Ἀρχεῖα συγγραφέως: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Περὶ τοῦ/τῆς: Φιλονόη ἐκ Πόντου

Τό ὂνομά μου εἶναι ἡ ἱστορία μου! Ὃσα ὁ Πόντος κουβαλᾶ, ὃσα ἡ Ἑλλάς κουβαλᾶ εἶμαι ἐγώ. Ἐδῶ γύρω καί οἱ φίλοι μου. Ἀναζητοῦμε καί πορευόμαστε. Κοντά ὁ ἓνας στόν ἂλλον. Κάπου θά βγάλῃ ὁ δρόμος ἢ ὂχι; Ὃταν ἀγγίζῃς τίς ἀλήθειες, πάντα κάπου βγάζει ὁ δρόμος. Κι ἂς εἶναι μακρύς καί κάποιες φορές δύσβατος. Ἀρκεῖ πού πορευόμαστε. Φιλονόη, Ἑλληνὶς ἐκ τοῦ Πόντου

Τὸ παιδὶ καὶ οἱ ἀστερίες.


Τὸ παιδὶ καὶ οἱ ἀστερίες.Η παρακάτω παραβολή βασίζεται στο 16σέλιδο δοκίμιο Thrower Star του Loren Eiseley (1907-1977), που δημοσιεύθηκε το 1969 στο The Unexpected Universe. Thrower Star είναι επίσης ο τίτλος μιας ανθολογίας με έργα του Eiseley, που εκδόθηκαν το 1978, (συμπεριλαμβανομένου του δοκιμίου), το οποίο ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το θάνατο του. Η ιστορία υιοθετήθηκε και προσαρμόστηκε από πολλούς ομιλητές στο διαδίκτυο και έχει εμπνεύσει φιλανθρωπικούς φορείς, παρέχοντας ένα συναρπαστικό όραμα για την προώθηση της φιλανθρωπίας.

συνέχεια 


12 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἀτυχὴς ναυμαχία στὴν Ἀλικαρνασσό.


12 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἀτυχὴς ναυμαχία στὴν Ἀλικαρνασσό.

12 Ἰουλίου 1821. Ἡ ἀτυχὴς ναυμαχία στὴν Ἀλικαρνασσό.


Πρώτη ἡ Ἑλλάδα σέ διαφθορά;


Πρώτη ἡ Ἑλλάδα σέ διαφθορά;Πρώτη λέει η Ελλάδα σε διαφθορά ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης- ναι, σωστά! Οι Ευρωπαίοι είναι άγγελοι!
Λοιπόν, βαρέθηκα την καραμέλα. Την ίδια καραμέλα χρόνια τώρα. Μας βάζουν ταμπέλες : διεφθαρμένοι, τεμπέληδες, ανίκανοι, άχρηστοι, λαμόγια.

συνέχεια 


Ὄχι καλέ… Δὲν θάβουν ἀκόμη ἕναν ναό… Τὸν προστατεύουν λέμε!


Ὄχι καλέ... Δὲν θάβουν ἀκόμη ἕναν ναό... Τὸν προστατεύουν λέμε!1Τὸν προστατεύουν…
Ἀπό ποιόν; Μὰ ἀπὸ ἐμᾶς φυσικά…
Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχετε ἀντιληφθῇ, ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ καταστρέφουμε.
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτοί, ξέρετε τώρα, οἱ «κρατοῦντες» γνωρίζουν καλλίτερα, πρέπει νὰ προστατεύσουν ἀπὸ ἐμᾶς κάθε ὡραῖο καὶ θαυμαστό.

συνέχεια 


Πῶς ξεχωρίζουμε τά φυσικά ἀπό τά μεταλλαγμένα τρόφιμα;


Πῶς ξεχωρίζουμε τά φυσικά ἀπό τά μεταλλαγμένα τρόφιμα;1 Γιὰ νὰ εἶναι κάποια τροφὴ θρεπτική, κι ὄχι σκουπίδι ποὺ γεμίζει τὴν κοιλιά μας καὶ κοροϊδεύει τὴν πείνα μας, πρέπει νὰ προσφέρῃ θρεπτικὲς οὐσίες στὸ σῶμα μας.
Οἱ περισσότερες ὅμως τροφὲς σήμερα εἶναι σκουπίδια. Ἄρα ἁπλῶς μᾶς προσφέρουν μία πρόσκαιρη κάλυψη τῶν ἀναγκῶν μας, ἀλλὰ οὐσιαστικῶς μᾶς καταστρέφουν τὴν ὑγεία καὶ μᾶς φορτώνουν ἀσθένειες, τὶς ὁποῖες θὰ ἀνακαλύψουμε ἐν καιρῷ.
Τί πρέπει νά κάνουμε;

συνέχεια 


Πάλεψε γιὰ ἕναν καλλίτερο ἑαυτό.


Πάλεψε γιὰ ἕναν καλλίτερο ἑαυτό.Πάλεψε γιὰ περισσότερο χρῆμα…
Πάλεψε γιὰ καλλίτερη ζωή…
Πάλεψε γιὰ νὰ ἀφήσῃς καλλίτερο κόσμο στὰ παιδιά σου…
Πάλεψε δῆλα δὴ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἔξω ἀπὸ ἐσέναν…
Πάλεψε γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὅσα μόνον οἱ πέντε αἰσθήσεις σου ἀντιλαμβάνονται…

συνέχεια 


Ὁ γέρος καὶ τὸ πιάτο.


Ὁ γέρος καὶ τὸ πιάτο.Παράδειγμα προς μίμηση…

Κάποτε ζούσε ένας γέρος. Τα μάτια του δεν έβλεπαν καλά, η ακοή του ήταν χάλια, τα γόνατά του δεν τον κρατούσαν και ο γέρος περπατούσε με μεγάλη δυσκολία. Όταν έτρωγε δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερά το κουτάλι του και συχνά λέρωνε το τραπεζομάντηλο. Ο γιος του και η νύφη του, κοιτούσαν με περιφρόνηση τον γέρο και αποφάσισαν να τον ταΐζουν καθιστό πάνω στο πάτωμα, στη γωνιά του δωματίου.

συνέχεια 


Ζήτω ἡ τρέλλα καὶ ἡ ὑποκρισία τῶν δῆθεν!


Ζήτω ἡ τρέλλα καὶ ἡ ὑποκρισία τῶν δῆθεν! Συλλαμβάνεται κάποιος, βγαίνοντας ἀπὸ γιάφκα, ἀναρχικῆς τρομοκρατικῆς όργανώσεως, κρατώντας τσάντα γεμάτη μέ ὅπλα καί χειροβομβίδες καί δηλώνει ἀναρχικός.
Τό κράτος τόν προφυλακίζει γιά νά δικαστεῖ καί αύτός ΕΞΗ (6) φορές ἀποφεύγει τήν δίκη παίρνοντας μέ κόλπα άναβολές.

συνέχεια 


10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης.


10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης.

10 Ἰουλίου 1913. Οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς στρατιᾶς ἐντὸς τῶν στενῶν τῆς Κρέσνης.


Ὑπερήφανοι μόνον γιά τόν Ἀνετοκοῦμπο;


Ὑπερήφανοι μόνον γιά τόν Ἀνετοκοῦμπο;Ὄχι, δὲν εἶναι μόνον γιὰ αὐτὸν ὑπερήφανοι… Βασικῶς δὲν ἔχουν κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον νὰ εἶναι ὑπερήφανοι…
Ὀρθότερα τοὺς κουράζουν αὐτὰ τὰ περὶ ὑπερηφανείας… Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν γνωρίζουν τὴν λέξι…
Ἤ ἀκόμη ὀρθότερα, τὸ παίζουν πὼς  εἶναι μόνον γιὰ αὐτὸν ὑπερήφανοι, διότι δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τίποτα καλλίτερο μέσα στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων. Κι αὐτὸν τὸν φουκαρᾶ τὸν ἔψαξαν πάρα πολὺ γιὰ νὰ τὸν παρουσιάσουν. Ξέρετε πόσα χρόνια ἀναζητοῦν ἕνα Ἀνετοκοῦμπο; Πάλι καλὰ ποὺ τὸν πέτυχαν…
Θὰ μποροῦσε νὰ περάσῃ ὅλη τους ἡ ζωὴ δίχως νὰ τὸν βροῦν…

συνέχεια 


Ἡ πρωτεύουσα τῆς ἡρωΐνης.


Ἡ πρωτεύουσα τῆς ἡρωΐνης.3 Ἡ πραγματικὴ ἐξαθλίωσις τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος.
Τὸ νὰ συζητᾶμε, ὥς κράτη, τὰ περὶ ἀπαγορεύσεως τῶν ναρκωτικῶν, εἶναι ἡ μεγίστη ὑποκρισία.
Εἶναι δυνατόν νά θεωροῦμε λογική τήν ὕπαρξι τοῦ ΟΗΕ καί ὑπαρκτόν τό διεθνές δίκαιον καί νά μήν ἔχουν κάποιαν παρέμβασι στήν διακοπή τῆς καλλιεργείας;
Σιγά..
Σιγὰ μὴν πονέσουν…

συνέχεια


Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος!


Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος!Νὰ φτιάξουμε, λέει, τὴν δημοκρατία τῶν Ἀρίστων.
Ἤ, λέει, νὰ φτιάξουμε τὴν κοινωνία τῶν Ἀρίστων…
Νὰ φτιάξουμε γενικῶς καὶ τὴν δημοκρατία μας…
Γενικῶς ὅμως… Διότι στὸ εἰδικῶς κάπου χαλᾶ ἡ συνταγή…

Νά φτιάξουμε τί βρέ παιδιά; Τί;
Τί σημαίνει Ἄριστος; Γιατί δέν καταπιανόμαστε ἀπό τό ἁπλούστερον, γιά νά ξέρουμε τελικῶς καί τό τί πρέπει νά φτιάξουμε; Πῶς θά φτιάξουμε γεμιστά ἐάν δέν ἔχουμε ἀπό πρίν συγκεντρώσῃ ὅλα τά ὑλικά; Θά τρέχουμε καί δέν θά φθάνουμε;

συνέχεια 


%d ἱστολόγοι ἔχουν δηλώσει ὅτι αὐτὸ τοὺς ἀρέσει: