Ἀρχεῖα ἐτικέττας: Ὑβριστὲς

Ἐξαπλώνονται κι ἄλλο τά μεταλλαγμένα


 

Τί κακό κι αὐτό μέ τά μεταλλαγμένα; Κάποια στιγμή ἡ φύσις θά ἀποκαταστήσῃ τήν ἰσορροπία καί τότε….

 

Πολύ μεγάλες εκτάσεις, σε αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες, «φιλοξενούν» γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες
Tης ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

 Aυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με μεταλλαγμένα σε όλο τον κόσμο και ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το 2011 επιπλέον 12 εκατομμύρια εκτάρια (1 εκτάριο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα) σπάρθηκαν με γενετικώς τροποποιημένους σπόρους ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των στρεμμάτων που καλλιεργούνται στα 160 εκατομμύρια στρέμματα από 16,7 εκατομμύρια αγρότες.

 Οι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες παρουσιάζουν μεγάλη εξάπλωση στον Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ποιές ἑταιρεῖες χρησιμοποιοῦν βλαστοκύτταρα ἐμβρύων ἀπό ἐκτρώσεις


 

Καί νά ἦταν μόνον αὐτές! Μέχρι ποίου σημείου θά φτάσῃ ἡ Ὕβρις; 

Παρόλο που η εταιρία Pepsi έχει βρεθεί στο προσκήνιο πρόσφατα για την συνεργασία της με εταιρία που χρησιμοποιεί βλαστοκύτταρα εμβρύων με στόχο την έρευνα σε νέες γεύσεις μία επιστήμονας βιοτεχνολόγος προειδοποιεί ότι φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρίες καλλυντικών καθώς και εταιρίες τροφίμων χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα…

Η Ρεμπέκα Τέιλορ, τεχνολόγος στην μοριακή βιολογία προέβη στην δημιουργία μίας λίστας εταιριών οι οποίες χρησιμοποιούν κύτταρα και ιστούς εμβρύων (που έχουν θανατωθεί με έκτρωση) για να Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ποιά Εὐρώπη ῥέ;


εὐρώπη by .


Ἀπὸ τὸν ἀγαπητό μου Θεόδωρο  Μαραγκὸ τὸ παρακάτω.

Συγκλονιστικόν!


 συνέχεια

 


Θά τρῶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον;ἀνθρωποφαγία by .


Ὁ τίτλος, κυριολεκτικὸς, ἀλλὰ  λίγο παραλλαγμένος ἐκ τοῦ πρωτοτύπου, γιὰ ἕναν καὶ μόνον λόγο:

Μᾶς ἀφορᾶ ὅλους!

Ὄχι, μὴν βιαστοῦν κάποιοι νὰ ἀγανακτήσουν!

συνέχεια


Κλείνουν σχολεῖα γιὰ νὰ φιλοξενήσουν ΛΑΘΡΟεποίκους!


Κλείνουν σχολείο για να φιλοξενήσουν λαθρομετανάστες!Γεμίσαμε προδοσίες! Πήξαμε! Σκάσαμε! Ἀπέχουμε ἐλάχιστα ἀπὸ τὴν ἔκρηξι!

Ἀλλὰ τὰ τομάρια παραμένουν τομάρια!

συνέχεια

 


Ὅποιος σκάβῃ τὸν λᾶκκο τοῦ ἄλλου….


Ἀκόμη κι ἐν ἀγνοίᾳ του, πέφτει μέσα! Αὐτὸ εἶναι ἀρχή! Τέλος!

Γιατί γράφω γιά λάκκους καί πτώσεις;

Βλέπουμε νὰ συμβαίνουν τὰ χειρότερα. Ὄχι μόνον ἐδῶ. Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη χορεύουν οἱ ὅλο καὶ περισσότερο ἐξαθλιωμένοι πολίτες στὸν χορὸ τῶν «ἀφεντάδων»!  συνέχεια


Τί φοβοῦνται καί φεύγουν;


Ἢ ὀρθότερα, τί γνωρίζουν καί φεύγουν;

Ἀδειάζει ἡ Ἐκάλη, ἡ Κηφισιά, τὰ ὑψηλὰ σὲ κόστος διαβιώσεως προάστια.

Γενικῶς ἐπώνυμοι φεύγουν! 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Τί «ἰατροί» εἶναι αὐτοί;


Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν βρέθηκα στὸ ἰατρεῖο μίας δερματολόγου, ὡς συνοδός. Ἡ γυναίκα ἦταν ἀπίστευτη! Ὅ,τι χειρότερο ἔχω δεῖ σὲ ἄνθρωπο καὶ σὲ «ἐπιστήμονα» ἔως σήμερα. 

Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἠλιθιοτήτων ποὺ ἐξέφερε, ἦταν καὶ τὸ ἐξῇς ἀμίμητον:

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Κάτι λέγαμε γιὰ δωρεὰ ὀργάνων…


Ναι είναι… θαύμα !!!Τό ξεχάσαμε αὐτό;

Κακῶς! 

Ἐδῶ εἶναι καὶ ὑφίσταται! 

Τὰ κουδουνισμένα φηφίζουν! Ξέρουν γιατί;  

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Γρᾶμμα στὸν λευκὸ ἄνθρωπο.


Τὸ παρακάτω κείμενον εἶναι ἁπλῶς μία καταγραφὴ τῶν ὅσων συμβαίνουν ἤδη στὴν πραγματικότητά μας. 

Δὲν ἤμουν ποτὲ ῥατσίστρια καὶ δὲν εἶχα ποτὲ φοβίες γιὰ ἄλλες φυλὲς ἢ λαούς. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Ἡ δίκη τῶν ΟΥΚ καὶ ἡ ψευδομαρτυρία.


Σήμερα δὲν προλάβαμε νὰ ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ τὸ τόσο σοβαρὸ αὐτὸ θέμα. Τὴν δίκη τῶν ΟΥΚ. 

Μία μήνυσις ποὺ οὐδεῖς θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρίσῃ, πέραν τῶν ἐμπνευστῶν της. 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


Εἶδα ἕναν κόσμο νὰ γκρεμίζεται μπροστά μου….


Ἂχ βρὲ Εὑρύνοε…

Ἐσὺ πάρα πολὺ καλὰ τὰ γράφεις… 

Συνεχίστε νὰ διαβάζετε


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: