Ἀρχεῖα ἐτικέττας: τὸ αὔριο

Ἀντιδρᾶστε. Μήν ὑποκύπτετε


Καγιαλές by .

 

Τοῦ χρόνου, ἔτσι πού πᾶνε τά πράγματα θά εἴμαστε κι ἐμεῖς ἄστεγοι, παρέα μέ τούς Πακιστανούς, τούς Ἀφγανούς, βορᾶ στίς ὀρέξεις τῶν Ἀλβανών μέ τά καλάσνικωφ. Αὐτοί τούς ἐκάλεσαν, αὐτοί φέρνουν ὅτι ἐγκληματικό στοιχεῖο ὑπάρχει στήν οἰκουμένη, τούς δίδουν καί 5-6 χιλιάρικα καί τούς κάνουν ὑποκλίσεις. Γιά νά μᾶς ἐκφοβίζουν καί νά τούς στρέψουν ἐναντίον μας ὅταν θά ἔρθῃ ἡ ὥρα. Ποιός θά νικήσῃ σέ ἔνα τέτοιο πόλεμο; Αὐτός πού ἔχει ὅπλα καί «πλάτες». Δηλαδή αὐτοί.

Ὁ κόμπος ἔφτασε στό κτένι. Καιρός νά ἀντιδράσουμε. Νά διώξουμε τούς ξένους ἀπό τήν Ἑλλάδα. Πρίν γίνουν χειρότερα τά πράγματα. Κάποτε ἡ κατάστασις θά εἶναι μή ἀναστρέψιμη.

ΟΛΟΥΣ. Τούς Πακιστανούς, τούς Ἀλβανούς, τούς Γερμανούς, τούς τροϊκανούς πού ἔχουν πέσει σάν τίς ἀκρίδες καί τρῶνε τίς σάρκες μας. Ἐπιβουλεύονται τόν πλοῦτο τῆς χώρας καί τήν ἀνεκτικότητά μας.

Πρό διετίας ὁ ἀνεκδιήγητος ἀπόγονος τῆς δυναστείας τῶν Παπανδρέου καί δοῦλος τῶν Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἐγώ θά βγάλω τό φίδι ἀπό τήν τρύπα του κι ἐσύ θά πάρῃς τήν τρύπα;


ἐλευθερία... by .

«Δὲν γίνεται ῥὲ φίλε νὰ φάω ἐγὼ τὴν πούτσα καὶ νὰ ἔλθῃς ἐσὺ νὰ μὲ κυβερνήσῃς!!! Δὲν γίνεται! Ἔχω κάνει μόνος μου ὅλον τὸν ἀγώνα, ἔχω φάει ὅλα τὰ σκατά καί θά φέρω ἐσένα νά μοῦ κάτσῃς στόν σβέρκο; Θὰ σὲ φάω! Μόνος μου θὰ τὸ κάνω! ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!!» (Μία φίλη λέει συχνὰ τὰ παραπάνω κι ἐγὼ συμφωνῶ μαζύ της ἀπόλυτα!!!) 

συνέχεια


Μαζύ ἤ χώρια;ἄμεσος δημοκρατία by .


Παρατηρῶ μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὶς τόσες πολιτικὲς κινήσεις ποὺ συμβαίνουν γύρω μας. 

Οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν ἀναφέρονται σὲ ἀμεσοδημοκρατίες καὶ σὲ δημοκρατίες καὶ σὲ ἀλλαγὲς Συντάγματος.

συνέχεια


Ὑγιεινή διατροφή μέ λιγώτερα χρήματα


Ἀστικός λαχανόκηπος by .

 

Ἔχουμε γράψει κι ἄλλες φορές γιά τόν τρόπο καλλιεργείας στίς πόλεις καί, γενικῶς, κοντά στόν τόπο πού κατοικοῦμε. Ὅλο καί περισσότερο, γίνεται ἀναγκαῖος ὁ τρόπος αὐτός μέσα στήν ζοφερή καί δύσκολη ἐποχή πού βιώνουμε.

Δέν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομική κρίσις πού μᾶς ἀναγκάζει νά στρεφόμαστε σέ ἄλλα εἴδη διατροφῆς καί παραγωγῆς αὐτῶν. Εἶναι ἡ χειρίστη ποιότητα τροφῶν πού διατηροῦνται σέ ἄσχημες συνθῆκες μέσα στά ψυγεῖα καί ὄχι μόνον.

Εἶναι τά μεταλλαγμένα πού ἔχουν κάνει τήν ἐμφάνισί τους ἐδῶ καί πολλά χρόνια στήν Ἀμερική καί σέ λίγο καιρό θά κάνουν τήν ἐμφάνισί τους καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι. 

Εἶναι ὁ, ὁλοένα αὐξανόμενος εἰσαγώμενος πληθυσμός ἀπό χῶρες πού καταβροχθίζουν ὅτι νἆναι, φτάνει νά γεμίσουν τό στομάχι τους μέ ὁτιδήποτε, οὔτως ὥστε νά ζοῦν στήν χώρα μας, μέ ὁποιοδήποτε τίμημα. 

Μποροῦμε νά ζήσουμε, σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, καταναλώνοντας φυσικές καί ὑγιεινές τροφές πού φτιάχνουμε μόνοι μας. 

Πρέπει νά πάρουμε ἀπόφασι ὅτι, δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουμε στίς Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὁ πόλεμος γιά τό χαράτσι ἄρχισε


μετρητής ΔΕΗ by .

 

Πιστεύω ὅτι, ἄν βάλουμε ὅλοι ἕνα «χεράκι» θά ἀρχίσῃ κάτι νά γίνεται σέ αὐτόν τόν τόπο. Ὁ καθένας μόνος του. Ἄς μή κατεβαίνουμε ὁμαδικῶς, στίς πλατεῖες. Εἴμαστε εὔκολοι λεῖα γι΄αὐτούς καί προβλέψιμοι μέ αύτόν τόν τρόπο.

Ἕνας τρόπος εἶναι νά μή πληρώσῃ κανένας τό «χαράτσι». Δέν θά βυθίσουν ὅλη τή χώρα στό σκοτάδι. Ἤδη οἱ περισσότεροι συμπολῖτες μας, «ἀνωτέρᾳ βίᾳ»,  δέν τό ἔχουν πληρώσει.

Μινώταυρος

Ο εκβιασμός της λαθρο-κυβέρνησης του δοτού πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, προς τους Έλληνες πολίτες, σχετικά με το χαράτσι και την διακοπή της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, κορυφώνεται. Το αστείο του πράγματος είναι πως Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Αὐτοί πού ἀλλάζουν τήν Ἑλλάδα


σταφύλια by .

 

Σήμερα βρῆκα μία καλή εἴδησι νά δημοσιεύσω. Ὑπάρχουν καί καλές εἰδήσεις στίς ζοφερές μέρες πού ζοῦμε. 

Ὅταν τό κράτος εἶναι ἀπόν καί τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τούς κρατικοδίαιτους ἐθνοπατέρες εἶναι πῶς νά τά ἁρπάξουν γιά νά μείνουν ὅσο γίνεται περισσότερο στήν ἐξουσία ἤ πῶς νά ληστέψουν τόν ἑλληνικό λαό γιά νά μή «πεινάσουν» οἱ τοκογλύφοι, οἱ Ἕλληνες σκεπτόμενοι πολῖτες δίνουν τό καλό παράδειγμα σέ ὅλους μας.

Παραγωγή καί ἐξαγωγές χρειάζεται ἡ χώρα…. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ὅποιος σκάβῃ τὸν λᾶκκο τοῦ ἄλλου….


Ἀκόμη κι ἐν ἀγνοίᾳ του, πέφτει μέσα! Αὐτὸ εἶναι ἀρχή! Τέλος!

Γιατί γράφω γιά λάκκους καί πτώσεις;

Βλέπουμε νὰ συμβαίνουν τὰ χειρότερα. Ὄχι μόνον ἐδῶ. Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χορεύουν οἱ ὅλο καὶ περισσότερο ἐξαθλιωμένοι πολίτες στὸν χορὸ τῶν «ἀφεντάδων»!  συνέχεια


Τρόμος στήν ἑλληνική πολιτική ἡγεσία


Ὅλα τά εἴχαμε αὐτό μᾶς ἔλειπε. Ὁ Ἐρντογάν, κατά πάσα πιθανότητα, πάσχει ἀπό καρκίνο στό ἔντερο καί οἱ μέρες του στήν ἡγεσία τῆς γείτονος εἶναι μετρημένες. 

Τί θά γίνῃ ὅταν ἀλλάξουν τά δεδομένα στήν τουρκία, ποιός θά ἡγηθῇ τῆς τουρκικῆς κυβερνήσεως μετά – ἄν – τήν ἀποχώρησι τοῦ σημερινοῦ προθυπουργοῦ καί τί σκοπούς ἔχουν σέ σχέσι μέ τήν πατρίδα μας; Οὔτως ἤ ἄλλως δέν μπορεῖ νά ξαναβάλῃ ὑποψηφιότητα γιά πρωθυπουργός στίς ἑπόμενες ἐκλογές. Ἔχει ἐκλεγεῖ ἤδη τρεῖς φορές…..

Μινώταυρος  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τώρα ξέρετε τί μᾶς περιμένει. Δέν ὑπάρχουν δικαιολογίες


Ἐμεῖς ὑπογράψαμε γιά περισσότερα ἀπό 100 δισεκατομμύρια εὐρώ στήν πρώτη δανειακή σύμβασι καί ἑτοιμαζόμαστε νά περάσουμε ἀπό τήν βουλή τήν δεύτερη, ὕψους 11ο δισεκατομμυρίων εὐρώ. Φανταστεῖτε, ἀναλογικά, τί ἔχουμε νά πάθουμε…….

Ἡ «ἐπιτυχία» τῆς τρόικα στήν Λεττονία

Ιδού λοιπόν ακόμα ένα δείγμα «σωτηρίας» μιας χώρας με την γνωστή συνταγή μνημόνιο-τρόϊκα και όποιος αντέξει.  Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ ἀναδιάταξις


Χμ. Αἰσιόδοξο τό μήνυμα τοῦ παρακάτω ἄρθρου, ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα, τουλάχιστον, διότι θά συμβοῦν «ἐνδιαφέροντα» γεγονότα καί ἀνακατατάξεις στήν περιοχή μας.

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται κινήσεις Αμερικανών στρατιωτών κοντά στα Συρο-Ιορδανικά  σύνορα, στην περιοχή του χωριού Αλ Μαφράκ, προερχόμενοι από την αεροπορική βάση “Βασιλεύς Χουσείν” της Ιορδανίας.

Έχει ήδη διαδοθεί  από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Μποροῦμε


«Εἶναι ἀδύνατον νά ἀρχίσῃ δημιουργία Ἑλληνικῆς ζωῆς, ἐνόσω ὅλα τά πράγματα τῆς ζωῆς, ἀπό τό πρῶτο κουρέλι τοῦ λίκνου – καί ὅλων τῶν ἰδεῶν – μέχρι τοῦ τελευταίου κουρελιοῦ τοῦ τάφου εἶναι ξένα.» (Περικλῆς Γιαννόπουλος, Ξενομανία)

Ποῦ πᾶμε, λοιπόν; Πῶς μπορεῖς νά Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


«Φᾶε λοιπὸν ἐλπίδες!»


 

ἀκριβῶς αὐτὸ τρῶμε... ἐλπίδες

Τὴν Κυριακὴ  βρέθηκα μὲ κάποιους φίλους ποὺ εἶχα νὰ δῶ ἀρκετὸν καιρό. Μεταξὺ αὐτῶν, ὁ Νίκος.

Τρία χρόνια καὶ κάτι δίχως δουλειά ὁ Νίκος. Ἀλλὰ ἐλπίζει ὁ Νίκος. Κάτι σὲ κάτι χωράφια συγγενοῦς του κάνει, ἴσα γιὰ νὰ βγάζῃ τὸ χαρτζιλίκι του. Ἀλλὰ πεινάει ὁ Νίκος. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: