεάρεστον ἔργο του ἀπό ἄλλο «μετερίζι»(!).

Παραιτήθηκε, λοιπόν, γιά νά βάλῃ ὑποψηφιότητα ὡς ἀρχηγός τοῦ Πα-σοκ.Ἔχει ὅλα τά προσόντα. Ἄχρηστος, ἀνίκανος, ἀνάλγητος, ὀλιγοφρενής, ὀσφυοκάμπτης, κρατικοδίαιτος, κηφήνας, προστάτης τῶν λαθρομεταναστῶν καί πολέμιος τῶν Ἑλλήνων.

Εἶθε νά γίνῃ ἀρχηγός τοῦ ἀποκόμματος καί νά τό ῥίξῃ στά βράχια, νά ἀπαλλαγοῦμε, τουλάχιστον ἀπό τό Πα-σοκ καί…..βλέπουμε γιά τά ὑπόλοιπα. 

 Ξέρετε πόσοι Ἕλληνες ἔχουν χάσει τήν ζωή τους ἐπί θητείας του στά διάφορα ὑπουργεῖα; Μόνο στό ναυάγιο τοῦ «Σάμαινα» χάθηκαν πάνω ἀπό 80 συνάνθρωποι μας καί δέν εἶχε τήν εὐθιξία οὔτε νά παραιτηθῇ, ὁ χοντρόπετσος. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ὁμολογία παραδόσεως τῆς πατρῖδος


 

Μετά τήν συμφωνία τοῦ Eurogroup οἱ ἀρχιπροδὀτες Παπαδήμ(ι)ος καί Τούρκογλου (κατά κόσμον Βενιζέλος), ἔδωσαν συνέντευξι τύπου καί ὁμολόγησαν τήν παράδοσιν τῆς χώρας στούς ξένους τοκογλύφους.

Ἀκοῦστε τους. Μέ τί ἀδιαντροπιά ἀνακοινώνουν στόν Ἑλληνικό λαό τά ἀποτελέσματα τῆς ἀνικανότητός των.

Στό τέλος δέ, ὁ πιό ἄχρηστος καί δουλοπρεπής ὑπουργός οἰκονομικῶν πού πέρασε ἀπό τήν Ἑλλάδα, κλείνει τήν συνέντευξι τύπου ἀπευθυνόμενος στούς ἀδαεῖς, προβατοποιημένους πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, λέγοντας ὅτι: «εὑρισκόμεθα σέ καλό δρόμο»!  Μή τύχει καί καταλάβουν σωστά. Δέν κάνννννει…

Δεῖτε τό βίντεο: Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Αὐτοί συμφώνησαν νά παραδώσουν τήν πατρίδα.Ἐμεῖς;


Τούς εἴδατε; Σᾶς ἄρεσε ἡ παράστασις; Ὑποψηφιότητα γιά Ὄσκαρ ἀξίζουν. Σᾶς ἄρεσε τό θέατρο τῶν γελοίων ὑποκειμένων, ἀρχηγῶν τῶν τριῶν ἀπο-κομμάτων πού στηρίζουν τήν δοτή «κυβέρνησι» Παπαδημίου;

«Τά βρήκαμε σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τίς ἐπικουρικές», μᾶς εἶπαν.

Ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ἐμπαίζουν, χυδαῖα. Μόνον ἀηδία προκαλοῦν. Τίποτα ἄλλο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἐκχώρησις τοῦ ἐθνικοῦ μας κράτους καί ἡ ἀνάληψις τοῦ ἐλέγχου τῆς χώρας ἀπό τά διεθνῆ ἑρπετά.

Δέν τούς πείραξε ἡ ὑπαγωγή τῆς νέας δενειακῆς συμβάσεως στό ἀγγλικό δίκαιο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἁρπαγή τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας……

Δέν τούς πείραξε ἡ νέα μείωσις τῶν δαπανῶν γιά τήν ἄμυνα κατά 352 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Δέν τούς πείραξε ὁ μισθός τῶν 400 εὐρώ.

Τούς πείραξαν τά 300 ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν ἐπικουρικῶν!!!!

Ε, νά μήν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Αὐτοί συμφώνησαν νά παραδώσουν τήν πατρίδα.Ἐμεῖς;


 

Τούς εἴδατε; Σᾶς ἄρεσε ἡ παράστασις; Ὑποψηφιότητα γιά Ὄσκαρ ἀξίζουν. Σᾶς ἄρεσε τό θέατρο τῶν γελοίων ὑποκειμένων, ἀρχηγῶν τῶν τριῶν ἀπο-κομμάτων πού στηρίζουν τήν δοτή «κυβέρνησι» Παπαδημίου;

«Τά βρήκαμε σέ ὅλα, ἐκτός ἀπό τίς ἐπικουρικές», μᾶς εἶπαν.

Ἐξακολουθοῦν νά μᾶς ἐμπαίζουν, χυδαῖα. Μόνον ἀηδία προκαλοῦν. Τίποτα ἄλλο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἐκχώρησις τοῦ ἐθνικοῦ μας κράτους καί ἡ ἀνάληψις τοῦ ἐλέγχου τῆς χώρας ἀπό τά διεθνῆ ἑρπετά.

Δέν τούς πείραξε ἡ ὑπαγωγή τῆς νέας δενειακῆς συμβάσεως στό ἀγγλικό δίκαιο.

Δέν τούς πείραξε ἡ ἁρπαγή τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς χώρας……

Δέν τούς πείραξε ἡ νέα μείωσις τῶν δαπανῶν γιά τήν ἄμυνα κατά 352 ἑκατομμύρια εὐρώ.

Δέν τούς πείραξε ὁ μισθός τῶν 400 εὐρώ.

Τούς πείραξαν τά 300 ἑκατομμύρια εὐρώ τῶν ἐπικουρικῶν!!!!

Ε, νά μήν ποῦμε κι ἕνα ὄχι ἔτσι γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων;

Στημένο τό παιχνίδι καί τό θεατράκι τῆς συμφορᾶς ἀπό τά ἐθνικά μας κνώδαλα.

Ἐμετικοί, τιποτένιοι, προδότες, δοσίλογοι. 

Ἡ ὥρα πού θά πληρώσετε πλησιάζει, ἀνθρωπόμορφα ἑρπετά. Κρυφτεῖτε γιατί δέν θά μπορεῖτε νά κυκλοφορεῖτε, πλέον ἐλεύθεροι.

Υ.Γ. Προφαβῶς καί οἱ βο(υ)λευτές τῶν τριῶν ἀπο-κομμάτων θά ψηφίσουν τό ἔγγραφο τῆς παραδόσεως τῆς χώρας στούς ξένους νταβατζῆδες. Αὐτοί εἶναι πιό πουλημένοι ἀπό τούς ἀρχηγούς των. 

Ὅτι γίνει – ἄν γίνῃ – ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς θά τό πράξουμε ΜΟΝΟΙ μας. 

Μινώταυρος


Μαζικές ἀπολύσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις


ἔνοπλες δυνάμεις by .

 

Κακό αὐτό. Ἄρχισαν τά τελεσίγραφα ἀπό τήν τρόικα ἤ ἀποτελεῖ φαεινή ἰδέα τῶν καραγκιόζηδων τοῦ πα-σόκ; Κάθε φορά πού πλησιάζει ὁ χρόνος γιά τήν «δόσι μας», ἐκτός τῶν ἐπιπροσθέτων οἰκονομικῶν μέτρων λαμβάνονται καί μέτρα πού ὑπονομεύουν τίς ἔνοπλες δυνάμεις ἀλλά καί τήν ασφάλεια τῆς χώρας. Τυχαῖο;

Πότε θά γίνουν μαζικές ἀπολύσεις στό πολιτικό σύστημα; Νά δεῖτε γιά πότε ἀποκτᾶ ἀσφάλεια ἡ χώρα….

Γιατί δέν διώχνουν μαζικά τά κομματόσκυλα πού ὑπηρετοῦν στό δημόσιο;

Μινώταυρος

Στην “καρδιά” κτυπάει πλέον η τρόϊκα την ασφάλεια της χώρας, εσωτερική και εξωτερική, ζητώντας για πρώτη φορά ευθέως από την κυβέρνηση Παπαδήμου και προκειμένου να εγκρίνει το νέο δανειακό πακέτο, μαζικές απολύσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων! Δηλαδή των ΕΠΟΠ που στελεχώνουν τις μονάδες πλέον ευαίσθητες μονάδες, όπως των αντιαεροπορικών όπλων, των τεθωρακισμένων, των ειδικών δυνάμεων κλπ!

Επίσης ζητούν να μειωθούν οι εισαγωγές στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας σε μια εποχή που η εγκληματικότητα σαρώνει αστικές, ημιαστικές κια αγροτικές περιοχές.

Τα παραπάνω Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κινητικότητα στό τρίγωνο Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ.


Ἰσραήλ by .

 

Πρώτη φορά ὑπουργός ἀμύνης τῆς Κύπρου θά ἐπισκεφτῇ τό Ἰσραήλ. Τί σημαίνει ὅλη αὐτή ἡ κινητικότης; Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Παραίτησις «βόμβα» δύο οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων


Αποκάλυψη: Από αθλητικά σε οικονομικά σκάνδαλα-φωτιά!Συμβαίνουν καί παραιτήσεις στήν Ἑλλάδα; Πάει, χάλασε ὁ κόσμος.

Ὡρισμένες ἀπό τίς ὑποθέσεις πού διεχειρίζοντο οἱ εἰσαγγελεῖς πού παρητήθησαν, ἦσαν:

Οἱ καταγγελίες γιά Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


ΠΡΟΣΟΧΗ! Μεγάλη ἀπάτη μέσω Internet


Μεγάλη ἀπάτη μέσω internet – Emails παγίδες μέ τήν ἐπιστροφή φόρου

Προσοχή στους χρήστες του Διαδικτύου, καθώς ενδέχεται αυτές τις ημέρες να φτάσει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μήνυμα-απάτη που φαίνεται πως προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο μήνυμα περιλαμβάνεται το λογότυπο του Υπουργείου, το δε κείμενο είναι στα Ελληνικά, καθιστώντας το απατηλό μήνυμα αρκετά Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἔρχεται καταιγίδα νέων μέτρων


Νέα «σκληρά» μέτρα θέλει το ΔΝΤΝέα οίκονομικά μέτρα ἐν ὅψει καί νά φανταστεῖτε ὅτι δέν ἔχει ἐκταμιευθεῖ, ἀκόμη, ἡ ἕκτη δόσις. Τί θά γίνῃ μέ τήν ἑπομένη ἡ ὁποία εἶναι 89 δισεκατομμύρια εὐρώ;

Ποῦ πᾶμε; Εἶναι μέ τά «σύγκαλά» τους οἱ ξεπουλημένοι προδότες οἱ ὁποῖοι Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τά, μέχρι στιγμῆς, νέα γιά τήν προσφυγή στήν Χάγη τῆς Π.Γ.Δ.Μ.


ImageΕΚΤΑΚΤΟ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

“Η Ελλάδα Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἄλλο πάλι κι ἐτοῦτο!


Τὸ ἔγραψε ὁ Θωμᾶς καὶ μὲ ξάφνιασε. 

“Μυστική” επιχείρηση της αστυνομίας πριν από λίγο έξω από την παλαιά Βουλή.

 

Μόλις επέστρεψα από την παλαιά Βουλή. Συνέλαβαν τον άνθρωπο που απειλούσε να την ανατινάξει!
Άκρα μυστικότητα. Σβησμένα τα φώτα της παλαιάς Βουλής ώστε να μην μπορούν τα τηλεοπτικά συνεργεία να τραβήξουν πλάνα. Σβησμένοι οι φάροι των περιπολικών. “Κρυμένες” οι μηχανές της αστυνομίας ώστε να μην φαίνονται.
Όλα αυτά έγιναν πριν λίγο! Έντρομοι οι αστυνομικοί να μην μαθευτεί το γεγονός και μαζευτεί κόσμος.

Κάτω τά χέρια ἀπό τούς εὐέλπιδες


Γράφει ο Σπύρος Σταματόπουλος

Συνταγματάρχης ε.α.y

Σύμφωνα με το «Κυριακάτικο Βήμα» της 27/11/11, ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, ο τεταρτοετής εύελπις αρχηγός τηςΣχολής Ευελπίδων έβγαλε λόγο υπέρ Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: