Ἀρχεῖα ἐτικέττας: δράσεις καί προτάσεις

Περιμένοντας νά πεθάνουν γιατί δέν ἔχουν χρήματα


 

Θά πιστεύατε πρίν ἀπό δύο χρόνια ὅτι θά μᾶς ἔσπρωχναν νά ζήσουμε αὐτόν τόν ἐφιάλτη; Καθαρή ἐθνική γενοκτονία! Κι ὅμως, κανείς δέν ἀντιδρᾶ. Τό μόνο πού κάνουμε εἶναι νά ἀφήνουμε νά ὁρίζουν τίς τύχες μας, οἱ ἐκλεγμένοι (ἀπό μᾶς) δυνάστες καί ἐξολοθρευτές μας.

Αὐτό κάνουμε. Πηγαίνουμε καί ψηφίζουμε ὅτι χειρότερο ὑπάρχει γιά νά ὑπηρετήσῃ τά συμφέροντά μας. Καί ὑπάρχουν ἀκόμα χειρότεροι πού περιμένουν τήν σίγουρη ἀποτυχία τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως γιά νά μᾶς ἀποτελειώσουν.

Μινώταυρος

……….συνέχεια


Ἡ λογική τῆς αὐτοάμυνας


 

Καλά τά λέει ὁ κύριος Γιανναρᾶς μέχρι ἑνός σημείου. Οἱ Εὐρωπαῖοι, κύριε καθηγητά, ξέρουν ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει μετά βδελυγμίας αὐτούς πού οἱ ἡγέτες τῆς Ε.Ε. συναντοῦν ὡς «ἐκπροσώπους» μας.

Ὁ ἑλληνικός λαός, ἐπίσης, ἀπορρίπτει, πλέον, μετά βδελυγμίας καί τούς ἡγέτας τῆς Ε.Ε. καί τίς πολιτικές των οἱ ὁποῖες μᾶς ἔδεσαν χειροπόδαρα. Δέν εἶναι καλλίτεροι ἀπό τούς «δικούς» μας. Ἄλλων τσιράκια εἶναι κι αὐτοί.

Ὑπηρετοῦν τήν ἐξουσία τῶν ἀγορῶν καί ὄχι μόνον. 

Καιρός νά φύγουν οἱ 300, οἱ πραιτωριανοί των, οἱ τοκογλύφοι καί οἱ «εὐρωπέη» μαζί! ΟΛΟΙ. Ἔχετε καμμία καλή ἰδέα γιά τοῦτο, κύριε καθηγητά;

Μινώταυρος

τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ

Ας υποθέσουμε ότι Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πανεπιστημιακοὶ σύμβουλοι πολιτῶν κατὰ κρατικοδιαίτων κρατικῶν συμβούλων.


  • τομάρια by a. Η Τρόϊκα συνεχίζει να κοιτάζει προς τα κάτω, απαιτώντας νέες  περικοπές αποδοχών σε μισθωτούς και συνταξιούχους, νέα χαράτσια στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ενώ  εθελοτυφλεί για το πάρτυ σπατάλης που γίνεται δίπλα της,  (κρατικές λειτουργικές δαπάνες, βουλή, κόμματα τράπεζες, πολυεθνικές)
  • Το πάρτυ ξενοτραφών οικογενειών εις βάρος της Ελληνικής Οικονομίας και της Εθνικής συνέχεια

Παζάρι βιβλίων!


διάβασμα by . Μία ἀνάσα …οἰκονομίας μέσα στὴν τόση ἀτασθαλία τὸ παζάρι βιβλίου!

Ὅσοι ἀντέχουν καὶ θέλουν ἂς περάσουν!

Ἀξίζει τὸν κόπο! 

Σᾶς διαβεβαιῶ!

συνέχεια

 


Ὑγιεινή διατροφή μέ λιγώτερα χρήματα


Ἀστικός λαχανόκηπος by .

 

Ἔχουμε γράψει κι ἄλλες φορές γιά τόν τρόπο καλλιεργείας στίς πόλεις καί, γενικῶς, κοντά στόν τόπο πού κατοικοῦμε. Ὅλο καί περισσότερο, γίνεται ἀναγκαῖος ὁ τρόπος αὐτός μέσα στήν ζοφερή καί δύσκολη ἐποχή πού βιώνουμε.

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίσις πού μᾶς ἀναγκάζει νά στρεφόμαστε σέ ἄλλα εἴδη διατροφῆς καί παραγωγῆς αὐτῶν. Εἶναι ἡ χειρίστη ποιότητα τροφῶν πού διατηροῦνται σέ ἄσχημες συνθῆκες μέσα στά ψυγεῖα καί ὄχι μόνον.

Εἶναι τά μεταλλαγμένα πού ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισί τους ἐδῶ καί πολλά χρόνια στήν Ἀμερική καί σέ λίγο καιρό θά κάνουν τήν ἐμφάνισί τους καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι. 

Εἶναι ὁ, ὁλοένα αὐξανόμενος εἰσαγώμενος πληθυσμός ἀπό χῶρες πού καταβροχθίζουν ὅτι νἆναι, φτάνει νά γεμίσουν τό στομάχι τους μέ ὁτιδήποτε, οὔτως ὥστε νά ζοῦν στήν χώρα μας, μέ ὁποιοδήποτε τίμημα. 

Μποροῦμε νά ζήσουμε, σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, καταναλώνοντας φυσικές καί ὑγιεινές τροφές πού φτιάχνουμε μόνοι μας. 

Πρέπει νά πάρουμε ἀπόφασι ὅτι, δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουμε στίς Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ἐπιστροφή μας στὴν Γῆ, εἶναι ὁ μεγαλύτερος τρόμος τους!


Εἶναι! Τό γνωρίζουμε ὅλοι!

Μᾶς θέλουν ἐξαρτημένους, πεινασμένους, ἐξαθλιωμένους.

Ὅμως ἐμεῖς μποροῦμε νὰ πράξουμε διαφορετικά! Τὸ ξέρουμε!

Ἔχουμε ἀκόμη πρωτογενεῖς σπόρους!

Ἔχουμε ἀκόμη τὴν Γῆ μας!

Μποροῦμε νὰ ἀνατρέψουμε τὰ πάντα!

Μόνοι μας! Συνεχίστε τὴν ἀνάγνωσι


846.000 € θά πληρώσουμε καί γιά τό τζαμί


Ὅλα τά εἶχε ἡ Μαριωρή, ὁ φερετζές τῆς ἔλειπε. 

Τούς μουσουλμάνους πού εὑρίσκονται στήν χώρα μας – οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν εἰσέβαλαν παρανόμως – τούς ταΐζουμε, τούς ποτίζουμε, τούς κοιμίζουμε, τούς περιθάλπουμε, προσέχουμε τήν ὑγεία τους, (δωρεάν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη). Ὅμως, οἱ «φωστῆρες» προοδευτικοί, λάτρεις τῆς πολυπολιτισμικότητος, πού εὑρίσκονται στήν «ἐξουσία», ἀπεφάσισαν νά προχωρήσουν ἀκόμα πιό μακρυά. Πῶς ἀλλοιῶς θά τούς κρατήσουμε. Πρέπει καί νά προσεύχονται καί νά σκύβουν πέντε φορές τήν ἡμέρα. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μόσχα καί Τέλ Ἀβίβ ζητοῦν ἄμεση ἐμπλοκή στά ἐνεργειακά τῆς Κρήτης


Ἔτσι γιά νά ξέρουμε τί γίνεται καί γιά νά μή μᾶς κοροϊδεύουν οἱ ἐθνοπατέρες. Πετρέλαιο καί φυσικό ἀέριο δέν εἴχαμε ἀλλά, σήμερα, συναγωνίζονται ποιός θά «βοηθήσῃ» πρῶτος. Μέ τό ἀζημίωτο, βεβαίως. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Στό ἀπυρόβλητο ὁ ἐθνικός μειοδότης…


«Έθαψαν» τη μήνυση κατά του Γ. Παπανδρέου!Μέ τήν ἀρωγήν τῆς «ἀδέκαστης» ἑλληνικῆς δικαιοσύνης(!), βεβαίως.

Στά «ἀζήτητα» ἡ δικογραφία ἀπό τίς καταγγελίες τῶν δύο Ἑλληνίδων Ὄλγας καί Τάνιας Γεριτσίδου, πού ἐμήνυσαν τόν πρώην πρωθυπουργό γιά ἐσχάτη προδοσία. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Πῶς θησαυρίζουν ταΐζοντάς μας σκουπίδια


Γιατροί, νοσοκομεῖα, φαρμακεῖα, ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες…..κάνουν χρυσές δουλειές, στίς μέρες μας. Μπορεῖ νά ἔχῃ αὐξηθεῖ τό προσδόκιμο ζωῆς, ἀλλά μέχρι ἐδῶ. Ἤδη ἔχει ἀρχίσει νά μειώνεται.

Παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν λιγότερα χρόνια ἀλλά ἦσαν περισσότερο ὑγιεῖς. Ἴσως, ἡ μακροζωία πού ἀποκτήσαμε τά τελευταῖα χρόνια ὠφείλετο σέ ἄλλους παράγοντες (φάρμακα, χειρουργικές μέθοδοι, τεχνολογία κλπ). Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ κ. Παπαδῆμος ἔχασε ὅλα τά στοιχήματα – καιρός νά φεύγῃ


Ένα από τα βασικά στοιχήματα του κ. Λουκά Παπαδήμου ήταν αν θα μπορούσε να υπερβεί το “εκσυγχρονιστικό” του παρελθόν.

Γιατί ο άνθρωπος δεν ήρθε από τον ….Άρη.

Γνωστή η πολιτεία του και η διαδρομή του. Και στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου ήταν παρών-απών και για την  ένταξη μας στο ευρώ διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο.

Το πρώτο στοίχημα που έχασε ο κ. Παπαδήμος  ήταν ότι δέχθηκε να προεδρεύει μιας πολυπληθούς κυβέρνησης αποτυχημένων υπουργών. Ο …ομόλογός του στην Ιταλία, από την πρώτη μέρα, έδειξε τις προθέσεις του. Και είχε να κάνει με τον  Καβαλιέρε, όχι με τον …ΓΑΠ.

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τό συγκρότημα «Λαμπράκη» ζητᾶ ἐκλογές


Μέχρι καί τό «βῆμα» στό κεντρικό σημερινό ἄρθρο τοῦ Σταύρου Ψυχάρη προτείνει τήν διεξαγωγή ἐκλογῶν. Αὐτό εἶναι πού μέ ἀνησυχεῖ! Δεῖτε: Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: